Parkside PAMFW 20-Li A1 Originalbetriebsanleitung

Akku-multifunktionswerkzeug
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
CORDLESS MULTI-PURPOSE TOOL PAMFW 20-Li A1
AKUMULÁTOROVÉ MULTIFUNKČNÉ
NÁRADIE
Preklad originálneho návodu na obsluhu
IAN 315572
AKKU-MULTIFUNKTIONSWERKZEUG
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PAMFW 20-Li A1

 • Seite 1 CORDLESS MULTI-PURPOSE TOOL PAMFW 20-Li A1 AKUMULÁTOROVÉ MULTIFUNKČNÉ AKKU-MULTIFUNKTIONSWERKZEUG Originalbetriebsanleitung NÁRADIE Preklad originálneho návodu na obsluhu IAN 315572...
 • Seite 2 Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut. Preklad originálneho návodu na obsluhu Strana DE / AT / CH Originalbetriebsanleitung...
 • Seite 3 Z52 A1...
 • Seite 4 BATTERY COMPATIBLE WITH ALL DEVICES OF THE SERIES „PARKSIDE X 20V TEAM“ 20V max.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Telefonická objednávka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 PAMFW 20-Li A1  ...
 • Seite 6: Úvod

  AKUMULÁTOROVÉ Rozsah dodávky MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE 1 akumulátorové multifunkčné náradie PAMFW 20-Li A1 PAMFW 20-Li A1 1 brúsna podložka Delta 6 brúsnych listov, rozmer hrany 80 mm Úvod 1 škrabkový nôž, 52 mm Srdečne vám gratulujeme ku kúpe vášho nového 1 HCS ponorný pílový list, 32 mm prístroja .
 • Seite 7: Všeobecné Bezpečnostné Pokyny Pre Elektrické Náradie

  Ak je vaše telo uzemnené, ale beží bez zaťaženia) . hrozí zvýšené riziko zásahu elektrickým prúdom . c) Chráňte elektrické náradie pred dažďom alebo vlhkosťou. Vniknutie vody do elektrického nára- dia zvyšuje riziko zásahu elektrickým prúdom . PAMFW 20-Li A1    3 ■ │...
 • Seite 8: Bezpečnosť Osôb

  Elektrické náradie je nebezpečné, ak ho použí- Náradie alebo kľúč, ktorý sa nachádza na otáčajúcej sa časti elektrického náradia, môže vajú neskúsené osoby . spôsobiť zranenia . ■ 4    PAMFW 20-Li A1 │...
 • Seite 9: Používanie A Manipulácia S Akumulátorovým Náradím

  . pomoc. Unikajúca kvapalina môže spôsobiť ■ Noste ochranné okuliare a protiprachovú podráždenie kože alebo popáleniny . masku! e) Nepoužívajte poškodený ani upravený aku- PAMFW 20-Li A1    5 ■ │...
 • Seite 10: Bezpečnostné Upozornenia Pre Nabíjačky

  . Stav nabitia alebo zvyšný výkon signalizuje LED displeja akumulátora nasledovne: ČERVENÁ / ORANŽOVÁ / ZELENÁ = maximálne nabitie ČERVENÁ / ORANŽOVÁ = stredné nabitie ČERVENÁ = slabé nabitie – nabiť akumulátor ■ 6    PAMFW 20-Li A1 │...
 • Seite 11: Nabitie Akumulátorového Článku (Pozri Obr . A)

  Uhlový adaptér sa môže otočiť o 180° . ♦ Vsuňte akumulátorový článok do prístroja . ♦ Medzi nabíjaniami nasledujúcimi po sebe vyp- nite nabíjačku minimálne na 15 minút . Pritom vytiahnite sieťovú zástrčku . PAMFW 20-Li A1    7 ■ │...
 • Seite 12: Výber Vloženého Nástroja

  Lepidlo na obkladačky, škárovacia hmota na obkladačky Materiály: Drevo a kov (brúsne listy obsiahnuté v dodávke), drevo*, kov* *v závislosti od brúsneho listu Použitie: – Brúsenie na okrajoch a v ťažko dostupných oblastiach . ■ 8    PAMFW 20-Li A1 │...
 • Seite 13: Nasadenie Brúsneho Listu Na Brúsnu Dosku

  . uvoľnenie nástroja znova zatlačíte nadol . ■ Skontrolujte, či je vložený nástroj pevne upev- nený. Nesprávne alebo nie bezpečne upevnené vložené nástroje sa môžu počas prevádzky odpojiť a zraniť vás . PAMFW 20-Li A1    9 ■ │...
 • Seite 14: Údržba A Čistenie

  žiadna UPOZORNENIE nová záručná doba . ► Neuvedené náhradné diely (ako napr . uhlí- kové kefy, vypínač a náhradný akumulátor) si môžete objednať prostredníctvom servisnej poradenskej linky . ■ 10    PAMFW 20-Li A1 │...
 • Seite 15: Servis

  Dovozca Majte na pamäti, že nižšie uvedená adresa nie je adresou servisného strediska . Najprv kontaktujte uvedené servisné stredisko . KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM NEMECKO www .kompernass .com PAMFW 20-Li A1    11 ■ │...
 • Seite 16: Likvidácia

  č . 2006/66/EC . Akumulátorový článok a prístroj odovzdajte v ponúkaných zber- ných zariadeniach . O možnostiach likvidácie opotrebovaných elektric- kých nástrojov/akumulátorových článkov sa, pro- sím, informujte na obecnej alebo mestskej správe . ■ 12    PAMFW 20-Li A1 │...
 • Seite 17: Preklad Originálneho Vyhlásenia O Zhode

  EN 61000-3-2:2014 EN 60335-2-29:2004+A2:2010 EN 60335-1:2012+A13:2017 EN 62233:2008 EN 50581: 2012 Typ / označenie prístroja: Akumulátorové multifunkčné náradie PAMFW 20-Li A1 Rok výroby: 12 – 2018 Sériové číslo: IAN 315572 Bochum, 26 .11 .2018 Semi Uguzlu – Manažér kvality –...
 • Seite 18: Objednanie Náhradného Akumulátora

  Na zaistenie rýchleho spracovania vašej objednávky si pripravte, prosím, pre všetky otázky číslo tovaru (napr . IAN 315572), pridelené prístroju . Číslo tovaru nájdete na typovom štítku alebo na titulnej strane tohto návodu . ■ 14    PAMFW 20-Li A1 │...
 • Seite 19 Telefonische Bestellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 PAMFW 20-Li A1 DE │...
 • Seite 20: Einleitung

  AKKU- Lieferumfang MULTIFUNKTIONSWERKZEUG 1 Akku-Multifunktionswerkzeug PAMFW 20-Li A1 1 Delta-Schleifplatte PAMFW 20-Li A1 6 Schleifblätter 80 mm Kantenmaß 1 Schabmesser 52 mm Einleitung 1 HCS-Tauchsägeblatt 32 mm Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen 1 Diamantsägeblatt 65 mm Gerätes . Sie haben sich damit für ein hochwertiges 1 Staubabsaugung (2 tlg .)
 • Seite 21: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Risiko eines elektrischen lus zu berücksichtigen (beispielweise Zeiten, Schlages . in denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschal- tet ist, aber ohne Belastung läuft) . PAMFW 20-Li A1 DE │ AT │ CH   │  17 ■...
 • Seite 22: Sicherheit Von Personen

  Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, den Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeugs, sicherer im angegebenen Leistungsbereich . verringert das Risiko von Verletzungen . ■ 18  │   DE │ AT │ CH PAMFW 20-Li A1...
 • Seite 23: Verwendung Und Behandlung Des Akkuwerkzeugs

  Akku zerstören und die Brandgefahr erhöhen . sauber und frei von Öl und Fett. Rutschige Griffe und Griffflächen erlauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen . PAMFW 20-Li A1 DE │ AT │ CH   │  19...
 • Seite 24: Service

  Tragen Sie Schutzbrille und Staubschutzmaske! ■ Betreiben Sie das Gerät nicht mit beschä- digtem Kabel, Netzkabel oder Netzstecker . Beschädigte Netzkabel bedeuten Lebensge- fahr durch elektrischen Schlag . ■ 20  │   DE │ AT │ CH PAMFW 20-Li A1...
 • Seite 25: Arbeitshinweise

  Der Zustand bzw . die Restleistung wird in der Akku-Display-LED wie folgt angezeigt: ROT / ORANGE / GRÜN = maximale Ladung ROT / ORANGE = mittlere Ladung ROT = schwache Ladung – Akku aufladen PAMFW 20-Li A1 DE │ AT │ CH   │  21 ■...
 • Seite 26: Staub-/ Späneabsaugung

  Gerät und befestigen Sie diese mit der Schrau- be am Gerät . ♦ Setzen Sie den Winkeladapter auf die Staubabsaugung Der Winkeladapter kann um 180° gedreht Diamantsägeblatt werden . Werkstoffe: Fliesenkleber, Fliesenfugen ■ 22  │   DE │ AT │ CH PAMFW 20-Li A1...
 • Seite 27: Schleifblatt Auf Die Schleifplatte Aufsetzen

  Sie verletzen . Werkstoffe: Holz und Metall (Schleifblätter im Lieferumfang enthalten), Holz*, Metall* *abhängig vom Schleifblatt Anwendung: – Schleifen an Rändern und schwer zugänglichen Bereichen . PAMFW 20-Li A1 DE │ AT │ CH   │  23 ■...
 • Seite 28: Inbetriebnahme

  HINWEIS Versuch ermittelt werden . ► Nicht aufgeführte Ersatzteile (wie z . B . Kohlebürsten, Schalter und Ersatz-Akku) können Sie über unsere Service - Hotline bestellen . ■ 24  │   DE │ AT │ CH PAMFW 20-Li A1...
 • Seite 29: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Gebrauch bestimmt . Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorge- nommen wurden, erlischt die Garantie . PAMFW 20-Li A1 DE │ AT │ CH   │  25 ■...
 • Seite 30: Service

  .kompernass .com Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www .lidl-service .com) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN) 123456 Ihre Bedienungsanleitung öffnen . ■ 26  │   DE │ AT │ CH PAMFW 20-Li A1...
 • Seite 31: Entsorgung

  Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung . PAMFW 20-Li A1 DE │ AT │ CH   │  27 ■...
 • Seite 32: Original-Konformitätserklärung

  EN 61000-3-2:2014 EN 60335-2-29:2004+A2:2010 EN 60335-1:2012+A13:2017 EN 62233:2008 EN 50581: 2012 Typ / Gerätebezeichnung: Akku-Multifunktionswerkzeug PAMFW 20-Li A1 Herstellungsjahr: 12 - 2018 Seriennummer: IAN 315572 Bochum, 26 .11 .2018 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten .
 • Seite 33: Ersatz-Akku Bestellung

  Um eine schnelle Bearbeitung Ihrer Bestellung zu gewährleisten, halten Sie bitte für alle Anfragen die Artikelnummer (z .B . IAN 315572) des Gerätes bereit . Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild oder dem Titelblatt dieser Anleitung . PAMFW 20-Li A1 DE │ AT │ CH  ...
 • Seite 34 ■ 30  │   DE │ AT │ CH PAMFW 20-Li A1...
 • Seite 35 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stav informácií · Stand der Informationen: 11 / 2018 · Ident.-No.: PAMFW20-LiA1-112018-1 IAN 315572...

Inhaltsverzeichnis