Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Kassering - Panasonic MC-CG712 Bedienungsanleitung

Bodenstaubsauger
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Kassering

Kassering av støvsugeren
Før du kasserer støvsugeren må du fjerne
støvsugerposen og alle filtrene. Disse
kan kastes sammen med det vanlige
husholdningsavfallet.
Informasjon til brukerne om kassering
av elektrisk og elektronisk utstyr (private
husholdninger)
Når et produkt og/eller medfølgende
dokumenter er merket med dette symbolet,
betyr det at det elektriske eller elektroniske
utstyret ikke bør kasseres sammen
med vanlig husholdningsavfall. For at
det kasserte utstyret skal bli behandlet,
gjenvunnet og resirkulert på riktig måte, må
du bringe det til nærmeste innsamlingspunkt
eller gjenvinningsstasjon. I enkelte land kan
du alternativt returnere produktene dine
til den lokale forhandleren, eventuelt mot
kjøp av et tilsvarende nytt produkt. Hvis
du kasserer dette produktet på riktig måte,
bidrar til du til å bevare verdifulle ressurser
og til å motvirke de negative virkningene på
miljøet og den menneskelige helse som kan
forårsakes av feilaktig avfallsbehandling.
Ta kontakt med de lokale myndigheter hvis
du ønsker ytterligere informasjon om ditt
nærmeste innsamlingspunkt.
Feilaktig kassering av dette utstyret kan
kanskje bøtelegges, avhengig av nasjonale
lover og regler.
Informasjon om kassering i land utenfor
Den europeiske union
Dette symbolet er kun gyldig i Den
europeiske union.
Hvis du ønsker å kassere dette produktet,
må du ta kontakt med forhandleren eller
de lokale myndigheter og spørre dem om
hvordan det skal kasseres på riktig måte.
NO2
main_no-NO.indd
2
Kassering av emballasje
Sørg for at all emballasje, for eksempel
plastposer, holdes borte fra barn for å unngå
risiko for kvelning.
All emballasje som brukes til å beskytte
støvsugeren mot skader under transport, er
resirkulerbar. Kontakt lokale myndigheter
hvis du vil ha informasjon om resirkulering.
Kassering av støvsugerposer og
filtre
Støvsugerposer og filtre kan
kastes sammen med det vanlige
husholdningsavfallet.
2012/01/10
16:34:15

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Mccg712ac79Mccg710rc79Mc-cg710

Inhaltsverzeichnis