Parkside PBH 1500 A1 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Bohr- und meisselhammer
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
HAMMER DRILL PBH 1500 A1
HAMMER DRILL
Translation of original operation manual
BORE- OG MEJSELHAMMER
Oversættelse af den originale driftsvejledning
KLOP- EN BEITELBOOR
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
IAN 108020
BORR- OCH MEJSELHAMMARE
Översättning av bruksanvisning i original
PERFORATEUR BURINEUR
Traduction des instructions d'origine
BOHR- UND MEISSELHAMMER
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PBH 1500 A1

 • Seite 1 HAMMER DRILL PBH 1500 A1 HAMMER DRILL BORR- OCH MEJSELHAMMARE Translation of original operation manual Översättning av bruksanvisning i original BORE- OG MEJSELHAMMER PERFORATEUR BURINEUR Oversættelse af den originale driftsvejledning Traduction des instructions d’origine KLOP- EN BEITELBOOR BOHR- UND MEISSELHAMMER...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Importer ............7 Translation of the original conformity declaration ..... . 8 PBH 1500 A1...
 • Seite 5: Introduction

  Please also pass these operating 1 operating manual instructions on to any future owner(s). Technical details Proper use Nominal power The PBH 1500 A1 hammer drill (hereinafter consumption: 1500 W appliance) is suitable for: Rated voltage: 230 - 240 V ∼ 50 Hz ▯...
 • Seite 6: General Power Tool Safety Warnings

  Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock. PBH 1500 A1...
 • Seite 7: Personal Safety

  This will ensure that the safety of these are connected and properly used. the power tool is maintained. Use of dust collection can reduce dust-related hazards. PBH 1500 A1...
 • Seite 8: Appliance-Specifi C Safety Instructions For Hammer Drills

  Additional handle NOTE ► For safety reasons, you should only use this appliance with the additional handle attached. ♦ Remove the additional handle by turning it clockwise direction. ♦ Turn the additional handle to the desired position. PBH 1500 A1...
 • Seite 9: Operation

  European Directive 2012/19/EU requires that worn-out power tools are collected separately and fed into an environmentally compatible recycling process. Your local community or municipal authorities can provide information on how to dispose of the worn- out appliance. PBH 1500 A1...
 • Seite 10: Warranty

  Damages and defects extant at the time of pur- chase must be reported immediately after unpack- ing, resp. no later than two days after the date of purchase. Repairs made after the lapse of the warranty period are subject to charge. PBH 1500 A1...
 • Seite 11: Translation Of The Original Conformity Declaration

  EN 55014-1:2006 + A1 + A2 EN 55014-2:1997 + A1 + A2 EN 61000-3-2:2006 + A1 + A2 EN 61000-3-3:2008 Type designation of machine: Hammer drill PBH 1500 A1 Year of manufacture: 01 - 2015 Serial number: IAN 108020 Bochum, 17/11/2014 Semi Uguzlu...
 • Seite 12 Importör ............16 Översättning av originalversionen av försäkran om överensstämmelse . . . 16 PBH 1500 A1...
 • Seite 13: Inledning

  Leveransens innehåll BORR- OCH MEJSELHAMMARE 1 borr- och mejselhammare PBH 1500 A1 PBH 1500 A1 1 extrahandtag Inledning 3 borrar (se bild B) Ett stort grattis till din nyinköpta produkt. 1 plattmejsel (se bild B) Du har valt en produkt med hög kvalitet.
 • Seite 14: Allmän Säkerhets Information För Elverktyg

  Undvik kroppskontakt med jordade ytor, t ex rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Risken för elstötar ökar om din kropp är jordad. PBH 1500 A1...
 • Seite 15: Personsäkerhet

  Kontrollera även om delar gått av en olycka. eller skadats så att det påverkar elverktygets funktion. Lämna in skadade delar för repara- tion innan du använder produkten igen. Många olyckor har sin orsak i dåligt under- hållna elverktyg. PBH 1500 A1...
 • Seite 16: Service

  Försäkra dig om att du inte kan stöta på några ström-, gas- eller vattenledningar där du arbetar med ett elektriskt verktyg. Kontrollera ev. först med en ledningssökare innan du t ex borrar eller sågar i en vägg. PBH 1500 A1...
 • Seite 17: Användning

  Hamra-Borra Mejsla OBSERVERA Följande kombinationer är möjliga: Slagverk AV + Hamra-Borra = Borra ► Slagverk PÅ + Hamra-Borra = ► Borrhamra Slagverk PÅ + Mejsla = Mejsla ► Slagverk AV + Mejsla = Ingen funktion ► PBH 1500 A1...
 • Seite 18: Underhåll Och Rengöring

  E-Mail: kompernass@lidl.se Fråga på din kommun eller stadsdelsförvaltning IAN 108020 om möjligheterna att lämna uttjänta apparater till återvinning. Service Suomi Tel.: 010309 3582 E-Mail: kompernass@lidl.fi IAN 108020 Öppettider för hotline: Måndag till fredag kl. 08.00 – 20.00 (CET) PBH 1500 A1...
 • Seite 19: Importör

  EN 55014-1:2006 + A1 + A2 EN 55014-2:1997 + A1 + A2 EN 61000-3-2:2006 + A1 + A2 EN 61000-3-3:2008 Typbeteckning: Borr- och mejselhammare PBH 1500 A1 Tillverkningsår: 01 - 2015 Serienummer: IAN 108020 Bochum, 17.11.2014 Semi Uguzlu - Kvalitetsansvarig - Med reservation för ändringar på...
 • Seite 20 Importør ............23 Oversættelse af den originale overensstemmelseserklæring ... . 24 PBH 1500 A1...
 • Seite 21: Indledning

  Pakkens indhold BORE- OG MEJSELHAMMER 1 bore- og mejselhammer PBH 1500 A1 PBH 1500 A1 1 ekstra-greb Indledning 3 bor (se fi g. B) Tillykke med købet af dit nye produkt. 1 fl admejsel (se fi g. B) Du har valgt et produkt af høj kvalitet.
 • Seite 22: Generelle Sikkerhedshenvisninger For Elværktøj

  Der er øget risiko for i hele tidsrummet betydeligt. elektrisk stød, hvis din krop har jordforbindelse. c) Beskyt elværktøjet mod regn og fugt. Hvis der trænger vand ind i et elværktøj, øges risikoen for elektrisk stød. PBH 1500 A1...
 • Seite 23: Personsikkerhed

  Undgå en unormal kropsstilling. Sørg for, at du står sikkert og hold altid balancen. På denne måde kan du bedre kontrollere elværktø- jet i uventede situationer. PBH 1500 A1...
 • Seite 24: Service

  Originalt tilbehør/originalt ekstraudstyr ADVARSEL! ■ Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, som er ► Brug ikke tandkransborepatronen i ham- angivet i betjeningsvejledningen, eller hvis merbor- eller mejseldrift! holder er kompatibel med elværktøjet. PBH 1500 A1...
 • Seite 25: Betjening

  Du kan få oplysninger hos kommunen om bortskaf- i beton eller sten felse af udtjente redskaber. - middel omdrejningstal: til boring i stål eller træ Tænd/sluk Sådan tændes produktet: ♦ Tryk på TÆND-/SLUK-kontakten Sådan slukkes produktet: ♦ Slip TÆND-/SLUK-kontakten PBH 1500 A1...
 • Seite 26: Garanti

  Det gælder også for udskiftede og reparerede dele. Skader og mangler, der evt. allerede fandtes ved køb, skal anmeldes lige efter udpakning og senest to dage efter købsdatoen. Når garantiperioden er udløbet, skal evt. reparatio- ner betales. PBH 1500 A1...
 • Seite 27: Oversættelse Af Den Originale Overensstemmelseserklæring

  EN 55014-1:2006 + A1 + A2 EN 55014-2:1997 + A1 + A2 EN 61000-3-2:2006 + A1 + A2 EN 61000-3-3:2008 Typebetegnelse for maskinen: Bore- og mejselhammer PBH 1500 A1 Produktionsår: 01 - 2015 Serienummer: IAN 108020 Bochum, 17-11-2014 Semi Uguzlu - Kvalitetschef - Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer med...
 • Seite 28 Importateur ........... . . 32 Traduction de la déclaration de conformité originale ....32 PBH 1500 A1...
 • Seite 29: Introduction

  Matériel livré MARTEAU PERFORATEUR 1 marteau perforateur et burineur PBH 1500 A1 ET BURINEUR PBH 1500 A1 1 poignée supplémentaire Introduction 3 forets (voir fi g. B) Toutes nos félicitations pour l'achat de 1 burin plat (voir fi g. B) votre nouvel appareil.
 • Seite 30: Avertissements De Sécurité Généraux Pour L'outil

  à la terre telles que les tuyaux, les vibrations pendant toute la durée du travail. radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs. Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre. PBH 1500 A1...
 • Seite 31: Sécurité Des Personnes

  Les outils sont dangereux entre les mains Porter les outils en ayant le doigt sur l’interrup- d’utilisateurs novices. teur ou brancher des outils dont l’interrupteur est en position marche est source d’accidents. PBH 1500 A1...
 • Seite 32: Maintenance Et Entretien

  Le contact avec un fi l « sous tension » peut également mettre « sous tension » les parties métalliques exposées de l’outil électrique et provoquer un choc électrique sur l’opérateur. ■ Porter un masque anti-poussières. PBH 1500 A1...
 • Seite 33: Butée De Profondeur

  Défi nir le réglage correct grâce à un test pratique. - vitesse élevée : pour perforer/buriner dans le béton ou la pierre - vitesse moyenne : pour percer dans l'acier ou le bois PBH 1500 A1...
 • Seite 34: Mise En Marche Et À L'arrêt

  2012/19/EU, les outils électriques usagés doivent faire l'objet d'un tri et d'un recyclage respectueux de l'environnement. Se renseigner auprès de votre mairie ou des services de votre commune pour connaître les pos- sibilités de mise au rebut de votre appareil usagé. PBH 1500 A1...
 • Seite 35: Service Après-Vente

  EN 55014-2:1997 + A1 + A2 EN 61000-3-2:2006 + A1 + A2 EN 61000-3-3:2008 Désignation du modèle de la machine : Marteau perforateur et burineur PBH 1500 A1 Année de construction : 01 - 2015 Numéro de série : IAN 108020 Bochum, 17/11/2014 Semi Uguzlu - Responsable qualité -...
 • Seite 36 Importeur ............40 Vertaling van de oorspronkelijke conformiteitsverklaring ....40 PBH 1500 A1...
 • Seite 37: Inleiding

  Inhoud van het pakket KLOP- EN BEITELBOOR 1 klop- en beitelboor PBH 1500 A1 PBH 1500 A1 1 hulphandgreep Inleiding 3 SDS-boren (zie afb. B) Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van 1 platte SDS-beitel (zie afb. B) uw nieuwe apparaat. U hebt hiermee ge- kozen voor een hoogwaardig product.
 • Seite 38: Algemene Veiligheidsinstructies Voor Elektrische Gereedschappen

  Voorkom lichamelijk contact met geaarde oppervlakken, zoals bijv. met buizen, ver- warmingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico op stroomschokken als uw lichaam geaard is. PBH 1500 A1...
 • Seite 39: Veiligheid Van Personen

  Voorkom onbedoelde inschakeling. Zorg Deze voorzorgsmaatregel voorkomt dat het ervoor dat het elektrische gereedschap is elektrische gereedschap onbedoeld kan wor- uitgeschakeld voordat u het aansluit op de den gestart. netvoeding, het optilt of draagt. PBH 1500 A1...
 • Seite 40: Service

  ♦ Maak de hulphandgreep vast in de nieuwe ■ Gebruik de bij het apparaat geleverde hulp- positie door deze tegen de wijzers van de klok handgrepen. Verlies van de controle kan letsel in te draaien. veroorzaken. PBH 1500 A1...
 • Seite 41: Diepteaanslag

  - doorsnee toerental: voor boren in staal of hout WAARSCHUWING! ► Gebruik de tandkransboorhouder niet In- en uitschakelen voor hamerboren of beitelen! Apparaat inschakelen: ♦ Druk op de AAN-/UITKNOP Apparaat uitschakelen: ♦ Laat de aan-/uitknop los. PBH 1500 A1...
 • Seite 42: Onderhoud En Reiniging

  Na afl oop van de garantieperiode worden alle moet afgedankt elektrisch gereedschap gescheiden reparaties die optreden in rekening gebracht. worden ingezameld en op een milieuvriendelijke wijze worden gerecycled. Informatie over mogelijkheden voor het afvoeren van het afgedankte apparaat krijgt u bij uw ge- meentereinigingsdienst. PBH 1500 A1...
 • Seite 43: Service

  EN 55014-1:2006 + A1 + A2 EN 55014-2:1997 + A1 + A2 EN 61000-3-2:2006 + A1 + A2 EN 61000-3-3:2008 Typeaanduiding van de machine: Klop- en beitelboor PBH 1500 A1 Productiejaar: 01 - 2015 Serienummer: IAN 108020 Bochum, 17-11-2014 Semi Uguzlu...
 • Seite 44 Original-Konformitätserklärung ........48 PBH 1500 A1...
 • Seite 45: Einleitung

  Lieferumfang BOHR- UND MEISSELHAMMER 1 Bohr- und Meißelhammer PBH 1500 A1 PBH 1500 A1 1 Zusatz-Handgriff Einleitung 3 Bohrer (siehe Abb. B) Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres 1 Flachmeißel (siehe Abb. B) neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden.
 • Seite 46: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Einsatz ist. Dies kann die b) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Schwingungsbelastung über den gesamten Oberfl ächen, wie von Rohren, Heizungen, Arbeitszeitraum deutlich reduzieren. Herden und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist. PBH 1500 A1...
 • Seite 47: Sicherheit Von Personen

  Elektrowerkzeuges den Finger am Schalter Anweisungen nicht gelesen haben. Elektro- haben oder das Gerät bereits eingeschaltet an werkzeuge sind gefährlich, wenn sie von die Stromversorgung anschließen, kann dies zu unerfahrenen Personen benutzt werden. Unfällen führen. PBH 1500 A1...
 • Seite 48: Service

  Spannung setzen und zu einem elektrischen dass der Abstand zwischen der Spitze des Bohrers Schlag führen. und der Spitze des Tiefenanschlags der gewünsch- ten Bohrtiefe entspricht. ■ Tragen Sie eine Staubschutzmaske. ♦ Drehen Sie die Flügelschraube wieder fest. PBH 1500 A1...
 • Seite 49: Bedienung

  Symbol: Hammer-Bohren = Schlagwerk EIN Bohren = Schlagwerk AUS Funktions-Schalter: ♦ Drücken und halten Sie die Entriegelungstaste des Funktionswahlschalter und drehen Sie den Funktionswahlschalter so, dass die gewünschte Symbolik an der Pfeil-Markierung einrastet: Hammer-Bohren Meißeln PBH 1500 A1...
 • Seite 50: Wartung Und Reinigung

  Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht turen sind kostenpfl ichtig. in den Hausmüll! Gemäß Europäischer Richtlinie 2012/19/EU müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederver- wertung zugeführt werden. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Gerätes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. PBH 1500 A1...
 • Seite 51: Service

  44867 BOCHUM EN 61000-3-2:2006 + A1 + A2 GERMANY EN 61000-3-3:2008 www.kompernass.com Typbezeichnung der Maschine: Bohr- und Meißelhammer PBH 1500 A1 Herstellungsjahr: 01 - 2015 Seriennummer: IAN 108020 Bochum, 17.11.2014 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterent- wicklung sind vorbehalten.
 • Seite 52 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Informationsstatus · Tilstand af information Version des informations · Stand van de informatie Stand der Informationen: 11 / 2014 · Ident.-No.: PBH1500A1-112014-1 IAN 108020...

Diese Anleitung auch für:

Ian 108020

Inhaltsverzeichnis