Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PAMFW 20-Li A1 Originalbetriebsanleitung

Akku-multifunktionswerkzeug
Vorschau ausblenden

Werbung

CORDLESS MULTI-PURPOSE TOOL PAMFW 20-Li A1
AKKUKÄYTTÖINEN
MONITOIMITYÖKALU
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
AKUMULATOROWE NARZĘDZIE
WIELOFUNKCYJNE
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
AKU-UNIVERSAALTÖÖRIIST
Algupärase kasutusjuhendi tõlge
AKKU-MULTIFUNKTIONS-
WERKZEUG
Originalbetriebsanleitung
IAN 339108_1910
BATTERIDRIVET
MULTIFUNKTIONSVERKTYG
Översättning av bruksanvisning i original
AKUMULIATORINIS
DAUGIAFUNKCIS ĮRANKIS
Naudojimo instrukcijos originalo vertimas
AKUMULATORA DAUDZ-
FUNKCIJU INSTRUMENTS
Oriģinālās lietošanas pamācības tulkojums

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PAMFW 20-Li A1

 • Seite 1 CORDLESS MULTI-PURPOSE TOOL PAMFW 20-Li A1 AKKUKÄYTTÖINEN BATTERIDRIVET MONITOIMITYÖKALU MULTIFUNKTIONSVERKTYG Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Översättning av bruksanvisning i original AKUMULATOROWE NARZĘDZIE AKUMULIATORINIS WIELOFUNKCYJNE DAUGIAFUNKCIS ĮRANKIS Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi Naudojimo instrukcijos originalo vertimas AKU-UNIVERSAALTÖÖRIIST AKUMULATORA DAUDZ- Algupärase kasutusjuhendi tõlge FUNKCIJU INSTRUMENTS Oriģinālās lietošanas pamācības tulkojums...
 • Seite 2 Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia.
 • Seite 3 Z52 A1...
 • Seite 4 20V max. All Parkside tools and the chargers PLG 20 A1/PLG 20 A2/PLG 20 A3/PDSLG 20 A1 of the X20V Team series are compatible with the PAP 20 A1/PAP 20 A2/PAP 20 A3 battery pack. 2 Ah 3 Ah 4 Ah...
 • Seite 5 Tilaus puhelimitse ..............14 │ PAMFW 20-Li A1  ...
 • Seite 6 Hiomapaperit Johdanto Toimitussisältö Onnittelut uuden laitteen hankinnasta. Olet valinnut 1 akkukäyttöinen monitoimityökalu PAMFW 20-Li A1 laadukkaan tuotteen. Käyttöohje on osa tätä tuo- 1 akun pikalaturi PLG 20 A1 tetta. Se sisältää turvallisuutta, käyttöä ja hävittä- 1 akku PAP 20 A1 mistä...
 • Seite 7 Tärinäaltistusta vähentävät esimer- kiksi käsineiden käyttö työkalua käytettäessä ja työajan rajoittaminen. Tällöin on otettava huomioon koko käyttöaika (myös ajat, joina sähkötyökalu on sammutettuna ja joina se on päällä, mutta käy ilman kuormitusta). │ PAMFW 20-Li A1    3 ■...
 • Seite 8 Jo alkoholin tai lääkeaineiden vaikutuksen alai- muutaman sekunninsadasosan tarkkaamatto- sena. Pienikin tarkkaavaisuuden herpaantumi- muus voi johtaa vakaviin loukkaantumisiin. nen sähkötyökalua käytettäessä voi aiheuttaa vakavia loukkaantumisia. │ ■ 4    PAMFW 20-Li A1...
 • Seite 9 Niissä ei saa olla öljyä tai rasvaa. Jos On olemassa räjähdysvaara. kahvat ja tartuntapinnat ovat liukkaat, sähkötyö- kalun turvallinen käyttö ja hallinta ei ole mah- dollista ennalta arvaamattomissa tilanteissa. │ PAMFW 20-Li A1    5 ■...
 • Seite 10 VAROITUS! ■ Älä käytä laitetta, jos sen johto, virtajohto tai seinäpistoke on vaurioitunut. Viallinen virta- johto merkitsee sähköiskun aiheuttamaa hengen vaaraa. ■ Älä käytä tarvikkeita, joita PARKSIDE ei ole suositellut. Seurauksena voi olla sähköisku ja tulipalo. │ ■ 6   ...
 • Seite 11 Akun varaus tai jäljellä oleva kapasiteetti näyte- välillä vähintään 15 minuutiksi. Vedä pistoke tään akkuvarauksen LED-merkkivalolla seu- irti pistorasiasta. raavasti PUNAINEN/ORANSSI/VIHREÄ = maksimila- taus PUNAINEN/ORANSSI = keskimääräinen lataus PUNAINEN = heikko varaus – lataa akku │ PAMFW 20-Li A1    7 ■...
 • Seite 12 Noudata maassasi voimassa olevia, työstet- tävää materiaalia koskevia ohjeita. Pölynpoiston liittäminen ♦ Aseta pölynpoisto laitteen alapuolelle ja kiinnitä se laitteessa olevalla ruuvilla. ♦ Aseta kulma-adapteri kiinni pölynpoistoon Timanttisahanterä Kulma-adapteria voidaan pyörittää 180°. Materiaalit laattaliima, laattasaumat │ ■ 8    PAMFW 20-Li A1...
 • Seite 13 Väärin tai huonosti kiinnitetyt käyttötyö- kalut voivat irrota käytön aikana ja aiheuttaa loukkaantumisia. Hiomalevy Materiaalit puu ja metalli (hiomapaperit mukana toimituksessa), puu*, metalli* * riippuen hiomapaperista Käyttö – hionta reunoilla ja vaikeapääsyisissä paikoissa │ PAMFW 20-Li A1    9 ■...
 • Seite 14 OHJE OHJE ► Tarvittava värähtelytaajuus riippuu työstettä- ► Tässä mainitsemattomat varaosat (esim. hiili- västä materiaalista ja työolosuhteista ja se harjat, kytkimet ja vara-akku) ovat tilattavissa voidaan selvittää käytännössä kokeilemalla. huoltomme palvelunumerosta. │ ■ 10    PAMFW 20-Li A1...
 • Seite 15 ■ turvallisuus- ja huoltomääräysten noudattamatta teista on ilmoitettava heti, kun tuote on purettu pak- jättäminen, käyttövirheet kauksesta. Takuuajan päättymisen jälkeen suoritet- ■ luonnonilmiöistä aiheutuneet vauriot tavat korjaukset ovat maksullisia. │ PAMFW 20-Li A1    11 ■...
 • Seite 16 IAN 339108_1910 valta viranomaiselta. Maahantuoja Huomaa, että seuraava osoite ei ole huolto-osoite. Ota ensin yhteyttä mainittuun huoltopisteeseen. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM Saksa www.kompernass.com │ ■ 12    PAMFW 20-Li A1...
 • Seite 17 EN 60745-2-42009+A11 EN 55014-12006+A1+A2 EN 55014-22015 EN 61000-3-32013 EN 61000-3-22014 EN 622332008 EN 50581 2012 Tyyppi/laitekuvaus Akkukäyttöinen monitoimityökalu PAMFW 20-Li A1 Valmistusvuosi 01–2020 Sarjanumero IAN 339108_1910 Bochum, 23.01.2020 Semi Uguzlu - Laatujohtaja - Pidätämme oikeuden laitekehityksestä aiheutuviin teknisiin muutoksiin. │...
 • Seite 18 Varaosien tilaus Internetin kautta ei ole kaikissa maissa mahdollista. Ota meihin siinä tapauksessa yhteyttä puhelimitse. Tilaus puhelimitse Huolto Suomi Tel.: 09 4245 3024 Jotta tilauksen tekeminen sujuisi nopeammin, pidä laitteen artikkelinumero (esim. IAN 339108) lähettyvilläsi. Artikkelinumero löytyy laitteen tyyppikilvestä tai tämän ohjeen kansilehdeltä. │ ■ 14    PAMFW 20-Li A1...
 • Seite 19 Beställning per telefon ............28 │ PAMFW 20-Li A1  ...
 • Seite 20 Leveransens innehåll information om säkerhet, användning och återvin- 1 batteridrivet multifunktionsverktyg ning. Läs noga igenom alla användar- och säker- PAMFW 20-Li A1 hetsanvisningar innan du börjar använda produkten. 1 snabbladdare PLG 20 A1 Använd endast produkten enligt beskrivningarna 1 batteripaket PAP 20 A1 och i de syften som anges här.
 • Seite 21 Om du förlorar ende på hur elverktyget används i praktiken uppmärksamheten kan du också förlora kontrol- och i hög grad på vilket material som bear- len över verktyget. betas. │ PAMFW 20-Li A1    17 ■...
 • Seite 22 är trött eller om du är påverkad av alkohol, erar. Oförsiktiga handlingar kan leda till allvar- droger eller mediciner. Ett ögonblicks bristande liga skador inom bråkdelen av en sekund. koncentration när du använder elverktyget kan leda till allvarliga skador. │ ■ 18    PAMFW 20-Li A1...
 • Seite 23 Håll handtag och greppytor torra, rena och bli högre. fria från olja och fett. Det går inta att använda och kontrollera elverktyget på ett säkert sätt i oförutsedda situationer om handtagen eller greppytorna är hala. │ PAMFW 20-Li A1    19 ■...
 • Seite 24 ■ Använd inte produkten om kabeln, strömkabeln eller kontakten skadats. En skadad strömkabel innebär risk för livsfarliga elchocker. ■ Använd inga tillbehör som inte rekom- menderas av PARKSIDE. Det kan leda till elchocker och eldsvåda. │ ■ 20    PAMFW 20-Li A1...
 • Seite 25 RÖD/ORANGE = medelhög laddningsnivå RÖD = låg laddningsnivå – ladda batteriet ♦ Stäng av laddaren och vänta i minst 15 minuter innan du laddar ett batteri igen. Dra då ut kontakten. │ PAMFW 20-Li A1    21 ■...
 • Seite 26 Ansluta dammutsug ♦ Sätt dammutsuget under produkten och fäst det där med skruven. ♦ Sätt vinkeladaptern på dammutsuget Diamantklinga Vinkeladaptern kan vridas i 180°. Material Lim och fogmassa för stenplattor │ ■ 22    PAMFW 20-Li A1...
 • Seite 27 Slipplatta används. Material Trä och metall (slippapper ingår i leveransen), trä*, metall* * beroende på slippapper Användning – Slipa kanter och svåråtkomliga ställen. │ PAMFW 20-Li A1    23 ■...
 • Seite 28 är sval och torr. ► Korrekt vibrationstal beror på materialet och OBSERVERA kan provas ut genom praktiska försök. ► Reservdelar som inte har listats (t.ex. kolbor- star, brytare och knappar) kan beställas via vår direktlinje. │ ■ 24    PAMFW 20-Li A1...
 • Seite 29 Garantin täcker inte delar av produkten som adressen. utsätts för normalt slitage och därför betraktas som förslitningsdelar och inte heller skador på ömtåliga delar som t ex knappar eller delar av glas. │ PAMFW 20-Li A1    25 ■...
 • Seite 30 (b) som har följande betydelse: 1–7: Plast, TYSKLAND 20–22: Papper och kartong, 80–98: Komposit. www.kompernass.com Fråga hos din kommun eller stadsdels- förvaltning om möjligheten att lämna in den uttjänta produkten för återvinning. │ ■ 26    PAMFW 20-Li A1...
 • Seite 31 EN 62233:2008 EN 50581: 2012 Typ/beskrivning: Batteridrivet multifunktionsverktyg PAMFW 20 A1 Tillverkningsår: 01–2020 Serienummer: IAN 339108_1910 Bochum, 23.01.2020 Semi Uguzlu - Kvalitetsansvarig - Med reservation för ändringar på grund av den tekniska utvecklingen. │ PAMFW 20-Li A1    27 ■...
 • Seite 32 Service Suomi Tel.: 09 4245 3024 För snabb hantering av din beställning ber vi dig att ha produktens artikelnummer (t.ex. IAN 339108) i beredskap vid alla förfrågningar. Artikelnumret står på typskylten eller på framsidan i den här anvisningen. │ ■ 28    PAMFW 20-Li A1...
 • Seite 33 Zamawianie telefoniczne ............42 │ PAMFW 20-Li A1  ...
 • Seite 34 1 akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne znać się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa. Produkt należy użytko- PAMFW 20-Li A1 wać wyłącznie zgodnie z zamieszczonym tu opi- 1 tarcza ścierna delta sem oraz w podanym zakresie zastosowań. 6 arkuszy ściernych 80 mm – wymiar krawędzi W przypadku przekazania urządzenia osobie...
 • Seite 35 Nigdy nie używaj elektronarzędzia w otocze- od rodzaju przedmiotu obrabianego. niu zagrożonym wybuchem, w którym znaj- dują się łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą spowodować zapłon pyłu lub oparów. │ PAMFW 20-Li A1    31 ■...
 • Seite 36 Jeżeli możliwe jest podłączenie odciągu łącznik różnicowo-prądowy. Zastosowanie i zbiornika pyłu, należy je podłączyć i uży- wyłącznika różnicowo-prądowego zmniejsza wać ich w prawidłowy sposób. Zastosowanie ryzyko porażenia prądem elektrycznym. odciągu pyłowego może zmniejszyć zagroże- nia związane z zapyleniem. │ ■ 32    PAMFW 20-Li A1...
 • Seite 37 Nie wystawiaj akumulatora na działanie ostre i czyste. Zadbane narzędzia skrawające ognia lub wysokiej temperatury. Ogień lub z ostrymi ostrzami rzadziej się blokują i pozwa- temperatury powyżej 130°C (265°F) mogą lają się lepiej prowadzić. spowodować wybuch. │ PAMFW 20-Li A1    33 ■...
 • Seite 38 ■ Nie używaj akcesoriów, które nie zostały urządzenie lub osób znajdujących się zalecone przez firmę PARKSIDE. Może to w  pobliżu. spowodować porażenie prądem elektrycznym ■ Nosić okulary ochronne oraz maskę prze- i pożar.
 • Seite 39 Włóż akumulator do szybkiej ładowarki mulator (patrz rys. A). ♦ Włóż wtyk sieciowy do gniazda zasilania. Dioda kontrolna świeci się w kolorze czerwonym. ♦ Zielona dioda kontrolna sygnalizuje zakoń- czenie ładowania i gotowość akumulatora do użytku. │ PAMFW 20-Li A1    35 ■...
 • Seite 40 ■ Zawsze korzystaj z odciągu pyłowego. ■ Zapewnij dobrą wentylację miejsca pracy. ■ Przestrzegaj obowiązujących w danym kraju przepisów dotyczących obróbki poszczegól- nych materiałów. │ ■ 36    PAMFW 20-Li A1...
 • Seite 41 Drewno i metal (arkusze ścierne w zestawie), pracy wypaść i spowodować obrażenia. drewno*, metal* * w zależności od arkusza ściernego Zastosowanie – Szlifowanie na krawędziach i w trudno dostępnych miejscach. │ PAMFW 20-Li A1    37 ■...
 • Seite 42 Optymalne warunki przechowywania określić na podstawie praktycznej próby. to chłodne i suche miejsce. WSKAZÓWKA ► Niewymienione tutaj części zamienne (np. szczotki węglowe, przełączniki i akumulator zapasowy) można zamówić za pośrednic- twem naszej infolinii serwisowej. │ ■ 38    PAMFW 20-Li A1...
 • Seite 43 Niniejsza gwarancja nie obejmuje części nim działem serwisu telefonicznie lub przez produktu, podlegających normalnemu zużyciu, ani e-mail. uszkodzeń części łatwo łamliwych, np. przełączni- ków, lub części wykonanych ze szkła. │ PAMFW 20-Li A1    39 ■...
 • Seite 44 Materiały opakowaniowe są oznaczo- www.kompernass.com ne skrótami (a) i cyframi (b) w następujący sposób: 1–7: tworzywa sztuczne, 20–22: papier i tektura, 80–98: kompozyty. Informacji na temat możliwości utyli- zacji wyeksploatowanego produktu udziela urząd gminy lub miasta. │ ■ 40    PAMFW 20-Li A1...
 • Seite 45 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-3:2013 EN 61000-3-2:2014 EN 62233:2008 EN 50581: 2012 Typ/nazwa urządzenia: Akumulatorowe narzędzie wielofunkcyjne PAMFW 20-Li A1 Rok produkcji: 01–2020 Numer seryjny: IAN 339108_1910 Bochum, 23.01.2020 Semi Uguzlu - dyrektor ds. jakości - Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w ramach procesu udoskonalania urządzenia.
 • Seite 46 Serwis Polska Tel.: 22 397 4996 Aby zapewnić szybką realizację zamówienia, prosimy przygotować numer katalogowy przypisany do urządzenia (np. IAN 339108). Numer katalogowy znajduje się na tabliczce znamionowej lub na stronie tytułowej niniejszej instrukcji. │ ■ 42    PAMFW 20-Li A1...
 • Seite 47 Užsakymas telefonu ............. . 56 │ PAMFW 20-Li A1  ...
 • Seite 48 AKUMULIATORINIS raudonas įkrovos patikros LED indikatorius žalias įkrovos patikros LED indikatorius DAUGIAFUNKCIS ĮRANKIS šlifavimo popierius PAMFW 20-Li A1 Tiekiamas rinkinys Įžanga 1 akumuliatorinis daugiafunkcis įrankis Sveikiname įsigijus naują įrankį. Pasirinkote kokybišką PAMFW 20-Li A1 gaminį. Naudojimo instrukcija yra šio gaminio dalis.
 • Seite 49 Elektriniai įrankiai įskelia kibirkščių, ir jos gali dulkes ar garus uždegti. c) Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite artintis vaikams ar kitiems asmenims. Atitraukus dėmesį, elektrinis įrankis gali tapti nevaldomas. │ PAMFW 20-Li A1    45 ■...
 • Seite 50 Nesijauskite nepagrįstai saugūs ir būtinai laikykitės elektrinių įrankių naudojimo saugos taisyklių, net jei elektrinį įrankį naudojote daug kartų ir gerai mokate su juo dirbti. Nerūpestingai elgdamiesi greitai galite sunkiai susižaloti. │ ■ 46    PAMFW 20-Li A1...
 • Seite 51 Rankenos ir suimamieji paviršiai turi būti sausi, švarūs ir neištepti alyva ar tepalu. Jei rankenos ar suimamieji paviršiai slidūs, elektrinio įrankio negalėsite saugiai naudoti ir valdyti nenumatytomis situacijomis. │ PAMFW 20-Li A1    47 ■...
 • Seite 52 ĮSPĖJIMAS! ■ Nenaudokite įrankio, jei pažeistas laidas, maitinimo laidas ar tinklo kištukas. Pažeisti maitinimo laidai kelia mirtiną elektros smūgio pavojų. ■ Naudokite tik PARKSIDE rekomenduojamus priedus. Antraip galite patirti elektros smūgį arba sukelti gaisrą. │ ■ 48    PAMFW 20-Li A1...
 • Seite 53 Tarp dviejų įkrovimų iš eilės kroviklis turi būti akumuliatoriaus LED indikatoriai parodo išjungtas ne trumpiau kaip 15 minučių. Tam taip: ištraukite tinklo kištuką. RAUDONAS/ORANŽINIS/ŽALIAS = didžiausia įkrova RAUDONAS/ORANŽINIS = vidutinė įkrova RAUDONAS = maža įkrova – akumuliatorių būtina įkrauti │ PAMFW 20-Li A1    49 ■...
 • Seite 54 ♦ Dulkių siurbtuvą pridėkite po įrankiu ir varžtu prie įrankio pritvirtinkite. ♦ Ant dulkių siurbtuvo uždėkite kampinį adapterį Kampinį adapterį galima pasukti 180°. Deimantinė pjovimo geležtė Medžiagos Plytelių klijai, plytelių siūlės. │ ■ 50    PAMFW 20-Li A1...
 • Seite 55 įtvirtinti papildomi darbo įrankiai veikiant Mediena ir metalas (šlifavimo popierius tiekiamas įrankiui gali atsilaisvinti ir jus sužeisti. kartu), mediena*, metalas*. * Tinkamu šlifavimo popieriumi. Naudojimas – Šlifuoti prie kraštų ir sunkiai pasiekiamose vietose. │ PAMFW 20-Li A1    51 ■...
 • Seite 56 Neišvardytų atsarginių dalių (pvz., anglinių šepetėlių, jungiklių ir atsarginių akumuliatorių) ► Reikiamas vibravimo dažnis priklauso nuo galite užsisakyti paskambinę mūsų klientų medžiagos ir darbo sąlygų, jis pasirenkamas aptarnavimo tarnybos karštąja linija. praktiniais bandymais. │ ■ 52    PAMFW 20-Li A1...
 • Seite 57 čekį kaip pirkimo dokumentą ir gaminio numerį (pvz., IAN 12345). ■ Gaminio numerį rasite gaminio duomenų lentelėje, išgraviruotą ant gaminio, nurodytą ant naudojimo instrukcijos viršelio (apačioje kairėje) arba užklijuotą gaminio užpakalinėje pusėje ar apačioje. │ PAMFW 20-Li A1    53 ■...
 • Seite 58 Atminkite, kad šis adresas nėra techninės priežiūros 80–98: Sudėtinės medžiagos. tarnybos adresas. Pirmiausia susisiekite su nurodyta klientų aptarnavimo tarnyba. Kaip išmesti nenaudojamą gaminį, sužinosite savo savivaldybės arba KOMPERNASS HANDELS GMBH miesto administracijoje. BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM VOKIETIJA www.kompernass.com │ ■ 54    PAMFW 20-Li A1...
 • Seite 59 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-3:2013 EN 61000-3-2:2014 EN 62233:2008 EN 50581: 2012 Tipas/įrankio pavadinimas: Akumuliatorinis daugiafunkcis įrankis PAMFW 20-Li A1 Pagaminimo metai: 2020–01 Serijos numeris: IAN 339108_1910 Bochumas, 2020-01-23 Semi Uguzlu – Kokybės vadybininkas – Tobulinant gaminį galimi techniniai pakeitimai.
 • Seite 60 Užsakymas telefonu Priežiūra Lietuva Tel. 880 033 144 Kad galėtume greitai apdoroti Jūsų užsakymą, kreipdamiesi bet kokiu klausimu dėl gaminio žinokite gaminio numerį (pvz., IAN 339108). Gaminio numerį rasite duomenų lentelėje arba ant šios naudojimo instrukcijos viršelio. │ ■ 56    PAMFW 20-Li A1...
 • Seite 61 Telefoni teel tellimine ............. 70 │ PAMFW 20-Li A1  ...
 • Seite 62 Tarnekomplekt AKU-UNIVERSAALTÖÖRIIST 1 aku-universaaltööriist PAMFW 20-Li A1 PAMFW 20-Li A1 1 delta-lihvplaat Sissejuhatus 6 lihvlehte servamõõduga 80 mm 1 kaabitsnuga 52 mm Õnnitleme teid uue seadme ostu puhul. Te otsusta- 1 HCS-sukelsaeleht 32 mm site sellega kvaliteetse toote kasuks. Kasutusjuhend on selle toote osa.
 • Seite 63 Sealjuures tuleb arvestada töötsükli kõiki osi (näiteks aegu, kui elektritööriist on välja lülitatud ja selliseid, kui see on küll sisse lülitatud aga töötab ilma koormuseta). │ PAMFW 20-Li A1    59 ■...
 • Seite 64 Ärge olge endas liiga kindlad ja eirake elekt- ritööriistade ohutusreegleid, seda ka siis, kui te pärast mitmekordset kasutamist elektritöö- riista juba tunnete. Tähelepanematu tegutse- mine võib sekundi murdosade jooksul põhjus- tada raskeid vigastusi. │ ■ 60    PAMFW 20-Li A1...
 • Seite 65 Hoidke käepidemed ja haardepinnad kuivad, puhtad ning õlist ja määrdest vabad. Libedad käepidemed ja haardepinnad ei võimalda ohu- tut käsitsemist ja kontrolli elektritööriista üle ette- nägematutes olukordades. │ PAMFW 20-Li A1    61 ■...
 • Seite 66 HOIATUS! ■ Ärge käitage seadet kahjustatud kaabli, võrgukaabli või võrgupistikuga. Kahjustatud võrgukaablid tähendavad eluohtu elektrilöögi tõttu. ■ Ärge kasutage tarvikuid, mida PARKSIDE ei ole soovitanud. See võib tekitada elektrilööki ja tulekahju. │ ■ 62    PAMFW 20-Li A1...
 • Seite 67 ♦ Lükake akupakk seadmesse sisse. PUNANE/ORANŽ = keskmine laetus ♦ Lülitage laadimisseade üksteisele järgnevate PUNANE = nõrk laetus – laadige akut laadimistoimingute vahel vähemalt 15 minutiks välja. Selleks tõmmake võrgupistik välja. │ PAMFW 20-Li A1    63 ■...
 • Seite 68 Järgige teie riigis kehtivaid töödeldavaid materjale käsitlevaid eeskirju. Tolmuäratõmbe ühendamine ♦ Asetage tolmuäratõmme seadme alla ja kinnitage see poldiga seadme külge. ♦ Asetage nurkadapter tolmuäratõmbele Teemantsaeleht Nurkadapterit saab 180° võrra keerata. Materjalid Plaadiliim, plaadivuugid │ ■ 64    PAMFW 20-Li A1...
 • Seite 69 Valesti või ebakindlalt kinnitatud instrumendid võivad käitamise ajal lahti tulla ja teid vigastada. Lihvplaat Materjalid Puit ja metall (lihvlehed sisalduvad tarnekomplektis), puit*, metall* * olenevalt lihvlehest Kasutamine – Lihvimine servadel ja raskesti ligipääsetavates piirkondades. │ PAMFW 20-Li A1    65 ■...
 • Seite 70 80%. Optimaalne ladustuskliima on jahe ja kuiv. ► Vajalik vibrosagedus sõltub materjalist ja töötingimustest ning seda saab määrata JUHIS praktilise katse abil. ► Märkimata varuosi (nagu nt süsiharjad, lüliti ja varuaku) saate tellida meie teeninduse kaudu. │ ■ 66    PAMFW 20-Li A1...
 • Seite 71 ■ ohutus- ja hooldusjuhiste eiramine, vead tuleb teavitada kohe pärast pakendist väljavõtmist. kasutamisel Pärast garantiiaja möödumist tehtavad remondid ■ loodusjõududest tingitud sündmused on tasulised. │ PAMFW 20-Li A1    67 ■...
 • Seite 72 IAN 339108_1910 valla- või linnavalitsusest. Importija Palun arvestage, et allolev aadress ei ole teeninduse aadress. Võtke kõigepealt ühendust nimetatud tee- nindusettevõttega. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM SAKSAMAA www.kompernass.com │ ■ 68    PAMFW 20-Li A1...
 • Seite 73 EN 62841-2-4:2014 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-3:2013 EN 61000-3-2:2014 EN 62233:2008 EN 50581: 2012 Tüüp/seadme tähis: Aku-universaaltööriist PAMFW 20-Li A1 Tootmisaasta: 01–2020 Seerianumber: IAN 339108_1910 Bochum, 23.01.2020 Semi Uguzlu - Kvaliteedihaldur - Võimalikud on edasiarendusest tulenevad tehnilised muudatused. │...
 • Seite 74 Telefoni teel tellimine Teenindus Eestis Tel: 8000049109 Teie tellimuse kiire töötlemise tagamiseks hoidke palun kõikide päringute korral seadme toote number (nt IAN 339108) käepärast. Toote numbrit vaadake palun tüübisildilt või käesoleva juhendi tiitellehelt. │ ■ 70    PAMFW 20-Li A1...
 • Seite 75 Pasūtīšana pa tālruni ............. 84 │ PAMFW 20-Li A1  ...
 • Seite 76 AKUMULATORA DAUDZ- Ātrās uzlādes ierīce* Sarkana LED uzlādes kontrollampiņa FUNKCIJU INSTRUMENTS Zaļa LED uzlādes kontrollampiņa PAMFW 20-Li A1 Slīpēšanas plāksnītes Ievads Piegādes komplekts Sirsnīgi sveicam jūs ar jaunas ierīces iegādi! Veicot 1 akumulatora daudzfunkciju instruments šo pirkumu, jūs savā īpašumā esat ieguvis augstvēr- PAMFW 20-Li A1...
 • Seite 77 Turklāt jā- ņem vērā visas darba cikla fāzes (piemēram, laika periodi, kad elektroinstruments ir iz- slēgts, un arī tādi, kad tas ir ieslēgts, taču darbojas bezslodzes režīmā). │ PAMFW 20-Li A1    73 ■...
 • Seite 78 Neuzmanīga rīcība mentu, kad esat noguris vai atrodaties narko- sekundes desmitdaļu laikā var radīt smagas tiku, alkohola vai medikamentu ietekmē. traumas. Strādājot ar elektroinstrumentu, īss neuzmanības mirklis var radīt nopietnas traumas. │ ■ 74    PAMFW 20-Li A1...
 • Seite 79 Rokturus un satveramās vietas uzturiet sausas, tīras, bez eļļas un smērvielām. Slideni rokturi un satveramās vietas neļauj neparedzētās situācijās droši vadīt un kontrolēt elektroinstru- mentu. │ PAMFW 20-Li A1    75 ■...
 • Seite 80 Nedarbiniet ierīci ar bojātu kabeli, tīkla kabeli vai tīkla kontaktspraudni. Bojāts kabelis rada draudus dzīvībai, ko izraisa elektriskās strāvas trieciens. ■ Nelietojiet piederumus, kurus nav ieteicis PARKSIDE. Tas var izraisīt elektrisko triecienu vai liesmas. │ ■ 76    PAMFW 20-Li A1...
 • Seite 81 ♦ Iebīdiet akumulatora bloku ierīcē. uzlāde ♦ Izslēdziet uzlādes ierīci vismaz uz 15 minūtēm SARKANA/ORANŽA = vidēja uzlāde starp secīgām uzlādēm. Lai to izdarītu, atvieno- SARKANA = vāja uzlāde – uzlādējiet jiet tīkla kontaktspraudni. akumulatoru │ PAMFW 20-Li A1    77 ■...
 • Seite 82 Novietojiet putekļu nosūcēju zem ierīces un ar skrūves palīdzību piestipriniet to pie ierīces. Dimanta zāģa plātne ♦ Novietojiet leņķa adapteri uz putekļu nosūcēja Materiāli Leņķa adapteri var pagriezt par 180° flīžu līme, flīžu savienojumi grādiem. │ ■ 78    PAMFW 20-Li A1...
 • Seite 83 (slīpēšanas plāksnītes iekļautas bas laikā var kļūt vaļīgi un jūs savainot. piegādes komplektā), koks*, metāls* * atkarībā no slīpēšanas plāksnītes Pielietojums – slīpēšana malās un grūti aizsniedzamās vietās. │ PAMFW 20-Li A1    79 ■...
 • Seite 84 Nepieciešamais svārstību skaits ir atkarīgs IEVĒRĪBAI! no materiāla un darba apstākļiem, un to var ► Nenosauktās rezerves daļas (piem., ogļu noteikt, veicot izmēģinājumu. sukas, slēdžus, rezerves akumulatoru) varat pasūtīt, zvanot uz mūsu servisa uzziņu tālruni. │ ■ 80    PAMFW 20-Li A1...
 • Seite 85 Šī garantija neattiecas uz defektus vai cita veida defektus, vispirms sazinie- produkta sastāvdaļām, kas ir pakļautas dabiskam ties ar paziņoto servisa centru, zvanot pa nolietojumam un tāpēc var tikt uzskatītas par dil- tālruni vai rakstot e-pastu. │ PAMFW 20-Li A1    81 ■...
 • Seite 86 (a) un cipariem (b), un tiem ir šāda nozīme: 44867 BOCHUM 1–7: plastmasas, 20–22: papīrs un kartons, VĀCIJA 80–98: kompozītmateriāli. www.kompernass.com Informāciju par nolietotā produkta utilizēšanas iespējām varat saņemt sava pagasta pārvaldē vai pilsētas pašvaldībā. │ ■ 82    PAMFW 20-Li A1...
 • Seite 87 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-3:2013 EN 61000-3-2:2014 EN 62233:2008 EN 50581: 2012 Tipa/ierīces nosaukums: Akumulatora daudzfunkciju instruments PAMFW 20-Li A1 Ražošanas gads: 01–2020 Sērijas numurs: IAN 339108_1910 Bohumā, 23.01.2020. Semi Uguzlu - kvalitātes daļas vadītājs - Paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas turpmākas pilnveides nolūkos.
 • Seite 88 Pasūtīšana pa tālruni Serviss Lettlannd Tālr.: 80005808 Lai nodrošinātu ātru jūsu pasūtījuma apstrādi, attiecībā uz iespējamiem jautājumiem nosauciet savas ierīces preces numuru (piemēram, IAN 339108). Preces numuru skatiet datu plāksnītē vai šīs instrukcijas titullapā. │ ■ 84    PAMFW 20-Li A1...
 • Seite 89 Telefonische Bestellung ............98 DE │ AT │ CH │ PAMFW 20-Li A1    85...
 • Seite 90 Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Lieferumfang Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist 1 Akku-Multifunktionswerkzeug PAMFW 20-Li A1 Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise 1 Delta-Schleifplatte für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen 6 Schleifblätter 80 mm Kantenmaß...
 • Seite 91 Dabei sind alle Anteile des Betriebs- zyklus zu berücksichtigen (beispielsweise Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar einge- schaltet ist, aber ohne Belastung läuft). DE │ AT │ CH │ PAMFW 20-Li A1    87 ■...
 • Seite 92 Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind schweren Verletzungen führen. oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerk- zeugs kann zu ernsthaften Verletzungen führen. │ DE │ AT │ CH ■ 88    PAMFW 20-Li A1...
 • Seite 93 Falsches Laden oder Laden außerhalb des zu- Tätigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen gelassenen Temperaturbereichs kann den Akku für andere als die vorgesehenen Anwendungen zerstören und die Brandgefahr erhöhen. kann zu gefährlichen Situationen führen. DE │ AT │ CH │ PAMFW 20-Li A1    89 ■...
 • Seite 94 Kabel, Netzkabel oder Netzstecker. Be- schädigte Netzkabel bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. ■ Verwenden Sie kein Zubehör welches nicht von PARKSIDE empfohlen wurde. Dies kann zu elektrischem Schlag und Feuer führen. │ DE │ AT │ CH ■ 90 ...
 • Seite 95 Akku-Display-LED wie folgt angezeigt: 15 Minuten ab. Ziehen Sie dazu den Netz- ROT/ORANGE/GRÜN = maximale Ladung stecker. ROT/ORANGE = mittlere Ladung ROT = schwache Ladung – Akku aufladen DE │ AT │ CH │ PAMFW 20-Li A1    91 ■...
 • Seite 96 Gerät und befestigen Sie diese mit der Schraube am Gerät. ♦ Setzen Sie den Winkeladapter auf die Diamantsägeblatt Staubabsaugung Der Winkeladapter kann um 180° gedreht Werkstoffe werden. Fliesenkleber, Fliesenfugen │ DE │ AT │ CH ■ 92    PAMFW 20-Li A1...
 • Seite 97 Betriebs Holz und Metall (Schleifblätter im Lieferumfang lösen und Sie verletzen. enthalten), Holz*, Metall* * abhängig vom Schleifblatt Anwendung – Schleifen an Rändern und schwer zugänglichen Bereichen. DE │ AT │ CH │ PAMFW 20-Li A1    93 ■...
 • Seite 98 Versuch ermittelt HINWEIS werden. ► Nicht aufgeführte Ersatzteile (wie z. B. Kohle- bürsten, Schalter und Ersatz-Akku) können Sie über unsere Service - Hotline bestellen. │ DE │ AT │ CH ■ 94    PAMFW 20-Li A1...
 • Seite 99 Auslieferung gewissen- penschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, haft geprüft. dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes. DE │ AT │ CH │ PAMFW 20-Li A1    95 ■...
 • Seite 100 Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www.kompernass.com │ DE │ AT │ CH ■ 96    PAMFW 20-Li A1...
 • Seite 101 EN 62841-2-4:2014 EN 55014-1:2017 EN 55014-2:2015 EN 61000-3-3:2013 EN 61000-3-2:2014 EN 62233:2008 EN 50581: 2012 Typ/Gerätebezeichnung: Akku-Multifunktionswerkzeug PAMFW 20-Li A1 Herstellungsjahr: 01–2020 Seriennummer: IAN 339108_1910 Bochum, 23.01.2020 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten.
 • Seite 102 Um eine schnelle Bearbeitung Ihrer Bestellung zu gewährleisten, halten Sie bitte für alle Anfragen die Artikelnummer (z. B. IAN 339108) des Gerätes bereit. Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild oder dem Titelblatt dieser Anleitung. │ DE │ AT │ CH ■ 98    PAMFW 20-Li A1...
 • Seite 103 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Tietojen tila · Informationsstatus · Stan informacji · Informacijos data Teabe seis · Informācijas pēdējās pārskatīšanas datums · Stand der Informationen: 02 / 2020 · Ident.-No.: PAMFW20-LiA1-012020-1 IAN 339108_1910...