Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway FLOWCLEAR 58221 Bedienungsanleitung Seite 23

Hmax 1.5m hmin 0.19m ipx4
Vorschau ausblenden

Werbung

WAŻNE: Z przyczyn sanitarnych zaleca się wymieniać Wkładkę filtra co dwa
tygodnie. Przepłukuj filtr codziennie.
3) Włóż oczyszczoną Wkładkę filtra; sprawdź, aby była osadzona równo na
środku Pompy filtrującej.
4) Sprawdź, czy Uszczelka pokrywy filtra jest na swoim miejscu.
5) Załóż Pokrywę filtra i zakręć Zaczep pokrywy filtra.
6) Otwórz Zawory przyłączeniowe.
7) Otwórz Zawory odpowietrzacza i spuść powietrze z układu zgodnie z
opisem zawartym we Wskazówkach dotyczących montażu pompy,
CZĘŚĆ III: Przygotowanie Układu do użycia.
Przy zamówieniach części zamiennych pompy filtrującej
prosimy o podanie numeru i nazwy części.
NAZWA
Zawór odpowietrzacza
Uszczelka zaworu odpowietrzacza
Zaczep pokrywy filtra (niebieski)
Zaczep pokrywy filtra (szary)
Pokrywa filtra
Uszczelka pokrywy filtra
Wkładka filtra
Wąż
Obręcz uszczelki węża
Zawór odpowietrzacza
Uszczelka zaworu odpowietrzacza
P6112
Przechowywanie Pompy
UWAGA: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO KONSERWACJI NALEŻY
SPRAWDZIĆ, CZY POMPA FILTRUJĄCA JEST ODŁĄCZONA OD
ZASILANIA, BO W PRZECIWNYM RAZIE NARAŻASZ SIĘ NA RYZYKO
POWAŻNEGO USZKODZENIA CIAŁA LUB NAWET ŚMIERĆ.
1) Odłącz Pompę filtrującą od źródła zasilania.
2) Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zatrzymać przepływ wody do Pompy
filtrującej i wyjąć Wkładkę filtra.
3) Usuń Wkładkę filtra.
4) Odłącz wszystkie węże.
5) Wysusz dokładnie wszystkie części.
6) Przechowuj pompę filtrującą w suchym miejscu, z dala od zasięgu dzieci.
7) Spuszczaj wodę z basenu zgodnie z Instrukcją użytkowania.
UWAGA: Zaleca się używać odkurzacza wodnego do wysuszenia wszystkich
części.
UWAGA: Posmarowanie Uszczelki pokrywy filtra żelem naftowym w
znacznym stopniu wydłuży jej żywotność.
Gwarancja Na Pompę
Aby uzyskać informacje na temat warunków gwarancji na pompę
prosimy odwiedzić naszą stronę internetową: www.bestway-service.com
Utylizacja Pompy
Znaczenie symbolu przekreślonego śmietnika na kółkach:
Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych jako niesortowalne śmieci komunalne,
korzystaj z oddzielnych pojemników przeznaczonych na ich zbieranie.
Skontaktuj się z samorządem lokalnym w sprawie uzyskania informacji o
dostępności urządzeń do zbierania tych odpadów.
Jeśli urządzenia elektryczne zbierane są w dołach lub wysypiskach śmieci,
niebezpieczne substancje mogą przedostać się do wody gruntowej i w ten
sposób dostać się do łańcucha pokarmowego, powodując uszczerbek na
zdrowiu lub złe samopoczucie.
W razie wymiany starych urządzeń na nowe, sprzedawca detaliczny jest
prawnie zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia waszego zużytego sprzętu
do utylizacji.
Downloaded from
www.Manualslib.com
Nr
P6112
P6113
P6023
P6H023
P6024
P6025
P6026
P6028
P6029
P6030
P6031
A
P6029
P6028
B
P6113
manuals search engine
Na zakupiony produkt udzielana jest gwarancja. Firma Bestway
gwarantuje jakość i zapewnia, że produkt z wadami fabrycznymi
powodującymi nieszczelności zostanie wymieniony.
Aby dochodzić praw gwarancyjnych niniejsza karta gwarancyjna musi być
dokładnie wypełniona i odesłana razem z
1. Twój dowód zakupu
2. Oderwij naklejkę z pompy i dołącz ją do paragonu zakupu
3. Element ustalający zatyczki filtra należy wysłać pocztą na adres centrum
obsługi posprzedażnej, informacje dla danego kraju podane są na tylnej
stronie okładki.
Przepływ wody
P6112
330GAL..
P6113
P6023
530GAL.., 800GAL..,
P6H023
1300GAL.., 1500GAL..
P6024
2100GAL..,
P6025
2500GAL..
58095(IV)
Bestway
nie jest odpowiedzialna za straty ekonomiczne spowodowane
®
(P6026)
wylaniem wody lub utratą środków chemicznych. Odpowiedzialność firmy
Bestway
za szkody powstałe w wyniku wycieku ogranicza się do wymiany
®
produktu. Firma Bestway
niedbale lub niezgodnie z wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi.
P6031
P6030
DO: WYDZIAŁU SERWISOWEGO BESTWAY
DATA
Numer kodu klienta
Spadek
FAKS/E-MAIL/TEL.: Proszę odnieść się do swojego kraju, według
informacji zawartej na tylnej stronie okładki.
Proszę podać pełny adres. Uwaga: Niekompletne dane adresowe
spowodują opóźnienie w dostarczeniu przesyłki.
Wymagane informacje
Nazwisko:
Adres:
Kod pocztowy:
Miasto:
Kraj:
Telefon:
Telefon komórkowy:
E-MAIL:
Faxs:
Sprawdź, czy w zaznaczonym w poniższej tabelce sprzęcie nie ma
żadnych obcych obiektów i zanieczyszczeń, oraz czy nie jest on zatkany.
330GAL..
530GAL..
58145
58148
58145GB
58148GB
58145GS
58149
58148GS
Opis problemu
Wyciek wody
Produkt niekompletny, Której części brakuje – Prosimy podać kod,
który można znaleźć w instrukcji obsługi.
Inne, proszę opisać
W przypadku prośby o części zamienne konsument musi także podać
stronę instrukcji obsługi, stawiając znak „x" obok brakującej lub wadliwej
części.
Aby uzyskać nasza pomoc, wszystkie informacje muszą być
kompletne.
Należy wysłać razem z tym faksem kopię dowodu zakupu.
MOŻESZ TAKŻE ODWIEDZIĆ NASZĄ STRONĘ:
www.bestway-service.com
23
GWARANCJA
2012
Gwarancja producenta BESTWAY
Nr części
Nr części
Rysunek zaczepu
(niebieskie)
(szare)
P6114
P6H114
P6115
P6H115
P6023
P6H023
nie dokona wymiany, jeżeli produkt był używany
®
®
800GAL..
1300GAL../1500GAL.. 2100GAL../2500GAL..
58117
58122
58117GB
58122GB
58118
58123
58117GS
58122GS
Wadliwe działanie
®
®
pokrywy filtra
58221
58221GB
58229
S-S-001177

Werbung

loading