Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

EINHELL DMH 250/2 Originalbetriebsanleitung

Dl-meißelhammer

Werbung

Verfügbare Sprachen

Verfügbare Sprachen

Anleitung_DMH_250_2_11050_SPK5:_
Originalbetriebsanleitung
DL-Meißelhammer
Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης
z
™Ì›ÏË Ì ÂÈÂṲ̂ÓÔ ·¤Ú·
Art.-Nr.: 41.390.08
01.09.2010
11:07 Uhr
250/2
DMH
I.-Nr.: 11050
Seite 1

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für EINHELL DMH 250/2

 • Seite 1 Anleitung_DMH_250_2_11050_SPK5:_ 01.09.2010 11:07 Uhr Seite 1 Originalbetriebsanleitung DL-Meißelhammer Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης ™Ì›ÏË Ì ÂÈÂṲ̂ÓÔ ·¤Ú· 250/2 Art.-Nr.: 41.390.08 I.-Nr.: 11050...
 • Seite 2 Anleitung_DMH_250_2_11050_SPK5:_ 01.09.2010 11:07 Uhr Seite 2...
 • Seite 3 Anleitung_DMH_250_2_11050_SPK5:_ 01.09.2010 11:07 Uhr Seite 3 “WARNUNG - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen” Tragen Sie einen Gehörschutz. Die Einwirkung von Lärm kann Gehörverlust bewirken. Tragen Sie eine Schutzbrille. Während der Arbeit entstehende Funken oder aus dem Gerät heraustretende Splitter, Späne und Stäube können Sichtverlust bewirken.
 • Seite 4: Sicherheitshinweise

  Anleitung_DMH_250_2_11050_SPK5:_ 01.09.2010 11:07 Uhr Seite 4 2. Gerätebeschreibung (Abb. 1) Achtung! Beim Benutzen von Geräten müssen einige Abzughebel Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Luftregulierschraube Verletzungen und Schäden zu verhindern. Lesen Sie Zylinder diese Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise Spannfeder deshalb sorgfältig durch. Bewahren Sie diese gut Stecknippel auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfügung stehen.
 • Seite 5: Technische Daten

  Anleitung_DMH_250_2_11050_SPK5:_ 01.09.2010 11:07 Uhr Seite 5 4. Technische Daten Leistungsgröße des Kompressors: Kompressor mit ca. 250 l/min das entspricht einer Motorleistung von 2,2 kW max. zulässiger Arbeitsdruck: 6,3 bar Einstellwerte für das Arbeiten: Luftverbrauch: 115 l/min Eingestellter Arbeitsdruck am Druckminderer oder Meißelaufnahme (6-kant): 9,8 mm Filterdruckminderer 6 bar...
 • Seite 6: Von Der Garantie Ausgeschlossen Sind

  Anleitung_DMH_250_2_11050_SPK5:_ 01.09.2010 11:07 Uhr Seite 6 Folgende Möglichkeiten stehen Ihnen in Sachen 8.3 Ersatzteilbestellung: Schmierung zur Auswahl: Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben gemacht werden; 6.1 über einen Nebelöler Typ des Gerätes Eine komplette Wartungseinheit beinhaltet einen Artikelnummer des Gerätes Nebelöler und ist am Kompressor angebracht.
 • Seite 7 Anleitung_DMH_250_2_11050_SPK5:_ 01.09.2010 11:07 Uhr Seite 7 „Προειδοποίηση – Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού διαβάστε την Οδηγία χρήσης“ ¡· ÊÔÚ¿Ù ˆÙÔÚÔÛÙ·Û›·. ∏ Â›‰Ú·ÛË ıÔÚ‡‚Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· Ù˘ ·ÎÔ‹˜. ¡· ÊÔÚ¿Ù ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÈÓı‹Ú˜ ‹ ÂÙÈÔ‡ÓÙ·È ÌÈÎÚ¿ ÙÂÌ¿¯È· ·fi ÙË Û˘Û΢‹, ÚÔηӛ‰È·...
 • Seite 8 Anleitung_DMH_250_2_11050_SPK5:_ 01.09.2010 11:07 Uhr Seite 8 2. Περιγραφή της συσκευής (εικ. 1) ¶ÚÔÛÔ¯‹! ∫·Ù¿ ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Û˘Û΢ÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÔ¯Ïfi˜ ÂÎΛÓËÛ˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÚÈṲ̂ӷ ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜ ÚÔ˜ ‚›‰· Ú‡ıÌÈÛ˘ ·¤Ú· ·ÔÊ˘Á‹ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ Î·È ˙ËÌÈÒÓ. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ Î‡ÏÈÓ‰ÚÔ˜ ·˘Ùfi ·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ‰È·‚¿ÛÂÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ·˘Ù‹ ÂÏ·Ù‹ÚÈÔ...
 • Seite 9 Anleitung_DMH_250_2_11050_SPK5:_ 01.09.2010 11:07 Uhr Seite 9 4. Τεχνικά χαρακτηριστικά ÂÊԉȷÛÌfi˜ ·¤Ú·: ̤ۈ ÌÔÓ¿‰·˜ Ì ÌÂȈًڷ ›ÂÛ˘ Ê›ÏÙÚÔ˘ Î·È Ï·‰ˆÙ‹Ú· ÓÂÊÂÏÒÌ·ÙÔ˜ ·ÓÒÙ. ÂÈÙÚÂÙ‹ ›ÂÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: 6,3 bar ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘ÌÈÂÛÙ‹: ηٷӿψÛË ·¤Ú·: 115 l / min Ï‹ÚˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÌÈÂÛÙ‹ ÂÚ. 250 l/min - ·Ó·ÏÔÁ› ˘Ô‰Ô¯‹...
 • Seite 10 Anleitung_DMH_250_2_11050_SPK5:_ 01.09.2010 11:07 Uhr Seite 10 ∂¯ÂÙ ÙȘ ÂÍ‹˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ï›·ÓÛ˘: 8.2 ™˘ÓÙ‹ÚËÛË ™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È 6.1 ̤ۈ Ï·‰ˆÙ‹ ÓÂÊÂÏÒÌ·ÙÔ˜ ¿ÏÏ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ··ÈÙÂ›Ù·È ™Â Ì›· Ï‹ÚË ÌÔÓ¿‰· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ¤Ó·˜ Ï·‰ˆÙ‹˜ ÓÂÊÂÏÒÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ Û˘ÌÈÂÛÙ‹. 8.3 ¶·Ú·ÁÁÂÏ›·...
 • Seite 11: Konformitätserklärung

  EÚ a noriem pre výrobok og standarder for artikkel A a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a E Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru következő konformitást jelenti ki Druckluft-Meisselhammer DMH 250/2 (Einhell) 87/404/EC_2009/105/EC 2006/42/EC Annex IV 2005/32/EC_2009/125/EC Notified Body: 2006/95/EC Notified Body No.:...
 • Seite 12 Anleitung_DMH_250_2_11050_SPK5:_ 01.09.2010 11:07 Uhr Seite 12 Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise ist nur mit aus- drücklicher Zustimmung der ISC GmbH zulässig. ∏ ·Ó·Ù‡ˆÛË ‹ ¿ÏÏË ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙÂÎÌËÚÈÒÛÂˆÓ Î·È Û˘Óԉ¢ÙÈÎÒÓ Ê˘ÏÏ·‰›ˆÓ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ·ÎfiÌË Î·È Û ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù·, ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È...
 • Seite 13 Anleitung_DMH_250_2_11050_SPK5:_ 01.09.2010 11:07 Uhr Seite 13 Technische Änderungen vorbehalten √ ηٷÛÎÂÓ·ÛÙ‹˜ ‰È·ÙËÚ› ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù¯ÓÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ...
 • Seite 14 Anleitung_DMH_250_2_11050_SPK5:_ 01.09.2010 11:07 Uhr Seite 14 z ΕΓΓΥΗΣΗ Αξιότιμη πελάτισα, αξιότιμε πελάτη, Τα προϊόντα μας υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους ποιότητας. Εάν παρ΄όλα αυτά κάποτε δεν λειτουργήσουν άψογα, λυπούμαστε πολύ και σας παρακαλούμε να αποτανθείτε προς το τμήμαμας Εξυπηρέτησης Πελατών, στη διεύθυνση που αναφέρετε σε αυτή την εγγύηση. Ευχαρίστως σας βοηθούμε και...
 • Seite 15: Garantieurkunde

  Anleitung_DMH_250_2_11050_SPK5:_ 01.09.2010 11:07 Uhr Seite 15 k GARANTIEURKUNDE Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät dennoch einmal nicht ein- wandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren Servicedienst unter der auf die- ser Garantiekarte angegebenen Adresse zu wenden.
 • Seite 16 Anleitung_DMH_250_2_11050_SPK5:_ 01.09.2010 11:07 Uhr Seite 16 EH 08/2010 (01)

Diese Anleitung auch für:

41.390.08

Inhaltsverzeichnis