Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Asus Republic Of Gamers ROG Kunai Handbuch Seite 93

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 23
VN16054
Thông báo an toàn về tay cầm chơi
game ROG Kunai của bạn
CẢNH BÁO!
Chỉ nên sử dụng sản phẩm này ở môi
trường có nhiệt độ xung quanh từ 5°C
(41°F) - 35°C (95°F).
Adapter nguồn có thể bị ấm cho đến nóng
trong khi sử dụng. Không che phủ adapter
và giữ nó cách xa cơ thể khi được kết nối
với nguồn điện.
Không để tay cầm chơi game ROG Kunai
cắm vào nguồn điện một khi đã được sạc
đầy. Tay cầm chơi game ROG Kunai của
bạn không được thiết kế để kết nối lâu với
nguồn điện.
Lưu ý an toàn
Không tháo pin Li-on không thể tháo rời vì
điều này sẽ vô hiệu hóa chính sách bảo hành.
Không tháo và thay thế pin bằng loại pin
chưa được chấp nhận.
Không tháo và ngâm pin vào nước hoặc
bất kỳ chất lỏng nào khác.
Không tháo và làm chập mạch pin vì nó
có thể bị quá nóng và gây ra hỏa hoạn.
Đặt pin tránh xa đồ trang sức hoặc các vật
dụng kim loại.
Không tháo và thải bỏ pin vào lửa. Nó có
thể cháy nổ và thải ra các chất độc hại vào
môi trường.
Không tháo và thải bỏ pin cùng với rác thải
thường xuyên của gia đình. Hãy mang nó
đến điểm thu gom vật liệu nguy hiểm.
93

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Zs660klcl_aZs660klcl_ad

Inhaltsverzeichnis