Parkside PAMFW 20-Li A1 Originalbetriebsanleitung

4-in-1-akku-kombigerät
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
4-IN-1 CORDLESS COMBINATION TOOL PKGA 20-Li B1
4-U-1 AKU KOMBINIRANI UREĐAJ
Prijevod originalnih uputa za uporabu
MAŞINĂ MULTIFUNCŢIONALĂ CU
ACUMULATOR 4 ÎN 1
Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale
АКУМУЛАТОРЕН
МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН
ИНСТРУМЕНТ 4 В 1
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация
IAN 315586
4 U 1 AKU KOMBINOVANI UREĐAJ
Prevod originalnog uputstva za upotrebu
ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ
ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ 4 ΣΕ 1
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας
4-IN-1-AKKU-KOMBIGERÄT
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PAMFW 20-Li A1

 • Seite 1 4-IN-1 CORDLESS COMBINATION TOOL PKGA 20-Li B1 4-U-1 AKU KOMBINIRANI UREĐAJ 4 U 1 AKU KOMBINOVANI UREĐAJ Prijevod originalnih uputa za uporabu Prevod originalnog uputstva za upotrebu MAŞINĂ MULTIFUNCŢIONALĂ CU ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ACUMULATOR 4 ÎN 1 ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ 4 ΣΕ 1 Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale Μετάφραση...
 • Seite 2 Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Pre čitanja rasklopite stranu sa uređajima i u sledećem koraku upoznajte se sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди...
 • Seite 3 26 27 28 29...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Sadržaj Uvod Srdačno Vam čestitamo na kupnji Vašega Uvod..........4 novog uređaja. Time ste se Vi odlučili za Svrha primjene ......4 Opći opis ........5 jedan visokokvalitetni proizvod. Tijekom proizvodnje ispitana je kvaliteta Obim isporuke ........5 ovog uređaja i podvrgnut je završnoj Pregled ..........5 Tehnički podatci ......
 • Seite 5: Opći Opis

  Pregled Uređaj je dio serije Parkside X 20 V TEAM i može biti pogonjen baterijama X 20 V TEAM serije. Baterije smijete puniti samo s 1 Brzozatezni zaglavnik svrdla punjačima serije Parkside X 20 V TEAM. 2 Prsten za podešavanje zakretnog momenta Opći opis...
 • Seite 6: Tehnički Podatci

  Tehnički podatci Dužina hoda ...... 22 mm Težina (bez punjača) .....1,8 kg Razina zvučnog tlaka 4 u 1-Aku-Kombinirani uređaj ........ PKGA 20-Li B1 ) ......89,3 dB(A), K= 3 dB Napon motora ......20 V Razina snage zvuka Broj okretanja pri praznom hodu ) ....100,3 dB(A), K= 3 dB ) ........21000 min Vibracija (a...
 • Seite 7: Sigurnosne Upute

  Prije punjenja obavezno pro- podacima o zaštiti od čitajte upute za uporabu. materijalnih ili oštećenja osoba. Uređaj je dio serije Parkside X 20 V TEAM. Znak za opasnost s in- formacijama o preven- Simboli na listovima pila: ciji ozljeda od strujnog udara. Nosite zaštitu za oči.
 • Seite 8: Opće Sigurnosne Upute Za Električne Alate

  zapaljive tekućine, plinovi Opće sigurnosne upute za ili prašine. Električni alati pro- električne alate izvode iskre, koje mogu zapaliti UPOZORENJE! Pročitajte prašinu ili pare. sve sigurnosne napo- c) Udaljite djecu i ostale oso- mene, upute, ilustracije be, za vrijeme uporabe i tehničke podatke uz električnog alata.
 • Seite 9 vješanje električnog ala- b) Nosite osobnu zaštitnu ta ili izvlačenje utikača iz opremu i uvijek zaštitne utičnice. Kabel udaljite od naočale. Nošenje osobne topline, ulja, oštrih rubova zaštitne opreme, kao neklizaju- ili pokretnih dijelova ure- će sigurnosne cipele, zaštitna đaja. Oštećeni ili isprepleteni kaciga ili zaštita sluha smanjuje kablovi povećavaju rizik od rizik od povreda.
 • Seite 10 pokretnih dijelova. Pokretni nego započnete podešava- ti uređaj, mijenjati pribor dijelovi mogu zahvatiti široku ili odložite uređaj. Ova mje- odjeću, nakit ili dugu kosu. g) Ako je moguće montirati ra opreza sprečava nenamjera- usisivač i sustav za prihvat vani start električnog alata. prašine, potrebno ih je pri- d) Čuvajte nekorišteni elek- ključiti i ispravno koristiti.
 • Seite 11 viđene punjače. Uporaba Uporaba električnog alata za druge primjene osim predviđe- drugih punjača može dovesti do nih može dovesti do opasnih povreda i opasnosti od požara. c) Udaljite punjač koji se ne situacija. g) Koristite električnu lanča- koristi od spajalica, ko- nu pilu, pribor, pogonske vanica, ključeva, čavala, alate itd.
 • Seite 12: Dodatne Sigurnosne Napomene

  izvan temperaturnog po- rukuje alatom ili osobe dručja navedenog u upu- koje se nalaze u nepo- tama. Nepravilno punjenje ili srednoj blizini. Pobrinite se za dobro prozračiva- punjenje izvan dopuštenog tem- nje radnog mjesta. Uvi- peraturnog područja može uni- jek nosite zaštitne nao- štiti bateriju i povećati opasnost čale, zaštitne rukavice i od požara.
 • Seite 13 na izradak. Rezni list se može do eksplozije. Oštećenje vodo- vodne cijevi može uzrokovati zaglaviti i izazvati gubitak kontro- oštećenja imovine i strujni udar. le nad električnim alatom. • Osigurajte izradak. Izra- • Nakon završetka rada dak osiguran u stegi ili isključite električni alat i škripcu sigurniji je nego u rezni list izvucite iz izratka...
 • Seite 14 glaviti i izazvati gubitak kontrole brušenja metala. Posebno je nad električnim alatom. opasno ako se prašina od bru- • Uređaj odmah isključite šenja pomiješa s ostacima laka, ako se rezni list zaglavi. Ra- poliuretana ili drugim kemijskim širite rez i pažljivo izvucite rezni tvarima, a izradak se nakon du- list.
 • Seite 15: Stavljanje U Pogon

  Vaše baterije ju rizik od ozljeda i nesreća. i Vašeg punjača serije Obratite pozornost na to, da Parkside X 20 V Team. temperatura okruženja tije- Stavljanje u pogon kom rada punjenja ne preko- rači 45 °C i da ne bude niža Punjenje akumulatora od -20 °C.
 • Seite 16: Uključivanje/Isključivanje

  Skidanje nastavaka 1. Okretanjem otvorite brzozatezni za- 1. Gurnite ručicu za deblokadu (5) u glavnik svrdla (1) u smjeru protivnom položaj do graničnika i držite je u tom kazaljci sata, sve dok otvor zaglavnika položaju ne bude dovoljno velik za prihvat alata. 2.
 • Seite 17: Motorna Jedinica S Nastavak Za Višenamjensku Brusilicu Pkga2

  Podešavanje zakretnog Stavljanje brusnog lista momenta 1. Brusni list (23) ravnomjerno pritisnite na brusnu ploču (21). Pazite na ravnomjer- Možete podesiti maksimalan zakretni mo- no poklapanje rupa u brusnom listu s ment Stupnjevi zakretnog momenta ozna- otvorima u brusnoj ploči. Skidanje brusnog lista čeni su sa 1 - 19 + 2.
 • Seite 18: Motorna Jedinica S Nastavkom Za Sabljastu Pilu Pkga3

  Odabir brusnog lista 2. Za zaključavanje pustite ručicu (18), koja će se okrenuti u početni položaj. 3. Provjerite čvrsto nasjedanje povlače- Gradacija P Uporaba njem reznog lista. za pripremno brušenje neo- P 60 brađenih drvenih površina Skidanje reznog lista: 4. Ručicu za deblokadu reznog lista (18) P 80/120 za planiranje gurnite gore sve do graničnika i izvuci-...
 • Seite 19: Motorna Jedinica S Višenamjenskim Alatom Pkga4

  • Ubodni rezovi smiju se izvoditi samo u željeni alat (30/32/33) možete posta- mekanim materijalima kao što je drvo, viti na prihvatne klinove (28). Možete gipsane ploče, itd. birati između 12 različitih položaja. 3. Po potrebi nosač alata ponovo zavrnite. Odabir reznog lista 4.
 • Seite 20: Čišćenje I Održavanje

  Odabir brusnog lista • Održavajte čistim proreze za prozrači- vanje, kućište motora i drške uređaja. Za to koristite vlažnu krpu ili četku. Gradacija P Uporaba Nemojte koristiti nikakva sredstva za za pripremno brušenje neo- čišćenje odn.otapala. Vi biste njima P 60 brađenih drvenih površina mogli trajno oštetiti uređaj.
 • Seite 21: Garancija

  Garancija Garancijska usluga vrijedi za greške ma- terijala ili proizvodnje. Ova garancija ne Poštovani kupci, vi dobivate na ovaj uređaj obuhvaća dijelove proizvoda, koji su izlo- garanciju od 3 godine od datuma kupnje. ženi normalnom trošenju i stoga se mogu U slučaju nedostataka ovoga proizvoda, smatrati potrošnim dijelovima (npr.
 • Seite 22: Servis Za Popravke

  Service-Center Vama priopćenu adresu servisa. Kako bismo izbjegli probleme oko prijema Servis Hrvatska i dodatne troškove, obvezno koristite samo onu adresu, koja Vam je priopće- Tel.: 0800 777 999 na. Provjerite, da se otprema ne izvrši E-Mail: grizzly@lidl.hr IAN 315586 bez plaćenih troškova dostave, kao glo- mazna roba, express ili drugi specijalni Proizvođač...
 • Seite 23: Rezervni Dijelovi/Pribor

  Rezervni dijelovi/Pribor Zamjenske dijelove i opremu na raspolaganju stoje na stranici www.grizzly-service.eu Ukoliko nemate Internet, molimo da se telefonski obratite servisnom centru (vidi pod „Service-Center“ na strani 22). Držite u pripravnosti dolje navedene brojeve za narudžbu.” Poz. Poz. Oznaka Br. artikla Naputka za Eksplozivni posluživanje crtež...
 • Seite 24: Traženje Greške

  Traženje greške Problem Mogući uzrok Otklanjanje Baterija ( 9) je ispra- Napunite bateriju (pridržavajte se žnjena posebnih uputa za uporabu baterije i punjača) Uređaj se ne po- Baterija ( 9) nije umet- Umetnite bateriju (pridržavajte se kreće nuta posebnih uputa za uporabu baterije i punjača) Neispravan prekidač...
 • Seite 25 Detaljni crtež .....147-149 Proizvođač ne snosi odgovornost za ošte- ćenja, koja su posledica nenamenske upo- trebe ili pogrešnog rukovanja. Uređaj je deo serije Parkside X 20 V TEAM i sme da se pokreće samo akumulatorima serije Parkside X 20 V TEAM.
 • Seite 26: Opšti Opis

  Opšti opis Pregled Slike možete da pronađete na 1 Stezna glava za brzo zatezanje 2 Prsten za podešavanje obrtnog prednjoj i zadnjoj isklopnoj strani. momenta 3 Prekidač za izbor brzine Obim isporuke 4 Nastavak za bušilicu-odvrtač PKGA1 Raspakujte uređaj i kontrolišite da li je 5 Poluga za deblokadu nastavka kompletan.
 • Seite 27: Tehnički Podaci

  Tehnički podaci Nivo zvučne snage ) ....100,3 dB(A), K = 3 dB 4 u 1 Aku kombinovani Vibracija (a uređaj ........ PKGA 20-Li B1 Rezanje ploča ....12,395 m/s Motorni napon......20 V Rezanje drvenih greda ..12,392 m/s Broj obrtaja (n ) ....21000 min K= 1,5 m/s...
 • Seite 28: Bezbednosne Napomene

  Držite predmete. ruke podalje. Simboli opasnosti s na- Uređaj je deo serije vodima o sprečavanju Parkside X 20 V TEAM nastanka štete za lica usled električnog udara. Slikovne oznake na listovima testere: Znak naredbe sa navodima za sprečavanje nastanka šte- Nosite zaštitu za oči.
 • Seite 29 alat opremljen. Propusti U slučaju odvlačenja pažnje kod poštovanja bezbedno- možete da izgubite kontrolu snih napomena i direktiva nad uređajem. mogu da dovedu do električ- 2) ELEKTRIČNA BEZBEDNOST nog udara, požara i/ili teških povreda. a) Priključni utikač električ- Sačuvajte sve bezbednosne nog alata mora da od- napomene i direktive za bu- govara utičnici.
 • Seite 30 uređaja koji su u pokretu. opreme kao što su maska protiv Oštećeni ili zapetljani kablovi prašine, bezbednosne cipele povećavaju opasnost od nastu- koje ne klize, zaštitni šlem ili panja električnog udara. zaštita sluha, ovisno o vrsti i pri- e) Ako radite sa električnim mene električnog alata, umanjuje uređajem vani, koristite opasnost od nastanka povreda.
 • Seite 31 c) Izvucite utikač iz utičnice pokretu mogu da zahvate ležer- i/ili odstranite akumula- nu odeću, nakit i dugu kosu. g) Ako je moguća montaža tor, pre nego što vršite uređaja za usisavanje i podešavanje uređaja, za- prihvat prašine, onda ove menu alata za umetanje uređaje trebate da posta- ili odlaganje uređaja.
 • Seite 32 g) Električni alate, umetnute c) Akumulator koji ne kori- alate itd. koristite u skla- stite držite dalje od spa- du s ovim uputstvima. jalica, kovanica, ključeva, Pritom vodite računa o eksera, vijaka ili drugih uslovima rada i o radu sitnih metalnih predmeta, koji trebate da izvedete.
 • Seite 33: Dodatne Bezbednosne Napomene

  akumulatorski alat izvan sadrže azbest, metala područja temperature i nekih vrsta drveta), navedenog u uputstvu za koje za rukovaoca ili upotrebu. Pogrešno punjenje za osobe koje se na- laze u blizini mogu da ili punjenje izvan dopuštenog predstavljaju izvor opa- područja temperature može da snosti.
 • Seite 34 • Prinesite električni alat venih vodova napajanja ili se obratite lokalnom radnom predmetu samo komunalnom preduzeću. kada je uključen. Postoji Kontakt sa električnim vodovima opasnost od povratnog udara može da dovede do električnog ako se ivice radnog alata iskri- udara i požara, kontakt sa ga- ve u radnom predmetu.
 • Seite 35 • Radni predmet postaje Ne dodirujte predmete ili ze- vruć prilikom brušenja. mlju testerom, koja radi. Postoji opasnost od povratnog udara. Ne dirajte ga na obrađenom • Prilikom rada, držite elek- mestu, ostavite ga da se ohladi. trični alat obema rukama Postoji opasnost od opekotina.
 • Seite 36: Puštanje U Rad

  Uverite se pre svake upotre- upotrebu akumulatora i be da uređaj funkcioniše. punjača serije Parkside Lična zaštitna oprema i ispa- X 20 V Team. van uređaj smanjuju rizik od povreda i nezgoda.
 • Seite 37: Rukovanje

  2. Isključivanje: Pustite prekidač uključiva- Nosite zaštitu za sluh. nje/isključivanje ( 10). Rukovanje Kada stavite prekidač za smer okreta- 7) u srednji položaj, uređaj je nja ( Zamena nastavaka uređaja zaštićen od uključivanja. Sklop motora sa Zaštite uređaj od uključiva- nastavkom za bušilicu- nja (pogledajte „Uključiva- odvrtač...
 • Seite 38: Sklop Motora Sa Nastavkom Za Višenamensku Brusilicu Pkga2

  Podešavanje smera okretanja Sklop motora sa na- stavkom za višenamen- sku brusilicu PKGA2 Pomoću prekidača za smer okretanja mo- žete da promenite smer okretanja uređaja. Zaštite uređaj od uključiva- nja (pogledajte „Uključiva- 1. Sačekajte da se uređaj zaustavi. nje / Isključivanje“). U sluča- 2.
 • Seite 39: Sklop Motora Sa Nastavkom Za Sabljastu Testeru Pkga3

  nje / Isključivanje“). U sluča- Ako je potrebno, usisno crevo usi- ju nenamernog uključivanja sivača možete da povežete bez uređaja postoji opasnost od reduktora (25) sa adapterom (24). povreda. Brušenje Nosite zaštitne rukavice prilikom • Koristite usisivač za prašinu prilikom rukovanja listom testere. Tako ćete brušenja nastavkom za višenamensku izbeći posekotine.
 • Seite 40: Sklop Motora Sa Nastavkom Za Multifunkcijski Alat Pkga4

  Sklop motora sa na- 2. Uključite uređaj. stavkom za multifunk- Pomoću prekidača za uključivanje/is- cijski alat PKGA4 ključivanje ( 10) možete bestepeno da regulišete broj hoda. Lagani pritisak: mali broj hoda. Nosite zaštitnu masku prilikom ra- Jači pritisak: veći broj hoda. dova brušenja.
 • Seite 41: Čišćenje / Održavanje

  Ogrebotina Postavljanje brusnog lista 1. Pritisnite brusni list (31) ravnomerno na brusnu ploču Delta (30). Vodite računa • Prilikom struganja izaberite veliki broj da se rupe u brusnom listu podudare vibracija. sa otvorima na brusnoj ploči. • Radite sa niskim kontaktnim pritiskom i Uklanjanje brusnog lista pod plitkim uglom kako ne biste oštetili 2.
 • Seite 42: Skladištenje

  Skladištenje Kako izjaviti reklamaciju? • Čuvajte uređaj i alat na suvom mestu zaštićenom od prašine, izvan domaša- Molimo Vas: ja dece. da pozovete korisnički servis: • • Čuvajte akumulator na temperaturi od 0800-191-191 0 °C do 45 °C. Izbegavajte ekstremne pošaljete e-mail na: grizzly@lidl.rs •...
 • Seite 43: Garancija I Garantni List

  Garancija i garantni list Poštovani, Ovim putem Vas upoznajemo sa Vašim pravima i obavezama koje proističu iz Zakona o zaštiti potrošača, a u pogledu ostvarivanja prava iz garancije. Ova garancija ni na koji način ne utiče, niti isključuje prava koja kupac ima u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača po osnovu zakonske odgovornosti prodavca za nesaobraznost robe ugovoru koja traje 2 godine od dana kada je roba predata kupcu.
 • Seite 44 Kupac je dužan da prodavcu preda sve pripadajuće delove proizvoda koje je preuzeo u trenutku kupovine. Popravke u roku garancije: Garancija važi počev od dana kada je roba predata kupcu, a na osnovu fiskalnog odsečka. U istom periodu davalac garancije, odnosno prodavac je u obavezi da otkloni sve tehničke kvarove bez naknade, u zakonskom roku.
 • Seite 45: Rezervni Delovi / Pribor

  Rezervni delovi / Pribor Rezervni delovi i pribor stoje na raspolaganju na stranici www.grizzly-service.eu Ako nemate internet, molimo da se telefonski obratite servisnom centru (vidi „Service Center“ na stranici 44). Držite pri ruci dole navedene brojeve narudžbe. Pozicija Pozicija Naziv Broj porudžbine Uputstvo Detaljni...
 • Seite 46 Traženje greške Problem Mogući uzrok Otklanjanje greške Napunite akumulator ( 9) (poštujte Ispraznite bateriju ( zasebno uputstvo za upotrebu akumu- latora i punjača) Umetnite akumulator (poštujte zasebno Uređaj se ne po- Baterija ( 9) nije umet- uputstvo za upotrebu akumulatora i kreće nuta punjača)
 • Seite 47 Cuprins Introducere Introducere ........ 47 Felicitări pentru achiziţia noului Dvs. apa- Domeniul de aplicare ....47 rat. Aţi luat o decizie înţeleaptă şi aţi achi- Descriere generală ..... 48 ziţionat un produs valoros. Inventar de livrare ......48 Acest aparat a fost verificat din punct de Privire de ansamblu ......
 • Seite 48: Descriere Generală

  Aparatul face parte din seria Parkside • Încărcător X 20 V TEAM şi poate fi exploatat cu acu- • Valiză de transport mulatorul din seria X 20 V TEAM. Încărca- • Instrucţiuni de utilizare rea acumulatoarelor este permisă numai *P = Granulaţie Privire de ansamblu cu încărcătoare care fac parte din seria...
 • Seite 49 Unitate motor + Accesoriu pentru 30 Placă de şlefuit delta ferăstrău sabie ......PKGA3 31 3 hârtii abrazive 32 Cuţit de făţuit Turaţie de mers în gol (n ) ..0 - 3200 min 33 Pânză pentru intrare directă în Lungime cursă ....
 • Seite 50: Instrucţiuni De Siguranţă

  în rotaţie! Ţineţi Semne de pericol cu in- mâinile la distanţă. dicații privind preveni- rea daunelor personale Aparatul face parte cauzate prin electrocu- din seria Parkside tare. X 20 V TEAM. Semnale de interdicţie cu Pictogramă pe pânze de date referitoare la prevenirea circular: daunelor materiale.
 • Seite 51: Instrucţiuni Generale De Siguranţă Pentru Utilajele Electrice

  locurile neiluminate pot cauza Pentru tăierea metalului accidente de muncă. b) Nu operaţi utilajul electric Instrucţiuni generale de în zone cu risc de explo- siguranţă pentru utilajele zie, în care se află fluide, electrice gaze sau prafuri inflama- bile. Utilajele electrice produc AVERTIZARE! Citiţi toate scântei, care pot aprinde praful indicaţiile de siguranţă,...
 • Seite 52 c) Nu expuneţi utilajul elec- 3) SIGURANŢA PERSOANE- tric în condiţii de ploaie LOR: sau umezeală. Infiltrările de a) Fiţi atenţi la acţiunile pe apă într-un astfel de utilaj cresc care le întreprindeţi atunci riscul de şoc electric. d) Nu vă folosiţi de cablu când lucraţi cu utilajul pentru a deplasa sau sus- electric, aveţi grijă...
 • Seite 53 alimentare cu curent, în timp dispozitiv de aspirare a prafului ce trageţi utilajul electric/ţineţi poate reduce periclitările provo- degetul, sunt acţiuni care pot cate de praf. h) Nu vă bazaţi pe o falsă cauza accidente. d) Îndepărtaţi instrumentele siguranţă și nu ignoraţi de reglare sau cheile fran- regulile privind siguranța ceze înainte de a porni...
 • Seite 54 g) Folosiţi utilajul electric, Această măsură de precauţie accesoriile, utilajele au- împiedică pornirea accidentală xiliare etc. corespunzător a utilajului electric. d) Utilajele electrice neutili- acestor instrucţiuni. Ţineţi zate trebuie menţinute în cont de condiţiile de lucru şi de afara accesului copiilor. activitatea ce trebuie prestată.
 • Seite 55: Indicații De Siguranță Suplimentare

  și nu încărcaţi niciodată Folosirea altor acumulatoare acumulatorul sau scula poate cauza leziuni şi pericol cu acumulator înafara in- de incendiu. c) Nu păstrați bateriile nefo- tervalului de temperatură losite aproape de agrafe specificat în instrucţiunile de birou, monede, chei, de utilizare.
 • Seite 56 (de ex. de la materiale cablu aflat sub tensiune poate cum ar fi vopselurile încărca şi părţile metalice ale cu conţinut de plumb, aparatului şi poate conduce la materiale care conţin un şoc electric. azbest, metale sau une- • Utilizați aparate adecvate le soiuri de lemn) care de căutare pentru a depis- pot reprezenta un pe-...
 • Seite 57 2) INDICAŢII SPECIALE PRI- • Utilizaţi numai pânze de VIND SIGURANŢA ÎN TIM- ferăstrău fără defecte, în PUL TĂIERII CU FERĂSTRĂUL stare ireproșabilă. Pânzele de ferăstrău îndoite sau tocite • Țineți mâinile departe de se pot rupe, pot influenţa nega- zona de lucru a pânzei fe- tiv tăierea sau pot provoca un răstrăului.
 • Seite 58 3) INDICAŢII SPECIALE PRI- 4) RISCURI REZIDUALE VIND SIGURANŢA ÎN TIM- PUL ȘLEFUIRII ȘI FĂŢUIRII Chiar dacă operaţi în mod ire- proşabil dispozitivul, există riscuri • Utilizaţi scula electrică reziduale. În funcţie de designul şi numai pentru șlefuire dotarea acestui utilaj, pot apărea uscată.
 • Seite 59: Punerea In Funcţiune

  Echipamentul de protecţie neavoastră din seria personală și un aparat funcţi- Parkside X 20 V Team. onal diminuează riscul de vă- tămări corporale și accidente. Punerea in funcţiune Fiţi atenţi ca temperatura Încărcarea acumulatorului ambientală...
 • Seite 60: Pornirea/Oprirea

  Demontarea accesoriului 1. Deşurubaţi mandrina de găurit cu prin- 1. Împingeţi pârghia de deblocare (5) dere rapidă (1) în sens antiorar, până până la limită în poziţie şi menţi- când orificiul mandrinei de găurit este neţi-o aici. suficient de mare pentru a introduce 2.
 • Seite 61: Unitate Motor Cu Accesoriu Pentru Şlefuitor Multifuncţional Pkga2

  Montarea/demontarea hârtiei Comutatorul sensului de rotaţie abrazive poate fi acţionat doar în stare de repaus! Placa de şlefuit ( 21) este echipată cu Reglarea cuplului un arici pentru fixarea rapidă a hârtiei abrazive. Puteţi preseta cuplul maxim. Treptele de cu- Fixarea hârtiei abrazive plu sunt marcate cu 1 - 19 + 1.
 • Seite 62: Unitate Motor Cu Accesoriu Pentru Ferăstrău Sabie Pkga3

  Atenţie, pericol de accidentare! • Curăţaţi placa de şlefuit înainte de a utiliza o hârtie abrazivă. - Nu utilizați pânze de ferăstrău • Pentru a obţine rezultate bune de şlefu- tocite, îndoite sau deteriorate în ire, lucraţi numai cu hârtii abrazive în alt mod.
 • Seite 63: Unitate Motor Cu Accesoriu Cu Sculă Multifuncţională Pkga4

  Unitate motor cu acce- Presiune ușorară: număr de curse soriu cu sculă multifunc- redus. ţională PKGA4 Presiune crescută: număr de curse ridicat. Întrerupătorul de pornire/oprire nu se Purtați mască de protecție împotriva poate bloca. prafului la lucrări de rectificare. 3. Aşezați placa de picior ( 17) pe Schimbare sculă...
 • Seite 64: Curăţire/Mentenanţă

  Făţuirea Fixarea hârtiei abrazive 1. Apăsaţi uniform hârtia abrazivă (31) pe placa de şlefuit delta (30). Atenţie • La făţuire, selectaţi un număr mare de la uniformitatea acoperirii orificiilor din oscilaţii. hârtia abrazivă cu orificiile din placa • Lucraţi cu presiune de apăsare redusă de şlefuit.
 • Seite 65: Mentenanţă

  Mentenanţă Aparatul nu necesită mentenanţă. Depozitare • Menţineţi aparatul şi accesorii într-un loc uscat şi în afara accesului copiilor. • Acumulatorul trebuie depozitat în spaţii cu temperaturi cuprinse între 0 °C şi 45 °C. Evitaţi depozitarea acumulato- rului în condiţii extreme de căldură sau frig, pentru ca acesta să...
 • Seite 66: Garanţie

  Garanţie Conţinutul garanţiei Aparatul este fabricat în conformitate cu Stimată clientă, stimate client, pentru acest standarde de calitate foarte înalte şi este aparat veţi primi 3 ani de garanţie, de la testat în detaliu înainte de livrare. data achiziţiei. În cazul în care aparatul este deteriorat, Dreptul la garanţie este valabil pentru ero- aveţi dreptul legal de a solicita compen- rile materiale sau de fabricaţie.
 • Seite 67: Reparaţii-Service

  Service-Center prin e-mail, departamentul de service menţionat mai jos. Veţi primi informaţii Service România suplimentare referitoare la modalitatea de soluţionare a reclamaţiei Dvs. Tel.: 0800896637 • Produsul evaluat ca fiind defect, în E-Mail: grizzly@lidl.ro IAN 315586 urma consultării cu serviciul nostru de relaţii cu clienţii, poate fi expediat Importator gratuit către departamentul de service...
 • Seite 68: Piese De Schimb/Accesorii

  Piese de schimb/Accesorii Piese de schimb şi accesorii sunt disponibile pe site-ul www.grizzly-service.eu Dacă nu dispuneţi de Internet, vă rugăm să contactaţi telefonic Centrul de service (vezi „Service-Center“ pagina 67). Ţineţi la îndemână numerele de comandă specificate mai jos. Pos. Pos.
 • Seite 69: Identificare Defecţiuni

  Identificare defecţiuni Problemă Cauză posibilă Soluţie Încărcaţi acumulatorul (respectați in- Acumulatorul ( 9) este strucțiunile de utilizare separate pentru descărcat acumulator şi încărcător) Aparatul nu por- Montaţi acumulatorul (respectați in- Acumulatorul ( 9) nu neşte strucțiunile de utilizare separate pentru este montat acumulator şi încărcător) Întrerupătorul de pornire/...
 • Seite 70 Съдържание Увод Увод ........... 70 Сърдечно Ви честитим закупуването на Предназначение......70 Вашия нов уред. По такъв начин Вие сте Общо описание ......71 избрали един висококачествен продукт. Обем на доставката ......71 По време на производството уредът е Преглед ..........71 проверяван...
 • Seite 71: Общо Описание

  Уредът е част от серията Parkside Нож за стъргане X 20 V TEAM и може да се използва с Триъгълна шлифовъчна плоча + батерии от серията X 20 V TEAM. Бате- 3 шкурки риите трябва да се зареждат само със (1 x P 60, 1 x P 80, 1 x P 120) зарядни...
 • Seite 72: Технически Данни

  26 Приставка-универсален уред Ниво на шума (L )...99,6 dB(A), K = 3 dB PKGA4 Вибрации (a ) ..4,572 m/s , K= 1,5 m/s 27 Лостче за деблокиране на Двигателен блок + инструмента Приставка-саблен трион ..PKGA3 28 Дорна за захващане 29 Държач...
 • Seite 73: Инструкции За Безопасност

  Знаци за опасност с данни ръцете си настрана. за предотвратяване на персонални или матери- Уредът е част от серията ални щети. Parkside X 20 V TEAM. Знак за опасност с инфор- Символи върху ножовките: мация за предотвратя- ване на щети за хора в Носете защита за очите.
 • Seite 74 Общи инструкции за безопас- опасна среда, в която има ност за ел. инструменти горими течности, газове или прах. Електрическите инструмен- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Про- ти произвеждат искри, които могат четете всички указания да запалят праха или парите. за безопасност, инструк- в) Дръжте децата и другите ции, фигури...
 • Seite 75 в) Пазете електрическия ин- a) Бъдете внимателни, вни- струмент от дъжд или влага. мавайте какво правите и подхождайте разумно към Проникването на вода в елек- работата с електрическия трическия инструмент повишава инструмент. Не използвайте риска от удар от ток. г) Не използвайте кабела, за електрическия...
 • Seite 76 или гаечни ключове. Инстру- инструмента. Невнимателното ментът или ключът, който се нами- боравене може да доведе до ра на въртяща се част на уреда, тежки наранявания в рамките на може да предизвика наранявания. части от секундата. д) Избягвайте необичайни положения на тялото. Оси- 4) УПОТРЕБА...
 • Seite 77 се използва, недостъпен за Плъзгащите се дръжки и повърх- деца. Не разрешавайте на ности за хващане не позволяват лица, които не са запознати сигурна работа и контрол на елек- с уреда или не са прочели троинструмента в непредвидени указанията, да използват ситуации.
 • Seite 78: Други Указания За Безопасност

  г) При неправилна употреба 6) СЕРВИЗ: от батерията може да из- тече течност. Избягвайте a) Давайте вашия електри- контакта с нея. При случаен чески инструмент за ремонт контакт изплакнете с вода. само от квалифицирани Ако течността влезе в очи- специалисти и само с ори- те, потърсете...
 • Seite 79 та. Свържете устройство за захващане или менгеме детайл за изсмукване на праха. се държи по-сигурно, отколкото с ръка. 1) СПЕЦИАЛНИ УКАЗАНИЯ ЗА • Бъдете предпазливи при работата БЕЗОПАСНОСТ ЗА АКУМУ- с инструменти като трион, нож ЛАТОРНИЯ МУЛТИФУНК- за стъргане и бормашина. Те са ЦИОНАЛЕН...
 • Seite 80 • След приключване на работния • Изключете уреда веднага, ако процес изключете електроинстру- ножовката се заклини. Разтворете мента и извадете ножовката от направения разрез и извадете разреза едва тогава, когато тя е внимателно ножовката. Това може достигнала състояние на покой. да...
 • Seite 81: Пуск

  за експлоатация на Ва- шата батерия и зарядно a) порязвания устройство от серията b) увреждания на слуха, ако не се Parkside X 20 V Team. носи подходяща защита за слуха. c) увреждания на здравето в резул- Пуск тат на вибрациите на дланта и...
 • Seite 82: Указания За Работа

  Обслужване Оставете загряла батерия да се охлади преди зареждане. Смяна на приставки на уреда Времето за зареждане е около Подсигурете уреда срещу 1 час (PAP 20 А1) или 2 часа включване (вижте „Включ- (PAP 20 A3). ване/изключване“) или из- вадете батерията от уреда. 1.
 • Seite 83 Лек натиск: ниски обороти 1. Изчакайте уредът да спре напълно. По-голям натиск: по-високи обороти 2 Преместете превключвателя за избор 2. Изключване: Освободете прев- на скорост ( 3) в желаната пози- ключвателя за включване/изключва- ция: 1: избор на ниски обороти. не ( 10).
 • Seite 84 3. Започнете с по-ниска степен на вър- Отстраняване на шкурката тящия момент и увеличете според 2. Свалете шкурката (23) от шлифовъч- нуждата. ната плоча (21). Свързване на изсмукване на Пръстенът за настройка на въртя- праха щия момент трябва да се използва само...
 • Seite 85 Избор на ножовка Монтаж на ножовката: 1. Преместете лостчето (18) за регулиране на ножовката до упор нагоре. Поста- за дърво, пластмаса, гип- Ножовка за вете опашката на ножовката (19/20) в дърво сокартон прореза на държача за ножовка. за ламарини, профили Ножовка...
 • Seite 86: Двигателен Блок С Универсален

  Шлайфане Уверете се, че държачът на инстру- мента (29) е завинтен здраво, за • При шлайфане с приставката-шлайф- да можете да поставите сигурно машина използвайте изсмукване на и да използвате всички включени праха. в окомплектовката на доставката • Поднасяйте уреда включен към обра- инструменти...
 • Seite 87: Почистване/Техническа

  Почистване/Техническа Шлайфане поддръжка • При шлайфане с приставката-шлайф- машина използвайте изсмукване на Оставете работи, които не са оп- праха. исани в тази инструкция, да бъдат • Поднасяйте уреда включен към обра- извършени от упълномощен от нас ботвания детайл. сервиз. Използвайте само ори- •...
 • Seite 88: Съхранение

  Съхранение Гаранция • Съхранявайте уреда на сухо и недос- Уважаеми клиенти, тъпно за деца място. за този уред получавате 3 години гаран- • Преди по-продължително съхранение ция от датата на покупката. В случай на (напр. презимуване) извадете батери- несъответствие на продукта с договора ята...
 • Seite 89: Извънгаранционно Обслужване

  Гаранционен срок и законови пре- • За всички запитвания подгответе ка- тенции при дефекти совата бележка и идентификационния Гаранционната услуга не удължава га- номер (IAN 315586) като доказател- ранционния срок. Това важи също и за ство за покупката. сменените и ремонтирани части. За евен- •...
 • Seite 90: Сервизно Обслужване

  Внимание: Изпратете Вашия уред на (2) Смята се, че даден начин за обезще- клона на нашия сервиз почистен и с ука- тяване на потребителя е непропорцио- зание за дефекта. нален, ако неговото използване налага Уредите, изпратени с неплатени транс- разходи на продавача, които в сравне- портни...
 • Seite 91 (5) Потребителят може да иска и обез- Чл. 115. (1) Потребителят може да уп- щетение за претърпените вследствие на ражни правото си по този раздел в срок несъответствието вреди. до две години, считано от доставянето на потребителската стока. Чл. 114. (1) При несъответствие на потре- бителската...
 • Seite 92: Резервни Части/Принадлежности

  Резервни части/Принадлежности Резервни части и принадлежности можете да получите на адрес www.grizzly-service.eu Ако нямата Интернет, моля обърнете се по телефона към Сервизния център (вижте „Сер- визно обслужване” страница 90). Пригответе посочените по-долу номера за поръчка. Поз. Поз. Наименование Каталожен № Ръководство...
 • Seite 93: Търсене На Повреди

  Търсене на повреди Проблем Възможна причина Отстраняване на проблема Заредете батерията (спазвайте отделното ръководство за експлоа- Батерията ( 9) е изто- тация за акумулатора и зарядното щена устройство) Поставете батерията (спазвайте Уредът не стар- отделното ръководство за експлоа- Батерията ( 9) не...
 • Seite 94 Περιεχόμενα Εισαγωγή Εισαγωγή ........94 Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας συ- Σκοπός χρήσης ......94 σκευής σας. Προτιμήσατε να αγοράσετε ένα Γενική περιγραφή ....... 95 προϊόν ανώτερης ποιότητας. Παραδοτέα υλικά ........95 Η ποιότητα αυτής της συσκευής ελέγχθηκε Επισκόπηση ...........95 κατά...
 • Seite 95: Γενική Περιγραφή

  Ο συσκευή είναι τμήμα της σειράς Parkside • Συσσωρευτής X 20 V TEAM και λειτουργεί με συσσωρευ- • Φορτιστής τές της σειράς X 20 V TEAM. Οι συσσω- • Βαλιτσάκι ρευτές επιτρέπεται να φορτίζονται μόνο • Οδηγιών χρήσης με συσκευές φόρτισης της σειράς Parkside *P = Κόκκωση...
 • Seite 96 28 Άξονες υποδοχής Μονάδα μοτέρ + σπαθοσέγα PKGA3 29 Στήριγμα εργαλείου Άρθυμός ταλαντώσεων (n ) ..0 - 3200 min 30 Πλάκα λείανσης τριβείου-δέλτα Μήκος ταλάντωσης ....22 mm 31 3 Φύλλα λείανσης Βάρος (χωρίς φορτιστή) ......1,8 kg 32 Ξύστρα Στάθμη ηχητικής πίεσης 33 Βυθιζόμενη...
 • Seite 97: Υποδείξεις Ασφάλειας

  Σύμβολα κινδύνου με τάτε τα χέρια σας μακριά. στοιχεία για την πρόληψη προσωπικών και υλικών ζη- Η συσκευή είναι τμή- μιών. μα της σειράς Parkside X 20 V TEAM Σύμβολα κινδύνων με πλη- ροφορίες για την πρόληψη Εικονοσύμβολο επάνω στους βλαβών σε άτομα από ηλε- πριονόδισκους:...
 • Seite 98: Γενικές Υποδείξεις Ασφαλείας Για

  περιβάλλον, στο οποίο βρί- Γενικές υποδείξεις ασφαλείας σκονται εύφλεκτα υγρά, αέρια για ηλεκτρικά εργαλεία ή σκόνες. Τα ηλεκτρικά εργαλεία ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Δια- παράγουν σπινθήρες που μπορούν βάστε όλες τις υποδείξεις να αναφλέξουν τη σκόνη και τους ασφάλειας, τις οδηγίες, τις ατμούς. εικόνες...
 • Seite 99 γ) Μην εκθέτετε το ηλεκτρικό 3) Ασφάλεια ατόμων: εργαλείο σε βροχή ή υγρασία. Η διείσδυση νερού σε ηλεκτρική συ- Προσοχή: Έτσι αποφεύγετε τους σκευή αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτρο- τραυματισμούς: πληξίας. δ) Μη μεταφέρετε το ηλεκτρικό α) Να είστε προσεκτικοί, να προ- εργαλείο...
 • Seite 100 θ) Μην έχετε εσφαλμένη άποψη με την παροχή ρεύματος, δεν απο- της ασφάλειας και μην παρα- κλείονται ατυχήματα. δ) Πριν ενεργοποιήσετε το ηλε- κάμπτετε τους κανόνες ασφά- κτρικό εργαλείο να αφαιρέστε λειας για ηλεκτρικά εργαλεία ενδεχόμενα εργαλεία ρύθ- ακόμα και εάν έχετε εξοικειω- μισης...
 • Seite 101 χρήσης ή αποθηκεύσετε το η) Να χρησιμοποιείτε το ηλεκτρι- ηλεκτρικό εργαλείο. Με τον τρό- κό εργαλείο, τα εξαρτήματά του, τα πρόσθετα εργαλεία πο αυτό δεν είναι δυνατή η αθέλητη κλπ. μόνο σύμφωνα με αυτές ενεργοποίηση του ηλεκτρικού εργα- τις οδηγίες. Nα λάβετε υπόψη λείου.
 • Seite 102: Περαιτέρω Υποδείξεις Ασφάλειας

  γ) Η μπαταρία που δεν χρησιμο- φορτίζετε το συσσωρευτή ή το ποιείται να βρίσκεται μακριά επαναφορτιζόμενο εργαλείο από συνδετήρες, κέρματα, εκτός του αναφερόμενου στις κλειδιά, καρφιά, βίδες ή άλλα οδηγίες λειτουργίας τομέα μεταλλικά μικροαντικείμενα θερμοκρασίας. Λάθος φόρτιση που θα μπορούσαν να προ- ή...
 • Seite 103 αμίαντο, μέταλλα ή ορισμέ- αγωγών τροφοδοσίας ή ενη- να είδη ξύλου), οι οποίες μερωθείτε στην τοπική επιχεί- μπορεί να αποτελούν ρηση παροχής. Μια επαφή με κίνδυνο για τον χειριστή ή αγωγούς ηλεκτρικού μπορεί όσους βρίσκονται κοντά. να οδηγήσει σε ηλεκτροπλη- Φροντίζετε...
 • Seite 104 λεπίδα, υπάρχει κίνδυνος τραυματι- • Σφίξτε καλά το υλικό. Μην στηρίζετε το τεμάχιο επεξεργα- σμού. • Οδηγείτε το εργαλείο χρήσης σίας με το χέρι ή το πόδι. Μην μόνο ενεργοποιημένο προς το αγγίζετε αντικείμενα ή το δάπεδο με τεμάχιο επεξεργασίας. Υπάρχει λεπίδα...
 • Seite 105 • Αποφεύγετε υπερθέρμανση a) Βλάβες στους πνεύμονες, στην πε- του είδους λείανσης και του ρίπτωση που δεν χρησιμοποιείται λειαντικού. Υπάρχει κίνδυνος πυρ- προστασία για την αναπνοή. καγιάς. b) Τέμνοντα τραύματα • Το τεμάχιο επεξεργασίας απο- c) Bλάβες της ακοής, εάν δεν χρησιμο- κτά...
 • Seite 106: Θέση Σε Λειτουργία

  γίες λειτουργίας του συσ- Υποδείξεις εργασίας σωρευτή και της συσκευής Φοράτε κατά την εργασία με φόρτισης σειράς Parkside τη συσκευή κατάλληλο ρουχι- X 20 V Team. σμό και προστατευτικό εξοπλι- Θέση σε λειτουργία σμό. Βεβαιώνεστε πριν από κάθε χρήση, ότι η συσκευή έχει δυ- Φόρτιση...
 • Seite 107: Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

  Αφαίρεση του προσαρτήματος Μονάδα μοτέρ με εξαρ- συσκευής τήματα δραπανοκατσάβι- 1. Ωθήστε τον μοχλό απασφάλισης (5) έως δου PKGA1 τον αναστολέα και κρατήστε τον σε αυτή Αλλαγή εργαλείου τη θέση 2. Αφαιρέστε το απασφαλισμένο προσάρ- Ασφαλίστε τη συσκευή έναντι τημα συσκευής (4/16/22/26). ενεργοποίησης...
 • Seite 108: Pkga2

  1. Περιμένετε έως ότου ακινητοποιηθεί η - τον τύπο και το μήκος των χρησι- συσκευή. μοποιούμενων βιδών. 2. Ωθήστε τον διακόπτη κατεύθυνσης περι- Μονάδα μοτέρ με πολυ- στροφής ( 7) στην επιθυμητή θέση: Δεξιόστροφη κίνηση : για την λειαντήρα PKGA2 διάτρηση...
 • Seite 109: Μονάδα Μοτέρ Με Σπαθοσέγα Pkga3

  2. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρ- Μονάδα μοτέρ με σπαθοσέγα PKGA3 ρόφησης μιας διάταξης αναρρόφησης σκόνης στον αντάπτορα (24). Συναρμολόγηση/Αλλαγή λεπίδας Μπορείτε να συνδέσετε τον εύκα- Ασφαλίστε τη συσκευή έναντι μπτο σωλήνα αναρρόφησης μιας ενεργοποίησης (δείτε «Ενερ- διάταξης αναρρόφησης σκόνης εφό- γοποίηση/Απενεργοποίηση»).
 • Seite 110: Μονάδα Μοτέρ Με Εργαλείο Πολλαπλών Λειτουργιών Pkga4

  Για συγκεκριμένες εργασίες μπορεί • Ελέγχετε πριν από την κοπή το τεμάχιο να χρησιμοποιηθεί η λεπίδα και γυρι- επεξεργασίας για κρυφά ξένα σώματα σμένη κατά 180°. όπως καρφιά, βίδες. Απομακρύνετέ τα. • Οι κοπές με βύθισμα επιτρέπεται να Χειρισμός σπαθοσέγας διεξάγονται...
 • Seite 111: Καθαρισμός Και Συντήρηση

  2. Τοποθετήστε το επιθυμητό εργαλείο • Καθαρίστε την πλάκα λείανσης προτού (30/32/33) κάτω από το στήριγμα τοποθετήσετε ένα φύλλο λείανσης. εργαλείου (29) στους άξονες υποδοχής • Να εργάζεστε μόνο με φύλλα λείανσης (28). Ξεβιδώστε εφόσον απαιτείται σε καλή κατάσταση, ώστε να έχετε καλά τόσο...
 • Seite 112: Καθαρισμός

  Απόσυρση/προστασία Απενεργοποιήστε τη συσκευή και απομακρύνετε πριν από όλες τις του περιβάλλοντος εργασίες και για τη μεταφορά, το συσσωρευτή από τη συσκευή. Αφαιρέστε τη μπαταρία από τη συσκευή και διαθέστε τη συσκευή, τη μπαταρία, τα αξε- Να εκτελείτε τακτικά τις ακόλουθες ερ- σουάρ...
 • Seite 113: Εγγύηση

  Εγγύηση διαπιστώνονται κατά την αγορά, πρέπει να δηλωθούν αμέσως μετά το ξεπακετάρισμα. Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε πελάτη, Για όλες τις επισκευές που καθίστανται απα- για τη συσκευή αυτή σας προσφέρουμε ραίτητες μετά τη λήξη της εγγύησης επιβα- εγγύηση 3 ετών από την ημερομηνία της ρύνεστε...
 • Seite 114: Σέρβις Επισκευής

  • Τον αριθμό προϊόντος θα τον βρείτε συσκευασμένες και με πληρωμένα ταχυδρο- στην ετικέτα στοιχείων της συσκευής, σε μικά τέλη. Προσοχή: Παρακαλούμε να στείλετε τη χαραγμένη σημείωση στο προϊόν, στο εξώφυλλο των Οδηγιών χρήσης (κάτω συσκευή σας στο υποκατάστημά μας για αριστερά) ή...
 • Seite 115: Ανταλλακτικά / Αξεσουάρ

  Ανταλλακτικά / Αξεσουάρ Ανταλλακτικά και αξεσουάρ μπορείτε να βρείτε στη σελίδα www.grizzly-service.eu Εάν δεν έχετε Internet, απευθυνθείτε τηλεφωνικά στο Κέντρο Σέρβις (βλέπε „Service- Center„ στη σελίδα 114). Να έχετε πρόχειρους τους αριθμούς παραγγελίας που αναφέρο- νται πιο κάτω. Αρ. Αρ. Χαρακτηρισμός...
 • Seite 116: Ανίχνευση Βλαβών

  Ανίχνευση βλαβών Πρόβλημα Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση σφάλματος Φορτίστε το συσσωρευτή (λάβετε υπό- Ο συσσωρευτής είναι εκ- ψη τις ξεχωριστές οδηγίες λειτουργίας φορτισμένος ( για τον συσσωρευτή και τον φορτιστή) Τοποθετήστε το συσσωρευτή (λάβετε Η συσκευή δεν Ο συσσωρευτής ( 9) δεν υπόψη...
 • Seite 117 Inhalt Einleitung Einleitung ......... 117 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......117 ein hochwertiges Gerät entschieden. Die- Allgemeine Beschreibung ..118 ses Gerät wurde während der Produktion Lieferumfang ......... 118 auf Qualität geprüft und einer Endkontrolle Übersicht ........
 • Seite 118: Allgemeine Beschreibung

  Übersicht Das Gerät ist Teil der Serie Parkside X 20 V TEAM und kann mit Akkus der X 20 V TEAM Serie betrieben werden. Die 1 Schnellspannbohrfutter Akkus dürfen nur mit Ladegeräten der Serie 2 Drehmomenteinstellring Parkside X 20 V TEAM geladen werden. 3 Gang-Wahlschalter 4 Bohrschrauberaufsatz PKGA1 Allgemeine 5 Entriegelungshebel für Geräteaufsatz...
 • Seite 119 Technische Daten Schallleistungspegel ) ....100,3 dB(A), K = 3 dB 4-in-1-Akku-Kombigerät ..PKGA 20-Li B1 Vibration (a Motorspannung ......20 V Sägen von Brettern ... 12,395 m/s Leerlaufdrehzahl (n ) ....21000 min Sägen von Holzbalken ..12,392 m/s K= 1,5 m/s Motoreinheit mit Bohrschrauberaufsatz ....
 • Seite 120: Symbole Und Bildzeichen

  Verletzungsgefahr durch sich von Personen- oder drehendes Werkzeug! Halten Sachschäden. Sie Ihre Hände fern. Gefahrenzeichen mit Das Gerät ist Teil Angaben zur Verhütung der Serie Parkside von Personenschäden X 20 V TEAM durch einen elektrischen Schlag. Bildzeichen auf den Sägeblättern: Gebotszeichen mit Angaben zur Verhütung von Schäden.
 • Seite 121: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  b) Arbeiten Sie mit dem Allgemeine Sicherheits- Elektrowerkzeug nicht in hinweise für Elektrowerk- explosionsgefährdeter zeuge Umgebung, in der sich WARNUNG! Lesen Sie brennbare Flüssigkeiten, alle Sicherheitshinwei- Gase oder Stäube befin- se, Anweisungen, Be- den. Elektrowerkzeuge erzeu- bilderungen und techni- gen Funken, die den Staub oder schen Daten, mit denen die Dämpfe entzünden können.
 • Seite 122 b) Vermeiden Sie Körperkon- Verlängerungsleitung verringert takt mit geerdeten Ober- das Risiko eines elektrischen flächen wie von Rohren, Schlages. Heizungen, Herden und f) Wenn der Betrieb des Kühlschränken. Es besteht Elektrowerkzeuges in feuchter Umgebung nicht ein erhöhtes Risiko durch elektri- vermeidbar ist, verwen- schen Schlag, wenn Ihr Körper den Sie einen Fehlerstrom-...
 • Seite 123 Das Tragen persönlicher Schut- Dadurch können Sie das Elek- zausrüstung, wie Staubmaske, trowerkzeug in unerwarteten rutschfeste Sicherheitsschuhe, Situationen besser kontrollieren. f) Tragen Sie geeignete Schutzhelm oder Gehörschutz Kleidung. Tragen Sie kei- je nach Art und Einsatz des ne weite Kleidung oder Elektrowerkzeugs, verringert Schmuck.
 • Seite 124 4) Verwendung und Behand- trowerkzeug benutzen, die lung des Elektrowerkzeu- mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisun- gen nicht gelesen haben. a) Überlasten Sie das Elek- Elektrowerkzeuge sind gefähr- trowerkzeug nicht. Ver- lich, wenn sie von unerfahrenen wenden Sie für Ihre Arbeit Personen benutzt werden.
 • Seite 125 beitsbedingungen und die Büroklammern, Mün- auszuführende Tätigkeit. zen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen Der Gebrauch von Elektrowerk- kleinen Metallgegen- zeugen für andere als die vor- ständen, die eine Über- gesehenen Anwendungen kann brückung der Kontakte zu gefährlichen Situationen verursachen könnten. Ein führen.
 • Seite 126: Weiterführende Sicherheitshinweise

  g) Befolgen Sie alle Anwei- von Materialien wie sungen zum Laden und bleihaltigen Farben, as- laden Sie den Akku oder besthaltigem Material, das Akkuwerkzeug nie- Metallen oder einigen mals außerhalb des in der Holzarten), die für die Betriebsanleitung ange- Bedienperon oder in gebenen Temperaturbe- der Nähe befindliche reichs.
 • Seite 127 führen, bei denen das Ein- metallene Geräteteile unter satzwerkzeug verborgene Spannung setzen und zu einem Stromleitungen treffen elektrischen Schlag führen. • Verwenden Sie geeignete kann. Der Kontakt mit einer Suchgeräte, um verborge- spannungsführenden Leitung ne Versorgungsleitungen kann auch metallene Gerätetei- aufzuspüren, oder fragen le unter Spannung setzen und Sie die örtliche Versor-...
 • Seite 128 • Schalten Sie nach Beendi- und sorgen Sie für einen gung des Arbeitsvorgangs sicheren Stand. Das Elektro- das Elektrowerkzeug aus werkzeug wird mit zwei Hän- und ziehen Sie das Säge- den sicherer geführt. blatt erst dann aus dem • Warten Sie, bis das Elek- Schnitt, wenn dieses zum trowerkzeug zum Still- Stillstand gekommen ist.
 • Seite 129 • Das Werkstück wird beim b) Schnittverletzungen. Schleifen heiß. Nicht an c) Gehörschäden, falls kein ge- der bearbeiteten Stelle eigneter Gehörschutz getragen anfassen, lassen Sie es wird. abkühlen. Es besteht Verbren- d) Augenschäden, falls kein ge- nungsgefahr. Verwenden Sie eigneter Augenschutz getragen kein Kühlmittel oder ähnliches.
 • Seite 130: Arbeitshinweise

  Be- Schutzausrüstung. triebsanleitung Ihres Ak- Vergewissern Sie sich vor je- kus und Ladegeräts der der Benutzung, dass das Ge- Serie Parkside X 20 V rät funktionstüchtig ist. Persönliche Schutzausrüstung Team gegeben sind. und ein funktionstüchtiges Ge- Inbetriebnahme rät vermindern das Risiko von Verletzungen und Unfällen.
 • Seite 131: Ein-/Ausschalten

  Geräteaufsatz aufsetzen 2. Schieben Sie das Werkzeug soweit wie 3. Schieben Sie den Geräteaufsatz möglich in das Schnellspannbohrfutter (4/16/22/26) entlang der Führungs- (1) ein. schiene in die Motoreinheit (6). Sie 3. Drehen Sie das Schnellspannbohrfutter rastet hörbar ein. (1) im Uhrzeigersinn, um das Werk- 4.
 • Seite 132: Motoreinheit Mit Multischleifer-Aufsatz Pkga2

  Drehmoment einstellen Schleifblatt anbringen/ entfernen Sie können das maximale Drehmoment vor- einstellen. Die Drehmomentstufen sind mit Die Schleifplatte ( 21) ist mit einem Klett- 1 - 19 + gekennzeichnet. gewebe ausgestattet zum schnellen Anbrin- gen des Schleifblattes. 1. Warten Sie den Stillstand des Gerätes Schleifblatt anbringen 2.
 • Seite 133: Motoreinheit Mit Säbelsägen-Aufsatz Pkga3

  Achtung Verletzungsgefahr! • Säubern Sie die Schleifplatte, bevor Sie ein Schleifblatt aufsetzen. - Verwenden Sie keine stumpfen, • Arbeiten Sie nur mit einwandfreien verbogenen oder anderweitig Schleifblättern, um gute Schleifergeb- beschädigten Sägeblätter. nisse zu erhalten. - Setzen Sie stets das passende •...
 • Seite 134: Motoreinheit Mit Multifunktionswerkzeug Pkga4

  Motoreinheit mit Leichter Druck: niedrige Hubzahl. Multifunktionswerkzeug Größerer Druck: höhere Hubzahl. Der Ein-/Ausschalter lässt sich nicht PKGA4 arretieren. 3. Setzen Sie die Fußplatte ( 17) auf Tragen Sie bei Schleifarbeiten eine das Werkstück auf. Schutzmaske. 4. Sägen Sie mit gleichmäßigem Vor- Werkzeugwechsel schub.
 • Seite 135: Reinigung Und Wartung

  Schleifblatt anbringen/ Wahl des Schleifblattes entfernen Körnung P Anwendung Die Delta-Schleifplatte (30) ist mit einem zum Vorschleifen von rohen Klettgewebe ausgestattet zum schnellen P 60 Holzflächen Anbringen des Schleifblattes. P 80 zum Planschleifen Schleifblatt anbringen P 120 1. Drücken Sie das Schleifblatt (31) zum Feinschleifen von grun- gleichmäßig auf die Delta-Schleifplatte P 240...
 • Seite 136: Reinigung

  Entsorgung/ Reinigung Umweltschutz Das Gerät darf weder mit Wasser abgespritzt werden, Führen Sie Gerät, Zubehör und Verpa- noch in Wasser gelegt wer- ckung einer umweltgerechten Wiederver- den. Es besteht die Gefahr wertung zu. eines Stromschlages. Elektrische Geräte gehören nicht in •...
 • Seite 137: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Im Falle von Mängeln dieses Produkts Fabrikationsfehler.
 • Seite 138: Reparatur-Service

  Service-Center E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- formationen über die Abwicklung Ihrer Service Deutschland Reklamation. • Ein als defekt erfasstes Produkt können Tel.: 0800 54 35 111 Sie, nach Rücksprache mit unserem E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 315586 Kundenservice, unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbons) und der Service Österreich Angabe, worin der Mangel besteht...
 • Seite 139: Ersatzteile/Zubehör

  Ersatzteile/Zubehör Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie unter www.grizzly-service.eu Sollten Sie kein Internet haben, so wenden Sie sich bitte telefonisch an das Service-Center (siehe „Service-Center“ Seite 138). Halten Sie die unten genannten Bestellnummern bereit. Position Position Bezeichnung Bestell-Nr. Betriebs- Explosions- anleitung zeichnung PKGA1 Bohrschrauberaufsatz...
 • Seite 140: Fehlersuche

  Fehlersuche Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Akku aufladen (separate Bedienungs- anleitung für Akku und Ladegerät 9) entladen Akku ( beachten) Akku einsetzen (separate Bedienungs- 9) nicht einge- Gerät startet nicht Akku ( anleitung für Akku und Ladegerät setzt beachten) Ein-/Ausschalter ( Reparatur durch Service-Center defekt Interner Wackelkontakt...
 • Seite 141: Prijevod Originalne Ce Izjave O Podudarnosti

  Prijevod originalne CE Izjave o podudarnosti Ovime potvrđujemo da 4-u-1-Aku-kombinirani uređaj serije PKGA 20-Li B1 Serijski broj 201904000001 - 201905219891 odgovara sljedećim odgovarajućim direktivama EU-a u njihovoj valjanoj verziji: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Za jamčenje sukladnosti primijenjene su sljedeće usklađene norme kao i nacionalne norme i odredbe: EN 60745-1:2009/A11:2010 •...
 • Seite 142 Prevod originalne EZ izjave o konformitetu Ovime potvrđujemo, da 4 u 1 Aku kombinovani uređaj Serija proizvodnje PKGA 20-Li B1 Broj serije: 201904000001 - 201905219891 odgovara sledećim merodavnim EU-smernicama u njihovom važećem izdanju: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* U cilju obezbeđenja podudarnosti primenjene su sledeće harmonizovane norme i naci- onalne norme i odredbe: EN 60745-1:2009/A11:2010 •...
 • Seite 143 Traducerea Declaraţiei Originale de Conformitate CE Prin prezenta confirmăm, că Mașină multifuncțională cu acumulator 4în1 seria PKGA 20-Li B1 Numărul serial 201904000001 - 201905219891 corespunde următoarelor prevederi UE relevante, în ultima lor variantă valabilă: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Pentru a garanta conformitatea, au fost aplicate următoarele norme armonizate, norme naţionale şi prevederi: EN 60745-1:2009/A11:2010 •...
 • Seite 144 Превод на оригиналната CE-декла- рация за съответствие С настоящото потвърждаваме, че 4 В 1 Акумулаторен мултифункционален уред серия PKGA 20-Li B1 Сериен номер 201904000001 - 201905219891 отговаря на действащите EС-директиви в съответната им валидна редакция:: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* За...
 • Seite 145 Μετάφραση της πρωτότυπης Δήλωσης συμμόρφωσης CE Με το παρόν δηλώνουμε ότι το είδος Εεπαναφορτιζομενο πολυεργαλειο 4 σε 1 σειρά PKGA 20-Li B1 Αριθμός σειράς 201904000001 - 201905219891 ανταποκρίνεται στις ακόλουθες σχετικές της ΕΕ στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση: 2006/42/EC • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Η...
 • Seite 146: Original Eg-Konformitätserklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass das 4-in-1-Akku-Kombigerät Baureihe PKGA 20-Li B1 Seriennummer 201904000001 - 201905219891 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2006/42/EG • 2014/30/EU • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60745-1:2009/A11:2010 •...
 • Seite 147: Eksplozivni Crtež

  Eksplozivni crtež • Detaljni crtež Schemă de explozie • Сборен чертеж Επί μέρoυς σχεδιαγράμματα • Explosionszeichnungen PKGA 20-Li B1 informativno, informativ, информативен, ενημερωτικό...
 • Seite 148 PKGA1 PKGA2...
 • Seite 149 PKGA3 PKGA4 20190409_rev02_mt...
 • Seite 152 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Stanje informacija · Stanje informacija · Versiunea informaţiilor · Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 02/2019 Ident.-No.: 72035508022019-HR/RS/RO/BG/GR IAN 315586...
 • Seite 153 BATTERY 20 V PAP 20 A1 / CHARGER 20 V PLG 20 A1 AKUMULATOR / PUNJAČ 20 V AKUMULATOR / PUNJAČ 20 V Prijevod originalnih uputa za uporabu Prevod originalnog uputstva za upotrebu ΜΠΑΤΑΡΙΑ / ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 20 V ACUMULATOR / ÎNCĂRCĂTOR 20 V Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale Μετάφραση...
 • Seite 154 Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Pre čitanja rasklopite stranu sa uređajima i u sledećem koraku upoznajte se sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди...
 • Seite 156 Service-Center ......12 Namjena Proizvođač .........12 Baterija i punjač moraju se koristiti Prijevod originalne CE Izjave zajedno s serijskim uređajem Parkside o podudarnosti ......63 X 20 V Team. Sve druge primjene koje u ovoj uputi nisu izričito dozvoljene, mogu dovesti do oštećivanja uređaja i mogu predstavljati ozbiljnu opasnost po korisni- ka.
 • Seite 157 Osigurač ........T3.15A Zaštitna klasa ........Simboli na akumulatoru Apsaugos rūšis ........IPX0 Sigurnosne upute Uređaj je dio serije Parkside X 20 V TEAM. Pročitajte Uputu za upravlja- OPREZ UPOZORE- nje. NJE: Mogućnost strujnog udara ! Ne otvarati kućište proizvoda ! Tipka pokazivača stanja...
 • Seite 158: Opće Sigurnosne Upute

  Predajte punjače na sabirno • Baterije punite samo s pu- njačima koji pripadaju seri- mjesto za stare baterije, gdje ji Parkside X 20 V Team.Za će biti podvrgnuti ponovnoj preradi uz zaštitu okoliša. punjač koji je prikladan za jednu određenu vrstu baterija postoji Električni uređaji ne spadaju...
 • Seite 159: Pravilno Postupanje S Uređajima Za Punjenje

  • Provjerite, da je uređaj isključen, prije nego što • Za punjenje baterije kori- umetnete punjač. Umetanje stite isključivo punjač koji pripada seriji Parkside punjača u električni alat, koji je X 20 V Team. Postoji opa- uključen, može dovesti do ne- sreća.
 • Seite 160: Postupak Punjenja

  (npr. papir, teksti- li). Postoji opasnost od požara • Za punjenje baterije koristite isključivo zbog zagrijavanja koje nastaje punjač koji pripada seriji Parkside pri punjenju. X 20 V Team. • Ako dođe do oštećenja • Znatno smanjeno vrijeme rada usprkos priključnog kabela, isti...
 • Seite 161: Provjera Stanja Napunjenosti Baterije

  bateriju koju je potrebno zamijeniti. Napunite bateriju (4), kada svijetli Koristite isključivo originalnu zamjen- samo još crveno LED svjetlo pokazi- sku bateriju, koju možete nabaviti pre- vača stanja napunjenosti (3). ko službe za korisnike. Punjenje akumulatora • U svakom se slučaju pridržavajte važe- ćih sigurnosnih naputaka kao i odredbi i naputaka za zaštitu okoliša.
 • Seite 162: Skladištenje

  • U svakom se slučaju pridržavajte važe- Bateriju ne bacajte u kućni otpad, ćih sigurnosnih naputaka kao i odred- u vatru (opasnost od eksplozije) ili bi i naputaka za zaštitu okoliša (vidi u vodu. Oštećene baterije mogu „Zbrinjavanje/zaštita okoliša“). oštetiti okoliš i zdravlje ljudi uslijed istjecanja otrovnih plinova ili tekući- Skladištenje •...
 • Seite 163: Garancija

  Garancija Opseg garancije Uređaj je brižljivo proizveden prema stro- Poštovani kupci, gim smjernicama o kvaliteti i prije isporuke Vi dobivate na ovaj uređaj garanciju od je savjesno ispitan. 3 godine od datuma kupnje. Jamstvo za bateriju iznosi 6 mjeseci od datuma kup- Garancijska usluga vrijedi za greške ma- nje.
 • Seite 164: Servis Za Popravke

  Service-Center bom za kupce, uz prilaganje dokaza o kupnji (blagajnički račun) i podatka, Servis Hrvatska u čemu se sastoji nedostatak i kada je nastao, bez plaćanja poštarine poslati Tel.: 0800 777 999 na Vama priopćenu adresu servisa. E-Mail: grizzly@lidl.hr Kako bismo izbjegli probleme oko IAN 315586 prijema i dodatne troškove, obvezno Proizvođač...
 • Seite 165 Rezervni delovi / Pribor .....20 Kako izjaviti reklamaciju? ..20 Baterija i punjač se moraju koristiti Garancija i garantni list .....21 zajedno sa uređajem serije Parkside X 20 V Team. Svaka druga upotreba, koja Prevod originalne EZ izjave o konformitetu ....64 nije izričito dozvoljena u ovom uputstvu, može da dovede do oštećenja uređaja...
 • Seite 166: Pregled

  Slikovne oznake na bateriji Punjač ......PLG 20 A1 Uređaj je deo serije Nominalna snaga ......65 W Parkside X 20 V TEAM. Ulazni napon ... 230-240 V~, 50 Hz Izlazni napon ....21,5 V ; 2,4 A Pažljivo pročitajte uputstvo Obezbeđenje uređaja ....
 • Seite 167: Opšte Bezbednosne Napomene

  Slikovne oznake na punjaču • Akumulatore punite samo u punjačima preporuče- Uređaj je deo serije nim od strane proizvođa- Parkside X 20 V TEAM. ča. Kod punjača podobnih za Pažnja! određenu vrstu akumulatora, postoji opasnost od požara, Pročitajte uputstvo za upotre- kada se koriste s drugim akumu- bu pažljivo.
 • Seite 168: Ispravno Ophođenje S Punjačem

  Ispravno ophođenje s pu- SPECIJALNE SIGURNOSNE njačem akumulatora NAPOMENE ZA AKUMULA- TORSKE UREĐAJE • Koristite samo punjač koji pripada seriji Parkside • Obezbedite da uređaj X 20 V Team za punjenje bude isključen pre ume- baterije. Postoji opasnost od tanja baterije. Umetanje požara i eksplozije.
 • Seite 169: Postupak Punjenja

  • Kada dođe do oštećenja • Punite samo punjač koji pripada seriji priključnog voda ovog Parkside X 20 V Team. uređaja, proizvođač ili • Znatno skraćeno vreme rada uprkos servis za kupce ili slično napunjenosti pokazuje da je akumulator kvalifikovan stručnjak...
 • Seite 170: Vađenje / Umetanje Akumulatora

  • U svakom slučaju obratite pažnju na va- Punite akumulator (4) kada samo žeće bezbednosne napomene, kao i na još crvena LED lampica indikatora odredbe i napomene u vezi sa zaštitom stanja napunjenosti (3) svetli. životne sredine. Punjenje akumulatora • Kvarovi usled nestručne upotrebe ne podležu garanciji.
 • Seite 171: Istrošeni Akumulatori

  Odlaganje/zaštita Istrošeni akumulatori životne sredine • Znatno skraćeno vreme rada uprkos napunjenosti pokazuje da je akumula- Izvadite akumulator iz uređaja i odložite tor istrošen i da mora da se zameni. uređaj, pribor i ambalažu na ekološki pri- Koristite isključivo rezervni akumulator, hvatljiv način.
 • Seite 172: Rezervni Delovi / Pribor

  Rezervni delovi / Pribor Rezervni delovi i pribor stoje na raspolaganju na stranici www.grizzly-service.eu Ako nemate internet, molimo da se telefonski obratite servisnom centru (vidi „Service-Center“ na stranici 22). Držite pri ruci dole navedene brojeve narudžbe. Baterija PAP 20 A1, 2,0 Ah ..80001166 Baterija PAP 20 A3, 4,0 Ah ..80001168 Punjač...
 • Seite 173: Garancija I Garantni List

  Garancija i garantni list Poštovani, Ovim putem Vas upoznajemo sa Vašim pravima i obavezama koje proističu iz Zakona o zaštiti potrošača, a u pogledu ostvarivanja prava iz garancije. Ova garancija ni na koji način ne utiče, niti isključuje prava koja kupac ima u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti potrošača po osnovu zakonske odgovornosti prodavca za nesaobraznost robe ugovoru koja traje 2 godine od dana kada je roba predata kupcu.
 • Seite 174 Popravke u roku garancije: Garancija važi počev od dana kada je roba predata kupcu, a na osnovu fiskalnog odsečka. U istom periodu davalac garancije, odnosno prodavac je u obavezi da otkloni sve tehničke kvarove bez naknade, u zakonskom roku. Garancija ne važi u sledećim slučajevima: 1.
 • Seite 175 Acumulatorul şi încărcătorul trebuie utili- zate în combinație cu un aparat din seria Importator .........31 Traducerea Declaraţiei Parkside X 20 V Team. Orice altă utilizare nespecificată poate duce la deteriorarea Originale de Conformitate CE ..65 aparatului şi poate reprezenta un pericol serios pentru utilizator.
 • Seite 176 Pictograme pe acumulator Tensiune de ieşire/Output .. 21,5 V ; 2,4 A Siguranța aparatului ....T3.15A Acumulatorul face par- Clasă de protecţie ......te din seria Parkside Tip de izolare ........IPX0 X 20 V TEAM. Instrucţiuni de siguranţă Citiți cu atenție instrucțiunile Acest aparat nu este prevăzut pen- de utilizare.
 • Seite 177 SCULEI CU ACUMULATOR jer. Pictograme pe încărcător: a) Încărcați acumulatoarele numai în încărcătoare care fac parte din seria Parkside X 20 V Team. Această unitate face Folosirea unui încărcător des- parte din seria Parkside tinat unui anumit tip de baterii X 20 V TEAM.
 • Seite 178 Indicații de siguranță specia- d) În caz de utilizare incorectă, din baterie se poate scurge lichid. le pentru aparate cu acumu- Evitați contactul cu acesta. În lator caz de contact accidental, spă- lați cu apă. În caz de contact • Înainte de a monta acumula- cu ochii spălați și consultați un torul, asiguraţi-vă...
 • Seite 179 • Protejați încărcătorul împotriva • Încărcați numai cu un încărcător care daunelor mecanice. Acestea pot face parte din seria Parkside X 20 V cauza scurtcircuite interne. Team. • Încărcătorul nu trebuie să fie • O durată de funcţionare semnificativ utilizat pe un suport inflamabil redusă...
 • Seite 180 • Defectele apărute ca urmare a manipu- Încărcați acumulatorul (4) atunci lării necorespunzătoare nu sunt acope- când este aprinsă numai lampa rite de dreptul la garanţie. LED roşie, care indică starea încăr- cării (3). Scoateți/montați acumulatorul Încărcarea acumulatorului 1. Pentru desprinderea acumulatorului (4) Lăsați un acumulator încălzit să...
 • Seite 181 Întreținerea Acumulatoare uzate • O autonomie considerabil mai scurtă în • Aparatul nu necesită întreținere. pofida încărcării indică faptul că acu- Eliminarea/protecția mulatorul este uzat şi că trebuie înlocuit. Utilizaţi doar acumulatoare de schimb mediului achiziţionate prin intermediul serviciului tehnic. Scoateţi acumulatorul din aparat şi predaţi •...
 • Seite 182 Piese de schimb/ stă şi când a apărut dauna. Dacă defectul accesorii nu este acoperit de garanţie, veţi primi fie produsul reparat fie unulnou. Din momentul Puteţi obţine piese de schimb și reparării sau înlocuirii produsului, dreptul accesorii de la la garanţie este anulat.
 • Seite 183 Executarea garanţiei Atenţie: Vă rugăm să curăţaţi aparatul îna- Pentru a garanta o procesare rapidă a inte de a ni-l transmite şi să ataşaţi o notă cazului Dvs., vă rugăm să respectaţi urmă- eferitor la defecţiunea în cauză. Aparatele toarele instrucţiuni: transmise prin servicii cu plata la destina- •...
 • Seite 184: Предназначение

  Батерията и зарядното устройство трябва Service-Center ......41 да се използват заедно с уред от серията Вносител ........41 Parkside X 20 V Team. Всяка друга употре- Превод на оригиналната CE- ба може да доведе до щети по уреда и декларация за съответствие ..66 да представлява сериозна опасност за...
 • Seite 185 Обозначения върху батерията Време за зареждане ......ок. 2 h Батерията е част Зарядно устройство ..PLG 20 A1 от серията Parkside Номинална консумация ....65 W X 20 V TEAM Входно напрежение .. 230-240 V ~ , 50 Hz Изходно напрежение ..21,5 V ; 2,4 A Прочетете...
 • Seite 186: Общи Инструкции За Безопасност

  X 20 V Team. • Зареждайте батериите само със зарядни устрой- ства, които са част от сери- Внимание! ята Parkside X 20 V Team. Прочетете внимателно ръко- За зарядно устройство, което водството за експлоатация. е подходящо за определен вид батерии, съществува опасност...
 • Seite 187 монети, ключове, пирони, терията и да увеличи опасността винтове или други дребни от пожар. метални предмети, които биха могли да предизвик- СЕРВИЗ ват свързване накъсо на контактите. Свързването на- • Никога не ремонтирайте повредени батерии. Всички късо на контактите на батерията може...
 • Seite 188: Указания За Безопасност За Зарядното Устройство На Батерията

  • Зарядното устройство ята използвайте единствено трябва да се използва зарядно устройство, което само със съответната ба- принадлежи към серията терия от серията Parkside Parkside X 20 V Team. Съ- X 20 V Team. Зареждането на ществува опасност от пожар и други батерии може да доведе експлозия.
 • Seite 189: Процес На Зареждане

  • Зареждайте само със зарядно ус- състоянието на зареждане (2) върху ба- тройство, което е част от серията терията. Parkside X 20 V Team. Състоянието на зареждане на батерията • Значително скъсено работно време се показва чрез светване на съответната...
 • Seite 190: Използвани Батерии

  2 светодиода светят (червен и Преглед на LED контролните ин- оранжев): Батерията е заредена час- дикации върху зарядното устрой- тично ство (6): 1 светодиод свети (червен): Зеленият светодиод свети без по- Батерията трябва да бъде заредена ставена батерия: Зарядното устрой- ство...
 • Seite 191: Почистване

  • Съхранявайте батерията при тем- • Предайте уреда и зарядното устрой- пература между 0 °C и 45 °C. По ство на пункт за вторични суровини. време на съхранение избягвайте екс- Използваните пластмасови и метални тремен студ или горещина, за да не части...
 • Seite 192: Гаранция

  Гаранция ремонти след изтичане на гаранционния срок са срещу заплащане. Уважаеми клиенти, Обхват на гаранцията за този уред получавате 3 години гаран- ция от датата на покупката. Гаранцията Уредът е произведен грижливо според за батерията е 6 месеца от датата на строгите...
 • Seite 193: Ремонтен Сервиз

  Service-Center • При възникване на функционални или други дефекти първо се свържете по телефона или чрез имейл с долу- Сервизно обслужване посочения сервизен отдел. След това България ще получите допълнителна информа- Тел.: 00800 111 4920 ция за уреждането на Вашата рекла- Е-мейл: grizzly@lidl.bg мация.
 • Seite 194 1. стойността на потребителската стока, (2) Потребителят не може да претендира за ако нямаше липса на несъответствие; възстановяване на заплатената сума или за 2. значимостта на несъответствието; намаляване цената на стоката, когато търго- 3. възможността да се предложи на по- вецът...
 • Seite 195: Σκοπός Χρήσης

  Ο συσσωρευτής και ο φορτιστής πρέπει Εισαγωγέας .........52 να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με μια Μετάφραση της πρωτότυπης συσκευή της σειράς Parkside X 20 V Team. Δήλωσης συμμόρφωσης CE ..67 Οποιαδήποτε άλλη χρήση, η οποία δεν εγκρίνεται ρητά μέσα από τις οδηγίες αυτές, μπορεί να προκαλέσει ζημιές στη συσκευή...
 • Seite 196: Τεχνικά Στοιχεία

  Σήματα εικόνες στο συσσωρευτή Ονομαστική κατανάλωση ..... 65 W Τάση εισόδου/Input ..230-240 V ~ , 50 Hz Ο συσσωρευτής είναι Τάση εξόδου/Output ..21,5 V ; 2,4 A τμήμα της σειράς Parkside Ασφάλεια συσκευής ......T3.15A X 20 V TEAM Κλάση προστασίας ........Είδoς προστασίας ........IPX0 Διαβάστε...
 • Seite 197: Γενικές Υποδείξεις Ασφαλείας

  Η συσκευή φόρτισης είναι α) Φορτίζετε τους συσσωρευ- κατάλληλη μόνο για χρήση σε τές μόνο με συσκευές φόρτι- κλειστούς χώρους. σης, που ανήκουν στη σειρά T3.15A Parkside X 20 V Team. Για Ασφάλεια συσκευής μια συσκευή φόρτισης, η οποία 130°C...
 • Seite 198 ζ) Μην εκθέτετε τους συσσω- ενδείκνυται για ένα συγκεκριμένο ρευτές σε πυρκαγιά ή σε είδος συσσωρευτών, υπάρχει υψηλές θερμοκρασίες. Πυρ- κίνδυνος πυρκαγιάς, εάν αυτή η συσκευή φόρτισης χρησιμοποιείται καγιά ή θερμοκρασίες πάνω από με άλλους συσσωρευτές. 130 °C μπορούν να προκαλέσουν β) Να...
 • Seite 199: Σωςτος Χειριςμος Του Φορτιςτη Μπαταριων

  • Να αποφεύγετε την μηχα- κλειστικά μια συσκευή φόρ- νική βλάβη του φορτιστή. τισης που ανήκει στη σειρά Μπορεί να προκαλέσει βραχυκύ- Parkside X 20 V Team. κλωμα. • Ο φορτιστής δεν επιτρέπεται Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς και να λειτουργεί πάνω σε εύ- έκρηξης.
 • Seite 200: Φόρτιση

  τασταθεί από τον κατασκευα- λίγο. στή ή το τμήμα εξυπηρέτησης • Φορτίζετε μόνο με μια συσκευή φόρ- πελατών ή από ένα παρόμοια τισης που ανήκει στη σειρά Parkside εξειδικευμένο άτομο, προς X 20 V Team. αποφυγή κινδύνων. • Ένας σημαντικά μειωμένος χρόνος λει- •...
 • Seite 201: Φόρτιση Μπαταρίας

  Έλεγχος της κατάστασης 2. Ωθήστε τον συσσωρευτή (4) στην υπο- φόρτισης της μπαταρίας δοχή φόρτισης της συσκευής φόρτισης (5). Η ένδειξη της φόρτισης (3) δείχνει την κατά- 3. Συνδέστε τη συσκευή φόρτισης (5) σε σταση φόρτισης της μπαταρίας (5). μια πρίζα. 4.
 • Seite 202: Αποθήκευση

  Αποθήκευση το περιβάλλον και την υγεία σας εάν εκρεύσουν τοξικοί ατμοί ή υγρά. • Εάν πρόκειται να αποθηκεύσετε τη συ- σκευή γιοα μεγαλύτερο χρονικό διάστη- • Παραδώστε τη συσκευή σε σημείο συλ- μα, αφαιρέστε τη μπαταρία. λογής προς ανακύκλωση. Τα χρησιμο- •...
 • Seite 203: Εγγύηση

  Εγγύηση εξαρτήματα. Ενδεχόμενα ελαττώματα που διαπιστώνονται κατά την αγορά, πρέπει να Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε πελάτη, δηλωθούν αμέσως μετά το ξεπακετάρισμα. για τη συσκευή αυτή σας προσφέρουμε Για όλες τις επισκευές που καθίστανται απα- εγγύηση 3 ετών από την ημερομηνία της ραίτητες...
 • Seite 204: Σέρβις Επισκευής

  • Τον αριθμό προϊόντος θα τον βρείτε Μπορούμε να αναλάβουμε την επεξεργα- στην ετικέτα στοιχείων της συσκευής, σε σία συσκευών που μας απεστάλησαν καλά χαραγμένη σημείωση στο προϊόν, στο συσκευασμένες και με πληρωμένα ταχυδρο- εξώφυλλο των Οδηγιών χρήσης (κάτω μικά τέλη. Προσοχή: Παρακαλούμε...
 • Seite 205 Service-Center ......62 Der Akku und das Ladegerät ist in Verbin- Importeur ........62 Original EG-Konformitäts- dung mit einem Gerät der Serie Parkside erklärung ........68 X 20 V Team zu nutzen. Jede andere Verwendung kann zu Schäden am Gerät führen und eine ernsthafte Gefahr für den Benutzer darstellen.
 • Seite 206: Übersicht

  Bildzeichen auf dem Akku: Nennaufnahme ......65 W Eingangsspannung ..230-240 V~, 50 Hz Dieser Akku ist Teil des Ausgangsspannung ..21,5 V ; 2,4 A Parkside X 20 V TEAM. Gerätesicherung ......T3.15A Schutzklasse ........Lesen Sie die Betriebsanlei- Schutzart.........IPX0 tung aufmerksam durch.
 • Seite 207: Allgemeine Sicherheitshinweise

  Schutz gegen elektrischen Ladegerät: Schlag, Verletzungs- und Brandgefahr folgende grund- sätzliche Sicherheitsmaßnah- Dieses Gerät ist Teil des men zu beachten: Parkside X 20 V TEAM. Sorgfältiger Umgang Achtung! mit und Gebrauch von Akkuwerkzeugen: Lesen Sie die Betriebsanlei- tung aufmerksam durch. • Laden Sie Akkus nur mit Lade- geräten auf, die der Serie Park-...
 • Seite 208 Service nen Metallgegenständen, die eine Überbrückung der Kon- takte verursachen könnten. Ein Warten Sie niemals beschädig- • te Akkus. Sämtliche Wartung Kurzschluss zwischen den Akku- kontakten kann Verbrennungen von Akkus sollte nur durch den oder Feuer zur Folge haben. Hersteller oder bevollmächtige •...
 • Seite 209: Richtiger Umgang Mit Dem

  • Das Ladegerät darf nur mit den bei Beschwerden zusätzlich zugehörigen Akkus der Serie ärztliche Hilfe in Anspruch. • Verwenden Sie keine nicht-wie- Parkside X 20 V Team betrieben deraufladbaren Batterien. Das werden. Das Laden von ande- Gerät könnte beschädigt wer- ren Akkus kann zu Verletzungen den.
 • Seite 210: Ladevorgang

  Der Ladezustand des Akkus wird durch Aufleuchten der entsprechenden LED-Leuch- • Laden Sie nur mit einem Ladegerät das te angezeigt. der Serie Parkside X 20 V Team ange- 3 LEDs leuchten (rot, orange und grün): hört auf. • Eine wesentlich verkürzte Betriebszeit...
 • Seite 211: Akku Aufladen

  Akku aufladen • Beachten Sie in jedem Falle die jeweils gültigen Sicherheitshinweise sowie Lassen Sie einen erwärmten Akku Bestimmungen und Hinweise zum Um- vor dem Laden abkühlen. weltschutz (siehe „Entsorgung/Umwelt- schutz“). Laden Sie den Akku (4) auf, wenn Lagerung nur noch die rote LED der Ladezu- standsanzeige (3) leuchtet.
 • Seite 212: Entsorgung/Umweltschutz

  Entsorgung/ Ersatzteile/Zubehör Umweltschutz Ersatzteile und Zubehör erhal- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät ten Sie unter www.grizzly-service.eu und führen Sie Gerät, Akku, Zubehör und Verpackung einer umweltgerechten Wie- derverwertung zu. Entsorgen Sie das Ver- Sollten Sie kein Internet haben, so wen- packungsmaterial ordnungsgemäß.
 • Seite 213: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Die Garantie für den Akku beträgt 6 Monate ab Kaufdatum. Die Garantieleistung gilt für Material- oder Im Falle von Mängeln dieses Produkts Fabrikationsfehler.
 • Seite 214: Reparatur-Service

  Service-Center • Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie Service Deutschland zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per Tel.: 0800 54 35 111 E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- E-Mail: grizzly@lidl.de formationen über die Abwicklung Ihrer IAN 315586 Reklamation.
 • Seite 215 Prijevod originalne CE Izjave o podudarnosti Ovim mi potvrđujemo da Punjač serije PLG 20 A1 IAN 315586 odgovara sljedećim odgovarajućim direktivama EU-a u njihovoj valjanoj verziji: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Za jamčenje sukladnosti primijenjene su sljedeće usklađene norme kao i nacionalne norme i odredbe: EN 60335-1:2012/A11:2014 •...
 • Seite 216 Prevod originalne EZ izjave o konformitetu Ovime potvrđujemo, da Punjač Serija proizvodnje PLG 20 A1 IAN 315586 odgovara sledećim merodavnim EU-smernicama u njihovom važećem izdanju: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* U cilju obezbeđenja podudarnosti primenjene su sledeće harmonizovane norme i naci- onalne norme i odredbe: EN 60335-1:2012/A11:2014 •...
 • Seite 217 Traducerea Declaraţiei Originale de Conformitate CE Prin prezenta confirmăm, că Încărcător viiseria PLG 20 A1 IAN 315586 corespunde următoarelor prevederi UE relevante, în ultima lor variantă valabilă: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Pentru a garanta conformitatea, au fost aplicate următoarele norme armonizate, norme naţionale şi prevederi: EN 60335-1:2012/A11:2014 •...
 • Seite 218 Превод на оригиналната CE-декларация за съответствие С настоящото потвърждаваме, че Зарядно устройство серия PLG 20 A1 IAN 315586 отговаря на следните директиви на EС в съответната им действаща редакция: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* За да се гарантира съответствието, са приложени следните хармонизирани норми и на- ционални...
 • Seite 219 Μετάφραση της πρωτότυπης Δήλωσης συμμόρφωσης CE Με το παρόν δηλώνουμε ότι το είδος Συσκευή φόρτισης Σειρά PLG 20 A1 IAN 315586 ανταποκρίνεται στις ακόλουθες σχετικές της ΕΕ στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοση: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Η αποκλειστική ευθύνη για την έκδοση της παρούσας δήλωσης συμμόρφωσης ανήκει στον κατασκευαστή: EN 60335-1:2012/A11:2014 •...
 • Seite 220: Original Eg-Konformitätserklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass der Ladegerät Baureihe PLG 20 A1 IAN 315586 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2014/30/EU • 2014/35/EU • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60335-1:2012/A11:2014 •...
 • Seite 222 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 DE-63762 Großostheim GERMANY Stanje informacija · Stanje informacija · Versiunea informaţiilor · Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών · Stand der Informationen: 02/2019 Ident.-No.: 72035508022019-HR/RS/RO/BG/GR IAN 315586...

Inhaltsverzeichnis