Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PHLG 2000 D3 Betriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
HEAT GUN PHLG 2000 D3
DMUCHAWA GORĄCEGO
KARŠTO ORO PŪSTUVAS
POWIETRZA
Originalios naudojimo instrukcijos vertimas
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
HEISSLUFTGEBLÄSE
Originalbetriebsanleitung
IAN 282445

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PHLG 2000 D3

 • Seite 1 HEAT GUN PHLG 2000 D3 DMUCHAWA GORĄCEGO KARŠTO ORO PŪSTUVAS POWIETRZA Originalios naudojimo instrukcijos vertimas Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi HEISSLUFTGEBLÄSE Originalbetriebsanleitung IAN 282445...
 • Seite 2 Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Prieš skaitydami išlankstykite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Spis tresci Wstęp Wstęp ......... 4 Gratulujemy zakupu nowego urządzenia. Przeznaczenie ......4 Zdecydowali się Państwo na zakup Opis ogólny ........ 5 wartościowego produktu. Niniejsze Zawartość opakowania ....5 urządzenie sprawdzono w trakcie produkcji Przegląd ........5 pod kątem jakości, a także dokonano jego Opis działania ......
 • Seite 5: Opis Ogólny

  500 l/min o temp. 550 °C. wywołane niezgodnym z przeznaczeniem Dane techniczne stosowaniem lub nieprawidłową obsługą urządzenia. Dmuchawa gorącego Opis ogólny powietrza....PHLG 2000 D3 Moc pobierana przez silnik ..2000 W Zawartość opakowania Napięcie sieciowe 230 V~, 50 Hz ....Klasa ochrony........
 • Seite 6: Symbole Na Urządzeniu

  Przygotowanie Symbole na urządzeniu Przed rozpoczęciem • Urządzenie to mogą użytkowania dokładnie obsługiwać dzieci od 8 roku przeczytać. życia, a także osoby o zm- niejszonych zdolnościach Nie narażać urządzenia na fi zycznych, zmysłowych czy działanie deszczu i wilgoci. umysłowych, czy też osoby dysponujące niedostatecznym Uwaga! Gorąca doświadczeniem oraz wiedzą,...
 • Seite 7: Praca Z Urządzeniem

  Praca z urządzeniem Użycie jako zapalarki pa- liwa stałego / użycie dys- zy do popalania grilla (8) • Proszę nie używać urządzenia w czasie deszczu. Pracować tylko przy świetle dziennym lub • Sprawdzić, czy zapalarka dobrym oświetleniu. paliwa stałego znajduje się w •...
 • Seite 8: Pierwsze Uruchomienie

  uniknąć zagrożeń spowodowa- Ustawić przełącznik skokowy (2) na nych uszkodzeniem przewodu stopień "II". Urządzenie osiąga przepływ zasilającego urządzenia, powietrza 500 l/min o temp. 550 °C. należy zlecić wymianę prze- wodu producentowi, w punk- W celu wyłączenia przełącznik skokowy cie serwisowym, lub osobie ustawić...
 • Seite 9: Dysza Płaska

  Podczas używania dyszy reduk- drzewnym. Zwrócić uwagę, aby nie cyjnej (5) należy pamiętać w wszystkie otwory dyszy do podpalania szczególności o dużym wzroście grilla (8) były pokryte węglem drzewnym, temperatury w punkcie obróbki. W ponieważ grozi to akumulacją ciepła w razie wątpliwości nie zatrzymywać...
 • Seite 10: Czyszczenie I Konserwacja

  Usuwanie i ochrona Czyszczenie i konserwacja środowiska • Zawsze dbać o czystość urządzenia. Do czyszczenia używać szczotki Przekaż urządzenie, jego akcesoria i opa- lub ściereczki, nie używać żadnych kowanie do zgodnej z przepisami o ochro- środków czyszczących lub rozpusz- nie środowiska naturalnego utylizacji. czalników.
 • Seite 11: Gwarancja

  Gwarancja Zakres gwarancji Urządzenie wyprodukowano z zacho- Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie, waniem staranności zgodnie z surowymi na zakupione urządzenie otrzymują Pań- normami jakościowymi i dokładnie spraw- stwo 3 lata gwarancji od daty zakupu. dzono przed wysyłką. W przypadku wad tego produktu przysłu- gują...
 • Seite 12: Serwis Naprawczy

  Service-Center się z wymienionym niżej działem serwi- sowym telefonicznie lub mailowo. Uzy- Serwis Polska skają Państwo wówczas szczegółowe informacje na temat realizacji reklama- Tel.: 22 397 4996 cji. E-Mail: grizzly@lidl.pl IAN 282445 • Uszkodzony produkt mogą Państwo wysłać po skontaktowaniu się z naszym Importer działem obsługi klienta, załączając do- wód zakupu (paragon) i określając, na...
 • Seite 13: Įvadas

  Turinys Įvadas Įvadas ........13 Dėkojame, kad pirkote naują įrenginį. Naudojimas pagal paskirtį..13 Apsisprendėte įsigyti aukštos kokybės Bendrasis aprašymas ....14 prietaisą. Gamybos metu atlikta šio pri- Pristatomas komplektas ....14 etaiso kokybės kontrolė bei jo galutinis Apžvalga ........14 patikrinimas.
 • Seite 14: Bendrasis Aprašymas

  Techniniai duomenys Draudžiama naudoti prietaisą lyjant lietui arba drėgnoje aplinkoje. Karšto oro pustūvas .PHLG 2000 D3 Gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią dėl naudojimo ne pagal paskirtį arba ne- Variklio imamoji galia ....2000 W tinkamo valdymo. Tinklo įtampa ....230 V~, 50 Hz Apsaugos klasė...
 • Seite 15: Bendrieji Saugos Nurodymai

  Apsaugos klasė II • Naudokite tik originalias atsar- gines dalis ir priedus, kuriuos Elektros prietaisų negalima tiekia ir rekomenduoja gaminto- išmesti kartu su buitinėmis jas. Naudojant svetimas dalis, atliekomis. iš karto prarandamos pretenzi- jos į garantiją. Bendrieji saugos nurodymai Atsargiai! Taip apsaugosite prietaisą...
 • Seite 16: Naudojimas Kaip Kietojo Kuro Uždegiklio / Antgalio Ugniai Kepsninėje Uždegti Naudojimas

  Naudojimas kaip kietojo navimo tarnyba arba panašią kuro uždegiklio / antga- kvalifikaciją turintis asmuo. lio ugniai kepsninėje • Į tinklą nekiškite pažeisto maiti- uždegti naudojimas nimo laido. Nelieskite pažeisto maitinimo laido, kol jis yra • Įsitikinkite, ar kietojo kuro įjungtas į tinklą. Dėl pažeisto uždegiklis yra tinkamoje maitinimo laido gali būti palie- padėtyje.
 • Seite 17: Naudojimas Kaip Pastatomo Prietaiso

  Naudojimas kaip pastatomo Plokščias antgalis prietaiso Plokščią antgalį (6) uždėkite ant išpūtimo vamzdžio (4). Prietaisą galite naudoti pastatytą. Tam prietaisą pastatykite ant abiejų Plokščią antgalį (6) naudokite norėdami atraminių kojelių (9). išgauti išpučiamą plokščią karšto oro Įsitikinkite, kad prietaisas tvirtai ir srautą.
 • Seite 18: Techninė Priežiūra/Laikymas

  Laikymas Antgalį ugniai kepsninėje uždegti (8) naudokite tik kelias minutes ir tik norėdami uždegti anglis. • Prietaisą laikykite sausoje vietoje, kuri- oje nesikaupia dulkės ir kur jo negali Antgalį ugniai kepsninėje uždegti pasiekti vaikai. (8) draudžiama naudoti kitiems tiks- • Prieš...
 • Seite 19: Atsarginės Dalys/Priedai

  Atsarginės dalys/Priedai Atsargines dalis ir priedus galite įsigyti interneto svetainėje www.grizzly-service.eu Jei neturite interneto, kreipkitės telefonu į aptarnavimo centrą (žr 21 psl „Grizzly Service- Center“). Pasiruoškite žemiau nurodytus užsakymo numerius. Pozicija Aprašymas Dalies umerį Redukuotas antgalis 91030040 Mentelės formos antgalis 91030041 Plokščias antgalis 91030042...
 • Seite 20: Garantija

  Garantija Garantijos taikymo apimtis Prietaisas gaminamas laikantis griežtų Gerbiamasis pirkėjau, kokybės reikalavimų ir rūpestingai patikri- Šiam prietaisui suteikiama trejų metų ga- namas prieš jį išsiunčiant. rantija nuo pirkimo dienos. Jeigu būtų nustatomi šio prietaiso defektai, Garantija apima medžiagų arba gamybos prietaiso pardavėjo atžvilgiu įgyjate įstatyme defektus.
 • Seite 21: Remonto Paslaugos

  toliau išvardytais techninės priežiūros Jūsų atsiųstus sugedusius prietaisus mes centrais. Šios dirbtuvės suteiktų jums iš- pašalinsime nemokamai. samią informaciją apie jūsų pretenzijų Service-Center tenkinimo eigą. • Jeigu prietaisas būtų pripažintas defek- Paslaugos Lietuva tiniu, jums pasikalbėjus su mūsų klientų aptarnavimo tarnyba, pridėjus pirkimo Tel.: 880033144 įrodymus (kasos čekį) ir pateikus defek- E-Mail: grizzly@lidl.lt...
 • Seite 22: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........22 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......22 ein hochwertiges Gerät entschieden. Die- Allgemeine Beschreibung ..23 ses Gerät wurde während der Produktion Lieferumfang......... 23 auf Qualität geprüft und einer Endkontrolle Übersicht ........
 • Seite 23: Allgemeine Beschreibung

  Technische Daten Die Benutzung des Gerätes im Regen oder in feuchter Umgebung ist verboten. Heißluftgebläse ..PHLG 2000 D3 Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch bestimmungswidrigen Gebrauch Aufnahmeleistung des Motors ..2000 W oder falsche Bedienung verursacht wurden. Netzspannung 230 V~, 50 Hz ......
 • Seite 24: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Allgemeine geliefert und empfohlen werden. Sicherheitshinweise Der Einsatz von Fremdteilen führt zum sofortigen Verlust des Ga- Dieses Gerät kann bei rantieanspruches. unsachgemäßem Gebrauch ernsthafte Verletzungen Vorsicht! So vermeiden Sie verursachen. Um Personen- Geräteschäden und eventuell und Sachschäden zu ver- daraus resultierende Perso- meiden, lesen und beachten nenschäden: Sie unbedingt die folgenden...
 • Seite 25: Benutzung Als Festbrennstoff- Anzünder / Benutzung Der Grillanzünderdüse

  oder seinen Kundendienst oder Benutzung als Festbrenn- eine ähnlich qualifizierte Person stoffanzünder / Benutzung ersetzt werden, um Gefähr- der Grillanzünderdüse (8) dungen zu vermeiden. • Überprüfen, dass der Festbrenn- • Verbinden Sie kein beschädigtes stoffanzünder sich in der rich- Netzkabel mit dem Stromnetz. tigen Lage befindet.
 • Seite 26: Einsatz Als Standgerät

  Einsatz als Standgerät Flächendüse Sie können das Gerät als Standge- Stecken Sie die Flächendüse (6) auf das rät benutzen. Stellen Sie das Gerät Ausblasrohr (4) auf. hierzu auf die beiden Standfüße (9). Verwenden Sie die Flächendüse (6) zum Achten Sie auf einen stabilen und erzielen einer flächigen Hitze.
 • Seite 27: Reinigung/Wartung/Lagerung

  Lagerung Verwenden Sie die Grillanzünder- düse (8) ausschließlich für die we- nigen Minuten die notwendig sind, • Bewahren Sie das Gerät trocken und um die Grillkohle zu entzünden. außerhalb der Reich weite von Kindern auf. Verwenden Sie die Grillanzünder- • Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor düse (8) in keinem Fall für eine Sie das Gerät in geschlossenen Räu-...
 • Seite 28: Ersatzteile/Zubehör

  Ersatzteile/Zubehör Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie unter www.grizzly-service.eu Sollten Sie kein Internet haben, so wenden Sie sich bitte telefonisch an das Service-Center (siehe „Service-Center“ Seite 30). Halten Sie die unten genannten Bestellnummern bereit. Pos. Betriebs- Bezeichnung Bestell-Nr. anleitung Reduzierdüse 91030040 Spachteldüse 91030041 Flächendüse...
 • Seite 29: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 30: Reparatur-Service

  Service-Center Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Sie erhalten dann weitere Service Deutschland Informationen über die Abwicklung Ihrer Reklamation. Tel.: 0800 54 35 111 • Ein als defekt erfasstes Produkt können E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 282445 Sie, nach Rücksprache mit unserem Kundenservice, unter Beifügung des Service Österreich Kaufbelegs (Kassenbons) und der Angabe, worin der Mangel besteht...
 • Seite 31: Tłumaczenie Oryginalnej Deklaracji Zgodności We

  Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności WE Niniejszym oświadczamy, że konstrukcja Dmuchawa gorącego powietrza seriia produkcyjna PHLG 2000 D3 Numer seryjny 201711000001- 201711275224 spełnia wymogi odpowiednich Dyrektyw UE w ich aktualnie obowiązującym brzmieniu: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* W celu zapewnienia zgodności z powyższymi dyrektywami zastosowano następujące normy harmonizujące oraz normy i przepisy krajowe:...
 • Seite 32: Originalios Eb Atitikties Deklaracijos Vertimas

  Originalios EB atitikties deklaracijos vertimas Šiuo dokumentu mes patvirtiname, kad Karšto oro pustūvas serija PHLG 2000 D3 Serijos Nr. 201711000001- 201711275224 atitinka toliau nurodytų numatytųjų ES direktyvų galiojantį leidimą 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Kad būtų galima užtikrinti atitiktį, taikyti šie darnieji standartai ir nacionaliniai standartai bei nuostatos: EN 60335-1:2012/A11:2014 •...
 • Seite 33: Original Eg-Konformitätserklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass das Heißluftgebläse Baureihe PHLG 2000 D3 Seriennummern 201711000001- 201711275224 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60335-1:2012/A11:2014 •...
 • Seite 34 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Stan informacji · Informacijos pobūdis Stand der Informationen: 12 / 2017 Ident.-No.: 72090202122017-PL / LT IAN 282445...