Herunterladen Diese Seite drucken

Kärcher BR 40/25 C Eco Ep Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden Andere Handbücher für BR 40/25 C Eco Ep:

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 1
BR 40/25 C Ep
BR 40/25 C Eco Ep
BD 40/25 C Ep
BD 40/25 C Eco Ep
Deutsch
Magyar
Čeština
Slovenščina
Româneşte
Slovenčina
Hrvatski
Srpski
Български
59615920
09/11
3
14
25
36
47
58
69
80
91

Werbung

loading

Inhaltszusammenfassung für Kärcher BR 40/25 C Eco Ep

 • Seite 1 BR 40/25 C Ep BR 40/25 C Eco Ep BD 40/25 C Ep BD 40/25 C Eco Ep Deutsch Magyar Čeština Slovenščina Româneşte Slovenčina Hrvatski Srpski Български 59615920 09/11...
 • Seite 3: Inhaltsverzeichnis

  Lesen Sie vor der ersten Benut- Symbole in der Betriebsanleitung zung Ihres Gerätes diese Origi- Deutsch nalbetriebsanleitung, handeln Sie danach Gefahr und bewahren Sie diese für späteren Ge- Für eine unmittelbar drohende Gefahr, die brauch oder für Nachbesitzer auf. zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.
 • Seite 4: Bestimmungsgemäße Verwen

  Bestimmungsgemäße Umweltschutz Verwendung Die Verpackungsmaterialien sind Verwenden Sie dieses Gerät ausschließ- recyclebar. Bitte werfen Sie die lich gemäß den Angaben in dieser Be- Verpackungen nicht in den Haus- triebsanleitung. müll, sondern führen Sie diese ei- Das Gerät darf nur zum Reinigen von –...
 • Seite 5: Bedienelemente

  Bedienelemente 1 Schubbügel 16 Schwimmer 2 Schaltbügel 17 Netzstecker 3 Sterngriff Schubbügelbefestigung 18 Zugentlastungshaken 4 Füllstandsanzeige und Ablassschlauch 19 Saugschlauch Frischwasser (nicht bei ECO-Variante) 20 Saugbalken * 5 Reinigungskopf 21 Ablassschlauch Schmutzwasser 6 Programmwahlschalter 22 Sterngriffe zum Auswechseln der Saug- 7 Regulierknopf Wassermenge lippen 8 Flügelmuttern zum Neigen des Saug-...
 • Seite 6: Vor Inbetriebnahme

  Vor Inbetriebnahme Betrieb Warnung! Abladen Beschädigungsgefahr. Saugbalken vor  Sterngriffe der Schubbügelbefestigung dem Rückwärtsfahren anheben. lösen. Hinweis  Schubbügel nach hinten schwenken und Sterngriffe festziehen. Für eine sofortige Außerbetriebnahme des Bürstenantriebs Schaltbügel loslassen. Betriebsstoffe einfüllen Warnung Beschädigungsgefahr. Nur die empfohle- nen Reinigungsmittel verwenden.
 • Seite 7  Deckel des Frischwassertanks öffnen. Saugbalken einstellen  Wasser-Reinigungsmittel-Gemisch bis zur MAX Markierung der Füllstandsan- Schräglage zeige einfüllen. Höchsttemperatur der Zur Verbesserung des Absaugergebnisses Flüssigkeit 60 °C. auf gefliesten Belägen kann der Saugbalken  Deckel des Frischwassertanks schlie- um bis zu 5° Schräglage verdreht werden: ßen.
 • Seite 8: Vortriebsgeschwindigkeit Einstellen (Nur Bd-Variante)

  Vorsicht Vortriebsgeschwindigkeit Beschädigungsgefahr für Bodenbelag. Ge- einstellen (nur BD-Variante) rät nicht auf der Stelle betreiben. Anhalten und abstellen  Regulierknopf Wassermenge schließen.  Gerät noch 1-2 m vorwärts fahren, um Restwasser abzusaugen.  Programmwahlschalter auf „OFF“ drehen.  Saugbalken anheben. ...
 • Seite 9: Frischwassertank Entleeren

  Pflege und Wartung Frischwassertank entleeren  Kupplung am oberen Ende der Füll- Gefahr standsanzeige lösen. Verletzungsgefahr. Vor allen Arbeiten am  Schlauch der Füllstandsanzeige über ei- Gerät Programmwahlschalter auf „OFF“ ner geeigneten Sammeleinrichtung ab- drehen und Netzstecker ziehen. senken und Flüssigkeit ablaufen lassen. ...
 • Seite 10: Wartungsarbeiten

   Einsetzen der neuen Scheibenbürsten Wartungsarbeiten in umgekehrter Reihenfolge.  Vortriebsgeschwindigkeit einstellen. Sauglippen austauschen  Fahrwerk mit dem Fuß nach hinten  Saugbalken abnehmen. schwenken.  Sterngriffe herausschrauben. Wartungsvertrag Für einen zuverlässigen Betrieb des Gerä- tes können mit dem zuständigen Kärcher- Verkaufsbüro Wartungsverträge abge- schlossen werden.
 • Seite 11: Störungen

   Gerät auf ebener Fläche abstellen. Störungen  Schmutzwasser und restliches Frisch- wasser ablassen und entsorgen. Gefahr Bei Störungen, die mit Hilfe dieser Tabelle Verletzungsgefahr. Vor allen Arbeiten am nicht behoben werden können, Kunden- Gerät Programmwahlschalter auf „OFF“ dienst rufen. drehen und Netzstecker ziehen.
 • Seite 12: Technische Daten

  Technische Daten BR 40/25 C Ep BD 40/25 C Ep BR 40/25 C Eco BD 40/25 C Eco Ep Leistung Nennspannung V/Hz 230 / 1~50/60 230 / 1~50/60 Mittlere Leistungsaufnahme 1880 1580 Saugmotorleistung Bürstmotorleistung Saugen Saugleistung, Luftmenge Saugleistung, Unterdruck, max. Reinigungsbürsten Arbeitsbreite Durchmesser Bürste...
 • Seite 13: Eg-Konformitätserklärung

  EG-Konformitätserklärung Garantie Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend In jedem Land gelten die von unserer zu- bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Kon- ständigen Vertriebsgesellschaft herausge- zipierung und Bauart sowie in der von uns gebenen Garantiebedingungen. Etwaige in Verkehr gebrachten Ausführung den ein- Störungen an Ihrem Zubehör beseitigen wir schlägigen grundlegenden Sicherheits- innerhalb der Garantiefrist kostenlos, so-...
 • Seite 14: Biztonsági Tanácsok

  A készülék első használata előtt Szimbólumok az üzemeltetési olvassa el ezt az eredeti hasz- útmutatóban Magyar nálati utasítást, ez alapján járjon el és tart- sa meg a későbbi használatra vagy a Balesetveszély következő tulajdonos számára. Azonnal fenyegető veszély, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezet.
 • Seite 15: Rendeltetésszerű Használat Hu

  Rendeltetésszerű használat Környezetvédelem Ezt a készüléket kizárólag a jelen kezelési A csomagolási anyagok újra- útmutatóban megadottaknak megfelelően hasznosíthatók. Kérjük, ne dob- használja. ja a csomagolást a házi A készüléket csak nedvességre és polí- – szemétbe, hanem vigye el egy rozásra nem érzékeny, kemény felüle- újrahasznosító...
 • Seite 16: Kezelési Elemek

  Kezelési elemek 1 Tolókengyel 16 Úszó 2 Kapcsolókar 17 Hálózati dugó 3 Csillag markolat tolókengyel rögzítés 18 Feszülésmentesítő kampó 4 Friss víz töltési szintjének kijelzője és 19 Szívótömlő leeresztő tömlője (az ECO változatnál 20 Szívófej * nem) 21 Szennyvíz leeresztő tömlő 5 Tisztítófej 22 Csillagfogantyúk a szívóajkak cseréjéhez 6 Programválasztó...
 • Seite 17: Üzembevétel Előtt

  Üzembevétel előtt Üzem Figyelmeztetés! Lerakás Sérülésveszély. Hátrafelé haladás előtt  Csillagmarkolatok a tolókengyel rögzí- emelje fel a szívópofát. tésének kioldásához. Tudnivaló  Forgassa hátra a tolókengyelt és húzza A kefemeghajtás azonnali üzemen kívül meg a csillagmarkolatokat. helyezéséhez engedje el a kapcsolóken- gyelt.
 • Seite 18  A víz és tisztítószer keverékét töltse a Szívófej beállítása szintjelző MAX jelöléséig. A folyadék maximális hőmérséklete 60°C. Ferde helyzet  A tiszta víz tartály fedelét le kell zárni. A szívási eredmény javításához kerámia burkolatokon a szívópofát el lehet fordítani Az alkalmazási hely elérése maximum 5°...
 • Seite 19 Vigyázat A hajtássebesség beállítása (csak Padlózat rongálódásveszélye. A készülé- BD változat) ket ne üzemeltesse egy helyben. Megállás és leállítás  Zárja el a vízmennyiség szabályozó- gombját.  Tolja még 1-2 m-re előre a készüléket, hogy ezzel felszívja a maradék vizet. ...
 • Seite 20: Ápolás És Karbantartás

  A tiszta víz tartály ürítése Karbantartási terv  A szintjelző felső végén található csat- A munka után lakozót meg kell oldani. Vigyázat  Engedje le a szintjelző tömlőjét egy Rongálódásveszély. A készüléket ne per- megfelelő gyűjtőtartályba és eressze le metezze le vízzel és ne használjon erős a folyadékot.
 • Seite 21: Karbantartási Munkák

   Állítsa be a hajtássebességet. Karbantartási munkák  A szállító szerkezetet lábbal hátra kell dönteni. A szívóajkak cseréje  Vegye le a szívópofát. Karbantartási szerződés  Csavarja ki a csillagfogantyúkat. A készülék megbízható használatához a felhasználók az illetékes Kärcher értékesí- tő...
 • Seite 22: Üzemzavarok

   Gerät auf ebener Fläche abstellen. Üzemzavarok  Eressze le és ártalmatlanítsa a szenny- vizet és a maradék tiszta vizet. Balesetveszély Olyan üzemzavar esetén, amelyet ennek a Sérülésveszély. Bármilyen, a készüléken táblázatnak a segítségével nem tud elhárí- végzendő munka előtt forgassa el a főkap- tani, hívja a szervizt.
 • Seite 23: Műszaki Adatok

  Műszaki adatok BR 40/25 C Ep BD 40/25 C Ep BR 40/25 C Eco BD 40/25 C Eco Ep Teljesítmény Névleges feszültség V/Hz 230 / 1~50/60 230 / 1~50/60 Közepes teljesítmény felvétel 1880 1580 Szívómotor teljesítmény Kefemotor teljesítmény Szívás Szívás teljesítmény, levegő mennyiség Szívóteljesítmény, nyomáshiány, max.
 • Seite 24: Ek Konformitási Nyiltakozat Hu

  EK konformitási nyiltakozat Garancia Ezennel tanúsítjuk, hogy az alábbiakban Minden országban az illetékes forgalma- megnevezett gép tervezése és építési zónk által kiadott garancia feltételek érvé- módja alapján az általunk forgalomba ho- nyesek. Az esetleges üzemzavarokat a zott kivitelben megfelel az EK irányelvek tartozékokon a garancia lejártáig költség- vonatkozó, alapvető...
 • Seite 25: Bezpečnostní Pokyny

  Před prvním použitím svého Symboly použité v návodu k zařízení si přečtěte tento původ- obsluze eština ní návod k používání, řiďte se jím a uložte jej pro pozdější použití nebo pro dalšího Pozor! majitele. Pro bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k těžkým fyzickým zraněním nebo k Obsah smrti.
 • Seite 26: Používání V Souladu S Určením Cs

  Používání v souladu s Ochrana životního prostředí určením Obalové materiály jsou recyklo- Přístroj používejte pouze v souladu s údaji vatelné. Obal nezahazujte do v tomto návodu k obsluze. domovního odpadu, ale ode- Zařízení smí být používáno pouze k čiš- – vzdejte jej k opětovnému zužit- tění...
 • Seite 27: Ovládací Prvky

  Ovládací prvky 1 Posuvné rameno 16 Plovák 2 Ovládací páčka 17 Síťová zástrčka 3 Hvězdicová rukojeť k upevnění posuv- 18 Hák na odlehčení tahu ného ramene 19 Sací hadice 4 Ukazatel stavu hladiny a výpustná hadi- 20 Sací lišta * ce čerstvé...
 • Seite 28: Před Uvedením Do Provozu Cs

  Před uvedením do provozu Provoz Varování! Vykládka Nebezpečí poškození. Sací hranol je nutné  Uvolněte hvězdicové rukojeti upevnění před jízdou nazad nadzdvihnout. držáku na posouvání. Informace  Držák na posouvání vyklopte dozadu a V případě nutnosti okamžitého zastavení hvězdicové rukojeti utáhněte. pohonu kartáčů...
 • Seite 29  Naplňte směs vody a čisticího prostřed- Nastavení sací lišty ku až k označení MAX na ukazateli sta- vu naplnění. Nejvyšší teplota kapaliny Náklon 60 °C. K zlepšení výsledku vysávání na dláždě-  Víko nádrže na čistou vodu zavřete. ném povrchu je možné sací hranol otočit do náklonu o až...
 • Seite 30 Pozor Nastavení hnací rychlosti (pouze Nebezpečí poškození podlahové krytiny. varianta BD) Zařízení neprovozujte na místě. Zastavení a vypnutí přístroje  Zavřete regulační tlačítko množství vody.  Se zařízením jeďte vpřed ještě 1-2 m, aby byl vysát zbytek vody.  Spínač volby programu otočte na "OFF".
 • Seite 31: Ošetřování A Údržba

  Vyprázdnění nádrže na čistou vodu Plán údržby  Uvolněte spojku na horním konci uka- Po skončení práce zatele stavu naplnění. Pozor  Umístěte hadici ukazatele stavu napl- Nebezpečí poškození. Zařízení neostřikuj- nění na vhodném místě sběru odpado- te vodou a nepoužívejte agresivní čisticí vých vod a nechte kapalinu vytéct.
 • Seite 32  Vsazení nových kotoučových kartáčů Údržba proveďte v opačném pořadí.  Nastavte hnací rychlost. Výměna chlopní  Podvozek vychylte nohou dozadu.  Sejměte sací hranol.  Vyšroubujte hvězdicové rukojeti. Smlouva o údržbě Za účelem spolehlivého provozu přístroje je možné uzavřít s příslušným prodejním oddělením firmy Kärcher smlouvu o údrž- bě.
 • Seite 33: Poruchy

   Přístroj odstavte na rovné ploše. Poruchy  Vypusťte a zlikvidujte špinavou vodu a rovněž zbytek čisté vody. Pozor, nebezpečí Při poruchách, které nelze odstranit podle Nebezpečí poranění. Před jakoukoliv údrž- této tabulky, se obraťte na oddělení služeb bou prováděnou na přístroji otočte spínač zákazníkům.
 • Seite 34: Technické Údaje

  Technické údaje BR 40/25 C Ep BD 40/25 C Ep BR 40/25 C Eco BD 40/25 C Eco Ep výkon Jmenovité napětí V/Hz 230 / 1~50/60 230 / 1~50/60 Průměrný příkon 1880 1580 Výkon sacího motoru Výkon motoru kartáčů Vysávání Sací...
 • Seite 35: Prohlášení O Shodě Pro Es Cs

  Prohlášení o shodě pro ES Záruka Tímto prohlašujeme, že níže označené V každé zemi platí záruční podmínky vyda- stroje odpovídají jejich základní koncepcí a né příslušnou naší distribuční společností. konstrukčním provedením, stejně jako Případné poruchy na příslušenství odstra- námi do provozu uvedenými konkrétními níme během záruční...
 • Seite 36: Vsebinsko Kazalo

  Pred prvo uporabo Vaše napra- Simboli v navodilu za obratovanje ve preberite to originalno navo- Slovenšina dilo za uporabo, ravnajte se po njem in Nevarnost shranite ga za morebitno kasnejšo uporabo Za neposredno grozečo nevarnost, ki vodi ali za naslednjega lastnika. do težkih telesnih poškodb ali smrti.
 • Seite 37: Namenska Uporaba

  Namenska uporaba Ta stroj uporabljajte izključno v skladu s po- datki v Navodilu za obratovanje. Stroj se sme uporabljati le za čiščenje – trdih površin, ki niso občutljive na vlago in sredstva za poliranje. Temperaturno območje uporabe se na- haja med +5°C in +40°C. Stroj ni primeren za čiščenje zmrznjenih –...
 • Seite 38: Upravljalni Elementi

  Upravljalni elementi 1 Potisno streme 14 Rezervoar za umazano vodo 2 Stikalno streme 15 Pokrov rezervoarja za umazano vodo 3 Zvezdasti ročaj za pritrditev potisnega 16 Plovec stremena 17 Omrežni vtič 4 Prikaz polnilnega nivoja in gibka izpu- 18 Kljuka za vlečno razbremenitev stna cev za svežo vodo (ne pri ECO-va- 19 Gibka sesalna cev rianti)
 • Seite 39: Pred Zagonom

  Pred zagonom Obratovanje Opozorilo! Razkladanje Nevarnost poškodb. Pred vzvratno vožnjo  Popustite zvezdaste ročaje pritrditve dvignite sesalni stolp. potisnega stremena. Napotek  Potisno streme zasukajte nazaj in prite- Za takojšnjo ustavitev krtačnega pogona gnite zvezdaste ročaje. spustite stikalno streme. Polnjenje obratovalnih sredstev Opozorilo Nevarnost poškodb.
 • Seite 40  Odprite pokrov rezervoarja za svežo Nastavitev sesalnega nosilca vodo.  Mešanico vode in čistilnega sredstva Poševni položaj napolnite do oznake MAX na indikatorju Za izboljšanje rezultata sesanja na poplo- stanja napolnjenosti. Najvišja tempera- čenih podlagah se lahko sesalni stolp obr- tura tekočine sme znašati 60°C.
 • Seite 41: Zaustavljanje In Odlaganje

  Pozor Nastavitev potisne hitrosti Neveranost poškodb za talno oblogo. Stro- (le različica BD) ja na poganjajte na enem mestu. Zaustavljanje in odlaganje  Zaprite gumb za regulacijo količine vo-  Stroj premikajte še 1-2 m naprej, da po- sesate ostanek vode. ...
 • Seite 42: Transport

  Praznjenje rezervoarja za svežo Vzdrževalni načrt vodo Po delu  Odvijte sklopko na gornjem koncu ka- Pozor zalca stanja napolnjenosti. Nevarnost poškodb. Stroja ne obrizgavajte  Cev kazalca stanja napolnjenosti spu- z vodo in ne uporabljajte agresivnih čistilnih stite nad ustrezni zbiralnik in pustite, da sredstev.
 • Seite 43 Vzdrževalna pogodba Vzdrževanje Za zanesljivo obratovanje stroja lahko pri- Zamenjava sesalnih nastavkov stojnim Kärcherjevim prodajnim uradom  Snemite sesalni stolp. sklenete vzdrževalne pogodbe.  Odvijte zvezdaste ročaje. Zaščita pred zmrzali V primeru nevarnosti zmrzali:  Izpraznite rezervoar za svežo in uma- zano vodo.
 • Seite 44: Motnje

   Stroj postavite na ravno površino. Motnje  Iz stroja odstranite umazano in preosta- lo svežo vodo. Nevarnost V primeru motenj, ki jih ne morete odpraviti Nevarnost poškodb. Pred vsemi deli na s pomočjo te tabele, se obrnite na uporab- stroju obrnite stikalo za izbiro programa na niški servis.
 • Seite 45: Tehnični Podatki

  Tehnični podatki BR 40/25 C Ep BD 40/25 C Ep BR 40/25 C Eco BD 40/25 C Eco Ep Zmogljivost Nazivna napetost V/Hz 230 / 1~50/60 230 / 1~50/60 Srednji odvzem moči 1880 1580 Kapaciteta sesalnega motorja Kapaciteta krtačnega motorja Sesanje Sesalna moč, količina zraka Sesalna moč, podtlak, maks.
 • Seite 46: Es-Izjava O Skladnosti

  ES-izjava o skladnosti Garancija S to izjavo potrjujemo, da spodaj omenjeni V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki stroj zaradi svoje zasnove in načina izdela- jih določa naše prodajno predstavništvo. ve ustreza temeljnim varnostnim in zdra- Morebitne motnje na Vašem priboru, ki so vstvenim zahtevam EU-standardov.
 • Seite 47: Măsuri De Siguranţă

  Înainte de prima utilizare a apa- Simboluri din manualul de utilizare ratului dvs. citiţi acest instrucţiu- Românete nil original, respectaţi instrucţiunile Pericol cuprinse în acesta şi păstraţi-l pentru între- Pericol iminet, care duce la vătămări corpo- buinţarea ulterioară sau pentru următorii rale grave sau moarte.
 • Seite 48: Utilizarea Corectă

  Utilizarea corectă Protecţia mediului înconjurător Utilizaţi acest aparat exclusiv în conformita- te cu datele din aceste instrucţiuni de utili- Materialele de ambalare sunt zare. reciclabile. Ambalajele nu trebu- Aparatul poate fi utilizat numai pentru – ie aruncate în gunoiul menajer, curăţarea suprafeţelor dure lavabile şi ci trebuie duse la un centru de rezistente la lustruit.
 • Seite 49: Elemente De Operare

  Elemente de operare 1 Bară de manevrare 13 Filtru de trecere 2 Mâner de comutare 14 Rezervor pentru apă uzată 3 Mâner stea pentru fixarea mânerului de 15 Capac pentru rezervorul de apă uzată deplasare 16 Plutitorul 4 Indicator pentru nivelul de umplere şi 17 Ştecher furtun de evacuare apă...
 • Seite 50: Înainte De Punerea În Funcţiune Ro

  Înainte de punerea în Funcţionarea funcţiune Atenţie ! Pericol de deteriorare. Înainte de deplasa- Descărcarea rea înapoi ridicaţi tija de aspiraţie.  Eliberaţi mânerele stea ale sistemului Observaţie de fixare a mânerului de deplasare. Pentru deconectarea de urgenţă a acţionă- ...
 • Seite 51  Deschideţi capacul rezervorului pentru Reglarea tijei de aspiraţie apă curată.  Umpleţi cu un amestec de apă curată şi Poziâia înclinată agent de curăţare până la marcajul Pentru îmbunătăţirea rezultatului aspirării MAX al indicatorului stării de umplere. de pe suprafeţele podelelor, poziţia tijei de Temperatura maximă...
 • Seite 52: Oprirea Şi Depozitarea

  Atenţie Reglarea vitezei de deplasare Pericol de deteriorare a suprafeţei podelei. (numai varianta BD) Nu utilizaţi aparatul pe loc. Oprirea şi depozitarea  Închideţi butonul de reglare a cantităţii de apă.  Deplasaţi aparatul încă 1-2 m în faţă, pentru ca restul de apă să fie aspirat. ...
 • Seite 53: Îngrijirea Şi Întreţinerea

  Îngrijirea şi întreţinerea Goliţi rezervorul pentru apă curată  Demontaţi cuplajul din partea superioa- Pericol ră a indicaţiei stării de umplere. Pericol de rănire. Înainte de orice lucrare  Coborâţi furtunul indicaţiei stării de um- asupra apartului rotiţi butonul de selectare plere într-un recipient de colectare co- a programului în poziţia „OFF“...
 • Seite 54  Montaţi periile lamelare în ordinea in- Lucrări de întreţinere versă a operaţiilor.  Reglarea vitezei de deplasare. Înlocuiţi orificiile de aspiraţie  Rabataţi dispozitivul de deplasare în  Îndepărtarea tijei de aspiraţie. spate cu piciorul.  Deşurubarea mânerelor stea. Contractul de întreţinere Pentru asigurarea disponibilităţii în serviciu a aparatului pot fi încheiate cu birourile lo-...
 • Seite 55: Defecţiuni

   Amplasaţi aparatul pe o suprafaţă plană. Defecţiuni  Evacuaţi şi îndepărtaţi apa uzată şi re- stul de apă curată. Pericol În cazul defecţiunilor care nu pot fi îndepăr- Pericol de rănire. Înainte de orice lucrare tate cu ajutorul acestui tabel, anunţaţi ser- asupra apartului rotiţi butonul de selectare viciul pentru clienţi.
 • Seite 56: Date Tehnice

  Date tehnice BR 40/25 C Ep BD 40/25 C Ep BR 40/25 C Eco BD 40/25 C Eco Ep Putere Tensiunea nominală V/Hz 230 / 1~50/60 230 / 1~50/60 Putere absorbită medie 1880 1580 Puterea motorului de aspiraţie Puterea motorului periilor Aspirare Puterea de aspiraţie, cantitatea de aer Puterea de aspiraţie, subpresiune, max.
 • Seite 57: Declaraţie De Conformitate Ce Ro

  Declaraţie de conformitate CE Garanţie Prin prezenta declarăm că aparatul desem- În fiecare ţară sunt valabile condiţiile de ga- nat mai jos corespunde cerinţelor funda- ranţie publicate de distribuitorul nostru din mentale privind siguranţa în exploatare şi ţara respectivă. Eventuale defecţiuni ale sănătatea incluse în directivele CE aplica- accesoriilor, care survin în perioada de ga- bile, datorită...
 • Seite 58: Bezpečnostné Pokyny

  Pred prvým použitím vášho za- Použité symboly riadenia si prečítajte tento pô- Slovenina vodný návod na použitie, konajte podľa Nebezpečenstvo neho a uschovajte ho pre neskoršie použi- Pri bezprostredne hroziacom nebezpečen- tie alebo pre ďalšieho majiteľa zariadenia. stve, ktoré spôsobí vážne zranenia alebo smrť.
 • Seite 59: Používanie Výrobku V Súlade S Jeho Určením

  Používanie výrobku v súlade Ochrana životného prostredia s jeho určením Obalové materiály sú recyklova- Používajte tento stroj výhradne podľa úda- teľné. Obalové materiály láska- jov v tomto návode na obsluhu. vo nevyhadzujte do Stroj sa smie používať len na čistenie –...
 • Seite 60: Ovládacie Prvky

  Ovládacie prvky 1 Posuvná rukoväť 15 Kryt nádrže znečistenej vody 2 Zapínacie rameno 16 Plavák 3 Hviezdicový držiak upevnenia posuv- 17 Sieťová zástrčka ného ramena 18 Háky na uvoľnenie ťahu 4 Ukazovateľ hladiny a vypúšťacia hadica 19 Sacia hadica čistej vody (nie u variantu ECO) 20 Sací...
 • Seite 61: Pred Uvedením Do Prevádzky Sk

  Pred uvedením do prevádzky Prevádzka Varovanie! Vyloženie Nebezpečenstvo poškodenia. Pred pojaz-  hviezdicové kolieska upevnenia posuv- dom dozadu nadvihnite sací nosník. nej rukoväte uvoľniť. Upozornenie  Posuvné držadlo vychýľte smerom dole Pre okamžité odstavenie z prevádzky po- a hviezdicové kolieska dotiahnite. honu kefy pustite riadkovaciu páku: Plnenie prevádzkových náplní...
 • Seite 62  Otvorte kryt nádrže na čistú vodu. Nastavenie sacieho nadstavca  Zmes vody s čistiacim prostriedkom na- plňte až po značku MAX na stavozna- Šikmá poloha ku. Najvyššia teplota kvapaliny je 60 °C. Na zlepšenie účinnosti vysávania na dláž-  Zavorte kryt nádrže na čistú vodu. dených povrchoch možno odsávací...
 • Seite 63: Zastavenie A Odstavenie

  Pozor Rýchlosť nastavenia pojazdu (iba Nebezpečenstvo poškodenia povrchu pod- variant BD) lahy. Zariadenie neprevádzkujte na mieste. Zastavenie a odstavenie  Uzatvorte regulačný gombík množstva vody.  Posuňte stroj ešte 1-2 m smerom do- predu, aby sa odsala zvyšková voda.  Programový prepínač prepnite do polo- hy „OFF“.
 • Seite 64: Starostlivosť A Údržba

  Vyprázdnenie nádrže na čistú vodu Plán údržby  Povoľte spojku na hornom konci stavo- Po práci znaku. Pozor  Hadicu od stavoznaku spustite do Nebezpečenstvo poškodenia. Zariadenie vhodného zberacieho zásobníka a ne- neostrekujte vodou a nepoužívajte žiadne chajte stiecť kvapalinu. agresívne čistiace prostriedky.
 • Seite 65: Údržbárske Práce

  Servisná zmluva Údržbárske práce Na zabezpečenie spoľahlivej prevádzky Výmena sacích líšt zariadenia možno uzavrieť zmluvu o údrž-  Vyberte odsávací nosník. be s príslušnou predajnou kanceláriou spo-  Vyskrutkujte hviezdicové kolesá. ločnosti Kärcher. Ochrana proti zamrznutiu Pri nebezpečenstve zamrznutia:  Vyprázdnite nádrž na čistú a na znečis- tenú...
 • Seite 66: Poruchy

   Prístroj postavte na rovnú plochu. Poruchy  Znečistenú vodu a zvyšnú čistú vodu vypustite a zlikvidujte. Nebezpečenstvo Pri poruchách, ktoré nie je možné odstrániť Hrozí nebezpečenstvo úrazu. Pred všetký- pomocou tejto tabuľky, zavolajte servisnú mi prácami na zariadení otočte volič prog- službu.
 • Seite 67: Technické Údaje

  Technické údaje BR 40/25 C Ep BD 40/25 C Ep BR 40/25 C Eco BD 40/25 C Eco Ep Výkon Menovité napätie V/Hz 230 / 1~50/60 230 / 1~50/60 Stredný príkon 1880 1580 Výkon sacieho motora Výkon motorov kief Sanie Sací...
 • Seite 68: Vyhlásenie O Zhode S Normami

  Vyhlásenie o zhode s normami Záruka EÚ V každej krajine platia záručné podmienky našej distribučnej organizácie. Prípadné Týmto vyhlasujeme, že ďalej označený poruchy vo vašom príslušenstve odstráni- stroj zodpovedá na základe jeho koncepcie me počas záručnej lehoty bezplatne, ak sú a konštrukcie a takisto vyhotovenia, ktoré...
 • Seite 69: Sigurnosni Napuci

  Prije prve uporabe Vašeg uređa- Simboli u uputama za rad ja pročitajte ove originalne radne Hrvatski upute, postupajte prema njima i sačuvajte Opasnost ih za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasni- Za neposredno prijeteću opasnost koja za posljedicu ima teške tjelesne ozljede ili smrt.
 • Seite 70: Namjensko Korištenje

  Namjensko korištenje Zaštita okoliša Ovaj uređaj koristite isključivo u skladu s Materijali ambalaže se mogu re- navodima ovih radnih uputa. ciklirati. Molimo Vas da ambala- Uređaj se smije koristiti isključivo za či- – žu ne odlažete u kućne otpatke, šćenje tvrdih podova koji nisu osjetljivi već...
 • Seite 71: Komandni Elementi

  Komandni elementi 1 Potisna ručica 14 Spremnik prljave vode 2 Pokretačka ručica 15 Poklopac spremnika prljave vode 3 Zvjezdasti pričvrsnik potisne ručice 16 Plovak 4 Pokazivač napunjenosti i crijevo za is- 17 Strujni utikač puštanje svježe vode (ne kod izvedbe 18 Kuka za vlačno rasterećenje ECO) 19 Usisno crijevo...
 • Seite 72: Prije Prve Uporabe

  Prije prve uporabe U radu Upozorenje! Istovar Opasnost od oštećenja. Prije vožnje una-  Otpustite zvjezdaste pričvrsnike poti- trag podignite usisni stup. sne ručice. Napomena  Potisnu ručicu zakrenite unatrag i zate- Za trenutačno isključivanje pogona četki gnite zvjezdaste pričvrsnike. pustite pokretačku ručicu.
 • Seite 73  Otvorite poklopac spremnika za svježu Podešavanje usisne konzole vodu.  Mješavinu vode i sredstva za čišćenje Kosi položaj napunite do oznake MAX na indikatoru Za poboljšanje rezultata usisavanja na stanja napunjenosti. Najviša tempera- opločenim podlogama može se usisni stup tura tekućine 60°C.
 • Seite 74: Priključivanje Na Električnu Mrežu

  Oprez Namještanje brzine potiska (samo Opasnost od oštećenja podne obloge. Ne varijanta BD) dopustite da uređaj radi u mjestu. Zaustavljanje i odlaganje  Zatvorite gumb za regulaciju količine vode.  Pomaknite stroj još 1-2 m prema napri- jed kako biste usisali ostatak vode. ...
 • Seite 75: Transport

  Pražnjenje spremnika za svježu Plan održavanja vodu Nakon rada  Popustite spojku na gornjem kraju indi- Oprez katora stanja napunjenosti. Opasnost od oštećenja. Uređaj ne prskajte  Crijevo i indikator stanja napunjenosti vodom i ne primjenjujte nagrizajuća sred- spustite nad prikladan uređaj za saku- stva za pranje.
 • Seite 76: Radovi Na Održavanju

   Nove diskaste četke umetnite obrnutim Radovi na održavanju redoslijedom.  Namjestite brzinu potiska. Zamjena usisnih nastavaka  Transportni mehanizam nogom preklo-  Skinite usisni stup. pite prema natrag.  Odvrnite zvjezdaste rukohvate. Ugovor o održavanju Za pouzdani rad uređaja mogu se s nadlež- nim Kärcherovim uredom za prodaju za- ključiti ugovori o održavanju.
 • Seite 77: Smetnje

   Stroj postavite na ravnu podlogu. Smetnje  Ispustite i zbrinite u otpad prljavu vodu i preostalu čistu vodu. Opasnost U slučaju smetnji koje se ne mogu otkloniti Opasnost od ozljeda Prije svih zahvata na uz pomoć ove tablice, pozovite servisnu urešaju sklopku za izbor programa okrenite službu.
 • Seite 78: Tehnički Podaci

  Tehnički podaci BR 40/25 C Ep BD 40/25 C Ep BR 40/25 C Eco BD 40/25 C Eco Ep Snaga Nazivni napon V/Hz 230 / 1~50/60 230 / 1~50/60 Prosječna potrošnja energije 1880 1580 Snaga usisnog motora Snaga motora za četke Usisivanje Snaga usisavanja, protok zraka Maks.
 • Seite 79: Ez Izjava O Usklađenosti

  EZ izjava o usklađenosti Jamstvo Izjavljujemo da navedeni uređaj u svojoj za- U svakoj zemlji važe jamstveni uvjeti koje je misli i konstrukciji te kod nas korištenoj izdala naša nadležna organizacija za distri- izvedbi odgovara osnovnim sigurnosnim i buciju. Eventualne smetnje na priboru za zdravstvenim zahtjevima u skladu s niže vrijeme trajanja jamstva uklanjamo besplat- navedenim direktivama Europske Zajedni-...
 • Seite 80: Sigurnosne Napomene

  Pre prve upotrebe Vašeg Simboli u uputstvu za rad uređaja pročitajte ove originalno Srpski uputstvo za rad, postupajte prema njemu i Opasnost sačuvajte ga za kasniju upotrebu ili za Ukazuje na neposredno preteću opasnost sledećeg vlasnika. koja dovodi do teških telesnih povreda ili smrti.
 • Seite 81: Namensko Korišćenje

  Namensko korišćenje Zaštita životne sredine Ovaj uređaj koristite isključivo u skladu sa Ambalaža se može ponovo navodima ovog radnog uputstva. preraditi. Molimo Vas da Uređaj sme da se koristi samo za – ambalažu ne bacate u kućne čišćenje tvrdih površina otpornih na otpatke nego da je dostavite na vlagu i sredstva za poliranje.
 • Seite 82: Komandni Elementi

  Komandni elementi 1 Potisna ručica 14 Rezervoar prljave vode 2 Poluga za uključivanje 15 Poklopac rezervoara za prljavu vodu 3 Zvezdasti pričvrsnik potisne ručke 16 Plovak 4 Indikator napunjenosti i crevo za 17 Strujni utikač ispuštanje sveže vode (ne kod verzije 18 Kuka za vučno rasterećenje ECO) 19 Usisno crevo...
 • Seite 83: Pre Upotrebe

  Pre upotrebe Upozorenje! Istovar Opasnost od oštećenja. Pre vožnje natrag  Otpustite zvezdaste pričvrsnike potisne podignite usisni stup. ručke. Napomena  Potisnu ručku preklopite unazad i Za momentalno isključivanje pogona četki zategnite zvezdaste pričvrsnike. pustite polugu za uključivanje. Punjenje radnih sredstava Upozorenje Opasnost od oštećenja.
 • Seite 84  Otvorite poklopac rezervoara za svežu Podešavanje usisne konzole vodu.  Mešavinu vode i sredstva za čišćenje Kosi položaj napunite do oznake MAX na indikatoru Za poboljšavanje rezultata usisavanja na stanja napunjenosti. Najviša opločenim podlogama možete usisni stup temperatura tečnosti sme da iznosi zakrenuti u kosi položaj do 5°.
 • Seite 85 Oprez Podešavanje brzine potiska (samo Opasnost od oštećenja podne obloge. Ne varijanta BD) dopustite da uređaj radi u mestu. Zaustavljanje i odlaganje  Zatvorite dugme za regulisanje količine vode.  Uređaj pomerite još 1-2 m prema napred kako biste usisali ostatak vode. ...
 • Seite 86: Nega I Održavanje

  Nega i održavanje Pražnjenje rezervoara za svežu vodu Opasnost  Odvojite sklopku na gornjem kraju Opasnost od ozleda. Pre svih zahvata na indikatora stanja napunjenosti. uređaju prekidač za izbor programa obrnite  Crevo indikatora stanja napunjenosti na "OFF" i izvucite mrežni utikač. spustite nad prikladan uređaj za ...
 • Seite 87  Umetanje novih diskastih četki obavite Radovi na održavanju obrnutim redosledom.  Podesite brzinu potiska. Zamena usisnih nastavaka  Vozni mehanizam nogom preklopite  Skinite usisni stup. prema natrag.  Odvrnite zvezdaste ručke. Ugovor o održavanju Za pouzdan rad uređaja mogu se sa ovlašćenim Kärcherovim biroom za prodaju sklopiti ugovori o održavanju.
 • Seite 88: Smetnje

   Uređaj postavite na ravnu podlogu. Smetnje  Ispustite i zbrinite u otpad prljavu vodu i preostalu čistu vodu. Opasnost U slučaju smetnji koje se ne mogu otkloniti Opasnost od ozleda. Pre svih zahvata na uz pomoć ove tabele, pozovite servisnu uređaju prekidač...
 • Seite 89: Tehnički Podaci

  Tehnički podaci BR 40/25 C Ep BD 40/25 C Ep BR 40/25 C Eco BD 40/25 C Eco Ep Snaga Nominalni napon V/Hz 230 / 1~50/60 230 / 1~50/60 Prosečna potrošnja energije 1880 1580 Snaga usisnog motora Snaga motora za četke Usisivanje Snaga usisavanja, protok vazduha Maks.
 • Seite 90: Izjava O Usklađenosti Sa Propisima Ez

  Izjava o usklađenosti sa Garancija propisima EZ U svakoj zemlji važe garantni uslovi koje je izdala naša nadležna distributivna Ovim izjavljujemo da ovde opisana mašina organizacija. Eventualne smetnje na po svojoj koncepciji i načinu izrade, sa svim priboru za vreme trajanja garancije njenim modelima koje smo izneli na tržište, otklanjamo besplatno, ukoliko je uzrok odgovara osnovnim zahtevima dole...
 • Seite 91: Указания За Безопасност

  Преди първото използване на Символи на Упътването за Вашия уред прочетете това употреба оригинално инструкцуя за работа, действайте според него и го запазете за Опасност по-късно използване или за следващия За непосредствено грозяща опасност, притежател. която води до тежки телесни повреди или...
 • Seite 92 Употреба по Опазване на околната среда предназначение Опаковъчните материали мо- Използвайте този уред само в съответ- гат да се рециклират. Моля не ствие със задачите в настоящото Упът- хвърляйте опаковките при до- ване за експлоатация. машните отпадъци, а ги пре- Уредът...
 • Seite 93: Обслужващи Елементи

  Обслужващи елементи 1 Плъзгаща скоба 13 Цедка за власинки 14 Резервоар мръсна вода 2 Включваща скоба 15 Капак резервоар мръсна вода 3 Звездообразна дръжка закрепване плъзгащи скоби 16 Поплавък 4 Индикация за нивото и изпускателен 17 Щепсел маркуч за чиста вода (не при вариант 18 Кука...
 • Seite 94: Преди Пускане В Експлоатация

  Преди пускане в Монтиране на смукателната греда експлоатация  Поставете смукателната греда в държача така, че накрайниците да са Разреждане над държача.Завийте крилчатите гайки.  Освободете звездообразните дръж- ки на закрепването на плъзгащите скоби.  Наклонете плъзгащите скоби назад и затегнете...
 • Seite 95 Употреба Препарати Програми за почистване за почист ване Стандартно почистване RM 745 RM на всякакви водоустой чиви повърхности Стандартно почистване RM 755 es на полирани повърхности (напр. гранит) Стандартно и основно по- RM 69 чистване на индустриал- ни повърхности 1 OFF Стандартно...
 • Seite 96 Наклон Установяване на връзка с При незадоволителен резултат от из- мрежата смукването наклонът на изправената смукателна греда може да се промени.  Развийте крилчатите гайки.  Наклонете смукателната греда.  Закачете края на удължителния ка- бел на куката както е показано на фи- гурата.
 • Seite 97: Грижи И Поддръжка

  Внимание Вариант Eco: Опасност от деформиране на четка-  Развийте изпускателната пробка та/ите. При изключване на уреда осво- чиста вода и оставете течността да бодете четката/ите като избутате изтече. колесника напред  Завийте отново изпускателната пробка чиста вода и я затегнете. Източване...
 • Seite 98  С крака натиснете колесника назад. Договор за поддръжка За осигуряване на надеждна експлоата- ция на уреда може да сключите договор за поддръжка със съответния търговец на Karcher. Предпазване от замръзване При опасност от замръзване:  Излейте резервоарите за чистата и за мръсната вода.
 • Seite 99  Уредът се поставя върху равна плос- Повреди кост.  Източете мръсната и останалата Опасност чиста вода и ги рециклирайте. Опасност от нараняване Преди из- При повреди, които не могат да бъдат вършване на всякакви дейности по уре- отстранени с помощта на настоящата да...
 • Seite 100: Технически Данни

  Технически данни BR 40/25 C Ep BD 40/25 C Ep BR 40/25 C Eco BD 40/25 C Eco Ep Мощност Номинално напрежение V/Hz 230 / 1~50/60 230 / 1~50/60 Средна консумирана мощност 1880 1580 Мощност на смукателния мотор Мощност на мотора на четките Изсмукване...
 • Seite 101: Резервни Части

  Декларация за съответствие Гаранция на ЕО Във всяка страна са валидни издадени те от оторизирания ни дистрибутор га- С настоящото декларираме, че цитира- ранционни условия. Евентуални повре- ната по-долу машина съответства по ди на Вашите принадлежности ще концепция и конструкция, както и по на- отстраним...
 • Seite 104 02-322 6588, A/S. 1544-6577, www.karcher.co.kr AT Alfred Kärcher Ges.m.b.H., Lichtblaustraße 7, 1220 Wien, +43-1-25060-0, www.kaercher.at MX Karcher México, SA de CV, Av. Gustavo Baz No. 29-C, Col. Naucalpan Centro, Naucalpan, Edo. de México, AU Kärcher Pty. Ltd., 40 Koornang Road, Scoresby VIC 3179, C.P.

Diese Anleitung auch für:

Bd 40/25 c eco epBd 40/25 c ep