Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Bortskaffelse; Bortskaffelse Af Emballage - Panasonic MC-CG712 Bedienungsanleitung

Bodenstaubsauger
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Bortskaffelse

Bortskaffelse af støvsugeren
Før støvsugeren bortskaffes, skal De
fjerne støvposen og alle filtrene og
derefter bortskaffe dem med almindeligt
husholdningsaffald.
Oplysninger til brugerne om afhændelse
af elektriske apparater og elektronisk
udstyr (private husholdninger)
Dette symbol på støvsugeren og/eller
medfølgende dokumenter betyder, at brugt
elektrisk og elektronisk udstyr ikke må
blandes med almindeligt husholdningsaffald.
For at sikre en korrekt behandling,
indsamling og genbrug, skal De aflevere
disse produkter på dertil oprettede
indsamlingssteder, hvor de bliver modtaget
uden yderligere omkostninger for Dem. I
nogle lande er der også mulighed for, at
De kan indlevere dine produkter hos den
lokale forhandler, hvis De køber et nyt og
tilsvarende produkt. Hvis De afhænder
dette produkt på korrekt vis, vil det være
med til at spare på værdifulde ressourcer
og forhindre eventuelle negative virkninger
på folkesundheden og miljøet, hvilket ellers
kunne blive følgerne af en forkert håndtering
af affaldet. Kontakt de lokale myndigheder
for at få yderligere oplysninger om, hvor De
kan finde det nærmeste indsamlingssted.
I visse lande vil en forkert afhændelse
af affaldet medføre straf i henhold til de
gældende bestemmelser.
Oplysninger om bortskaffelse i andre
lande uden for den Europæiske Union.
Dette symbol gælder kun i den Europæiske
Union.
Hvis De vil skaffe Dem af med produktet,
skal De kontakte de lokale myndigheder
eller forhandleren og spørge om den
korrekte måde at komme af med produktet
på.
DA2
main_da-DK.indd
2

Bortskaffelse af emballage

Sørg for, at al emballage, f.eks. plasticposer,
ikke kommer i nærheden af børn for at
undgå risiko for kvælning.
Den emballage, der bruges til at beskytte
produktet fra skader under transport, er
alt sammen genbrugsmaterialer. Hvis De
ønsker oplysninger om genbrug, skal De
kontakte de lokale myndigheder.
Bortskaffelse af støvposer og
filtre
Støvposer og filtre kan bortskaffes med det
almindelige husholdsningsaffald.
2012/01/10
15:57:15

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Mccg712ac79Mccg710rc79Mc-cg710

Inhaltsverzeichnis