Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Vigtige Sikkerhedsoplysninger; Til Brugeren; Korrekt Brug - Panasonic MC-CG712 Bedienungsanleitung

Bodenstaubsauger
Inhaltsverzeichnis

Werbung

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER TIL
BRUGEREN
Før De bruger støvsugeren, skal De være opmærksom på disse grundlæggende
sikkerhedsoplysninger.

Korrekt brug

- Støvsugeren er kun til indendørs brug og
er ikke designet til folk med allergi. Brug
kun støvsugeren i overensstemmelse
med instruktionerne i denne vejledning
Enhver anden brug eller ændringer er
farlig. Producenten påtager sig ikke noget
ansvar for skader på grund af forkert brug
af støvsugeren.
ADVARSEL
Sådan reduceres risikoen for ild,
elektrisk stød eller skader
- Denne støvsuger kan bruges af børn fra
8 år og opefter og personer med fysiske,
følsomheds- eller mentale handikap eller
mangel på erfaring og kendskab, hvis
de overvåges eller vejledes i at bruge
støvsugeren og kan forstå de mulige farer.
- Børn må ikke lege med støvsugeren.
Rengøring og brugervedligeholdelse må
ikke udføres af børn uden overvågning.
- Brug ikke støvsugeren med beskadiget
ledning eller stik.
- Hvis el-ledningen bliver beskadiget, skal
den udskiftes af producenten, dennes
servicetekniker eller lignende kvalificerede
personer for at undgå fare.
main_da-DK.indd
3
- Tag stikket ud af stikkontakten, når den
ikke bruges, eller før rengøring af eller
vedligeholdelsesservice på den.
- Sluk for støvsugeren, før De trækker
stikket ud. Træk aldrig i ledningen, men
træk i selve stikket.
- Hold på stikket, når ledningen rulles op.
- Tag ikke fat i stikket eller støvsugeren med
våde hænder.
- Brug ikke støvsugeren på personer eller
dyr.
- Brug ikke våde filtre efter vask. Sørg for,
at de er helt tørre for at undgå skader på
støvsugeren.
- Støvsug ikke følgende
- Varm aske eller gløder
- Store og skarpe objekter
- Vand eller andre væsker
- Eksplosive materialer eller gasser
- Brandbare eller brandfarlige materialer
eller gasser
- Tonerstøv, f.eks. fra printere og
fotokopieringsmaskiner
- Ledende støv fra strømførende værktøj
DA3
2012/01/10
15:57:15

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Mccg712ac79Mccg710rc79Mc-cg710

Inhaltsverzeichnis