Husqvarna 570BTS Bedienungsanweisung: Vedligeholdelsesskema

Andere Handbücher für 570BTS
  • / 458 von 458
  • Inhaltverzeichnis
  • Lesezeichen

Vedligeholdelsesskema

Nedenfor følger nogle generelle vedligeholdelsesinstruktioner. Hvis du har brug for yderligere oplysninger, kan du
kontakte serviceværkstedet.
Vedligeholdelse
Rengør maskinen udvendigt.
Kontroller at gasreguleringen fungerer forsvarligt.
Kontrollér, at stopkontakten fungerer.
Rens luftfilteret. Udskift om nødvendigt.
Kontrollér, at skruer og møtrikker er spændte.
Kontrollér, at hverken motor, tank eller brændstofrør lækker
brændstof.
Kontrollér, at brændstoffilteret er rent, og at der ikke er sprækker
eller andre defekter i brændstofslangen. Udskift den om
nødvendigt.
Rengør, eller udskift lyddæmperens gnistfangernet (gælder kun
lyddæmpere uden katalysator).
Se efter, at alle sider af luftindtagets si er fri for blokeringer.
Kontrollér startmotoren og dens startsnor.
Kontrollér, at vibrationsisolatorerne ikke er beskadigede.
Rengør tændrøret udvendigt. Afmonter det, og kontrollér
elektrodeafstanden. Juster afstanden til 0,6-0,7 mm, eller udskift
tændrøret. Kontrollér, at tændrøret har såkaldt
radiostøjdæmpning.
Rengør maskinens kølesystem.
Rengør karburatoren udvendigt og rummet omkring den.
Kontrollér alle kabler og tilslutninger.
Udskift tændrøret. Kontrollér, at tændrøret har såkaldt
radiostøjdæmpning.
Kontrollér, og rengør eventuelt lyddæmperens gnistfangernet
(gælder kun lyddæmpere med katalysator).
Rengør brændstoftanken.
54 – Danish
VEDLIGEHOLDELSE
Dagligt
Ugentligt
eftersyn
eftersyn
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1154033-38 Rev.2 2011-08-01
Månedligt
eftersyn
X
X
X
X

Kapitel

Fehlerbehebung

Diese Anleitung auch für:

Andere Handbücher für Husqvarna 570BTS

Verwandte Anleitungen für Husqvarna 570BTS

Verwandte Inhalte für Husqvarna 570BTS