Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PFSA 20-Li A1 Originalbetriebsanleitung

Akku-farbspritzpistole
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CORDLESS PAINT SPRAYER PFSA 20-Li A1
PISTOL DE VOPSIT,
CU ACUMULATOR
Traducerea instrucţiunilor de utilizare original
AKKU-FARBSPRITZPISTOLE
Originalbetriebsanleitung
IAN 303000_1910
АКУМУЛАТОРЕН ПИСТОЛЕТ
ЗА БОЯ
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Verwandte Anleitungen für Parkside PFSA 20-Li A1

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PFSA 20-Li A1

 • Seite 1 CORDLESS PAINT SPRAYER PFSA 20-Li A1 PISTOL DE VOPSIT, АКУМУЛАТОРЕН ПИСТОЛЕТ CU ACUMULATOR ЗА БОЯ Traducerea instrucţiunilor de utilizare original Превод на оригиналното ръководство за експлоатация AKKU-FARBSPRITZPISTOLE Originalbetriebsanleitung IAN 303000_1910...
 • Seite 2 Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди да прочетете отворете страницата с фигурите и след това се запознайте с всички функции на уреда. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4 20V max. All Parkside tools and the chargers PLG 20 A1/PLG 20 A2/PLG 20 A3/PDSLG 20 A1 of the X20V Team series are compatible with the PAP 20 A1/PAP 20 A2/PAP 20 A3 battery pack. 2 Ah 3 Ah 4 Ah...
 • Seite 6: Inhaltsverzeichnis

  Comanda telefonică ............. . 14 │ PFSA 20-Li A1  ...
 • Seite 7: Introducere

  în domeniul privat. * 1 x premontat Dotare Date tehnice a se vedea imaginea de pe pagina pliată: Piuliţă olandeză Pistol de vopsit, cu acumulator: PFSA 20-Li A1 Cap duză Tensiune nominală 20 V (curent continuu) Duză...
 • Seite 8: Indicaţii Generale De Siguranţă Pentru Sculele Electrice

  Noţiunea de "sculă electrică" utilizată în indicaţiile de siguranţă se referă la sculele electrice alimenta- te de la reţea (cu cablu de alimentare) și la sculele electrice cu acumulatori (fără cablu de alimentare). │ PFSA 20-Li A1    3 ■...
 • Seite 9: Siguranţa Zonei De Lucru

  Utilizarea unui dispozitiv de aspirare a prafului cu protecţie contra curenţilor vagabonzi. poate reduce expunerea la pericole provocate Utilizarea unui întrerupător de protecţie contra de praf. curenţilor vagabonzi reduce riscul de electrocu- tare. │ ■ 4    PFSA 20-Li A1...
 • Seite 10: Utilizarea Și Manevrarea Sculei Electrice

  Astfel se și activitatea pe care trebuie să o executaţi. asigură menţinerea siguranţei sculei electrice. Utilizarea sculelor electrice pentru alte aplicaţii decât cele prevăzute poate duce la situaţii periculoase. │ PFSA 20-Li A1    5 ■...
 • Seite 11: Indicaţii De Siguranţă Complementare Pentru Pistoalele De Vopsit

  și deconectarea ■ Nu utilizaţi accesorii care nu au fost reco- cablurilor electrice sau de la utilizarea comu- mandate de PARKSIDE. Acest lucru poate tatoarelor. Astfel de surse de scântei pot deter- provoca electrocutare și incendiu. mina aprinderea zonei înconjurătoare.
 • Seite 12: Indicaţii De Siguranţă Pentru Încărcătoare

  Efectul lor abraziv scurtează durata următoarele tipuri de baterii: PAP 20 A1/ de viaţă a aparatului. PAP 20 A2/PAP 20 A3. ♦ O listă actuală privind compatibilitatea acumulatorilor poate fi consultată la www.Lidl.de/Akku. │ PFSA 20-Li A1    7 ■...
 • Seite 13: Pregătirea Suprafeţei De Pulverizare

  Introduceţi setul de acumulatori în aparat. ♦ Desfaceţi complet piuliţa olandeză de pe unitatea de pulverizare ♦ Introduceţi duza dorită în capul duzei ♦ Înșurubaţi bine piuliţa olandeză din nou pe unitatea de pulverizare │ ■ 8    PFSA 20-Li A1...
 • Seite 14: Umplerea Cu Material De Pulverizare

  Nu utilizaţi niciodată benzină, solvenţi sau agenţi de curăţare care INDICAŢIE atacă materialul plastic. ► Pentru început se recomandă reglarea canti- ♦ Depozitaţi aparatul numai în spaţii interioare tăţii minime. uscate. │ PFSA 20-Li A1    9 ■...
 • Seite 15: Curăţarea/Înlocuirea Filtrului De Aer

  Din acest motiv sunt interzise operaţiunile de pulverizare pe malul apelor de suprafaţă sau în proximitatea acestora (bazinul hidrografic). ■ La achiziţionarea vopselelor, lacurilor etc. se va avea în vedere compatibilitatea acestora cu mediul înconjurător. │ ■ 10    PFSA 20-Li A1...
 • Seite 16: Garanţia Kompernass Handels Gmbh

  înlocuite şi reparate. Eventualele deteriorări şi defici- enţe prezente deja la cumpărare trebuie semnalate imediat după dezambalarea produsului. Reparaţii- le necesare după expirarea perioadei de garanţie se efectuează contra cost. │ PFSA 20-Li A1    11 ■...
 • Seite 17: Service-Ul

  Cu ajutorul acestui cod QR puteţi accesa direct pa- BURGSTRASSE 21 gina Lidl de service (www.lidl-service.com) și puteţi 44867 BOCHUM deschide instrucţiunile de utilizare prin introducerea GERMANIA numărului de articol (IAN) 123456. www.kompernass.com │ ■ 12    PFSA 20-Li A1...
 • Seite 18: Declaraţia De Conformitate Originală

  EN 60335-1:2012/A13:2017 EN 60335-2-29:2004/A2:2010 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Denumirea tipului mașinii: Pistol de vopsit, cu acumulator PFSA 20-Li A1 An de fabricaţie: 01 - 2020 Număr de serie: IAN 303000_1910 Bochum, 01.10.2019 Semi Uguzlu - Manager calitate - Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice în scopul dezvoltării ulterioare.
 • Seite 19: Comandarea Acumulatorului De Schimb

  În vederea prelucrării rapide a comenzii dvs., în cazul tuturor cererilor pregătiţi numărul de articol (de exemplu IAN 303000) al aparatului dvs. Numărul articolului poate fi consultat pe plăcuţa de fabricaţie sau pe coperta acestor instrucţiuni. │ ■ 14    PFSA 20-Li A1...
 • Seite 20 Поръчка по телефона ............30 │ PFSA 20-Li A1  ...
 • Seite 21: Въведение

  Оборудване * 1 х предварително монтиран вж. фигурата на разгъващата се страница: Технически характеристики Холендрова гайка Акумулаторен пистолет за боя: Глава на дюзата PFSA 20-Li A1 Дюза Номинално напрежение 20 V Пръскащо устройство (постоянен ток) Пусков лост Дебит 700 ml/min (вода) Блокировка...
 • Seite 22: Общи Указания За Безопасност За Електрически Инструменти

  Използваният в указанията за безопасност тер- мин „електрически инструмент“ се отнася за ра- ботещи със захранване от мрежата електрически инструменти (с мрежов кабел) и за работещи с акумулаторни батерии електрически инструмен- ти (без мрежов кабел). │ PFSA 20-Li A1    17 ■...
 • Seite 23: Безопасност На Работното Място

  Употребата на годни за работа на открито косите, облеклото и ръкавиците си далече удължители намалява риска от токов удар. от движещи се части. Свободните дрехи, бижутата и дългите коси могат да бъдат захванати от движещи се части. │ ■ 18    PFSA 20-Li A1...
 • Seite 24: Употреба И Обслужване На Електрическия Инструмент

  да се ремонтират. Причина за много злопо- или изгаряния. луки е лоша поддръжка на електрическите инструменти. е) Поддържайте режещите инструменти остри и чисти. Старателно поддържаните режещи инструменти с остри режещи ръбо- ве се заклинват по-рядко и се направляват по-лесно. │ PFSA 20-Li A1    19 ■...
 • Seite 25: Сервиз

  палване като искри от статично електричест- ■ Не използвайте принадлежности, които во, открити пламъци, запалителни пламъци, не са препоръчани от PARKSIDE. Изпол- горещи предмети, двигатели, цигари и искри зването им може да доведе до токов удар от включване/изключване на електрически...
 • Seite 26: Указания За Безопасност За Зарядни Устройства

  да само следните батерии: PAP 20 A1/ съдържащи частици материали. Тяхното PAP 20 A2/PAP 20 A3. абразивно действие съкращава експлоата- ♦ Актуален списък на съвместимите акуму- ционния срок на уреда. латорни батерии ще намерите на www.Lidl.de/Akku. │ PFSA 20-Li A1    21 ■...
 • Seite 27: Подготовка На Повърхността За Пръскане

  блока на двигателя се извършва процес на зареждане. ♦ Зеленият контролен светодиод сигнализи- ра, че процесът на зареждане е завършен и акумулаторният пакет е готов за експло- атация. ♦ Поставете акумулаторния пакет в уреда. │ ■ 22    PFSA 20-Li A1...
 • Seite 28: Избиране/Смяна На Дюзата

  ♦ За включване натиснете пусковия лост и го задръжте натиснат. дящи защитни ръкавици. ■ След всяка употреба промийте уреда чрез Изключване пръскане на вода. ♦ За прекратяване на работа отново отпуснете пусковия лост │ PFSA 20-Li A1    23 ■...
 • Seite 29: Почистване/Смяна На Въздушния Филтър

  2012/19/EU излезлите от употреба борни басейни). електрически инструменти трябва да се събират разделно и да се предават за рециклиране ■ При покупката на бои, лакове и т.н. обърнете съобразно екологичните изисквания. внимание на екологичната съвместимост. │ ■ 24    PFSA 20-Li A1...
 • Seite 30: Гаранция

  ще получите обратно ремонтирания или нов на сила и при интервенции, които не са извър- продукт. С ремонта или смяната на продукта шени от клона на нашия оторизиран сервиз, не започва да тече нов гаранционен срок. гаранцията отпада. │ PFSA 20-Li A1    25 ■...
 • Seite 31: Сервизно Обслужване

  който Ви е посочен. Осигурете изпращането IAN 303000_1910 да не е като експресен товар или като друг специален товар. Изпратете уреда заедно с всички принадлежности, доставени при покупката, и осигурете достатъчно сигурна транспортна опаковка. │ ■ 26    PFSA 20-Li A1...
 • Seite 32: Вносител

  1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието; 3. възможността да се предложи на потреби- теля друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него. │ PFSA 20-Li A1    27 ■...
 • Seite 33 (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на дого- вора, ако несъответствието на потребител- ската стока с договора е незначително. │ ■ 28    PFSA 20-Li A1...
 • Seite 34: Оригинална Декларация За Съответствие

  EN 60335-1:2012/A13:2017 EN 60335-2-29:2004/A2:2010 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Типово обозначение на машината: Акумулаторен пистолет за боя PFSA 20-Li A1 Година на производство: 01 - 2020 Сериен номер: IAN 303000_1910 Бохум, 01.10.2019 г. Семи Угузлу - Мениджър качество - Запазено...
 • Seite 35: Поръчка На Резервна Акумулаторна Батерия

  За да се гарантира бърза обработка на вашата поръчка, при всякакви запитвания имайте готовност да съобщите артикулния номер (напр. 303000) на уреда. Артикулният номер е посочен на фабричната табелка или на заглавния лист на това ръководство. │ ■ 30    PFSA 20-Li A1...
 • Seite 36 Telefonische Bestellung ............44 DE │ AT │ CH │ PFSA 20-Li A1    31...
 • Seite 37: Einleitung

  Schäden übernehmen wir 1 Filter keine Haftung. Das Gerät ist nur für den privaten Einsatz bestimmt. * 1 x vormontiert Ausstattung Technische Daten siehe Abbildung Ausklappseite: Akku-Farbspritzpistole: PFSA 20-Li A1 Überwurfmutter Bemessungsspannung 20 V (Gleichstrom) Düsenkopf Förderleistung 700 ml/min (Wasser) Düse...
 • Seite 38: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf. Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkube- triebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel). DE │ AT │ CH │ PFSA 20-Li A1    33 ■...
 • Seite 39: Arbeitsplatz-Sicherheit

  Die Anwendung eines für den dung, Schmuck oder lange Haare können von Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels sich bewegenden Teilen erfasst werden. verringert das Risiko eines elektrischen Schlages. │ DE │ AT │ CH ■ 34    PFSA 20-Li A1...
 • Seite 40: Verwendung Und Behandlung Deselektrowerkzeugs

  Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und strahlung, Feuer, Wasser und sauber. Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge Feuchtigkeit. Es Besteht Explosionsge- mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich fahr. weniger und sind leichter zu führen. DE │ AT │ CH │ PFSA 20-Li A1    35 ■...
 • Seite 41: Service

  ■ Verwenden Sie kein Zubehör welches nicht ■ Verspritzen Sie keine Materialien bei denen von PARKSIDE empfohlen wurde. Dies kann nicht bekannt ist, ob sie eine Gefahr darstellen. zu elektrischem Schlag und Feuer führen. Unbekannte Materialien können gefährdende Bedingungen schaffen.
 • Seite 42: Sicherheitshinweise Für Ladegeräte

  Batterien laden: PAP 20 A1/PAP 20 A2/ gespritzt werden. Deren schmirgelnde Wir- PAP 20 A3. kung verkürzt die Lebensdauer des Gerätes. ♦ Eine aktuelle Liste der Akkukompatibilität finden Sie unter www.Lidl.de/Akku. DE │ AT │ CH │ PFSA 20-Li A1    37 ■...
 • Seite 43: Spritzfläche Vorbereiten

  Lösen Sie die Überwurfmutter vollständig von der Spritzeinheit ♦ Setzen Sie die gewünschte Düse in den Düsenkopf ein. ♦ Schrauben Sie die Überwurfmutter wieder auf der Spritzeinheit fest. │ DE │ AT │ CH ■ 38    PFSA 20-Li A1...
 • Seite 44: Spritzmaterial Einfüllen

  Tuch. Verwenden Sie niemals Benzin, Lösungs- HINWEIS mittel oder Reiniger, die Kunststoff angreifen. ► Es wird empfohlen, mit der minimalen Einstel- ♦ Lagern Sie das Gerät nur in trockenen Räumen. lung zu beginnen. DE │ AT │ CH │ PFSA 20-Li A1    39 ■...
 • Seite 45: Luftfilter Reinigen/Ersetzen

  Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtver- waltung. │ DE │ AT │ CH ■ 40    PFSA 20-Li A1...
 • Seite 46: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Sie das reparierte oder ein neues Produkt ■ Missachtung der Sicherheits- und Wartungs- zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts vorschriften, Bedienungsfehler beginnt kein neuer Garantiezeitraum. ■ Schäden durch Elementarereignisse DE │ AT │ CH │ PFSA 20-Li A1    41 ■...
 • Seite 47: Service

  Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift (IAN) 123456 Ihre Bedienungsanleitung öffnen. keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www.kompernass.com │ DE │ AT │ CH ■ 42    PFSA 20-Li A1...
 • Seite 48: Original-Konformitätserklärung

  EN 55014-2:2015 EN 60335-1:2012/A13:2017 EN 60335-2-29:2004/A2:2010 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 50581:2012 Typbezeichnung der Maschine: Akku-Farbspritzpistole PFSA 20-Li A1 Herstellungsjahr: 01 - 2020 Seriennummer: IAN 303000_1910 Bochum, 01.10.2019 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 49: Ersatz-Akku Bestellung

  Um eine schnelle Bearbeitung Ihrer Bestellung zu gewährleisten, halten Sie bitte für alle Anfragen die Artikelnummer (z. B. IAN 303000) des Gerätes bereit. Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild oder dem Titelblatt dieser Anleitung. │ DE │ AT │ CH ■ 44    PFSA 20-Li A1...
 • Seite 50 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Versiunea informaţiilor · Актуалност на информацията Stand der Informationen: 01 / 2020 · Ident.-No.: PFSA20-LiA1-102019-1 IAN 303000_1910...

Diese Anleitung auch für:

Ian 303000_1910