Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Makita AF506 Betriebsanleitung
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für AF506:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 58
Pneumatic Brad Nailer
EN
Gwoździarka Pneumatyczna
PL
Pneumatikus szegező fej nélküli szegekhez HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
HU
Pneumatická klincovačka
SK
Pneumatická hřebíkovačka
CS
Пневматичний молоток для забивання
UK
металічних цвяхів без головки
Pistol pneumatic de bătut cuie fără cap
RO
Druckluft-Magazinnagler
DE
Pnevmatski žebljalnik za majhne žeblje
SL
Gozhduesi pneumatik i gozhdëve pa kokë MANUALI I PËRDORIMIT
SQ
Пневматичен пистолет за забиване на
BG
пирони при работа по интериор и мебели
Pneumatski pištolj za čavle
HR
Пневматски пиштол за клинци
МК
Пнеуматски закивач клинастих ексера
SR
Пневматический молоток для забивания
RU
металических гвоздей без шляпки
AF506
ІНСТРУКЦІЯ З
РЪКОВОДСТВО ЗА
УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА
РУКОВОДСТВО ПО
5
12
20
28
35
42
50
58
66
73
81
89
96
104
112

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Makita AF506

 • Seite 1: Inhaltsverzeichnis

  пирони при работа по интериор и мебели ЕКСПЛОАТАЦИЯ Pneumatski pištolj za čavle PRIRUČNIK S UPUTAMA Пневматски пиштол за клинци УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА МК Пнеуматски закивач клинастих ексера УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ Пневматический молоток для забивания РУКОВОДСТВО ПО металических гвоздей без шляпки ЭКСПЛУАТАЦИИ AF506...
 • Seite 2 Fig.5 Fig.1 Fig.6 Fig.2 Fig.7 Fig.3 Fig.8 Fig.4...
 • Seite 3 Fig.9 Fig.13 Fig.10 Fig.14 Fig.11 Fig.15 Fig.12...
 • Seite 4 Fig.19 Fig.16 Fig.20 Fig.17 Fig.18...
 • Seite 5: Instruction Manual

  ENGLISH (Original instructions) SPECIFICATIONS Model: AF506 Air pressure 0.49 - 0.83 MPa (4.9 - 8.3 bar) Nail gauge 18 Ga. Nail length 15 mm - 50 mm Nail capacity 100 pcs. Minimum hose diameter 6.5 mm Pneumatic tool oil ISO VG32 or equivalent...
 • Seite 6: Safety Warnings

  17. Only wear gloves that provide adequate feel and SAFETY WARNINGS safe control of triggers and any adjusting devices. 18. When resting the tool, lay it down on the flat surface. If you use the hook equipped with Pneumatic nailer/stapler safety warnings the tool, hook the tool securely on the stable surface.
 • Seite 7 Appropriate hearing protection shall be worn. Accessory and consumable hazards Use the correct energy supply as directed in Disconnect the energy supply to the tool, such the instruction manual. as air or gas or battery as applicable, before changing/replacing accessories such as work- Do not use the tool on moving platforms or piece contact, or making any adjustments.
 • Seite 8: Parts Description

  Wipe off all dust from the parts. If you experience numbness, tingling, pain or Ask Makita authorized service center for peri- whitening of the skin in your fingers or hands, seek medical advice from a qualified occupa- odical inspection of the tool.
 • Seite 9: Functional Description

  Thus, for example, if nailing takes place at a rate of FUNCTIONAL approximately 60 times per minute at a compression of 0.74 MPa (7.4 bar), a compressor with an air output DESCRIPTION over 55 liters/minute is required. Pressure regulators must be used to limit air pressure to the rated pressure of the tool where air supply pressure CAUTION: Always disconnect the hose...
 • Seite 10 Checking proper action before operation ASSEMBLY Before operation, always check following points. CAUTION: Always disconnect the hose — Make sure that the tool does not operate only by before carrying out any work on the tool. connecting the air hose. —...
 • Seite 11: Optional Accessories

  To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized or Factory Service Centers, always using Makita replacement parts. OPTIONAL ACCESSORIES...
 • Seite 12: Dane Techniczne

  POLSKI (Instrukcja oryginalna) DANE TECHNICZNE Model: AF506 Ciśnienie powietrza 0,49–0,83 MPa (4,9–8,3 bar) Średnica gwoździa 18 Ga. Długość gwoździa 15–50 mm Pojemność magazynka 100 sztuk Minimalna średnica węża 6,5 mm Olej do narzędzi pneumatycznych ISO VG32 lub odpowiednik Wymiary (dług. x szer. x wys.)
 • Seite 13: Deklaracja Zgodności We

  Wszystkie części ciała, w tym ręce i nogi, OSTRZEŻENIE: Drgania wytwarzane pod- należy trzymać z daleka od kierunku wbijania. czas rzeczywistego użytkowania elektronarzędzia Należy też upewnić się, że element złączny mogą się różnić od wartości deklarowanej w nie przebije obrabianego elementu w sposób zależności od sposobu użytkowania narzędzia, grożący uszkodzeniem ciała.
 • Seite 14: Instrukcja Obsługi

  W trakcie pracy należy zwracać uwagę na to, Należy korzystać z właściwych źródeł zasilania czy elementy złączne poprawnie przebijają zgodnie z instrukcją obsługi. materiał i nie mogą odbić się/zostać niepo- Nie należy używać narzędzia na poruszających prawnie wystrzelone w stronę operatora oraz/ się...
 • Seite 15 Aby uniknąć urazów naprężeniowych, operator Zagrożenia związane z hałasem nie powinien sięgać narzędziem na zbyt dużą Narażenie na wysoki poziom hałasu bez odległość ani używać nadmiernej siły. Ponadto ochronników słuchu może spowodować trwałą operator powinien odpocząć, gdy poczuje utratę słuchu oraz inne problemy, takie jak zmęczenie.
 • Seite 16: Opis Części

  NIEZAWODNOŚCI produktu konserwacje i naprawy powinny być przeprowadzane przez Tam, gdzie ciśnienie zasilania przekracza ciśnienie autoryzowane punkty serwisowe firmy Makita, znamionowe narzędzia, należy stosować reduktory zawsze z użyciem oryginalnych części zamien- ciśnienia. Zaniedbywanie tego może doprowadzić do nych firmy Makita.
 • Seite 17: Opis Działania

  Wybór węża pneumatycznego OPIS DZIAŁANIA PRZESTROGA: Niska wydajność sprężarki PRZESTROGA: Przed rozpoczęciem regulacji powietrza oraz długi i/lub cienki wąż pneuma- lub sprawdzeniem działania narzędzia należy tyczny w połączeniu z wysoką częstotliwością upewnić się, że wąż jest odłączony. wbijania gwoździ mogą spowodować obniżenie wydajności pracy narzędzia.
 • Seite 18 OBSŁUGA UWAGA: Po użyciu odpylacza powietrznego siła napędowa narzędzia ulegnie chwilowemu zmniejsze- niu. Należy wówczas poczekać, aż ciśnienie powie- trza powróci do właściwej wartości. PRZESTROGA: Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić działanie wszystkich układów UWAGA: W przypadku użycia odpylacza powietrz- bezpieczeństwa.
 • Seite 19: Konserwacja

  W celu zachowania odpowiedniego poziomu BEZPIECZEŃSTWA i NIEZAWODNOŚCI produktu wszelkie naprawy i różnego rodzaju prace konserwacyjne lub regulacje powinny być przeprowadzane przez autory- zowany lub fabryczny punkt serwisowy narzędzi Makita, zawsze z użyciem oryginalnych części zamiennych Makita. 19 POLSKI...
 • Seite 20: Részletes Leírás

  MAGYAR (Eredeti utasítások) RÉSZLETES LEÍRÁS Típus: AF506 Légnyomás 0,49 -0,83 MPa (4,9 - 8,3 bar) Szegméret 18-as Szög hossza 15 mm – 50 mm Szög kapacitás 100 db Minimális tömlőátmérő 6,5 mm Pneumatikus szerszámolaj ISO VG32 vagy azzal egyenértékű Méretek (H x SZ x M) 250 mm x 70 mm x 256 mm Nettó...
 • Seite 21: Biztonsági Figyelmeztetés

  Erősen tartsa a szerszámot, és készüljön fel FIGYELMEZTETÉS: A szerszám rezgéskibo- arra, hogy a szerszám visszarúg. csátása egy adott alkalmazásnál eltérhet a meg- A kötőelem-belövőt csak hozzáértő személyek adott értéktől a használat módjától, különösen a használhatják. feldolgozott munkadarab fajtájától függően. Ne módosítsa a kötőelem-belövő...
 • Seite 22 Ha véletlenül egy másik kötőelem fejére lövi be a szeget vagy kapcsot, vagy görcsbe talál a fában, a kötőelem elhajlik, vagy a szerszámban elakadás fog kialakulni. A kötőelem elrepülhet és eltalálhat valakit, vagy maga a szerszám is veszélyesen reagálhat. A kötőelem belövését kellő...
 • Seite 23 Ha zsibbadást, bizsergést, fájdalmat tapasztal, A szerszám nem használható robbanásveszé- lyes környezetben, és nem szabad, hogy elekt- vagy ujjainak vagy kezének bőre elfehéredik, romos árammal érintkezzen. kérje ki egészségügyi szakérő tanácsát a tevé- kenységgel kapcsolatban. Ellenőrizze, hogy vannak-e sérülés esetén veszélyt jelentő...
 • Seite 24: A Szerszám Részei

  Nyomásszabályozókat kell használni a légnyomás kor- MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartása érdeké- látozásához a szerszám névleges nyomására ott, ahol ben a karbantartást és a javításokat a Makita a levegőellátás nyomása túllépi a szerszám névleges hivatalos szervizközpontjában kell elvégezni, nyomását. Ennek elmulasztása a szerszám üzemel- melynek során kizárólag Makita cserealkatré-...
 • Seite 25: A Működés Leírása

  A MŰKÖDÉS LEÍRÁSA ÖSSZESZERELÉS VIGYÁZAT: Mindig csatlakoztassa szét a töm- VIGYÁZAT: Mindig csatlakoztassa szét lőt, mielőtt beállítja vagy ellenőrzi a szerszám a tömlőt, mielőtt bármilyen munkát végez a működését. szerszámon. A szegelési mélység beállítása Szegek betöltése ► Ábra5: 1. Szabályozó VIGYÁZAT: Mindig ugyanolyan fajtájú, méretű...
 • Seite 26 A termék BIZTONSÁGÁNAK és MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartása érdekében a javításokat és más karbantartásokat vagy beállításokat KARBANTARTÁS a Makita hivatalos vagy gyári szervizközpontjában kell elvégezni, mindig csak Makita cserealkatrészeket használva. VIGYÁZAT: Mindig csatlakoztassa szét a töm- lőt, mielőtt ellenőrzést vagy karbantartást próbál végrehajtani.
 • Seite 27: Opcionális Kiegészítők

  Bármilyen más kiegészítő vagy tarto- zék használata a személyi sérülés kockázatával jár. A kiegészítőt vagy tartozékot csak rendeltetésszerűen használja. Ha bármilyen segítségre vagy további információkra van szüksége ezekkel a tartozékokkal kapcsolatban, keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot. • Szegek • Légtömlő •...
 • Seite 28: Technické Špecifikácie

  SLOVENČINA (Originálny návod) TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE Model: AF506 Tlak vzduchu 0,49 - 0,83 MPa (4,9 - 8,3 bar) Meradlo klincov 18 Ga. Dĺžka klinca 15 mm – 50 mm Množstvo klincov 100 ks. Minimálny priemer hadičky 6,5 mm Olej pre pneumatické náradie ISO VG32 alebo ekvivalentná...
 • Seite 29: Bezpečnostné Varovania

  Manipulácia s upínacími prvkami si vyžaduje Vyhlásenie o zhode ES opatrnosť najmä pri vkladaní a vyberaní, pretože majú ostré hroty, ktoré môžu spôsobiť zranenie. Len pre krajiny Európy 12. Pred použitím vždy skontrolujte, či náradie nie Vyhlásenie o zhode ES sa nachádza v prílohe A tohto je pokazené, nesprávne zapojené...
 • Seite 30 12. Nabitý nástroj ani vzduchový kompresor pod Zamestnávateľ je zodpovedný nariadiť oso- bám, ktoré používajú tento nástroj a ktoré tlakom nenechávajte dlhodobo na slnku. Na sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti, mieste, kde budete nástroj nastavovať, sa používať príslušné bezpečnostné ochranné nesmie do nástroja dostať...
 • Seite 31 Náradie prevádzkujte a vykonávajte jeho Presvedčte sa, či sa na pracovisku nena- chádzajú žiadne elektrické vedenia, plynové údržbu v súlade s odporúčaniami v tomto potrubia a pod., ktoré by mohli v prípade návode, aby ste predišli zvýšeniu úrovne poškodenia v dôsledku používania náradia vibrácií.
 • Seite 32: Popis Súčastí

  BEZPEČNOSŤ výrobku, údržbu a opravy by sa v blízkosti náradia. sa mali vykonať v autorizovanom servisnom stredisku Makita, vždy použitím náhradných Výber vzduchovej hadice dielov Makita. V prípade likvidácie náradia postupujte podľa miestnych predpisov.
 • Seite 33: Opis Funkcií

  OPIS FUNKCIÍ ZOSTAVENIE POZOR: POZOR: Pred nastavovaním alebo kontrolou Pred vykonávaním akejkoľvek čin- funkcie nástroja vždy odpojte hadicu. nosti na nástroji vždy odpojte hadicu. Nastavenie hĺbky nastreľovania Vkladanie klincov klincov POZOR: Pokiaľ napĺňate zásobník klincami, ► Obr.5: 1. Ovládací prvok nastavenia naplňte ho klincami rovnakého typu, veľkosti a rovnakej dĺžky.
 • Seite 34 BEZPORUCHOVOSŤ výrobku, prenechajte opravy, posúvaniu klincov. údržbu a nastavenie na autorizované alebo továrenské Otvorte posuvné dvierka a odstráňte klince zo zásobníka. servisné centrá Makita, ktoré používajú len náhradné ► Obr.15 diely značky Makita. Pri udržiavaní otvorených dvierok, potiahnite západku, aby ste otvorili dvierka a potom odstráňte klince.
 • Seite 35: Návod K Obsluze

  ČESKY (Původní návod k používání) SPECIFIKACE Model: AF506 Tlak vzduchu 0,49 - 0,83 MPa (4,9 - 8,3 baru) Kalibr hřebíků 18 Ga. Délka hřebíku 15 mm – 50 mm Kapacita zásobníku 100 kusů Minimální průměr hadice 6,5 mm Olej pro pneumatické nářadí...
 • Seite 36: Bezpečnostní Výstrahy

  14. Nedovolte přístup přihlížejícím osobám (při BEZPEČNOSTNÍ práci v prostorách, kde je pravděpodobný výskyt procházejících lidí). Zřetelně označte VÝSTRAHY pracovní oblast. 15. Nikdy nářadím nemiřte na sebe ani na jiné osoby. Bezpečnostní výstraha k 16. Při zvedání nářadí, přesouvání nářadí mezi pneumatické...
 • Seite 37 Zajistěte, aby nářadí bylo vždy pevně usazené Nepřetržité používání nářadí může způsobit na obrobku a nemohlo sklouznout. z důvodu zpětných rázů od nářadí zranění z opakovaného namáhání. K ochraně před hlukem používejte ochranu sluchu a noste helmu. Používejte rovněž V zájmu prevence úrazů v důsledku opako- lehký...
 • Seite 38: Popis Součástí

  SPOLEHLIVOSTI výrobku musí být údržba je obecně vyšší, když je síla úchopu větší. a opravy svěřeny autorizovaným servisním Dodatečná varování týkající se pneumatického střediskům Makita používajícím vždy náhradní nářadí díly Makita. Stlačený vzduch může způsobit vážné zranění. Při likvidaci se řiďte lokálními předpisy.
 • Seite 39: Instalace

  Není-li používán vzduchový systém, naolejujte nářadí INSTALACE kápnutím 2 (dvou) či 3 (tří) kapek pneumatického oleje do vzduchové přípojky. Tento krok je třeba provést před i po použití. Výběr kompresoru Ke správnému promazání musí být nářadí po aplikaci pneumatického oleje několikrát spuštěno. ►...
 • Seite 40: Práce S Nářadím

  PRÁCE S NÁŘADÍM POZOR: Po použití vzduchového odstraňovače prachu se šroubovací síla nářadí dočasně sníží. V takovémto případě počkejte, než se tlak vzduchu obnoví. UPOZORNĚNÍ: Před uvedením do provozu se ujistěte, že jsou plně funkční všechny bezpeč- POZOR: Pokud chcete použít vzduchový odstra- nostní...
 • Seite 41: Volitelné Příslušenství

  či odření. K zachování BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI výrobku musí být opravy a veškerá další údržba či seřizování prováděny autorizovanými nebo továrními servisními středisky společnosti Makita s využitím náhradních dílů Makita. 41 ČESKY...
 • Seite 42: Технічні Характеристики

  УКРАЇНСЬКА (Оригінальні вказівки) ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: AF506 Тиск повітря 0,49 - 0,83 МПа (4,9 - 8,3 бар) Калібр цвяхів 18 Ga. Довжина цвяха 15—50 мм Кількість цвяхів 100 шт. Мінімальний діаметр шланга 6,5 мм Олива для пневматичних інструментів ISO VG32 або аналог...
 • Seite 43 Різноманітні ризики. Прочитайте та зро- ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Залежно від умов зумійте інструкції з техніки безпеки, перш використання вібрація під час фактичної ніж підключати, відключати, заряджати, роботи електроінструмента може відрізня- експлуатувати інструмент, здійснювати тися від заявленого значення вібрації; осо- його технічне обслуговування, заміняти бливо...
 • Seite 44: Експлуатації

  19. Не працюйте з інструментом, перебуваючи Застосовуйте належні засоби для захисту під впливом алкоголю, ліків тощо. органів слуху. Використовуйте правильне енер- Ризики відлітання частин гоживлення, як зазначено в інструкції з Від’єднуйте кріпильний інструмент від елек- експлуатації. тромережі, коли виймаєте кріпильні вироби, Не...
 • Seite 45 Тривале використання інструмента може У разі викидів пилу чи інших об’єктів у робо- чій зоні максимально скоротіть викиди для призвести до травмування внаслідок хронічного напруження через віддачу того, щоб зменшити небезпеку для здоров’я інструмента. та ризик травми. Для запобігання травми від багаторазового Небезпека...
 • Seite 46: Опис Деталей

  подавання стиснутого повітря, перш ніж заміняти приладдя, здійснювати налашту- вування повинні виконувати авторизовані вання та/або ремонт і переходити між міс- сервісні центри Makita і лише із використан- цями роботи. ням запасних частин виробництва компанії Makita. Не підносьте пальці близько до курка, коли...
 • Seite 47: Опис Роботи

  Необхідно використовувати регулятори тиску для ОПИС РОБОТИ обмеження тиску повітря інструмента, якщо тиск подачі повітря перевищує номінальний тиск інстру- мента. Недотримання цієї інструкції може призвести ОБЕРЕЖНО: Обов’язково від’єднуйте до серйозного травмування оператора інструмента шланг, перш ніж починати регулювання або або осіб, що знаходяться поблизу нього. перевірку...
 • Seite 48 РОБОТА УВАГА: Після використання повітродувки про- дуктивність інструмента тимчасово зменшиться. У такому разі зачекайте, поки тиск повітря відновиться. ОБЕРЕЖНО: Перед початком роботи обов’язково перевірте справність усіх систем УВАГА: У разі використання повітродувки одразу безпеки. після змащування зробіть тестове розпилювання. Можливе розбризкування оливи разом із повітрям. Перевірка...
 • Seite 49: Технічне Обслуговування

  Це додаткове та допоміжне Не можна зберігати цвяхи в дуже вологих або спе- обладнання рекомендовано використову- котних місцях чи під прямим сонячним промінням. вати з інструментом Makita, зазначеним у цій інструкції з експлуатації. Використання будь- Технічне обслуговування якого іншого додаткового та допоміжного облад- цвяхозабивного...
 • Seite 50 ROMÂNĂ (Instrucţiuni originale) SPECIFICAŢII Model: AF506 Presiunea aerului 0,49 - 0,83 MPa (4,9 - 8,3 bar) Calibru cuie 18 Ga. Lungimea cuiului 15 mm - 50 mm Capacitate cuie 100 pcs. Diametrul minim al furtunului 6,5 mm Ulei pentru unelte pneumatice ISO VG32 sau echivalent Dimensiuni (L x l x Î)
 • Seite 51: Declaraţie De Conformitate Ce

  Nu aruncaţi manualul de instrucţiuni. Declaraţie de conformitate CE 10. Nu utilizați o maşină dacă aceasta a fost deteriorată. Numai pentru ţările europene Procedaţi cu atenţie când manipulați dispo- Declaraţia de conformitate CE este inclusă ca Anexa A zitivele de fixare, în special la încărcare și în acest manual de instrucţiuni.
 • Seite 52 10. Pe acoperişuri şi în alte locaţii înalte, aplicaţi elemente de fixare pe măsură ce vă deplasaţi înainte. Este uşor să vă pierdeţi sprijinul dacă aplicaţi elemente de fixare în timp ce vă deplasaţi încet înapoi. Atunci când aplicaţi elemente de fixare pe o suprafaţă...
 • Seite 53 Pericol de vibrații Utilizați numai dimensiunile și tipurile de acce- sorii furnizate de producător. Emisia de vibraţii în timpul funcţionării Utilizaţi lubrifianţi doar în modul recomandat în depinde de forța de prindere, forța presiunii de contact, direcția de lucru, ajustarea alimentării acest manual.
 • Seite 54: Descriere Componente

  EN60335-2-34. produsului, întreţinerea şi reparaţiile trebuie Selectaţi un compresor cu o presiune şi o evacuare executate de centre de service Makita auto- a aerului ample pentru a asigura o operaţie rentabilă. rizate, folosind întotdeauna piese de schimb Graficul reprezintă relaţia dintre frecvenţa de batere Makita.
 • Seite 55: Descrierea Funcţiilor

  Lubrifierea Suflantă ► Fig.3 ATENŢIE: Nu îndreptaţi orificiul de evacuare Pentru a asigura o performanţă maximă, instalaţi setul al suflantei înspre nicio persoană. De asemenea, de dispozitive pentru aer comprimat (ungătorul, regula- nu vă apropiaţi mâinile şi picioarele de zona ori- torul, filtrul de aer) cât mai aproape de maşină.
 • Seite 56 Adaptor de camă Scoaterea cuielor blocate Pentru a împiedica zgârierea sau deteriorarea suprafe- AVERTIZARE: Deconectați întotdeauna furtu- ţei piesei de lucru, folosiţi adaptorul de camă. nul înainte să scoateți cuiele. ► Fig.11: 1. Adaptor de camă 2. Element de contact Un adaptor de camă...
 • Seite 57: Accesorii Opţionale

  şi de zonele care pot duce la deteriorarea sau roaderea furtunului. Pentru a menţine SIGURANŢA şi FIABILITATEA produ- sului, reparaţiile şi orice alte lucrări de întreţinere sau reglare trebuie executate de centre de service Makita autorizate sau proprii, folosind întotdeauna piese de schimb Makita. ACCESORII OPŢIONALE ATENŢIE:...
 • Seite 58: Technische Daten

  DEUTSCH (Original-Anleitung) TECHNISCHE DATEN Modell: AF506 Luftdruck 0,49 - 0,83 MPa (4,9 - 8,3 bar) Nagelstärke 18 Ga. Nagellänge 15 mm - 50 mm Nagelkapazität 100 Stück Minimaler Schlauchdurchmesser 6,5 mm Druckluftwerkzeugöl ISO VG32 oder gleichwertiges Öl Abmessungen (L × B × H)
 • Seite 59: Eg-Konformitätserklärung

  Halten Sie alle Körperteile, wie Hände und Beine WARNUNG: Die Vibrationsemission usw., aus der Schussrichtung fern, und stellen während der tatsächlichen Benutzung Sie sicher, dass das Befestigungselement nicht des Elektrowerkzeugs kann je nach der durch das Werkstück hindurch in Teile des Benutzungsweise des Werkzeugs, und speziell Körpers eindringen kann.
 • Seite 60: Betriebsanleitung

  Achten Sie während der Arbeit darauf, dass Benutzen Sie das Werkzeug nicht auf beweg- die Befestigungselemente das Material korrekt lichen Plattformen oder auf der Ladefläche durchdringen und nicht fälschlicherweise auf von Lastwagen. Eine plötzliche Bewegung der den Bediener und/oder Umstehende abge- Plattform kann zum Verlust der Kontrolle über das lenkt/abgeschossen werden können.
 • Seite 61 Fortgesetzter Gebrauch des Werkzeugs Werden Staub oder Objekte im Arbeitsbereich kann RSI-Syndrom durch den vom Werkzeug emittiert, reduzieren Sie die Emissionen so erzeugten Rückstoß verursachen. weit wie möglich, um Gesundheitsrisiken und Verletzungsgefahr zu verringern. Um RSI-Syndrom zu vermeiden, sollte sich der Bediener nicht übernehmen oder übermä- Gefahren durch Lärm ßige Kraft anwenden.
 • Seite 62: Bezeichnung Der Teile

  Makita-Servicecentern Arbeitsbereich zu einem anderen bewegen. durchgeführt werden. Es dürfen nur Original- Ersatzteile von Makita verwendet werden. Halten Sie die Finger vom Auslöser fern, wenn Sie dieses Werkzeug nicht benutzen, und wenn Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften zur Sie von einer Arbeitsposition zu einer anderen Entsorgung des Werkzeugs.
 • Seite 63 Wenn der Nagelbetrieb beispielsweise mit einer Rate FUNKTIONSBESCHREIBUNG von ca. 60 Auslösungen pro Minute bei einem Druck von 0,74 MPa (7,4 bar) erfolgt, ist ein Kompressor mit einer Luftmengenleistung von über 55 Liter/Minute VORSICHT: Trennen Sie den Schlauch stets erforderlich. ab, bevor Sie eine Einstellung oder Überprüfung Der Luftdruck muss mit Druckreglern auf den am Werkzeug vornehmen.
 • Seite 64: Betrieb

  BETRIEB ANMERKUNG: Durch die Verwendung des Druckluft-Entstaubers wird die Antriebskraft des Werkzeugs vorübergehend abgeschwächt. Warten Sie, bis sich der Luftdruck wieder stabilisiert hat. VORSICHT: Vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass alle Sicherheitssysteme in ANMERKUNG: Betätigen Sie unmittelbar nach gutem Betriebszustand sind. dem Ölen versuchsweise den Druckluft-Entstauber.
 • Seite 65: Wartung

  Um die SICHERHEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT dieses WARTUNG Produkts zu gewährleisten, sollten Reparaturen und andere Wartungs- oder Einstellarbeiten nur von Makita- Vertragswerkstätten oder Makita-Kundendienstzentren VORSICHT: Trennen Sie stets den Schlauch unter ausschließlicher Verwendung von Makita- ab, bevor Sie eine Inspektion oder Wartung Originalersatzteilen ausgeführt werden.
 • Seite 66: Tehnični Podatki

  SLOVENŠČINA (Originalna navodila) TEHNIČNI PODATKI Model: AF506 Zračni tlak 0,49 – 0,83 MPa (4,9 – 8,3 bara) Merilo za žeblje 18 Ga. Dolžina žebljev 15 mm – 50 mm Število žebljev 100 kosov Najmanjši premer cevi 6,5 mm Olje za pnevmatska orodja ISO VG32 ali enakovredno Mere (D ×...
 • Seite 67: Izjava O Skladnosti Es

  13. Ne segajte predaleč. Orodje uporabljajte samo Izjava o skladnosti ES v varnem delovnem prostoru. Vselej pazite na ustrezno oporo in ravnotežje. Samo za evropske države 14. Ko delate v območju, kjer je možnost velikega Izjava ES o skladnosti je vključena v dodatku A, ki je pretoka ljudi, poskrbite, da se osebe ne bodo priložen tem navodilom za uporabo.
 • Seite 68 Z orodjem brez kontaktnega elementa ravnajte Med uporabo orodja se mora upravljavec posta- previdno, saj se lahko nenamerno sproži in viti v primeren in ergonomičen položaj. Stojite poškoduje upravljavca in/ali osebe v bližini. stabilno in se izogibajte nerodnim položajem ali položajem, v katerih težko vzdržujete ravnotežje.
 • Seite 69: Opis Delov

  če boste vzdrževanje in popravila prepustili pooblaščenemu servisu Orodje upravljajte in vzdržujte, kot priporočajo za orodja Makita, ki vgrajuje izključno origi- navodila, da preprečite nepotrebno povišanje nalne nadomestne dele. ravni tresljajev. Pri odstranjevanju orodja upoštevajte lokalne Orodje držite z rahlim in varnim prijemom,...
 • Seite 70: Opis Delovanja

  Ko ne uporabljate zračnega kompleta, namažite orodje NAMESTITEV z oljem za pnevmatsko orodje, tako da vstavite 2 (dve) ali 3 (tri) kapljice v nastavek za zrak. To naredite pred uporabo orodja in po njej. Izbira kompresorja Za pravilno mazanje morate orodje po vnosu olja za pnevmatska orodja nekajkrat sprožiti.
 • Seite 71 UPRAVLJANJE OBVESTILO: Po uporabi razpihovalnika prahu se zmogljivost privijanja z orodjem začasno zmanjša. V tem primeru počakajte, da se zračni tlak obnovi. POZOR: Pred začetkom dela se prepričajte, OBVESTILO: Če nameravate razpihovalnik prahu da vsi varnostni mehanizmi delujejo. uporabljati takoj po dodajanju olja v orodje, izvedite preizkusno razpihovanje.
 • Seite 72: Dodatna Oprema

  VARNO in ZANESLJIVO delovanje tega izdelka bo zago- tovljeno le, če boste popravila, vzdrževanje in nastavitve prepustili pooblaščenemu servisu za orodja Makita ali tovarniš- kemu osebju, ki vgrajuje izključno originalne nadomestne dele. DODATNA OPREMA POZOR: Ta dodatni pribor ali pripomočki so...
 • Seite 73 ALBANIAN (Udhëzimet origjinale) SPECIFIKIMET Modeli: AF506 Presioni i ajrit 0,49 - 0,83 MPa (4,9 - 8,3 bar) Madhësia e gozhdës 18 Ga. Gjatësia e gozhdës 15 mm - 50 mm Kapaciteti i gozhdëve 100 copë. Diametri minimal i tubit 6,5 mm Vaji i veglës pneumatike...
 • Seite 74 12. Gjithmonë kontrollojeni veglën përpara se ta Deklarata e konformitetit me KE-në përdorni për pjesë të thyera, të shkëputura ose të konsumuara. Vetëm për shtetet evropiane 13. Mos u zgjatni më shumë seç duhet. Përdoreni Deklarata e konformitetit me KE-në përfshihet si vetëm në...
 • Seite 75 13. Mos u përpiqni të vidhosni kapëse në anën e Është përgjegjësi e punëdhënësit të detyrojë përdorimin e pajisjeve të duhura mbrojtëse brendshme dhe të jashtme në të njëjtën kohë. për sigurinë nga punëtorët dhe nga personat e Kapëset mund të çajnë materialin dhe/ose të tjerë...
 • Seite 76 Përdoreni dhe mirëmbajeni veglën siç Mbajeni zonën e punës të pastër dhe të ndriçuar mirë. Zonat e rrëmujshme ose të errëta rekomandohet në këtë udhëzime, për të mos provokojnë aksidente. lejuar rritjen e panevojshme në nivelet e dridhjeve. Mund të ketë rregullore vendore në lidhje me zhurmën, të...
 • Seite 77 Pyesni qendrën e autorizuar të shërbimit të e vlerësuar të veglës. Nëse nuk e bëni këtë mund t’i Makita-s për inspektimin periodik të veglës. shkaktoni lëndime të rënda përdoruesit të veglës ose personave të tjerë përreth.
 • Seite 78 PËRSHKRIMI I PUNËS MONTIMI KUJDES: KUJDES: Shkëputeni gjithmonë tubin përpara Shkëputeni gjithmonë tubin përpara se të rregulloni apo të kontrolloni funksionin mbi se të kryeni ndonjë punë mbi vegël. vegël. Ngarkimi i gozhdëve Rregullimi i thellësisë së gozhdimit KUJDES: Ngarkoni të njëjtin lloj, madhësi ►...
 • Seite 79 Për të ruajtur SIGURINË dhe QËNDRUESHMËRINË, riparimet dhe çdo mirëmbajtje apo rregullim tjetër duhen MIRËMBAJTJA kryer nga qendrat e autorizuara të shërbimit ose të shërbimit të fabrikës të Makita-s, duke përdorur gjithnjë pjesë këmbimi të Makita-s. KUJDES: Shkëputeni gjithnjë tubin përpara se të...
 • Seite 80 AKSESORË OPSIONALË KUJDES: Këta aksesorë ose shtojca rekomandohen për përdorim me veglën Makita të përcaktuar në këtë manual. Përdorimi i aksesorëve apo shtojcave të tjera ndryshe nga këto mund të përbëjë rrezik lëndimi. Aksesorët ose shtojcat përdorini vetëm për qëllimin e tyre të përcaktuar.
 • Seite 81: Експлоатация

  БЪЛГАРСКИ (Превод на оригиналните инструкции) СПЕЦИФИКАЦИИ Модел: AF506 Налягане на въздуха 0,49 – 0,83 MPa (4,9 – 8,3 бара) Размер на пироните 18 Ga. Дължина на пирона 15 мм – 50 мм Вместимост на пирони 100 бр. Минимален диаметър на маркуча...
 • Seite 82: Предупреждения За Безопасност

  Дръжте всички части на тялото, като ръце, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Нивото на вибра- крака и др., настрани от посоката на заби- циите при работа с електрическия инструмент ване и внимавайте закрепващият елемент може да се различава от обявената(ите) стой- да не премине през детайла в части на ност(и) в...
 • Seite 83 По време на работа внимавайте закрепва- Използвайте правилния енергиен носител, щите елементи да проникват в материала посочен в ръководството за експлоатация. правилно и да не могат да се огънат/изстре- Не използвайте инструмента върху под- лят към оператора и/или към някой от вижни...
 • Seite 84 За да избегне нараняване от повтарящи се Опасности от шум усилия, операторът не трябва да се пре- Излагането на въздействието на шум може сяга надалече или да използва прекомерна да предизвика постоянна инвалидизираща сила. Освен това операторът трябва да си загуба...
 • Seite 85: Описание На Частите

  около 60 броя в минута при налягане 0,74 MPa (7,4 НАДЕЖДНОСТТА на инструмента, обслуж- бара), ще е необходим компресор с дебит на въздух ването и ремонтите трябва да се извършват над 55 литра в минута. от упълномощен сервиз на Makita, като се използват резервни части от Makita. 85 БЪЛГАРСКИ...
 • Seite 86: Описание На Функциите

  Трябва да се използват регулатори на налягане, за ОПИСАНИЕ НА да се ограничи налягането на въздуха до номинал- ното налягане за инструмента, когато налягането на ФУНКЦИИТЕ подавания въздух превишава номиналното налягане на инструмента. В противен случай има опасност от тежка телесна повреда на оператора или стоящите ВНИМАНИЕ: Преди...
 • Seite 87 Експлоатация БЕЛЕЖКА: След използване на пистолета със сгъстен въздух силата на забиване на инстру- мента временно ще намалее. В такъв случай изча- кайте възстановяването на въздушното налягане. ВНИМАНИЕ: Преди работа проверете дали всички системи за безопасност са в БЕЛЕЖКА: Ако използвате пистолет със сгъстен изправност.
 • Seite 88: Допълнителни Аксесоари

  НАДЕЖДНОСТТА на продукта, ремонтите, поддръж- ката или регулирането трябва да се извършват от упълномощен сервиз или фабрични сервизни цен- ВНИМАНИЕ: Винаги откачайте маркуча трове на Makita, като винаги трябва да използвате преди извършване на проверка или техническо резервни части от Makita. обслужване. БЕЛЕЖКА: Не...
 • Seite 89: Specifikacije

  HRVATSKI (Originalne upute) SPECIFIKACIJE Model: AF506 Tlak zraka 0,49 – 0,83 MPa (4,9 – 8,3 bara) Veličina čavala 18 ga. Duljina čavla 15 mm – 50 mm Broj čavala 100 komada. Minimalni promjer crijeva 6,5 mm Ulje za pneumatski alat ISO VG32 ili ekvivalentno Dimenzije (D x Š...
 • Seite 90: Sigurnosna Upozorenja

  13. Ne približavajte se previše. Alat upotrebljavajte Izjava o sukladnosti EZ isključivo na sigurnom radnom mjestu. U sva- kom trenutku imajte odgovarajući oslonac i Samo za države članice Europske unije održavajte ravnotežu. Izjava o sukladnosti EZ u privitku je Priloga A ovih uputa 14.
 • Seite 91 Budite oprezni s alatima dok nisu u doticaju Ako se kod rukovatelja često ili opetovano s izratkom jer se mogu nehotično aktivirati i javljaju simptomi nelagode, bolova, pulsiranja, ozlijediti rukovatelja i/ili slučajnog prolaznika. trnci, osjećaj obamrlosti, pečenja ili zateza- nja, te znakove nikako ne smije ignorirati. Pobrinite se da alat bude sigurno položen na Rukovatelj se u tom slučaju treba obratiti izradak i da ne može skliznuti.
 • Seite 92: Opis Dijelova

  SIGURAN i POUZDAN rad alata zajamčen je samo ako popravke i održavanje prepustite Alat držite laganim ali sigurnim zahvatom jer je ovlaštenom servisnom centru Makita i uz upo- opasnost od vibracija obično veća što je veća trebu originalnih rezervnih dijelova Makita.
 • Seite 93 Kada ne upotrebljavate komplet za zrak, alat podmažite INSTALACIJA uljem za pneumatski alat kapanjem 2 (dvije) ili 3 (tri) kapi ulja na mjesto za pričvršćivanje nastavka za zrak. Ovo je potrebno učiniti prije i nakon upotrebe. Odabir kompresora Za pravilno podmazivanje alat je potrebno aktivirati nekoliko puta nakon podmazivanja.
 • Seite 94 NAPOMENA: Nakon upotrebe komprimiranog zraka sila zavrtanja alata privremeno slabi. Pričekajte da se ponovno uspostavi tlak zraka. OPREZ: Prije početka rada provjerite jesu li NAPOMENA: Izvršite probno ispuhivanje ako svi sigurnosni sustavi u radnom stanju. upotrebljavate komprimirani zrak odmah nakon nano- šenja ulja.
 • Seite 95: Dodatni Pribor

  Makita; uvijek rabite originalne rezervne dijelove. DODATNI PRIBOR OPREZ: Ovaj dodatni pribor ili priključci pre- poručuju se samo za upotrebu s alatom Makita navedenim u ovom priručniku. Upotreba bilo kojeg drugog dodatnog pribora ili priključaka može prouzro- čiti ozljede. Upotrebljavajte dodatni pribor ili priključak samo za njegovu navedenu svrhu.
 • Seite 96 МАКЕДОНСКИ (Оригинални упатства) СПЕЦИФИКАЦИИ Модел: AF506 Притисок на воздух 0,49 - 0,83 MPa (4,9 - 8,3 bar) Големина на шајка 18 Ga. Должина на шајки 15 мм - 50 мм Капацитет за шајки 100 парчиња. Минимален дијаметар на црево 6,5 мм...
 • Seite 97 Држете ги сите делови од телото, како што ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Јачината на се раце и нозе итн. подалеку од правецот вибрациите при фактичкото користење на на испукувањето и обезбедете спојката алатот може да се разликува од номиналната со работниот материјал да не навлезе во вредност(и), зависно...
 • Seite 98 За време на работата, може да се испразнат Секогаш проверувајте дали има спојки во алатот. отпадоци од работниот материјал и Не брзајте во работењето и не силете го системот за спојување/порамнување. алатот. Внимателно работете со алатот. Секогаш носете заштитни очила за да ги Внимавајте...
 • Seite 99 Опасности од додатоците и потрошниот Користете соодветна заштита за ушите. материјал За спречување на непотребното Пред промена/замена на додатоците зголемување на нивоата на бучава, како контакт со работниот материјал работете и одржувајте го алатот како што е или правење на какви било нагодувања, препорачано...
 • Seite 100 се ограничи воздушниот притисок кога притисокот на Побарајте периодична проверка на алатот доводот на воздух го надминува номиналниот притисок од овластените сервисни центри на Makita. на алатот. Инаку може да дојде до тешки повреди на За да се одржи БЕЗБЕДНОСТА и...
 • Seite 101 Подмачкување Чистач на воздухот ► Сл.3 ВНИМАНИЕ: Немојте да го насочувате За да се обезбедат максимални перформанси, отворот за исфрлање од чистачот на воздух монтирајте воздушен комплет (подмачкувач, кон некого. Исто така, држете ги вашите раце регулатор, филтер за воздух) што е можно поблизу и...
 • Seite 102 Адаптер за врвот Отстранување заглавени шајки Користете го адаптерот за врвот за да се спречи ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Секогаш откачувајте гребење или оштетување на површината на го цревото пред да ги отстраните шајките. работниот материјал. ► Сл.11: 1. Адаптер за врвот 2. Контактен елемент ВНИМАНИЕ: Не...
 • Seite 103 доведат до оштетувања или гребење на цревото. За да се одржи БЕЗБЕДНОСТА и СИГУРНОСТА на производот, поправките, одржувањата или дотерувањата треба да се вршат во овластени сервисни или фабрички центри на Makita, секогаш со резервни делови од Makita. ОПЦИОНАЛЕН ПРИБОР ВНИМАНИЕ: Овој...
 • Seite 104: Технички Подаци

  СРПСКИ (Оригинално упутство) ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ Модел: AF506 Ваздушни притисак 0,49 - 0,83 MPa (4,9 - 8,3 бара) Закивач ексера 18 Ga. Дужина ексера 15 мм – 50 мм Капацитет ексера 100 комада Минимални пречник црева 6,5 мм Уље за пнеуматски алат...
 • Seite 105 10. Немојте да користите алат ако је оштећен. ЕЗ декларација о усаглашености Водите рачуна приликом руковања причвршћивачима, поготово приликом Само за европске земље пуњења и пражњења, јер причвршћивачи ЕЗ декларација о усаглашености део је Додатка A у имају оштре делове који могу да изазову овом...
 • Seite 106 Елемент за причвршћивање ће се савити или ће се алат заглавити ако грешком елемент за причвршћивање поставите на врх другог елемента за причвршћивање или ударите у чвор у дрвету. Елемент за причвршћивање може да одскочи и да удари некога или сам алат може да реагује опасно.
 • Seite 107 Опасности од вибрација Користите само мазива препоручена у овом приручнику. Емисија вибрације током рада зависи од снаге хватања, снаге притискања контакта, Опасности у вези са радним окружењем правца рада, прилагођавања напајања, Највећи узроци опасности у радном предмета обраде, подршке за предмет окружењу...
 • Seite 108 гарантујемо само ако поправке и Графикон приказује однос између фреквентности одржавање препустите овлашћеном закуцавања, применљивог притиска и количине сервису за алат Makita, уз употребу створеног ваздуха. оригиналних резервних делова Makita. Тако, на пример, ако закуцавате брзином од Придржавајте се локалних прописа...
 • Seite 109 Подмазивање Распршивач ваздуха ► Слика3 ПАЖЊА: Немојте усмеравати излазни отвор Да бисте обезбедили максималне перформансе, распршивача ваздуха према некоме. Такође монтирајте комплет за ваздух (лименку за удаљите шаке и стопала од излазног отвора. подмазивање, регулатор, филтер за ваздух) што Ако се случајно притисне дугме распршивача ближе...
 • Seite 110 Адаптер предњег дела Уклањање заглављених ексера Да бисте спречили да се површина предмета обраде УПОЗОРЕЊЕ: Пре уклањања ексера увек изгребе или оштети, користите адаптер предњег дела. одвојите црево. ► Слика11: 1. Адаптер предњег дела 2. Део за контакт с површином ПАЖЊА: Немојте...
 • Seite 111 ивица и места на којима могу да се оштете или огуле. БЕЗБЕДАН и ПОУЗДАН рад алата гарантујемо само ако поправке, свако друго одржавање или подешавање, препустите овлашћеном сервису компаније Makita или фабричком сервису, уз употребу оригиналних резервних делова компаније Makita. ОПЦИОНИ ПРИБОР ПАЖЊА: Ова опрема и прибор су...
 • Seite 112: Технические Характеристики

  РУССКИЙ (Оригинальные инструкции) ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: AF506 Давление воздуха 0,49 - 0,83 МПа (4,9 - 8,3 бар) Калибр гвоздей 18 Ga. Длина гвоздей 15 мм - 50 мм Количество гвоздей 100 штук Минимальный диаметр шланга 6,5 мм Масло для пневмоинструмента...
 • Seite 113: Меры Безопасности

  Держите все части тела, например, ноги и ОСТОРОЖНО: Распространение вибра- руки, подальше от выходного отверстия ции во время фактического использования и убедитесь, что крепеж не может пройти электроинструмента может отличаться от заяв- сквозь деталь и войти в тело. ленного значения в зависимости от способа При...
 • Seite 114 Во время работы соблюдайте осторож- Всегда предполагайте, что в инструмент ность, чтобы крепежи правильно входили заряжен крепеж. в материал и не отклонялись/случайно Не спешите при выполнении работы и не выстреливали в сторону оператора и/или прикладывайте значительных усилий к посторонних лиц. инструменту.
 • Seite 115 Необходимо провести оценку рисков, свя- Если в рабочую зону попадает пыль или занных с повторяющимися движениями. какие-то другие предметы, необходимо При оценке рисков необходимо сосредото- максимально снизить их попадание, чтобы читься на мышечно-скелетных нарушениях. сократить угрозу здоровью и риск получе- В...
 • Seite 116: Описание Деталей

  ние и ремонт должны выполняться в авто- ремонта и при переходе из одной рабочей ризованных сервисных центрах компании зоны в другую. Makita с использованием только оригиналь- ных запасных частей компании Makita. Держите пальцы подальше от триггерного переключателя, если инструмент не исполь- Соблюдайте...
 • Seite 117: Описание Работы

  Таким образом, если вбивание гвоздей выполняется ОПИСАНИЕ РАБОТЫ с частотой примерно 60 раз в минуту под давлением 0,74 МПа (7,4 бар), необходим компрессор произво- дительностью свыше 55 л/мин. ВНИМАНИЕ: Обязательно отсоединяйте Если давление, обеспечиваемое компрессором, шланг, прежде чем начать регулировку или выше...
 • Seite 118: Эксплуатация

  ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИМЕЧАНИЕ: После использования устрой- ства для обдувки воздухом производительность инструмента временно снизится. В этом случае, подождите, пока восстановится давление. ВНИМАНИЕ: Перед началом эксплуатации проверьте исправность всех систем защиты. ПРИМЕЧАНИЕ: Выполните пробную продувку, если вы применяете устройство сразу после нанесения Проверка...
 • Seite 119: Дополнительные Принадлежности

  Обслуживание молотка для ВНИМАНИЕ: Данные принадлежности или забивания гвоздей приспособления рекомендуются для исполь- зования с инструментом Makita, указанным в настоящем руководстве. Использование других Перед использованием инструмента всегда про- принадлежностей или приспособлений может веряйте его состояние и отсутствие ослабленных привести к получению травмы. Используйте при- винтов.
 • Seite 120 Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan AF506-AT15-1711 EN, PL, HU, SK, CS, UK, RO, DE, SL, SQ, BG, HR, МК, SR, RU www.makita.com 20190327...

Inhaltsverzeichnis