Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
EINHELL LE-BM 710 Gebrauchsanweisung
EINHELL LE-BM 710 Gebrauchsanweisung

EINHELL LE-BM 710 Gebrauchsanweisung

Elektronik-schlagbohrmaschine
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für LE-BM 710:

Werbung

Anleitung LE-BM 710 SPK 4
Gebrauchsanweisung
Elektronik-Schlagbohrmaschine
Návod k použití
Elektronická příklepová vrtačka
Návod na obsluhu
Elektronická príklepová vŕtačka
Navodilo za uporabo
Udarni vrtalnik elektronik
Naputak za uporabu
Elektronička vibracijska bušilica
Art.-Nr. : 42.590.30
21.06.2004
9:10 Uhr
I.-Nr.: 01014
LE-BM
Seite 1
®
710

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für EINHELL LE-BM 710

 • Seite 1 Anleitung LE-BM 710 SPK 4 21.06.2004 9:10 Uhr Seite 1 ® Gebrauchsanweisung Elektronik-Schlagbohrmaschine Návod k použití Elektronická příklepová vrtačka Návod na obsluhu Elektronická príklepová vŕtačka Navodilo za uporabo Udarni vrtalnik elektronik Naputak za uporabu Elektronička vibracijska bušilica Art.-Nr. : 42.590.30 I.-Nr.: 01014...
 • Seite 2 Anleitung LE-BM 710 SPK 4 21.06.2004 9:10 Uhr Seite 2 Bitte vor Montage und Inbe- triebnahme die Betriebsan- Seite 2 ausklappen leitung aufmerksam lesen Prosím nalistujte stranu 2 Před montáží a uvedením Prosím otvorte strany 2 do provozu si prosím Prosimo, da stran 2 razgrne- pozorně...
 • Seite 3 Anleitung LE-BM 710 SPK 4 21.06.2004 9:10 Uhr Seite 3...
 • Seite 4: Wartung

  Anleitung LE-BM 710 SPK 4 21.06.2004 9:10 Uhr Seite 4 Lieferumfang ung lassen Sie die Kohlenbürs- ten von einer Elektrofachkraft LE-BM 710 auswechseln. Zusatzhandgriff mit Tiefenanschlag Halten Sie die Lüftungsschlitze frei. Verwendung Technische Daten Die Bohrmaschine ist zum Bohren von Löchern in Holz, Eisen,...
 • Seite 5 Anleitung LE-BM 710 SPK 4 21.06.2004 9:10 Uhr Seite 5 Ein/Ausschalter: Einschalten: Schalter A drücken Dauerbetrieb: Schalter A mit Feststellknopf B sichern. Ausschalten: Schalter A kurz eindrücken. Durch mehr oder wenig starkes Drücken des Schalters A wählen Sie die Drehzahl.
 • Seite 6: Rozsah Dodávky

  Anleitung LE-BM 710 SPK 4 21.06.2004 9:10 Uhr Seite 6 Rozsah dodávky nechejte odborným elektrikářem vyměnit uhlíkové LE-BM 710 kartáčky. Přídavné držadlo s dorazovou tyčí Větrací otvory udržujte čisté. POUŽITÍ Technická data Vrtačka je konstruována na vrtání Síťové napětí 230 V ~ 50 Hz děr do dřeva, železa, barevných...
 • Seite 7 Anleitung LE-BM 710 SPK 4 21.06.2004 9:10 Uhr Seite 7 Za-/vypínač: Zapnout: Zmáčknout vypínač A Trvalý provoz: Vypínač A zajistit zajišťovacím knoflíkem B. Vypnout: Vypínač A krátce zamáčknout. Méně nebo více silným stlačením vypínače A volíte počet otáček. Otáčením rýhovaného šroubu ve vypínači A můžete počet otáček nastavit předem.
 • Seite 8 Anleitung LE-BM 710 SPK 4 21.06.2004 9:10 Uhr Seite 8 Objem dodávky odborného elektrotechnika. Udržujte vetracie otvory vždy voľné. LM-BM 710 Ak zistíte na vŕtačke poškode Dodatočná rukoväť s hĺbkovým nie, môžete objednať v našom dorazom zákazníckom servise náhradné POUŽITIE diely.
 • Seite 9 Anleitung LE-BM 710 SPK 4 21.06.2004 9:10 Uhr Seite 9 Vypínač zap/vyp: Zapnutie: Stlačiť spínač A Trvalá prevádzka: Zabezpečiť spínač A pomocou aretačného tlačidla B. Vypnutie: Krátko zatlačiť spínač A Pomocou menej alebo viac silné stlačenie spínača A zvolíte otáčky.
 • Seite 10: Obseg Dobave

  Anleitung LE-BM 710 SPK 4 21.06.2004 9:10 Uhr Seite 10 Obseg dobave za elektrostroko zamenja oglje- ne krtačke. LE-BM 710 reže za prezračevanje na ohišju Dodatni ročaj z globinskim prislo- motorja naj bodo prehodne in čiste. UPORABA Tehnični podatki Vrtalni stroj je konstruiran za vrtan-...
 • Seite 11 Anleitung LE-BM 710 SPK 4 21.06.2004 9:10 Uhr Seite 11 Stikalo za vklop in izklop Vklop: Pritisnite stikalo A Neprekinjeno obratovanje: Stikalo A blokirajte s fiksirnim gumbom B. Izklop: Na hitro pritisnite stikalo A. Število vrtljajev izbirate z bolj ali manj močnim pritiskanjem na stikalo A.
 • Seite 12: Opseg Isporuke

  Anleitung LE-BM 710 SPK 4 21.06.2004 9:10 Uhr Seite 12 Opseg isporuke ugljene četkice. Ventilacijski otvori moraju biti LE-BM 710 čisti i nepokriveni. Dodatna ručka s graničnikom dubi- Tehnički podaci Upotreba Napon 230 V ~ 50 Hz Bušilica je konstruirana za bušenje...
 • Seite 13 Anleitung LE-BM 710 SPK 4 21.06.2004 9:10 Uhr Seite 13 Uključivanje/isključivanje: Uključivanje: Pritisnite prekidač A. Stalni rad: Aretirajte prekidač A pomoću gumba za blo- kiranje B. Isključivanje: Kratko pritisnite prekidač A. Blažim ili jačim pritiskivanjem prekidača A bira- te broj okretaja. Okretanjem vijka s nazublje- nom glavom u prekidaču A možete prethodno...
 • Seite 14 Anleitung LE-BM 710 SPK 4 21.06.2004 9:10 Uhr Seite 14 EG Konformitätserklärung ® EC Declaration of Conformity Déclaration de Conformité CE EC ¢‹ÏˆÛË ÂÚÈ Ù˘ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛ˘ EC Conformiteitsverklaring Dichiarazione di conformità CE Declaracion CE de Conformidad EC Overensstemmelseserklæring Declaração de conformidade CE EU prohlášení...
 • Seite 15: Záruční List

  Anleitung LE-BM 710 SPK 4 21.06.2004 9:10 Uhr Seite 15 ZÁRUČNÍ LIST Na přístroj označený v návodu poskytujeme záruku 2 let, pro ten případ, že by byl náš výrobek vadný. Tato 2letá lhůta začíná přechodem rizika nebo převzetím přístroje zákazníkem.
 • Seite 16: Záručný List

  Anleitung LE-BM 710 SPK 4 21.06.2004 9:10 Uhr Seite 16 Záručný list Na prístroj popísaný v návode na obsluhu poskytujeme záruku 2 roky, ktorá sa vzťahuje na prípad, keby bol výrobok chybný. Záručná 2-ročná lehota sa začí- na prechodom rizika alebo prevzatím prístroja zákazníkom.
 • Seite 17 Anleitung LE-BM 710 SPK 4 21.06.2004 9:10 Uhr Seite 17 GARANTIEURKUNDE Auf das in der Anleitung bezeichnete Gerät geben wir 2 Jahre Selbstverständlich bleiben Ihnen die gesetzlichen Gewähr- Garantie, für den Fall, dass unser Produkt mangelhaft sein sollte. leistungsrechte innerhalb dieser 2 Jahre erhalten. Die Garan- Die 2-Jahres-Frist beginnt mit dem Gefahrenübergang oder der...
 • Seite 18 Anleitung LE-BM 710 SPK 4 21.06.2004 9:10 Uhr Seite 18 ISC GmbH Turkestan Eschenstraße 6 Investitions- Baugesellschaft D-94405 Landau/Isar Christofor Stefanidi Tel. (0180) 5 120 509 (12 Ct/min), Fax (0180) 5 835 830 (12 Ct/min) Belinskij-102 KZ-4860008 st. Chimkent Hans Einhell Österreich Gesellschaft m.b.H.

Diese Anleitung auch für:

42.590.30

Inhaltsverzeichnis