Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PAMFW 10.8 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Akku-multifunktionswerkzeug
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CORDLESS MULTI-PURPOSE TOOL PAMFW 10.8 A1
CORDLESS MULTI-PURPOSE TOOL
operation and safety Notes
Translation of the original instructions
SLADDLÖST MULTIFUNKTIONSVERKTYG
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
Översättning av bruksanvisning i original
OUTIL MULTIFONCTIONS SANS FIL
Instructions d'utilisation et consignes de sécurité
Traduction des instructions d'origin
AKKU-MULTIFUNKTIONSWERKZEUG
Bedienungs- und sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IAN 104027
AKKUKÄYTTÖINEN MONITOIMITYÖKALU
Käyttö- ja turvaohjeet
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
BATTERIDREVET MULTIFUNKTIONSVÆRKTØJ
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
Oversættelse af den originale driftsvejledning
MULTIFUNCTIONEEL ACCUGEREEDSCHAP
Bedienings- en veiligheidsinstructies
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Andere Handbücher für Parkside PAMFW 10.8 A1

  Verwandte Anleitungen für Parkside PAMFW 10.8 A1

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PAMFW 10.8 A1

 • Seite 1 CORDLESS MULTI-PURPOSE TOOL PAMFW 10.8 A1 CORDLESS MULTI-PURPOSE TOOL AKKUKÄYTTÖINEN MONITOIMITYÖKALU operation and safety Notes Käyttö- ja turvaohjeet Translation of the original instructions Alkuperäisen käyttöohjeen käännös SLADDLÖST MULTIFUNKTIONSVERKTYG BATTERIDREVET MULTIFUNKTIONSVÆRKTØJ Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Brugs- og sikkerhedsanvisninger Översättning av bruksanvisning i original Oversættelse af den originale driftsvejledning...
 • Seite 2 Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista molemmat kuvalliset sivut esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut båda bildsidorna och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Seite 3 17 18...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents Introduction Proper use ............................Page 6 Features ...............................Page 6 Scope of delivery ..........................Page 6 Technical Data ............................Page 6 General safety advice for electrical power tools 1. Workplace safety ...........................Page 7 2. Electrical safety ..........................Page 7 3. Personal safety ..........................Page 8 4.
 • Seite 6: Proper Use

  We congratulate you on the purchase of your new device. You have chosen a high quality product. The instructions for use are part of the product. They 1 Cordless Multi-Purpose Tool PAMFW 10.8 A1 contain important information concerning safety, 1 Rechargeable battery pack use and disposal.
 • Seite 7: General Safety Advice For Electrical Power Tools

  Introduction / General safety advice for electrical power tools Noise and vibration data: The term “electrical tool” used in the safety advice Measured values for noise are determined in accor- refers to electrical tools powered by mains electricity dance with EN 60745. The A-weighted noise level (by means of a mains lead) and electrical tools pow- of the electrical power tool are typically: ered by rechargeable batteries (without a mains lead).
 • Seite 8: Personal Safety

  General safety advice for electrical power tools e) When working outdoors with an elec- ing parts. Loose clothing, jewellery or long trical power tool always use extension hair can become trapped in moving parts. cables that are also approved for use g) If vacuum dust extraction and collection outdoors.
 • Seite 9: Use And Handling Of The Cordless Electrical Power Tool

  General safety advice for electrical power tools 6. Service cutting edges are less likely to jam and are easier to control. g) Use the electrical power tool, accesso- a) Have your device repaired at the ser- ries, inserted tools etc. in accordance vice centre or by qualified specialist with these instructions and advice, and personnel using original manufacturer...
 • Seite 10: Safety Notices For Chargers

  General safety advice for electrical power tools / Before use Advice on use services providers. Contact with electricity cables can lead to fire or electric shock. Principle of operation: Damaging a gas pipe can lead to an explo- sion. Penetration of a water pipe can lead to The oscillating motor allows the application tool to property damage or to electric shock.
 • Seite 11: Start-Up

  Start-up Start-up Use: · Removing material residue, for example tile Checking the battery charge cement when replacing damaged tiles · Reaming out joint compound between wall and When the device is on, the battery status indicator floor tiles (see Fig. C) indicates the status or the remaining power as follows: RED / ORANGE / GREEN = maximum charge / power...
 • Seite 12: Changing The Application Tool

  Start-up / Operation / Maintenance and cleaning / Warranty Changing the application tool D o not use sharp objects for cleaning the device. (see Fig. G) Do not allow any liquids to enter the device. Otherwise the device could be damaged. DANGER OF INJURY! C lean the device frequently;...
 • Seite 13: Warranty Disposal

  Warranty / Disposal The warranty period will not be extended by repairs Faulty or used rechargeable batteries must be recy- made unter warranty. This applies also to replaced cled in accordance with Directive 2006 / 66 / EC. and repaired parts. Any damage and defects extant Return the rechargeable battery pack and/or the on purchase must be reported immediately after unit via the recycling facilities provided.
 • Seite 14: Translation Of The Original Declaration Of Conformity / Manufacturer

  EN 60335-2-29:2004+A2:10 EN 62233:2008 EN 60335-1:2012 EN 61000-3-2:2006/A1:2009/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Type / Device description: Cordless Multi-Purpose Tool PAMFW 10.8 A1 Date of manufacture (DOM): 01–2015 Serial number: IAN 104027 Bochum, 31.01.2015 Semi Uguzlu - Quality Manager - We reserve the right to make technical modifications in the course of further development.
 • Seite 15 Sisällysluettelo Aluksi Tarkoituksenmukainen käyttö ......................Sivu 16 Tuotteen osat ............................Sivu 16 Toimituksen sisältö ..........................Sivu 16 Tekniset tiedot ............................Sivu 16 Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet 1. Työpaikkaturvallisuus ........................Sivu 17 2. Sähköturvallisuus ..........................Sivu 17 3. Henkilöiden turvallisuus ........................Sivu 18 4.
 • Seite 16: Tarkoituksenmukainen Käyttö

  Lataustilan LED-merkkivalo Aluksi T oimituksen sisältö Q Onnittelemme sinua hyvästä valinnastasi! Valitsit erit- 1 akkukäyttöinen monitoimityökalu PAMFW 10.8 A1 täin korkealaatuisen tuotteen. Käyttöohje on osa tätä 1 akkupakka tuotetta. Se sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita sekä 1 pikalaturi käyttöä ja hävitystä koskevia ohjeita. Tutustu ennen 1 kolmikulmainen hiomalaatta tuotteen käyttöä...
 • Seite 17: Sähkötyökaluja Koskevat Yleiset Turvaohjeet

  Aluksi / Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet 1. Työpaikkaturvallisuus Äänenpainetaso: 74,33 dB(A) Äänitehotaso: 85,33 dB(A) a) Pidä työskentelypaikka puhtaana ja Epävarmuus K: 3 dB hyvin valaistuna. Epäjärjestys ja huono Käytä kuulosuojaimia! valaistus voivat johtaa tapaturmiin. b) Älä käytä laitetta räjähdysvaaralli- Värähtelyn kokonaisarvot (kolmen suunnan vektori- sessa ympäristössä, jossa säilytetään summa) EN 60745 mukaisesti: helposti syttyviä...
 • Seite 18: Henkilöiden Turvallisuus

  Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet 4. Sähkötyökalujen huolellinen käytettävä vikavirtakytkintä. Vikavirta- käsittely ja käyttö kytkimen käyttö pienentää sähköiskun vaaraa. a) Älä ylirasita laitetta. Käytä työssäsi 3. Henkilöiden turvallisuus tätä työtä varten tarkoitettua sähkö- työkalua. Sopivan sähkötyökalun kanssa a) Ole aina tarkkaavainen, tarkista aina, työskentelet paremmin ja varmemmin sen teho- mitä...
 • Seite 19: Akkutyökalun Käyttö Ja Käsittely

  Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet 5. Akkutyökalun käyttö P idä työpaikkasi siistinä. Materiaalise- ja käsittely koitukset ovat erittäin vaarallisia. Kevytmetallipöly voi palaa tai räjähtää. a) Lataa akut ainoastaan valmistajan Ä lä koskaan käytä laitetta, jos verk- suosittelemilla latauslaitteilla. Tietylle kojohto tai verkkopistoke on viallinen. Ä...
 • Seite 20: Latureita Koskevat Turvallisuusohjeet

  Sähkötyökaluja koskevat yleiset turvaohjeet / Ennen käyttöönottoa / Käyttöönotto Latureita koskevat turvalli- E nnen käyttöönottoa suusohjeet Akkupakan poistaminen laitteesta / lataaminen / L aitetta voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset sisäänasettaminen ja henkilöt, jotka ovat fyysisiltä tai psyykkisiltä kyvyiltääntai aisteiltaan rajoittuneita tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos HUOMAUTUS: akku toimitetaan osittain ladattuna.
 • Seite 21: Hiomalehden Asettaminen Hiomalaattaan

  Käyttöönotto Materiaalit: puu, muovi, kipsi ja muut pehmeät materiaalit Käyttö: · katkaisu- ja upotussahaukset · reunan läheinen sahaus myös vaikeapääsyisissä paikoissa Hiomalaatta Esimerkki: aukkojen sahaus kevytrakenneseiniin (kuva A ja B) Materiaalit: puu ja metalli (hiomalehdet sisältyvät toimitukseen), maali*, kivi* *hiomalaatasta riippuen Käyttö: ·...
 • Seite 22: Käyttö

  Käyttö / Huolto ja puhdistus / Takuu / Hävittäminen K äyttö Takuu Päälle- / poiskytkentä Q Laitteen takuu on 3 vuotta ostopäivästä. Laite on valmistettu huolellisesti ja tarkis- tettu tarkasti ennen toimitusta. Säilytä os- K äännä PääLLE- / POIS -kytkin eteen, kun tokuitti todisteeksi takuun voimassaolosta.
 • Seite 23: Käännös Alkuperäisestä Ey- Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta / Valmistajan

  … / Käännös alkuperäisestä EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta / Valmistajan Tyyppi / Laitekuvaus: laitteita hävitettäessä on huolehdittava materiaalien erottelusta ja kierrätyksestä. Akkukäyttöinen monitoimityökalu PAMFW 10.8 A1 Älä hävitä akkuja tavallisen Date of manufacture (DOM): 01–2015 kotitalousjätteen mukana! Sarjanumero: IAN 104027 Li-Ion Vialliset tai loppuun kuluneet akut on kierrätettävä...
 • Seite 25 Innehållsförteckning Inledning Avsedd användning...........................Sidan 26 Utrustning ............................Sidan 26 Leveransomfattning ..........................Sidan 26 Tekniska specifikationer ........................Sidan 26 Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg 1. Säkerhet på arbetsplatsen ......................Sidan 27 2. Elsäkerhet ............................Sidan 27 3. Personsäkerhet ..........................Sidan 28 4. Omsorgsfull hantering och användning av elverktyg ..............Sidan 28 5.
 • Seite 26: Avsedd Användning

  Inledning Sladdlöst multifunktionsverktyg L everansomfattning PAMFW 10.8 A1 1 sladdlöst multifunktionsverktyg PAMFW 10.8 A1 1 batteripack Inledning Q 1 snabbladdare 1 trekantig slipplatta Vi gratulerar till köpet av den nya apparaten. Du har 6 styck slippapper 80 mm kantmått köpt en högklassig produkt. Bruksanvisningen hör 1 avskrapare 79 x 52 mm till produkten.
 • Seite 27: Allmänna Säkerhetsanvisningar För Elverktyg

  Inledning / Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg 1. Säkerhet på arbetsplatsen Använd hörselskydd! a) Se till att arbetsplatsen är städad och Totalvärden vibrationer (vektorsumma i tre riktningar) ombesörj ordentlig belysning. Oreda är fastställda enligt EN 60745: Slipa: och dålig belysning kan medföra olycksfall. b) Använd inte verktyget i explosions- Vibrationsemissionsvärde a = 2,590 m / s...
 • Seite 28: Personsäkerhet

  Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg 4. Omsorgsfull hantering och Användning av jordfelsbrytare minimerar risken användning av elverktyg för elstötar. a) Överbelasta inte maskinen! Använd 3. Personsäkerhet rätt elverktyg för respektive arbete. Med passande elverktyg blir arbetsresultatet a) Var alltid medveten om vad du gör bättre och säkrare inom angivet effektområde.
 • Seite 29: Användning Och Hantering Av Batteridrivet Verktyg

  Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg 5. Användning och hantering S äkra arbetsstycket. Ett fastspänt arbets- av batteridrivet verktyg stycket i spänn eller i skruvstäd är säkrare att hantera än liggande löst i handen. a) Ladda endast laddbara batterier i S e till att arbetsplatsen är städad och laddare som rekommenderats av till- i ordning.
 • Seite 30: Säkerhetsinformation För Laddare

  Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg / Före idrifttagning / Idrifttagning Säkerhetsinformation F öre idrifttagning för laddare Att ta loss / ladda / sätta i maskinens batteripack D enna apparat kan användas av barn från och med 8 år samt av personer med nedsatt fysisk, HÄNVISNING: Vid leveransen har batteripacket motorisk eller mental förmåga eller med bristan- de erfarenhet och kunskap, om de hålls under...
 • Seite 31: Att Sätta Fast Slipblad På Slipplattan

  Idrifttagning / Användning Material: Trä, plast, gips och andra mjuka material Slipplatta Användning: Material: Trä och metall (slippapper ingår), · Kapning och instickssågning färg*, sten* · sågning nära kanten, även i svåråtkomliga *beror på slipbladet områden Exempel: Såga ut öppningar i lätta byggnadsplattor Användning: (se bild A och B) ·...
 • Seite 32: Välja Vibrationshastighet

  Användning / Underhåll och rengöring / Garanti / Avfallshantering Välja vibrationshastighet Q Garantin gäller bara för bara för material- eller fa- brikationsfel, den täcker inte transportskador, förslit- S täll in nödvändig vibrationshastighet med ningsdelar eller skador på ömtåliga delar som t ex ratten brytare och batterier.
 • Seite 33: Översättning Av Tillverkarens Original-Eg Försäkran Om Överensstämmelse

  (2004 / 108 / EC) RoHS Direktiv (2011 / 65 / EU) använda harmoniserade normer EN 60745-1:2009+A11 EN 60745-2-4:2009+A11 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 60335-2-29:2004+A2:10 EN 62233:2008 EN 60335-1:2012 EN 61000-3-2:2006/A1:2009/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Typ / Beteckning: Sladdlöst multifunktionsverktyg PAMFW 10.8 A1...
 • Seite 35 Indholdsfortegnelse Indledning Formålsbestemt anvendelse ........................Side 36 Udstyr ..............................Side 36 Leverede dele ............................Side 36 Tekniske data ............................Side 36 Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj 1. Sikkerhed på arbejdsstedet ......................Side 37 2. Elektrisk sikkerhed ...........................Side 37 3. Personlig sikkerhed .........................Side 38 4. Omhu i omgangen med og anvendelsen af elektriske redskaber ..........Side 38 5.
 • Seite 36: Formålsbestemt Anvendelse

  10,8 V mæssig og skjuler alvorlige risici for ulykker. Ikke til Omdrejningstalregule - erhvervsmæssig brug. ringselektronik: 5000–19000 / min Oscillationswinkel: 3,2° U dstyr Akku-pack PAMFW 10.8 A1-1: Type: LITHIUM-ION TÆND- / SLUK-knap Nominel spænding: 10,8 V Akku-tilstandsvisning Kapacitet: 1500 mAh Indstillingshjul svingtalsforvalg Hurtig-ladeapparat PAMFW 10.8 A1-2:...
 • Seite 37: Generelle Sikkerhedsinstrukser For Elektrisk Værktøj

  Indledning / Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj Støj- og vibrationsinformationer: Alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger skal opbevares til senere brug! Måleværdien for støj undersøges i overensstemmel- se med EN 60745. Elektroværktøjets A-vurderede støjniveau er typisk: Begrebet „elektroværktøj“ der anvendes i sikkerheds- Lydtrykniveau: 74,33 dB(A) anvisningerne, relaterer sig til elektriske redskaber...
 • Seite 38: Personlig Sikkerhed

  Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj holdes på afstand varme, olie, skarpe kert og hele tiden er i balance. På den kanter eller dele af apparatet der er i måde kan apparatet bedre kontrolleres i uven- bevægelse. Beskadigede eller forsnoede tede situationer. f) Ifør Dem egnet beklædning.
 • Seite 39: Anvendelse Og Behandling Af Akkuværktøjet

  Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj 6. Service dele skal repareres før apparatet tages i brug. Mange uheld skyldes dårligt vedlige- a) Deres apparater bør De kun lade re- holdte elektriske apparater. f) Skærende værktøjer skal holdes skarpe parere hos serviceafdelingen eller af og rene.
 • Seite 40: Sikkerhedshenvisninger Til Ladeapparater

  Generelle sikkerhedsinstrukser for elektrisk værktøj / Inden ibrugtagning A rbeitshenvisninger kan føre til eksplosion. Indtrængen i en vand- ledning forårsager materielle skader eller kan Arbeitsprincip: forårsage et elektrisk stød. T ilslut apparatet via en fejlstrøms Gennem den oscillerende drivkraft svinger indsats- (FI)-beskyttelseskontakt med maks.
 • Seite 41: Ibrugtagning

  Ibrugtagning I brugtagning · Udfræsning af fugemasse på væg- og gulvfliser (se afbildning C) Kontrollér akkutilstand Ved tændt apparat vises tilstanden, henholdsvis res- tydelsen i akku-tilstandsvisningen som følgende: RØD / ORANGE / GRØN = maksimal opladning / effekt RØD / ORANGE = middel opladning / effekt RØD = svag opladning - opladning af akku Skrabekniv U dvælgelse af indsatsværktøj...
 • Seite 42: Betjening

  Ibrugtagning / Betjening / Vedligeholdelse og rengøring / Garanti ved elektroværktøjet akkuen ud af det indre af apparatet. Ellers kan apparatet blive apparatet. beskadiget. F jern i givet fald et allerede monteret indsatsværk- R engør apparatet regelmæssigt. Allerbedst altid tøj. Hertil skal De løsne spændeskruen lige efter afslutning af arbejdet.
 • Seite 43: Bortskaffelse

  EN 61000-3-3:2008 Kast ikke akku‘erne i husholdningsaffaldet! Type / Apparatbetegnelse: Li-Ion Batteridrevet multifunktionsværktøj PAMFW 10.8 A1 Defekte eller brugte batterier skal genbruges iht. Date of manufacture (DOM): 01–2015 direktiv 2006 / 66 / EC. Seriennummer: IAN 104027 Giv akku-pack og / eller apparatet tilbage via de tilbudte opsamlingsindretninger.
 • Seite 45 Table des matières Introduction Utilisation conforme ..........................Page 46 Équipement ............................Page 46 Contenu de la livraison ........................Page 46 Caractéristiques techniques .......................Page 46 Avertissements de sécurité généraux pour l’outil 1. Sécurité de la zone de travail .......................Page 47 2. Sécurité électrique .........................Page 47 3.
 • Seite 46: Utilisation Conforme

  Le mode d‘emploi fait partie intégrante de ce produit. Il contient des indications importantes pour la sécurité, l’utilisation et la mise au rebut. Veuil- 1 Outil multifonctions sans fil PAMFW 10.8 A1 lez lire consciencieusement toutes les indications 1 Batterie d‘utilisation et de sécurité...
 • Seite 47: Avertissements De Sécurité Généraux Pour L'outil

  Introduction / Avertissements de sécurité généraux pour l’outil Bruit et vibrations : choc électrique, un incendie et / ou une blessure Valeurs de mesure des bruits calculées selon la sérieuse. norme EN 60745: Conserver tous les avertissements et Niveau de pression acoustique : 74,33 dB(A) toutes les instructions pour pouvoir s’y Niveau de puissance acoustique : 85,33 dB(A)
 • Seite 48: Sécurité Des Personnes

  Avertissements de sécurité généraux pour l’outil d‘eau à l’intérieur d’un outil augmentera le brancher des outils dont l’interrupteur est en risque de choc électrique. position marche est source d’accidents. d) Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais d) Retirer toute clé de réglage avant de utiliser le cordon pour porter, tirer ou mettre l’outil en marche.
 • Seite 49: Utilisation Des Outils Fonctionnant Sur Batteries Et Précautions D'emploi

  Avertissements de sécurité généraux pour l’outil le faire fonctionner. Les outils sont dange- les yeux, il faut en plus consulter un mé- decin. Le liquide qui s’écoule des accus peut reux entre les mains d’utilisateurs novices. e) Observer la maintenance de l’outil. causer des irritations de la peau ou des brûlures.
 • Seite 50: Consignes De Sécurité Pour Les Chargeurs

  Avertissements de sécurité généraux pour l’outil / Avant la mise en service G arder les mains éloignées de la zone par l’usager ne doivent pas être effectués par de coupe. Ne pas saisir la pièce usinée par des enfants sans surveillance. dessous.
 • Seite 51: Mise En Service

  Avant la mise en service / Mise en service Application : complète de la batterie. Vous pouvez recharger la batterie Li-Ion à tous moments sans en diminuer la · Coupes de séparation et de remplacement durée de vie. Interrompre le chargement avant la fin ·...
 • Seite 52: Fixer La Feuille De Ponçage Sur Le Plateau De Ponçage

  Mise en service / Utilisation / Entretien et nettoyage Utilisation Matériaux : Bois et métal (papiers ponce sont compris dans la Allumage / extinction Q livraison), peinture*, pierre* *dépend de la feuille abrasive P oussez le commutateur MARCHE / ARRET Application : vers l’avant pour mettre l’appareil en marche.
 • Seite 53: Garantie

  Entretien et nettoyage / Garantie / Mise au rebut Indication : Vous pouvez commander les pièces après la période sous garantie ne seront pas prises détachées non mentionnées (comme par ex. balais en charge. de charbon, interrupteur) auprès de notre centre d‘appels.
 • Seite 54: Traduction De L'original De La Déclaration De Conformité / Fabricant

  EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 60335-2-29:2004+A2:10 EN 62233:2008 EN 60335-1:2012 EN 61000-3-2:2006/A1:2009/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Type / Désignation de l’appareil : Outil multifonctions sans fil PAMFW 10.8 A1 Date of manufacture (DOM) : 01–2015 Numéro de série : IAN 104027 54 FR/BE...
 • Seite 55 Inhoudsopgave Inleiding Doelmatig gebruik .......................... Pagina 56 Uitvoering ............................Pagina 56 Omvang van de levering ....................... Pagina 56 Technische gegevens ........................Pagina 56 Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen 1. Veiligheid op de werkplek ......................Pagina 57 2. Elektrische veiligheid ........................Pagina 57 3.
 • Seite 56: Doelmatig Gebruik

  10,8 V wijziging of ieder verderstrekkend gebruik van het Toerental elektronica: 5000–19000 / min product is niet doelmatig en houdt een aanzienlijk Oscillatiehoek: 3,2° ongevallenrisico in. Akkupack PAMFW 10.8 A1-1: Type: LITHIUM-ION U itvoering Nominale spanning: 10,8 V Capaciteit: 1500 mAh AAN- / UIT-Schakelaar Snel-acculader PAMFW 10.8 A1-2:...
 • Seite 57: Algemene Veiligheidsinstructies Voor Elektrische Gereedschappen

  Inleiding / Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen Informatie over geluid en trillingen en aanwijzingen kunnen elektrische schokken, brand Meetwaarden voor geluid, bepaald volgens en / of ernstig letsel tot gevolg hebben. EN 60745. Het A-geluidsniveau van het elektri- Bewaar alle veiligheidstechnische sche gereedschap bedraagt karakteristiek: instructies en aanwijzingen om deze Geluidsdrukniveau:...
 • Seite 58: Veiligheid Van Personen

  Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen c) Stel het apparaat niet bloot aan regen is voordat u het aan de stroomvoor- en vocht. Het binnendringen van water in een ziening en / of de accu aansluit, in de hand neemt of draagt. Wanneer u tijdens elektrisch apparaat verhoogt het risico van elektrische schokken.
 • Seite 59: Gebruik Van En Omgang Met Het Accugereedschap

  Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen Hierdoor voorkomt u dat het elektrische appa- Het gebruik van andere accu’s kan leiden tot raat abusievelijk ingeschakeld wordt. letsel en brandgevaar. d) Bewaar niet-gebruikte elektrische c) Houd niet-gebruikte accu’s verwijderd gereedschappen buiten het bereik van van paperclips, munten, sleutels, spij- kinderen.
 • Seite 60: Veiligheidsinstructies Voor Acculaders

  Algemene veiligheidsinstructies voor elektrische gereedschappen G ebruik het apparaat niet wanneer de Z org bij de bewerking van kunststof- netkabel of de netsteker beschadigd is. fen, verf, lak enz. voor afdoende R aak de voedingskabel niet aan wan- ventilatie. neer hij tijdens het werk beschadigd D renk materialen of te bewerken of doorgesneden wordt.
 • Seite 61: Voor De Ingebruikname

  Algemene veiligheidsinstructies voor … / Voor de ingebruikname / Ingebruikname G ereedschap kiezen N eem bij het zagen van lichte bouwstoffen de wettelijke bepalingen en de aanwijzingen van Opmerking: De universele bevestiging met een- de materiaalfabrikant in acht. B ij het invalzagen mogen alleen zachte materi- voudige gereedschapswissel is passend voor al het alen zoals hout, gipskarton e.d.
 • Seite 62: Schuurpapier Op De Schuurplaat Bevestigen

  Ingebruikname / Bediening / Onderhoud en reiniging Materialen: mortel- / betonresten, tegel- / vloer- B evestig het hulpstuk met de spanschroef bekledingslijm, verf- / silicoonresten de spanschijf. Draai hiervoor de spanschroef vast met de Toepassing: binnenzeskantsleutel C ontroleer het hulpstuk op correcte ·...
 • Seite 63: Garantie

  Onderhoud en reiniging / Garantie / Afvoer V erwijder het aanhechtende schuurstof met Na verstrijken van de garantieperiode moeten alle een kwast. voorkomende reparaties vergoed worden. Mocht u een lithium-ionen-accu gedurende een langere periode opbergen, dient u regelmatig Service Nederland de accutoestand te controleren.
 • Seite 64: Vertaling Van De Originele Eg-Conformiteitsverklaring / Fabrikant

  (2011 / 65 / EU) Toegepaste, geharmoniseerde normen EN 60745-1:2009+A11 EN 60745-2-4:2009+A11 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 60335-2-29:2004+A2:10 EN 62233:2008 EN 60335-1:2012 EN 61000-3-2:2006/A1:2009/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Type / Benaming: Multifunctioneel accugereedschap PAMFW 10.8 A1 Date of manufacture (DOM): 01–2015 Serienummer: IAN 104027 64 NL/BE...
 • Seite 65 Inhaltsverzeichnis Einleitung Bestimmungsgemäßer Gebrauch ......................Seite 66 Ausstattung ............................Seite 66 Lieferumfang ............................Seite 66 Technische Daten ..........................Seite 66 Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge 1. Arbeitsplatz-Sicherheit ........................Seite 67 2. Elektrische Sicherheit ........................Seite 67 3. Sicherheit von Personen .........................Seite 68 4. Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs ..............Seite 68 5.
 • Seite 66: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für 1 Akku-Multifunktionswerkzeug PAMFW 10.8 A1 Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie 1 Akku-Pack sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- 1 Schnell-Ladegerät...
 • Seite 67: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Einleitung / Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Geräusch und Vibrationsinformationen: Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf! Messwert für Geräusch ermittelt entsprechend EN 60745. Der A-bewertete Geräuschpegel des Elektrowerkzeugs beträgt typischerweise: Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff Schalldruckpegel: 74,33 dB(A) „Elektrowerkzeug“...
 • Seite 68: Sicherheit Von Personen

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge aufzuhängen oder um den Stecker aus schaltet an die Stromversorgung anschließen, der Steckdose zu ziehen. Halten Sie kann dies zu Unfällen führen. das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Kanten oder sich bewegenden Gerä- Schraubenschlüssel, bevor Sie das teteilen.
 • Seite 69: Verwendung Und Behandlung Des Akkuwerkzeugs

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge d) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerk- brückung der Kontakte verursachen zeuge außerhalb der Reichweite von könnten. Ein Kurzschluss zwischen den Akku- Kindern auf. Lassen Sie Personen das kontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Gerät nicht benutzen, die mit diesem Folge haben.
 • Seite 70: Sicherheitshinweise Für Ladegeräte

  Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge Sicherheitshinweise für Beschädigte Kabel erhöhen das Risiko eines Ladegeräte elektrischen Schlages. T ragen Sie beim Wechsel der Einsatz- werkzeuge Schutzhandschuhe. Einsatz- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und werkzeuge werden bei längerem Gebrauch warm. darüber sowie von Personen mit verringerten phy- V erwenden Sie das Elektrowerkzeug sischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten...
 • Seite 71: Vor Inbetriebnahme

  Vor der Inbetriebnahme / Inbetriebnahme V or Inbetriebnahme Werkstoffe: Holz, Kunststoff, Gips und andere weiche Materialien Akku-Pack entnehmen / laden / einsetzen Anwendung: · Trenn- und Tauchsägeschnitte HINWEIS: Der Akku wird teilgeladen ausgeliefert. · randnahes Sägen, auch in schwer zugänglichen Laden Sie den Akku vor der Inbetriebnahme idealer- Bereichen weise mindestens 1 Stunde im Ladegerät auf.
 • Seite 72: Schleifblatt Auf Die Schleifplatte Aufsetzen

  Inbetriebnahme / Bedienung / Wartung und Reinigung Einsatzwerkzeuge können sich während des Betriebs lösen und Sie verletzen. B edienung E in- / Ausschalten Schleifplatte Werkstoffe: S chieben Sie den EIN- / AUS-Schalter nach Holz und Metall (Schleifblätter im Lieferumfang vorn, um das Gerät einzuschalten. enthalten), S chieben Sie den EIN- / AUS-Schalter nach...
 • Seite 73: Garantie

  Wartung und Reinigung / Garantie / Entsorgung Hinweis: Nicht aufgeführte Ersatzteile (wie z.B. Service Österreich Kohlebürsten, Schalter) können Sie über unsere Tel.: 0820 201 222 Callcenter bestellen. (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.at Garantie IAN 104027 Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum.
 • Seite 74: Original-Eg-Konformitätserklärung / Hersteller

  Normen EN 60745-1:2009+A11 EN 60745-2-4:2009+A11 EN 55014-1:2006+A1+A2 EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 60335-2-29:2004+A2:10 EN 62233:2008 EN 60335-1:2012 EN 61000-3-2:2006/A1:2009/A2:2009 EN 61000-3-3:2008 Typ / Gerätebezeichnung: Akku-Multifunktionswerkzeug PAMFW 10.8 A1 Herstellungsjahr: 01–2015 Seriennummer: IAN 104027 Bochum, 31.01.2015 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - 74 DE/AT/CH...
 • Seite 75 KOMPERNASS HANDELS GMBH Burgstrasse 21 44867 Bochum germaNY Last Information update · tietojen tila · Informationsstatus tilstand af information · Version des informations · stand van de informatie · stand der Informationen: 01 / 2015 Ident.-No.: PamFW10.8a1012015-FI / se / DK / NL / Be IAN 104027...

Diese Anleitung auch für:

Ian 104027