Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PAAL 6000 B2 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise

Akku-arbeitsstrahler
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
RECHARGEABLE WORK LIGHT PAAL 6000 B2
RECHARGEABLE WORK LIGHT
Operation and safety notes
AKKUS MUNKAREFLEKTOR
Kezelési és biztonsági utalások
DELOVNI AKUMULATORSKI-REFLEKTOR
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
IAN 325296_2001
AKU PRACOVNÍ REFLEKTOR
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
AKUMULÁTOROVÝ PRACOVNÝ
REFLEKTOR
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
AKKU-ARBEITSSTRAHLER
Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PAAL 6000 B2

 • Seite 1 RECHARGEABLE WORK LIGHT PAAL 6000 B2 RECHARGEABLE WORK LIGHT AKU PRACOVNÍ REFLEKTOR Operation and safety notes Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny AKKUS MUNKAREFLEKTOR AKUMULÁTOROVÝ PRACOVNÝ REFLEKTOR Kezelési és biztonsági utalások Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny DELOVNI AKUMULATORSKI-REFLEKTOR AKKU-ARBEITSSTRAHLER...
 • Seite 2 Operation and safety notes Page Kezelési és biztonsági utalások Oldal Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Stran Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Strana Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny Strana DE/AT/CH Bedienungs- und Sicherheitshinweise Seite...
 • Seite 3 HG06600 HG06600-BS...
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Warnings and symbols used . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Page Introduction .
 • Seite 6: Warnings And Symbols Used

  Warnings and symbols used The following warnings are used in this user manual and on the packaging: Direct current / voltage Polarity of output terminal Product designed to withstand severe Alternating current / voltage mechanical handling . Protection class III USB connection symbol Protection class II Read user manual before use .
 • Seite 7: Technical Data

  Power adaptor 11 ] For indoor and outdoor use Car charger adaptor 12 ] HG06600: GS certified USB cable 13 ] (TÜV SÜD) HG06600-BS: ‒ ˜ Technical data Flashlight and work light Risk Group 2 LEDs: 1 COB LED CAUTION! Possibly hazardous (non-replaceable);...
 • Seite 8: Scope Of Delivery

  ˜ Scope of delivery This product is not a toy and should be kept   out of the reach of children . Children are After unpacking the product, check if the delivery not aware of the dangers associated with is complete and if all parts are in good condition . handling electrical products .
 • Seite 9: Safety Instructions For Batteries / Rechargeable Batteries

  Immediately switch the product off and   WARNING! Do not turn on the   remove the charging cable from the product light when the product is facing down to a if you smell burning or see smoke . Have the combustible surface .
 • Seite 10: Before Use

  Risk of leakage of batteries / The fuse of the car charger adaptor  12 ]   rechargeable batteries be exchanged . Avoid extreme environmental conditions and The technical data of the fuse must comply   temperatures, which could affect batteries / with information given in the section rechargeable batteries, e .g .
 • Seite 11: Checking The Battery Capacity

  ˜ Operation NOTES: The battery charging status is shown by the   RISK OF ACCIDENT! Preferably do not charging indicator use the product whilst driving the vehicle . When using the product in a vehicle, be Battery Charging indicator sure this does not endanger the driver or charging status the passengers .
 • Seite 12: Using As A Led Light

  ˜ Using as a LED light ATTENTION! Charging a device which requires a higher charging current may cause a defect in Fully charge the product as described in the   both devices . section “Charging the product“ . The product can be operated in 4 different Also note, the battery of the device you wish  ...
 • Seite 13: Disposal

  ˜ Disposal Batteries / rechargeable batteries may not be disposed of with the usual domestic waste . They The packaging is made entirely of recyclable may contain toxic heavy metals and are subject to materials, which you may dispose of at local hazardous waste treatment rules and regulations .
 • Seite 14 Warranty claim procedure To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions: Please have the till receipt and the item number (e .g . IAN 123456_7890) available as proof of purchase . You will find the item number on the rating plate, an engraving, on the front page of the instructions for use (bottom left), or as a sticker on the rear or bottom of the product .
 • Seite 15 Felhasznált figyelmeztető jelzések és szimbólumok . . . . . . . . . . . Oldal Bevezető . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oldal Rendeltetésszerű...
 • Seite 16: Felhasznált Figyelmeztető Jelzések És Szimbólumok

  Felhasznált figyelmeztető jelzések és szimbólumok Ebben a használati útmutatóban és a csomagoláson az alábbi figyelmeztető jelzésekkel találkozhat: Egyenáram / -feszültség A kimenő csatlakozópont polaritása A terméket úgy kivitelezték, hogy Váltóáram / -feszültség nagyobb mechanikus terhelésnek is ellen tudjon állni . III .
 • Seite 17: Műszaki Adatok

  Hálózati csatlakozó 11 ] Bel- és kültéri használatra Szivargyújtó-adapter 12 ] HG06600: GS tanúsítvánnyal USB-kábel 13 ] (TÜV SÜD) HG06600-BS: ‒ ˜ Műszaki adatok Villanófény és munkalámpa Kockázati csoport 2 LED-ek: 1 COB-LED (nem Vigyázat! A terméket veszélyes cserélhető); kb . 20 W optikai sugarak hagyhatják el.
 • Seite 18: A Csomagolás Tartalma

  ˜ A csomagolás tartalma A termék nem játékszer, tartsa gyermekek   számára nem elérhető helyen . A gyermekek A termék kicsomagolása után ellenőrizze nincsenek tisztában az elektromos készülékek a csomagolás teljességét és az alkatrészek használatával járó veszélyekkel . megfelelő állapotát . A használat előtt távolítson el Ne használja a terméket, ha azon látható...
 • Seite 19: Elemekre És Akkumulátorokra Vonatkozó Biztonsági Utasítások

  Amint égésre utaló szagokat vagy füstöt   FIGYELMEZTETÉS! Ne kapcsolja   észlel, azonnal kapcsolja ki a készüléket be a fényt, ha a termék éghető felület felé és szüntesse meg annak az áramellátását . néz . A megvilágított felület túlhevülhet vagy Mielőtt a terméket újra használatba venné, meggyulladhat .
 • Seite 20: A Termék Feltöltése

  Az elemek/akkumulátorok A szivargyújtó-adapter biztosítéka 12 ]   kifolyásának veszélye cserélhető . A biztosíték műszaki adatainak meg kell Kerülje az olyan szélsőséges környezeti   feltételeket és hőmérsékleti viszonyokat, felelnie a „Műszaki adatok” című résznél amelyek hatással lehetnek az elemekre/ feltüntetettnek . A biztosítékot csak egy képzett akkumulátorokra, pl .
 • Seite 21: Az Akkumulátor Kapacitásának Ellenőrzése

  ˜ Használat MEGJEGYZÉSEK: Az akkumulátor töltöttségi állapotát a   BALESETVESZÉLY! Lehetőleg ne használja töltésjelző mutatja . a terméket menet közben . Ha a terméket egy gépjárműben használja, ügyeljen arra, A töltésjelző Az akkumulátor hogy ne veszélyeztesse a vezetőt vagy a állapota ...
 • Seite 22: Használat Led Lámpaként

  ˜ Használat LED lámpaként FIGYELEM! Egy nagyobb töltési áramot igénylő készülék töltésekor mindkét készülék sérülhet . Töltse fel a terméket teljes mértékben a   „Termék feltöltése” című részben leírtak Arra is ügyeljen, hogy a feltöltendő   szerint . készülék akkumulátorának kapacitása A terméket 4 különböző...
 • Seite 23: Garancia

  ˜ Mentesítés Az elemeket / akkukat nem szabad a háziszemétbe dobni . Mérgező hatású A csomagolás környezetbarát anyagokból nehézfémeket tartalmazhatnak és ezért készült, amelyeket a helyi újrahasznosító helyeken különleges kezelést igénylő hulladéknak adhat le ártalmatlanítás céljából . számítanak . A nehézfémek vegyjelei a A hulladék elkülönítéséhez vegye következők: Cd = kadmium, Hg = higany, figyelembe a csomagolóanyagon...
 • Seite 24 Garanciális ügyek lebonyolítása Ügyének gyors elintézhetősége céljából, kérjük kövesse az alábbi útmutatást: Kérjük, kérdések esetére készítse elő a pénztárblokkot és a cikkszámot (pl . IAN 123456_7890) a vásárlás tényének az igazolására . Kéjük, hogy a cikkszámot olvassa le a típustábláról, a gravírozásból, az Útmutató címoldaláról (balra lent), illetve a hátoldalon, vagy a termék alján található...
 • Seite 25 Uporabljena opozorila in simboli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stran Uvod .
 • Seite 26: Uporabljena Opozorila In Simboli

  Uporabljena opozorila in simboli V teh navodilih za uporabo in na pakiranju se uporabljajo naslednja opozorila: Enosmerni tok/napetost Polarnost izhodne sponke Izdelek je zasnovan tako, da vzdrži Izmenični tok/napetost težke mehanske obremenitve . Razred zaščite III Simbol USB povezave Pred uporabo preverite navodila za Razred zaščite II uporabo .
 • Seite 27 Napajalnik 11 ] Za uporabo v notranjih in zunanjih prostorih Polnilni adapter za motorna vozila 12 ] HG06600: Certifikat GS Kabel USB 13 ] (TÜV SÜD) HG06600-BS: ‒ ˜ Tehnični podatki Utripajoča luč in delovna luč Skupina tveganja 2 LED lučke: 1 COB LED (ni Previdno! Iz tega izdelka lahko zamenljiva);...
 • Seite 28: Tehnični Podatki

  ˜ Obseg dobave Ta izdelek ni igrača in ga je treba hraniti   izven dosega otrok . Otroci niso seznanjeni Po odstranitvi embalaže izdelka preverite, ali je z nevarnostmi pri ravnanju z električnimi dobava popolna in da so vsi deli v dobrem stanju . napravami .
 • Seite 29: Varnostna Navodila Za Baterije/Polnilne Baterije

  Izdelek takoj izklopite in odklopite napajalni   OPOZORILO! Ne vklopite luči, ko   kabel iz izdelka, če opazite vonj po je izdelek usmerjen na vnetljivo površino . zažganem ali dim . Pred ponovno uporabo Osvetljena površina se lahko pregreje ali izdelka naj izdelek preveri strokovnjak .
 • Seite 30: Polnjenje Izdelka

  Nevarnost puščanja baterij/polnilnih Varovalko polnilnega adapterja za motorna   baterij vozila  lahko zamenjate . 12 ] Tehnični podatki varovalke morajo biti vedno Izogibajte se ekstremnim okoljskim pogojem   in temperaturam, ki bi lahko vplivali na v skladu s specifikacijami v poglavju »Tehnični baterije/polnilne baterije, npr .
 • Seite 31: Preverjanje Zmogljivosti Polnilne Baterije

  ˜ Delovanje OPOMBA: Stanje polnjenja baterije je prikazano na   NEVARNOST NESREČ! Če je možno, indikatorju polnjenja izdelka ne uporabljajte med vožnjo . Pri uporabi izdelka v vozilu pazite, da s tem ne Status indikatorja Status polnjenja ogrožate voznika ali sopotnikov . Shranjujte polnjenja ...
 • Seite 32: Uporaba Kot Led Lučka

  ˜ Uporaba kot LED lučka POZOR! Polnjenje naprave, ki potrebuje višji polnilni tok, lahko povzroči okvare obeh naprav . Izdelek popolnoma napolnite, kot je opisano   v razdelku »Polnjenje izdelka« . Upoštevajte tudi, da mora polnilna baterija   Izdelek lahko uporabljate v 4 različnih naprave, ki jo želite napolniti, imeti bistveno  ...
 • Seite 33: Odstranjevanje

  ˜ Odstranjevanje Baterij / akumulatorjev ni dovoljeno odstraniti skupaj z gospodinjskimi odpadki . Vsebujejo lahko Embalaža je narejena iz okolju primernih strupene težke kovine in so podvržene določbam materialov, ki jih lahko oddate za recikliranje na za ravnanje z nevarnimi odpadki . Kemični simboli lokalnih zbirališčih odpadkov .
 • Seite 34: Garancijski List

  Pooblaščeni serviser: OWIM GmbH & Co . KG Stiftsbergstraße 1 74167 Neckarsulm NEMČIJA Servisna telefonska številka: 080082034 Garancijski list 1 . S tem garancijskim listom OWIM GmbH & Co . KG, Stiftsbergstraße 1, 74167 Neckarsulm, Nemčija jamčimo, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oziroma po svoji presoji izdelek zamenjali ali vrnili kupnino .
 • Seite 35 Použitá výstražná upozornění a symboly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 36 Úvod .
 • Seite 36: Použitá Výstražná Upozornění A Symboly

  Použitá výstražná upozornění a symboly V tomto návodu k obsluze a na obalu jsou používána následující upozornění: Stejnosměrný proud/napětí Polarita výstupní svorky Tento výrobek je navržen tak, aby Střídavý proud/napětí vydržel těžké mechanické namáhání . Ochranná třída III Symbol spojení USB Před použitím si přečtěte návod k Ochranná...
 • Seite 37: Technické Údaje

  Síťový adaptér 11 ] K použití ve vnitřních i venkovních prostorech Nabíjecí adaptér do vozidla 12 ] HG06600: Certifikované GS Kabel USB 13 ] (TÜV SÜD) HG06600-BS: ‒ ˜ Technické údaje Blikající světlo a pracovní světlo Riziková skupina 2 LED: 1 COB LED Opatrně! Z tohoto výrobku mohou (nevyměnitelné);...
 • Seite 38: Rozsah Dodávky

  ˜ Rozsah dodávky Tento výrobek není hračka a musí být   udržován mimo dosah dětí . Děti si nejsou Po vybalení výrobku zkontrolujte, zda je dodávka vědomy nebezpečí spojených se zacházením kompletní a všechny díly jsou v řádném stavu . s elektrickými spotřebiči .
 • Seite 39: Bezpečnostní Pokyny Pro Baterie / Akumulátory

  Výrobek ihned vypněte a odpojte nabíjecí   VAROVÁNÍ! Nezapínejte světlo,   kabel od výrobku, pokud si všimnete když je výrobek namířen na hořlavý povrch . zápach požáru nebo kouř . Nechte výrobek Ozařovaný povrch by se mohl přehřát a adaptér před dalším použitím zkontrolovat vznítit .
 • Seite 40: Před Použitím

  Riziko vytečení baterií / akumulátorů Pojistku adaptéru nabíječky do vozidla  12 ]   Vyhněte se extrémním podmínkám a možné vyměnit .   teplotám okolí, které by mohly mít vliv na Technická data pojistky musí odpovídat baterie / akumulátory, např . radiátory/přímé údajům v části „Technické údaje“ . Pojistka sluneční...
 • Seite 41: Kontrola Kapacity Akumulátoru

  ˜ Provoz UPOZORNĚNÍ: Stav nabití akumulátoru se zobrazí na   NEBEZPEČÍ ÚRAZU! Výrobek v průběhu indikátoru nabití jízdy přednostně nepoužívejte . Pokud používáte výrobek ve vozidle, dbejte na to, Stav nabití indikátoru Stav nabití aby neohrožoval řidiče nebo cestující ve nabití ...
 • Seite 42: Použití Jako Led Světlo

  ˜ Použití jako LED světlo VÝSTRAHA! Nabíjení zařízení, které vyžaduje vyšší nabíjecí proud, může způsobit poruchu obou Výrobek plně nabijte, jak je popsáno v části   zařízení . „Nabíjení výrobku“ . Výrobek může být používán ve 4 různých Mějte také na paměti, že akumulátor zařízení,  ...
 • Seite 43: Záruka

  Při třídění odpadu se řiďte podle Na tento artikl platí 3 záruka od data zakoupení . označení obalových materiálů Záruční lhůta začíná od data zakoupení . zkratkami (a) a čísly (b), s následujícím Uschovejte si dobře originál pokladní stvrzenky . významem: 1–7: umělé...
 • Seite 44 Použité výstražné upozornenia a symboly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Strana 45 Úvod .
 • Seite 45: Použité Výstražné Upozornenia A Symboly

  Použité výstražné upozornenia a symboly V tejto príručke a na obale sa používajú nasledujúce upozornenia: Jednosmerný prúd/napätie Polarita výstupnej svorky Produkt je vyrobený tak, že vydrží aj Striedavý prúd/napätie ťažké mechanické namáhanie . Trieda ochrany III Symbol USB pripojenia Pred použitím si prečítajte návod na Trieda ochrany II obsluhu .
 • Seite 46: Technické Údaje

  Napájací adaptér 11 ] Na použitie v interiéri a exteriéri Nabíjací adaptér pre osobné vozidlá 12 ] HG06600: GS certifikovaný USB kábel 13 ] (TÜV SÜD) HG06600-BS: ‒ ˜ Technické údaje Blikajúce svetlo a pracovné svetlo Skupina rizika 2 LED: 1 COB-LED (bez Pozor! Z tohto produktu môže unikať...
 • Seite 47: Rozsah Dodávky

  ˜ Rozsah dodávky Tento produkt nie je hračka a musíte ho   skladovať mimo dosahu detí . Deti nedokážu Po vybalení produktu skontrolujte, či je balenie správne zhodnotiť nebezpečenstvá spojené s kompletné a či sú všetky časti v riadnom stave . manipuláciou s elektrickými spotrebičmi .
 • Seite 48: Bezpečnostné Upozornenia Pre Batérie/Nabíjateľné Batérie

  Produkt ihneď vypnite a odpojte nabíjací   VÝSTRAHA! Svetlo nezapínajte, keď   kábel, ak spozorujete zápach alebo dym . je produkt nasmerovaný na horľavý povrch . Pred opätovným použitím nechajte produkt Osvetlený povrch sa môže prehriať alebo skontrolovať kvalifikovaným odborníkom . vznietiť...
 • Seite 49: Nabitie Produktu

  Riziko vytečenia batérií/nabíjateľných Poistku nabíjacieho adaptéra pre osobné   batérií vozidlá  je možné vymeniť . 12 ] Technické údaje poistky musia zodpovedať Zabráňte extrémnym podmienkam a teplotám   okolia, ktoré by mohli mať vplyv na batérie/ údajom v odseku „Technické údaje“ . Poistku nabíjateľné...
 • Seite 50: Kontrola Kapacity Nabíjateľnej Batérie

  ˜ Prevádzka UPOZORNENIA: Stav nabitia nabíjateľnej batérie sa zobrazí   NEBEZPEČENSTVO NEHODY! Produkt na indikátore stavu nabitia prioritne nepoužívajte počas jazdy . Keď produkt používate vo vozidle, dbajte Stav indikátora Stav nabitia na to, aby nebol ohrozený vodič alebo nabitia  nabíjateľnej spolucestujúci vo vozidle .
 • Seite 51: Použitie Ako Svetlo Led

  ˜ Použitie ako svetlo LED OPATRNE! Nabíjanie prístroja, ktorý potrebuje vyšší nabíjací prúd, môže spôsobiť poškodenie Produkt úplne nabite podľa popisu v odseku   obidvoch prístrojov . „Nabitie produktu“ . Produkt je možné používať v 4 rôznych Dbajte aj na to, že nabíjateľná batéria  ...
 • Seite 52: Likvidácia

  ˜ Likvidácia Batérie / akumulátorové batérie sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom . Môžu Obal pozostáva z ekologických materiálov, ktoré obsahovať jedovaté ťažké kovy a je potrebné môžete odovzdať na miestnych recyklačných zaobchádzať s nimi ako s nebezpečným zberných miestach . odpadom .
 • Seite 53 Postup v prípade poškodenia v záruke Pre zaručenie rýchleho spracovania Vašej požiadavky dodržte prosím nasledujúce pokyny: Pre všetky otázky majte pripravený pokladničný doklad a číslo výrobku (napr . IAN 123456_7890) ako dôkaz o kúpe . Číslo výrobku nájdete na typovom štítku, gravúre, na prednej strane Vášho návodu (dole vľavo) alebo ako nálepku na zadnej alebo spodnej strane .
 • Seite 54 Verwendete Warnhinweise und Symbole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seite Einleitung .
 • Seite 55: Verwendete Warnhinweise Und Symbole

  Verwendete Warnhinweise und Symbole In dieser Bedienungsanleitung und auf der Verpackung werden die folgenden Warnhinweise verwendet: Gleichstrom / -spannung Polarität der Ausgangsklemme Das Produkt ist darauf ausgelegt, Wechselstrom / -spannung schwerer mechanischer Beanspruchung standzuhalten . Schutzklasse III USB-Verbindungssymbol Lesen Sie vor dem Gebrauch die Schutzklasse II Bedienungsanleitung .
 • Seite 56: Technische Daten

  Netzteil 11 ] Zur Verwendung im Innen- und Außenbereich Kfz-Ladeadapter 12 ] HG06600: GS-zertifiziert USB-Kabel 13 ] (TÜV SÜD) HG06600-BS: ‒ ˜ Technische Daten Blinklicht und Arbeitslicht Risikogruppe 2 LEDs: 1 COB-LED Vorsicht! Gefährliche optische (nicht austauschbar); Strahlungen könnten von diesem ca .
 • Seite 57: Lieferumfang

  ˜ Lieferumfang Dieses Produkt ist kein Spielzeug und muss   außerhalb der Reichweite von Kindern Überprüfen Sie nach dem Auspacken des gehalten werden . Kinder sind sich der Produktes, ob die Lieferung vollständig ist und Gefahren in Zusammenhang mit dem alle Teile in ordnungsgemäßem Zustand sind .
 • Seite 58: Sicherheitshinweise Für Batterien / Akkus

  Schalten Sie das Produkt sofort aus und   WARNUNG! Schalten Sie das   trennen Sie das Ladekabel vom Produkt, wenn Licht nicht ein, wenn das Produkt auf Sie Brandgeruch oder Rauch wahrnehmen . eine brennbare Oberfläche gerichtet ist . Lassen Sie das Produkt von einem Die angestrahlte Oberfläche könnte sich qualifizierten Fachmann überprüfen, bevor überhitzen oder entzünden .
 • Seite 59: Vor Der Verwendung

  Risiko des Auslaufens der Die Sicherung des Kfz-Ladeadapters  kann 12 ]   Batterien / Akkus ausgetauscht werden . Vermeiden Sie extreme Die technischen Daten der Sicherung müssen   Umgebungsbedingungen und Temperaturen, den Angaben im Abschnitt „Technische die einen Einfluss auf Batterien / Akkus Daten“...
 • Seite 60: Überprüfen Der Akkukapazität

  ˜ Betrieb HINWEISE: Der Ladestatus des Akkus wird in der   UNFALLGEFAHR! Verwenden Sie das Ladeanzeige dargestellt . Produkt vorzugsweise nicht während der Fahrt . Wenn Sie das Produkt in einem Status der Ladestatus Fahrzeug verwenden, achten Sie darauf, Ladeanzeige  des Akkus den Fahrer oder die Fahrzeuginsassen 1 LED blinkt...
 • Seite 61: Verwendung Als Led-Leuchte

  ˜ Verwendung als LED-Leuchte ACHTUNG! Das Aufladen eines Gerätes, das einen höheren Ladestrom benötigt, kann einen Laden Sie das Produkt vollständig auf,   Defekt in beiden Geräten verursachen . wie im Abschnitt „Aufladen des Produkts“ beschrieben . Beachten Sie auch, dass der Akku des  ...
 • Seite 62: Entsorgung

  ˜ Entsorgung Batterien / Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden . Sie können giftige Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Schwermetalle enthalten und unterliegen der Materialien, die Sie über die örtlichen Sondermüllbehandlung . Die chemischen Symbole Recyclingstellen entsorgen können . der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Beachten Sie die Kennzeichnung Hg = Quecksilber, Pb = Blei .
 • Seite 63 Abwicklung im Garantiefall Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen: Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z . B . IAN 123456_7890) als Nachweis für den Kauf bereit . Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Bedienungsanleitung (unten links) oder...
 • Seite 64 OWIM GmbH & Co. KG Stiftsbergstraße 1 74167 Neckarsulm GERMANY Model No.: HG06600 Version: 06/2020 IAN 325296_2001...

Diese Anleitung auch für:

Ian 325296_2001