Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside KDM-2000 Bedienungs- Und Sicherheitshinweise Originalbetriebsanleitung

Schweißschirm
Vorschau ausblenden

Werbung

Welding Screen
K
Welding Screen
Operation and Safety Notes
Original operating instructions
V
Varilni ščit
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
Originalna navodila za uporabo
W
Zváračský štít
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
Originálny návod na obsluhu
F A C
Schweißschirm
Bedienungs- und Sicherheitshinweise / Originalbetriebsanleitung
IAN 85053
Anl_1549053_Schirm.indb 1
Anl_1549053_Schirm.indb 1
N
Hegesztőpajzs
Kezelési és biztonsági utalások
Eredeti használati utasítás
D
Svářečský štít
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
Originální návod k obsluze
T
Maska spawalnicza
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
Instrukcją oryginalną
N V
D W T
18.10.12 12:24
18.10.12 12:24

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Parkside KDM-2000

  Verwandte Anleitungen für Parkside KDM-2000

  Inhaltszusammenfassung für Parkside KDM-2000

 • Seite 1 Welding Screen Welding Screen Hegesztőpajzs Operation and Safety Notes Kezelési és biztonsági utalások Original operating instructions Eredeti használati utasítás Varilni ščit Svářečský štít Navodila za upravljanje in varnostna opozorila Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny Originalna navodila za uporabo Originální návod k obsluze Zváračský...
 • Seite 2 - 2 - Anl_1549053_Schirm.indb 2 Anl_1549053_Schirm.indb 2 18.10.12 12:24 18.10.12 12:24...
 • Seite 3 k,l,m - 3 - Anl_1549053_Schirm.indb 3 Anl_1549053_Schirm.indb 3 18.10.12 12:24 18.10.12 12:24...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Table of contents 1. Introduction ..............................6 2. Safety regulations ............................6 3. Layout ................................7 4. Proper use ..............................7 5. Assembling the welding screen ......................... 7 6. Cleaning, maintenance and ordering of spare parts ................8 7. Disposal and recycling ..........................8 8.
 • Seite 5 Caution - Read the operating instructions to reduce the risk of inquiry - 5 - Anl_1549053_Schirm.indb 5 Anl_1549053_Schirm.indb 5 18.10.12 12:24 18.10.12 12:24...
 • Seite 6: Introduction

  • 1. Introduction Damaged or heavily soiled or spattered com- ponents must be replaced without delay. • The equipment is allowed to be operated only Congratulations on your new purchase. by persons who are over 16 years of age. You have decided in favor of a high-quality pro- •...
 • Seite 7: Layout

  3. Layout 5. Assembling the welding screen Safety glass frame Welding glass (Fig. 3-9) • m Safety glass Place the welding glass (l) and the transparent Safety glass retaining bushes safety glass (m) over it in the frame for the Nuts for handle safety glass (k) (Fig.
 • Seite 8: Cleaning, Maintenance And Ordering Of Spare Parts

  are marked accordingly, and only for welding 6.4 Ordering replacement parts: purposes. Please quote the following data when ordering replacement parts: • Viewing screens with mineral fi lters are allowed to Type of machine • be used only in combination with a suitable rear Article number of the machine •...
 • Seite 9: Declaration Of Conformity

  EU-direktivet og a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a standarder for artikkel következő konformitást jelenti ki Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru Schweißschirm KDM-2000 87/404/EC_2009/105/EC 2006/42/EC Annex IV 2005/32/EC_2009/125/EC Notifi ed Body: 2006/95/EC Notifi...
 • Seite 10 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés ..............................12 2. Biztonsági utasítások ..........................12 3. A készülék leírása ............................ 13 4. Rendeltetésszerűi használat ........................13 5. Hegesztési ernyő-felszerelés ........................13 6. Tisztítás, karbantartás és pótalkatrész megrendelés ................14 7. Megsemmisítés és újrahasznosítás ......................14 8.
 • Seite 11 Figyelmeztetés - Sérülés veszélyének a lecsökkentéséhez olvassa el a használati utasítást - 1 1 - Anl_1549053_Schirm.indb 11 Anl_1549053_Schirm.indb 11 18.10.12 12:25 18.10.12 12:25...
 • Seite 12: Bevezetés

  • 1. Bevezetés A hegesztési fröccs által megsérülhet a védőüveg. A károsult vagy összekarcolt védőüvegeket azonnal kicserélni. Szívből gratulálunk az új készülék vásárlásához. • Károsult vagy erősen szennyezett ill. össze- Ezáltal egy különös mindőségű termék mellett fröcskölt komponenseket okvetlenül azonnal döntött.
 • Seite 13: A Készülék Leírása

  3. A készülék leírása és a transzparens védőüveggel (m) belülről a hegesztőpajzs-keretének (s) az üregébe fektetni, ahhoz hogy biztosítsa a védőüveg (k) Keret a védőüveghez keretét, a védőüveg (n) tartóhüvelyeit addig Hegesztő üveg a védőüveg (q) tartószegeire nyomni, amig m Védőüveg azok be nem reteszelnek.
 • Seite 14: Tisztítás, Karbantartás És Pótalkatrész Megrendelés

  Védőüvegek: 7. Megsemmisítés és Cak az EN 166/169 szerint engedélyezett és újrahasznosítás megjelölt védőüvegeket használni. Csak 1-es (védettségi fokozat 4-től – 14-ig) osztályú A szállítási károk megakadályozására a készülék szűrőüvegeket használni. A hegesztési eljárásnak egy csomagolásban található. Ez a csomagolás megfelelő...
 • Seite 15: Konformkijelentés

  EU-direktivet og a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a standarder for artikkel következő konformitást jelenti ki Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru Schweißschirm KDM-2000 87/404/EC_2009/105/EC 2006/42/EC Annex IV 2005/32/EC_2009/125/EC Notifi ed Body: 2006/95/EC Notifi...
 • Seite 16 Vsebina 1. Uvod ................................18 2. Varnostni napotki ............................18 3. Opis naprave ............................18 4. Predpisana namenska uporaba....................... 19 5. Montaža varilnega ščita .......................... 19 6. Čiščenje, vzdrževanje in naročanje nadomestnih delov ...............20 7. Odstranjevanje in ponovna uporaba......................20 8. Izjava o skladnosti ............................ 21 Ponatis ali kakršnokoli razmnoževanje dokumentacije in spremljajočih papirjev o proizvodu, tudi po izvlečkih, je dovoljeno samo z izrecnim soglasjem ISC GmbH.
 • Seite 17 Opozorilo! Da bi zmanjšali tveganje poškodb, preberite navodila za uporabo! - 17 - Anl_1549053_Schirm.indb 17 Anl_1549053_Schirm.indb 17 18.10.12 12:25 18.10.12 12:25...
 • Seite 18: Uvod

  1. Uvod dopolnile 16 let starosti. • Uporabljajte le opremo in nadomestne dele, ki so navedeni v tem navodilu za uporabo ali Čestitamo vam za nakup vaše nove naprave. jih priporoča izdelovalec. Odločili ste se za kakovosten izdelek. Navodila • Seznanite se z varnostnimi predpisi za varjen- za uporabo so sestavni del tega izdelka.
 • Seite 19: Predpisana Namenska Uporaba

  4. Predpisana namenska nanjimi stranmi. Na stran morate pri zaskočitvi držalnih zatičev slišati 2 klika (sl. 6/4.) uporaba • Ko sta povezana oba kota varilnega ščita kot je prikazano na sliki 7, od zunaj potisnite Varilni ščit lahko uporabljate le z zaščitnimi varil- vijake za ročaje (p) skozi 3 luknje v varilnem nimi šipami in predložnim steklom, ki so ustrezno ščitu (sl.
 • Seite 20: Čiščenje, Vzdrževanje In Naročanje Nadomestnih Delov

  6. Čiščenje, vzdrževanje in 7. Odstranjevanje in ponovna naročanje nadomestnih uporaba delov Naprava se nahaja v embalaži, da ne bi prišlo do poškodb med transportom. Ta embalaža je 6.1 Čiščenje • surovina in s tem ponovno uporabna ali pa jo Varilni ščit vzdržujte čim bolj čist in brez pra- je možno reciklirati.
 • Seite 21: Izjava O Skladnosti

  EU-direktivet og a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a standarder for artikkel következő konformitást jelenti ki Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru Schweißschirm KDM-2000 87/404/EC_2009/105/EC 2006/42/EC Annex IV 2005/32/EC_2009/125/EC Notifi ed Body: 2006/95/EC Notifi...
 • Seite 22 Obsah 1. Úvod ................................24 2. Bezpečnostní pokyny..........................24 3. Popis přístroje ............................24 4. Použití podle účelu určení ........................25 5. Montáž svářečského štítu .........................25 6. Čištění, údržba a objednání náhradních dílů ..................26 7. Likvidace a recyklace ..........................26 8. Prohlášení o shodě ............................27 Patisk nebo jiné...
 • Seite 23 Varování - Ke snížení rizika zranění si přečíst návod k obsluze - 23 - Anl_1549053_Schirm.indb 23 Anl_1549053_Schirm.indb 23 18.10.12 12:25 18.10.12 12:25...
 • Seite 24: Úvod

  • 1. Úvod Poškozené nebo silně znečištěné resp. zastříkané komponenty musí být neprodleně vyměněny. Srdečně Vám blahopřejeme ke koupi Vašeho no- • Přístroj smí být provozován pouze osobami, vého přístroje. které dosáhly věku 16 let. Rozhodli jste se tak pro vysoce kvalitní výrobek. •...
 • Seite 25: Použití Podle Účelu Určení

  3.2 Rozsah dodávky 5. Montáž svářečského štítu • Otevřete balení a přístroj opatrně vyjměte z balení. (Obr. 3-9) • • Odstraňte obalový materiál a ochrany balení Do rámu ochranného skla (k) položit / dopravní pojistky (jsou-li k dispozici). svařovací sklo (l) a na něj průhledné ochran- •...
 • Seite 26: Čištění, Údržba A Objednání Náhradních Dílů

  Průhledítka zesílená minerálními fi ltry smějí být 7. Likvidace a recyklace používána pouze spolu s vhodnou podkladovou tabulkou. Přístroj je uložen v balení, aby bylo zabráněno poškození při přepravě. Toto balení je surovina a Ochranné tabulky: tím znovu použitelné nebo může být dáno zpět Používat pouze ochranné...
 • Seite 27: Prohlášení O Shodě

  EU-direktivet og a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a standarder for artikkel következő konformitást jelenti ki Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru Schweißschirm KDM-2000 87/404/EC_2009/105/EC 2006/42/EC Annex IV 2005/32/EC_2009/125/EC Notifi ed Body: 2006/95/EC Notifi...
 • Seite 28 Obsah 1. Úvod ................................30 2. Bezpečnostné pokyny ..........................30 3. Popis prístroja ............................31 4. Správne použitie prístroja ........................31 5. Montáž zváracieho štítu ........................... 31 6. Čistenie, údržba a objednanie náhradných dielov ................32 7. Likvidácia a recyklácia ..........................32 8. Prehlásenie o zhode ..........................33 Dodatočná...
 • Seite 29 Výstraha - Aby ste znížili riziko poranenia, prečítajte si návod na obsluhu - 29 - Anl_1549053_Schirm.indb 29 Anl_1549053_Schirm.indb 29 18.10.12 12:25 18.10.12 12:25...
 • Seite 30: Úvod

  • 1. Úvod Prskaním pri zváraní sa môže poškodiť ochranné sklíčko. Poškodené alebo poškrabané ochranné sklíčka ihneď vymeňte. Srdečne blahoželáme ku kúpe Vášho nového • Poškodené alebo silno znečistené resp. prístroja. oprskané komponenty musia byť ihneď vy- Rozhodli ste sa tak pre vysoko kvalitný výrobok. menené.
 • Seite 31: Popis Prístroja

  3. Popis prístroja 5. Montáž zváracieho štítu Rám pre ochranné sklo (Obr. 3-9) • Zváracie sklo Založte zváracie sklo (I) a cez neho vložte Ochranné sklo priehľadné ochranné sklo (m) do rámu Upevňovacie vložky ochranného skla určeného pre ochranné sklo (k) (obr. 3). •...
 • Seite 32: Čistenie, Údržba A Objednanie Náhradných Dielov

  Pozor! 6.4 Objednávanie náhradných dielov: Štít sa smie uviesť do prevádzky a používať na Pri objednávaní náhradných dielov je potrebné zváranie len so zváračskými ochrannými sklami, uviesť nasledovné údaje: • ako aj s predradenými sklami, ktoré sú v súlade s Typ prístroja •...
 • Seite 33: Prehlásenie O Zhode

  EU-direktivet og a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a standarder for artikkel következő konformitást jelenti ki Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru Schweißschirm KDM-2000 87/404/EC_2009/105/EC 2006/42/EC Annex IV 2005/32/EC_2009/125/EC Notifi ed Body: 2006/95/EC Notifi...
 • Seite 34 Spis treści 1. Przedmowa ...............................36 2. Wskazówki bezpieczeństwa ........................36 3. Opis urządzenia ............................37 4. Użycie zgodne z przeznaczeniem ......................37 5. Montaż maski spawalniczej ........................37 6. Czyszczenie, konserwacja i zamawianie części zamiennych ..............38 7. Usuwanie odpadów i recycling .......................38 8. Deklaracja zgodności z normami ......................39 Przedruk lub innego rodzaju powielanie dokumentacji wyrobów oraz dokumentów towarzyszących, nawet we fragmentach dopuszczalne jest tylko za wyraźną...
 • Seite 35 Ostrzeżenie - Aby zmniejszyć ryzyko zranienia, należy przeczytać instrukcję obsługi - 35 - Anl_1549053_Schirm.indb 35 Anl_1549053_Schirm.indb 35 18.10.12 12:25 18.10.12 12:25...
 • Seite 36: Przedmowa

  1. Przedmowa podczas przechowywania urządzenia wyno- si od -20 °C do +71 °C. • Odpryski, które powstają podczas spawania, Gratulujemy Państwu zakupu urządzenia naszej mogą uszkodzić szybkę ochronną. Usz- fi rmy! kodzone lub porysowane szybki ochronne Wybrali Państwo produkt wysokiej jakości. W należy niezwłocznie wymienić.
 • Seite 37: Opis Urządzenia

  reakcje alergiczne. 5. Montaż maski spawalniczej (Rys. 3-9) • 3. Opis urządzenia W oprawę szkła spawalniczego (k) włożyć szkło spawalnicze (l) i na nie przezroczystą szybkę ochronną (m) (rys. 3). Oprawa szybki ochronnej • Od zewnątrz wcisnąć w otwory w ramie ma- Szkło spawalnicze ski spawalniczej (s) sztyfty mocujące szybkę...
 • Seite 38: Czyszczenie, Konserwacja I Zamawianie Części Zamiennych

  Uwaga! 6.3 Przechowywanie Maska spawalnicza może być stosowana Przechowywać maskę spawalniczą w suchym, wyłącznie wraz z ochronnymi szkłami spawalni- niedostępnym dla nieuprawnionych miejscu. czymi i szybkami ochronnymi, które odpowiadają Dopuszczalny zakres temperatury podczas wymaganiom normy EN 166/169 i posiadają przechowywania urządzenia wynosi od -20°C odpowiednie oznaczenie i może być...
 • Seite 39: Deklaracja Zgodności Z Normami

  EU-direktivet og a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a standarder for artikkel következő konformitást jelenti ki Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru Schweißschirm KDM-2000 87/404/EC_2009/105/EC 2006/42/EC Annex IV 2005/32/EC_2009/125/EC Notifi ed Body: 2006/95/EC Notifi...
 • Seite 40 DE/AT/CH Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung ..............................42 2. Sicherheitshinweise ..........................42 3. Gerätebeschreibung ..........................43 4. Bestimmungsgemäße Verwendung ......................43 5. Schweißschirm-Montage ........................43 6. Reinigung, Wartung und Ersatzteilbestellung ..................44 7. Entsorgung und Wiederverwertung ......................44 8. Konformitätserklärung ..........................45 Der Nachdruck oder sonstige Vervielfältigung von Dokumentation und Begleitpapieren der Produkte, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Zustimmung der iSC GmbH zulässig.
 • Seite 41 DE/AT/CH Warnung - Zur Verringerung des Verletzungsrisikos Bedienungsanleitung lesen - 41 - Anl_1549053_Schirm.indb 41 Anl_1549053_Schirm.indb 41 18.10.12 12:25 18.10.12 12:25...
 • Seite 42: Einleitung

  DE/AT/CH • 1. Einleitung Durch Schweißspritzer kann die Schutzschei- be beschädigt werden. Beschädigte oder zer- kratzte Schutzscheiben sofort austauschen. Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen • Beschädigte oder stark verschmutzte bzw. Gerätes. verspritzte Komponenten müssen unverzüglich Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt ersetzt werden.
 • Seite 43: Gerätebeschreibung

  DE/AT/CH 3. Gerätebeschreibung 5. Schweißschirm-Montage k Rahmen für Schutzglas (Bild 3 – 9) • l Schweißglas Schweißglas (l) und darüber transparentes m Schutzglas Schutzglas (m) in Rahmen für Schutzglas (k) n Haltebuchsen Schutzglas legen. (Abb. 3) • o Muttern für Handgriff Haltestifte Schutzglas (q) außen in die Boh- p Schrauben für Haltegriff rungen im Schweißschirm-Rahmen (s) drü-...
 • Seite 44: Reinigung, Wartung Und Ersatzteilbestellung

  DE/AT/CH Achtung! 6.4 Ersatzteilbestellung: Das Schild darf nur mit Schweißschutzgläsern, Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende An- sowie Vorsatzgläsern, die der EN 166/169 ent- gaben gemacht werden; • sprechen und gekennzeichnet sind in die Benut- Typ des Gerätes • zung genommen und zum Schweißen verwendet Artikelnummer des Gerätes •...
 • Seite 45: Konformitätserklärung

  EU-direktivet og a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a standarder for artikkel következő konformitást jelenti ki Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru Schweißschirm KDM-2000 87/404/EC_2009/105/EC 2006/42/EC Annex IV 2005/32/EC_2009/125/EC Notifi ed Body: 2006/95/EC Notifi...
 • Seite 46 - 46 - Anl_1549053_Schirm.indb 46 Anl_1549053_Schirm.indb 46 18.10.12 12:25 18.10.12 12:25...
 • Seite 47 - 47 - Anl_1549053_Schirm.indb 47 Anl_1549053_Schirm.indb 47 18.10.12 12:25 18.10.12 12:25...
 • Seite 48 IAN: 85053 PESG 120 A1 Einhell Germany AG Wiesenweg 22 D-94405 Landau/Isar Last Information Update · Információk állása · Stanje informacij Stav informací Stav informácií · Stan informacji · Stand der Informationen: 1 1/2012 · Ident.-No.: 15.490.53 1 12012 - 4 IAN 85053 Anl_1549053_Schirm.indb 48 Anl_1549053_Schirm.indb 48...

Diese Anleitung auch für:

Ian 85053