Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PAMFW 12 A1 Originalbetriebsanleitung

Akku-multifunktionswerkzeug
Vorschau ausblenden

Werbung

CORDLESS MULTI-PURPOSE TOOL PAMFW 12 A1
CORDLESS MULTI-PURPOSE TOOL
Translation of the original instructions
SLADDLÖST MULTIFUNKTIONS-
VERKTYG
Översättning av bruksanvisning i original
AKKU-MULTIFUNKTIONSWERKZEUG
Originalbetriebsanleitung
IAN 273476
AKKUKÄYTTÖINEN
MONITOIMITYÖKALU
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
AKUMULATOROWE NARZĘDZIE
WIELOFUNKCYJNE
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Parkside PAMFW 12 A1

  Verwandte Anleitungen für Parkside PAMFW 12 A1

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PAMFW 12 A1

 • Seite 1 CORDLESS MULTI-PURPOSE TOOL PAMFW 12 A1 CORDLESS MULTI-PURPOSE TOOL AKKUKÄYTTÖINEN Translation of the original instructions MONITOIMITYÖKALU Alkuperäisen käyttöohjeen käännös SLADDLÖST MULTIFUNKTIONS- AKUMULATOROWE NARZĘDZIE VERKTYG WIELOFUNKCYJNE Översättning av bruksanvisning i original Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi AKKU-MULTIFUNKTIONSWERKZEUG Originalbetriebsanleitung IAN 273476...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Disposal ............10 Translation of the original Conformity Declaration ..... 11 GB │ IE │ PAMFW 12 A1  1 ■...
 • Seite 5: Introduction

  Package contents ance. You have selected a high-quality product. The operating instructions are part of this product. 1 cordless multi-purpose tool PAMFW 12 A1 They contain important information on safety, usage 1 high-speed battery charger PAMFW 12 A1-2 and disposal. Before using the product, please...
 • Seite 6: General Power Tool Safety Warnings

  Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock. GB │ IE │ PAMFW 12 A1  3 ■...
 • Seite 7: Personal Safety

  If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards. │ GB │ IE ■ 4    PAMFW 12 A1...
 • Seite 8: Use And Handling Of The Cordless Electrical Power Tool

  Contact with or inhalation of these dusts can irritation or burns. represent a health hazard for the person operating the appliance and other people in the vicinity. ■ Wear safety goggles and a protective dust mask! GB │ IE │ PAMFW 12 A1  5 ■...
 • Seite 9: Safety Guidelines For Battery Chargers

  Interrupting the charging process does not damage the battery. ■ Never charge the battery pack when the ambient temperature is below 10°C or above 40°C. │ GB │ IE ■ 6    PAMFW 12 A1...
 • Seite 10: Checking The Battery Charge Level

  ■ Always use dust extraction. Tile adhesives, tile joints ■ Ensure that your workplace is adequately ventilated. ■ Observe the regulations applicable in your country regarding the materials to be worked. GB │ IE │ PAMFW 12 A1  7 ■...
 • Seite 11: Fitting The Sanding Sheet Onto The Sanding Plate

  Materials: Wood and metal (sanding sheets supplied), wood*, metal* *depending on the sanding sheet Application: – sanding up to edges and hard to reach areas. │ GB │ IE ■ 8    PAMFW 12 A1...
 • Seite 12: Operation

  Never use petrol, solvents or cleansers which can damage plastic. ■ A vacuum cleaner is required for thorough cleaning of the appliance. ■ Ventilation openings must never be obstructed. GB │ IE │ PAMFW 12 A1  9 ■...
 • Seite 13: Service

  Tel.: 1890 930 034 suitable disposal of worn out power tools/battery (0,08 EUR/Min., (peak)) packs. (0,06 EUR/Min., (off peak)) E-Mail: kompernass@lidl.ie IAN 273476 Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com │ GB │ IE ■ 10    PAMFW 12 A1...
 • Seite 14: Translation Of The Original Conformity Declaration

  EN 61000-3-3:2013 EN 61000-3-2:2014 EN 60335-2-29:2004+A2 EN 60335-1:2012+A11 EN 62233:2008 Type/appliance designation: Cordless multi-purpose tool PAMFW 12 A1 Year of manufacture: 01 - 2016 Serial number: IAN 273476 Bochum, 21/09/2015 Semi Uguzlu - Quality Manager - The right to effect technical changes in the context of further development is reserved.
 • Seite 15 │ GB │ IE ■ 12    PAMFW 12 A1...
 • Seite 16 Hävittäminen ........... 22 Alkuperäisen vastaavuusvakuutuksen käännös ..... . 23 │ PAMFW 12 A1  13 ■...
 • Seite 17: Johdanto

  MITYÖKALU PAMFW 12 A1 Toimitussisältö Johdanto 1 akkukäyttöinen monitoimityökalu PAMFW 12 A1 Onnittelut uuden laitteen hankinnasta. Olet valinnut 1 akun pikalaturi PAMFW 12 A1-2 laadukkaan tuotteen. Käyttöohje on osa tätä tuotetta. 1 akku PAMFW 12 A1-1 Se sisältää turvallisuutta, käyttöä ja hävittämistä...
 • Seite 18: Sähkötyökaluja Koskevia Yleisiä Turvallisuusohjeita

  (myös ajat, joina sähkötyökalu on sammutet- vaaraa. tuna ja joina se on päällä, mutta käy ilman b) Vältä kehokontaktia maadoitettujen pintojen, kuormitusta). kuten putkien, lämpöpattereiden, liesien ja jääkaappien kanssa. Sähköiskun vaara on tavallista suurempi, jos kehosi on maadoitettu. │ PAMFW 12 A1  15 ■...
 • Seite 19: Henkilöiden Turvallisuus

  Korjauta vaurioituneet osat ennen laitteen käyttöä. Moni tapaturma johtuu huonosti huolletuista sähkötyökaluista. │ ■ 16    PAMFW 12 A1...
 • Seite 20: Akkutyökalun Käyttö Ja Käsittely

  Vältä koskettamasta sitä. Jos nes- olevien henkilöiden terveydelle. tettä joutuu iholle, huuhtele vedellä. Jos nes- ■ Käytä suojalaseja ja pölysuojanaamaria! tettä joutuu silmiin, hakeudu lisäksi lääkärin hoitoon. Ulos vuotava akkuneste voi aiheuttaa ihoärsytystä tai palovammoja. │ PAMFW 12 A1  17 ■...
 • Seite 21: Latureita Koskevat Turvallisuusohjeet

  Li-ioniakkuja voidaan ladata koska tahansa niiden käyttöikää lyhen- tämättä. Lataustapahtuman keskeyttäminen ei vahingoita akkua. ■ Älä koskaan lataa akkua , jos ympäristön lämpötila on alle 10 °C tai yli 40 °C. │ ■ 18    PAMFW 12 A1...
 • Seite 22: Akun Varauksen Tarkistaminen

  Vältä siksi ehdottomasti hiottavan kappaleen ja laitteen ylikuumenemista. Tyhjennä pölynimurin pölypussi aina työskentelytauoilla. ■ Käytä aina pölynpoistoa. Timanttisahanterä ■ Huolehdi hyvästä tuuletuksesta työpaikalla. Materiaalit: ■ Noudata maassasi voimassa olevia, työstettä- laattaliima, laattasaumat vää materiaalia koskevia ohjeita. │ PAMFW 12 A1  19 ■...
 • Seite 23: Hiomapaperin Asettaminen Hiomalevylle

  Väärin tai huonosti kiinnitetyt käyttötyökalut voivat irrota käytön aikana ja aiheuttaa loukkaantumisia. Hiomalevy Materiaalit: puu ja metalli (hiomapaperit mukana toimituk- sessa), puu*, metalli* *riippuen hiomapaperista Käyttö: – hionta reunoilla ja vaikeapääsyisissä paikoissa │ ■ 20    PAMFW 12 A1...
 • Seite 24: Käyttöönotto

  ■ Käytä kuivaa liinaa rungon puhdistamiseen. Älä koskaan käytä bensiiniä, liuotinaineita tai muovia vahingoittavia puhdistusaineita. ■ Laitteen perusteellinen puhdistus edellyttää pölynimurin käyttöä. ■ Tuuletusaukkojen on oltava aina vapaina. ■ Poista kiinni tarttunut hiomapöly siveltimellä. │ PAMFW 12 A1  21 ■...
 • Seite 25: Huolto

  Vialliset tai loppuun kuluneet akut on kierrätettävä KOMPERNASS HANDELS GMBH direktiivin 2006/66/EC määräysten mukaan. Vie BURGSTRASSE 21 akku ja/tai laite niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin. 44867 BOCHUM Käytöstä poistettujen sähkötyökalujen/akkujen hävitysmahdollisuuksista voit kysyä asuinseutusi GERMANY viranomaisilta. www.kompernass.com │ ■ 22    PAMFW 12 A1...
 • Seite 26: Alkuperäisen Vastaavuusvakuutuksen Käännös

  EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-3:2013 EN 61000-3-2:2014 EN 60335-2-29:2004+A2 EN 60335-1:2012+A11 EN 62233:2008 Tyyppi / laitekuvaus: Akkukäyttöinen monitoimityökalu PAMFW 12 A1 Valmistusvuosi: 01 - 2016 Sarjanumero: IAN 273476 Bochum, 21.09.2015 Semi Uguzlu - Laatujohtaja - Pidätämme oikeuden laitekehityksestä aiheutuviin teknisiin muutoksiin.
 • Seite 27 │ ■ 24    PAMFW 12 A1...
 • Seite 28 Kassering ............35 Översättning av originalversionen av försäkran om överensstämmelse . . . 35 │ PAMFW 12 A1  25 ■...
 • Seite 29: Inledning

  Grattis till din nyinköpta produkt. Du har valt en pro- Leveransens innehåll dukt med hög kvalitet. Bruksanvisningen ingår som 1 sladdlöst multifunktionsverktyg PAMFW 12 A1 en del av leveransen. Den innehåller viktig informa- 1 snabbladdare PAMFW 12 A1-2 tion om säkerhet, användning och återvinning. Läs 1 batteripaket PAMFW 12 A1-1 noga igenom alla användar- och säkerhetsanvis-...
 • Seite 30: Allmän Säkerhetsinformation För Elverktyg

  Alla delar av driftcykeln ska räknas för elchocker ökar om din kropp är jordad. in (exempelvis den tid då elverktyget är av- stängt och den tid då det visserligen är påsla- get men används utan belastning). │ PAMFW 12 A1  27 ■...
 • Seite 31: Personsäkerhet

  Håll alltid skärande verktyg rena och vassa. tyg befinner sig i en rörlig del kan det hända en Noggrant skötta verktyg med skarpa eggar olycka. kläms inte fast så lätt och är enklare att styra. │ ■ 28    PAMFW 12 A1...
 • Seite 32: Användning Och Hantering Av Elverktyget

  Vid kortvarig kontakt ska du spola med vatten. riskerar sin hälsa. Om vätskan skulle råka komma in i ögonen ska man även uppsöka läkare.Batterivätska som ■ Använd skyddsglasögon och dammskydds- mask! trängt ut kan leda till hudirritationer och brännska- dor. │ PAMFW 12 A1  29 ■...
 • Seite 33: Säkerhetsanvisningar För Laddare

  Batteriet skadas inte om laddningsprocessen avbryts. ■ Ladda aldrig upp batteripaketet när omgiv- ningstemperaturen ligger under 10° C eller över 40° C. │ ■ 30    PAMFW 12 A1...
 • Seite 34: Kontrollera Batteriets Laddningsnivå

  ■ Använd alltid ett dammutsug. Material: ■ Sörj för god ventilation där du arbetar. Lim och fogmassa för stenplattor ■ Följ de bestämmelser som gäller i ditt land för de material som ska bearbetas. │ PAMFW 12 A1  31 ■...
 • Seite 35: Sätta På Slippapper På Slipplattan

  Slipplatta det lossna och orsaka skador när det används. Material: Trä och metall (slippapper ingår i leveransen), trä*, metall* *beroende på slippapper Användning: – Slipa kanter och svåråtkomliga ställen. │ ■ 32    PAMFW 12 A1...
 • Seite 36: Ta Produkten I Bruk

  Vilket svängningstal som är det rätta beror på optimala förvaringsklimatet är svalt och torrt. materialet och kan provas ut genom praktiska OBSERVERA försök. ► Reservdelar som inte listats (t ex kolborstar, brytare och knappar) kan beställas via vår service hotline. │ PAMFW 12 A1  33 ■...
 • Seite 37: Garanti

  E-Mail: kompernass@lidl.fi upp, dock senast två dagar efter inköpsdatum. När garantitiden är slut måste man själv betala för eventu- IAN 273476 ella reparationer. Importör KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com │ ■ 34    PAMFW 12 A1...
 • Seite 38: Kassering

  EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-3:2013 EN 61000-3-2:2014 EN 60335-2-29:2004+A2 EN 60335-1:2012+A11 EN 62233:2008 Typ/Beskrivning: sladdlöst multifunktionsverktyg PAMFW 12 A1 Tillverkningsår: 01 - 2016 Serienummer: IAN 273476 Bochum, 21.09.2015 Semi Uguzlu - Kvalitetsansvarig - Med reservation för ändringar på grund av den tekniska utvecklingen.
 • Seite 39 │ ■ 36    PAMFW 12 A1...
 • Seite 40 Utylizacja ............47 Tłumaczenie oryginalnej deklaracji zgodności ......48 │ PAMFW 12 A1  37 ■...
 • Seite 41: Wstęp

  1 szybka ładowarka do akumulatorów podanym zakresie zastosowań. W przypadku prze- PAMFW 12 A1-2 kazania urządzenia osobie trzeciej należy dołączyć 1 akumulator PAMFW 12 A1-1 do niego również całą dokumentację. Użytkowanie zgodne z 1 tarcza ścierna delta przeznaczeniem 6 arkuszy ściernych 80 mm - wymiar krawędzi...
 • Seite 42: Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa Dla Elektronarzędzi

  (przez kabel sieciowy) oraz narzędzi elektrycznych zasilanych akumulatorami (bez kabla sieciowego). 1. Bezpieczeństwo na stanowisku pracy a) Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i dbać o dobre oświetlenie. Niepo- rządek i niedostateczne oświetlenie mogą być przyczyną wypadków. │ PAMFW 12 A1  39 ■...
 • Seite 43: Bezpieczeństwo Elektryczne

  Ruchome części urządzenia mogą f) Jeśli nie da się uniknąć pracy z elektrona- chwycić luźną, odstającą odzież, biżuterię lub rzędziem w wilgotnym otoczeniu, należy długie włosy. stosować wyłącznik różnicowo-prądowy. Zastosowanie wyłącznika różnicowo-prądowe- │ ■ 40    PAMFW 12 A1...
 • Seite 44: Użytkowanie I Obsługa Elektronarzędzia

  Dbać o to, aby narzędzia skrawające były ostre i czyste. Zadbane narzędzia skrawające z ostrymi ostrzami rzadziej się blokują i pozwa- lają się lepiej prowadzić. │ PAMFW 12 A1  41 ■...
 • Seite 45: Serwis

  Podczas piłowania lekkich materiałów budow- rycznych lub umysłowych lub też lanych należy stosować się do obowiązujących osoby nieposiadające odpowied- przepisów prawa i zaleceń producentów niego doświadczenia i/lub wiedzy, materiałów. wyłącznie pod nadzorem lub po │ ■ 42    PAMFW 12 A1...
 • Seite 46: Przed Uruchomieniem

  świeci się w kolorze czerwonym. ■ Przestrzegaj obowiązujących w danym kraju 4. Zielona dioda wskaźnika stanu naładowania przepisów dotyczących obróbki poszczegól- akumulatora sygnalizuje zakończenie łado- nych materiałów. wania i gotowość akumulatora do użytku. 5. Wsuń akumulator do urządzenia. │ PAMFW 12 A1  43 ■...
 • Seite 47: Podłączanie Odciągu Pyłowego

  Drewno i metal (arkusze ścierne w zestawie), Brzeszczot diamentowy drewno*, metal* *w zależności od arkusza ściernego Materiały: kleje do płytek, fugi do płytek Zastosowanie: – Szlifowanie na krawędziach i w trudno dostęp- nych miejscach. │ ■ 44    PAMFW 12 A1...
 • Seite 48: Zakładanie Arkusza Ściernego Na Tarczę Ścierną

  ) i zamocuj ponownie narzędzie robocze naciskając dźwignię odblo- kowania narzędzia z powrotem w dół. ■ Sprawdź prawidłowe osadzenie narzędzia roboczego. Nieprawidłowo lub niesolidnie osadzone narzędzia robocze mogą w trakcie pracy wypaść i spowodować obrażenia. │ PAMFW 12 A1  45 ■...
 • Seite 49: Konserwacja I Czyszczenie

  Po upływie chłodne i suche miejsce. okresu gwarancji wszelkie naprawy są wykonywane WSKAZÓWKA odpłatnie. ► Niewymienione tutaj części zamienne (np. szczotki węglowe, przełączniki i akumulator zapasowy) można zamówić za pośrednic- twem naszej infolinii serwisowej. │ ■ 46    PAMFW 12 A1...
 • Seite 50: Serwis

  KOMPERNASS HANDELS GMBH odpadów. BURGSTRASSE 21 W celu uzyskania informacji na temat możliwo- 44867 BOCHUM ści utylizacji zużytych narzędzi elektrycznych / GERMANY akumulatorów należy skontaktować się z lokalnym urzędem gminy lub miasta. www.kompernass.com │ PAMFW 12 A1  47 ■...
 • Seite 51: Tłumaczenie Oryginalnej Deklaracji Zgodności

  EN 61000-3-2:2014 EN 60335-2-29:2004+A2 EN 60335-1:2012+A11 EN 62233:2008 Typ / Oznaczenie urządzenia: Akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne PAMFW 12 A1 Rok produkcji: 01 - 2016 Numer seryjny: IAN 273476 Bochum, dnia 21.09.2015 Semi Uguzlu - Kierownik ds. zarządzania jakością - Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w ramach procesu udoskona- lania urządzenia.
 • Seite 52 Original-Konformitätserklärung ........59 DE │ AT │ CH │ PAMFW 12 A1    49...
 • Seite 53: Einleitung

  Einleitung Lieferumfang Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges 1 Akku-Multifunktionswerkzeug PAMFW 12 A1 Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist 1 Akku-Schnellladegerät PAMFW 12 A1-2 Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für 1 Akku-Pack PAMFW 12 A1-1 Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung.
 • Seite 54: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Herden und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet Ihr Körper geerdet ist. ist, aber ohne Belastung läuft). DE │ AT │ CH │ PAMFW 12 A1    51 ■...
 • Seite 55: Sicherheit Von Personen

  Finger am Schalter haben oder das Gerät bereits Anweisungen nicht gelesen haben. Elektro- eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, werkzeuge sind gefährlich, wenn sie von kann dies zu Unfällen führen. unerfahrenen Personen benutzt werden. │ DE │ AT │ CH ■ 52    PAMFW 12 A1...
 • Seite 56: Verwendung Und Behandlung Des Akkuwerkzeugs

  Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen. DE │ AT │ CH │ PAMFW 12 A1    53 ■...
 • Seite 57: Sicherheitshinweise Für Ladegeräte

  Lebensdauer zu verkür- zen. Eine Unterbrechung des Ladevorgangs schädigt den Akku nicht. ■ Laden Sie den Akku-Pack nie, wenn die Umgebungstemperatur unterhalb 10°C oder oberhalb 40°C liegt. │ DE │ AT │ CH ■ 54    PAMFW 12 A1...
 • Seite 58: Akkuzustand Prüfen

  Benutzen Sie immer eine Staubabsaugung. Werkstoffe: ■ Sorgen Sie für gute Belüftung des Arbeitsplatzes. Fliesenkleber, Fliesenfugen ■ Beachten Sie in Ihrem Land gültige Vorschriften für die zu bearbeitenden Materialien. Anwendung: DE │ AT │ CH │ PAMFW 12 A1    55 ■...
 • Seite 59: Schleifblatt Auf Die Schleifplatte Aufsetzen

  Holz und Metall (Schleifblätter im Lieferumfang werkzeuge können sich während des Betriebs enthalten), Holz*, Metall* lösen und Sie verletzen. *abhängig vom Schleifblatt Anwendung: – Schleifen an Rändern und schwer zugänglichen Bereichen. │ DE │ AT │ CH ■ 56    PAMFW 12 A1...
 • Seite 60: Inbetriebnahme

  Tage nach trockenes Tuch. Verwenden Sie niemals Benzin, Lö- Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende sungsmittel oder Reiniger, die Kunststoff angreifen. Reparaturen sind kostenpflichtig. DE │ AT │ CH │ PAMFW 12 A1    57 ■...
 • Seite 61: Service

  Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 273476 Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com │ DE │ AT │ CH ■ 58    PAMFW 12 A1...
 • Seite 62: Original-Konformitätserklärung

  EN 55014-2:1997+A1+A2 EN 61000-3-3:2013 EN 61000-3-2:2014 EN 60335-2-29:2004+A2 EN 60335-1:2012+A11 EN 62233:2008 Typ / Gerätebezeichnung: Akku-Multifunktionswerkzeug PAMFW 12 A1 Herstellungsjahr: 01 - 2016 Seriennummer: IAN 273476 Bochum, 21.09.2015 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten.
 • Seite 63 │ DE │ AT │ CH ■ 60    PAMFW 12 A1...
 • Seite 64 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus Stan informacji · Stand der Informationen: 12 / 2015 · Ident.-No.: PAMFW12A1-122015-3 IAN 273479...