Herunterladen Diese Seite drucken

Bestway FLOWCLEAR 58221 Bedienungsanleitung Seite 22

Hmax 1.5m hmin 0.19m ipx4
Vorschau ausblenden

Werbung

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJAMI I POSTĘPOWAĆ
ZGODNIE Z NIMI
OSTRZEŻENIE - ABY OGRANICZYĆ RYZYKO OBRAŻEŃ CIAŁA, nie
pozwalaj dzieciom używać produktu, chyba że pozostają one pod nadzorem
cały czas.
OSTRZEŻENIE - NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM - Zasilanie
pompy powinno być zapewnione przez transformator izolujący lub wyłącznik
różnicoprądowy (RCD) o prądzie różnicowym nie przekraczającym 30mA.
OSTRZEŻENIE -NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM -Po
uszkodzeniu filtra do piasku nie należy korzystać z basenu.
NIE ZAKOPUJ PRZEWODU. Umieszczaj przewód tak, żeby kosiarki, nożyce
do żywopłotu i inne urządzenia nie mogły go uszkodzić.
OSTRZEŻENIE- Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony, w celu
uniknięcia zagrożenia, może go wymienić tylko producent, jego
serwisant lub podobnie wykwalifikowana osoba.
OSTRZEŻENIE - Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie używaj
przedłużacza do podłączenia produktu do gniazdka zasilającego; gniazdko
zasilania powinno znajdować się w odpowiednim miejscu.
UWAGA –Tej pompy można używać tylko do basenów ogrodowych. Nie
wolno jej używać do basenów stałych. Basen rozkładany jest tak
skonstruowany, aby można było go łatwo złożyć do przechowywania i
rozłożyć w całości. Baseny stałe znajdują się na ziemi lub są wbudowane w
nią, lub są w budynku i są tak skonstruowane, że nie można ich rozmontować
do przechowywania.
WAŻNE –Używanie pompy z zasilaniem, które nie pasuje do urządzenia, jest
niebezpieczne i może spowodować poważne uszkodzenie pompy.
NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM - Kiedy masz do czynienia z
elektrycznością, wyłącz prąd przy bezpieczniku i zamknij na klucz drzwiczki
szafki bezpieczników. Jeśli tego nie zrobisz, będzie jeszcze większe
zagrożenie porażenia prądem, obrażenia ciała lub może to grozić nawet
śmiercią.
NIE DOKONUJ ŻADNYCH MODYFIKACJI NA WTYCZCE. NIE UŻYWAJ
ROZGAŁĘŻNIKA.
Przy użyciu pompy zachowaj ostrożność. Nie pociągaj, ani nie przenoś
pompy ciągnąc za przewód zasilający. Nigdy nie wyciągaj wtyczki z gniazdka
zasilania pociągając za przewód. Chroń przewód przed otarciem. Pompa
filtrująca powinna być z dala od ostrych przedmiotów, oleju, części ruchomych
i nie powinna być narażona na działanie ciepła.
OSTRZEŻENIE - Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby
(w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub
umysłowymi, a także nie posiadające wiedzy lub doświadczenia, chyba że
będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z
tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci
powinny znajdować się pod nadzorem, aby upewnić się, że nie bawią się
urządzeniem.
UWAGA: Sprawdź sprzęt przed użyciem. Jeżeli któraś część ma wadę
fabryczną lub brakuje jej przy zakupie, zawiadom Bestway przez biuro obsługi
klienta, adres którego wymieniony jest w niniejszej instrukcji. Sprawdź, czy
komponenty sprzętu dotyczą tego modelu pompy filtrującej, który zamierzałeś
kupić.
OSTRZEŻENIE – Instalacje elektryczne powinny spełniać wymogi norm
VDE0100 część 702. Jeśli masz jakieś pytania, zwróć się do
wykwalifikowanego elektryka.
UWAGA: Postaw pompę na twardej i równej powierzchni. Sprawdź, aby
pompa filtrująca znajdowała się co najmniej na 2 metry od basenu. Trzymaj
sprzęt jak najdalej. Zwróć uwagę, aby basen i pompę ustawić tak, żeby miały
odpowiednią wentylację, spływ wody i dostęp do nich w celu ich czyszczenia.
Nigdy nie stawiaj pompy w miejscu, gdzie może się zbierać woda, lub na
takim terenie wokół basenu, gdzie będą ludzie przechodzić.
Należy zadbać o to, żeby wtyczka przewodu zasilania była dostępna po
zainstalowaniu basenu.
Wtyczka pompy powinna znajdować się w odległości co najmniej 3,50m od
basenu.
UWAGA: Warunki atmosferyczne mogą mieć wpływ na działanie i żywotność
pompy filtrującej. Dłuższe okresy zimna, upału lub narażenie sprzętu na
działanie słońca mogą niekorzystnie wpływać na sprzęt i powodować jego
szybsze zużycie. Kiedy tylko możesz, chroń pompę przed tymi niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi.
Ważne jest, aby jak najszybciej wymienić wszystkie zużyte części. Należy
używać wyłącznie części zatwierdzone przez producenta.
UWAGA: Nie używaj pompy dłużej niż przez 15 godzin dziennie.
Jeśli do czyszczenia wody w basenie stosowane są środki chemiczne, dla
zdrowia pływaków zaleca się, przestrzegania minimalnego czasu filtrowania,
zależnego od przepisów dotyczących zdrowia.
UWAGA: Nie dodawaj środków chemicznych do pompy.
UWAGA: Montaż i demontaż urządzenia mogą wykonać tylko osoby dorosłe.
UWAGA: Ten produkt nie jest przeznaczony do używania do celów
komercyjnych.
ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE.
Wskazówki dotyczące montażu pompy
CZĘŚĆ I
Sprawdzenie wnętrza pompy filtrującej
1) Zdejmij Pokrywę filtra po odkręceniu Zaczepu pokrywy filtra.
2) Sprawdź Wkładkę filtra i zadbaj, aby była dokładnie w środku Pompy filtrującej.
3) Po sprawdzeniu upewnij się, czy Uszczelka pokrywy filtra jest na swoim
miejscu, załóż Pokrywę filtra z powrotem i zakręć Zaczep pokrywy filtra.
CZĘŚĆ II
Downloaded from
www.Manualslib.com
OSTRZEŻENIE
manuals search engine
Podłączenie węży do Pompy filtrującej i Basenu
1) Podłącz dwa węże do Zaworów wlotu i wylotu Basenu przekręcając
gwintowane pierścienie węża do odpowiedniej pozycji.
UWAGA: Zamontuj Zawory przyłączeniowe zgodnie z instrukcjami
dotyczącymi ich montażu.
2) Podłącz węże do Pompy filtrującej przyciskając złączkę na porcie pompy.
Wkręć gwintowane pierścienie do odpowiedniej pozycji; sprawdź, aby
odpowiednie litery znajdowały się naprzeciw siebie zarówno na basenie jak
również na pompie filtrującej (A do A, B do B).
UWAGA: Po podłączeniu pompy do basenu przeczytaj instrukcje napełniania
basenu wodą.
UWAGA: Ważne jest, aby sprawdzić, czy nie są rozszczelnione złącza
hydrauliczne.
Mocowanie podestu
Pompę filtrującą należy przymocować jeszcze przed jego użyciem do podłoża
albo stabilnego podestu drewnianego lub betonowego w pozycji pionowej. Na
podeście powinny znajdować się dwie otwory o średnicy 9mm, a odległość
między nimi powinna wynosić 212mm. Postaw pompę filtrującą na podeście i
przymocuj ją za pomocą śrub i nakrętek. Podest, wraz z jego częściami,
powinien ważyć co najmniej 18kg, aby zapobiec ewentualnemu przewróceniu
się pompy.
CZĘŚĆ III
Przygotowanie Układu do użycia
1) Otwórz/odkręć Zawory odpowietrzacza (P6112 i P6030) znajdujące się na
Pompie filtrującej; powietrze jest wypuszczane, gdy Pompa filtrująca napełnia
się wodą.
2) Gdy woda wychodzi z Zaworów odpowietrzacza, zakręć je i wytrzyj wodę.
3) Aby uruchomić Pompę filtrującą, włóż wtyczkę pompy filtrującej do wyłącznika
różnicoprądowego (RCD).
4) Aby włączyć urządzenie, ustaw przełącznik w pozycji "1".
UWAGA: Nigdy nie uruchamiaj pompy, gdy zawory przyłączeniowe są zamknięte.
UWAGA: Aby uniknąć zagrożenia porażenia prądem, podczas podłączania
Pompy filtrującej do gniazdka zasilania, ręce powinny być całkowicie suche.
WAŻNE: NIE URUCHAMIAJ POMPY FILTRUJĄCEJ NA SUCHO - Przed
uruchomieniem Pompy filtrującej upewnij się, czy zawór wlotowy i wylotowy
basenu są w pełni pokryte wodą.
Schemat instalacji pompy
Poziom wody
>1/2 cala
A
B
Ilustracja (wymiary na rysunku nie są wymiarami rzeczywistymi)
basenu i Pompy filtrującej FLOWCLEAR
TM
.
Konserwacja Pompy
UWAGA: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO KONSERWACJI NALEŻY
SPRAWDZIĆ, CZY POMPA FILTRUJĄCA JEST ODŁĄCZONA OD ZASILANIA
BO W PRZECIWNYM RAZIE NARAŻASZ SIĘ NA RYZYKO POWAŻNEGO
USZKODZENIA CIAŁA LUB NAWET ŚMIERĆ.
W PRZYPADKU NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA FILTRA NIE NALEŻY
KORZYSTAĆ Z BASENU. W PRZYPADKU ZABLOKOWANIA NALEŻY
SPRAWDZIĆ ZASYSANIE.
NALEŻY WYMIENIĆ WSZYSTKIE USZKODZONE KOMPONENTY.
CZĘŚĆ I
Zatrzymanie przepływu wody do Pompy filtrującej.
1) Odłącz Pompę filtrującą od źródła zasilania.
2) Zamknij Zawory przyłączeniowe.
CZĘŚĆ II
Czyszczenie / Wymiana Wkładki filtra
W czasie konserwacji wkładki filtra odłącz pompę filtrującą od źródła zasilania.
Regularnie sprawdzaj wkładkę filtra.
1) Odkręć Zaczep pokrywy filtra i zdejmij ją.
2) Oczyść Wkładkę filtra wężem ogrodowym.
UWAGA: Jeśli wkładka filtra jest nadal zabrudzona lub odbarwiona, wymień ją.
22
2-nakrętka M8
2-śruba M8
P6030
B
P6028
P6028
P6029
P6029
A
S-S-001177

Werbung

loading