Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken

Asus Republic Of Gamers ROG Kunai Handbuch Seite 101

Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 23
Qua RF
Thực hiện theo các bước bên dưới để kết nối
điện thoại với tay cầm chơi game qua RF.
1.
Di chuyển nút
chuyển đổi chế
độ ở phía sau giá
đỡ ROG Kunai
sang RF.
2.
Trượt hai tay cầm
điều khiển ROG
Kunai vào giá đỡ
ROG Kunai.
3.
Cắm bộ thu RF vào
bộ chia cổng USB
của bạn, sau đó
cắm điện thoại vào
bộ chia cổng USB
đúng cách.
4.
Nhấn nút Home để
bật nguồn Tay cầm
chơi game. Sau
đó, nó sẽ kết nối
tự động với bộ thu
không dây RF.
Phone
101

Quicklinks ausblenden:

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Zs660klcl_aZs660klcl_ad

Inhaltsverzeichnis