Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Asus Republic Of Gamers ROG Kunai Handbuch Seite 63

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 23
SW16054
Säkerhetsmeddelanden för ROG
Kunai spelkontroll
VARNING!
Denna produkt ska endast användas i miljöer
med en omgivande temperatur på 5 °C (41 °F)
till 35 °C (95 °F).
Adaptern kan bli varm eller het när den
används. Täck inte över adaptern och ha den
inte i närheten av kroppen medan den är
ansluten till en strömkälla.
Lämna inte ROG Kunai spelkontroll ansluten
till en strömkälla när den är fulladdad. ROG
Kunai spelkontroll är inte avsedd att lämnas
ansluten till strömkällan under längre
perioder.
Säkerhetsanmärkningar
Ta inte bort det fasta Li-on-batteriet, eftersom
det gör garantin ogiltig.
Byt aldrig ut batteriet mot ett som inte är
godkänt.
Ta inte bort eller blöt aldrig ner batteriet med
vatten eller annan vätska.
Ta inte bort och kortslut aldrig batteriet, då
det kan överhettas och orsaka brand. Ha inte
smycken och andra metallobjekt i närheten
av batteriet.
Ta inte bort och släng inte batterierna i elden.
Det kan explodera och avge skadliga ämnen i
miljön.
Ta inte bort och släng aldrig batteriet i
vanliga hushållssoporna. Ta med det till
miljöstationen.
63

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Zs660klcl_aZs660klcl_ad

Inhaltsverzeichnis