Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PSTDA 18-Li B2 Betriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CORDLESS JIGSAW PSTDA 18-Li B2
CORDLESS JIGSAW
Translation of original operation manual
ACCU-DECOUPEERZAAG
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
IAN 270419
BATTERIDREVEN PENDULSTIKSAV
Oversættelse af den originale driftsvejledning
AKKU-PENDELHUBSTICHSÄGE
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PSTDA 18-Li B2

 • Seite 1 CORDLESS JIGSAW PSTDA 18-Li B2 BATTERIDREVEN PENDULSTIKSAV CORDLESS JIGSAW Oversættelse af den originale driftsvejledning Translation of original operation manual AKKU-PENDELHUBSTICHSÄGE ACCU-DECOUPEERZAAG Originalbetriebsanleitung Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing IAN 270419...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Telephone ordering ............11 PSTDA 18-Li B2...
 • Seite 5: Introduction

  CORDLESS JIGSAW Toothing Battery charge level button PSTDA 18-Li B2 Battery display LED Introduction Rapid charger Congratulations on the purchase of your Red charge control LED new appliance. You have selected a high Green charge control LED quality product. The operating instructions Package contents are part of this product.
 • Seite 6: General Power Tool Safety Warnings

  Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entan- gled cords increase the risk of electric shock. PSTDA 18-Li B2...
 • Seite 7: Personal Safety

  Chargers are often designed for a par- Use of dust collection can reduce dust-related ticular type of rechargeable battery unit. There is hazards. the danger of fire if other types of rechargeable battery units are used. PSTDA 18-Li B2...
 • Seite 8: Service

  Always switch on the power tool before apply- shock. ing it to the workpiece. Otherwise, there is a risk of a kickback. ■ When sawing, ensure that the baseplate and the sliding shoe is placed against the workpiece. PSTDA 18-Li B2...
 • Seite 9: Genuine Accessories/Auxiliary Equipment

  Switch off the charger for at least 15 minutes Information on saw blades between successive charging sessions. Parkside basic equipment includes saw blades Also disconnect the power plug from the mains principally for use with wood and metal. power socket.
 • Seite 10: Checking The Battery Charge Level

  Fitting the guide fence The guide fence can be fixed on the left- or right-hand side of the appliance. PSTDA 18-Li B2...
 • Seite 11: Operation

  Switching the appliance off: rights are not restricted by this warranty. Release the ON/OFF switch The warranty period is not extended in conse- quence of repairs carried out under the warranty. This also applies to replaced and repaired compo- PSTDA 18-Li B2...
 • Seite 12: Service

  Service Ireland Tel.: 1890 930 034 (0,08 EUR/Min., (peak)) (0,06 EUR/Min., (off peak)) E-Mail: kompernass@lidl.ie IAN 270419 Hotline availability: Monday to Friday 08:00 - 20:00 (CET) Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com PSTDA 18-Li B2...
 • Seite 13: Translation Of The Original Conformity Declaration

  EN 60335-1: 2012 / A11: 2014 EN 60335-2-29: 2004 / A2:2010 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 Type designation of machine: Cordless jigsaw PSTDA 18-Li B2 Year of manufacture: 06 - 2015 Serial number: IAN 270419 Bochum, 10/08/2015 Semi Uguzlu - Quality Manager - The right to effect technical changes in the context...
 • Seite 14: Ordering A Replacement Battery

  To ensure that your order is processed swiftly, have the article number of your appliance to hand (e.g. IAN 270419) in case of questions. The article number can be found on the label or the title page of these instructions. PSTDA 18-Li B2...
 • Seite 15 PSTDA 18-Li B2...
 • Seite 16 Telefonisk bestilling ............23 PSTDA 18-Li B2...
 • Seite 17: Indledning

  Produktet er beregnet til lige og kurvede snit samt geringsnit på op til 45° på kantede emner i plast, Tekniske data træ og letmetal. Produktet er udelukkende beregnet Batteridreven pendulstiksav PSTDA 18-Li B2 til privat brug i tørre rum. Vær opmærksom på Mærkespænding: 18 V anvisningerne vedrørende savklingetyper.
 • Seite 18: Generelle Sikkerhedsanvisninger For Elværktøj

  Der er øget risiko for elektrisk belastning). stød, hvis din krop har jordforbindelse. c) Beskyt elværktøjet mod regn og fugt. Hvis der trænger vand ind i elværktøjet, øges risikoen for elektrisk stød. PSTDA 18-Li B2...
 • Seite 19: Personsikkerhed

  Et værktøj eller en f) Hold skærende værktøjer skarpe og rene. skruenøgle, der sidder på en roterende del af Omhyggeligt vedligeholdt værktøj med skarpe produktet, kan medføre personskader. skær sætter sig ikke så ofte fast og er lettere at styre. PSTDA 18-Li B2...
 • Seite 20: Anvendelse Og Håndtering Af Elværktøjet

  Fare for eksplosion. situationer undgås. Ladeapparatet er kun beregnet til indendørs brug. PSTDA 18-Li B2...
 • Seite 21: Supplerende Anvisninger

  Oplysninger om savklinger ADVARSEL! Parkside-basisudstyret indeholder savklinger til ■ Start ikke produktet op, hvis kablet, ledningen anvendelse fortrinsvist i træ og metal. eller strømstikket er beskadiget. Beskadigede ▯ 2 savklinger til almindelige træsnit ledninger er livsfarlige på grund af elektrisk stød.
 • Seite 22: Indsætning / Udtagning Af Den Genopladelige Batteripakke

  Spånblæsefunktion ♦ Tryk beskyttelsesafdækningen sammen, Start spånblæsefunktionen: så den har samme højde som de udvendige ♦ Stil kontakten til spånblæseanordningen holdere, og tag den af forfra. frem. ♦ Drej hurtigskiftepatronen og hold den drejet. PSTDA 18-Li B2...
 • Seite 23: Montering Af Spånbeskytter

  ■ Rengør produktet straks efter, at savearbejdet BEMÆRK er afsluttet. ► Den integrerede motorbremse giver hurtig ■ Fjern snavs (f.eks. savspåner). Rengør savklinge- stilstand. holderen med en pensel eller ved at blæse den ren med trykluft. PSTDA 18-Li B2...
 • Seite 24: Garanti

  Skader og mangler, som eventuelt forefindes allerede ved køb, skal straks BURGSTRASSE 21 anmeldes efter udpakning og senest to dage efter 44867 BOCHUM købsdatoen. Når garantiperioden er udløbet, er GERMANY reparation af skader betalingspligtig. www.kompernass.com PSTDA 18-Li B2...
 • Seite 25: Bortskaffelse

  EN 60335-2-29: 2004 / A2:2010 ning. EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 Typebetegnelse for maskinen: Batteridreven pendulstiksav PSTDA 18-Li B2 Produktionsår: 06 - 2015 Serienummer: IAN 270419 Bochum, 10-08-2015 Semi Uguzlu - Kvalitetschef - Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer med...
 • Seite 26: Bestilling Af Genopladeligt Reservebatteri

  Telefonisk bestilling Service Danmark Tel.: 32 710005 For at sikre hurtig behandling af din bestilling bedes du have produktets artikelnummer (f.eks. IAN 270419) klar ved alle forespørgsler. Artikelnummeret kan findes på typeskiltet eller på titelbladet i denne vejledning. PSTDA 18-Li B2...
 • Seite 27 PSTDA 18-Li B2...
 • Seite 28 Telefonische bestelling ............36 PSTDA 18-Li B2...
 • Seite 29: Inleiding

  45° in werkstukken van kunststof, hout en licht metaal. Het apparaat is uitsluitend bestemd voor Technische gegevens privégebruik in droge ruimtes. Neem de voorschrif- Accu-decoupeerzaag: PSTDA 18-Li B2 ten voor zaagbladtypes in acht. Elk ander gebruik Nominale spanning: 18 V...
 • Seite 30: Algemene Veiligheidsinstructies Voor Elektrische Gereedschappen

  (met king. De vermelde trillingsemissiewaarde kan snoer) en op elektrische gereedschappen die op ook gebruikt worden voor een voorlopige accu's werken (zonder snoer). beoordeling van de blootstelling. PSTDA 18-Li B2...
 • Seite 31: Veiligheid Op De Werkplek

  Het gebruik van een verlengsnoer dat geschikt delen. Los zittende kleding, sieraden of haren is voor gebruik buitenshuis, vermindert het risico kunnen door bewegende onderdelen gegrepen op een elektrische schok. worden. PSTDA 18-Li B2...
 • Seite 32: Gebruik En Behandeling Van Het Elektrische Gereedschap

  Er bestaat explosiege- repareren. Veel ongelukken zijn het gevolg van vaar. slecht onderhoud van elektrisch gereedschap. f) Houd zagen scherp en schoon. Met zorg onderhouden zagen met scherpe zaagvlakken lopen minder vaak vast en zijn gemakkelijker te sturen. PSTDA 18-Li B2...
 • Seite 33: Service

  ■ Draag een stofmasker! PSTDA 18-Li B2...
 • Seite 34: Originele Accessoires/Hulpapparatuur

  Informatie over zaagbladen wat de levensduur van de accu en de lader Het Parkside-basispakket bevat al zaagbladen voor reduceert. de belangrijkste toepassingen in hout en metaal. ♦ Schakel de oplader tussen twee opeenvolgende ▯...
 • Seite 35: Beschermkap Monteren

  Slagfrequentie instellen De aan-/uitknop heeft een variabele toerental- Afzuigfunctie ondersteunen: regeling. Licht drukken op de aan-/uitknop ♦ Schuif de schakelaar voor de spaanblaas- resulteert in een laag toerental. Met toenemende functie naar achteren. druk wordt het toerental hoger. PSTDA 18-Li B2...
 • Seite 36: Pendelslag Instellen

  50% en 80%. Het optimale opslagklimaat is koel en droog. ■ Maak het apparaat na het zagen altijd schoon. ■ Verwijder verontreinigingen (bijv. door zaagspa- nen). Reinig de zaagbladhouder eventueel met een kwastje of door deze met perslucht schoon te blazen. PSTDA 18-Li B2...
 • Seite 37: Service

  Over afvoermogelijkheden voor afgedankt elektri- Bereikbaarheid hotline: maandag t/m vrijdag sche gereedschap / accu-pack kunt u informatie van 8:00 uur – 20:00 uur (MET) opvragen bij uw gemeentereiniging. Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com PSTDA 18-Li B2...
 • Seite 38: Vertaling Van De Oorspronkelijke Conformiteitsverklaring

  EN 55014-2: 1997 / A2: 2008 EN 60335-1: 2012 / A11: 2014 EN 60335-2-29: 2004 / A2:2010 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 Typeaanduiding van het apparaat: Accu-decoupeerzaag PSTDA 18-Li B2 Productiejaar: 06 - 2015 Serienummer: IAN 270419 Bochum, 10-8-2015 Semi Uguzlu - Kwaliteitsmanager - Technische wijzigingen vanwege verdere ontwikkeling voorbehouden.
 • Seite 39: Reserveaccu Bestellen

  Voor een snelle verwerking van uw bestelling dient u voor alle aanvragen het artikelnummer (bijv. IAN 270419) van het apparaat bij de hand te hebben. Het artikelnummer vindt u op het typeplaatje van het apparaat of op de titelpagina van deze gebruiksaanwijzing. PSTDA 18-Li B2...
 • Seite 40 Telefonische Bestellung ............47 PSTDA 18-Li B2...
 • Seite 41: Einleitung

  AKKU-PENDELHUBSTICHSÄGE Verzahnung Taste Akkuzustand PSTDA 18-Li B2 Akku-Display-LED Einleitung Schnell-Ladegerät Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres Rote Ladekontroll-LED neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein Grüne Ladekontroll-LED hochwertiges Produkt entschieden. Die Lieferumfang Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. 1 Akku-Pendelhubstichsäge inkl. Absaugstutzen Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit,...
 • Seite 42: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  (beispielweise Zeiten, in Herden und Kühlschränken. Es besteht ein denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn und solche, in denen es zwar eingeschaltet Ihr Körper geerdet ist. ist, aber ohne Belastung läuft). PSTDA 18-Li B2...
 • Seite 43: Sicherheit Von Personen

  Anweisungen nicht gelesen haben. Elektro- den Finger am Schalter haben oder das Gerät bereits eingeschaltet an die Stromversorgung werkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden. anschließen, kann dies zu Unfällen führen. PSTDA 18-Li B2...
 • Seite 44: Verwendung Und Behandlung Des Akkuwerkzeugs

  Gerät spielen. Reinigung abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen und Benutzer-Wartung dürfen nicht kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkuflüssigkeit kann von Kindern ohne Beaufsichtigung zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen. durchgeführt werden. PSTDA 18-Li B2...
 • Seite 45: Ergänzende Anweisungen

  Betreiben Sie das Gerät nicht mit beschä- kompatibel ist. digtem Kabel, Netzkabel oder Netzstecker. Beschädigte Netzkabel bedeuten Lebensge- Informationen zu Sägeblättern fahr durch elektrischen Schlag. Die Parkside-Grundausstattung beinhaltet bereits Ergänzende Anweisungen Sägeblätter für Hauptanwendungen in Holz und Metall. ■ Halten Sie die Hände vom Sägebereich fern.
 • Seite 46: Akku-Pack Ins Gerät Einsetzen / Entnehmen

  Lösen Sie die beiden Feststellschrauben der Leistung Einschuböffnungen ROT / ORANGE = mittlere Ladung / Leistung ♦ Schieben Sie den Parallelanschlag in die ROT = schwache Ladung – Akku aufladen Einschuböffnungen ♦ Schrauben Sie die beiden Feststellschrauben wieder fest. PSTDA 18-Li B2...
 • Seite 47: Spanabsaugung Anschließen

  Ausleuchten des Arbeitsbereiches bei ungünstigen Lichtverhältnissen. Bedienung Gerät ausschalten: Schnittwinkel einstellen Lassen Sie den EIN-/AUS-Schalter los. ♦ Lösen Sie die Klemmschrauben mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel und ziehen die Fußplatte nach hinten. PSTDA 18-Li B2...
 • Seite 48: Wartung Und Reinigung

  Service-Niederlas- BURGSTRASSE 21 sung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. 44867 BOCHUM Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese GERMANY Garantie nicht eingeschränkt. www.kompernass.com Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und repa- PSTDA 18-Li B2...
 • Seite 49: Entsorgung

  Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. EN 60335-1: 2012 / A11: 2014 EN 60335-2-29: 2004 / A2:2010 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013 Typbezeichnung der Maschine: Akku-Pendelhubstichsäge PSTDA 18-Li B2 Herstellungsjahr: 06 - 2015 Seriennummer: IAN 270419 Bochum, 10.08.2015 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent-...
 • Seite 50: Ersatz-Akku Bestellung

  Tel.: 0800 5435 111 (Kostenfrei aus dem dt. Festnetz/Mobilfunknetz) Um eine schnelle Bearbeitung Ihrer Bestellung zu gewährleisten, halten Sie bitte für alle Anfragen die Artikelnummer (z.B. IAN 270419) des Gerätes bereit. Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild oder dem Titelblatt dieser Anleitung. PSTDA 18-Li B2...
 • Seite 51 PSTDA 18-Li B2...
 • Seite 52 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Tilstand af information Stand van de informatie · Stand der Informationen: 04 / 2015 Ident.-No.: PSTDA18-LiB2-042015-1 IAN 270419...