Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Asus Republic Of Gamers ROG Kunai Handbuch Seite 97

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 23
Xem từ phía trên
Sạc pin cho thiết bị
Để sạc pin cho tay cầm chơi game ROG Kunai:
1.
Di chuyển nút chuyển đổi chế độ ở phía
sau giá đỡ ROG Kunai sang USB.
2.
Cắm cáp USB vào tay cầm chơi game và
máy tính hoặc adapter nguồn.
Kết nối thiết bị
A. Kết nối có dây
Sử dụng ốp lưng ROG Kunai
Thực hiện theo các bước bên dưới để sử dụng
điện thoại của bạn với
ốp lưng ROG Kunai.
1.
Đặt điện thoại
ROG vào ốp lưng
ROG Kunai.
L2
Đèn báo LED
Đầu nối USB Type-C
R2
97

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Zs660klcl_aZs660klcl_ad

Inhaltsverzeichnis