Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PNTS 1300 D3 Originalbetriebsanleitung

Nass- / trockensauger
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
WET & DRY VACUUM CLEANER
PNTS 1300 D3
VÅD- / TØRSUGER
Oversættelse af den originale driftsvejledning
NAT- / DROOGZUIGER
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
IAN 290887
ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE
Traduction des instructions d'origine
NASS- / TROCKENSAUGER
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PNTS 1300 D3

 • Seite 1 WET & DRY VACUUM CLEANER PNTS 1300 D3 VÅD- / TØRSUGER ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE Oversættelse af den originale driftsvejledning Traduction des instructions d‘origine NAT- / DROOGZUIGER NASS- / TROCKENSAUGER Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Originalbetriebsanleitung IAN 290887...
 • Seite 2 Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Avant de lire le mode d‘emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l‘appareil. Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Indhold Introduktion Introduktion .........4 Hjertelig tillykke med købet af dit nye ap- Anvendelse ........4 parat.Du har besluttet dig for et produkt af Generel beskrivelse .....5 højeste kvalitet. Leveringsomfang ......5 Dette apparats kvalitet blev kontrolleret Funktionsbeskrivelse ......5 under produktionen og det blev underka- Oversigt ..........5 stet en slutkontrol.
 • Seite 5: Generel Beskrivelse

  Generel beskrivelse Betjeningsdelenes funktion beskrives i de efterfølgende beskrivelser. Oversigt forreste og bagerste foldesider. Leveringsomfang 1 Motorhus Pak apparatet ud og kontroller, om det er 2 Bærehåndtag med kabelholder komplet. Apparatet leveres med påsat mo- 3 Tænd/sluk-kontakt torhoved ( 1). For at tage motorhovedet 4 4 Påsætningsholder til tilbehør af åbner du låseclipsene (...
 • Seite 6: Billedtegn Til Anvendelse Af Mundstykker

  Tekniske data Billedtegn til anvendelse af mundstykker og filtre Netspænding U .. 220-240 V~, 50/60 Hz Mundstykke til støvsugning af tæp- Nominelt strømforbrug per. (tilslutningseffekt) P ....1300 W Kapslingsklasse ......... Mundstykke til støvsugning af glatte Beskyttelsestype .......IPX4 Sugekraft ....15 kPA (150 mbar) Kabellængde ........
 • Seite 7: Sikkerhedsanvisninger

  Sikkerhedsanvisninger Generelle sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn Advarsel! Læs følgende sik- fra 8 år og derover samt af per- kerhedshenvisninger grundigt soner med indskrænkede fysiske, for at udelukke risici vedrø- sensoriske eller mentale evner el- rende brand, elektrisk stød, ler mangel på...
 • Seite 8 Sådan undgår du ulykker og kvæ- • Tilslut maskinen kun til en stik- stelser som følge af elektrisk støv: kontakt med et fejlstrømsrelæ • Sørg for, at netkablet ikke beska- (HFI-relæ) med en nominel fejl- diges på grund af trækning over strømsværdi på...
 • Seite 9: Samling

  Samling Brug af dyserne Gulvdyse ( 18) med påsætnings- Træk netstikket ud. Der er fare for mundstykke ( 19): kvæstelser ved elektrisk stød. Ved levering af maskinen er tekstil- tæpper. 16) monteret. Gulvdyse ( 18) uden påsætnings- mundstykke ( 19): 1.
 • Seite 10: Tørsugning

  Stil dig ikke i vandet, der gen skal omslutte forbindelse (25) på skal opsuges. Fare pga. elek- indsugningsstudsen fuldstændigt. trisk stød. Som ekstraudstyr leveres et finstøv- Når smudsbeholderen er fuld, luk- ker en svømmer sugeåbningen og sugningen afbrydes. Sluk for suge- følger ved køb (se ”Reservedele/ ren og tøm smudsbeholderen.
 • Seite 11: Rengøring/Vedligeholdelse

  Rengøring/ Opbevaring Vedligeholdelse - Når maskinen skal opbevares, vikles tilslutningsledningen (10) Træk netstikket ud. Der er fare for omkring holderen (2) på bagsi- kvæstelser ved elektrisk stød. den af maskinen. Fastgør nettilslutningsledningen Kontroller apparatet før hver brug med den kabelclips (11). for synlige mangler, f.eks.
 • Seite 12: Reservedele/Tilbehør

  Reservedele/Tilbehør Reservedele og tilbehør kan bestilles på www.grizzly-service.eu Hvis du ikke har internet, kan du også henvende dig telefonisk til vores servicecenter (se „Service-Center“, side 15). Hav de nedenfor anførte bestillingsnumre klar. Pos. Pos. Betegnelse Anvendelse Bestillings- Betjenings- Eksplosions- numre vejledning tegning Motorhus...
 • Seite 13: Fejlsøgning

  Fejlsøgning Problem Mulig årsag Fejlafhjælpning Kontrol af stikkontakt, kabel, led- Netspænding mangler ning, stik og sikring. Evt. repara- tion gennem elektriker Tænd/sluk-kontakt ( Blæseren starter ikke defekt Reparation gennem kundeservice Kulbørster slidte Motor defekt Slangesystem ( 13/14) Afhjælp tilstopninger og blokerin- eller dyser ( 18/20) tilstoppet...
 • Seite 14: Garanti

  Garanti og kontrolleret grundigt inden det forlod fabrikken. Kære kunde! På dette apparat yder vi 3 års garanti fra Garantiydelsen gælder for materiale- eller fabrikationsfejl. Denne garanti gælder ikke købsdato. Skulle der forekomme defekter på dette for produktdele som er udsat for en normal produkt har du lovpligtige rettigheder mod nedslidning og derfor kan anses som slid- sælgeren af produktet.
 • Seite 15: Reparations-Service

  Service-Center og med vedlagt købsbilag (kassebon) samt en kort beskrivelse af, hvori de- Service Danmark fekten består og hvornår denne defekt er optrådt indsende portofrit til den ser- Tel.: 32 710005 viceadresse, som du får meddelt. For E-Mail: grizzly@lidl.dk IAN 290887 at undgå...
 • Seite 16: Introduction

  Sommaire Introduction Introduction .......16 Toutes nos félicitations pour l’achat de votre Fins d‘utilisation ......16 nouvel appareil. Vous avez ainsi choisi un Description générale ....17 produit de qualité supérieure. Volume de la livraison .....17 Vue d‘ensemble ......17 la production et il a été soumis à un contrôle Description du fonctionnement ..18 Symboles d‘emploi des suceurs et donc ainsi garanti.
 • Seite 17: Description Générale

  Description générale Vue d‘ensemble Boîtier Vous trouverez le dessin détaillé des organes de service les 1 Compartiment du moteur plus importants sur les pages 2 Poignée de transport et attache dépliantes avant et arrière. de câble sur poignée de trans- port Volume de la livraison 3 Interrupteur de marche/ arrêt...
 • Seite 18: Description Du Fonctionnement

  Données techniques Description du fonctionnement L’appareil est équipé d’un récipient stable Tension d’évaluat U ..... 220-240 V~, en plastique pour la récupération de la 50/60 Hz saleté. Les roulettes permettent une grande Puissance raccordée maniabilité de l’appareil. L’arrêt du courant (puissance connectée) P .....
 • Seite 19: Règles De Sécurité

  Règles de sécurité Pictogrammes sur l‘appareil Cet appareil peut être utilisé par Classe de protection II des enfants à partir de 8 ans et (Double isolation) plus et par des personnes ayant des capacités physiques, senso- Les machines n’ont pas leur rielles ou mentales réduites ou place dans les ordures ména- un manque d’expérience et de...
 • Seite 20 pointus. tuyau d’aspiration ne se trouvent • Veillez à ce que la tension du pas à proximité de la tête lors de secteur soit compatible avec les l’utilisation. Vous risquez de vous données se trouvant sur la pla- blesser. quette signalétique. Vous éviterez ainsi les blessures et •...
 • Seite 21: Assemblage

  Assemblage Eteindre l‘aspirateur: Interrupteur marche/arrêt ( Risque d’électrocution : Débranchez en position «O». Utilisation des gicleurs l’assemblage de l’appareil. Gicleurs pour sols ( 18) avec À la livraison de l’appareil, le sa- embouts ( 19) : 16) est déjà monté. pour aspiration sèche et humides des sur- faces lisses et des tapis.
 • Seite 22: Aspiration De Poussières

  Ne vous tenez pas dans l’eau niveau de la perforation. à aspirer. Risque d’électrocu- tion. la courte languette vers le haut sur le raccord d‘aspiration (23) se trouvant Lorsque le récipient à poussières ). Le joint d‘étanchéité (24) de l‘ouverture de sac d’aspiration, le processus d’aspi- ration est interrompu.
 • Seite 23: Nettoyage/Entretien

  Nettoyage/Entretien Rangement Risque d’électrocution : Débran- - Avant de ranger l’appareil, enrou- lez le câble d’alimentation (10) avant le nettoyage ou l’entretien de l’appareil. Fixez le câble d’alimentation au réseau avec le clip pour câble Avant chaque utilisation, contrôlez (11). les défauts apparents de l’appareil - Mettez les tubes d’aspiration (12) comme par exemple un câble d’ali-...
 • Seite 24: Pièces De Rechange/Accessoires

  Pièces de rechange/Accessoires Vous obtiendrez des pièces de rechange et des accessoires à l’adresse www.grizzly-service.eu Si vous ne disposez d’aucun accès Internet, veuillez téléphoner au centre de SAV (voir «Ser- vice-Center » page 27). Veuillez tenir prêts les numéros de commande indiqués ci-dessous.
 • Seite 25: Dépistage Des Dysfonctionnement

  Dépistage des dysfonctionnement Problème Cause possible Solution Contrôle de la prise, du câble, Il n’est pas branché sur le réseau fusible, réparation éventuelle par un électricien. L’appareil ne L’interrupteur ( 3) est démarre pas défectueux Réparation par service après-vente Le balai de charbon est usé Le moteur est défectueux Eliminer les bouchages et les blo- 13/14) ou tuyères (...
 • Seite 26: Garantie

  Garantie Volume de la garantie L’appareil a été fabriqué avec soin, selon Chère cliente, cher client, de sévères directives de qualité et il a été entièrement contrôlé avant la livraison. En cas de manques constatés sur ce La garantie s’applique aux défauts de produit, vous disposez des droits légaux matériel ou aux défauts de fabrication.
 • Seite 27: Service Réparations

  Service-Center • En cas de produit défectueux vous pou- vez, après contact avec notre service Service France clients, envoyer le produit, franco de port à l’adresse de service après-vente Tel.: 0800 919270 E-Mail: grizzly@lidl.fr IAN 290887 d’achat (ticket de caisse) et en indi- quant quelle est la nature du défaut et Service Belgique quand celui-ci s’est produit.
 • Seite 28: Inleiding

  Inhoud Inleiding Inleiding ........28 Gebruik ........28 uw nieuw apparaat. Daarmee hebt u voor Algemene beschrijving ....29 een hoogwaardig product gekozen. Omvang van de levering ....29 Overzicht ........29 kwaliteit gecontroleerd en aan een eind- ......30 controle onderworpen.
 • Seite 29: Algemene Beschrijving

  Overzicht Behuizing het apparaat niet volgens de voorschriften wordt gebruikt of als het verkeerd wordt 1 Motorhuis bediend. 2 Transporthandvat met houder voor netsnoer Algemene beschrijving 3 Schakelaar “Aan/uit” 4 4 opspeldpoorten voor accessoires De afbeelding vindt u op de 5 Aansluiting zuigen uitvouwbare pagina vooraan en 6 Vuilreservoir...
 • Seite 30: Pictogrammen Voor Gebruik Van Zuig

  Technische gegevens Functiebeschrijving Het apparaat is met een stabiel kunststofre- Netspanning U ...220-240 V~, 50/60 Hz servoir voor de opname van vuil uitgerust. Toegekende opname De looprollen laten een grote wendbaar- (aansluitvermogen) P ....1300 W heid van het apparaat toe. Beschermingsniveau ......
 • Seite 31: Veiligheidsaanwijzingen

  Veiligheidsaanwijzingen Apparaten horen niet in het huisvuil. Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en tevens Algemene door personen met verminderde veiligheidsinstructies paciteiten of met een gebrek aan elektrisch gereedschap dienen ervaring en kennis gebruikt worden ter bescherming tegen een wanneer ze onder toezicht staan elektrische schok en tegen ge- of met het oog op het gebruik van...
 • Seite 32 Zo vermijdt u ongevallen en ver- apparaat te trekken. Bescherm wondingen door een elektrische het netaansluitingssnoer tegen schok: hitte, olie en scherpe randen. • Let erop dat de netkabel niet • Let erop dat de netspanning met door trekken over scherpe ran- de gegevens op het typeplaatje den, inklemmen of trekken aan overeenstemt.
 • Seite 33: Monteringsvejledning

  Monteringsvejledning Gebruik van de sproeiers Zuigmondstuk ( 18) met opspeld- Netstekker eruit trekken. Er bestaat baar opzetstuk ( 19): gevaar voor verwondingen door elektrische schok. voor het nat en droog zuigen van gladde Zuigmondstuk ( 18) zonder op- 16) reeds speldbaar opzetstuk ( 19): gemonteerd.
 • Seite 34: Droog Zuigen

  Ga niet in het af te zuigen Papieren filterzak aanbrengen water staan. Gevaar door elektrische schok. tie naar beneden. Als het vuilreservoir ( 6) vol is, de korte strip (22) naar boven over de zuigprocédé wordt onderbroken. binnenin gesitueerde luchtaanzuigope- Schakel het apparaat uit, trek de ).
 • Seite 35: Reiniging/Onderhoud

  Bewaring Om te blazen, speldt u de zuigslang (13) op de aansluiting (9) aan de motorkop. - Als u het apparaat wilt opber- Reiniging/onderhoud gen, wikkelt u het elektrische snoer (10) rond de houder (2). De netstekker eruit trekken. Fixeer het netsnoer met de kabel- Er bestaat gevaar voor verwondin- clip (11).
 • Seite 36: Reserveonderdelen/Accessoires

  Reserveonderdelen/accessoires Reserveonderdelen en accessoires verkrijgt u op www.grizzly-service.eu Indien u geen Internet hebt, neem dan telefonisch contact op met het Service-Center (zie „Service-Center“ pagina 39). Hou de onderstaande bestelnummers klaar. Pos. Pos. Benaming Inzetstuk Artikel-Nr. Gebruiks- Explosie- aanwijzing tekening Motorhuis 91096884 Transporthandvat 91096888...
 • Seite 37: Opsporing Van Fouten

  Opsporing van fouten Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing van de fout Stopcontact, kabel, leiding, stekker Netspanning ontbreekt herstelling door vakkundig elektro- technicus Apparaat start Schakelaar “Aan/uit” ( niet 3) defect Herstelling door klantenserviceaf- Koolborstels versleten deling Motor defect Slangsysteem ( 13/14) Verstoppingen en blokkeringen of straalbuizen ( 18/20) verhelpen...
 • Seite 38: Garantie

  Garantie garantieperiode tot stand komende repara- ties worden tegen verplichte betaling van de kosten uitgevoerd. Omvang van de garantie rekenen vanaf de datum van aankoop. Ingeval van gebreken aan dit product Het apparaat werd volgens strikte kwali- heeft u tegenover de verkoper van het rechten worden door onze hierna beschre- ven garantie niet beperkt.
 • Seite 39: Reparatieservice

  Opgelet: Gelieve uw apparaat gereinigd 2 088 koop klaar te houden. • Gelieve het artikelnummer uit het type- plaatje, een gravering, op de voorpa- Ongefrankeerd – als volumegoed, per gina van uw handleiding (onderaan expresse of via een andere speciale ver- links) of als sticker aan de achter- of worden niet geaccepteerd.
 • Seite 40: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........40 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......40 ein hochwertiges Produkt entschieden. Allgemeine Beschreibung ...41 Dieses Gerät wurde während der Pro- Lieferumfang/Zubehör ....41 duktion auf Qualität geprüft und einer Übersicht ........41 Endkontrolle unterzogen.
 • Seite 41: Allgemeine Beschreibung

  Übersicht den gewerblichen Dauereinsatz konzipiert. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die Gehäuse durch bestimmungswidrigen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht wurden. 1 Motorkopf 2 Tragegriff und Halterung für Allgemeine Netzanschlussleitung Beschreibung 3 Ein-/Ausschalter 4 4 Aufsteckports für Zubehör 5 Anschluss Saugen der vorderen und hinteren Aus- 6 Schmutzbehälter klappseite.
 • Seite 42: Funktionsbeschreibung

  Technische Daten Funktionsbeschreibung Das Gerät ist mit einem stabilen Kunststoff- Bemessungsspannung U ..220-240 V~, behälter zur Schmutzaufnahme ausgestat- 50/60 Hz tet. Die Laufrollen erlauben eine große Bemessungsaufnahme Wendigkeit des Gerätes. Beim Nass-Sau- (Anschlussleistung) P ....1300 W gen erfolgt die Abschaltung des Saug-Luft- Schutzklasse ........
 • Seite 43: Sicherheitshinweise

  Sicherheitshinweise Allgemeine Sicherheitshinweise Dieses Gerät kann von Kindern ab Achtung! Beim Gebrauch Personen mit verringerten physischen, von Elektrogeräten sind zum sensorischen oder mentalen Fähigkei- Schutz gegen elektrischen ten oder Mangel an Erfahrung und Schlag, Verletzungs- und Wissen benutzt werden, wenn sie Brandgefahr folgende grund- beaufsichtigt oder bezüglich des si- sätzliche Sicherheitsmaßnah-...
 • Seite 44 So vermeiden Sie Unfälle und Verlet- das Gerät zu ziehen. Schützen zungen durch elektrischen Schlag: Sie die Netzanschlussleitung vor • Achten Sie darauf, dass die Hitze, Öl und scharfen Kanten. Netzanschlussleitung nicht durch • Achten Sie darauf, dass die Ziehen über scharfe Kanten, Ein- Netzspannung mit den Angaben klemmen oder Ziehen am Kabel des Typenschildes übereinstimmt.
 • Seite 45: Zusammenbau

  Zusammenbau Ausschalten: Ein-/Ausschalter ( 3) in Stellung „0“. Ziehen Sie den Netzstecker. Es Einsatz der Düsen besteht Verletzungsgefahr durch elektrischen Schlag. Bodendüse ( 18) mit Steckaufsatz ( 19): Bei Lieferung des Gerätes ist der Textil-Filterbeutel ( 16) bereits zum Nass- und Trockensaugen von glatten montiert.
 • Seite 46: Trockensaugen

  Papierfilterbeutel einsetzen 3. Entleeren Sie den Schmutzbehälter sofort nach dem Absaugen, da er nicht zum 2. Knicken Sie die seitlichen Laschen (22) Aufbewahren von Flüssigkeiten konstru- iert ist (siehe „Reinigung/Wartung“). ration nach unten. Stellen Sie sich nicht in das mit der kurzen Lasche (22) nach oben abzusaugende Wasser.
 • Seite 47: Reinigung/Wartung

  Reinigung/Wartung Aufbewahrung Ziehen Sie den Netzstecker. - Zur Aufbewahrung wickeln Sie Es besteht Verletzungsgefahr durch die Netzanschlussleitung (10) elektrischen Schlag. um die Halterung (2). Fixieren Sie die Netzanschluss- Kontrollieren Sie das Gerät vor leitung mit dem Kabelclip (11). jedem Gebrauch auf offensichtliche - Stecken Sie die zerlegten Sau- grohre (12) in die Zubehörauf- zanschlussleitung und lassen Sie...
 • Seite 48: Ersatzteile/Zubehör

  Ersatzteile/Zubehör Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie unter www.grizzly-service.eu Sollten Sie kein Internet haben, so wenden Sie sich bitte telefonisch an das Service-Center (siehe „Service-Center“ Seite 51). Halten Sie die unten genannten Bestellnummern bereit. Position Position Bezeichnung Einsatz Bestell-Nr. Betriebs- Explosions- anleitung zeichnung Motorkopf...
 • Seite 49: Fehlersuche

  Fehlersuche Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Steckdose, Netzanschlussleitung, Leitung, Stecker und Sicherung Netzspannung fehlt prüfen, ggf. Reparatur durch Elektrofachmann Gerät startet nicht Ein-/Ausschalter ( 3) defekt Reparatur durch Kundendienst Kohlebürsten abgenutzt Motor defekt Verstopfungen und Blockierungen Saugschlauch ( 13/14) oder beseitigen Düsen ( 18/20) verstopft Saugrohr richtig zusammenset-...
 • Seite 50: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 51: Reparatur-Service

  Service-Center • Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten kontaktieren Sie Service Deutschland zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per Tel.: 0800 54 35 111 E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- E-Mail: grizzly@lidl.de 290887 formationen über die Abwicklung Ihrer Reklamation. Service Österreich •...
 • Seite 53: Oversættelse Af Den Originale Ce-Konformitetserklæring

  Oversættelse af den originale CE-konformitetserklæring Hermed bekræfter vi, at våd-/tørsuger af serien PNTS 1300 D3 Serienr. 201707000001 - 201711281167 opfylder følgende gældende EF-direktiver i deres respektive gyldige version: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* For at sikre overensstemmelsen, blev følgende harmoniserede standarder samt nationa- le standarder og regler anvendt: EN 60335-1:2012/A11:2014 •...
 • Seite 54: Traduction De La Déclaration De Conformité Ce Originale

  Traduction de la déclaration de conformité CE originale l‘aspirateur eau et poussière série PNTS 1300 D3 201707000001 - 201711281167 est conforme aux directives UE actuellement en vigueur : 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* EN 60335-1:2012/A11:2014 • EN 60335-2-2:2010/A1:2013 EN 55014-1:2006/A2:2011 • EN 55014-2:2015 EN 61000-3-2:2014 •...
 • Seite 55: Vertaling Van De Originele Ce-Conformiteitsverklaring

  Vertaling van de originele CE-conformiteitsverklaring Hiermede bevestigen wij dat de nat-/droogzuiger bouwserie PNTS 1300 D3 Serienummer 201707000001 - 201711281167 is overeenkomstig met de hierna volgende, van toepassing zijnde EU-richtlijnen: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Om de overeenstemming te waarborgen, werden de hierna volgende, in overeenstem- ming gebrachte normen en nationale normen en bepalingen toegepast: EN 60335-1:2012/A11:2014 •...
 • Seite 56: Original Eg-Konformitätserklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass der Nass-/Trockensauger Baureihe PNTS 1300 D3 Seriennummer 201707000001 - 201711281167 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60335-1:2012/A11:2014 •...
 • Seite 57: Eksplosionstegning

  Eksplosionstegning • Vue éclatée Explosietekening • Explosionszeichnung PNTS 1300 D3 informativ, informatif, informatief 20170828_rev03_gs...
 • Seite 60 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Tilstand af information · Version des informations Stand van de informatie · Stand der Informationen: 08 / 2017 · Ident.-No.: 72079626082017-DK / BE / NL IAN 290887...

Diese Anleitung auch für:

Ian 290887