Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 23
• Om indikatorn slutar blinka och börjar
lysa med fast ljus, har spelkontrollen
anslutits.
• Om spelkontrollen inte ansluter till RF-
mottagaren kan du:
a) Koppla ifrån och återansluta RF-
b) Hålla starknappen intryckt för att länka

LED-indikator

Indikatorfärg
Röd
Gul
Grön
Blinkande blå
Knappar
Funktion
Start
Tillbaka
72
mottagaren.
spelkontrollen till RF-mottagaren igen.
Indikatorn börjar då blinka under
processen.
Åtgärder
Tryck på knappen Home
(Hem)
Tryck på knappen Select (Välj)
Status
0-25 % laddad
25-90% laddad
90-100% laddad
Bluetooth länkningsläge
.
.

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Zs660klcl_aZs660klcl_ad

Inhaltsverzeichnis