Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PLG 20 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

BATTERY PAP 20 A1 & CHARGER PLG 20 A1
AKUMULÁTOR+NABÍJAČKA
Preklad originálneho návodu na obsluhu
IAN 291876
AKKU & LADEGERÄT
Originalbetriebsanleitung

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PLG 20 A1

 • Seite 1 BATTERY PAP 20 A1 & CHARGER PLG 20 A1 AKUMULÁTOR+NABÍJAČKA AKKU & LADEGERÄT Preklad originálneho návodu na obsluhu Originalbetriebsanleitung IAN 291876...
 • Seite 2 Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. Preklad originálneho návodu na obsluhu Strana DE / AT / CH Originalbetriebsanleitung...
 • Seite 4 All Parkside tools of the X20V Team series are compatible with the PAP 20 A1 / PAP 20 A2 / PAP 20 A3 battery pack. 20V max.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Telefonická objednávka ............8 PAP 20 A1 + PLG 20 A1  ...
 • Seite 6: Úvod

  T3.15A Poistka (vnútorná): 3,15 A VÝSTUP / Output: Dimenzačné napätie: 21,5 V (jednosmerný prúd) Dimenzačný prúd: 2,4 A Doba nabíjania: cca 60 min Trieda ochrany: II / (dvojitá izolácia) ■ 2    PAP 20 A1 + PLG 20 A1 │...
 • Seite 7: Rozšírené Bezpečnostné Pokyny

  Zabráňte kontaktu s touto kvapalinou. Po náhodnom kontakte miesto opláchnite vodou. Ak sa kvapalina do- stane do očí, vyhľadajte dodatočne lekársku pomoc. Unikajúca kvapalina môže spôsobiť podráždenie pokožky a popáleniny. PAP 20 A1 + PLG 20 A1    3 ■ │...
 • Seite 8: Bezpečnostné Pokyny Pre Nabíjačky

  že box s akumulátorom sa alebo jeho zákazníckym servisom alebo prehreje, a tým sa zníži životnosť akumulátora. obdobne kvalifikovanou osobou, aby sa zabránilo nebezpečenstvám. ■ 4    PAP 20 A1 + PLG 20 A1 │...
 • Seite 9: Kontrola Stavu Akumulátora

  Poškodenia a chyby zistené prípadne už pri kúpe, sa musia hlásiť okamžite po vybalení. Po uplynutí záručnej doby podliehajú prípadné opravy poplatku. PAP 20 A1 + PLG 20 A1    5 ■ │...
 • Seite 10: Servis

  Vášho návodu na obsluhu (dole vľavo) alebo ako nálepku na zadnej alebo spodnej strane. ■ Ak dôjde k funkčným poruchám alebo iným nedostatkom, kontaktujte najprv nižšie uvedené servisné oddelenie telefonicky alebo e-mailom. ■ 6    PAP 20 A1 + PLG 20 A1 │...
 • Seite 11: Dovozca

  Chybné alebo použité akumulátory sa musia recyklovať podľa smernice č. 2006/66/EC. Akumulátor a prístroj odovzdajte v miestnych zberných zariadeniach. O možnostiach likvidácie opotrebovaných elektric- kých nástrojov sa, prosím, informujte na obecnej alebo mestskej správe. PAP 20 A1 + PLG 20 A1    7 ■ │...
 • Seite 12: Objednanie Náhradného Akumulátora

  Na zaistenie rýchleho spracovania vašej objednávky si pripravte, prosím, pre všetky otázky číslo tovaru (napr. IAN 291876) prístroja. Číslo tovaru nájdete na typovom štítku alebo na titulnej strane tohto návodu. ■ 8    PAP 20 A1 + PLG 20 A1 │...
 • Seite 13 Telefonische Bestellung ............16 DE │ AT │ CH │ PAP 20 A1 + PLG 20 A1    9...
 • Seite 14: Einleitung

  Dritte mit aus. Technische Daten Bestimmungsgemäßer Gebrauch Akku: PAP 20 A1 Dieses Ladegerät ist ausschließlich zum Aufladen Typ: LITHIUM-IONEN von Akkus der PARKSIDE PAP 20 A1/A2/A3 Serie (Gleichstrom) Bemessungsspannung: 20 V bestimmt. Dieser Akku ist passend zu: Kapazität: 2,0 Ah Zellen: Akku-Schnellladegerät: PLG 20 A1...
 • Seite 15: Erweiterte Sicherheitshinweise

  Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen. DE │ AT │ CH │ PAP 20 A1 + PLG 20 A1    11 ■...
 • Seite 16: Sicherheitshinweise Für Ladegeräte

  Akku-Pack überhitzt und kann nicht Innenbereich geeignet. aufgeladen werden. ♦ Sollte die rote und grüne Kontroll-LED gemeinsam blinken, dann ist der Akku-Pack defekt. │ DE │ AT │ CH ■ 12    PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 17: Akkuzustand Prüfen

  Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhan- dene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. DE │ AT │ CH │ PAP 20 A1 + PLG 20 A1    13 ■...
 • Seite 18: Service

  Rück- oder Unterseite. ■ Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfol- gend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. │ DE │ AT │ CH ■ 14    PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 19: Importeur

  Sie Akku-Pack und / oder das Gerät über die ange- botenen Sammeleinrichtungen zurück. Über Entsorgungsmöglichkeiten für ausgediente Elektrowerkzeuge / Akku-Pack informieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. DE │ AT │ CH │ PAP 20 A1 + PLG 20 A1    15 ■...
 • Seite 20: Ersatz-Akku Bestellung

  Um eine schnelle Bearbeitung Ihrer Bestellung zu gewährleisten, halten Sie bitte für alle Anfragen die Artikelnummer (z.B. IAN 291876) des Gerätes bereit. Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild oder dem Titelblatt dieser Anleitung. │ DE │ AT │ CH ■ 16    PAP 20 A1 + PLG 20 A1...
 • Seite 21 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Stav informácií · Stand der Informationen: 08 / 2017 Ident.-No.: PAP20A1+PLG20A1-082017-1 IAN 291876...

Diese Anleitung auch für:

291876