Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PDRS 27 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
AIR RATCHET SET PDRS 27 A1
SŰRÍTETT LEVEGŐS RACSNIKÉSZLET
Az originál használati utasítás fordítása
SADA PNEU RÁČNOVÉHO
UTAHOVÁKU
Překlad originálního provozního návodu
DRUCKLUFT-RATSCHENSET
Originalbetriebsanleitung
IAN 292168
KOMPLET RAGLJE NA STISNJEN
ZRAK
Prevod originalnega navodila za uporabo
SÚPRAVA PNEUMATICKÉHO
RAČŇOVÉHO UŤAHOVÁKA
Preklad originálneho návodu na obsluhu

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDRS 27 A1

 • Seite 1 AIR RATCHET SET PDRS 27 A1 SŰRÍTETT LEVEGŐS RACSNIKÉSZLET KOMPLET RAGLJE NA STISNJEN Az originál használati utasítás fordítása ZRAK Prevod originalnega navodila za uporabo SADA PNEU RÁČNOVÉHO SÚPRAVA PNEUMATICKÉHO UTAHOVÁKU RAČŇOVÉHO UŤAHOVÁKA Překlad originálního provozního návodu Preklad originálneho návodu na obsluhu...
 • Seite 2 Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Az eredeti megfelelőségi nyilatkozat fordítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 PDRS 27 A1  ...
 • Seite 5: Bevezető

  SŰRÍTETT LEVEGŐS Szimbólumok a pneumatikus kéziszerszá- mon: RACSNIKÉSZLET PDRS 27 A1 Üzembe helyezés előtt WARNING! Bevezető olvassa el a használati Gratulálunk új készüléke megvásárlásához . Vásár- útmutatót . lásával egy kiváló minőségű termék mellett döntött . A pneumatikus készü- A használati útmutató a termék része . Fontos lékek használata vagy...
 • Seite 6: A Csomag Tartalma

  Hangteljesítményszint: = 102,8 dB (A) Bizonytalansági érték: Viseljen hallásvédőt! Rezgés-kibocsátási érték: Az együttes rezgési érték az ISO 28927-7: szabvány szerint meghatározva: Pneumatikus racsnis csavarozó: = 2,88 m/s Bizonytalansági érték K = 0,81 m/s PDRS 27 A1   │  3 ■...
 • Seite 7: Pneumatikus Készülé Kekre Vonatkozó Általános Biztonsági Utasítások

  . Minden használat nincsenek beszorulva, részei nincsenek eltörve előtt győződjön meg arról, hogy a készülék vagy olyannyira megsérülve, hogy az befolyá- kifogástalan állapotban van . solná a pneumatikus kéziszerszám működését . ■ 4  │   PDRS 27 A1...
 • Seite 8 értékeinek megfelelően kell ség kárt tehetnek a pneumatikus kéziszerszám értelmezni . A túl alacsony nyomás hátrányosan motorjában . befolyásolja a készülék működését, a túl magas nyomás pedig anyagi károkat és sérüléseket okozhat . PDRS 27 A1   │  5 ■...
 • Seite 9 Nem szabad használni a készüléket, ha a pne- umatikus készülék nem zár légmentesen vagy javítani kell . ■ Soha ne csatlakoztassa a pneumatikus készülé- ket olyan sűrítettlevegő-tömlőre, amelynek a nyomása meghaladja a 6,3 bar értéket . ■ 6  │   PDRS 27 A1...
 • Seite 10: Kirepülő Alkatrészek Okozta Veszélyek

  . ■ Ügyeljen arra, hogy teste egyensúlyban legyen és stabilan álljon . ■ Vegyen fel egy stabil álló helyzetet és mindig tartsa meg az egyensúlyát . PDRS 27 A1   │  7 ■...
 • Seite 11: Ismétlődő Mozgások Okozta Veszélyek

  és fogyóanyagokat . ■ Kizárólag jó állapotban lévő foglalatokat hasz- náljon, mert a hibás kézi foglalatok és tartozé- kok ütvecsavarozókkal történő használat esetén eltörhetnek és kirepülhetnek . ■ 8  │   PDRS 27 A1...
 • Seite 12: Munkahelyi Veszélyek

  Ha por és gőzök keletkeznek, akkor nagyon ■ A szükségtelenül magas zajszint elkerülése fontos, hogy azokat felszabadulásuk helyén érdekében a fogyóanyagokat és a gépszerszá- ellenőrizzék . mot a jelen útmutató ajánlásainak megfelelően kell kiválasztani, karbantartani és kicserélni . PDRS 27 A1   │  9 ■...
 • Seite 13: Rezgések Okozta Veszélyek

  és a gép vagy a tömlők között . ■ Amennyiben lehetséges, használjon a gép ■ Ügyeljen arra, hogy ne lépje túl a gépen meg- súlyának megtartásához állványt, egy befogót adott legnagyobb nyomást . vagy egy kiegyensúlyozó berendezést . ■ 10  │   PDRS 27 A1...
 • Seite 14: További Biztonsági Utasítások

  . ■ Ne tárolja a szerszámot védelem nélkül a szabadban vagy párás környezetben . ■ Védje a pneumatikus kéziszerszámot – különö- sen a sűrítettlevegő-csatlakozást és a kezelőele- meket – portól és szennyeződéstől . PDRS 27 A1   │  11 ■...
 • Seite 15: Feltöltés Olajjal

  úgy, hogy a csatlakoztatható csonkot összeköti a sűrítettlevegő-forrás ellátótömlőjével . ♦ A készülék bekapcsolásához nyomja meg a kioldókart Kikapcsolás: ♦ Engedje el a kioldókart ♦ A munka befejezését követően válassza le a készüléket a sűrítettlevegő-forrásról . ■ 12  │   PDRS 27 A1...
 • Seite 16: Karbantartás És Tisztítás

  Az elhasználódott készülék ártalmatlanítási lehe- ■ A készüléket kizárólag száraz, puha kendővel tőségeiről tájékozódjon települése vagy városa vagy sűrített levegővel tisztítsa . önkormányzatánál . ■ Semmiképpen ne használjon erős és/vagy karcoló hatású tisztítószereket . PDRS 27 A1   │  13 ■...
 • Seite 17: A Kompernass Handels Gmbh Garanciája

  . Ez a cserélt és javított alkatrészekre is vonatkozik . Az esetlegesen már a vásárláskor is fennálló sérüléseket és hiányosságokat a kicsoma- golás után azonnal jelezni kell . A garanciai lejárta után esedékes javítások díjkötelesek . ■ 14  │   PDRS 27 A1...
 • Seite 18: Szerviz

  Küldje el díjmentesen a megadott szerviz címére A gép típusmegjelölése: a hibásnak talált terméket és a vásárlást igazoló SŰRÍTETT LEVEGŐS RACSNIKÉSZLET PDRS 27 A1 bizonylatot (pénztári blokk), illetve röviden írja le azt is, hogy hol és mikor jelentkezett a hiba .
 • Seite 19 ■ 16  │   PDRS 27 A1...
 • Seite 20 Prevod izvirne izjave o skladnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 PDRS 27 A1  ...
 • Seite 21: Uvod

  KOMPLET RAGLJE NA Simboli na pnevmatskem orodju: STISNJEN ZRAK PDRS 27 A1 Pred prvo uporabo WARNING! preberite navodila za Uvod uporabo . Iskrene čestitke ob nakupu nove naprave . Odločili Pri uporabi ali vzdrže- ste se za kakovosten izdelek . Navodila za uporabo vanju pnevmatskega so sestavni del tega izdelka .
 • Seite 22: Vsebina Kompleta

  Negotovost: Raven zvočne moči: = 102,8 dB (A) Negotovost: Nosite zaščito sluha! Vrednost emisij tresljajev: Skupna vrednost tresljajev, ugotovljena skladno z ISO 28927-7: Pnevmatska raglja: = 2,88 m/s Negotovost K = 0,81 m/s PDRS 27 A1   │  19 ■...
 • Seite 23: Splošna Varnostna Navodila Za Pnevmatske Naprave

  . Preverite na- lepke in napise glede popolnosti ter čitljivosti . Pred uporabo naprave poskrbite za popravilo ali zamenjavo poškodovanih delov . Veliko ne- zgod nastane zaradi slabo vzdrževanih pnev- matskih orodij . ■ 20  │   PDRS 27 A1...
 • Seite 24 ■ Uporabljajte samo filtriran in reguliran stisnjen materialne škode in telesnih poškodb . zrak . Prah, jedki hlapi in/ali vlaga lahko poško- dujejo motor pnevmatskega orodja . PDRS 27 A1   │  21 ■...
 • Seite 25 . rani in usposobljeni uporabniki . ■ Pnevmatske naprave nikoli ne povežite s cevjo za stisnjen zrak, ki presega tlak 6,3 bar . ■ 22  │   PDRS 27 A1...
 • Seite 26: Nevarnost Zaradi Izvrženih Delov

  . ■ Pazite na to, da vaše telo ohranja ravnotežje in da ste v stabilnem položaju . ■ Poskrbite za varen položaj in vedno ohranjajte ravnotežje . PDRS 27 A1   │  23 ■...
 • Seite 27: Nevarnost Zaradi Ponavljanja Gibov

  ■ Uporabljajte samo udarna držala v dobrem delovnem stanju, saj lahko pomanjkljivo stanje ročnih držal in delov pribora privede do tega, da se ti pri uporabi z udarnimi vijačniki zlomijo in izvržejo . ■ 24  │   PDRS 27 A1...
 • Seite 28: Nevarnosti Na Delovnem Mestu

  Potrošne materiale in strojno orodje je treba ba te v prvi vrsti nadzirati na mestu njihovega izbrati, vzdrževati ter zamenjati v skladu s pri- sproščanja . poročili v teh navodilih, da preprečite nepotreb- no zvišanje ravni hrupa . PDRS 27 A1   │  25 ■...
 • Seite 29: Nevarnosti Zaradi Tresljajev

  . gibkih cevi med seboj . ■ Poskrbite za to, da ne pride do preseganja najvišjega tlaka, navedenega na stroju . ■ 26  │   PDRS 27 A1...
 • Seite 30: Druga Varnostna Navodila

  ■ Orodja ne shranjujte nezaščitenega na prostem ali v vlažni okolici . ■ Zaščitite pnevmatsko orodje, zlasti priključek za stisnjen zrak in upravljalne elemente, pred prahom ter umazanijo . PDRS 27 A1   │  27 ■...
 • Seite 31: Dolivanje Olja

  Vklop: za oskrbo s stisnjenim zrakom . ♦ Za vklop naprave pritisnite sprožilni vzvod Izklop: ♦ Spustite sprožilni vzvod ♦ Po končanem delu napravo ločite od vira stisnje- nega zraka . ■ 28  │   PDRS 27 A1...
 • Seite 32: Vzdrževanje In Čiščenje

  čem niste prepričani, se obrnite na servisni center . ■ Napravo čistite samo s suho, mehko krpo ali s stisnjenim zrakom . ■ Nikakor ne uporabljajte ostrih in/ali praskajočih sredstev za čiščenje . PDRS 27 A1   │  29 ■...
 • Seite 33: Proizvajalec

  . 6 . V primeru, da proizvod popravlja nepoo- blaščeni servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije . ■ 30  │   PDRS 27 A1...
 • Seite 34: Prevod Izvirne Izjave O Skladnosti

  Direktiva o strojih (2006/42/EC) Uporabljeni harmonizirani standardi: EN ISO 11148-6:2012 Oznaka tipa stroja: KOMPLET RAGLJE NA STISNJEN ZRAK PDRS 27 A1 Leto izdelave: 10 – 2017 Serijska številka: IAN 292168 Bochum, 17 . 10 . 2017 Semi Uguzlu – vodja kakovosti –...
 • Seite 35 ■ 32  │   PDRS 27 A1...
 • Seite 36 Překlad originálu prohlášení o shodě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 PDRS 27 A1  ...
 • Seite 37: Úvod

  SADA PNEU RÁČNOVÉHO Symboly na pneumatickém nářadí: UTAHOVÁKU PDRS 27 A1 Před uvedením do pro- WARNING! vozu je nutné si přečíst Úvod návod k obsluze . Blahopřejeme Vám k zakoupení Vašeho nového Při použití nebo přístroje . Rozhodli jste se pro vysoce kvalitní výro- údržbě...
 • Seite 38: Rozsah Dodávky

  91,8 dB (A) Nejistota: Hladina akustického výkonu: = 102,8 dB (A) Nejistota: Používat ochranu sluchu! Hodnota emise vibrací: Celková hodnota vibrací zjištěna podle ISO 28927-7: Pneumatická ráčna: = 2,88 m/s Nejistota K = 0,81 m/s PDRS 27 A1   │  35 ■...
 • Seite 39: Obecné Bezpečnostní Pokyny Pro Pneumatické Přístroje

  . Zkontrolujte úplnost a čitelnost štítků a nápisů . Poškozené části přístroje nechte před jeho použitím opravit nebo vyměnit . Řada úrazů má svou příčinu ve špatné údržbě pneumatického nářadí . ■ 36  │   PDRS 27 A1...
 • Seite 40 Používejte pouze filtrovaný a regulovaný stla- Příliš nízký tlak nepříznivě ovlivní funkci přístroje, čený vzduch . Prach, žíravé výpary a / nebo příliš vysoký tlak může způsobit věcné škody vlhkost mohou poškodit motor pneumatického a zranění . nářadí . PDRS 27 A1   │  37 ■...
 • Seite 41 Stroj na šroubové spoje by měly seřizovat, na- stavovat nebo používat výhradně kvalifikované ■ Pneumatický přístroj nikdy nepřipojujte k hadici a zaškolené obsluhující osoby . se stlačeným vzduchem, jejíž tlak překračuje 6,3 bar . ■ 38  │   PDRS 27 A1...
 • Seite 42: Ohrožení V Důsledku Odletujících Částí

  – mějte připravené obě ruce . ■ Dbejte na to, aby bylo Vaše tělo v rovnováze a abyste měli bezpečnou stabilitu . ■ Zajistěte si bezpečnou stabilitu a neustále udržujte rovnováhu . PDRS 27 A1   │  39 ■...
 • Seite 43: Ohrožení V Důsledku Opakovaných Pohybů

  žádné jiné typy ani velikosti dílů příslušenství a spotřebních materiálů . ■ Používejte pouze příklepové objímky v dobrém pracovním stavu, protože špatný stav ručních objímek a dílů příslušenství může způsobit jejich zlomení a odmrštění během používání rázových utahováků . ■ 40  │   PDRS 27 A1...
 • Seite 44: Ohrožení Na Pracovišti

  Spotřební materiál a obráběcí nástroj se musí být hlavním úkolem jejich kontrola v místě jejich zvolit, udržovat a vyměňovat v souladu s do- vzniku . poručeními uvedenými v tomto návodu, aby se zabránilo zbytečnému zvýšení hladiny hluku . PDRS 27 A1   │  41 ■...
 • Seite 45: Ohrožení V Důsledku Vibrací

  . ■ K udržení hmotnosti stroje, pokud je to možné, ■ Zajistěte, aby nebyl překročen maximální tlak používejte stojan, upínák nebo vyrovnávací uvedený na stroji . zařízení . ■ 42  │   PDRS 27 A1...
 • Seite 46: Další Bezpečnostní Upozornění

  Zajistěte pneumatické nářadí před dětmi . oleje do zástrčkové vsuvky ■ Neuchovávejte nářadí nechráněné venku nebo ve vlhkém prostředí . ■ Chraňte pneumatické nářadí, především přípoj- ku stlačeného vzduchu a ovládací prvky, před prachem a nečistotami . PDRS 27 A1   │  43 ■...
 • Seite 47: Doplňování Oleje

  Přístroj zapojte do kompresoru zapojením zá- ♦ Pro zapnutí přístroje stiskněte páku spojky strčkové vsuvky do napájecí hadice rozvodu Vypnutí: stlačeného vzduchu . ♦ Pusťte spoušť ♦ Je-li Vaše práce ukončena, odpojte přístroj od zdroje stlačeného vzduchu . ■ 44  │   PDRS 27 A1...
 • Seite 48: Údržba A Čištění

  Informace o možnostech likvidace vysloužilého ■ Přístroj čistěte pouze suchým měkkým hadříkem přístroje Vám poskytne obecní nebo městský úřad . nebo stlačeným vzduchem . ■ V žádném případě nepoužívejte agresivní a/ nebo abrazivní čisticí prostředky . PDRS 27 A1   │  45 ■...
 • Seite 49: Záruka Společnosti Kompernass Handels Gmbh

  Vás bez poštovného na adresu, kterou Vám oznámí servis . Na webových stránkách www .lidl-service .com si můžete stáhnout tyto a mnoho dalších příruček, videí o výrobku a software . ■ 46  │   PDRS 27 A1...
 • Seite 50: Servis

  EN ISO 11148-6:2012 DE - 44867 BOCHUM Typové označení stroje: NĚMECKO SADA PNEU RÁČNOVÉHO UTAHOVÁKU www .kompernass .com PDRS 27 A1 Rok výroby: 10 - 2017 Sériové číslo: IAN 292168 Bochum, 17 . 10 . 2017 Semi Uguzlu - manažer kvality - Technické...
 • Seite 51 ■ 48  │   PDRS 27 A1...
 • Seite 52 Preklad originálneho vyhlásenia o zhode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 PDRS 27 A1  ...
 • Seite 53: Úvod

  SÚPRAVA PNEUMATICKÉHO Symboly na pneumatickom náradí: RAČŇOVÉHO UŤAHOVÁKA Pred uvedením do WARNING! PDRS 27 A1 prevádzky si prečítajte návod na obsluhu . Úvod Pri používaní alebo Srdečne vám gratulujeme ku kúpe vášho nového údržbe pneumatického prístroja . Touto kúpou ste sa rozhodli pre výrobok prístroja noste vždy...
 • Seite 54: Rozsah Dodávky

  Neurčitosť: Hladina akustického výkonu: L = 102,8 dB (A) Neurčitosť: Nosiť ochranu sluchu! Hodnota emisie vibrácií: Celková hodnota vibrácií zistená podľa ISO 28927-7: Pneumatická račňa: = 2,88 m/s Neurčitosť K = 0,81 m/s PDRS 27 A1   │  51 ■...
 • Seite 55: Všeobecné Bezpečnostné Pokyny Pre Pneumatické Prístroje

  . Skontrolujte, či sú štítky a nápisy kom- pletné a čitateľné . Pred použitím prístroja ne- chajte opraviť alebo vymeniť poškodené diely . Veľa úrazov je spôsobených nedostatočnou údržbou pneumatických náradí . ■ 52  │   PDRS 27 A1...
 • Seite 56 Iné ako originálne príslušenstvo môže viesť vysoký tlak môže spôsobiť materiálne škody k nebezpečenstvám . a poranenia . ■ Používajte iba filtrovaný a regulovaný stlačený vzduch . Prach, žieravé výpary a/alebo vlhkosť môžu poškodiť motor pneumatického náradia . PDRS 27 A1   │  53 ■...
 • Seite 57 ■ Pokiaľ pneumatický prístroj nie je vzduchotesný alebo ak sa musí opraviť, nesmie sa použiť . ■ Pneumatický prístroj nikdy nepripájajte k napá- janiu stlačeným vzduchom, ktorého tlak prekra- čuje 6,3 baru . ■ 54  │   PDRS 27 A1...
 • Seite 58: Ohrozenia Vymrštovanými Dielmi

  . ■ Dávajte pozor na to, aby vaše telo bolo v rov- nováhe a aby ste zaujali bezpečný postoj . ■ Zaujmite pevný postoj a vždy udržiavajte rov- nováhu . PDRS 27 A1   │  55 ■...
 • Seite 59: Nebezpečenstvá V Dôsledku Opakovaných Pohybov

  Používajte výlučne rázuvzdorné objímky v dobrom pracovnom stave, pretože chybný stav objímok a dielov príslušenstva môže viesť k tomu, že pri používaní rázových uťahovákov sa môžu zlomiť a môžu byť vymrštené von . ■ 56  │   PDRS 27 A1...
 • Seite 60: Ohrozenia Na Pracovisku

  Spotrebné materiály a strojový nástroj sa musia hou musí byť jeho kontrola v mieste uvoľňovania zvoliť, udržiavať a vymieňať podľa odporúčaní prachu alebo výparov . uvedených v tomto návode na obsluhu, aby sa zabránilo zvýšeniu hladiny hluku . PDRS 27 A1   │  57 ■...
 • Seite 61: Ohrozenia Spôsobené Kmitaním

  . spojenia hadice so strojom alebo vzájomných spojení hadíc . ■ Prijmite opatrenia, aby nedošlo k prekročeniu maximálneho tlaku uvedeného na stroji . ■ 58  │   PDRS 27 A1...
 • Seite 62: Ďalšie Bezpečnostné Pokyny

  ■ Náradie neskladujte nechránene v exteriéri alebo vo vlhkom prostredí . ■ Pneumatické náradie, najmä prípojku stlačené- ho vzduchu chráňte a ovládacie prvky chráňte pred prachom a špinou . PDRS 27 A1   │  59 ■...
 • Seite 63: Doplnenie Oleja

  ♦ Stlačte páčku púšte na zapnutie prístroja . stlačeného vzduchu . Vypnutie: ♦ Pustite páku spúšte ♦ Po ukončení vašej práce odpojte prístroj od zdroja stlačeného vzduchu . ■ 60  │   PDRS 27 A1...
 • Seite 64: Údržba A Čistenie

  Informácie o možnostiach likvidácie doslúženého ■ Prístroj čistite len suchou mäkkou utierkou alebo prístroja dostanete na obecnej alebo mestskej stlačeným vzduchom . správe . ■ V žiadnom prípade nepoužívajte ostré a/alebo drsné čistiace prostriedky . PDRS 27 A1   │  61 ■...
 • Seite 65: Záruka Spoločnosti Kompernass Handels Gmbh

  Záručná doba sa záručným plnením nepredĺži . To platí aj pre vymenené a opravené diely . Poškodenia a chyby zistené prípadne už pri kúpe, sa musia hlásiť okamžite po vybalení . Po uplynutí záručnej doby podliehajú prípadné opravy poplatku . ■ 62  │   PDRS 27 A1...
 • Seite 66: Servis

  (pokladničný SÚPRAVA PNEUMATICKÉHO RAČŇOVÉHO blok) a uvedením popisu chyby a dátumu, kedy UŤAHOVÁKA PDRS 27 A1 k nej došlo, bezplatne odoslať na adresu servis- ného strediska, ktorá Vám bude oznámená . Rok výroby: 10 ‒ 2017 Na webových stránkach...
 • Seite 67 ■ 64  │   PDRS 27 A1...
 • Seite 68 Original­Konformitätserklärung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 PDRS 27 A1 DE │...
 • Seite 69: Einleitung

  DRUCKLUFT­RATSCHENSET Symbole auf dem Druckluftwerkzeug: PDRS 27 A1 Vor der Inbetriebnahme WARNING! die Bedienungsanlei- Einleitung tung lesen . Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Tragen Sie beim Gerätes . Sie haben sich damit für ein hochwertiges Einsatz oder Wartung Produkt entschieden .
 • Seite 70: Lieferumfang

  = 3 dB Schallleistungspegel: = 102,8 dB (A) Unsicherheit: = 3 dB Gehörschutz tragen! Schwingungsemissionswert: Schwingungsgesamtwert ermittelt entsprechend ISO 28927-7: Druckluft-Ratsche: = 2,88 m/s Unsicherheit K = 0,81 m/s PDRS 27 A1 DE │ AT │ CH   │  67 ■...
 • Seite 71: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Druckluftgeräte

  Gebrauch sicher, dass sich das Gerät in Druckluftwerkzeugs beeinträchtigt ist . Prüfen einem einwandfreien Zustand befindet . sie Schilder und Aufschriften auf Vollständigkeit und Lesbarkeit . Lassen Sie beschädigte Teile ■ 68  │   DE │ AT │ CH PDRS 27 A1...
 • Seite 72 Sachschäden und Verletzungen führen . ■ Verwenden Sie nur gefilterte und regulierte Druckluft . Staub, ätzende Dämpfe und / oder Feuchtigkeit können den Motor eines Druckluft- werkzeuges beschädigen . PDRS 27 A1 DE │ AT │ CH   │  69 ■...
 • Seite 73 ■ Verbinden Sie das Druckluftgerät niemals mit Bedienern eingerichtet, eingestellt oder verwen- einem Druckluftschlauch, dessen Druck 6,3 bar det werden . übersteigt . ■ 70  │   DE │ AT │ CH PDRS 27 A1...
 • Seite 74: Gefährdungen Durch Herausgeschleuderte Teile

  Zubehörteile austauschen oder den üblichen oder plötzlichen Bewegungen ent- eine Einstellung oder Wartung oder Reinigung gegenzuwirken – halten Sie beide Hände bereit . vorgenommen wird . PDRS 27 A1 DE │ AT │ CH   │  71 ■...
 • Seite 75: Gefährdungen Durch Wiederholte Bewegungen

  Verwenden Sie ausschließlich Schlagfassungen in gutem Arbeitszustand, denn ein mangelhafter Zustand von Handfassungen und Zubehörteilen kann dazu führen, dass diese bei der Verwen- dung mit Schlagschraubern zerbrechen und herausgeschleudert werden . ■ 72  │   DE │ AT │ CH PDRS 27 A1...
 • Seite 76: Gefährdungen Am Arbeitsplatz

  Hauptaufgabe sein, diese am Ort ihrer Freiset- zu ersetzen, um eine unnötige Erhöhung des zung zu kontrollieren . Lärmpegels zu vermeiden . PDRS 27 A1 DE │ AT │ CH   │  73 ■...
 • Seite 77: Gefährdungen Durch Schwingungen

  . Maschine, wann immer möglich, einen Ständer, ■ Sorgen Sie dafür, dass der auf der Maschine einen Spanner oder eine Ausgleichseinrichtung . angegebene Höchstdruck nicht überschritten wird . ■ 74  │   DE │ AT │ CH PDRS 27 A1...
 • Seite 78: Weitere Sicherheitshinweise

  Werkzeug nicht ungeschützt im Freien oder in feuchter Umgebung aufbewahren . ■ Schützen Sie das Druckluftwerkzeug, insbeson- dere den Druckluftanschluss und die Bedienele- mente vor Staub und Schmutz . PDRS 27 A1 DE │ AT │ CH   │  75 ■...
 • Seite 79: Öl Nachfüllen

  Gerät verbinden . einzuschalten . Ausschalten: ♦ Lassen Sie den Abzugshebel los . ♦ Wenn Ihre Arbeit beendet ist, trennen Sie das Gerät von der Druckluftquelle . ■ 76  │   DE │ AT │ CH PDRS 27 A1...
 • Seite 80: Wartung Und Reinigung

  Zweifel das Service-Center . ■ Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen, weichen Tuch oder mit Druckluft . ■ Verwenden Sie auf keinen Fall scharfe und/ oder kratzende Reinigungsmittel . PDRS 27 A1 DE │ AT │ CH   │  77 ■...
 • Seite 81: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden . ■ 78  │   DE │ AT │ CH PDRS 27 A1...
 • Seite 82: Service

  EN ISO 11148-6:2012 E-Mail: kompernass@lidl .at Service Schweiz Typbezeichnung der Maschine: Tel .: 0842 665566 (0,08 CHF/Min ., DRUCKLUFT-RATSCHENSET PDRS 27 A1 Mobilfunk max . 0,40 CHF/Min .) E-Mail: kompernass@lidl .ch Herstellungsjahr: 10 - 2017 IAN 292168 Seriennummer: IAN 292168 Importeur Bochum, 17 .10 .2017...
 • Seite 83 ■ 80  │   DE │ AT │ CH PDRS 27 A1...
 • Seite 84 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Információk állása · Stanje informacij · Stav informací Stav informácií · Stand der Informationen: 10 / 2017 · Ident.-No.: PDRS27A1-102017-1 IAN 292168...