Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Asus Republic Of Gamers ROG Kunai Handbuch Seite 70

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 23
B.
Trådlös anslutning
Via Bluetooth
Följ nedanstående steg för att ansluta telefonen
till spelkontrollen via Bluetooth.
1.
Flytta
lägesknappen på
baksidan av ROG
Kunai-hållaren till
Bluetooth.
2.
Dra ner ROG Kunai-
kontrollerna i ROG
Kunai-hållaren.
3.
Tryck på knappen
Home (Hem) i
5 sekunder till
indikatorerna
blinkar blått för
att indikera att
spelkontrollen
öppnar
länkningsläge.
4.
Starta Bluetooth på din ROG Phone och sök
efter Bluetooth-enheter.
70

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Zs660klcl_aZs660klcl_ad

Inhaltsverzeichnis