Herunterladen Diese Seite drucken
Makita DCU180 Betriebsanleitung
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für DCU180:

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 87
Battery Powered
EN
Wheelbarrow
Taczka z napędem
PL
akumulatorowym
Akkumulátoros talicska
HU
Akumulátorový fúrik
SK
CS
Akumulátorový vozík
Візок самохідний з
UK
акумулятором
Roabă cu motor
RO
Akku-Schubkarre
DE
DCU180
INSTRUCTION MANUAL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
ІНСТРУКЦІЯ З
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BETRIEBSANLEITUNG
13
23
34
45
55
65
76
87

Werbung

loading

Inhaltszusammenfassung für Makita DCU180

 • Seite 1 Battery Powered INSTRUCTION MANUAL Wheelbarrow Taczka z napędem INSTRUKCJA OBSŁUGI akumulatorowym Akkumulátoros talicska HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Akumulátorový fúrik NÁVOD NA OBSLUHU Akumulátorový vozík NÁVOD K OBSLUZE Візок самохідний з ІНСТРУКЦІЯ З акумулятором ЕКСПЛУАТАЦІЇ Roabă cu motor MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Akku-Schubkarre BETRIEBSANLEITUNG DCU180...
 • Seite 2 Fig.5 Fig.1 Fig.6 Fig.2 Fig.3 Fig.7 Fig.4 Fig.8...
 • Seite 3 Fig.12 Fig.9 Fig.13 Fig.10 Fig.11 Fig.14...
 • Seite 4 Fig.15 Fig.16 Fig.19 Fig.17 Fig.20 Fig.18...
 • Seite 5 Fig.24 Fig.21 Fig.25 Fig.22 Fig.26 Fig.23...
 • Seite 6 Fig.30 Fig.27 Fig.31 Fig.32 Fig.28 Fig.33 Fig.29...
 • Seite 7 Fig.34 Fig.37 Fig.38 Fig.35 Fig.39 Fig.40 Fig.36...
 • Seite 8 Fig.41 Fig.45 Fig.42 Fig.46 Fig.43 Fig.47 Fig.44...
 • Seite 9 Fig.51 Fig.48 Fig.52 Fig.49 Fig.53 Fig.50 Fig.54...
 • Seite 10 Fig.55 Fig.57 Fig.56 Fig.58...
 • Seite 11 Fig.59 Fig.61 Fig.60 Fig.62...
 • Seite 12 Fig.63 Fig.64 Fig.65...
 • Seite 13 ENGLISH (Original instructions) SPECIFICATIONS Model: DCU180 Dimensions When carrier is installed During operation: 1,315 mm x 1,060 mm x 900 mm (L x W x H) When stored: 1,110 mm x 820 mm x 820 mm When bucket is installed...
 • Seite 14 EC Declaration of Conformity Do not stare into beam. For European countries only Intended use The EC declaration of conformity is included as Annex A to this instruction manual. The machine is intended for loading and carrying objects with battery powered assistance. SAFETY WARNINGS Noise The typical A-weighted noise level determined accord- General power tool safety warnings...
 • Seite 15 When leaving the machine unattended, set park- Operation ing brake once the machine is located in a safe When operating the machine, stand behind the stopping area. The parking brake prevents unwanted machine and hold the handles firmly. movement of the front wheel and can improve stability. Do not operate the machine while riding on the Ensure that ramps are clean, strong and secure.
 • Seite 16 Makita warranty for the Makita tool and Important safety instructions for charger. battery cartridge Tips for maintaining maximum...
 • Seite 17 PARTS DESCRIPTION NOTICE: Be sure to use the short hexagonal bolts to tighten the rear wheels. NOTICE: Fix the rear wheels at the same position Parts description (when the carrier on both sides. is installed) Raise the handles, and then insert them into the base unit.
 • Seite 18 Installing the battery cartridge Assembling and installing carrier Rotate the lock lever, and then open the cover of Optional accessory the battery box. ► Fig.22: 1. Lock lever 2. Cover Take out the carrier from the box, attach the side rails to the base frame, and then tighten the thumb nuts Align the tongue on the battery cartridge with the to fix the rails.
 • Seite 19 Switching the battery cartridge NOTE: If you continue to pull the switch trigger even if you hear the short beep sound, the machine stops ► Fig.27: 1. Battery selection switch automatically. After the machine stops automatically, the beep sound continues and the support brake Up to two battery cartridges can be installed in the (electric brake) is enabled.
 • Seite 20 ► Fig.34: 1. Pedal working properly. Adjust the brake, or ask your local Makita Service Center for repairs. Lighting up the front lamps Select the battery cartridge with the battery selec- tion switch.
 • Seite 21 Adjust the brake, or ask your CAUTION: Lift the carrier or bucket on flat local Makita Service Center for repairs. and stable ground. Operation on unstable ground my cause an accident or injury. •...
 • Seite 22 Do not pinch the cords with the bolts. CAUTION: These accessories or attachments Adjusting the brake are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of CAUTION: If the rear wheels are installed, be injury to persons. Only use accessory or attachment...
 • Seite 23 POLSKI (Instrukcja oryginalna) DANE TECHNICZNE Model: DCU180 Wymiary Z platformą ładunkową Podczas pracy: 1 315 mm × 1 060 mm × 900 mm (dług. x szer. x wys.) Podczas przechowywania: 1 110 mm × 820 mm × 820 mm Ze skrzynią ładunkową Podczas pracy: 1 310 mm × 820 mm × 900 mm Podczas przechowywania: 1 110 mm ×...
 • Seite 24 Drgania Załadunek i rozładunek wykonywać na poziomym podłożu. Całkowita wartość poziomu drgań (suma wektorów w 3 Umieszczać przedmioty równo- osiach) określona zgodnie z normą EN62841: miernie na platformie lub skrzyni Tryb pracy: praca bez obciążenia ładunkowej. Emisja drgań (a ): 2,5 m/s lub mniej Tą maszyną nie można poruszać się Niepewność (K): 1,5 m/s po drogach publicznych. WSKAZÓWKA: Deklarowana wartość poziomu Nie używać do przewozu osób. drgań została zmierzona zgodnie ze standardową metodą testową i można ją wykorzystać do porówny- wania narzędzi. Należy chronić przed deszczem. WSKAZÓWKA: Deklarowaną wartość poziomu drgań można także wykorzystać we wstępnej ocenie narażenia. Aby wyłączyć sygnał dźwiękowy, zwolnić spust przełącznika i pocią- gnąć dźwignię hamulca. OSTRZEŻENIE: Drgania wytwarzane pod- Nie wpatrywać się w wiązkę. czas rzeczywistego użytkowania elektronarzędzia mogą...
 • Seite 25 10. Upewnić się, że skrzynia ładunkowa jest Ostrzeżenia bezpieczeństwa opuszczona. Podczas przechowywania dotyczące taczek z napędem maszyny i w czasie, gdy ładunek na niej pozo- akumulatorowym staje, skrzynie ładunkowe i klapy zrzutowe powinny być zablokowane. Niezablokowane skrzynie ładunkowe lub klapy zrzutowe mogą się Podczas użytkowania maszyny należy zawsze nieoczekiwanie otworzyć lub przesunąć.
 • Seite 26 Załadunek przedmiotów Obsługa Podczas obsługi maszyny stanąć za nią i zła- Nie wolno ładować zbyt dużej ilości przedmio- pać mocno za uchwyty. tów. Podczas załadunku przedmiotów postę- pować zgodnie z zaleceniami i ograniczeniami Nie obsługiwać maszyny, stojąc lub siedząc w niej. dotyczącymi dopuszczalnego obciążenia Nie przewozić...
 • Seite 27 ► Rys.2 suwać w opakowaniu. Postępować zgodnie z przepisami lokalnymi Panel sterowania Uchwyt dotyczącymi usuwania akumulatorów. 12. Używać akumulatorów tylko z produktami Spust przełącznika Skrzynka akumulatora określonymi przez firmę Makita. Zastosowanie Dźwignia hamulca Tylne koło akumulatorów w niezgodnych produktach może przedniego koła spowodować pożar, przegrzanie, wybuch lub Pedał hamulca tylnego Lampka wyciek elektrolitu. koła ZACHOWAĆ NINIEJSZE Przednie koło...
 • Seite 28 MONTAŻ UWAGA: Nie dokręcać zbyt mocno krótkich śrub sześciokątnych. Dokręcić je w odpowiedni sposób, tak aby uchwyty były stabilnie zamocowane. PRZESTROGA: Przed przystąpieniem do prac UWAGA: Nie przykleszczyć śrubami przewodów konserwacyjnych przy maszynie upewnić się, że ani linek. jest ona wyłączona, a akumulator został wyjęty. 10. Zamocować przewody i linki za pomocą obejm. ► Rys.14: 1. Obejma Montaż jednostki głównej 11. Złożyć ramę platformy ładunkowej.
 • Seite 29 Układ zabezpieczenia maszyny/ OPIS DZIAŁANIA akumulatora Wkładanie i wyjmowanie Maszyna jest wyposażona w układ zabezpieczenia akumulatora maszyny/akumulatora. Układ automatycznie odcina zasilanie silnika w celu wydłużenia trwałości maszyny i akumulatora. PRZESTROGA: Przed włożeniem lub wyjęciem Maszyna zostanie automatycznie zatrzymana pod- akumulatora należy zawsze wyłączyć maszynę. czas pracy w następujących sytuacjach związanych z maszyną lub akumulatorem. Przed automatycznym PRZESTROGA: Przed użyciem upewnić się, zatrzymaniem maszyny jest emitowany krótki sygnał że pokrywa akumulatora została zablokowana. W dźwiękowy. Wskaźniki akumulatora oraz wskaźniki LED przeciwnym razie błoto, kurz lub woda mogą przyczy- migają podczas emitowania sygnału dźwiękowego.
 • Seite 30 Stan wskaźnika akumulatora PRZESTROGA: Jeśli sygnał dźwiękowy jest Stan naładowania emitowany podczas jazdy na zboczu lub maszyna akumulatora zatrzyma się automatycznie na zboczu, przestawić Włączony Wyłączony ją do bezpiecznego miejsca, zablokować hamulec, a następnie przełączyć na naładowany akumulator lub naładować aktualnie używany akumulator. 50–100% Jeśli obciążenie jest duże, a sygnał...
 • Seite 31 Jeśli dźwignia hamulca tora, aby włączyć lampki. Aby wyłączyć lampki, należy dotyka uchwytu, gdy zostanie ona całkowicie ponownie nacisnąć przycisk oświetlenia. pociągnięta, hamulec nie działa prawidłowo. ► Rys.35: 1. Przycisk oświetlenia 2. Lampka Wyregulować hamulec lub zlecić naprawę w lokal- nym autoryzowanym punkcie serwisowym Makita. WSKAZÓWKA: W przypadku pozostawienia maszyny bez nadzoru przez około 10 min lampki Wybrać akumulator za pomocą przełącznika wyłączą się automatycznie. wyboru akumulatora. WSKAZÓWKA: Lampki wyłączają się, jeśli zasilanie Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania na...
 • Seite 32 Jeśli dźwignia hamulca Wykonanie tej czynności na niestabilnym podłożu może dotyka uchwytu, gdy zostanie ona całkowicie doprowadzić do wypadku lub odniesienia obrażeń. pociągnięta, hamulec nie działa prawidłowo. Wyregulować hamulec lub zlecić naprawę w lokal- Przedmioty można zrzucić, podnosząc i odchylając nym autoryzowanym punkcie serwisowym Makita. platformę lub skrzynię ładunkową. Zatrzymać maszynę, a następnie zablokować hamulce. • Sprawdzić, czy przednie koło nie jest uszkodzone, a opona nie jest przebita. Sprawdzić, czy w oponie UWAGA: Zaleca się zablokowanie przedniego przedniego koła znajduje się wystarczająca ilość...
 • Seite 33 UWAGA: Nie przykleszczyć śrubami przewodów PRZESTROGA: Zaleca się stosowanie wymie- ani linek. nionych akcesoriów i przystawek razem z narzę- Regulacja hamulca dziem Makita opisanym w niniejszej instrukcji. Stosowanie innych akcesoriów lub przystawek może być przyczyną obrażeń ciała. Akcesoria lub PRZESTROGA: Jeśli tylne koła są zamonto- przystawki należy wykorzystywać tylko zgodnie z ich wane, przed rozpoczęciem regulacji należy upew- przeznaczeniem.
 • Seite 34 MAGYAR (Eredeti utasítások) RÉSZLETES LEÍRÁS Típus: DCU180 Méretek Szállítóplatformmal felszerelve Működés közben: 1 315 mm x 1 060 mm x 900 mm (H x SZ x M) Tárolás közben: 1 110 mm x 820 mm x 820 mm Szállítótartállyal felszerelve Működés közben: 1 310 mm x 820 mm x 900 mm Tárolás közben: 1 110 mm x 820 mm x 820 mm Haladási sebesség Előremenet 1,5 vagy 3,5 km/h Tolatás 1,0 km/h Minimális fordulósugár 1 075 mm (külső átmérő, ha a fordulás tengelye az első kerék) Maximális kapaszkodóképesség 12° Maximális raksúly 130 kg Fék Első kerék Tárcsafék vezetékkel Hátsó kerék...
 • Seite 35 MEGJEGYZÉS: A rezgés teljes értéke a szabványos A rakodást és a lerakodást vízszin- tes területen végezze. vizsgálati eljárásnak megfelelően lett mérve, és segít- ségével az elektromos kéziszerszámok összehason- A tárgyakat egyenletesen helyezze líthatók egymással. el a szállítóplatformon vagy a MEGJEGYZÉS: A rezgés teljes értékének segítsé- szállítótartályban. gével előzetesen megbecsülhető a rezgésnek való Ez a gép közúton nem használható. kitettség mértéke. FIGYELMEZTETÉS: Ne használja személyszállításra. A szerszám rezgéskibo- csátása egy adott alkalmazásnál eltérhet a meg- adott értéktől a használat módjától, különösen a Ne tegye ki a terméket esőnek.
 • Seite 36 Csúszós, laza szerkezetű vagy instabil terepen 13. Soha ne használja a gépet túlterhelt állapot- különös óvatossággal járjon el. A nedves, csú- ban. Győződjön meg arról, hogy a gép kapacitása szós terepeken, például a vizes fűvel, hóval vagy elegendő a szállítani kívánt tárgyak vagy anyagok jéggel borított területeken, valamint a laza szerke- szállításához. A túlterhelés következtében a gép zetű, instabil terepeken, például a homokkal vagy nehezebben manőverezik és áll meg, nő a féke- kőzúzalékkal felszórt területeken a gép kereke zési idő és távolság, valamint az instabil helyzetbe kipöröghet, ami rossz hatással lehet a kormány- kerülés kockázata. zásra, a fékezésre és a gép stabilitására. 14.
 • Seite 37 10. A gép használata előtt győződjön meg arról, Meredek lejtőn ne nyissa szélesebbre az első és hogy a reteszelőkar teljesen le van húzva és az oldalsó síneket. Az oldalsó síneket csak akkor teljesen rögzült. Az elégtelen rögzítés balesethez nyissa szélesebbre, ha könnyű tárgyakat szállít. vagy személyi sérüléshez vezethet, mivel a szál- Ne nyissa a szélességkorlátnál szélesebbre az lítóplatform vagy a szállítótartály megdőlhet, és a...
 • Seite 38 Szállítóplatform módon csomagolja be az akkumulátort, hogy az ne tudjon elmozdulni a csomagolásban. Alkatrészek (ha a szállítótartály van Az akkumulátor ártalmatlanításakor tartsa be a felszerelve) helyi előírásokat. 12. Az akkumulátorokat csak a Makita által meg- ► Ábra2 jelölt termékekhez használja. Ha az akkumu- látorokat azokkal nem kompatibilis termékekbe Vezérlőpanel Fogantyú helyezi, az tűzhöz, túlmelegedéshez, robbanás- hoz vagy elektrolitszivárgáshoz vezethet.
 • Seite 39 A szállítóplatform összeszerelése és MEGJEGYZÉS: A hátsó kerekek rögzítéséhez mindenképpen a rövid hatlapfejű csavarokat felszerelése használja. MEGJEGYZÉS: Opcionális kiegészítő Mindkét oldalon azonos hely- zetben rögzítse a hátsó kerekeket. Vegye ki a szállítóplatformot a dobozból, tegye fel az oldalsó síneket az alapvázra, majd húzza meg a Emelje fel a fogantyúkat, majd illessze őket az marokanyákat a sínek rögzítéséhez. alapegységbe. ► Ábra19: 1. Marokanya ► Ábra9 Helyezze a szállítóplatformot az alapegységre, MEGJEGYZÉS: Ügyeljen rá, hogy a kábelek ne érje- majd felülről illessze a hatlapfejű csavarokat és a nek az ábrán látható...
 • Seite 40 Az akkumulátor behelyezése Az akkumulátor váltása Fordítsa el a reteszelőkart, majd nyissa ki az ► Ábra27: 1. Akkumulátorválasztó kapcsoló akkumulátordoboz fedelét. Az akkumulátordobozban akár két akkumulátor is elhe- ► Ábra22: 1. Reteszelőkar 2. Fedél lyezhető, habár a gép csak egy akkumulátort használ Igazítsa össze az akkumulátor nyelvét az akkumu- a működéshez. A gép használata előtt válassza ki a látordoboz nyílásával, majd csúsztassa be az akkumu- működéshez használandó akkumulátort úgy, hogy meg- látort, amíg az egy kis kattanással a helyén nem rögzül. nyomja a számát az akkumulátorválasztó kapcsolón. Ha látható a piros jel a gomb felső oldalán, akkor az MEGJEGYZÉS: Ha az akkumulátordobozban csak akkumulátor nem kattant be teljesen. egy akkumulátor van, mindenképp azt az akkumulá- ► Ábra23: 1.
 • Seite 41 MEGJEGYZÉS: Ha a rövid sípoló hang ellenére is MEGJEGYZÉS: Az adott munkafeltételektől és a kör- tovább húzza a kapcsológombot, a gép automati- nyezet hőmérsékletétől függően a jelzett töltöttségi kusan leáll. A gép automatikus leállását követően is szint némileg eltérhet a tényleges töltöttségi szinttől. folytatódik a sípolás, és működésbe lép a segédfék Vezérlőpanel (elektromos fék). A sípolás leállításához és a segéd- fék kiengedéséhez húzza meg a fékkart, és engedje el a kapcsológombot. Ne próbálja erővel tovább tolni ► Ábra31: 1. Be-/kikapcsoló gomb 2. Előremenet/ a gépet a segédfék kiengedése nélkül. A segédfék tolatás gomb 3. Sebesség gomb kiengedését követően az akkumulátortöltöttség-jel- A gép bekapcsolásához tartsa nyomva néhány másod- zőn ellenőrizheti, hogy melyik akkumulátorvédő rend- percig a be-/kikapcsoló gombot. Az előremenet és a szer lépett működésbe.
 • Seite 42 FIGYELMEZTETÉS: Ha a fékkar hozzáér a fogantyúhoz, amikor teljesen behúzza a fékkart, a Engedje fel a reteszelőkart. fék nem működik megfelelően. Állítsa be a féket, Álljon a gép oldalához, fogja meg egyik kezével vagy forduljon a helyi Makita szervizközponthoz a fogantyút, majd a másik kezével emelje fel és döntse javításért. meg a szállítóplatformot vagy a szállítótartályt úgy, hogy felemeli a szállítóvázat. Válassza ki az akkumulátort az akkumulátorvá- ► Ábra47 lasztó kapcsoló segítségével.
 • Seite 43 Állítsa be a féket, folytassa a 13. lépéssel. Ha a fékkar nem áll meg fél- vagy forduljon a helyi Makita szervizközponthoz úton, folytassa a 8. lépéssel. javításért. ► Ábra58: 1. Fékkar •...
 • Seite 44 KIEGÉSZÍTŐK VIGYÁZAT: Ezen kiegészítőket és tartozékokat javasoljuk a kézikönyvben ismertetett Makita szerszámhoz. Bármilyen más kiegészítő vagy tarto- zék használata a személyi sérülés kockázatával jár. A kiegészítőt vagy tartozékot csak rendeltetésszerűen használja. VIGYÁZAT: A géphez csak a Makita kiegészítőt vagy tartozékot használja. Bármilyen más kiegé- szítő vagy tartozék használata súlyos személyi sérü- léshez vezethet. Ha bármilyen segítségre vagy további információkra van szüksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban, keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot. •...
 • Seite 45 SLOVENČINA (Originálny návod) TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE Model: DCU180 Rozmery Keď je nainštalovaný nosič Počas prevádzky: 1 315 mm x 1 060 mm x 900 mm (D x Š x V) Pri uskladnení: 1 110 mm x 820 mm x 820 mm Keď je nainštalovaná korba Počas prevádzky: 1 310 mm x 820 mm x 900 mm Pri uskladnení: 1 110 mm x 820 mm x 820 mm Rýchlosť pojazdu...
 • Seite 46 Nepozerajte sa do lúča. VAROVANIE: Emisie vibrácií sa môžu počas skutočného používania elektrického nástroja odli- šovať od deklarovanej hodnoty, a to v závislosti Určené použitie od spôsobov používania náradia a najmä typu spracúvaného obrobku. Zariadenie je určené na nakladanie a prevážanie pred- VAROVANIE: Nezabudnite označiť bezpeč- metov s asistenciou napájania z batérie. nostné opatrenia s cieľom chrániť obsluhu, a to tie, ktoré...
 • Seite 47 Zariadenie nepoužívajte na príliš strmých sva- 14. Nikdy nepoužívajte zariadenie, keď je prepl- hoch. Znížite tým riziko straty kontroly, pošmyk- nené. Pri stohovaní materiálu tak, že prečnieva nutia a pádu, pri ktorých môže dôjsť k poraneniu. nad okraj korby alebo cez boky korby, môže byť Svahy strmšie, ako je maximálny odporúčaný zariadenie nevyvážené a ťažko ovládateľné. sklon a priečny sklon, môžu predstavovať vyššie 15. Náklad zaisťujte pomocou nádob a upevňova- riziko nestability a negatívne ovplyvniť schopnosť cích systémov. Voľný a/alebo nezaistený náklad bezpečne zastaviť. sa môže ľahšie presúvať, čo môže spôsobiť stratu Pri práci na svahoch vždy stojte pevne, vždy stability a kontroly.
 • Seite 48 Údržba Používanie na svahoch Svahy nepretínajte kolmo. Pred uskladnením alebo vykonaním kontroly alebo údržby zariadenie vždy zaparkujte na Znížte rýchlosť a dávajte pozor. rovnom povrchu a zaistite páčku brzdy. Pri štartovaní alebo zastavovaní na svahoch dávajte pozor. TIETO POKYNY USCHOVAJTE. Keďže na svahoch býva náklad menej stabilný, zaistite ho povrazmi.
 • Seite 49 Pred vykonaním akejkoľvek práce na únik elektrolytov. zariadení vždy skontrolujte, či je zariadenie vyp- TIETO POKYNY USCHOVAJTE. nuté a akumulátor vybratý. POZOR: Používajte len originálne akumu- Zostavenie hlavnej jednotky látory od spoločnosti Makita. Používanie batérií, ktoré nie sú od spoločnosti Makita, alebo upravených Vyberte zo škatule základnú jednotku a rukoväte. batérií môže spôsobiť výbuch batérie a následný ► Obr.3 požiar, zranenie osôb alebo poškodeniu majetku. Následkom bude aj zrušenie záruky od spoločnosti UPOZORNENIE: Základnú...
 • Seite 50 OPIS FUNKCIÍ UPOZORNENIE: Krátke skrutky so šesťhran- nou hlavou neuťahujte nadmernou silou. Utiahnite ich primerane, aby boli rukoväte stabilne upevnené. Inštalácia alebo demontáž UPOZORNENIE: Skrutkami nepriškripnite akumulátora káble. 10. Káble upevnite svorkami. POZOR: Pred inštaláciou alebo vybratím ► Obr.14: 1. Svorka akumulátora zariadenie vždy vypnite.
 • Seite 51 Systém na ochranu zariadenia/ Stav indikátora akumulátora Zostávajúca kapa- akumulátora cita akumulátora Svieti Nesvieti Zariadenie je vybavené systémom ochrany zariadenia/ akumulátora. Tento systém automaticky vypne napá- janie motora s cieľom predĺžiť životnosť zariadenia a 50 % – 100 % akumulátora. Zariadenie sa počas prevádzky automaticky zastaví, keď sa samotné zariadenie alebo akumulátor dostanú do jedného z nasledujúcich stavov. Pred automatickým zastavením zariadenia sa spustí krátke pípanie. Počas 20% – 50% pípania blikajú indikátory akumulátora a indikátory LED. Ochrana proti preťaženiu Keď sa zariadenie používa spôsobom, ktorý spôsobuje neštandardne vysoký odber prúdu, zariadenie sa bez 0% –...
 • Seite 52 Indikácia zvyšnej kapacity akumulátora Brzda zadného kolesa Len na akumulátory s indikátorom Zadné kolesá sú vybavené brzdami. Brzdy zaistíte ► Obr.30: 1. Indikátory 2. Tlačidlo kontroly stlačením brzdových pedálov smerom dopredu. Brzdy uvoľníte stlačením brzdových pedálov smerom dozadu. Stlačením tlačidla kontroly na akumulátore zobrazíte ► Obr.34: 1. Pedál zostávajúcu kapacitu akumulátora. Indikátory sa na niekoľko sekúnd rozsvietia. Zapnutie predných svetiel Indikátory Zostávajúca kapacita Svetlá zapnete stlačením tlačidla svetiel na skrini akumulá- tora. Opätovným stlačením tlačidla svetiel svetlá vypnete. Svieti Nesvieti Bliká...
 • Seite 53 úplne potiahnete, znamená to, že držte rukoväť a potom zatlačením rámu nosiča druhou brzda nefunguje správne. Upravte brzdu alebo rukou nahor nadvihnite a nakloňte nosič alebo korbu. požiadajte miestne servisné stredisko spoloč- ► Obr.47 nosti Makita o opravu. POZOR: Rukoväť a rám nosiča držte pevne a Prepínačom na voľbu akumulátora zvoľte pracujte v stabilnom postoji. akumulátor.
 • Seite 54 VOLITEĽNÉ Nastavenie brzdy PRÍSLUŠENSTVO POZOR: Ak sú nainštalované zadné kolesá, pred nastavovaním brzdy nezabudnite zaistiť POZOR: Pre váš nástroj Makita, opísaný v brzdu zadných kolies. tomto návode, doporučujeme používať toto prí- slušenstvo a nástavce. Pri použití iného príslušen- Odoberte nosič alebo korbu a otvorte rám nosiča. stva či nástavcov môže hroziť nebezpečenstvo zrane- ► Obr.52: 1. Rám nosiča nia osôb. Príslušenstvo a nástavce sa môžu používať...
 • Seite 55 ČESKY (Původní návod k používání) SPECIFIKACE Model: DCU180 Rozměry Po instalaci přepravní plošiny Při provozu: 1 315 mm × 1 060 mm × 900 mm (D × Š × V) Při uskladnění: 1 110 mm × 820 mm × 820 mm Po instalaci korby Při provozu: 1 310 mm × 820 mm × 900 mm Při uskladnění: 1 110 mm × 820 mm × 820 mm Rychlost jízdy Dopředu 1,5 nebo 3,5 km/h Zpětný chod 1,0 km/h Minimální poloměr zatáčení 1 075 mm (vnější průměr při zatáčení s předním kolem jako osou) Maximální stoupavost 12° Maximální nosnost 130 kg Brzda Přední kolo...
 • Seite 56 Prohlášení ES o shodě Nehleďte do paprsku. Pouze pro evropské země Účel použití Prohlášení ES o shodě je obsaženo v Příloze A tohoto návodu k obsluze. Tento stroj je určen k nakládání a přepravě předmětů za pomoci akumulátorového napájení. BEZPEČNOSTNÍ Hlučnost VÝSTRAHY Typická vážená hladina hluku (A) určená podle normy EN62841: Hladina akustického tlaku (L ): 70 dB(A) nebo méně Obecná bezpečnostní upozornění Nejistota (K): 3 dB(A) k elektrickému nářadí Hladina hluku při práci může překročit hodnotu 80 dB (A). VAROVÁNÍ: Přečtěte si všechny bezpeč- POZNÁMKA: Celková(é) hodnota(y) emisí...
 • Seite 57 Kdykoli to je možné, používejte k zastavení, 16. Vždy neustále pevně držte rukojeti. Ztráta kontroly naložení a vyložení rovné plochy a nikdy nene- nad strojem může zvýšit nebezpečí zranění osob. chávejte stroj ve svahu bez dozoru. Stroj stojící 17. Pokud stroj nepoužíváte, vyjměte z něj bezpeč- ve svahu je méně stabilní, než stroj stojící na nostní klíč. Bezpečnostní klíč zabrání nežádou- rovném povrchu.
 • Seite 58 údržbou nemohly pohybovat. zajistěte páčku brzdy. Při likvidaci akumulátoru postupujte podle místních předpisů. TYTO POKYNY USCHOVEJTE. 12. Akumulátor používejte pouze s výrobky spe- cifikovanými společností Makita. Instalace akumulátoru do nevyhovujících výrobků může způsobit požár, nadměrné zahřívání, explozi nebo únik elektrolytu. TYTO POKYNY USCHOVEJTE. 58 ČESKY...
 • Seite 59 Sestavení hlavní jednotky UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze originální akumulátory Makita. Používání neoriginálních nebo Vyjměte základní jednotku a rukojeti z krabice. upravených akumulátorů může způsobit explozi aku- ► Obr.3 mulátoru a následný požár, zranění a jiné poškození. Zaniká tím také záruka společnosti Makita na nářadí POZOR: Základní jednotku a rukojeti vyjměte a nabíječku Makita. společně, aby nedošlo k nadměrnému působení síly na kabely. Tipy k zajištění maximální život- nosti akumulátoru Umístěte balicí materiál pod zadní stranu základní jednotky. Akumulátor nabijte dříve, než dojde k jeho ► Obr.4: 1.
 • Seite 60 10. Upevněte kabely pomocí svorek. POPIS FUNKCÍ ► Obr.14: 1. Svorka 11. Přiklopte rám přepravní plošiny. Nasazení a sejmutí akumulátoru ► Obr.15: 1. Rám přepravní plošiny 12. Stiskněte páčku brzdy a současným stisknutím UPOZORNĚNÍ: Před instalací nebo vyjmutím blokovacího tlačítko zajistěte brzdu. akumulátoru vždy vypněte stroj. ► Obr.16: 1. Blokovací tlačítko 2. Páčka brzdy UPOZORNĚNÍ: Před použitím se ujistěte, že UPOZORNĚNÍ: Pokud jsou nainstalována je kryt akumulátoru zajištěn. Jinak by mohlo dojít ke zadní...
 • Seite 61 Systém ochrany stroje a Stav indikátoru akumulátoru Zbývající kapacita akumulátoru akumulátoru Svítí Nesvítí Stroj je vybaven systémem ochrany stroje a aku- mulátoru. Tento systém automaticky přeruší napá- jení motoru, aby se prodloužila životnost stroje a 50 % až 100 % akumulátoru. Bude-li stroj nebo akumulátor vystaven některé z níže uvedených podmínek, dojde k automatickému zastavení stroje během provozu. Před automatickým zastavením stroj vydá krátký zvukový signál. Indikátory 20 % až 50 % akumulátoru a indikátory LED budou po dobu vydávání zvukového signálu blikat. Ochrana proti přetížení Pokud se strojem pracujete způsobem, který zapříčiní 0 % až 20 % mimořádně vysoký odběr proudu, stroj se automaticky a bez jakékoli signalizace zastaví. V takové situaci stroj vypněte a odstraňte příčinu přetížení. Poté stroj opětov- ným zapnutím znovu spusťte.
 • Seite 62 Indikace zbývající kapacity akumulátoru Brzda zadního kola Pouze pro akumulátory s diodovým ukazatelem Zadní kola jsou vybavena brzdami. Sešlápněte brzdové ► Obr.30: 1. Kontrolky 2. Tlačítko kontroly pedály směrem dopředu a sepněte brzdy. Chcete-li brzdy opět uvolnit, sešlápněte brzdové pedály směrem dozadu. Stisknutím tlačítka kontroly na akumulátoru zjistíte ► Obr.34: 1. Pedál zbývající kapacitu akumulátoru. Kontrolky indikátoru se na několik sekund rozsvítí. Rozsvícení předních světel Kontrolky Zbývající kapacita Stisknutím tlačítka světel na skříňce pro akumulátory rozsvítíte světla. Světla vypnete opětovným stisknutím tlačítka světel. Svítí Nesvítí Bliká ► Obr.35: 1. Tlačítko světel 2. Světlo 75 % až POZNÁMKA: Světla zhasnou, pokud ponecháte stroj 100 % bez obsluhy po dobu přibližně 10 minut.
 • Seite 63 Uvolněte zajišťovací páčku. VAROVÁNÍ: Pokud se páčka brzdy při úplném Stoupněte si k boční straně stroje, uchopte rukojeť stlačení dotýká rukojeti, brzda nepracuje správně. jednou rukou a poté zvedněte a nakloňte přepravní Seřiďte brzdu nebo požádejte o opravu v místním plošinu nebo korbu zatažením za rám přepravní plošiny servisním středisku firmy Makita. druhou rukou směrem nahoru. ► Obr.47 Pomocí přepínače výběru akumulátoru vyberte akumulátor. UPOZORNĚNÍ: Držte rukojeť a rám přepravní Stisknutím tlačítka napájení na ovládacím panelu plošiny pevně...
 • Seite 64 Demontujte přepravní plošinu nebo korbu a poté stanovené účely. otevřete rám přepravní plošiny. ► Obr.52: 1. Rám přepravní plošiny UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze doplňky Stisknutím páčky brzdy uvolněte blokovací tlačítko stroje a příslušenství značky Makita. Použití jiných páčky brzdy. doplňků nebo příslušenství může způsobit vážné ► Obr.53: 1. Blokovací tlačítko 2. Páčka brzdy zranění osob. Uvolněte seřizovací objímku a pojistnou matici. Potřebujete-li bližší informace ohledně tohoto příslušen- ► Obr.54: 1. Seřizovací objímka 2. Pojistná matice ství, obraťte se na místní servisní středisko společnosti Makita. Utáhněte pouze pojistnou matici. •...
 • Seite 65 УКРАЇНСЬКА (Оригінальні вказівки) ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: DCU180 Габаритні розміри Коли встановлено платформу Під час роботи: 1 315 × 1 060 × 900 мм (Д х Ш х В) Під час зберігання: 1 110 × 820 × 820 мм Коли встановлено лоток Під час роботи: 1 310 × 820 × 900 мм Під час зберігання: 1 110 × 820 × 820 мм Швидкість руху Уперед 1,5 або 3,5 км/год Реверс 1,0 км/год Мінімальний радіус повороту 1 075 мм (зовнішній діаметр під час повороту, коли віссю є переднє колесо) Здатність долати підйоми (макс. кут) 12° Максимальна вантажопідйомність 130 кг Гальма Переднє колесо Дискові гальма з тросом Заднє колесо Фіксовані з педаллю Шини Переднє колесо Безкамерна шина Заднє колесо Шини самоущільнювальні Номінальна напруга 18 В пост. струму Маса нетто Коли встановлено платформу...
 • Seite 66 Вібрація Повністю витягніть важіль і пере- конайтеся, що платформу або лоток заблоковано. Загальна величина вібрації (векторна сума трьох Не змінюйте напрямок руху на напрямків) визначена згідно з EN62841: крутих схилах. Режим роботи: робота на холостому ходу Вібрація (a ): 2,5 м/с або менше Виконуйте завантаження та роз- Похибка (K): 1,5 м/с вантаження на рівній поверхні. ПРИМІТКА: Заявлене загальне значення вібрації було виміряно відповідно до стандартних методів тестування й може Завантажуйте предмети на плат- формі або в лотку рівномірно. використовуватися для порівняння одного інструмента з іншим. ПРИМІТКА: Заявлене загальне значення вібрації може Цю машину не можна використо- також використовуватися для попереднього оцінювання впливу. вувати на дорогах спільного користування. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Залежно від умов вико- Не використовуйте машину для ристання вібрація під час фактичної роботи перевезення людей. електроінструмента може відрізнятися від заяв- Не залишайте машину під дощем.
 • Seite 67 10. Коли вантаж не скидається, а також під час Заходи безпеки для візка зберігання лоток-самоскид має знаходитися самохідного з акумулятором в нижньому положенні, а борти механізму самоскиду мають бути надійно зафіксовані. Під час роботи з обладнанням завжди надя- Незафіксовані лотки-самоскиди або борти гайте захисне взуття з підошвами, які не ков- механізму самоскиду можуть несподівано від- зають. Неслизькі, закриті та безпечні черевики...
 • Seite 68 Завантаження Робота Працюючи з обладнанням, станьте за ним і Уникайте перевантаження. Під час заванта- міцно тримайте його за ручки. ження дотримуйтесь інструкцій і не пере- вищуйте максимально допустиме наванта- Не катайтеся на обладнанні. ження, зазначене в посібнику. Не дозволяйте іншим кататися на Міцно...
 • Seite 69 Заклейте відкриті контакти стрічкою або захо- вайте їх і запакуйте акумулятор таким чином, Панель керування Ручка щоб він не міг рухатися в пакуванні. Курок вмикача Відсік акумулятора Дотримуйтеся норм місцевого законодав- ства щодо утилізації акумуляторів. Гальмівний важіль Заднє колесо переднього колеса 12. Використовуйте акумулятори лише з виробами, указаними компанією Makita. Педаль гальма Лампа Установлення акумуляторів у невідповідні заднього колеса вироби може призвести до пожежі, надмірного Переднє колесо Лоток нагрівання, вибуху чи витоку електроліту. ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ВКАЗІВКИ. 69 УКРАЇНСЬКА...
 • Seite 70 ЗБОРКА УВАГА: Не затягуйте короткі шестигранні болти з надмірною силою. Затягніть їх із належ- ною силою, щоб ручки були міцно закріплені. ОБЕРЕЖНО: Обов’язково переконайтеся, УВАГА: Не затисніть болтами шнури. що обладнання вимкнено, а касету з акуму- лятором знято, перш ніж проводити будь-які 10. Закріпіть шнури за допомогою хомутів. роботи з обладнанням. ► Рис.14: 1. Затиск 11. Складіть раму шасі. Складання...
 • Seite 71 Система захисту обладнання та ОПИС РОБОТИ акумулятора Встановлення та зняття касети з Обладнання оснащено системою захисту акумуля- акумулятором тора. Ця система автоматично вимикає живлення двигуна з метою збільшення терміну служби облад- нання та акумулятора. ОБЕРЕЖНО: Обов’язково вимикайте Обладнання автоматично зупиняється під час обладнання перед установленням або зняттям роботи, якщо воно або касета з акумулятором пере- касети з акумулятором. бувають у зазначених нижче умовах. Перед автома- тичною зупинкою обладнання видається короткий ОБЕРЕЖНО: Перед використанням звуковий сигнал. Під час подачі звукового сигналу обов’язково заблокуйте кришку відсіку для аку- блимають індикатори акумулятора та світлодіодні...
 • Seite 72 Натисніть кнопку перевірки для відображення ОБЕРЕЖНО: Якщо звуковий сигнал лунає під залишкового ресурсу акумулятора. Індикатори аку- час роботи на схилах або обладнання автоматично мулятора відносяться до кожного акумулятора. зупиняється на схилах, перемістіть його в безпечне місце, заблокуйте гальмо, а потім перемкніться на Стан індикатора акумулятора Залишок заряду заряджену касету з акумулятором чи замініть касету. акумулятора...
 • Seite 73 Якщо гальмівний ПРИМІТКА: Лампи гаснуть, якщо обладнання важіль досягає ручки, коли він повністю натис- залишається бездіяльним протягом приблизно 10 нутий, гальмо не працює належним чином. хвилин. Відрегулюйте гальмо або зверніться до міс- ПРИМІТКА: Лампи гаснуть, якщо вимикається цевого сервісного центру компанії Makita для живлення. проведення ремонту. ПРИМІТКА: Підсвічування можна ввімкнути, навіть Виберіть касету з акумулятором за допомогою якщо ключ блокування не вставлений. перемикача вибору акумулятора. Натисніть та утримуйте кнопку живлення на панелі керу- Регулювання висоти ручки...
 • Seite 74 важіль досягає ручки, коли він повністю натис- або лоток на рівній і стійкій поверхні. Робота нутий, гальмо не працює належним чином. на нестійкому ґрунті може спричинити нещасний Відрегулюйте гальмо або зверніться до міс- випадок або травмування. цевого сервісного центру компанії Makita для проведення ремонту. Скинути вантаж можна, підіймаючи та нахиляючи платформу або лоток. • Слід перевірити, чи не пошкоджене й чи не...
 • Seite 75 колеса, перед регулюванням гальма пере- ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ конайтеся, що гальмо заднього колеса заблоковано. Зніміть платформу або лоток, а потім відкрийте ОБЕРЕЖНО: Це додаткове та допоміжне раму шасі. обладнання рекомендовано використову- ► Рис.52: 1. Рама шасі вати з інструментом Makita, зазначеним у цій інструкції з експлуатації. Використання будь- Натисніть на гальмівний важіль, щоб звільнити якого іншого додаткового та допоміжного облад- кнопку фіксатора гальмівного важеля. нання може становити небезпеку травмування. ► Рис.53: 1. Кнопка фіксатора 2. Гальмівний Використовуйте додаткове та допоміжне облад- важіль нання лише за призначенням.
 • Seite 76 ROMÂNĂ (Instrucţiuni originale) SPECIFICAŢII Model: DCU180 Dimensiuni Când este instalat suportul În timpul funcţionării: 1.315 mm x 1.060 mm x 900 mm (L x l x H) În timpul depozitării: 1.110 mm x 820 mm x 820 mm Când este instalată cupa În timpul funcţionării: 1.310 mm x 820 mm x 900 mm În timpul depozitării: 1.110 mm x 820 mm x 820 mm Viteza de deplasare Înainte 1,5 sau 3,5 km/h Înapoi 1,0 km/h Rază minimă de rotire 1.075 mm (Diametru exterior la rotire pe axa roţii din faţă) Capacitate maximă de urcare 12° Capacitate maximă de încărcare 130 kg Frână...
 • Seite 77 Pentru a anula sunetul scurt, elibe- AVERTIZARE: Nivelul de vibraţii în timpul raţi butonul declanşator şi acţionaţi utilizării efective a uneltei electrice poate diferi de maneta de frână. valoarea (valorile) nivelului declarat, în funcţie de Nu priviţi direct înspre fascicul. modul în care unealta este utilizată, în special ce fel de piesă este prelucrată. AVERTIZARE: Asiguraţi-vă...
 • Seite 78 Nu folosiţi utilajul pe pante excesiv de abrupte. 13. Nu folosiţi niciodată utilajul dacă este supraîn- Acest lucru implică riscul de pierdere a controlu- cărcat. Asiguraţi-vă că utilajul are capacitatea lui, alunecare şi cădere, ce poate cauza leziuni. nominală corespunzătoare pentru obiectele sau Pantele care depăşesc gradul maxim recomandat materialele care trebuie transportate. Sarcinile şi pantele laterale pot creşte riscul de instabilitate excesive vor îngreuna manevrarea şi oprirea şi pot afecta în mod negativ capacitatea de a opri utilajului, vor creşte timpul şi distanţa de oprire şi utilajul în siguranţă. vor creşte riscul de instabilitate. Atunci când lucraţi pe pante, asiguraţi-vă întot- 14. Nu folosiţi niciodată utilajul dacă acesta deauna că...
 • Seite 79 La extinderea şinelor din faţă şi din lateral, 10. Înainte de a opera utilajul, asiguraţi-vă că pârghia de blocare este trasă în jos şi blocată nu le extindeţi peste limita de extindere. complet. Dacă blocarea este incompletă, există Asiguraţi-vă că extindeţi şinele laterale astfel riscul de accidente sau de leziuni din cauză că ca laturile din dreapta şi din stânga să...
 • Seite 80 Roată faţă Suport Respectaţi normele naţionale privind elimina- rea la deşeuri a acumulatorului. Descrierea pieselor (când este 12. Utilizaţi acumulatoarele numai cu produsele instalată cupa) specificate de Makita. Instalarea acumulatoa- relor în produse neconforme poate cauza incen- ► Fig.2 dii, căldură excesivă, explozii sau scurgeri de electrolit. Panou de control Mâner PĂSTRAŢI ACESTE Buton declanşator...
 • Seite 81 Asamblarea şi instalarea suportului NOTĂ: Asiguraţi-vă că utilizaţi şuruburile hexago- nale scurte pentru a strânge roţile din spate. Accesoriu opţional NOTĂ: Fixaţi roţile din spate în aceeaşi poziţie pe ambele laturi. Scoateţi suportul din cutie, ataşaţi şinele laterale la cadrul de bază, iar apoi strângeţi piuliţele moletate Ridicaţi mânerele şi introduceţi-le în unitatea de pentru a fixa şinele. bază. ► Fig.19: 1. Piuliţă moletată ► Fig.9 Puneţi suportul pe unitatea de bază, iar apoi intro- NOTĂ: Nu permiteţi cablurilor să...
 • Seite 82 Montarea cartuşului acumulatorului Înlocuirea cartuşului acumulatorului Rotiţi pârghia de blocare, iar apoi deschideţi capa- ► Fig.27: 1. Comutator de selecţie a acumulatorului cul cutiei acumulatorului. În cutia acumulatorului pot fi instalate până la două ► Fig.22: 1. Pârghie de blocare 2. Capac cartuşe de acumulator, deşi utilajul utilizează un cartuş Aliniaţi limba de pe cartuşul acumulatorului cu de acumulator pentru funcţionare. Înainte de operarea orificiul cutiei acumulatorului, apoi glisaţi cartuşul până utilajului, selectaţi cartuşul de acumulator utilizat pentru când se fixează în poziţie cu un clic. Dacă puteţi vedea operare, apăsând pe numărul de pe comutatorul de indicatorul roşu din partea superioară a butonului, selecţie a acumulatorului. atunci cartuşul acumulatorului nu este fixat complet. NOTĂ: Dacă este instalat numai un cartuş de acumu- ► Fig.23: 1. Cartuşul acumulatorului lator în cutia acumulatorului, asiguraţi-vă că selectaţi cutia acumulatorului în care este instalat cartuşul Introduceţi cheia de blocare în locul indicat în acumulatorului. figură până la capăt. ► Fig.24: 1. Cheie de blocare Indicarea capacităţii rămase a NOTĂ: În cazul în care cheia de blocare nu este acumulatorului pe cutia acumulatorului...
 • Seite 83 NOTĂ: În cazul în care continuaţi să acţionaţi butonul NOTĂ: În funcţie de condiţiile de utilizare şi tempe- declanşator chiar dacă auziţi sunetul scurt, utilajul se ratura ambientală, indicaţia poate fi uşor diferită de opreşte automat. După ce utilajul se opreşte automat, capacitatea reală. sunetul continuă să fie emis şi frâna suportului (frâna Panou de control electrică) se activează. Pentru a întrerupe sunetul scurt şi a elibera frâna suportului, trageţi de maneta de frână şi eliberaţi butonul declanşator. Nu împingeţi ► Fig.31: 1. Buton de pornire 2. Buton deplasare utilajul în mod forţat fără a elibera frâna suportului. înainte/înapoi 3. Buton viteză După eliberarea frânei suportului, puteţi afla ce Pentru a porni utilajul, apăsaţi pe butonul de pornire sistem de protecţie a acumulatorului funcţionează, timp de câteva secunde. Apăsaţi pe butonul de depla- verificând starea indicatorului acumulatorului. sare înainte/înapoi pentru a comuta între modul de deplasare înainte şi modul de deplasare înapoi. Apăsaţi ► Fig.29: 1. Iluminare 2. Iluminare intermitentă 3. Stins 4. Protecţie la supraîncălzire pe butonul de viteză pentru a comuta între viteză scă- zută şi viteză ridicată. Atunci când utilajul este pornit, 5. Protecţie la supradescărcare 6. Protecţie modul de deplasare înainte la viteză redusă este setat.
 • Seite 84 AVERTIZARE: Dacă maneta de frână ajunge Eliberaţi pârghia de blocare. la mâner atunci când trageţi complet de manetă, Staţi pe o parte a utilajului, ţineţi mânerul cu o frâna nu funcţionează corect. Reglaţi frâna sau mână, iar apoi ridicaţi şi înclinaţi suportul sau cupa, adresaţi-vă centrului local de service Makita pen- împingând cadrul suportului cu cealaltă mână. tru efectuarea reparaţiilor. ► Fig.47 Selectaţi cartuşul acumulatorului folosind comuta- ATENŢIE: torul de selecţie a acumulatorului. Ţineţi bine mânerul şi cadrul supor- tului şi lucraţi într-o poziţie stabilă.
 • Seite 85 AVERTIZARE: Dacă maneta de frână ajunge Slăbiţi manşonul de reglare şi piuliţa de fixare. la mâner atunci când trageţi complet de manetă, ► Fig.56: 1. Manşon de reglare 2. Piuliţă de fixare frâna nu funcţionează corect. Reglaţi frâna sau adresaţi-vă centrului local de service Makita pen- Strângeţi numai piuliţa de fixare. tru efectuarea reparaţiilor. ► Fig.57: 1. Piuliţă de fixare • Verificaţi pentru a vedea dacă roata din faţă nu Asiguraţi-vă că maneta de frână este în poziţia de este avariată sau dacă nu are pană. Verificaţi...
 • Seite 86 ► Fig.65 ACCESORII OPŢIONALE ATENŢIE: Folosiţi accesoriile sau piesele auxiliare recomandate pentru maşina dumnea- voastră Makita în acest manual. Utilizarea oricăror alte accesorii sau piese auxiliare poate prezenta risc de vătămare corporală. Utilizaţi accesoriile şi piesele auxiliare numai în scopul destinat. ATENŢIE: Pentru acest utilaj, utilizaţi doar accesorii sau componente ataşate Makita.
 • Seite 87 DEUTSCH (Original-Anleitung) TECHNISCHE DATEN Modell: DCU180 Abmessungen Bei montiertem Träger Während des Betriebs: 1.315 mm x 1.060 mm x 900 mm (L x B x H) Bei Lagerung: 1.110 mm x 820 mm x 820 mm Bei montiertem Kübel Während des Betriebs: 1.310 mm x 820 mm x 900 mm Bei Lagerung: 1.110 mm x 820 mm x 820 mm...
 • Seite 88 Um den Signalton abzuschalten, WARNUNG: Die Vibrationsemission während der geben Sie den Auslöseschalter frei, tatsächlichen Benutzung des Elektrowerkzeugs kann je und betätigen Sie den Bremshebel. nach der Benutzungsweise des Werkzeugs, und spe- Blicken Sie nicht in den Lichtstrahl. ziell je nach der Art des bearbeiteten Werkstücks, von dem (den) angegebenen Emissionswert(en) abweichen.
 • Seite 89 Betreiben Sie die Maschine nicht auf übermä- 12. Stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass alle ßig steilen Hängen. Dies reduziert die Gefahr Sicherungsschrauben fest angezogen sind. des Verlusts der Kontrolle, des Rutschens und Sicherungsschrauben an den Hinterrädern und Stürzens, was zu Personenschäden führen kann. den Vorder- und Seitenwänden eines offenen Hänge, die steiler als die maximale empfohlene Trägers müssen festgezogen sein, um ungewollte...
 • Seite 90 Sichern Sie die Gegenstände einwandfrei mit Benutzen Sie die Maschine nicht bei schlech- ter Sicht, weil sonst die Gefahr des Anstoßens Seilen. an Hindernisse besteht. Laden Sie Gegenstände nur innerhalb des Trägers oder Kübels ein. Falls die Gegenstände Wenn Sie die Maschine auf rauem Untergrund betreiben, verringern Sie die Geschwindigkeit, vom Träger oder Kübel überstehen, besteht die und lassen Sie Vorsicht walten.
 • Seite 91 VORSICHT: Verwenden Sie nur Original- für Akku Makita-Akkus. Die Verwendung von Nicht-Original- Makita-Akkus oder von Akkus, die abgeändert Lesen Sie vor der Benutzung des Akkus alle worden sind, kann zum Bersten des Akkus und Anweisungen und Warnhinweise, die an (1) daraus resultierenden Bränden, Personenschäden...
 • Seite 92 Ziehen Sie die Passschrauben von hinten mit dem MONTAGE im Paket enthaltenen Schraubenschlüssel an. ► Abb.12: 1. Passschraube VORSICHT: Vergewissern Sie sich vor der Ziehen Sie die kurzen Sechskantschrauben Ausführung von Arbeiten an der Maschine stets, auf beiden Seiten mit dem im Paket enthaltenen dass die Maschine ausgeschaltet und der Akku Schraubenschlüssel an, um die Handgriffe zu befestigen.
 • Seite 93 Abnehmen des Akkus Montieren des Kübels Drehen Sie den Verriegelungshebel, und öffnen Sonderzubehör Sie dann die Abdeckung des Akkukastens. Setzen Sie den Kübel auf die Basiseinheit, führen Sie die Ziehen Sie die Akkus aus dem Akkukasten her- Sechskantschrauben in die Rahmen ein, und ziehen Sie dann aus, während Sie den Knopf an der Vorderseite des die Beilagscheiben, die Federscheiben und die Flügelmuttern jeweiligen Akkus verschieben.
 • Seite 94 Anzeigen der Akku-Restkapazität VORSICHT: Falls der Signalton abgegeben wird, am Akkukasten während Sie auf einem Hang arbeiten oder die Maschine auf einem Hang automatisch stehen bleibt, bewegen Sie die Maschine zu einem sicheren Platz, verriegeln Sie VORSICHT: Halten Sie unbedingt die die Bremse, und schalten Sie dann den Akku auf einen Maschine an, bevor Sie die Akku-Restkapazität geladenen um, oder laden Sie den Akku auf.
 • Seite 95 ► Abb.35: 1. Lampentaste 2. Lampe Bremse nicht einwandfrei. Stellen Sie die Bremse ein, oder wenden Sie sich für Reparaturen an Ihre HINWEIS: Die Lampen erlöschen, wenn die Maschine Makita-Kundendienststelle vor Ort. ungefähr 10 Minuten lang unbeaufsichtigt bleibt. HINWEIS: Die Lampen erlöschen, wenn die Wählen Sie den Akku mit dem Akku-Wahlschalter Stromversorgung ausgeschaltet wird.
 • Seite 96 Bremse nicht einwandfrei. Stellen Sie die Bremse Sie dann den Träger bzw. den Kübel, indem Sie den ein, oder wenden Sie sich für Reparaturen an Ihre Trägerrahmen mit der anderen Hand hoch drücken. Makita-Kundendienststelle vor Ort. ► Abb.47 • Stellen Sie sicher, dass das Vorderrad nicht beschädigt oder platt ist. Prüfen Sie, ob der Luftdruck im Vorderreifen ausreichend ist.
 • Seite 97 VORSICHT: Die folgenden Zubehörteile oder VORSICHT: Vorrichtungen werden für den Einsatz mit dem in Falls die Hinterräder mon- dieser Anleitung beschriebenen Makita-Werkzeug tiert sind, verriegeln Sie unbedingt die empfohlen. Die Verwendung anderer Zubehörteile Hinterradbremse, bevor Sie die Bremse oder Vorrichtungen kann eine Verletzungsgefahr einstellen.
 • Seite 100 Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885584C970 EN, PL, HU, SK, CS, UK, RO, DE www.makita.com 20190306...