Herunterladen Diese Seite drucken

Elektrik Bağlantısı - Steinbach Speedclean 75 Bedienungsanleitung

Sandfilter
Vorschau ausblenden

Werbung

TR
sağlamak için kullanıcı daima bu talimatta
tavsiye edilen yönergelere uymalıdır. Filtre
sisteminin
güvenli
sağlanamayacağına
sistem
derhal
elektrik
ayrılmalıdır ve istenmedik tekrar çalıştırmaya
karşı emniyete alınmalıdır.
Bu şu durumlarda söz konusudur:
 Cihazda görünür hasarlar varsa
 Cihaz artık işler görünmüyorsa
 Uygunsuz
depolamadan sonra
Bu cihazın şebeke bağlantı kablosu veya
başka
parçaları
oluşabilecek tehlikelerden kaçınmak için,
üretici veya kendisinin müşteri hizmetleri veya
bir
benzer
kalifiye
değiştirilmelidir.
Nakliye hasarları
Filtre sistemi itinayla nakliye için paketlenmiştir. Teslim alırken
ambalajın hasarsız durumda olduğundan ve pakette tüm parçaların
bulunduğundan emin olun. Paketi posta yoluyla sipariş ettiyseniz,
teslimat sırasında her şeyin tam olduğundan emin olun. Nakliye
hasarları derhal nakliyeciye (nakliye şirketine ya da kargo hizmetine)
bildirilmelidir.
Nakliye
hasarlarının
tedarikçi bundan sorumlu değildir.
Garanti
Üretici işletim güvenliğine ve güvenilirliğe dair garantiyi sadece
aşağıdaki şartlarda üstlenmektedir:
 Filtre sistemi montaj ve kullanım talimatının açıklamalarına
göre kurulup işletilmektedir.
 Onarımlarda
sadece
kullanılmaktadır (aşınma parçaları garanti kapsamında
değildir).
Garanti kapsamında olmayan aşınma parçaları:
 Tüm o-ringler
 Manometre
 Kayar manşon conta, komple
Sonraki hasarlar
Üründe bu talimattaki yönergelerin dikkate alınmamasından dolayı
oluşan hasarlar için sorumluluk alamayız.
Oldal 52 a 64
işletiminin
dair
işaretler
varsa,
şebekesinden
koşullardaki
uzun
hasar
gördüğünde,
kişi
tarafından
sorumluluğu
nakliyecidedir,
orijinal
yedek
parçalar
Teknik veriler:
Tanım
Akış hacmi (Q)
6,6 m³/sa – 0,4
Aşırı işletim basıncı
Filtre yüzeyi
Anma gerilimi
230V 1N~ AC
Watt
Koruma tipi
Azami ortam sıcaklığı
Kum miktarı
tane
büyüklüğü 0,4 - 0,8 mm
Filtre sisteminin ambalajından çıkarılması
Ürünü ve tüm bileşenleri dikkatlice ambalajından çıkarın. Kuruluma
başlamadan önce, hiçbir şeyin eksik olmadığını garanti etmek için
parçaları parça listesiyle kontrol edin. DİKKAT: Bazı parçalar filtre
gövdesinde bulunmaktadır. Bu parçalara ulaşmak
gövdesinin kapağını çıkarın. (Filtre sisteminin komple montaj resmi
bu talimatın son sayfasında bulunmaktadır)
Elektrik bağlantısı
Satın aldığınız filtre sistemi sadece I
30mA değerine sahip kaçak akım koruma
şalterinin (FI) bulunduğu bir elektrik devresine
bağlanabilen
bir
donatılmıştır.
Kaçak akım koruma şalterinin montajı lisanslı
bir elektrik şirketi tarafından yapılmalıdır ve
yerel yönetmeliklere uygun olmalıdır. Elektrik
tesisatı yüzme havuzu sistemleri için ilgili
ulusal kurulum şartları (Avusturya'da EN1
Bölüm 4 Madde 49, Almanya'da DIN 57100,
Bölüm 702 ve VDE 0100, Bölüm 702)
uyarınca, güvenlik alanları dikkate alınarak
yerel lisansa sahip elektrik firması tarafından
yapılmalıdır.
Elektrik
önlemek için uzatma kabloları kullanmayın.
Filtre ve pompa yapısı (Şekil 1 – 5)
Filtre gövdesinin ya da taban süzgecinin hasarını önlemek için, kum
doldurulmadan önce filtre gövdesi 20 ile 30 cm arası suyla
doldurulmalıdır.
Sandfilter Speedclean 75/50 | 2015_V1
Comfort 50
Comfort 75
8 m³/sa – 0,4 bar
bar
1,5 bar
1,5 bar
0,13 m²
0,13 m²
230V 1N~ AC
50Hz
50Hz
450
550
IP X5
IP X5
35 °C
35 °C
15 kg
25 kg
için filtre
Δ N
bağlantı
kablosu
çarpma
tehlikesini
ile

Werbung

loading

Diese Anleitung auch für:

Speedclean 50