Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway FLOWCLEAR 58221 Bedienungsanleitung Seite 12

Hmax 1.5m hmin 0.19m ipx4
Vorschau ausblenden

Werbung

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
LEES EN RESPECTEER ALLE VOORSCHRIFTEN
WAARSCHUWING-OM HET RISICO VAN LETSELS TE BEPERKEN, laat
kinderen geen gebruik maken van het product, tenzij ze de hele tijd onder
toezicht blijven.
WAARSCHUWING-RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN -De pomp
moet voorzien worden van een scheidingstransformator of gevoed worden
met een reststroominrichting (RCD) met een nominale restbedrijfsstroom van
max. 30mA.
WAARSCHUWING-RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN -Laat
niemand in het zwembad gaan als de filterpomp beschadigd is.
GRAAF HET SNOER NIET ONDER. Schik het snoer op dusdanige manier
dat er niet over gereden kan worden met grasmaaiers, boordtrimmers of
andere apparatuur.
WAARSCHUWING -Indien het snoer beschadigd is, moet het vervangen
worden door de fabrikant, een servicecentrum of een gekwalificeerd
persoon, om gevaarlijke situaties te voorkomen.
WAARSCHUWING -Om het risico van elektrische schokken te beperken,
gebruik geen verlengsnoeren om de eenheid aan te sluiten op het
stopcontact; voorzie in een geschikt stopcontact.
OPGELET -Dit product is alleen voor gebruik met opslagbare zwembaden.
Niet gebruiken met permanent geïnstalleerde zwembaden. Een opslagbaar
zwembad is ervoor gebouwd snel gedeassembleerd te worden voor opslag en
opnieuw geassembleerd te worden zoals voorheen. Een permanent
geïnstalleerd zwembad is opgesteld in of boven de grond of in een gebouw,
zodat het niet uit elkaar kan worden gehaald voor opslag.
BELANGRIJK –De pomp gebruiken met een verschillende elektrische
voeding is gevaarlijk en zal leiden tot een onherroepelijke beschadiging van
de pomp.
RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN –Wanneer elektriciteit gehanteerd
wordt, moet de stroombron losgekoppeld en de deur van de schakelkast
vergrendeld worden. Wordt dit niet gedaan, dan bestaat een groter risico van
schokken, letsels en mogelijk de dood.
VERANDER NIETS AAN DE STEKKER. GEBRUIK GEEN
VERLOOPSTEKKERS.
Hanteer de pomp met zorg. Draag of versleep de pomp niet aan het
stroomsnoer. Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het
stroomsnoer te rukken. Stel het snoer niet bloot aan wrijvingen. Scherpe
voorwerpen, olie, bewegende onderdelen en hitte mogen nooit in contact
komen met de filterpomp.
WAARSCHUWING-Dit product is niet bestemd om gebruikt te worden door
personen (kinderen inbegrepen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of
geestelijke vaardigheden, tenzij ze onder het toezicht zijn van of instructies
gekregen hebben omtrent het gebruik van het product door een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten bewaakt worden, om
ervoor te zorgen dat ze niet gaan spelen met het product.
OPM.: Controleer de uitrusting vooraleer er gebruik van te maken. Contacteer
de klantendienst van Bestway op het adres aangegeven in de handleiding, in
geval van schade of ontbrekende onderdelen op het moment van de
aankoop. Controleer of de onderdelen van de filterpomp overeenkomen met
het model dat u wenst te kopen.
WAARSCHUWING – Elektrische installaties moeten voldoen aan de
vereisten van de normen VDE0100part702. Raadpleeg een gekwalificeerd
elektricien indien u vragen hebt
OPM.: Plaats de pomp op een stevige en genivelleerde ondergrond. Zorg
ervoor dat de filterpomp minstens 2 meter van het zwembad geplaatst wordt.
Hou de afstand zo groot mogelijk.Let erop het zwembad en de pomp op
dusdanige manier te positioneren dat een gepaste ventilatie, drainage
mogelijk is en toegang voor onderhoud gewaarborgd is. Plaats de pomp nooit
op een plaats waar hij water kan opvangen of op een plaats waar rond het
zwembad gelopen wordt.
Ook na de installatie van het zwembad moet de stekker bereikbaar blijven.
De stekker van de pomp moet zich op minstens 3,50m van het zwembad
bevinden.
OPM.: De weersomstandigheden kunnen de prestaties en levensduur van de
filterpomp beïnvloeden. In periodes van koude, hitte en blootstelling aan de
zon kunnen onnodige slijtage en scheuren veroorzaken. Wanneer mogelijk
moet de pomp tegen dergelijke condities beschermd worden.
Alle versleten onderdelen moeten zo snel mogelijk worden vervangen.
Gebruik uitsluitend de onderdelen die door de fabrikant zin goedgekeurd.
OPM.: De pomp mag niet meer dan 15 uur per dag draaien.
Bij het gebruik van chemicaliën voor het schoonmaken van het water in het
zwembad, is het aan te raden om een minimale filtertijd aan te houden voor
de gezondheid van de zwemmers die afhankelijk is van het voldoen aan de
gezondheidsvoorschriften.
OPM.: Voeg geen chemische producten toe in de filterpomp.
OPM.: Alleen volwassen personen mogen het product assembleren en
deassembleren.
OPM.: Dit product is niet bestemd voor een commercieel gebruik.
BEWAAR DE INSTRUCTIES.
Instructies voor de installatie van de pomp
DEEL I
Inspectie binnenkant filterpomp
1) Verwijder de filterkap door de sluiting ervan los te schroeven.
2) Inspecteer het filterpatroon en zorg ervoor dat het gecentreerd is in de
filterpomp.
3) Na de inspectie, controleer of de afdichting van de filterkap op zijn plaats
zit, herplaats de filterkap en schroef de sluiting op zijn plaats.
Downloaded from
www.Manualslib.com
WAARSCHUWING
manuals search engine
DEEL II
Bevestig de slangen aan de filterpomp en het zwembad
1) Sluit de twee slangen aan op de in- en uitlaatkleppen van het zwembad,
door de sluitringen met schroefdraad op hun plaats te draaien.
OPM.: Installeer de aansluitkleppen volgens de aanwijzingen.
2) Bevestig de slangen op de filterpomp door fitting van de slang op de poort
van de pomp te duwen. Draai de sluitringen met schroefdraad op hun plaats;
zorg ervoor dat de overeenkomstige letters op zowel het zwembad als de
filterpomp overeenkomen).
OPM.: Nadat de pomp vastgemaakt is aan het zwembad, raadpleeg de
handleiding van het zwembad voor de aanwijzingen voor het vullen.
OPM.: Controleer of de hydraulische aansluitingen niet verstopt zijn.
Bevestiging Voetstuk
Pomp voor gebruik verticaal bevestigd moet worden op de bodem of een
voetstuk vervaardigd van hout of beton. Er moeten twee gaten van 9mm
diameter gemaakt worden in het voetstuk, met een onderlinge afstand van
212mm. Plaats de filterpomp op het voetstuk en bevestig hem door de bouten
en moeren vast te draaien. Het voetstuk moet meer dan 18kg wegen, om te
voorkomen dat de pomp zou vallen.
DEEL III
Het Systeem Voorbereiden op het Gebruik
1) Draai de ontluchtingskleppen op de filterpomp open/dicht (P6112 en
P6030); de lucht komt vrij naarmate de filterpomp gevuld raakt met water.
2) Wanneer het water uit de ontluchtingskleppen komt, draai het dicht en veeg
het water weg.
3) Om de filterpomp te starten, steek de stekker van de filterpomp in een
reststroominrichting (RCD).
4) Breng de schakelaar in de stand "1".
OPM.: Gebruik de pomp nooit wanneer de aansluitkleppen dicht zijn.
OPM.: Om het risico van elektrische schokken te voorkomen, zorg ervoor dat
de handen volledig droog zijn wanneer de stekker van de filterpomp
aangesloten wordt.
BELANGRIJK: LAAT DE FILTERPOMP NIET DROOG DRAAIEN – Zorg
ervoor dat zowel de in- als uitlaatkleppen van het zwembad volledig
ondergelopen zijn vooraleer de filterpomp te gebruiken.
Installatieschema pomp
Waterniveau
>1/2 inch (ca. 1,25 cm.)
A
B
Illustratie (niet op schaal) van zwembad en FLOWCLEAR
Onderhoud Pomp
OPGELET: WAAK EROVER DAT DE FILTERPOMP
LOSGEKOPPELD IS VOORALEER ONDERHOUD TE PLEGEN, OM
ERNSTIGE LETSELS OF ZELFS DE DOOD TE VOORKOMEN.
ZORG ER VOOR DAT HET ZWEMBAD NIET GEBRUIKT WORDT ALS ER
PROBLEMEN MET HET FILTER ZIJN.
CONTROLEER DE AANZUIGING ALS HET FILTER GEBLOKKEERD
WORDT.
VERVANG ALLE BESCHADIGDE ONDERDELEN.
DEEL I
Onderbreking waterstroom naar filterpomp.
1) Koppel de filterpomp los.
2) Sluit de aansluitkleppen.
DEEL II
Reiniging/Vervanging Filterpatroon
Verwijder de stekker van de filterpomp uit het stopcontact tijdens het
onderhoud van de filterpatroon. Controleer de filterpatroon regelmatig.
1) Draai de filterkap los door de sluiting ervan los te verwijderen.
2) Reinig het filterpatroon met een tuinslang.
OPM.: Indien het filterpatroon vuil of verkleurd is, moet het
vervangen worden.
12
2-MB moer
2-MB bout
P6030
B
P6028
P6028
P6029
P6029
A
TM
filterpomp.
S-S-001177

Werbung

loading