Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PRMA 40-Li A2 Originalbetriebsanleitung

40 volt akku-rasenmäher
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
40V Cordless Lawn Mower PRMA 40-Li A2
40 V akkus fűnyíró
Az originál használati utasítás fordítása
40V aku sekačka na trávu
Překlad originálního provozního návodu
40 Volt Akku-Rasenmäher
Originalbetriebsanleitung
IAN 330877_1907
40 voltna akumulatorska kosilnica
Prevod originalnega navodila za uporabo
40 V akumulátorová kosačka na
trávu
Preklad originálneho návodu na obsluhu

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PRMA 40-Li A2

 • Seite 1 40V Cordless Lawn Mower PRMA 40-Li A2 40 V akkus fűnyíró 40 voltna akumulatorska kosilnica Az originál használati utasítás fordítása Prevod originalnega navodila za uporabo 40V aku sekačka na trávu 40 V akumulátorová kosačka na Překlad originálního provozního návodu trávu Preklad originálneho návodu na obsluhu...
 • Seite 2 Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Sadržaj Bevezető Bevezető ........4 Gratulálunk az Ön által megvásárolt új Rendeltetésszerű használat ..4 berendezéshez. Ezzel egy kiváló minőségű Általános leírás ......5 termék mellett döntött. A jelen készülék minőségét a gyártás alatt ellenőrizték és Szállítási terjedelem ......5 Működés leírása ....... 5 alávetették egy végső...
 • Seite 5: Általános Leírás

  és deltetésszerű használatból vagy helytelen könnyen forgó kerekei vannak. A keze- kezelésből eredő károkért. lőelemek funkciója az alábbi leírásban A készülék a Parkside X 20 V TEAM so- található. rozat része és a Parkside X 20 V TEAM Áttekintés sorozat akkumulátoraival üzemeltethető. Az akkumulátorokat csak a Parkside X 20 V TEAM sorozat töltőivel szabad...
 • Seite 6: Műszaki Adatok

  Műszaki adatok szabványosított mérési módszerrel került megállapításra és felhasználható az elekt- Akkumulátoros romos kéziszerszám egy másik készülékkel fűnyíró....PRMA 40-Li A2 történő összehasonlítására. Motorfeszültség U ..40 V A megadott rezgéskibocsátási érték a ; (2-szer 20 V) Motoráram I ........16 A kimaradás előzetes megbecsüléséhez is...
 • Seite 7: Biztonsági Utasítások

  Szimbólumok a használati útmuta- Kirepülő alkatrészek okozta sérülés- tóban veszély Veszélyre utaló jelzés sze- Tartsa távol a közelben tartózkodó mélyi sérülések vagy anyagi személyeket a készüléktől károk megelőzésére vonat- kozó utasításokkal. Vigyázat - éles vágókések! Tartsa távol a lábait és a kezeit. Sérülésve- szély! Felszólító...
 • Seite 8 sek és anyagi károk megelő- vannak a közelben. Gyermekek zése érdekében, feltétlenül nem játszhatnak a készülékkel. olvassa el és tartsa be az • A készüléket kezelő vagy fel- alábbi biztonsági utasításo- használó személy felel más sze- kat és ismerje meg az összes mélyeknek okozott balesetekért kezelőelemet.
 • Seite 9 • Legyen óvatos az olyan készülé- • Ügyeljen a stabil álló helyzetre kekkel, amelyek több vágószer- a munkavégzés közben, különö- számmal rendelkeznek, mivel sen lejtőkön. Mindig a lejtőhöz az egyik kés mozgása forgásba képest keresztirányba dolgoz- hozhatja a többi kést. zon, soha ne felfelé...
 • Seite 10 Figyelem, veszély! A kés nem használja a készüléket rendelte- áll le rögtön. Sérülésveszély tésellenes célra. áll fenn. • Ne használja a készüléket gyú- lékony folyadékok vagy gázok • A készüléket nem szabad meg- közelében. Ennek figyelmen emelni vagy szállítani, amíg a kívül hagyása esetén tűz- vagy motor működik.
 • Seite 11 • Végezze el a sérült alkatrészek • A vágókések karbantartása so- szükséges javítását. rán ügyeljen arra, hogy a vágó- • A kezeit és a lábait soha ne kések még abban az esetben is tegye a forgó részek közelébe mozoghatnak, ha az áramforrás vagy alá.
 • Seite 12: Összeszerelés

  • Ne használjon olyan tartozéko- utasításokat és tudniva- kat, amelyeket a PARKSIDE nem lókat. A töltés részletes ajánl. Ez áramütést vagy tüzet leírása és további infor- okozhat. mációk ebben a külön Elektromos biztonság:...
 • Seite 13: Fűgyűjtő Kosár Szerelése

  2. Szorítsa meg a szorítókart (2) az óra- 3. Tolja be a mulcsozó készletet (18). A mutató járásával azonos irányban. kengyel (18a) bekattan. Mulcsozó készlet levétele 3. Zárja le a szorítókart (2), a szár (3) irányába nyomva. A szorítókart úgy 4.
 • Seite 14: Vágásmagasság Beállítása

  Be- és kikapcsolás esetén kb. 25 - 45 mm, játszófű esetén kb. 45 - 65 mm. Az akkumulátoros fűnyírót két be- Az első vágáshoz a szezonban ma- helyezett, Parkside X 20 V Team gas vágásmagasságot kell választa- gyártmányú akkumulátorral lehet működtetni. Akkumulátor 1.
 • Seite 15: Auto-/Eco-Mód

  Akkumulátor töltöttségi lévő vezetőhornyokra (lásd az szintjének ellenőrzése kis képet). 4. Ügyeljen arra a készülék bekap- csolása előtt, hogy a készülék A töltésszintjelző ( 22) az akkumulátor semmilyen tárgyhoz ne érjen 9) töltöttségi szintjét jelzi. hozzá. 5. A bekapcsoláshoz Nyomja meg a töltésszint-kijelző gombot nyomja meg a ki- 21) a felső...
 • Seite 16: Tisztítás / Karbantartás

  • Lejtőkön mindig a lejtőhöz képest ke- vagy műanyag darabbal a kerekekről, resztirányba dolgozzon. Legyen külö- a szellőzőnyílásokról, az ürítő nyílásról nösen óvatos a hátrafelé menetben és és a kés területéről. Ne használjon ke- a készülék visszahúzásánál. mény vagy hegyes tárgyakat, mert kár •...
 • Seite 17: Ártalmatlanítás/Környezetvédelem

  • Hagyja lehűlni a készüléket, mielőtt a helyi hulladékkezelő szolgáltatónál leállítja egy zárt helyiségben. vagy szervizközpontunkban. • Hosszabb tárolás (pl. téliesítés) előtt • Meghibásodott beküldött készüléke ár- vegye ki az akkumulátorokat a készü- talmatlanítását ingyen elvégezzük. lékből. • Ne dobja a levágott füvet a szemetes kukába, hanem juttassa el komposztá- Nem vállalunk felelősséget a készülékeink lásra vagy hordja szét cserjék és fák...
 • Seite 18: Hibakeresés

  Hibakeresés Probléma Lehetséges ok Hibaelhárítás Akkumulátor töltöttségi szint elle- nőrzése, Akkumulátor ( 9) leme- Akkumulátor feltöltése (vegye rült figyelembe az akkumulátor és a töltő külön használati útmutatóját Helyezze be az akkumulátort Akkumulátor ( 9) nincs (lásd „Akkumulátor kivétele/be- behelyezve helyezése”) A készülék nem indul kireteszelő...
 • Seite 19: Hu Jótállási Tájékoztató

  HU JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ A termék megnevezése: Gyártási szám: Akkumulátoros fűnyíró IAN 330877_1907 A termék típusa: PRMA 40-Li A2 A gyártó cégneve, címe, e-mail címe: Szerviz neve, címe, telefonszáma: Grizzly Tools GmbH & Co. KG Szerviz Magyarország Stockstädter Straße 20 Tel.: 06800 21225 63762 Großostheim...
 • Seite 20 érvényesíthetőségének határideje a termék, vagy fődarabjának kicserélése esetén a csere napján újraindul. 5. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Abban az esetben, ha a javítás a helyszínen nem végezhető el, a termék ki- és visszaszereléséről, vala- mint szállításáról a forgalmazónak kell gondoskodnia.
 • Seite 21: Úvod

  CE Uporaba orodja v dežju ali vlažnem okolju ......92 je prepovedana. Proizvajalec ne jamči za škodo, nastalo zaradi nenamenske ali napačne uporabe. Orodje sodi v serijo Parkside X 20 V TEAM in ga lahko uporabljate z...
 • Seite 22: Splošen Opis

  Pregled akumulatorskimi baterijami za serijo Parksi- de X 20 V TEAM. Akumulatorske baterije lahko polnite samo s polnilniki iz serije 1 Zgornji ročaj Parkside X 20 V TEAM. 2 Zatezna ročica za pritrditev zgornjega ročaja Splošen opis 3 Spodnji nosilec 4 Zaščita pred udarci Slike najdete na prednji in zad- 5 Zatezna ročica za pritrditev...
 • Seite 23: Tehnični Podatki

  Tehnični podatki možno uporabiti za medsebojno primerja- vo električnih orodij. Akumulatorska Navedeno vrednost vibracij je prav tako kosilnica ....PRMA 40-Li A2 možno uporabiti za oceno izpostavljenosti Električna napetost uporabnika. motorja .....40 V (2x 20 V) Opozorilo: Vrednost vibracij med Električni tok motorja I .....16 A...
 • Seite 24: Varnostna Opozorila

  Pozor! Naknadno vrtenje kosilnega Pozorno preberite navodila za upo- rabo. rezila. Preden se lotite nastavitev ali čišče- Nosite zaščitne rokavice. nja, izklopite motor in odstranite Varnostna opozorila kontaktni ključ Uporabljajte zaščitna očala in zaš- To poglavje obravnava osnovna čito za sluh. varnostna opozorila za delo z orodjem.
 • Seite 25 • Orodje smejo uporabljati osebe v odprte sandale. Ne nosite z omejenimi fizičnimi, senzorič- ohlapnih oblačil ali oblačil z nimi ali duševnimi sposobnostmi visečimi trakovi ali pasovi. ali s pomanjkanjem izkušenj in • Pred uporabo vedno preverite, znanja, če jih med delom nad- ali so rezila, pritrdilni vijak in zorujete ali jih poučite o varni celotna rezalna glava obrablje-...
 • Seite 26 • Vklopite motor po navodilih in privzdignete sprednja kolesa samo takrat, ko so vaše noge v orodja. Vedno preverite, da sta varni razdalji od rezalnih meha- obe roki v delovnem položaju, nizmov. preden ponovno postavite orod- • Orodja ne uporabljajte v dežju, je na tla.
 • Seite 27 brez varnostnih priprav, kot so • Poskrbite, da so vse matice, za- priprave za odvračanje in/ali tiči in vijaki trdno priviti. prestrezanje trave. • Preverite orodje glede morebi- • Ne preobremenjujte orodja. De- tnih poškodb. lajte samo v navedenem obmo- •...
 • Seite 28 • Ne uporabljajte pribora, ohladi. ki ni priporočen s strani • Pri vzdrževanju rezil upoštevaj- PARKSIDE. Sicer lahko pride te, da je mogoče rezila premi- kati, tudi ko je napajanje preki- do električnega udara ali poža- njeno. • Poskrbite, da so vse matice, Električna varnost:...
 • Seite 29: Montaža Spodnjega Nosilca

  Parkside 3. Blokirajte zatezno ročico (2), tako da X 20 V Team. Podroben jo potisnete proti ročaju (3). Zatezni opis postopka polnje- ročici morata biti ob ročaju nameščeni tako, da je mogoče vpenjanje s srednje nja in druge informacije veliko silo.
 • Seite 30: Uporaba

  3. Vstavite komplet za pripravo zastirke Indikator napolnjenosti odprt: (18). Zatikalo (18a) se zaskoči. Košara za travo je prazna Odstranjevanje kompleta za pripravo zastirke Indikator napolnjenosti zaprt: 4. Zatikalo (18a) kompleta za pripravo Košara za travo je polna zastirke potisnite navznoter in izvlecite Nastavitev višine komplet za pripravo zastirke (18).
 • Seite 31: Polnjenje Akumulatorske Baterije

  Način Auto/Eco Akumulatorsko kosilnico je mogoče uporabljati samo z dvema akumula- Akumulatorska kosilnica se ob zagonu torskima baterijama serije Parkside samodejno vklopi v na zadnje uporablje- X 20 V Team. nem načinu. S pritiskom na stikalo Auto/ Eco (20) lahko preklapljate med načinoma 1.
 • Seite 32: Preverjanje Stanja Napolnjenosti Akumulatorske Baterije

  Način Eco: Akumulatorska kosilnica de- • Orodje vedno vodite korakoma v čim luje z najmanjšim številom bolj ravnih pasovih. Za košnjo brez ne- vrtljajev, da je čas delovanja obdelanih mest naj se pasovi vedno za akumulatorskih baterij čim nekaj centimetrov prekrivajo. daljši.
 • Seite 33: Menjava Rezil

  • Poskrbite, da bo orodje vedno čisto. Za • Orodje hranite na suhem mestu in iz- čiščenje uporabljajte ščetko ali krpo, ne ven dosega otrok. uporabljajte čistilnih sredstev in topil. • Preden orodje spravite v zaprt prostor, • Po košnji z leseno ali plastično paličico počakajte, da se motor ohladi.
 • Seite 34: Nadomestni Deli/Pribor

  reciklirali. Več informacij dobite pri svojem lokalnem podjetju za odstranje- vanje odpadkov ali našem servisnem centru. • Če nam svoje odsluženo orodje pošlje- te, ga odstranimo brezplačno. • Pokošene trave ne mečite v koš za od- padke, ampak jo kompostirajte ali jo uporabite kot zastirko pod grmovjem in drevjem.
 • Seite 35: Garancijski List

  Grizzly Tools GmbH & Co. KG Stockstädter Straße 20, 63762 Großostheim, Germany Pooblaščeni serviser: Tel.: 080080917 E-Mail: grizzly@lidl.si (Birotehnika, Hodošček Renata s.p., Lendavska ULICA 23, 9000 Murska Sobota) Garancijski list 1. S tem garancijskim listom «Grizzly Tools GmbH & Co. KG, Stockstädter Straße 20, 63762 Großostheim, Germany»...
 • Seite 37: Motnje Pri Delovanju

  Motnje pri delovanju Težava Možen vzrok Odpravljanje napake Preverjanje stanja napolnje- nosti akumulatorske baterije, Akumulatorska baterija napolnite akumulatorsko 9) je prazna. baterijo (upoštevajte ločena navodila za akumulatorsko baterijo in polnilnik). Vstavite akumulatorsko ba- Akumulatorska baterija terijo (upoštevajte ločena 9) ni vstavljena. navodila za akumulatorsko Orodje se ne vklopi baterijo in polnilnik).
 • Seite 38: Úvod

  Obsah Úvod Úvod..........38 Blahopřejeme vám ke koupi vašeho nové- Účel použití ........38 ho přístroje. Rozhodli jste se pro vysoce Obecný popis ......39 kvalitní výrobek. Objem dodávky ......39 Kvalita tohoto přístroje byla kontrolována Popis funkce ........39 během výroby a byla provedena také Přehled ..........
 • Seite 39: Obecný Popis

  Přístroj je součástí série Parkside lohách. Funkce ovládacích prvků naleznete X 20 V TEAM a lze jej provozovat s aku- v následujících popisech. mulátory série Parkside X 20 V TEAM. Aku- Přehled mulátory se smí nabíjet pouze nabíječkami série Parkside X 20 V TEAM. 1 horní držadlo Obecný...
 • Seite 40: Technické Údaje

  26 ukazatel stavu naplnění Deklarovaná úroveň vibrací může být také použita k předběžnému stanovení doby Technické údaje expozice přístroje. Aku travní sekačka .. PRMA 40-Li A2 Výstraha: Napětí motoru .....40 V Emisní hodnota vibrací se může bě- (2x 20 V) Proud motoru I ........16 A...
 • Seite 41: Symboly V Návodu

  Pozor – ostrý řezací nůž! Mějte Příkazové značky (namísto výkřič- ruce a nohy v bezpečné vzdálenos- níku je vysvětlován příkaz) s údaji ti. Nebezpečí poranění! pro prevenci škod. Pozor! Doběh nože sekačky na trá- Informační značky s informacemi pro lepší zacházení s nástrojem. Před nastavováním nebo čištěním Přečtěte si návod k obsluze.
 • Seite 42 • Pozorně si přečtěte návod k ob- kameny, tyče, dráty, nebo jiné sluze. cizí předměty, které by mohly • Tento přístroj nesmí používat být zachyceny a odhozeny. děti. Děti musí být pod dohle- • Noste vhodný pracovní oděv, dem, aby si nehrály s přístro- jako jsou pevné...
 • Seite 43 Práce s přístrojem: když otočíte přístroj, zatáhnete ho směrem k sobě nebo jdete-li Během práce nedávejte nohy dozadu. a ruce do blízkosti rotujících • Přístroj zapněte opatrně podle částí nebo pod rotující části. pokynů, uvedených v tomto Hrozí nebezpečí poranění! návodu k obsluze.
 • Seite 44 • Vždy udržujte otvor na výhoz - před uvolněním zablokování trávy čistý a volný. Odstraňte nebo odstraněním ucpání ve kosený materiál pouze tehdy, vyhazovacím kanálu, když je přístroj zastaven. - před kontrolou, čištěním nebo • Přístroj nenechávejte nikdy bez prací na zařízení, dozoru na pracovišti.
 • Seite 45 případě potřeby jej nechte • Zacházejte s Vaším přístrojem opravit, s pečlivostí. Pro lepší a bezpeč- - začne-li zahradní přístroj ne- nější práci udržujte nástroje zvykle vibrovat (ihned zkont- ostré a v čisté. Postupujte podle rolujte!). předpisů pro údržbu. • Při spuštění nebo nastartování •...
 • Seite 46: Návod K Montáži

  Vašeho hodinových ručiček. akumulátoru a Vaší na- 3. Zaaretujete upínací páku (2) tím, že ji bíječky série Parkside stisknete ve směru držadla (3). Upínací X 20 V Team. Podrobný páčky musí přiléhat k držadlu tak, aby popis procesu nabíjení...
 • Seite 47: Montáž Zachytávacího Koše Na Trávu

  Zavěšení/sejmutí Povolte upínací páky (2+5) a horní zachytávacího koše na držadlo (1) a spodní držadlo (3) trávu sklopte k sobě, aby přístroj neza- bíral tolik místa. Kabel přístroje se přitom nesmí přiskřípnout. 1. K zavěšení zachytávacího koše na trávu (13) nadzdvihněte ochranu proti Montáž...
 • Seite 48: Vložení/Vyjmutí Akumulátoru

  45 - 65 mm. Akumulátorovu sekačku na trávu lze provozovat pouze se dvěma vlo- Pro první sečení v sezóně by se ženými akumulátory série Parkside měla zvolit vysoká výška sečení. X 20 V Team. Vložení/vyjmutí 1. Postavte přístroj na rovný pod- akumulátoru...
 • Seite 49: Režim Auto/Eco

  2 LED svítí (červená a oranžová): Kvůli inteligentnímu řízení spotřeby energie naskakuje motor se zpož- Akumulátor je částečně nabitý děním. 1 LED svítí (červená): Po vypnutí přístroje se nůž Akumulátor je nutné dobít ještě několik sekund otá- Práce s přístrojem čí.
 • Seite 50: Čištění/Údržba

  Čištění/údržba Vyměna nože Práce, které nejsou popsány Je-li nůž tupý, lze jej v odborné dílně ne- v tomto návodu k obslu- chat nabrousit. Je-li nůž poškozen nebo ze, nechte provádět v námi vykazuje-li nerovnováhu, musí se vyměnit. schváleným zákaznickým servisem. Používejte pouze 1.
 • Seite 51: Náhradní Díly/Příslušenství

  Náhradní díly/ Elektrické přístroje nepatří do do- mácího odpadu. příslušenství Náhradní díly a příslušenství Akumulátory neodhazujte do obdržíte na stránkách domovního odpadu, do ohně www.grizzly-service.eu (nebezpečí exploze) ani do vody. Poškozené akumulátory mohou při úniku jedovatých výparů či kapalin Pokud máte problémy při objednávání, po- poškodit životní...
 • Seite 52: Záruka

  Záruka Záruční oprava se vztahuje na materiálové nebo výrobní vady. Tato záruka se netýká Vážení zákazníci, dílů výrobku, které jsou vystaveny normál- Na tento přístroj poskytujeme 3letou záru- nímu opotřebení, a lze je považovat za ku od data zakoupení. spotřební materiál (např. filtry nebo nástav- V případě...
 • Seite 53: Opravna

  Service-Center pi (pokladní stvrzenky) a po uvedení, v čem závada spočívá a kdy k ní došlo, Servis Česko přeposlat bez platby poštovného na vám sdělenou adresu příslušného ser- Tel.: 800143873 visu. Aby bylo zabráněno problémům E-Mail: grizzly@lidl.cz s přijetím a dodatečnými náklady, IAN 330877_1907 bezpodmínečně...
 • Seite 54: Hledání Chyb

  Hledání chyb Problém Možná příčina Odstranění závady Zkontrolujte stav nabití akumulá- toru, Akumulátor ( 9) je Nabíjení baterie (dodržujte sa- prázdný mostatný návod k obsluze pro akumulátor a nabíječku) Vložte baterii (dodržujte samo- Akumulátor ( 9) není statný návod k obsluze pro aku- vložen mulátor a nabíječku) Přístroj nelze zapnout...
 • Seite 55: Úvod

  Obsah Úvod Úvod..........55 Gratulujeme Vám k zakúpeniu Vášho Používanie podľa určenia ...55 nového prístroja. Tým ste sa rozhodli pre Všeobecný popis ......56 kvalitný produkt. Objem dodávky ......56 Tento prístroj bol počas výroby testovaný Opis funkcie ........56 na kvalitu a podrobený výstupnej kontrole. Prehľad ..........
 • Seite 56: Všeobecný Popis

  ľahkým chodom. Funkcia jednotlivých môže sa prevádzkovať s akumulátormi prvkov obsluhy je uvedená v nasledujúcich série X 20 V TEAM. Akumulátory sa smú popisoch. nabíjať iba s nabíjačkami série Parkside Prehľad X 20 V TEAM. Všeobecný popis 1 Horné držadlo 2 Upínacia páka na upevnenie Obrázky nájdete na prednej a...
 • Seite 57: Technické Údaje

  Uvedená hodnota emisií vibrácii sa môže Technické údaje tiež použiť pre odhad počiatočného poza- stavenia. Akumulátorová kosačka na trávu ....PRMA 40-Li A2 Výstraha: Napätie motora ...40 V Emisná hodnota vibrácií sa môže (2x 20 V) Prúd motora I ........16 A počas skutočného používania...
 • Seite 58: Bezpečnostné Pokyny

  Symboly v návode Nebezpečenstvo poranenia v dô- sledku vymrštených dielov. Výstražné značky s údajmi pre zabránenie škodám na Okolostojace osoby držte mimo zdraví alebo vecným ško- dosahu prístroja. dám. Pozor – Ostré rezacie nože! Nohy a ruky držte mimo dosahu. nebez- Príkazové...
 • Seite 59 • Obsluhujúci alebo používateľ je vecným škodám, prečítajte zodpovedný za zranenia iných si a bezpodmienečne do- ľudí alebo poškodenia ich ma- držiavajte nasledujúce bez- jetku. pečnostné pokyny a dobre • Skontrolujte terén, na ktorom sa oboznámte so všetkými sa používa prístroj a odstráňte ovládacími časťami.
 • Seite 60 • Používajte len tie náhradné nadol. Buďte zvlášť opatrní, keď diely a časti príslušenstva, ktoré meníte na svahu smer jazdy. dodáva a odporúča výrobca. Nepracujte na nadmerne str- Použitie cudzích dielov spôsobí mých svahoch. okamžitú stratu nároku na záru- • Prístroj veďte iba v krokovej rýchlosti.
 • Seite 61 • Prístroj sa nesmie zdvíhať ani • Prístroj vypnite, vytiahnite bez- prepravovať, pokiaľ motor beží. pečnostný kľúč a vyberte aku- Prístroj vypnite, keď sa musí mulátor. Uistite sa, že sú všetky naklopiť na prepravu, keď sa pohyblivé časti stoja zastavené: križujú...
 • Seite 62 • Nepoužívajte žiadne prí- • Postarajte sa, aby všetky matice, slušenstvo, ktoré bolo svorníky a skrutky boli pevne odporúčané spoločnosťou dotiahnuté a aby bol prístroj v PARKSIDE. To môže viesť k zá- bezpečnom pracovnom stave.
 • Seite 63: Montáž

  3. Upínacie páky (2) zablokujte, tým že mulátora a vašej na- ich tlačíte v smere spodného držadla bíjačky série Parkside (3). Upínacie páky musíte priložiť na X 20 V Team. Podrob- držadlo tak, aby upínanie mohlo byť nejší opis k nabíjaniu a...
 • Seite 64: Montáž Zberného Koša Na Trávu

  Obsluha Ak sa to nepodarí, otáčajte upínaciu páku ďalej v smere otáčania hodino- Nastavenia na prístroji sa vých ručičiek, alebo ju uvoľnite proti môžu vykonávať len pri vyp- smeru otáčania hodinových ručičiek nutom motore a stojacom (pozri malý obrázok). 4. Upnutie držiaka kábla: noži.
 • Seite 65: Nastavenie Výšky Rezu

  činí približne 25 – 45 mm, pri úžitkovej Aku-kosačka na trávu sa smie tráve približne 45 – 65 mm. používať iba s dvoma vloženými akumulátormi série Parkside X 20 V Pre prvé kosenie v sezóne by sa Team. mala zvoliť veľ ká výška kosenia.
 • Seite 66: Režim Automatika/Eko

  čidlo (16) a držte ho stlačené, Stlačte tlačidlo na signalizáciu stavu nabi- zatiaľ čo tlačíte štartovaciu páku 21) na hornom držadle. tia ( (17). Uvoľnite uvoľňovacie tla- Stav nabitia akumulátora je signalizovaný čidlo. rozsvietením príslušných LED žiaroviek. 6. Pri vypínaní uvoľnite štartovaciu Svietia 3 LED (červená, oranžová...
 • Seite 67: Čistenie/Údržba

  Po vypnutí prístroja sa otáča osadenie všetkých matíc, svorníkov a nôž ešte niekoľ ko sekúnd. skrutiek. Nedotýkajte sa bežiaceho • Skontrolujte kryty a ochranné zariade- noža. Hrozí nebezpečenstvo nia vzhľadom na poškodenia a správ- zranenia osôb. ne osadenie. Prípadne tieto vymeňte. Čistenie/údržba Výmena noža Práce, ktoré...
 • Seite 68: Likvidácia/Ochrana Životného

  Náhradné diely/ Neručíme za škody spôsobené našimi prístrojmi, ak tieto boli spôsobené neod- Príslušenstvo bornou opravou alebo použitím iných než Náhradné diely a príslušenstvo originálnych dielov, resp. neodborným nájdete na strane používaním. www.grizzly-service.eu Likvidácia/ochrana Ak by sa mali vyskytnúť problémy s proce- životného som objednávky, použite, prosím, kontakt- Z náradia vyberte akumulátor a náradie,...
 • Seite 69: Záruka

  Záruka Záruka sa týka materiálových alebo vý- robných chýb. Táto záruka sa nevzťahuje Vážená zákazníčka, vážený zákazník, na diely produktu, ktoré sú vystavené Pre tento prístroj platí záruka 3 roky od normálnemu opotrebeniu a preto sa môžu dátumu zakúpenia. považovať za opotrebované diely (napr. Ak je prístroj poškodený, podľa zákona nôž, skrutka noža) alebo na poškodenia máte právo ho reklamovať...
 • Seite 70: Servisná Oprava

  Service-Center la, zaslať bez poštovného na adresu servisu, ktorá vám bude oznámená. Servis Slovensko Pre zabránenie dodatočných nákladov a problémov pri prevzatí použite len Tel.: 0850 232001 tú adresu, ktorá vám bude oznámená. E-Mail: grizzly@lidl.sk Nezasielajte prístroj ako nadmerný IAN 330877_1907 tovar na náklady príjemcu, expresne Dovozca alebo s iným špeciálnym nákladom.
 • Seite 71: Vyhľadávanie Chýb

  Vyhľadávanie chýb Problém Možná príčina Odstránenie poruchy Kontrola stavu nabitia akumu- látora, Akumulátor ( 9) vybitý Nabite akumulátor (zohľadnite samostatný návod pre akumulá- tor a nabíjačku) Založte akumulátor (zohľadnite Akumulátor ( 9) nie je pri- samostatný návod pre akumulá- pojený tor a nabíjačku) Prístroj neštartuje Porucha...
 • Seite 72: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........72 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......72 ein hochwertiges Gerät entschieden. Die- Allgemeine Beschreibung ...73 ses Gerät wurde während der Produktion Lieferumfang ........73 auf Qualität geprüft und einer Endkontrolle Funktionsbeschreibung .....
 • Seite 73: Allgemeine Beschreibung

  Gebrauch zur Schnittebene sich drehendes Schneid- oder falsche Bedienung verursacht wurden. werkzeug. Er ist mit einem leistungsstarken Das Gerät ist Teil der Serie Parkside Elektromotor, einem robusten Kunststoffge- X 20 V TEAM und kann mit Akkus der häuse, einem Sicherheitsschalter, einem Parkside X 20 V TEAM Serie betrieben...
 • Seite 74: Technische Daten

  Technische Daten ren gemessen worden und kann zum Ver- gleich eines Elektrowerkzeugs mit einem 40 Volt anderen verwendet werden. Akku-Rasenmäher .. PRMA 40-Li A2 Der angegebene Schwingungsemissi- Motorspannung U ..40 V onswert kann auch zu einer einleitenden ; (2x 20V) Motorstrom I ........16 A...
 • Seite 75: Symbole Und Bildzeichen

  Symbole und Ladezustandsanzeige und Auto-/ Bildzeichen AUTO Eco-Schalttaster am Bügelgriff AUTO/ECO Bildzeichen auf dem Gerät Füllstandsanzeige am Grasfangkorb Achtung! Füllstandsanzeige geöffnet: Gefahr durch elektrischen Schlag! Grasfangkorb leer Lesen Sie die Betriebsanleitung auf- Füllstandsanzeige geschlossen: merksam durch. Grasfangkorb gefüllt Symbole in der Betriebsanleitung Verletzungsgefahr durch wegge- schleuderte Teile Gefahrenzeichen mit Anga-...
 • Seite 76: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Allgemeine des Gerätes unterwiesen wur- Sicherheitshinweise den und die daraus resultieren- den Gefahren verstehen. WICHTIG LESEN SIE DIE GEBRAUCHS- Vorbereitung: ANWEISUNG SORGFÄLTIG. GEBRAUCHSANWEISUNG • Erlauben Sie niemals Kindern ZUM NACHLESEN AUFBE- oder anderen Personen, die die Betriebsanleitung nicht kennen, WAHREN. das Gerät zu benutzen.
 • Seite 77 Kleidung mit hängenden Schnü- Nähe oder unter rotierende ren oder Gürteln. Teile. Es besteht Verletzungs- • Vor dem Gebrauch ist immer gefahr! durch Sichtkontrolle zu prüfen, ob die Schneidmesser, Befesti- • Schalten Sie den Motor nach gungsbolzen und die gesamte Anweisung ein und nur dann, Schneideinheit abgenutzt oder wenn Ihre Füße in sicherem Ab-...
 • Seite 78 • Schalten Sie das Gerät mit wenn das Gerät zu und von den Vorsicht entsprechend den An- zu mähenden Flächen gebracht weisungen in dieser Betriebsan- wird. leitung ein. Achten Sie auf aus- • Halten Sie die Grasauswurf- reichenden Abstand der Füße öffnung stets sauber und frei.
 • Seite 79 Vergewissern Sie sich, dass alle - Sie sich vom Gartengerät beweglichen Teile stillstehen: entfernen, vor dem Beseitigen - immer, wenn Sie das Gerät von Blockierungen, verlassen und wenn es nicht - wenn Sie das Gartengerät verwendet wird, überprüfen, reinigen oder an - bevor Sie Blockierungen lö- ihm arbeiten, sen oder Verstopfungen im...
 • Seite 80 • Versuchen Sie nicht das Gerät gelassen sind. • Verwenden Sie kein Zubehör selbst zu reparieren, es sei welches nicht von PARKSIDE denn, Sie besitzen hierfür eine empfohlen wurde. Dies kann zu Ausbildung. Sämtliche Arbeiten, die nicht in dieser Betriebsanlei- elektrischem Schlag oder Feuer tung angegeben werden, dürfen...
 • Seite 81: Montage

  Spannhebeln (2) rechts und links am Betriebsanleitung Ihres unteren Holm (3). Der Entriegelungs- Akkus und Ladege- knopf (16) muss sich in Mährichtung räts der Serie Parkside rechts befinden. Es sind zwei Positionen möglich. X 20 V Team gegeben 2. Drehen Sie die Spannhebel (2) im Uhr- sind.
 • Seite 82: Grasfangkorb Montieren

  Grasfangkorb 2. Klappen Sie den Prallschutz (4) auf den montieren Grasfangkorb (13). Er hält den Gras- fangkorb an richtiger Position. 1. Klipsen Sie den Handgriff (13c) des 3. Zum Abnehmen des Grasfangkorbes Grasfangkorbs (13) in die Oberseite (13) heben Sie den Prallschutz (4) an des Grasfangkorbs (13) ein.
 • Seite 83: Akkus Einsetzen/Entnehmen

  Berühren Sie das laufende Messer nicht. Es besteht die Der Akku-Rasenmäher kann nur mit Gefahr von Personenschä- zwei eingesetzten Akkus der Serie Parkside X 20 V Team betrieben den. werden. Auto-/Eco-Modus 1. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche.
 • Seite 84: Ladezustand Des Akkus Prüfen

  Eco-Modus: Der Akku-Rasenmäher läuft Bahnen immer um wenige Zentimeter mit der niedrigsten Drehzahl überlappen. für maximale Akkulaufzeit. • Stellen Sie die Schnitthöhe so ein, dass das Gerät nicht überlastet wird. Ladezustand des Akkus Andernfalls kann der Motor beschädigt prüfen werden. •...
 • Seite 85: Allgemeine Reinigungs- Und Wartungsarbeiten

  Allgemeine Reinigungs- und 3. Bauen Sie das neue Messer (23) in Wartungsarbeiten umgekehrter Reihenfolge wieder ein. Achten Sie darauf, dass das Messer Spritzen Sie das Gerät nicht (23) richtig positioniert (siehe Bild mit Wasser ab. Es besteht und die Messerschraube (24) fest ange- die Gefahr eines elektrischen zogen ist.
 • Seite 86: Ersatzteile/Zubehör

  Ersatzteile/Zubehör Werfen Sie die Akkus nicht in den Hausmüll, ins Feuer (Explosionsge- Ersatzteile und Zubehör fahr) oder ins Wasser. Beschädigte erhalten Sie unter Akkus können der Umwelt und ihrer www.grizzly-shop.de oder Gesundheit schaden, wenn giftige www.grizzly-service.eu Dämpfe oder Flüssigkeiten austre- ten.
 • Seite 87: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Gerätes Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 88: Reparatur-Service

  Service-Center zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- Service Deutschland formationen über die Abwicklung Ihrer Tel.: 0800 54 35 111 Reklamation. E-Mail: grizzly@lidl.de • Ein als defekt erfasstes Gerät können IAN 330877_1907 Sie, nach Rücksprache mit unserem Service Österreich Kundenservice, unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbons) und der...
 • Seite 89: Fehlersuche

  Fehlersuche Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Akku Ladezustand prüfen, Akku aufladen (separate Bedie- Akku ( 9) entladen nungsanleitung für Akku und Ladegerät beachten) Akku einsetzen (siehe „Akku ein- Akku ( 9) nicht einge- setzen/entnehmen“) setzt Entriegelungsknopf Gerät startet nicht 16) oder Starthebel Reparatur durch Service-Center 17) defekt Motor defekt...
 • Seite 91: Az Eredeti Ce Megfelelőségi Nyilatkozat Fordítása

  Az eredeti CE megfelelőségi nyilatkozat fordítása Ezennel igazoljuk, hogy a 40 V akkus fűnyíró olló PRMA 40-Li A2 Sorozatszám 202001000001 - 202001044044 kezdve a következő vonatkozó EU irányelveknek felel meg a mindenkor érvényes meg- fogalmazásban: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2005/88/EC • 2011/65/EU* A megegyezés biztosítása érdekében a következő...
 • Seite 92: Prevod Originalne Izjave O Skladnosti Ce

  Prevod originalne izjave o skladnosti CE S tem potrjujemo, da 40 voltna akumulatorska kosilnica serije PRMA 40-Li A2 Serijska številka 202001000001 - 202001044044 ustreza veljavnim verzijam zadevnih smernic Evropske unije: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2005/88/EC • 2011/65/EU* Za zagotavljanje skladnosti so bile navedene sledeče usklajene norme, kot tudi nacio- nalne norme in določila:...
 • Seite 93: Překlad Originálního Prohlášení O Shodě Ce

  CE Potvrzujeme tímto, že konstrukce 40V aku sekačka na trávu konstrukční řady PRMA 40-Li A2 Pořadové číslo 202001000001 - 202001044044 odpovídá následujícím příslušným směrnicím EÚ v jejich právě platném znění: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2005/88/EC • 2011/65/EU* Aby byl zaručen souhlas, byly použity následující...
 • Seite 94: Preklad Originálneho Prehlásenia O Zhode Ce

  CE Týmto potvrdzujeme, že 40 V akumulátorová kosačka na trávu konštrukčného radu PRMA 40-Li A2 Poradové číslo 202001000001 - 202001044044 zodpovedá nasledujúcim príslušným smerniciam EÚ v ich práve platnom znení: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2000/14/EC • 2005/88/EC • 2011/65/EU* Aby bola zaručená...
 • Seite 95: Original-Eg-Konformitätserklärung

  Original- EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass der 40 Volt Akku-Rasenmäher Modell: PRMA 40-Li A2 Seriennummer 202001000001 - 202001044044 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2000/14/EG • 2005/88/EG • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 55014-1:2017 •...
 • Seite 98 AUTO AUTO/ECO...
 • Seite 100 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Információk állása · Stanje informacij Stav informací · Stav informácií Stand der Informationen: 012020 Ident.-No.: 72048123012020-4 IAN 330877_1907...