Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Garanti; Påmindelse Til Kunden - Panasonic MC-CG712 Bedienungsanleitung

Bodenstaubsauger
Inhaltsverzeichnis

Werbung

- Hold støvsugeren væk fra varmekilder,
f.eks. radiatorer, pejs, direkte sollys osv.
- Brug ikke støvsugeren i områder, hvor
brandbare eller brandfarlige materialer
eller gasser kan findes.
- Denne støvsuger er udstyret med en
termisk beskyttelsesanordning, der
automatisk slukker for den for at forhindre
overophedning af motoren. Hvis det sker,
skal De trække støvsugerens stik ud af
kontakten og undersøge støvrummet
og filtrene, da de kan være fulde eller
stoppet med støv. Undersøg, om der
er eventuelle hindringer i slange eller
stang. Når hindringen er fjernet, skal
støvsugeren køle ned, indtil den termiske
beskyttelsesanordning nulstilles efter ca.
60 min.
- Brug eller opbevar ikke støvsugeren eller
dens dele i hovedhøjde for at undgå risiko
for skader.
- Sid ikke på støvsugeren.
- Vær forsigtig, når støvsugeren bruges på
trapper, da den kan falde.
- Brug støvsugeren, hvor lyset er
tilstrækkeligt til at undgå risiko for fald.
DA4
main_da-DK.indd
4

Garanti

De garantibetingelser, der er opstillet af
vores repræsentant i salgslandet, gælder.
Brug af støvposer, der ikke kommer fra
Panasonic, vil gøre garantien ugyldig.
Reparationer bør kun udføres af Panasonic-
servicepersoner eller -teknikere. Ellers er
garantien ugyldig.
Yderligere oplysninger findes under
"GARANTI", som er et særligt dokument,
der følger med støvsugeren.
Påmindelse til kunden
Model- og serienumrene på denne
støvsuger findes enten på bagsiden eller i
bunden af støvsugeren. Skriv dem ned i de
dertil oprettede steder, og opbevar dem til
fremtidige reference.
Modelnummer
Serienummer
Købedato
Forhandlers navn
Forhandlers adresse
Telefonnummer
2012/01/10
15:57:15

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Mccg712ac79Mccg710rc79Mc-cg710

Inhaltsverzeichnis