Husqvarna 570BTS Bedienungsanweisung: Tekniske Data

Andere Handbücher für 570BTS
  • / 458 von 458
  • Inhaltverzeichnis
  • Lesezeichen

Tekniske data

Tekniske data
Motor
3
Cylindervolumen, cm
Tomgangsomdrejninger, o/min.
Maks. motoreffekt iht. ISO 8893, kW/ o/min
Lyddæmper med katalysator
Omdrejningstalreguleret tændingssystem
Tændingssystem
Tændrør
Elektrodeafstand, mm
Brændstof-/smøresystem
Volumen benzintank, liter
Vægt
Vægt, uden brændstof, kg
Støjemissioner
(se anm. 1)
Lydeffektniveau, målt dB(A)
Lydeffektniveau, garanteret L
Lydniveauer
(se anm. 2)
Ækvivalent lydtryksniveau ved brugerens øre, målt i henhold til
EN15503, dB(A)
Vibrationsniveauer
(se anm. 3)
Ækvivalente vibrationsniveauer (a
2
EN15503, m/s
Blæserydelse
Maks. lufthastighed ved standardmundstykke, m/s:
Luftgennemstrømning ved standardmundstykke, m
Gennemsnitligt luftvolumen ved afdækningen, m
Anm.1: Emission af støj til omgivelserne målt som lydeffekt (L
lydeffektniveau for maskinen er målt med det originale skæreudstyr, der giver det højeste niveau. Forskellen mellem
garanteret og målt lydeffekt er, at den garanterede lydeffekt også omfatter spredning i måleresultatet og variationerne
mellem forskellige maskiner af samme model i henhold til direktivet 2000/14/EF.
Anm. 2: Værdien for det ækvivalente lydtrykniveau beregnes med den følgende tidsfordeling: 1/7 tomgang og 6/7 høj
hastighed. Rapporterede data for lydtryksniveau har en typisk statistisk spredning (standardafvigelse) på 1 dB(A).
Anm. 3: Værdien for det ækvivalente vibrationsniveau er beregnet med følgende tidsfordeling: 1/7 tomgang og 6/7 høj
hastighed. Rapporterede data for et ækvivalent vibrationsniveau har en typisk statistisk spredning (standardafvigelse)
2
på 1 m/s
.
1154033-38 Rev.2 2011-08-01
TEKNISKE DATA
dB(A)
WA
) i håndtag målt i henhold til
hv,eq
3
/min
3
/min
570BTS
65.6
2000
Nej
Ja
NGK CMR7H
0,6-0,7
2,2
11,2
110
110
99
1,8
106
21,8
27,5
) i henhold til Rådets direktiv 2000/14/EF. Rapporteret
WA
580BTS
75.6
2000
Nej
Ja
NGK CMR7H
0,6-0,7
2,6
11,8
111
112
100
1,6
92
25,7
29
Danish – 55

Kapitel

Fehlerbehebung

Diese Anleitung auch für:

Andere Handbücher für Husqvarna 570BTS

Verwandte Anleitungen für Husqvarna 570BTS

Verwandte Inhalte für Husqvarna 570BTS