Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 6
ÅSKSTORM
23W

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für IKEA ÅSKSTORM

 • Seite 1 ÅSKSTORM...
 • Seite 2 USB-A: 5V DC, 1A, 5W USB-C: 5V DC/3A, 9V DC/2A, 12V DC/1.5A, 15V DC/1.2A...
 • Seite 3: Inhaltsverzeichnis

  ENGLISH LATVIEŠU DEUTSCH LIETUVIŲ FRANÇAIS PORTUGUÊS NEDERLANDS ROMÂNA DANSK SLOVENSKY ÍSLENSKA БЪЛГАРСКИ NORSK HRVATSKI SUOMI ΕΛΛΗΝΙΚΑ SVENSKA РУССКИЙ ČESKY УКРАЇНСЬКА ESPAÑOL SRPSKI ITALIANO SLOVENŠČINA MAGYAR TÜRKÇE ‫عربي‬ POLSKI EESTI...
 • Seite 4: English

  ENGLISH Charger features • Charger operating temperature: 0°C to 45°C. • Charges 2 devices simultaneously. • Unplug the charger from the power source • USB-A outlet can provide up to 5V DC/1A. before cleaning and when it is not in use. •...
 • Seite 5 USB-C: 5V DC/3A, 9V DC/2A, 12V DC/1.5A, potential negative impact on human health and 15V DC/1.2A the environment. For more information, please Indoor use only contact your IKEA store. Manufacturer: IKEA of Sweden AB Address: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN...
 • Seite 6: Deutsch

  DEUTSCH Eigenschaften des Schnellladegeräts langsam wieder ab. • Lädt 2 Geräte gleichzeitig. • Aufbewahrungstemperatur: -20°C bis 25°C. • Der USB A-Port kann bis zu 5V DC/1A liefern. • Betriebstemperatur: 0°C bis 45°C. • Der USB C-Port ist kompatibel mit dem •...
 • Seite 7: Produktinstandhaltung

  • Wenn das Produkt beschädigt ist, muss es Hersteller: IKEA of Sweden AB entsorgt werden. • Niemals ein falsches oder schadhaftes Adresse: USB-Kabel zum Laden benutzen - das kann Box 702, SE 34381 Älmhult/SCHWEDEN das Produkt und das angeschlossene Gerät beschädigen.
 • Seite 8: Français

  FRANÇAIS Caractéristiques du chargeur • Il est tout à fait normal que les appareils • Permet de charger 2 appareils chauffent au cours du chargement ; ils simultanément. refroidiront progressivement une fois qu’ils • Le courant de sortie d’un port USB-A seul est seront entièrement chargés.
 • Seite 9 • Les enfants ne doivent pas être laissés sans Utilisation à l'intérieur uniquement. surveillance près du produit. • Si le produit est endommagé, il doit être Fabricant : IKEA of Sweden AB détruit. Adresse : • Ne jamais utiliser un câble USB défectueux Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUÈDE...
 • Seite 10: Nederlands

  NEDERLANDS Eigenschappen van de lader • Bewaartemperatuur van de lader: • Laadt 2 apparaten tegelijk op. -20 °C tot 25 °C. • De USB A-poort kan tot 5V DC / 1A leveren. • Bedrijfstemperatuur van de lader: • De USB C-poort is compatibel met Power 0 °C tot 45 °C.
 • Seite 11 • Houd kinderen in de gaten, zodat ze niet met Fabrikant: IKEA of Sweden AB het product gaan spelen. • Wanneer de eenheid beschadigd is, moet Adres: deze worden vernietigd. Postbus 702, SE-343 81 Älmhult, ZWEDEN • Gebruik nooit een beschadigd of kapot USB-snoer voor het opladen, omdat dat het apparaat en de eenheid kan beschadigen.
 • Seite 12: Dansk

  DANSK Opladerens funktioner • Tag opladeren ud af stikkontakten, før du gør • Oplader 2 enheder samtidigt. den ren, og når den ikke er i brug. • USB-A-udgangen kan give op til 5V DC/1A. • Opladeren gøres ren ved at tørre den af •...
 • Seite 13 USB-A: 5V DC, 1A, 5 W indvirkninger på menneskers sundhed og USB-C: 5V DC/3A, 9V DC/2A, 12V DC/1.5A, miljøet. Kontakt det nærmeste IKEA varehus for 15V DC/1.2A at få flere oplysninger Kun til indendørs brug...
 • Seite 14: Íslenska

  ÍSLENSKA Hleðslueiginleikar • Taktu hleðslutækið úr sambandi fyrir þrif og • Hleður tvö snjalltæki samtímis. þegar það er ekki í notkun. • USB-A tengið getur veitt allt að 5V/DC/1A. • Þurrkaðu af hleðslutækinu með rökum klút. • USB-C tengið passar einnig PD 3.0 staðli. Ekki setja hleðslutækið...
 • Seite 15 þarf að brenna eða nota sem landfyllingu og Afköst: lágmarkar möguleg neikvæð áhrif á heilsu fólks USB-A: 5V DC, 1A, 5W og umhverfið. Þú færð nánari upplýsingar í IKEA USB-C: 5V DC/3A, 9V DC/2A, 12V DC/1.5A, versluninni 15V DC/1.2A Aðeins til notkunar innandyra Framleiðandi: IKEA of Sweden AB...
 • Seite 16: Norsk

  NORSK Laderens egenskaper • Temperatur ved oppbevaring av laderen: • Lader 2 enheter samtidig. –20 °C til 25 °C. • USB-A-porten kan yte opptil 5V DC/1A. • Temperatur ved bruk av laderen: • USB-C-porten er kompatibel med Power 0 °C til 45 °C. Delivery 3.0-standarden.
 • Seite 17 USB-C: 5 V DC / 3 A, 9 V DC / 2 A, 12 V DC / 1.5 A, 15 V DC / 1.2 A Kun for innendørs bruk Produsent: IKEA of Sweden AB Adresse: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN...
 • Seite 18: Suomi

  SUOMI Laturin ominaisuudet • Laturin käyttölämpötila: 0 °C - 45 °C. • Lataa 2 laitetta samanaikaisesti. • Irrota laturi virtalähteestä ennen • USB-A-portin virransyöttö on enimmillään 5 puhdistamista ja kun se ei ole käytössä. V DC/1A. • Puhdista laturi pyyhkimällä kostealla liinalla. •...
 • Seite 19 USB-A: 5 V DC, 1A, 5W IKEA-tavaratalosta. USB-C: 5 V DC / 3A, 9 V DC / 2A, 12 V DC / 1.5A, 15 V DC / 1.2A Vain sisäkäyttöön Valmistaja: IKEA of Sweden AB Osoite: Box 702, SE-343 81 Älmhult, RUOTSI...
 • Seite 20: Svenska

  SVENSKA Laddarens egenskaper • Laddningstemperatur: 0 °C till 45 °C. • Laddar 2 enheter samtidigt. • Koppla bort laddaren från eluttaget före • USB A-porten kan ge upp till 5V DC/1A. rengöring eller när den inte används. • USB C-port kompatibel med standarden •...
 • Seite 21 USB A: 5V DC, 1A, 5W hälsa och miljön. För mer information, vänligen USB C: 5V DC/3A, 9V DC/2A, 12V DC/1.5A, kontakta ditt IKEA varuhus 15V DC/1.2A Endast inomhusbruk. Tillverkare: IKEA of Sweden AB Adress: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SVERIGE...
 • Seite 22: Česky

  ČESKY Vlastnosti nabíječky • Provozní teplota nabíječky: 0 °C až 45 °C. • Nabíjí 2 zařízení současně. • Před čištěním a pokud se nepoužívá, odpojte • Zásuvka USB-A může poskytovat až nabíječku od zdroje napájení. 5 V DC/1 A. • Když chcete nabíječku vyčistit, otřete ji •...
 • Seite 23 USB-A: 5 V DC, 1 A, 5 W kontaktujte obchodní dům IKEA. USB-C: 5 V DC/3 A, 9 V DC/2 A, 12 V DC/1.5 A, 15 V DC/1.2 A Pouze pro vnitřní použití Výrobce: IKEA of Sweden AB Adresa: Box 702, SE-343 81 Älmhult, ŠVÉDSKO...
 • Seite 24: Español

  ESPAÑOL Características del cargador • Temperatura de almacenamiento del • Permite cargar 2 dispositivos a la vez. cargador: de -20 °C a 25 °C. • La toma USB-A proporciona hasta 5V DC/1A. • Temperatura de funcionamiento del cargador: • La toma USB-C es compatible con el estándar de 0 °C a 45 °C.
 • Seite 25 • Supervisar a los niños para asegurarse de Fabricante: IKEA of Sweden AB que no juegan con el producto. • Si el producto estuviera dañado, debe ser Dirección: destruido. Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUECIA • No utilizar nunca un cable USB defectuoso o dañado para cargar el producto, ya que...
 • Seite 26: Italiano

  ITALIANO Caratteristiche del caricabatteria ricarica. • Permette di ricaricare 2 dispositivi • Temperatura del caricabatteria nell'ambiente contemporaneamente. d'immagazzinamento: da -20°C a 25°C. • La presa USB-A fornisce fino a 5V DC/1A. • Temperatura di funzionamento del • La presa USB-C è compatibile con Power caricabatteria: da 0°C a 45°C.
 • Seite 27 Ingresso: 100-240VAC, 50/60Hz, 0.6A negativo sulla salute umana e sull’ambiente. Uscita: Per saperne di più, contatta il negozio IKEA più USB-A: 5V DC, 1A, 5W vicino a te. USB-C: 5V DC/3A, 9V DC/2A, 12V DC/1.5A, 15V DC/1.2A...
 • Seite 28: Magyar

  MAGYAR A töltő tulajdonságai • Töltő használata: 0 °C és 40 °C közti • 2 készüléket tölthetsz vele egyszerre. hőmérsékleten. • Az USB-A port 5V DC/1A teljesítményű. • Mindig húzd ki a töltőt az áramforrásból • Az USB-C port megfelel az Áramellátás 3.0 tisztításkor és ha nem használod.
 • Seite 29 és a környezetre USB-C: 5V DC/3A, 9V DC/2A, 12V DC/1.5A, ártalmas lehetséges negatív hatásokat. További 15V DC/1.2A információkért kérjük, lépj kapcsolatba a Kizárólag beltéri használatra! legközelebbi IKEA áruházzal! Gyártó: IKEA of Sweden AB Cím: Box 702, SE-343 81 Älmhult, Svédország...
 • Seite 30: Polski

  POLSKI Funkcje ładowarki • Temperatura robocza ładowarki: • Ładuje 2 urządzenia jednocześnie. od 0°C do 45°C. • Gniazdo USB-A może zapewnić napięcie do • Odłącz ładowarkę od źródła zasilania przed 5V DC/1A. przystąpieniem do czyszczeniem i gdy nie jest • Gniazdo USB-C zgodne ze standardem Power używana.
 • Seite 31 15V DC/1.2A spalarni oraz ograniczenia ich potencjalnego Wyłącznie do użytku wewnątrz negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i pomieszczeń środowisko. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z najbliższym sklepem IKEA. Producent: IKEA of Sweden AB...
 • Seite 32: Eesti

  EESTI Laadija omadused • Laadija töötamistemperatuur: • Laeb korraga 2 seadet. 0 °C kuni 45 °C. • USB-A väljundi võimsus kuni 5V DC/1A. • Kui laadija pole kasutuses või kui • USB-C väljund ühildub Power Delivery 3.0 soovid laadijat puhastada, eemalda see standardiga.
 • Seite 33 USB-A: 5V DC, 1A, 5W negatiivset mõju inimeste tervisele ja USB-C: 5V DC/3A, 9V DC/2A, 12V DC/1.5A, keskkonnale. Täpsema info saamiseks võtke 15V DC/1.2A ühendust IKEA keskusega. Vaid siseruumides kasutamiseks Tootja: IKEA of Sweden AB Aadress: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN...
 • Seite 34: Latviešu

  LATVIEŠU Lādētāja parametri • Lādētāja darbības temperatūra: • Vienlaikus var lādēt 2 ierīces. 0 °C līdz 45 °C. • USB-A izejas maksimālā jauda: 5V DC/1A. • Pirms tīrīšanas un pēc lietošanas lādētājs ir • USB-C izeja atbilst elektroapgādes 3.0 jāatvieno no strāvas padeves avota. standartam.
 • Seite 35 USB-C: 5V DC/3A, 9V DC/2A, 12V DC/1.5A, potenciālo negatīvo ietekmi uz veselību un vidi. 15V DC/1.2A Sīkāka informācija IKEA veikalos. Lietot tikai telpās Ražotājs: IKEA of Sweden AB Adrese: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN...
 • Seite 36: Lietuvių

  LIETUVIŲ Įkroviklio savybės • Įkroviklio veikimo temperatūra: • Vienu metu krauna du įrenginius. nuo 0 °C iki 45 °C. • USB-A lizdo elektros krūvis iki 5 V DC/1 A. • Prieš valydami įkroviklį ir kai nereikalingas, • USB-B lizdas atitinka „Power Delivery“ atjunkite jį...
 • Seite 37 Daugiau informacijos jums USB-C: 5 V DC/3 A, 9 V DC/2 A, suteiks parduotuvėje IKEA. 12 V DC/1.5 A, 15 V DC/1.2 A Naudoti tik patalpose Gamintojas: IKEA of Sweden AB Adresas: p. d. 702, SE-343 81 Elmhultas, ŠVEDIJA...
 • Seite 38: Português

  PORTUGUÊS Características do carregador gradualmente após estarem totalmente • Carrega 2 dispositivos em simultâneo. carregados. • A entrada USB-A pode fornecer até 5V • Temperatura de armazenamento do DC/1A. carregador: -20°C a 25°C. • Compatível com entrada USB-C com a norma •...
 • Seite 39 Saída: negativo na saúde pública e no ambiente. Para USB-A: 5V DC, 1A, 5W mais informações, contacte a loja IKEA perto USB-C: 5V DC/3A, 9V DC/2A, 12V DC/1.5A, de si. 15V DC/1.2A Use apenas no interior...
 • Seite 40: Româna

  ROMÂNA Caracteristici de încărcare • Temperatura de depozitare a încărcătorului: • Încarcă 2 dispozitive simultan. -20°C până la 25°C. • Dispozitivul USB-A poate furniza până la 5V • Temperatura de funcţionare a încărcătorului: DC/1A. 0°C până la 40°C. • Dispozitivul USB-C este compatibil cu Power •...
 • Seite 41 • În cazul în care dispozitivul este deteriorat, Producător: IKEA of Sweden AB acesta trebuie distrus. • Nu folosi niciodată un cablu USB deteriorat Adresa: sau stricat pentru încărcare deoarece poate Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUEDIA deteriora dispozitivul. Service produs Nu încerca să...
 • Seite 42: Slovensky

  SLOVENSKY Funkcie nabíjačky • Prevádzková teplota nabíjačky: • Nabíja súčasne 2 zariadenia. 0 °C až 45 °C. • Jeden výstup USB-A môže poskytnúť až 5 V • Nabíjačku odpojte od zdroja napájania, ak ju DC/1A. idete čistiť alebo ak ju práve nepoužívate. •...
 • Seite 43 USB-A: 5V DC, 1A, 5W USB-C: 5 V DC / 3A, 9 V DC / 2A, 12 V DC / 1.5 A, 15 V DC / 1.2 A Iba na použitie vnútri Výrobca: IKEA of Sweden AB Adresa: Box 702, SE-343 81 Älmhult, ŠVÉDSKO...
 • Seite 44: Български

  БЪЛГАРСКИ Характеристики на зарядното • Температура на съхранение: -20°C до 25°C. • Зарежда 2 устройства едновременно. • Температура на работа: 0°C до 45°C. • Изход USB-A може да осигури до 5V DC/1A. • Изключете зарядното от контакта, когато не се •...
 • Seite 45: Технически Данни

  USB-C: 5V DC/3A, 9V DC/2A, 12V DC/1.5A, отрицателни въздействия върху човешкото 15V DC/1.2A здраве и околната среда. Моля, обърнете се към За употреба само във вътрешни помещения магазин ИКЕА за повече информация. Производител: IKEA of Sweden AB Адрес: Пощенски код 702, SE-343 81 Елмхулт, Швеция...
 • Seite 46: Hrvatski

  HRVATSKI Karakteristike punjača • Radna temperatura: od 0 °C do 45 °C. • Puni 2 uređaja istovremeno. • Isključiti punjač iz struje prije čišćenja i kad • USB-A utičnica može pružiti do 5V DC/1 A se ne koristi. snage. • Očistiti punjač vlažnom krpom. Nikad ne •...
 • Seite 47: Servisiranje Proizvoda

  USB-C: 5 V DC/3 A, 9 V DC/2 A, 12 V DC/1.5 A, IKEA. 15 V DC/1.2 A, Samo za upotrebu u zatvorenom Proizvođač: IKEA of Sweden AB Adresa: Box 702, SE-343 81 Älmhult, ŠVEDSKA...
 • Seite 48: Ελληνικα

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χαρακτηριστικά φορτιστή • Θερμοκρασία αποθήκευσης φορτιστή: • Φορτίζει 2 συσκευές ταυτόχρονα. -20°C to 25°C. • Η πύλη USB-A μπορεί να παράγει μέχρι και 5V • Θερμοκρασία λειτουργίας φορτιστή: DC/1A. 0°C to 45°C. • Η πύλη USB-C είναι συμβατή με το τυπικό •...
 • Seite 49 βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με το προϊόν. Κατασκευαστής: IKEA of Sweden AB • Αν η συσκευή είναι χαλασμένη πρέπει να καταστρέφεται. Διεύθυνση: • Μη χρησιμοποιείτε ένα χαλασμένο ή Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN ελαττωματικό καλώδιο USB για φόρτιση, καθώς αυτό μπορεί να χαλάσει τη συσκευή.
 • Seite 50: Русский

  РУССКИЙ Характеристики зарядного устройства • Рабочая температура: от 0 °C до 45 °C. • Обеспечивает одновременную зарядку 2 • Отсоединяйте зарядное устройство от устройств. источника питания перед обслуживанием и • USB-А разъем может обеспечивать до 5 В если оно не используется. постоянного...
 • Seite 51: Технические Характеристики

  • Никогда не используйте поврежденный или неисправный USB-шнур, так как это может стать причиной повреждения устройств. Значок с изображением перечеркнутого Обслуживание устройства мусорного контейнера на колесиках Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать обозначает необходимость утилизировать данное устройство, так как его вскрытие может данное...
 • Seite 52: Українська

  УКРАЇНСЬКА Характеристики зарядного пристрою • Робоча температура зарядного пристрою: • Може заряджати 2 пристрої одночасно. 0 °C - 45 °C • USB-A вихід забезпечує до 5В пст/1A • Відключіть зарядний пристрій від джерела • USB-C сумісний зі стандартом Power Delivery живлення...
 • Seite 53 потенційний негативний вплив на здоров’я струму/2А, 12 В постійного струму/1.5А, людини та навколишнє середовище. За 15В постійного струму/1.2А детальною інформацією зверніться до магазину Використовувати лише в приміщенні IKEA. Виробник: ІКЕА оф Свіден ЕйБі (IKEA of Sweden AB) Адреса: а/с 702, SE-343 81 Ельмхульт, ШВЕЦІЯ...
 • Seite 54: Srpski

  SRPSKI Odlike punjača • Radna temperatura punjača: 0°C do 45°C. • Puni 2 uređaja istovremeno. • Izvuci punjač iz napajanja pre čišćenja i kada • Utičnica USB-A može pružiti do 5V DC/1A. nije u upotrebi. • Utičnica USB-C je usklađena sa standardom •...
 • Seite 55 ćeš umanjiti neželjeni učinak USB-C: 5V DC/3A, 9V DC/2A, 12V DC/1.5A, na ljudsko zdravlje i životnu sredinu. Radi bližih 15V DC/1.2A obaveštenja, molimo obrati se robnoj kući IKEA. Samo za upotrebu u zatvorenom Proizvođač: IKEA of Sweden AB Adresa:...
 • Seite 56: Slovenščina

  SLOVENŠČINA Lastnosti polnilnika • Temperatura med polnjenjem: od 0 do 40 °C. • Istočasno polni 2 napravi. • Ko polnilnik ni v uporabi ali ga želiš očistiti, • USB-A vrata omogočajo obremenitev do 5 V ga izključi iz električnega napajanja. DC/1 A.
 • Seite 57 USB-A: 5 V DC, 1 A, 5 W trgovini IKEA. USB-C: 5 V DC/3 A, 9 V DC/2 A, 12 V DC/1.5 A, 15 V DC/1.2A Samo za uporabo v zaprtih prostorih. Proizvajalec: IKEA of Sweden AB Naslov: Box 702, 343 81 Älmhult, ŠVEDSKA...
 • Seite 58: Türkçe

  TÜRKÇE Şarj özellikleri • Temizlemeden önce ve kullanılmadığında şarj • 2 cihazı aynı anda şarj eder. cihazını elektrik kaynağından çıkarın. • USB-A çıkışı 5V DC/1A'ya kadar sağlayabilir. • Şarj cihazını temizlemek için nemli bir bezle • Power Delivery 3.0 standardına uyumlu silin.
 • Seite 59: Ürün Servisi

  çevre üzerindeki USB-C: 5V DC/3A, 9V DC/2A, 12 V DC/1.5A, olası olumsuz etkilerini en aza indirmeye 15V DC/1.2A yardımcı olacaktır. Daha fazla bilgi için, IKEA İç mekan kullanımı sadece mağazası ile irtibata geçiniz. Üretici: IKEA of Sweden AB Adres: Box 702, SE-343 81 Älmhult, İSVEÇ...
 • Seite 60: عربي

  ‫عربي‬ ‫صيانة المنتج‬ ‫ال تحاول إصالح هذا المنتج بنفسك، ألن فتح أو إزالة الغطاء قد‬ .‫يعرضك إلى نقاط جهد خطرة أو غيرها من المخاطر‬ ‫الرمز الذي ي ُظهر حاوية نفايات مشطوبة يشيرإلى أنه يجب‬ .‫التخلص من المنتج بشكل منفصل عن النفايات المنزلية‬ ‫ينبغي...
 • Seite 61 ‫• لتنظيف الشاحن، امسحه بقطعة قماش رطبة. وال تغمر‬ ‫خصائص الشاحن‬ .‫الشاحن مطلق ا ً في الماء‬ .‫• يشحن جهازين في نفس الوقت‬ .‫ توفير حمل يصل إلى 5 فولط /1 أمبير‬USB-A ‫• يمكن لمخرج‬ ‫يرجى قراءة اإلجراءات التحذيرية الموصى بها والبيانات التقنية‬ 3.0 ‫...
 • Seite 64 ID 0235005011 © Inter IKEA Systems B.V. 2019 AA-2205569-2...

Inhaltsverzeichnis