Importör; Översättning Av Originalversionen Av Försäkran Om Överensstämmelse - Parkside PBH 1500 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Bohr- und meisselhammer
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Importör
KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
SE
GERMANY
www.kompernass.com
16
Översättning av originalver-
sionen av försäkran om över-
ensstämmelse
Företaget KOMPERNASS HANDELS GMBH,
dokumentansvarig: Herr Semi Uguzlu, BURGSTR.
21, 44867 BOCHUM, GERMANY, intygar
härmed att denna produkt överensstämmer med
följande standarder, normerande dokument och
EG-direktiv:
Maskindirektiv
(2006 / 42 / EC)
Direktivet för elektromagnetisk kompatibilitet
(EMC-direktiv)
(2004 / 108 / EC)
Direktiv för bulleremission
(2000 / 14 / EC)
(2005 / 88 / EC)
RoHS-direktiv
(2011 / 65 / EU)
Tillämpade harmoniserande normer:
EN 60745-1:2009 + A11
EN 60745-2-6:2010
EN 55014-1:2006 + A1 + A2
EN 55014-2:1997 + A1 + A2
EN 61000-3-2:2006 + A1 + A2
EN 61000-3-3:2008
Typbeteckning:
Borr- och mejselhammare PBH 1500 A1
Tillverkningsår: 01 - 2015
Serienummer: IAN 108020
Bochum, 17.11.2014
Semi Uguzlu
- Kvalitetsansvarig -
Med reservation för ändringar på grund av den
tekniska utvecklingen.
PBH 1500 A1

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Ian 108020

Inhaltsverzeichnis