Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PHLG 2000 D3 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
HEAT GUN PHLG 2000 D3
HŐLÉGFÚVÓ
Az originál használati utasítás fordítása
HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE
Překlad originálního provozního návodu
HEISSLUFTGEBLÄSE
Originalbetriebsanleitung
IAN 282445
FEN ZA VROČI ZRAK
Prevod originalnega navodila za uporabo
TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOĽ
Preklad originálneho návodu na obsluhu

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PHLG 2000 D3

 • Seite 1 HEAT GUN PHLG 2000 D3 HŐLÉGFÚVÓ FEN ZA VROČI ZRAK Az originál használati utasítás fordítása Prevod originalnega navodila za uporabo HORKOVZDUŠNÁ PISTOLE TEPLOVZDUŠNÁ PIŠTOĽ Překlad originálního provozního návodu Preklad originálneho návodu na obsluhu HEISSLUFTGEBLÄSE Originalbetriebsanleitung IAN 282445...
 • Seite 2 Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Tartalom Bevezetö Bevezetö ........4 Gratulálunk az Ön által megvásárolt új beren- Rendeltetés ......... 4 dezéshez. Ezzel egy kiváló minőségű termék Általános leírás ......5 mellett döntött. A jelen készülék minőségét Szállítási terjedelem ......5 a gyártás alatt ellenőrizték és alávetették Áttekintés ........
 • Seite 5: Általános Leírás

  Műszaki adatok Tilos a készüléket esőben vagy párás kör- nyezetben használni. Hőlégfúvó ....PHLG 2000 D3 A gyártó nem felel a rendeltetésellenes használatból vagy a hibás kezelésből A motor teljesítményfelvétele ..2000 W adódó károkért. Hálózati feszültség ... 230 V~, 50 Hz Védelmi osztály .........
 • Seite 6: Általános Biztonsági Utasítások

  Általános biztonsági • A gyártó által mellékelt és utasítások ajánlott alkatrészeket és tartozé- kokat használja. Más alkatrés- A készülék nem megfelelő zek használata a garanciális használata súlyos sérülést igények azonnali elvesztéséhez okozhat. A személyi sé- vezet. rülések és anyagi károk megelőzése érdekében, Vigyázat! Ily módon elkerül- feltétlenül olvassa el és tar-...
 • Seite 7: Használat Szilárd Tüzelőanyag Begyújtóként / A Grillgyújtó Fúvóka Használata

  - Soha ne hagyja felügyelet • Kapcsolja ki a készüléket és nélkül a működésben lévő húzza ki a hálózati csatlako- készüléket. zódugót, ha sérült a hálózati kábel. Ha megsérül a készülék Használat szilárd csatlakozóvezetéke, akkor azt tüzelőanyag begyújtóként a veszélyek elkerülése érdeké- / A grillgyújtó...
 • Seite 8: Kezelés

  Kezelés Szűkítő fúvóka Be- és kikapcsolás Helyezze fel a szűkítő fúvókát (5) a fúvócsőre (4). Állítsa a fokozatkapcsolót (2) az "I"- Használja a szűkítő fúvókát (5) pontokra es fokozatra. A készülék 300 l/perc irányított hő eléréséhez. mennyiségű és 350 °C hőmérsékletű levegőt ér el.
 • Seite 9: Grillgyújtó Fúvóka

  Grillgyújtó fúvóka Általános tisztítási és karbantartási munkák Helyezze fel a grillgyújtó fúvókát (8) a fúvócsőre (4). • Mindig tartsa tisztán a készüléket. A Állítsa a készüléket a fokozatkapcsolóval tisztításhoz használjon egy kefét vagy (2) a "II"-es fokozatra. Helyezze a grill- egy törlőkendőt, de ne használjon tis- gyújtó...
 • Seite 10: Pótalkatrészek / Tartozékok

  Pótalkatrészek / Tartozékok Pótalkatrészeket és tartozékokat az alábbi honlapon rendelhet: www.grizzly-service.eu Ha nincs internete, úgy telefonon hívja fel szerviz-központunkat (lásd : „Jótállási tájékoztató“ 11. oldal). Tartsa készenlétben a megfelelő rendelési számot Pozíció hasz- Rajz Rendelési szám nálati útmutató Szűkítő fúvóka 91030040 Spakli fúvóka 91030041...
 • Seite 11: Jótállási Tájékoztató

  Hőlégfúvó IAN 282445 A termék típusa: A termék azonosításra alkalmas részeinek meg- határozása: PHLG 2000 D3 A gyártó cégneve, címe és email címe: A szerviz neve, címe és telefonszáma: Szerviz Magyarország Grizzly Tools GmbH & Co. KG Tel.: 06800 21225 Stockstädter Straße 20...
 • Seite 12 A jótállás ideje alatt a fogyasztó kérheti a termék kijavítását, kicserélését, vagy ha a termék nem javítható vagy cserélhető, árleszállítást kérhet, vagy elállhat a szerződés- től és visszakérheti a vételárat. Ha a forgalmazó, vagy szerviz a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a hibát a forgal- mazó...
 • Seite 13: Predgovor

  Kazalo Predgovor Predgovor ......... 13 Čestitke ob nakupu vaše nove naprave. Od- Namen uporabe ....... 13 ločili ste se za visokokakovosten izdelek. Splošni opis ......14 Kakovost naprave je bila preverjena med Obseg dobave ......14 postopkom proizvodnje in pri končnem pre- Pregled ........
 • Seite 14: Splošni Opis

  Tehnični podatki Orodje pri nenamenski uporabi lahko povzroči hude telesne poškodbe. Da bi se Fen za vroči zrak ..PHLG 2000 D3 izognili poškodbam oseb in Nazivna moč motorja ....2000 W materialni škodi, obvezno Omrežna napetost ... 230 V~, 50 Hz preberite in upoštevajte nas-...
 • Seite 15: Priprava

  Pozor: tako se izognete če ste pod vplivom alkohola ali nevarnostim in telesnim zdravil. Vedno si pravočasno vze- poškodbam: mite odmor. Ravnajte preudarno. • Orodja nikoli ne pustite na delo- Priprava vnem mestu brez nadzora. • Če z orodjem ne ravnate previd- •...
 • Seite 16: Varnost Pred Električnim Tokom

  Uporaba Varnost pred električnim tokom Vklop in izklop • Bodite pozorni, da omrežna na- petost ustreza podatkom na tipski Nastavite stopenjsko stikalo (2) na stopnjo ploščici. "I". Orodje oddaja količino zraka 300 l/ • Orodje priključite le na vtičnico z min pri 350 °C.
 • Seite 17: Reducirna Šoba

  Reducirna šoba Šoba za netenje žara Nataknite reducirno šobo (5) na pihalno Nataknite šobo za netenje žara (8) na cev (4). Reducirno šobo (5) uporabljajte za pihalno cev (4). točkovno segrevanje. Vklopite orodje s stopenjskim stikalom (2) na stopnjo "II". Namestite šobo za netenje Pri uporabi reducirne šobe (5) orodja (8) pod oglje na žaru.
 • Seite 18: Splošna Čistilna In Vzdrževalna Dela

  Odstranjevanje/ Splošna čistilna in vzdrževalna dela varstvo okolja • Poskrbite, da bo orodje vedno čisto. Napravo, pribor in embalažo oddajte v Za čiščenje uporabljajte ščetko ali okolju prijazno reciklažo. krpo, ne uporabljajte čistilnih sredstev in topil. Električnih naprav ne odvrzite med hišne odpadke.
 • Seite 19: Garancijski List

  Grizzly Tools GmbH & Co. KG Stockstädter Straße 20, 63762 Großostheim, Germany Pooblaščeni serviser: Tel.: 080080917 E-Mail: grizzly@lidl.si (Birotehnika, Hodošček Renata s.p., Lendavska ULICA 23, 9000 Murska Sobota) Garancijski list 1. S tem garancijskim listom «Grizzly Tools GmbH & Co. KG, Stockstädter Straße 20, 63762 Großostheim, Germany»...
 • Seite 21: Úvod

  Obsah Úvod Úvod......... 21 Kvalita tohoto přístroje byla kontrolována Účel použití ....... 21 během výroby a byla provedena také Obecný popis ......22 závěrečná kontrola. Tím je zaručena Rozsah dodávky ......22 funkčnost přístroje. Nelze vyloučit, že v Přehled ........22 jednotlivých případech bude na přístroji Popis funkce ........
 • Seite 22: Obecný Popis

  Obecný popis Technické údaje Rozsah dodávky Horkovzdušná pistole......PHLG 2000 D3 Přístroj vybaltej a zkontrolujte, je-li kom- Příkon motoru ......2000 W pletní: Napětí v síti 230 V~, 50 Hz ....... Třída ochrany ........Horkovzdušná pistole Objem vzduchu na stupni I ..300 l/min Redukční...
 • Seite 23: Všeobecné Bezpečnostní Pokyny

  Všeobecné bezpečnostní Upozornění! Takto pokyny předejdete škodám na přístroji a následným Při nesprávném používání zraněním: může tento přístroj způsobit Práce s přístrojem vážná zranění. Aby nedošlo ke zranění nebo škodám, přečtěte si následující • Nepoužívejte přístroj za deště. bezpečnostní pokyny a Pracujte pouze za denního bezpodmínečně...
 • Seite 24: Použití Jako Zapalovač Pevných Hořlavin / Použití Jako Zapalovač Grilu

  Použití jako zapalovač přívodu tohoto zařízení, musí pevných hořlavin / jej vyměnit výrobce nebo zá- použití jako zapalovač kaznický servis či podobně grilu (8) kvalifikovaná osoba, aby se předešlo rizikům. • Ověřte, zda je zapalovač pev- • Poškozený napájecí kabel ných hořlavin ve správné...
 • Seite 25: Používání Jako Nepřenosný Spotřebič

  Používání jako nepřenosný Redukční trys spotřebič Nasaďte redukční trysku (5) na vyfukovací trubici (4). Přístroj můžete použít jako nepře- nosný spotřebič. Za tímto účelem Redukční trysku (5) používejte k přesnému postavte přístroj na obě nožky (9). nasměrování tepla. Zajistěte stabilní a bezpečnou polo- hu na žáruvzdorným povrchu.
 • Seite 26: Tryska Na Zapalování Grilu

  Tryska na zapalování Všeobecné čisticí a údržbové grilu práce Nasaďte trysku na zapalování grilu (8) na • Přístroj udržujte vždy v čistém stavu. Při vyfukovací trubici (4). čištění používejte kartáč nebo hadřík, Nastavte přepínač intenzity (2) na přístroji avšak žádné čisticí prostředky nebo do polohy „II“.
 • Seite 27: Záruka

  Náhradní díly / Příslušenství Náhradní díly a příslušenství obdržíte na stránkách www.grizzly-service.eu Pokud nemáte internet, tak prosím zavolejte na servisní středisko (viz „ Service-Center “ strana 28). Ujistěte se, že budete mít po ruce níže uvedená čísla objednávky. Pol. Návod k Označení...
 • Seite 28: Opravna

  Tato záruka neplatí, je-li výrobek poškozen expres nebo jiný, zvláštní druh zásilky. z důvodu neodborného používání, nebo Přístroj zašlete včetně všech částí pokud u něj nebyla prováděna údržba. příslušenství dodaných při zakoupení a Pro odborné používání výrobku musí být zajistěte dostatečně bezpečný přepravní přesně...
 • Seite 29: Úvod

  Obsah Úvod Úvod......... 29 Gratulujeme Vám k zakúpeniu Vášho Účel použitia ......29 nového prístroja. Tým ste sa rozhodli pre Všeobecný popis ....... 30 kvalitný produkt. Objem dodávky ......30 Tento prístroj bol počas výroby testovaný Prehľad ........30 na kvalitu a podrobený výstupnej kontrole. Popis funkcie .......
 • Seite 30: Všeobecný Popis

  Technické údaje Je zakázané používať zariadenie v daždi alebo vlhkom prostredí. Teplovzdušná pištol' .PHLG 2000 D3 Výrobca nezodpovedá za škody, ktoré boli spôsobené používaním nezodpovedajúcim Príkon motora ......2000 W účelu použitia alebo nesprávnou obsluhou Sieťové napätie ....230 V~, 50 Hz prístroja.
 • Seite 31: Všeobecné Bezpečnostné Upozornenia

  Všeobecné bezpečnostné Pozor! Takto zabránite upozornenia poškodeniu zariadenia a z toho vyplývajúcim prípad- Zariadenie môže pri neod- ným poraneniam osôb: bornom používaní spôsobiť Práca so zariadením vážne poranenia. Aby sa zabránilo zraneniam osôb a vecným škodám, prečítajte • Nepoužívajte zariadenie v daždi. si a bezpodmienečne Pracujte len pri dennom svetle dodržiavajte nasledujúce...
 • Seite 32: Elektrická Bezpečnosť

  • Odpojte ho od siete, predtým Poškodená sieťová šnúra sa než ho vyberiete z ohňa. môže dostať do kontaktu s vodi- • Pred odložením nechajte vými časťami. zapaľovač pevných palív Prvé uvedenie do vychladnúť. • Sieťová šnúra alebo iné horľavé prevádzky materiály sa nesmú...
 • Seite 33: Použitie Prídavných Dýz

  Stierková dýza Použitie ako stojace zariadenie je najvhodnejšie na jeho ochladenie po používaní. Založte stierkovú dýzu (7) na fúkaciu tru- bicu (4). Použitie prídavných dýz Tvar dýzy v tvare stierky slúži na dosi- ahnutie prívodu horúceho vzduchu na Pred výmenou prídavných dýz povrchy opatrené...
 • Seite 34: Čistenie/Údržba/Uskladnenie

  Čistenie / údržba/ Odstránenie a ochrana uskladnenie životného prostredia Práce, ktoré nie sú v tomto návode Prístroj, príslušenstvo a obal odovzdajte popísané, nechajte vykonať našim v súlade s požiadavkami na ochranu servisným strediskom (Service- životného prostredia do recyklačnej Center). Nepokúšajte a opravovať zberne.
 • Seite 35: Záruka

  Náhradné diely / Príslušenstvo Náhradné diely a príslušenstvo nájdete na strane www.grizzly-service.eu Ak nemáte Internet, kontaktujte sa telefonicky na Service-Center (viď „Service-Center“ strana 36). Dodržiavajte nižšie uvedené objednávacie čísla. Pol. návod Označenie Č. Artiklu na obsluhu Redukčná dýza 91030040 Stierková dýza 91030041 Plochá...
 • Seite 36: Servisná Oprava

  považovať za opotrebované diely (napr. všetkými časťami príslušenstva dodanými prídavných dýz) alebo na poškodenia na pri zakúpení a zabezpečte dostatočne krehkých dieloch (napr. vypínač). bezpečné prepravné balenie. Táto záruka zaniká, ak bol produkt používa- Servisná oprava ný poškodený, neodborne alebo nebola vy- konávaná...
 • Seite 37: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........37 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......37 ein hochwertiges Gerät entschieden. Die- Allgemeine Beschreibung ..38 ses Gerät wurde während der Produktion Lieferumfang......... 38 auf Qualität geprüft und einer Endkontrolle Übersicht ........
 • Seite 38: Allgemeine Beschreibung

  Technische Daten Die Benutzung des Gerätes im Regen oder in feuchter Umgebung ist verboten. Heißluftgebläse ..PHLG 2000 D3 Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch bestimmungswidrigen Gebrauch Aufnahmeleistung des Motors ..2000 W oder falsche Bedienung verursacht wurden. Netzspannung 230 V~, 50 Hz ......
 • Seite 39: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Allgemeine geliefert und empfohlen werden. Sicherheitshinweise Der Einsatz von Fremdteilen führt zum sofortigen Verlust des Ga- Dieses Gerät kann bei rantieanspruches. unsachgemäßem Gebrauch ernsthafte Verletzungen Vorsicht! So vermeiden Sie verursachen. Um Personen- Geräteschäden und eventuell und Sachschäden zu ver- daraus resultierende Perso- meiden, lesen und beachten nenschäden: Sie unbedingt die folgenden...
 • Seite 40: Benutzung Als Festbrennstoff- Anzünder / Benutzung Der Grillanzünderdüse

  oder seinen Kundendienst oder Benutzung als Festbrenn- eine ähnlich qualifizierte Person stoffanzünder / Benutzung ersetzt werden, um Gefähr- der Grillanzünderdüse (8) dungen zu vermeiden. • Überprüfen, dass der Festbrenn- • Verbinden Sie kein beschädigtes stoffanzünder sich in der rich- Netzkabel mit dem Stromnetz. tigen Lage befindet.
 • Seite 41: Einsatz Als Standgerät

  Einsatz als Standgerät Flächendüse Sie können das Gerät als Standge- Stecken Sie die Flächendüse (6) auf das rät benutzen. Stellen Sie das Gerät Ausblasrohr (4) auf. hierzu auf die beiden Standfüße (9). Verwenden Sie die Flächendüse (6) zum Achten Sie auf einen stabilen und erzielen einer flächigen Hitze.
 • Seite 42: Reinigung/Wartung/Lagerung

  Lagerung Verwenden Sie die Grillanzünder- düse (8) ausschließlich für die we- nigen Minuten die notwendig sind, • Bewahren Sie das Gerät trocken und um die Grillkohle zu entzünden. außerhalb der Reich weite von Kindern auf. Verwenden Sie die Grillanzünder- • Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor düse (8) in keinem Fall für eine Sie das Gerät in geschlossenen Räu-...
 • Seite 43: Ersatzteile/Zubehör

  Ersatzteile/Zubehör Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie unter www.grizzly-service.eu Sollten Sie kein Internet haben, so wenden Sie sich bitte telefonisch an das Service-Center (siehe „Service-Center“ Seite 45). Halten Sie die unten genannten Bestellnummern bereit. Pos. Betriebs- Bezeichnung Bestell-Nr. anleitung Reduzierdüse 91030040 Spachteldüse 91030041 Flächendüse...
 • Seite 44: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 45: Reparatur-Service

  Service-Center Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Sie erhalten dann weitere Service Deutschland Informationen über die Abwicklung Ihrer Reklamation. Tel.: 0800 54 35 111 • Ein als defekt erfasstes Produkt können E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 282445 Sie, nach Rücksprache mit unserem Kundenservice, unter Beifügung des Service Österreich Kaufbelegs (Kassenbons) und der Angabe, worin der Mangel besteht...
 • Seite 47: Az Eredeti Ce Megfelelőségi Nyilatkozat Fordítása

  Az eredeti CE megfelelőségi nyilatkozat fordítása Ezennel igazoljuk, hogy Hőlégfúvó PHLG 2000 D3 típussorozatú Sorozatszám 201711000001 - 201711275224 évtől kezdve a következő vonatkozó EU irányelveknek felel meg a mindenkor érvényes megfogalmazásban: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* A megegyezés biztosítása érdekében a következő harmonizált szabványokat, valamint nemzeti szabványokat és rendelkezéseket alkalmaztuk:...
 • Seite 48: Prevod Originalne Izjave O Skladnosti Ce

  Prevod originalne izjave o skladnosti CE S tem potrjujemo, da Fen za vroči zrak serije PHLG 2000 D3 Serijska številka 201711000001 - 201711275224 ustreza veljavnim verzijam zadevnih smernic Evropske unije. 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Za zagotavljanje skladnosti so bile navedene sledeče usklajene norme, kot tudi nacionalne norme in določila:...
 • Seite 49: Překlad Originálního Prohlášení O Shodě Ce

  Překlad originálního prohlášení o shodě CE Potvrzujeme tímto, že konstrukce Horkovzdušná pistole konstrukční řady PHLG 2000 D3 Pořadové číslo 201711000001 - 201711275224 odpovídá následujícím příslušným směrnicím EÚ v jejich právě platném znění: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Aby byl zaručen souhlas, byly použity následující harmonizované normy, národní nor- my a ustanovení:...
 • Seite 51: Preklad Originálneho Prehlásenia O Zhode Ce

  Preklad originálneho prehlásenia o zhode CE Týmto potvrdzujeme, že Teplovzdušná pištol‘ konštrukčnej rady PHLG 2000 D3 Poradové číslo 201711000001 - 201711275224 zodpovedá nasledujúcim príslušným smerniciam EÚ v ich práve platnom znení: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Aby bola zaručená zhoda, boli použité nasledovné harmonizované normy ako i národné...
 • Seite 53: Original Eg-Konformitätserklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass das Heißluftgebläse Baureihe PHLG 2000 D3 Seriennummern 201711000001 - 201711275224 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60335-1:2012/A11:2014 •...
 • Seite 54 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Információk állása · Stanje informacij Stav informací · Stav informácií Stand der Informationen: 12 / 2017 Ident.-No.: 72090203122017-4 IAN 282445...