Herunterladen Inhalt Inhalt Diese Seite drucken
Makita DLS600 Betriebsanleitung

Makita DLS600 Betriebsanleitung

Akku gehrungs- und kappsäge
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für DLS600:
Inhaltsverzeichnis

Werbung

Verfügbare Sprachen
 • DE

Verfügbare Sprachen

 • DEUTSCH, seite 110
Cordless Compound
EN
Miter Saw
Ukośnica akumulatorowa
PL
Akkumulátoros kombinált
HU
gérvágó
Akumulátorová zložená píla
SK
na zrezávanie
Akumulátorová pokosová
CS
pila
Бездротова комбінована
UK
торцювальна пила
Ferăstrău pentru tăieri oblice
RO
combinate, cu acumulator
Akku Gehrungs-und
DE
Kappsäge
DLS600
INSTRUKCJA OBSŁUGI
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
ІНСТРУКЦІЯ З
12
25
40
54
68
81
96
110

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Inhaltszusammenfassung für Makita DLS600

 • Seite 1: Inhaltsverzeichnis

  Akkumulátoros kombinált HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV gérvágó Akumulátorová zložená píla NÁVOD NA OBSLUHU na zrezávanie Akumulátorová pokosová NÁVOD K OBSLUZE pila Бездротова комбінована ІНСТРУКЦІЯ З торцювальна пила ЕКСПЛУАТАЦІЇ Ferăstrău pentru tăieri oblice MANUAL DE INSTRUCŢIUNI combinate, cu acumulator Akku Gehrungs-und BETRIEBSANLEITUNG Kappsäge DLS600...
 • Seite 2 Fig.1 Fig.2...
 • Seite 3 Fig.3 Fig.4 Fig.6 Fig.7 Fig.5...
 • Seite 4 Fig.8 Fig.12 Fig.9 Fig.13 Fig.10 Fig.14 Fig.11 Fig.15...
 • Seite 5 Fig.16 Fig.20 Fig.21 Fig.17 Fig.22 Fig.18 Fig.23 Fig.19...
 • Seite 6 Fig.24 Fig.28 Fig.25 Fig.29 Fig.26 Fig.30 Fig.27 Fig.31...
 • Seite 7 Fig.32 Fig.35 Fig.33 Fig.36 Fig.34 Fig.37...
 • Seite 8 Fig.38 Fig.42 Fig.39 Fig.43 Fig.40 Fig.44 Fig.41 Fig.45...
 • Seite 9 Fig.46 Fig.50 Fig.47 Fig.51 Fig.48 Fig.52 Fig.49 Fig.53...
 • Seite 10 Fig.54 Fig.58 Fig.55 Fig.59 Fig.56 Fig.60 Fig.57 Fig.61...
 • Seite 11 Fig.62 Fig.65 Fig.63 Fig.66 Fig.64 Fig.67...
 • Seite 12: Instruction Manual

  ENGLISH (Original instructions) SPECIFICATIONS Model: DLS600 Blade diameter 165 mm Hole (arbor) diameter 20 mm Max. miter angle Left 52°, Right 52° Max. bevel angle Left 45° (46° when using release lever), Right 45° (46° when using release lever) No load speed...
 • Seite 13: Ec Declaration Of Conformity

  The workpiece must be stationary and Vibration clamped or held against both the fence and the table. Do not feed the workpiece into the blade The vibration total value (tri-axial vector sum) deter- or cut "freehand" in any way. Unrestrained mined according to EN62841: or moving workpieces could be thrown at high Vibration emission (a...
 • Seite 14 14. Always use a clamp or a fixture designed to 10. Be careful not to damage the arbor, flanges properly support round material such as rods (especially the installing surface) or bolt. or tubing. Rods have a tendency to roll while Damage to these parts could result in blade being cut, causing the blade to "bite"...
 • Seite 15: Parts Description

  Do not expose battery cartridge to water causing fires, personal injury and damage. It will or rain. also void the Makita warranty for the Makita tool and A battery short can cause a large current charger. flow, overheating, possible burns and even a breakdown.
 • Seite 16: Functional Description

  Overheat protection FUNCTIONAL DESCRIPTION Blinking WARNING: Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed When the tool is overheated, the tool stops automati- before adjusting or checking the functions on cally, and the battery indicator blinks about 60 seconds. the tool.
 • Seite 17 When mode indicator blade guard. If guard becomes damaged in course lights up during operation, the tool is in high torque of time or UV light exposure, contact a Makita ser- mode. vice center for replacement. DO NOT DEFEAT OR REMOVE GUARD.
 • Seite 18: Adjusting The Bevel Angle

  Small sub-fence Re-tighten them only to the extent that the kerf boards can still be easily moved by hand. CAUTION: Lower the handle fully and push in the stopper pin When performing right bevel cuts, to lock the handle in the lowered position. fold the small sub-fences.
 • Seite 19 A switch in need of switch consumes the battery power. repair may result in unintentional operation and seri- ous personal injury. Return tool to a Makita service Laser line can be shifted to either the left or right side of center for proper repairs BEFORE further usage.
 • Seite 20 4. Hex socket bolt (left-handed) 5. Ring start up of the tool may result in serious personal injury. 6. Spindle CAUTION: Use only the Makita hex wrench WARNING: If the ring is needed to mount the provided to install or remove the blade. Failure blade onto the spindle, always be sure that the cor-...
 • Seite 21 Dust bag Attaching the shoulder strap The use of the dust bag makes cutting operations Optional accessory cleaner and dust collection easier. CAUTION: Be sure to remove the shoulder To attach the dust bag, fit it onto the dust nozzle. strap before operating the tool. The shoulder When the dust bag is about half full, remove the dust strap may be entangled and cause injury.
 • Seite 22 Miter cutting Cutting aluminum extrusion ► Fig.48: 1. Vise 2. Spacer block 3. Guide fence Refer to the previously covered "Adjusting the miter angle". 4. Aluminum extrusion 5. Spacer block Bevel cut When securing aluminum extrusions, use spacer blocks or pieces of scrap as shown in the figure to prevent deformation of the aluminum. Use a cutting lubricant WARNING: After setting the blade for a bevel when cutting the aluminum extrusion to prevent build-up cut, before operating the tool ensure that the saw...
 • Seite 23 To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should Make sure that the pointer on the arm indicates 0° be performed by Makita Authorized or Factory Service on the bevel scale. If it does not indicate 0°, loosen the Centers, always using Makita replacement parts.
 • Seite 24: Optional Accessories

  Makita tool specified in this manual. The use of Lower the handle and align the cutting line with any other accessories or attachments may result in the saw blade.
 • Seite 25: Dane Techniczne

  POLSKI (Instrukcja oryginalna) DANE TECHNICZNE Model: DLS600 Średnica tarczy 165 mm Średnica otworu (wałka) 20 mm Maks. kąt cięcia w poziomie W lewo 52°, w prawo 52° Maks. kąt cięcia w pionie Strona lewa 45° (46° przy użyciu dźwigni zwalniającej), Strona prawa 45° (46° przy użyciu dźwigni zwalniającej) Prędkość bez obciążenia 5 000 min Typ lasera Czerwony laser 650 nm, moc maksymalna 1,6mW (klasa lasera 2M) Wymiary (dług. x szer. x wys.) 340 mm x 400 mm x 440 mm Napięcie znamionowe...
 • Seite 26: Ostrzeżenia Dotyczące Bezpieczeństwa

  Drgania Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące ukośnic Całkowita wartość poziomu drgań (suma wektorów w 3 osiach) określona zgodnie z normą EN62841: Ukośnice są przeznaczone do cięcia drewna i Emisja drgań (a ): 2,5 m/s lub mniej produktów drewnianych. Nie należy ich stoso- Niepewność (K): 1,5 m/s wać z tarczami ściernymi do cięcia materiałów żelaznych, takich jak listwy, pręty czy słupki. WSKAZÓWKA: Deklarowana wartość wytwarzanych Pył ścierny może spowodować zablokowanie drgań została zmierzona zgodnie ze standardową...
 • Seite 27 Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że 19. Używać wyłącznie tarcz tnących o średnicy ukośnica jest zamontowana lub umieszczona oznaczonej na narzędziu lub określonej w na poziomej i stabilnej powierzchni roboczej. instrukcji. Korzystanie z tarczy o nieodpowiednim Pozioma i stabilna powierzchnia robocza zmniej- rozmiarze może uniemożliwić prawidłowe zabezpie- sza ryzyko niestabilności ukośnicy. czenie tarczy lub zakłócić działanie osłony, co może skutkować odniesieniem poważnych obrażeń ciała.
 • Seite 28 NIE WOLNO pozwolić, aby wygoda lub rutyna (nabyta w wyniku wielo- krotnego używania urządzenia) zastąpiły ścisłe PRZESTROGA: Używać wyłącznie oryginal- przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obsługi. nych akumulatorów firmy Makita. Używanie nie- NIEWŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE narzędzia lub oryginalnych akumulatorów firm innych niż Makita lub niestosowanie się do zasad bezpieczeństwa akumulatorów, które zostały zmodyfikowane, może podanych w niniejszej instrukcji obsługi może spowodować wybuch akumulatora i pożar, obrażenia...
 • Seite 29: Opis Części

  OPIS CZĘŚCI ► Rys.2 Przycisk blokady Spust przełącznika Uchwyt Obudowa tarczy Tarcza Osłona tarczy Prowadnica pomocnicza Prowadnica pomocnicza mniejsza Podstawa Podstawa obrotowa Prowadnica Zacisk pionowy Worek na pył Króciec odpylania Osłona środkowa ► Rys.3 Lampka Akumulator Klucz imbusowy Dźwignia zwalniająca Dźwignia (regulacji kąta Płyta nacięcia Śruba regulacyjna Przełącznik lampki cięcia w pionie) dolnego ogranicznika Przełącznik lasera INSTALACJA OPIS DZIAŁANIA Mocowanie do stołu roboczego OSTRZEŻENIE:...
 • Seite 30 Układ zabezpieczenia narzędzia/ Wskazanie stanu naładowania akumulatora akumulatora ► Rys.6: 1. Wskaźnik akumulatora Narzędzie jest wyposażone w układ zabezpieczenia narzędzia/akumulatora. Układ automatycznie odcina Po pociągnięciu spustu przełącznika wskaźnik akumu- zasilanie silnika w celu wydłużenia trwałości narzędzia latora wskaże stan naładowania akumulatora. i akumulatora. Narzędzie zostanie automatycznie Stan wskaźnika akumulatora Stan nała- zatrzymane podczas pracy w następujących sytuacjach dowania związanych z narzędziem lub akumulatorem: akumulatora Włączony Wyłączony Miga Zabezpieczenie przed przeciążeniem 50% do 100% W przypadku obsługi narzędzia w sposób powodujący pobór nadmiernie wysokiego prądu narzędzie zostanie automatycznie zatrzymane bez żadnej sygnalizacji. W 20% do 50% takiej sytuacji należy wyłączyć narzędzie i zaprzestać...
 • Seite 31 Nie wolno wymontowywać Kołek oporowy sprężyny przytrzymującej osłonę tarczy. Jeśli osłona się uszkodzi lub przebarwi wraz z upływem czasu lub pod wpływem promieniowania UV, należy PRZESTROGA: Podczas zwalniania koła skontaktować się z punktem serwisowym narzędzi oporowego przez cały czas trzymać uchwyt. W Makita w celu wymiany. NIE BLOKOWAĆ ANI NIE przeciwnym razie uchwyt odskoczy do góry, co może ZDEJMOWAĆ OSŁONY. spowodować obrażenia ciała. Pozycjonowanie płyty nacięcia Aby zwolnić kołek oporowy, należy, naciskając uchwyt w dół, wyciągnąć kołek oporowy. ► Rys.9: 1. Kołek oporowy Narzędzie jest wyposażone w płyty nacięcia zamo-...
 • Seite 32 Zachowanie maksymalnego zakresu Regulacja kąta cięcia w poziomie cięcia ► Rys.20: 1. Śruba ustalająca 2. Podstawa obro- towa 3. Podziałka kąta cięcia w poziomie Narzędzie jest fabrycznie wyregulowane w taki sposób, 4. Wskaźnik aby zapewnić maksymalny zakres cięcia dla tarcz Poluzować śrubę ustalającą, obracając ją w lewo. tnących o średnicy 165 mm. Zakładając nową tarczę, zawsze należy sprawdzić jej Wyregulować kąt podstawy obrotowej. Kierować się przy dolne położenie graniczne i w razie potrzeby wyregulo- tym położeniem wskaźnika względem podstawy obrotowej. wać w następujący sposób: Dokręcić mocno śrubę ustalającą w prawo. Wyjąć akumulator. Opuścić całkowicie uchwyt. PRZESTROGA: Po zmianie kąta cięcia w pozio- Za pomocą klucza imbusowego przekręć śrubę mie należy zawsze unieruchomić podstawę obro- regulacyjną dolnego ograniczenia, aż tarcza tnąca zej- tową, dokręcając mocno śrubę...
 • Seite 33 Niesprawny, wymagający naprawy przełącznik może WSKAZÓWKA: Należy pamiętać o wyłączaniu spowodować przypadkowe uruchomienie urządzenia przełącznika, ponieważ włączona lampka powoduje i poważne obrażenia ciała. PRZED dalszym użyt- zużycie akumulatora. kowaniem narzędzia należy przekazać je do punktu serwisowego narzędzi Makita w celu naprawy. Korzystanie z wiązki lasera OSTRZEŻENIE: NIE WOLNO pomijać ani blokować działania przycisku blokady poprzez zaklejanie go taśmą ani w inny sposób. Wyłącznik PRZESTROGA: Nigdy nie patrzeć na wiązkę z pominiętym lub zablokowanym przyciskiem blokady lasera. Patrzenie bezpośrednio na wiązkę lasera...
 • Seite 34 średnicy 15,88 mulator. Przypadkowe uruchomienie narzędzia może spowodować poważne obrażenia ciała. W zależności od kraju Zamocować kołnierz wewnętrzny na wałku mocowania PRZESTROGA: Do zakładania i zdejmowania stroną z wewnętrznym wgłębieniem skierowanym na tarczy należy używać wyłącznie dostarczonego zewnątrz, a następnie założyć tarczę tnącą (z zamo- klucza imbusowego firmy Makita. Niestosowanie cowanym pierścieniem, w razie potrzeby), kołnierz się do tego zalecenia może spowodować nadmierne zewnętrzny i wkręcić śrubę sześciokątną. lub niedostateczne dokręcenie śruby imbusowej. Może to spowodować obrażenia ciała. Narzędzia bez pierścienia ► Rys.38: 1. Kołnierz zewnętrzny 2. Tarcza tnąca Aby zdjąć tarczę tnącą, należy wykonać następujące 3. Kołnierz wewnętrzny 4. Śruba imbusowa czynności:...
 • Seite 35 Mocowanie obrabianych elementów OSTRZEŻENIE: Jeśli do zamocowania tarczy na wrzecionie potrzebny jest pierścień, zawsze upewnić się, czy pomiędzy kołnierzem wewnętrz- OSTRZEŻENIE: Bardzo ważne jest, aby nym i zewnętrznym znajduje się prawidłowy zawsze prawidłowo zamocować obrabiany ele- pierścień dopasowany do otworu tarczy, która ma ment przy użyciu zacisku. Niezastosowanie się...
 • Seite 36 Zakładanie paska na ramię Cięcie pod kątem w poziomie Osprzęt dodatkowy Zapoznaj się z wcześniejszymi informacjami w punkcie „Regulacja kąta cięcia w poziomie”. PRZESTROGA: Przed uruchomieniem narzę- Cięcie pod kątem w pionie dzia należy koniecznie ściągnąć pasek na ramię. Może on zostać wciągnięty przez narzędzie i spo- wodować obrażenia ciała. OSTRZEŻENIE: Po ustawieniu tarczy do cię- PRZESTROGA: Zaczepy paska na ramię...
 • Seite 37: Konserwacja

  Podczas przycinania wielu elementów na tę samą W celu zachowania odpowiedniego poziomu długość, od 200 do 330, wydajność pracy można zwięk- BEZPIECZEŃSTWA i NIEZAWODNOŚCI produktu szyć, stosując ogranicznik nastawny (wyposażenie wszelkie naprawy i różnego rodzaju prace konserwa- dodatkowe). Zamocować ogranicznik nastawny na cyjne lub regulacje powinny być przeprowadzane przez podporze (wyposażenie dodatkowe), jak pokazano na autoryzowany lub fabryczny punkt serwisowy narzędzi rysunku. Makita, zawsze z użyciem oryginalnych części zamien- ► Rys.49: 1. Ogranicznik nastawny 2. Podpora nych Makita. 3. Śruba Regulacja kąta cięcia Wyrównać linię cięcia na obrabianym elemencie z lewą lub prawą krawędzią rowka w płycie nacięcia i, przytrzy- W fabryce została przeprowadzona dokładna regulacja mując element, aby się nie poruszył, ustawić ogranicz- i kalibracja narzędzia, ale niedelikatne obchodzenie nik równo z końcem elementu. Następnie zablokować może wpłynąć na skalibrowanie narzędzia. Jeśli urzą- ogranicznik w tym położeniu za pomocą śruby. dzenie nie jest właściwie skalibrowane, należy wykonać Gdy ogranicznik nie jest używany, poluzować śrubę i następujące czynności: obrócić ogranicznik tak, aby nie przeszkadzał.
 • Seite 38 UWAGA: Nie narażaj narzędzia na uderzenia. mie 3. Wskaźnik Może to spowodować przesunięcie linii lasera, uszko- dzenie lasera lub skrócenie jego żywotności. Kąt cięcia w pionie UWAGA: W razie jakiejkolwiek awarii układu lasera należy zlecić jego naprawę autoryzowa- Kąt 0° cięcia w pionie nemu centrum serwisowemu Makita. Opuść całkowicie uchwyt i zablokuj go w tej pozy- Zakres ruchu linii lasera jest określany przy użyciu cji, wciskając kołek oporowy. znajdujących się po obu stronach śrub regulacyjnych. Poluzuj dźwignię z tyłu narzędzia. Aby zmienić pozycję linii lasera, wykonaj poniższe Aby przechylić tarczę w prawą stronę, przekręcić...
 • Seite 39: Po Zakończeniu Pracy

  OPCJONALNE OSTRZEŻENIE: Z opisanym w niniejszej instrukcji narzędziem marki Makita współpra- cują zalecane poniżej akcesoria i przystawki. Stosowanie innych akcesoriów lub przystawek może być przyczyną poważnych obrażeń ciała. OSTRZEŻENIE: Akcesoria i przystawki firmy Makita można stosować tylko zgodnie z ich prze- znaczeniem. Nieprawidłowe wykorzystanie akce- soriów lub przystawek może spowodować poważne obrażenia ciała. W razie potrzeby wszelkiej pomocy i szczegółowych informacji na temat niniejszych akcesoriów udzielą Państwu lokalne punkty serwisowe Makita. • Tarcze tnące z węglików spiekanych •...
 • Seite 40: Részletes Leírás

  MAGYAR (Eredeti utasítások) RÉSZLETES LEÍRÁS Típus: DLS600 Fűrészlap átmérője 165 mm Furat (tengelyfurat) átmérője 20 mm Max. gérvágási szög Balra 52°, jobbra 52° Max. ferdevágási szög Bal 45° (46° a kioldókar használatával), Jobb 45° (46° a kioldókar használatával) Üresjárati fordulatszám 5 000 min Lézer típusa Vörös lézer 650 nm, maximális teljesítmény 1,6mW (lézerosztály: 2M) Méretek (H x SZ x M) 340 mm x 400 mm x 440 mm Névleges feszültség 18 V, egyenáram Szabványos akkumulátor BL1815N / BL1820 / BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 / BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B Töltő...
 • Seite 41: Biztonsági Figyelmeztetés

  Vibráció A gérvágókra vonatkozó biztonsági szabályok A vibráció teljes értéke (háromtengelyű vektorösszeg) az EN62841 szerint meghatározva: A gérvágók fa, vagy fa jellegű termékek vágá- Rezgéskibocsátás (a ): 2,5 m/s vagy kisebb sára szolgálnak, és nem használhatók szem- Bizonytalanság (K): 1,5 m/s csés darabolótárcsákkal vastartalmú anyagok, például rácsok, rudak, csapok stb. vágására. MEGJEGYZÉS: A rezgéskibocsátás értéke a szabvá- A csiszolóanyag eltömíti a fűrészlapvédőt és nyos vizsgálati eljárásnak megfelelően lett mérve, és más mozgó alkatrészeket. Az abrazív vágásból...
 • Seite 42 Használat előtt győződjön meg róla, hogy a 19. Csak a szerszámon jelzett vagy a kézikönyvben gérvágó vízszintes, szilárd munkafelületen áll. megadott átmérőjű fűrészlapokat használja. A nem A vízszintes, szilárd munkafelület csökkenti a gér- megfelelő méretű fűrészlap miatt a fűrészlap vagy a vágó instabil helyzetbe kerülésének kockázatát. védőburkolat nem fogja megfelelően ellátni a funkció- ját, ami súlyos személyi sérüléshez is vezethet. 10. Tervezze meg a munkát. Minden alkalommal, amikor módosítja a ferdevágási vagy a gér- 20.
 • Seite 43 és megszokás váltsa fel a termék biztonsági előírásainak szigorú betartását. A HELYTELEN HASZNÁLAT és a használati útmutatóban sze- VIGYÁZAT: Csak eredeti Makita akkumuláto- replő biztonsági előírások megszegése súlyos rokat használjon. A nem eredeti Makita akkumu- személyi sérülésekhez vezethet. látorok vagy módosított akkumulátorok használata esetén az akkumulátor felrobbanhat, ami tüzet, Fontos biztonsági utasítások az személyi sérülést és anyagi kárt okozhat. A Makita...
 • Seite 44: Alkatrészek Leírása

  ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA ► Ábra2 Reteszelőgomb Kapcsológomb Fogantyú Fűrésztárcsaház Tárcsa Fűrészlap védőburkolata Kiegészítő vezetőléc Kis kiegészítő vezetőléc Alaplemez Forgóasztal Vezetőléc Függőleges satu Porzsák Porkifúvó Tengelyvédő burkolat ► Ábra3 Lámpa Akkumulátor Imbuszkulcs Kioldókar Kar (a ferde vágás Felszakadásgátló Alsó pozíció Lámpa kapcsolója beállításához) beállítócsavarja Lézerkapcsoló TELEPÍTÉS A MŰKÖDÉS LEÍRÁSA Telepítés munkaasztalra FIGYELMEZTETÉS: Beállítás vagy ellenőr- zés előtt feltétlenül kapcsolja ki a szerszámot, és vegye ki belőle az akkumulátort. A kikapcsolás FIGYELMEZTETÉS:...
 • Seite 45: Túlmelegedés Elleni Védelem

  Szerszám-/akkumulátorvédő Az akkumulátor töltöttségének rendszer jelzése ► Ábra6: 1. Akkumulátortöltöttség-jelző A gép szerszám-/akkumulátorvédő rendszerrel van felszerelve. A rendszer automatikusan kikapcsolja a Ha meghúzza a kapcsológombot, az akkumulátortöltött- motor áramellátását, így megnöveli a szerszám és az ség-jelző jelzi az akkumulátor fennmaradó kapacitását. akkumulátor élettartamát. A gép használat közben auto- Akkumulátor jelzőfényének állapota Hátralevő matikusan leáll, ha a szerszám vagy az akkumulátor a akkumulá- következő állapotok valamelyikébe kerül: tor-kapacitás Villogó Túlterhelésvédelem lámpa Ha a szerszámot úgy használják, hogy az rendellene- 50%-tól 100%-ig sen nagy áramot vesz fel, akkor a szerszám minden- fajta jelzés nélkül leáll. Ilyenkor kapcsolja ki a gépet, és állítsa le azt az alkalmazást, amelyik a túlterhelést 20%-tól okozza. Újraindításhoz kapcsolja be a gépet. 50%-ig Túlmelegedés elleni védelem 0%-tól 20%-ig Villogó lámpa Töltse fel az akkumulátort A gép túlmelegedéskor automatikusan leáll, és az...
 • Seite 46 FIGYELMEZTETÉS: Ne távolítsa el a rugós Rögzítőszeg feszítésű fűrészlapvédőt. Ha a fűrészlapvédő öregedés vagy UV fény hatásának következtében károsodik, akkor új védőburkolat beszerzése érde- VIGYÁZAT: A rögzítőszeg kioldásakor mindig kében forduljon egy Makita szervizközponthoz. fogja a fogantyút. Egyébként a fogantyú felugrik, és NE TÁMASSZA KI, VAGY TÁVOLÍTSA EL A az személyi sérülést okozhat. FŰRÉSZLAPVÉDŐT. A rögzítőcsap kioldásához nyomja le kissé a fogantyút, A felszakadásgátló beállítása közben húzza kifelé a csapot. ► Ábra9: 1. Rögzítőszeg A szerszám forgóasztala felszakadásgátlókkal van felszerelve a felszakadás minimalizálása érdekében...
 • Seite 47 A maximális vágóteljesítmény A gérvágási szög beállítása fenntartása ► Ábra20: 1. Rögzítőcsavar 2. Forgóasztal 3. Gérvágó skála 4. Mutató A szerszámgépet gyárilag úgy állították be, hogy Lazítsa meg a rögzítőcsavart az óramutató járásá- 165 mm-es fűrészlappal nyújtson maximális vágási val ellentétes irányba. kapacitást. Új fűrészlap felrakásakor mindig ellenőrizze a fűrészlap Állítsa be a forgóasztal szögét. Ehhez használja a alsó ütközőpontját, és ha szükséges, állítsa be azt a mutatót és a gérvágó skálát. következő módon: Húzza meg erősen a rögzítőcsavart az óramutató Távolítsa el az akkumulátort. Engedje le teljesen a járásával megegyező irányba. fogantyút. VIGYÁZAT: A gérvágási szög módosítását Az imbuszkulccsal forgassa el az alsó pozíció követően mindig erősen húzza meg a rögzítőcsa- beállítócsavarját addig, míg a fűrésztárcsa enyhén a vart a forgóasztal rögzítéséhez. vezetőléc és a forgóasztal felszínének találkozása alá...
 • Seite 48 A kapcsolót, mert az bekapcsolt állapotban meríti az javításra szoruló kapcsoló a gép szándékolatlan bein- akkumulátort. dulásához vezethet, ami súlyos személyi sérüléssel járhat. A további használat ELŐTT vigye a szerszá- A lézersugár működése mot javításra egy MAKITA szervizközpontba. FIGYELMEZTETÉS: NE gátolja a reteszelő VIGYÁZAT: Soha ne nézzen a lézersugárba. A kapcsoló üzemszerű működését azzal, hogy közvetlen lézersugárzás szemkárosodást okozhat. leragasztja, vagy más módon kitámasztja. Az üzemképtelenné tett kapcsoló a gép szándékolatlan...
 • Seite 49 és az akkumu- való illesztőperemet használó látort eltávolította. A gép véletlen beindulása súlyos személyi sérülésekkel járhat. körfűrészhez Ország-specifikus VIGYÁZAT: A fűrészlap felszereléséhez vagy eltávolításához csak a mellékelt Makita imbusz- Helyezze fel a hornyolt oldalával kifele néző belső kulcsot használja. Ellenkező esetben előfordulhat, illesztőperemet a tartótengelyre, majd helyezze fel a hogy túlhúzza vagy nem feszíti be eléggé az imbusz- fűrésztárcsát (a mellékelt gyűrűvel, ha szükséges), a csavart. Ez sérüléshez vezethet. külső illesztőperemet és az imbuszcsavart. Gyűrű nélküli szerszám A fűrészlap kiszereléséhez hajtsa végre a következő...
 • Seite 50 20 mm vagy 15,88 mm-estől Függőleges satu eltérő furatátmérővel rendelkező fűrésztárcsához való illesztőperemet FIGYELMEZTETÉS: A munkadarabot min- den művelethez szilárdan rögzíteni kell a forgó- használó körfűrészhez asztal és a vezetőléc mentén a satuval. Egyébként az anyag a vágási művelet során elmozdulhat, ami a Ország-specifikus fűrészlap károsodását okozhatja, és kirepülhet, ami A belső illesztőperem bizonyos átmérőjű fűrésztárcsa az irányítás elvesztését és súlyos személyi sérülést illesztőperemmel rendelkezik az egyik oldalán, valamint okozhat. egy eltérő átmérőjű fűrésztárcsa illesztőperemmel rendelkezik a másik oldalán. Válassza ki azt az oldalt, A függőleges satut a vezetőléc bal vagy jobb oldalára...
 • Seite 51 Rögzítse a munkadarabot a satuval. MEGJEGYZÉS: A használat előtt ügyeljen rá, Kapcsolja be a készüléket anélkül, hogy a fűrész- hogy felengedje a fogantyút a leengedett pozíció- lap bármihez hozzáérne, majd várja meg, amíg a eléri ból a rögzítőszeg kihúzásával. maximális fordulatszámát. MEGJEGYZÉS: Ne fejtsen ki túlzott nyomást a Lassan engedje le a fogantyút teljesen leengedett fogantyúra a vágás során. A túlzott erőltetés a motor állásba, a fűrésztárcsával párhuzamos irányú nyomást túlterhelését és/vagy a vágási hatásfok csökkenését kifejtve a munkadarab vágásához. eredményezheti. A fogantyút csak akkora erővel nyomja, amennyi erő az egyenletes vágáshoz szükséges és nem A vágás befejeztével kapcsolja ki a szerszám- csökkenti le nagyon a fűrészlap sebességét. gépet, és mielőtt teljesen felemelt pozícióba emelné a fűrészlapot, várja meg, míg teljesen megáll.
 • Seite 52 Ezek elszíneződést, alakvesztést vagy repedést szögvonalzót, acélderékszöget stb. Ezután húzza meg okozhatnak. a kart. ► Ábra58: 1. Háromszögvonalzó 2. Fűrészlap 3. A A termék BIZTONSÁGÁNAK és forgóasztal felső lapja MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartása érdekében a javításokat és más karbantartásokat vagy beállításokat Ellenőrizze, hogy a mutató 0°-ra mutat a kar tar- a Makita hivatalos vagy gyári szervizközpontjában tóján található ferdevágási skálán. Ha a mutató nem a kell elvégezni, mindig csak Makita cserealkatrészeket 0°-ra mutat, lazítsa meg a mutatót rögzítő csavart és használva. állítsa be a mutatót, hogy a 0°-ra mutasson. ► Ábra59: 1. Csavar 2. Mutató 3. Ferdevágási skála A vágási szög beállítása 45°-os ferdevágási szög Ezt a szerszámot a gyárban gondosan beállították és A 45°-os ferdevágási szöget csak azután állítsa be, beigazították, de a durva bánásmód kihathat a beállí- hogy a 0°-os ferdevágási szöget már beállította.
 • Seite 53: Opcionális Kiegészítők

  MEGJEGYZÉS: Ügyeljen a szerszámot érő lencsén. behatásokra. Ezek a lézervonal elállítódását vagy a lézer sérülését okozhatják, és csökkenthetik az A használat után élettartamát. MEGJEGYZÉS: A lézeregység bármilyen meg- A használatot követően törölje le a szerszámhoz tapadt hibásodása esetén a szerszámot hivatalos Makita forgácsot és a fűrészport egy törlőruhával vagy más szervizközpontban javíttassa meg. szövetdarabbal. A fűrészlapvédőt tartsa tisztán, a „Fűrészlap védőburkolata" fejezetben leírtaknak meg- A lézervonal mozgatási tartományát a két oldalon felelően. Kenje meg a csúszó alkatrészeket gépolajjal, található tartománybeállító csavarok határozzák meg. hogy ne rozsdásodjanak. A lézervonal helyzetének módosításához a következő műveleteket végezze el.
 • Seite 54: Technické Špecifikácie

  SLOVENČINA (Originálny návod) TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE Model: DLS600 Priemer čepele 165 mm Priemer otvoru (hriadeľa) 20 mm Max. uhol zrezania Ľavý 52°, pravý 52° Max. uhol skosenia Vľavo 45° (46° pri použití uvoľňovacej páčky), Vpravo 45° (46° pri použití uvoľňovacej páčky), Otáčky naprázdno 5 000 min Typ lasera Červený laser 650 nm, Max výstupný výkon 1.6mW ( Trieda lasera 2M ) Rozmery (D x Š x V) 340 mm x 400 mm x 440 mm Menovité napätie...
 • Seite 55: Návod Na Obsluhu

  Vibrácie Bezpečnostné inštrukcie pre píly na zrezávanie Celková hodnota vibrácií (trojosový vektorový súčet) určená podľa štandardu EN62841: Píly na zrezávanie sú určené na rezanie pro- Emisie vibrácií (a ) : 2,5 m/s alebo menej duktov z dreva a príbuzných materiálov, nie je Odchýlka (K): 1,5 m/s možné ich použiť s abrazívnymi rozbrusova- cími kotúčmi na rezanie železných materiálov, POZNÁMKA: Deklarovaná hodnota emisií vibrácií...
 • Seite 56 10. Svoju prácu plánujte. Zakaždým, keď zmeníte Nástroj nikdy nenechávajte bežať bez dozoru. nastavenie uhla skosenia alebo uhla píly na zrezá- Vypínajte napájanie. Od nástroja nikdy neod- vanie, uistite sa, že nastaviteľné vodidlo je nasta- chádzajte, kým úplne nezastane. vené správne na podopretie obrobku a nebude Nepoužívajte pílu bez nasadených chráničov.
 • Seite 57: Popis Súčastí

  TIETO POKYNY USCHOVAJTE. používajúcom akumulátor. Akumulátor nerozoberajte. POZOR: Používajte len originálne akumu- Ak sa doba prevádzky príliš skráti, ihneď látory od spoločnosti Makita. Používanie batérií, prerušte prácu. Môže nastať riziko prehriatia, ktoré nie sú od spoločnosti Makita, alebo upravených možných popálením či dokonca explózie. batérií môže spôsobiť výbuch batérie a následný V prípade zasiahnutia očí elektrolytom ich požiar, zranenie osôb alebo poškodeniu majetku.
 • Seite 58: Opis Funkcií

  Systém na ochranu nástroja/ INŠTALÁCIA akumulátora Montáž na pracovný stôl Nástroj je vybavený systémom ochrany nástroja/aku- mulátora. Tento systém automaticky vypne napájanie motora s cieľom predĺžiť životnosť nástroja a akumulá- VAROVANIE: Zabezpečte, aby sa nástroj na tora. Nástroj sa počas prevádzky automaticky zastaví podpornom povrchu nepohyboval. Pohyb pokoso- v prípade, ak sa nástroj alebo akumulátor dostanú do vej píly na podpornom povrchu počas rezania môže jedného z nasledujúcich stavov: mať za následok stratu ovládania a vážne osobné poranenie. Ochrana proti preťaženiu Základňu pomocou dvoch skrutiek pripevnite na Keď sa nástroj používa spôsobom, ktorý spôsobuje rovný a stabilný povrch. Toto pomôže zabrániť prevráte- odber neštandardne vysokého prúdu, nástroj sa bez niu a možnému poraneniu. upozornenia automaticky vypne. V tejto situácii vypnite ► Obr.4: 1. Skrutka nástroj a ukončite prácu, ktorá spôsobuje preťažovanie nástroja. Potom nástroj znova zapnutím spusťte.
 • Seite 59 Indikácia zvyšnej kapacity Funkcia automatickej zmeny otáčok akumulátora ► Obr.8: 1. Indikátor režimu ► Obr.6: 1. Indikátor akumulátora Stav indikátora režimu Prevádzkový režim Keď stlačíte spúšťací spínač, indikátor akumulátora Režim vysokých otáčok zobrazí zostávajúcu kapacitu akumulátora. Stav indikátora akumulátora Zostávajúca Režim vysokého krútiaceho kapacita momentu akumulátora Svieti Nesvieti Bliká Tento nástroj je vybavený „režimom vysokých otáčok“ a „režimom vysokého krútiaceho momentu“. V závislosti 50 % až 100 % od pracovného zaťaženia dôjde k automatickej zmene prevádzkového režimu. Keď sa počas prevádzky indi- kátor režimu rozsvieti, nástroj je v režime vysokého 20 % až 50% krútiaceho momentu.
 • Seite 60 že sa čepeľ pri úplnom znížení rukoväte nedotýka VAROVANIE: Neodstraňujte pružinu, ktorá žiadnej časti spodnej základne. Ak sa čepeľ dotkne drží chránič čepele. Ak sa chránič v dôsledku základne, môže spôsobiť spätný náraz s dôsledkom účinkov UV žiarenia poškodí, kontaktujte servisné vážnych osobných poranení. centrum spoločnosti Makita a požiadajte o nový diel. ► Obr.17 NEZNIČTE ANI NEODSTRAŇUJTE CHRÁNIČ ČEPELE. Doplnkové ochranné vodidlo Polohovanie zárezovej dosky Špecifické pre jednotlivé krajiny Toto náradie je vybavené doplnkovým ochranným Tento nástroj je vybavený zárezovými doskami v...
 • Seite 61 UPOZORNENIE: Pri zmene uhlov skosenia osobné poranenie. PRED ďalším použitím nástroj dbajte na správne polohovanie zárezových dosiek vráťte do servisného centra Makita, kde ho dôkladne tak, ako je to vysvetlené v časti „Polohovanie opravia. zárezových dosiek". VAROVANIE: NIKDY neobchádzajte použitie tlačidla odomknutia jeho prilepením v stlačenej Nastavenie 46° uhla skosenia polohe alebo inými prostriedkami. Spínač s vyra-...
 • Seite 62 čepele nástroj vždy vypnite a vyberte z neho dolnej polohy (0). akumulátor. Náhodné spustenie nástroja môže mať ► Obr.29: 1. Vypínač laserového lúča za následok vážne osobné poranenie. POZNÁMKA: Uistite sa, že ste vypli svetlo. Zapnuté svetlo totiž spotrebováva energiu akumulátora. POZOR: Na vloženie alebo vybratie čepele používajte výhradne šesťhranný kľúč spoločnosti Laserová čiara sa môže nasmerovať buď na ľavú alebo Makita. Ak tak neurobíte, môže to viesť k prílišnému pravú stranu čepele píly tak, že otáčate nastavovaciu utiahnutiu alebo k nedostatočnému utiahnutiu skrutky skrutku nasledovným spôsobom. s vnútorným šesťhranom. Toto môže zapríčiniť ► Obr.30: 1. Nastavovacia skrutka zranenie. Uvoľnite nastavovaciu skrutku otočením proti Čepeľ demontujte nasledovne: smeru hodinových ručičiek. Uvoľnite zarážací kolík a zaistite rukoväť vo zdvih- S uvoľnenou nastavovacou skrutkou posuňte...
 • Seite 63 Stlačte posúvačový uzáver, aby sa uzamkol hria- VAROVANIE: V prípade, že si montáž čepele deľ, a použite šesťhranný kľúč na uvoľnenie skrutky s vyžaduje nasadenie prstenca na hriadeľ, vždy sa vnútorným šesťhranom v smere hodinových ručičiek. presvedčte, že medzi vnútornou a vonkajšou prí- Potom demontuje skrutku s vnútorným šesťhranom, rubou je nasadený správny prstenec podľa mon- vonkajšiu obrubu a čepeľ. tážneho otvoru na čepeli, ktorú chcete použiť. ► Obr.35: 1. Posúvačový uzáver 2.
 • Seite 64 Zaistenie obrobku PREVÁDZKA VAROVANIE: Je nesmierne dôležité, aby ste VAROVANIE: Skôr ako zapnete spínač, uistite obrobok vždy správne zaistili pomocou zveráka. sa, že sa čepeľ nedotýka obrobku ani iných častí. V opačnom prípade môže dôjsť k vážnym porane- Zapnutie nástroja, kým sa čepeľ dotýka obrobku, niam osôb a k poškodeniu náradia alebo obrobku. môže spôsobiť spätný náraz a vážne osobné VAROVANIE: Pokiaľ režete obrobok dlhší ako poranenia.
 • Seite 65 Skosený rez Rezanie hliníkových výliskov ► Obr.48: 1. Zverák 2. Blok rozpery 3. Ochranné VAROVANIE: Po nastavení čepele na vyko- vodidlo 4. Hliníkový výlisok 5. Blok rozpery návanie skoseného rezu a pred použitím náradia Aby ste predišli deformácii hliníka, na zaistenie hliníko- sa presvedčte, že sa hlava píly a čepeľ píly budú vých výliskov použite bloky rozpery alebo kusy zvyškov môcť voľne pohybovať v rámci celej dĺžky zamýš- tak, ako je to zobrazené na obrázku. Pri rezaní hliníko- ľaného rezu. Prerušenie pohybu hlavy píly alebo vých výliskov používajte reznú kvapalinu, aby nedochá-...
 • Seite 66 Mohlo by to spôsobiť mierku použite trojuholníkové pravítko, uhlomer alebo zmenu farby, deformácie alebo praskliny. podobnú pomôcku. Potom bezpečne utiahnite páčku. ► Obr.58: 1. Trojuholníkové pravítko 2. Čepeľ píly Ak chcete udržať BEZPEČNOSŤ a 3. Vrchný povrch rotačného stola BEZPORUCHOVOSŤ výrobku, prenechajte opravy, údržbu a nastavenie na autorizované alebo továrenské Uistite sa, že ukazovateľ na ramene ukazuje 0° na servisné centrá Makita, ktoré používajú len náhradné mierke skosenia. Ak nesmeruje na 0°, uvoľnite skrutku, diely značky Makita. ktorá zaisťuje ukazovateľ, a nastavte ukazovateľ tak, aby smeroval na 0°. Nastavenie uhla rezania ► Obr.59: 1. Skrutka 2. Ukazovateľ 3. Mierka skosenia Tento nástroj je starostlivo nastavený a vyrovnaný už pri 45° uhol skosenia výrobe, ale neopatrné zaobchádzanie môže ovplyvniť...
 • Seite 67: Voliteľné Príslušenstvo

  VOLITEĽNÉ Pohyblivý rozsah laserovej čiary je určený nastavením skrutiek rozsahu na oboch stranách. Ak chcete zmeniť PRÍSLUŠENSTVO polohu laserovej čiary, urobte nasledovné procedúry. Vyberte akumulátor. Nakreslite čiaru rezu na obrobok a umiestnite ho VAROVANIE: Toto príslušenstvo a doplnky na rotačnú základňu. Teraz nezaistite obrobok pomocou značky Makita sa odporúčajú na použitie v spo- zveráka alebo podobného zaisťovacieho prostriedku. jení s nástrojmi značky Makita uvádzanými v Znížte rúčku a zarovnajte čiaru rezu s čepeľou píly. tomto návode na obsluhu. Používanie iného prís- ► Obr.62: 1. Rezná línia lušenstva a doplnkov môže mať za následok vážne osobné poranenia. Rúčku vráťte do pôvodnej polohy a zaistite obro- VAROVANIE: Príslušenstvo a doplnky...
 • Seite 68: Účel Použití

  ČESKY (Původní návod k používání) SPECIFIKACE Model: DLS600 Průměr kotouče 165 mm Průměr (středového) otvoru 20 mm Max. úhel pokosu Vlevo 52°, vpravo 52° Max. úhel úkosu Vlevo 45° (46° při použití uvolňovací páčky), Vpravo 45° (46° při použití uvolňovací páčky) Otáčky bez zatížení 5 000 min Typ laseru Červený laser 650 nm, maximální výkon 1,6mW (třída laseru 2M) Rozměry (D × Š × V) 340 mm × 400 mm × 440 mm Jmenovité napětí...
 • Seite 69: Návod K Obsluze

  Nikdy nepokládejte ruku křížem do předpo- VAROVÁNÍ: Emise vibrací při používání elek- kládané dráhy řezu a to před ani za pilovým trického nářadí ve skutečnosti se mohou od hodnoty kotoučem. Přidržování obrobku se skříženýma deklarovaných emisí vibrací lišit v závislosti na způso- rukama, tj. přidržování obrobku napravo od pilo- bech použití nářadí. vého kotouče levou rukou nebo obráceně, je velmi nebezpečné. VAROVÁNÍ: Nezapomeňte stanovit bezpeč- ► Obr.1 nostní opatření na ochranu obsluhy podle odhadu expozice ve skutečných podmínkách použití. Když se pilový kotouč otáčí, nepřibližujte se (Vezměte přitom v úvahu všechny části provozního rukama k pravítku blíže než na 100 mm od cyklu, tj. kromě doby zátěže například doby, kdy je každé...
 • Seite 70 14. Vždy používejte svěrku nebo upínadlo určené k a pryskyřice, horkou vodou nebo petrolejem. Nikdy řádnému přidržení oblých materiálů, například nepoužívejte k čištění kotouče benzín. tyčí nebo trubek. Tyče mají tendenci se při řezání Používejte pouze příruby určené pro toto nářadí. otáčet, což může způsobit, že se kotouč „zakousne“ 10. Dávejte pozor, abyste nepoškodili vřeteno, příruby a vtáhne obrobek s vaší rukou do kotouče.
 • Seite 71: Popis Dílů

  Neskladujte akumulátor v nádobě s jinými kovovými předměty, jako jsou hřebíky, UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze originální mince, apod. akumulátory Makita. Používání neoriginálních nebo upravených akumulátorů může způsobit explozi aku- Nevystavuje akumulátor vodě a dešti. mulátoru a následný požár, zranění a jiné poškození. Zkrat akumulátoru může způsobit velký průtok Zaniká tím také záruka společnosti Makita na nářadí proudu, přehřátí, možné popálení a dokonce i a nabíječku Makita.
 • Seite 72: Popis Funkcí

  Ochrana proti přehřátí POPIS FUNKCÍ svítí Bliká VAROVÁNÍ: Před nastavováním či kontro- lou funkcí nářadí se vždy ujistěte, zda je nářadí vypnuté a zda je sejmut akumulátor. Jestliže nářadí nevypnete a nevyjmete z něj akumulátor, může po Pokud je nářadí přehřáté, automaticky se zastaví a kon- náhodném spuštění dojít k vážnému zranění. trolka akumulátoru bude asi 60 sekund blikat. V tako- vém případě nechte nářadí před opětovným zapnutím Nasazení a sejmutí akumulátoru vychladnout. Ochrana proti přílišnému vybití UPOZORNĚNÍ: Před nasazením či sejmutím akumulátoru nářadí...
 • Seite 73 Nářadí disponuje „režimem vysokých otáček“ a „reži- VAROVÁNÍ: Nedemontujte pružinu přidržu- mem vysokého točivého momentu“. Provozní režim se jící kryt kotouče. Při poškození krytu stárnutím či přepíná automaticky podle pracovního zatížení. Jestliže působením UV záření si objednejte nový v servisním se za provozu rozsvítí indikátor režimu, pracuje nářadí středisku Makita. NEOMEZUJTE FUNKCI KRYTU A v režimu vysokého točivého momentu. KRYT NEDEMONTUJTE. Čep zarážky Umístění desky se spárou UPOZORNĚNÍ: Při uvolňování čepu zarážky Nářadí je vybaveno deskami se spárou na otočném vždy uchopte držadlo. V opačném případě se stole, které omezují na minimum roztřepení na koncové držadlo vymrští nahoru a může způsobit úraz. straně řezu. Desky se spárou jsou u výrobce seřízeny tak, aby se pilový kotouč desek nedotýkal. Před použi-...
 • Seite 74 Malé pomocné vodítko Spusťte držadlo úplně dolů a zatlačte čep zarážky, aby se držadlo zablokovalo ve snížené poloze. UPOZORNĚNÍ: Nastavte desky se spárou tak, aby se dotýkaly Při provádění pravých úkoso- stran zubů kotouče. vých řezů složte malá pomocná vodítka. V opač- ► Obr.13 ném případě se mohou dotýkat kotouče nebo části nářadí a obsluha může utrpět vážné zranění. ► Obr.14: 1. Pilový kotouč 2. Zuby kotouče 3. Deska se spárou 4. Levý úkosový řez 5. Přímý řez ► Obr.19: 1. Malé pomocné vodítko 2. Stupnice Při provádění svislých nebo levých úkosových řezů je Přitáhněte šrouby (neutahujte je pevně). vyklopte nahoru, aby zajistily obrobek. Vodicí pravítko Po seřízení desek se spárou uvolněte čep zarážky má stupnici s 10mm intervalem. a zvedněte držadlo. Poté pevně utáhněte všechny Nastavení úhlu pokosu šrouby. POZOR: Po nastavení...
 • Seite 75 Použití laseru které lze spustit pouhým stisknutím spouště bez použití odjišťovacího tlačítka. Spínač vyžadující opravu může způsobit neúmyslné zapnutí a vážné UPOZORNĚNÍ: Nikdy se nedívejte do lase- zranění. V takovém případě nářadí PŘED dalším rového paprsku. Přímý laserový paprsek může použitím předejte servisnímu středisku Makita poškodit zrak. k opravě. Laser se zapíná stisknutím horní části (I) spínače. VAROVÁNÍ: NIKDY neblokujte funkci odjiš- Chcete-li laserový paprsek vypnout, stiskněte dolní část ťovacího tlačítka zalepením páskou ani jinými (0) spínače.
 • Seite 76 šestihrannou hlavou. může způsobit vážné zranění. Nářadí bez kroužku ► Obr.38: 1. Vnější příruba 2. Pilový kotouč 3. Vnitřní UPOZORNĚNÍ: K montáži či demontáži příruba 4. Šroub s vnitřním šestihranem kotouče používejte pouze dodaný šestihranný (levý závit) 5. Vřeteno klíč Makita. Nedodržením tohoto pokynu může dojít k přetažení či nedostatečnému dotažení šroubu Nářadí s kroužkem s vnitřním šestihranem. Mohlo by tak dojít ke vzniku ► Obr.39: 1. Vnější příruba 2. Pilový kotouč 3. Vnitřní úrazu. příruba 4. Šroub s vnitřním šestihranem (levý závit) 5. Prstenec 6. Vřeteno Při demontáži kotouče postupujte podle následujících kroků: Uvolněte čep zarážky a poté zablokujte držadlo ve VAROVÁNÍ: Pokud je pro nasazení...
 • Seite 77: Práce S Nářadím

  Pro nářadí s vnitřní přírubou pro Svislý svěrák jiné pilové kotouče než s otvorem o průměru 20 mm nebo 15,88 mm VAROVÁNÍ: Při veškerých pracích je obrobek nutno pevně uchytit na otočném stole a vodicím Specifické podle země pravítku pomocí svěráku. V opačném případě by Vnitřní příruba má na jedné straně plochu pro montáž...
 • Seite 78 Uchyťte díl svěrákem. POZOR: Před použitím nezapomeňte uvolnit Zapněte nářadí tak, aby se kotouč ničeho nedotý- držadlo ze spuštěné polohy vytažením čepu kal, a počkejte, až kotouč dosáhne plných otáček. zarážky. Pomalu spusťte držadlo zcela dolů a současně POZOR: Při řezání nevyvíjejte na držadlo příliš tlačte rovnoběžně s kotoučem a proveďte řez. velkou sílu. Příliš velký tlak může vést k přetížení motoru a/nebo snížení účinnosti řezání. Držadlo Po dokončení řezu nářadí vypněte a před přesu- tlačte dolů pouze takovou silou, jaká je nutná pro nutím kotouče zcela nahoru počkejte, dokud se pilový hladké řezání bez podstatného snížení otáček pilo- kotouč úplně nezastaví. vého kotouče. POZOR: Při stlačování držadla dolů vyvíjejte POZOR: Při řezání...
 • Seite 79 či podobné prostředky. Mohlo by tak dojít Přesvědčte se, zda ukazatel na ramenu míří na ke změnám barvy, deformacím či vzniku prasklin. 0° stupnice úkosu. Pokud ukazatel nesměřuje na 0°, povolte šroub uchycující ukazatel a upravte ukazatel K zachování BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI výrobku tak, aby směřoval na 0°. musí být opravy a veškerá další údržba či seřizování pro- ► Obr.59: 1. Šroub 2. Ukazatel 3. Stupnice úkosu váděny autorizovanými nebo továrními servisními středisky společnosti Makita s využitím náhradních dílů Makita. Úhel úkosu 45° Nastavení úhlu řezání Úhel úkosu 45° nastavte až po provedení seřízení úhlu úkosu 0°. Nářadí bylo pečlivě seřízeno a nastaveno u výrobce. Uvolněte páčku a sklopte kotouč zcela doleva. Hrubé zacházení však může seřízení narušit. Není-li Přesvědčte se, zda ukazatel na ramenu míří na nářadí řádně seřízeno, proveďte následující kroky: 45° stupnice úkosu. Pokud ukazatel nesměřuje na 45°,...
 • Seite 80: Volitelné Příslušenství

  ► Obr.62: 1. Ryska řezání v tomto návodu doporučujeme používat násle- dující příslušenství či nástavce. Použití jakéhokoli Vraťte držadlo do původní polohy a zajistěte obro- jiného příslušenství či nástavců může způsobit vážné bek svislým svěrákem, aby se obrobek nemohl pohnout zranění. z polohy, kterou jste určili. ► Obr.63: 1. Svěrák VAROVÁNÍ: Příslušenství či nástavce Makita používejte pouze ke stanoveným účelům. Nainstalujte akumulátor do nářadí a zapněte Nesprávné použití příslušenství či nástavce může spínač laseru. přivodit vážné zranění. Povolte stavěcí šroub. Chcete-li posunout lase- Potřebujete-li bližší informace ohledně tohoto příslušen- rovou rysku od kotouče, otočte šrouby pro seřízení ství, obraťte se na místní servisní středisko společnosti rozsahu proti směru hodinových ručiček. Chcete-li Makita. posunout laserovou rysku ke kotouči, otočte šroub pro seřízení rozsahu ve směru hodinových ručiček.
 • Seite 81: Технічні Характеристики

  УКРАЇНСЬКА (Оригінальні вказівки) ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: DLS600 Діаметр диска 165 мм Діаметр отвору (вісь) 20 мм Макс. косий кут Лівий 52°, правий 52° Макс. кут нахилу Лівий 45° (46° за використання спускового важеля), правий 45° (46° за використання спускового важеля) Швидкість без навантаження 5 000 хв Тип лазера Червоний лазер 650 нм, макс. вихідна потужність 1,6 мВт (клас лазера 2M) Розміри (Д х Ш х В) 340 мм x 400 мм x 440 мм Номінальна напруга 18 В пост. струму Стандартна касета з акумулятором BL1815N / BL1820 / BL1820B / BL1830 / BL1830B / BL1840 / BL1840B / BL1850 / BL1850B / BL1860B Зарядний пристрій...
 • Seite 82 Інструкції з техніки безпеки для ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Користуйтеся засобами пил для різання під кутом захисту органів слуху. Вібрація Пили для різання під кутом призначені для різання деревини або подібних до деревини матеріалів. Їх не можна використовувати з абра- Загальна величина вібрації (векторна сума трьох зивними відрізними кругами для різання виробів напрямків) визначена згідно з EN62841: із...
 • Seite 83 10. Сплануйте роботу. Кожного разу, коли ви змі- Додаткові інструкції нюєте кут нахилу чи кут різання, слідкуйте, щоб Використовуйте замки для захисту набору тримач, що регулюється, був налаштований для роботи. належним чином для утримування оброблюваної Ніколи не ставайте на інструмент. деталі...
 • Seite 84 тування виробом (що можливо при частому користуванні); обов’язково строго дотримуй- теся відповідних правил безпеки. НЕНАЛЕЖНЕ ОБЕРЕЖНО: Використовуйте тільки акуму- ВИКОРИСТАННЯ або недотримання правил лятори Makita. Використання акумуляторів, інших безпеки, викладених у цій інструкції з експлуа- ніж оригінальні акумулятори Makita, або акумуля- тації, може призвести до серйозних травм. торів, конструкцію яких було змінено, може призве- сти до вибуху акумулятора і спричинити пожежу, Важливі...
 • Seite 85: Опис Деталей

  ОПИС ДЕТАЛЕЙ ► Рис.2 Кнопка блокування Курок вмикача Ручка Корпус диска вимкненого положення Диск Захисний кожух диска Напрямна підпора Мала напрямна підпора Основа Поворотна основа Напрямна планка Вертикальний затиск Мішок для пилу Штуцер для пилу Центральна кришка — ► Рис.3 Лампа Касета з акумулятором Шестигранний ключ Спусковий важіль Важіль (регулювання Щиток із пропилом Болт регулювання Вмикач лампи кута нахилу) нижнього граничного положення Вмикач лазера — — — ВСТАНОВЛЕННЯ ОПИС РОБОТИ Встановлення...
 • Seite 86: Захист Від Перевантаження

  Відображення залишкового ОБЕРЕЖНО: Завжди вставляйте касету заряду акумулятора з акумулятором повністю, аж поки червоний індикатор стане невидимим. Якщо цього не ► Рис.6: 1. Індикатор акумулятора зробити, касета може випадково випасти з інстру- мента та завдати травми вам або людям, що зна- Під час натискання на курок вмикача індика- ходяться поряд. тор акумулятора відображає залишковий заряд акумулятора. ОБЕРЕЖНО: Не встановлюйте касету з акумулятором із зусиллям. Якщо касета не Стан індикатора акумулятора Залишок вставляється легко, то це означає, що ви її непра- заряду вильно вставляєте. акумулятора...
 • Seite 87 Не знімайте пру- ОБЕРЕЖНО: Завжди притримуйте ручку, жину, яка утримує захисний кожух диска. коли виймаєте стопорний штифт. Інакше ручка різко У разі пошкодження захисного кожуха через підстрибне, що може призвести до отримання травм. тривалу експлуатацію або внаслідок впливу уль- трафіолетового випромінювання зверніться до Щоб відпустити стопорний штифт, його слід потяг- центру обслуговування Makita для його заміни. нути, при цьому легко натиснувши вниз на ручку та ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ПОШКОДЖУВАТИ АБО утримуючи її в такому положенні. ЗНІМАТИ ЗАХИСНИЙ КОЖУХ. ► Рис.9: 1. Стопорний штифт Позиціювання щитка з пропилом Захисний кожух диска Цей інструмент забезпечено щитками із пропилом ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Ніколи...
 • Seite 88 Утримання максимальної ріжучої Порядок регулювання косого кута спроможності ► Рис.20: 1. Фіксувальний гвинт 2. Поворотна основа 3. Шкала косого кута 4. Покажчик Інструмент налаштовується на заводі таким чином, Відпустіть фіксувальний гвинт, повернувши щоб забезпечити максимальну ріжучу спроможність його проти годинникової стрілки. диска пили діаметром 165 мм. Коли ви встановлюєте новий диск, завжди переві- Відрегулюйте кут нахилу поворотної основи. При ряйте нижнє граничне положення диска та в разі цьому орієнтуйтеся на покажчик і шкалу косого кута. необхідності регулюйте його наступним чином. Міцно затягніть фіксувальний гвинт за годинни- Зніміть касету з акумулятором. Повністю опу- ковою стрілкою. стіть ручку. ОБЕРЕЖНО: Після зміни косого кута Шестигранним ключем крутіть болт регулю- обов’язково закріпіть поворотну основу, міцно вання нижнього граничного положення до тих пір, натягнувши фіксувальний гвинт. поки диск пили не опиниться трохи нижче за лінію...
 • Seite 89 простим натисканням курка вмикача без за ввімкненого вмикача витрачається заряд натискання кнопки блокування вимкненого акумулятора. положення. Вмикач, який потребує ремонту, може спричинити ненавмисне увімкнення та серйозні Дія лазерного променю травми. ПЕРЕД подальшим використанням інстру- мент слід здати в ремонт до сервісного центру ОБЕРЕЖНО: Makita. Ніколи не дивіться на лазер- ний промінь. Прямий лазерний промінь може ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ завдати шкоди вашим очам. змінювати конструкцію кнопки блокування вимкненого положення шляхом її затискання Для того щоб увімкнути лазерний промінь, натисніть або будь-яким іншим чином. Вмикач із непрацю- на верхнє положення (I) вмикача. Для того щоб...
 • Seite 90 може призвести до серйозних травм. Для інструмента з внутрішнім ОБЕРЕЖНО: Для встановлення або знят- фланцем для диска пили з тям диска слід використовувати тільки шес- тигранний ключ виробництва компанії Makita, діаметром отвору 15,88 мм що входить до комплекту постачання. Якщо цю вимогу не виконати, болт із внутрішнім шестигран- Залежно від країни ником може бути затягнутий або занадто сильно, Встановіть внутрішній фланець виточеною частиною...
 • Seite 91 Для інструмента з кільцем Кріплення деталі ► Рис.39: 1. Зовнішній фланець 2. Диск пили 3. Внутрішній фланець 4. Болт із ПОПЕРЕДЖЕННЯ: внутрішнім шестигранником (лівий) Надзвичайно важливо 5. Кільце 6. Шпиндель належним чином закріплювати деталь за допо- могою затиску. Невиконання цієї вимоги може ПОПЕРЕДЖЕННЯ: призвести до серйозних травм і до пошкодження Перед встановленням інструмента та/або деталі. диска на шпиндель обов’язково переконай- теся, що між внутрішнім та зовнішнім флан- ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Під...
 • Seite 92 Плечовий ремінь зручно використовувати під час Різання з кутом нахилу транспортування інструмента. Прикріпіть гаки плечового ременя до інструмента, як показано на ПОПЕРЕДЖЕННЯ: малюнку. Після налаштування ► Рис.45: 1. Плечовий ремінь 2. Гак диска для різання під кутом, перш ніж почати роботу з інструментом, переконайтеся, що головка пили й диск можуть вільно пересуватися по всій довжині наміченого відрізу. Переривання РОБОТА руху головки пили або диска під час різання може призвести до несподіваної віддачі й серйозних травм.
 • Seite 93: Технічне Обслуговування

  бензин, розріджувач, спирт та подібні речо- Багаторазове різання однакової вини. Їх використання може призвести до зміни довжини кольору, деформації або появи тріщин. Для забезпечення БЕЗПЕКИ та НАДІЙНОСТІ про- Якщо треба нарізати багато деталей однакової дов- дукції, її ремонт, а також роботи з обслуговування жини в межах від 200 мм до 330 мм, використовуйте або регулювання повинні виконуватись уповноваже- набірну пластину (додаткове приладдя). Встановіть ними або заводськими сервісними центрами Makita набірну пластину на тримач (додаткове приладдя) як із використанням запчастин виробництва компанії показано на малюнку. Makita. ► Рис.49: 1. Набірна пластина 2. Тримач 3. Гвинт Порядок регулювання кута Вирівняйте лінію різання на деталі з лівим або пра- вим боком паза на щитку з пропилом, та, утримуючи різання деталь від зсунення, перемістіть набірну пластину...
 • Seite 94 Поверніть болт регулювання кута нахилу 0° Оберігайте інструмент від ударів. праворуч поворотної основи на два або три оберти Вони можуть змістити лазерну лінію або завдати проти годинникової стрілки, щоб нахилити диск шкоди лазеру, зменшуючи строк його експлуатації. праворуч. УВАГА: Із питань ремонту, пов’язаного з пошко- ► Рис.57: 1. Болт регулювання 2. Важіль дженням лазерного блоку, слід звертатися до авторизованого сервісного центру Makita. Поволі повертайте болт регулювання кута нахилу 0° за годинниковою стрілкою, допоки бік Рухомий діапазон лазерної лінії визначається поло- диска не утворить прямий кут із верхньою поверх- женням гвинтів регулювання діапазону з обох сторін. нею поворотної основи. Скористайтеся трикутною Виконайте наступні дії, щоб змінити положення лінійкою, косинцем тощо та орієнтуйтеся на їх лазерної лінії. покази. Потім міцно затягніть важіль. Зніміть касету з акумулятором.
 • Seite 95: Додаткове Приладдя

  ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Це приладдя або насадки Makita рекомендується використову- вати з вашим інструментом Makita, зазначеним у цій інструкції. Використання будь-якого іншого приладдя або насадок може призвести до серйоз- них травм. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Використовуйте при- ладдя або насадки Makita виключно за призна- ченням. Неналежне використання приладдя або насадки може призвести до серйозних травм. У разі необхідності отримати допомогу в більш детальному ознайомленні з оснащенням звертай- тесь до місцевого сервісного центру Makita. • Диски пили з твердосплавною ріжучою пласти- ною на кінці •...
 • Seite 96: Destinaţia De Utilizare

  ROMÂNĂ (Instrucţiuni originale) SPECIFICAŢII Model: DLS600 Diametrul pânzei 165 mm Diametrul găurii (arborelui) 20 mm Unghi maxim de tăiere oblică Stânga 52°, dreapta 52° Unghi maxim de înclinaţie Stânga 45° (46° la utilizarea pârghiei de eliberare), Dreapta 45° (46° la utilizarea pârghiei de eliberare) Turaţie în gol 5.000 min Tip laser Laser roşu 650 nm, ieşire maximă...
 • Seite 97: Manual De Instrucţiuni

  Vibraţii Instrucţiuni de siguranţă pentru ferăstraie pentru tăieri oblice Valoarea totală a vibraţiilor (suma vectorilor tri-axiali) determinată conform EN62841: Ferăstraiele pentru tăieri oblice sunt destinate Emisie de vibraţii (a ): 2,5 m/s sau mai puţin debitării lemnului sau produselor similare Marjă de eroare (K): 1,5 m/s lemnului, acestea nu pot fi utilizate cu discuri abrazive de retezat pentru materiale feroase, NOTĂ: Nivelul de vibraţii declarat a fost măsurat în precum bare, tije, bolţuri etc.
 • Seite 98 Înainte de utilizare, asiguraţi faptul că ferăs- 19. Utilizaţi numai pânzele de ferăstrău cu diame- trăul pentru tăieri oblice este montat sau aşe- trul marcat pe maşină sau specificat în manual. zat pe o suprafaţă de lucru nivelată şi fermă. O Utilizarea unei pânze de altă mărime poate afecta suprafaţă de lucru nivelată şi fermă reduce riscul protecţia corespunzătoare a acesteia sau funcţio-...
 • Seite 99 INSTRUCŢIUNI. familiarizării cu produsul (obţinute prin utilizare repetată) să înlocuiască respectarea strictă a normelor de securitate pentru acest produs. ATENŢIE: Folosiţi numai acumulatori Makita FOLOSIREA INCORECTĂ sau nerespectarea nor- originali. Acumulatorii Makita care nu sunt originali şi melor de securitate din acest manual de instrucţi- acumulatorii care au suferit modificări se pot aprinde, uni poate provoca vătămări corporale grave.
 • Seite 100: Descriere Componente

  DESCRIERE COMPONENTE ► Fig.2 Buton de deblocare Buton declanşator Mâner Carcasa pânzei Pânză Apărătoarea pânzei Opritor auxiliar Opritor auxiliar de mici dimensiuni Talpă Talpă rotativă Opritor de ghidare Menghină verticală Sac de praf Duză de praf Capac central ► Fig.3 Lampă Cartuşul acumulatorului Cheie imbus Pârghie de eliberare Pârghie (pentru reglarea Placă cu fantă...
 • Seite 101 Sistem de protecţie maşină/ Indicarea capacităţii rămase a acumulator acumulatorului ► Fig.6: 1. Indicator acumulator Maşina este prevăzută cu un sistem de protecţie maşină/acumulator. Acest sistem întrerupe automat Atunci când trageţi butonul declanşator, indicato- alimentarea motorului pentru a extinde durata de func- rul acumulatorului prezintă capacitatea rămasă a ționare a maşinii şi acumulatorului. Maşina se va opri acumulatorului. automat în timpul funcţionării dacă maşina sau acumu- Stare indicator acumulator Capacitatea latorul se află într-una din situaţiile următoare: rămasă a acumulato- Protecţie la suprasarcină rului Oprit Pornit...
 • Seite 102 Mod turaţie ridicată paşii de mai sus în ordine inversă. Mod cuplu ridicat AVERTIZARE: Nu demontaţi arcul care susţine apărătoarea pânzei. Dacă apărătoarea se deteriorează în timp sau din cauza expunerii la Această maşină are un „mod de turaţie ridicată” şi un „mod razele ultraviolete, contactaţi un centru de service de cuplu ridicat”. Schimbă automat modul de operare în func- Makita pentru a procura o apărătoare nouă. NU ţie de sarcina de lucru. Când indicatorul de mod luminează în DEZACTIVAŢI SAU DEMONTAŢI APĂRĂTOAREA. timpul operării, maşina este în modul de cuplu ridicat. Ştift opritor Poziţionarea plăcii cu fantă Maşina este prevăzută cu plăci cu fantă în talpa rotativă ATENŢIE: Ţineţi întotdeauna mânerul la eli- pentru minimizarea ruperii pe partea de ieşire a tăietu- berarea ştiftului opritor. În caz contrar, mânerul se rii. Plăcile cu fantă sunt reglate din fabrică astfel încât...
 • Seite 103 ► Fig.15: 1. Şurub de reglare Reglarea unghiului de înclinaţie ► Fig.16: 1. Opritor de ghidare Pentru a regla unghiul de înclinaţie, rotiţi în jos pârghia Rotiţi pânza cu mâna în timp ce ţineţi mânerul din partea de spate a uneltei. coborât complet pentru a vă asigura că pânza nu intră ► Fig.21: 1. Pârghie în contact cu nicio porţiune a tălpii inferioare. Reglaţi din Pentru a înclina pânza spre stânga, ţineţi mânerul şi nou uşor, dacă este cazul. înclinaţi capul ferăstrăului. Folosiţi scala pentru înclina- AVERTIZARE: ţie şi indicatorul ca ghidaj. Apoi rotiţi pârghia ferm în sus După instalarea unei pânze noi şi cu cartuşul acumulatorului scos, asiguraţi-vă pentru a fixa capul ferăstrăului.
 • Seite 104 ATENŢIE: Nu priviţi direct în raza sau în sursa Un comutator defect poate duce la operarea acciden- de lumină. tală, cauzând leziuni grave. Returnaţi maşina la un centru de service Makita pentru efectuarea reparaţii- Pentru a activa lampa, apăsaţi comutatorul în partea lor corespunzătoare ÎNAINTE de a continua utilizarea superioară (I). Pentru a dezactiva lampa, apăsaţi comu- acesteia. tatorul în partea inferioară (0). ► Fig.28: 1. Lampă 2. Comutatorul lămpii AVERTIZARE: Nu dezactivaţi NICIODATĂ...
 • Seite 105 înainte de montarea sau demontarea pânzei. ferăstrău (cu inelul ataşat, dacă este necesar), flanşa Pornirea accidentală a maşinii poate duce la acciden- exterioară şi şurubul cu cap hexagonal. tări grave. Pentru maşină fără inel ► Fig.38: 1. Flanşă exterioară 2. Pânză de ferăstrău ATENŢIE: Folosiţi numai cheia imbus Makita 3. Flanşă interioară 4. Şurub cu cap hexa- livrată pentru montarea şi demontarea pânzei. gonal (cu filet pe stânga) 5. Arbore Nerespectarea acestei indicaţii poate conduce la strângerea excesivă sau insuficientă a şurubului cu Pentru maşină cu inel cap hexagonal. Aceasta poate provoca vătămări ► Fig.39: 1. Flanşă exterioară 2. Pânză de ferăstrău corporale.
 • Seite 106 Pentru maşină cu flanşă interioară Menghină verticală pentru o pânză de ferăstrău cu un orificiu diferit de orificiul cu diametru AVERTIZARE: Fixaţi piesa de prelucrat ferm pe talpa rotativă şi ghidajul opritor cu ajutorul de 20 mm sau 15,88 mm menghinei pe durata tuturor operaţiilor.
 • Seite 107 Fixaţi piesa de prelucrat cu o menghină. NOTĂ: Înainte de utilizare, aveţi grijă să eliberaţi mânerul din poziţia complet coborâtă, trăgând de ştiftul opritor. Porniţi maşina fără ca pânza să fie în contact şi aşteptaţi până când pânza atinge viteza maximă. NOTĂ: Nu aplicaţi o presiune excesivă asupra Coborâţi încet mânerul până în poziţia complet mânerului în timpul tăierii. O apăsare prea puter- coborâtă, aplicând presiune în direcţie paralelă cu nică poate avea ca efect suprasolicitarea motorului şi/sau reducerea eficienţei tăierii. Apăsaţi mânerul pânza, pentru a tăia piesa de prelucrat. numai cu forţa necesară pentru o tăiere uşoară şi fără După finalizarea tăierii, opriţi maşina şi aşteptaţi o reducere semnificativă a vitezei pânzei. până când pânza se opreşte complet înainte de a NOTĂ: Apăsaţi uşor mânerul pentru a executa tăie- readuce pânza în poziţia complet ridicată.
 • Seite 108: Reglarea Unghiului De Tăiere

  Pentru a menţine SIGURANŢA şi FIABILITATEA produsu- torul şi reglaţi indicatorul astfel încât să arate 0°. lui, reparaţiile şi orice alte lucrări de întreţinere sau reglare ► Fig.59: 1. Şurub 2. Indicator 3. Scală pentru trebuie executate de centre de service Makita autorizate înclinaţie sau proprii, folosind întotdeauna piese de schimb Makita. Unghi de înclinaţie 45° Reglarea unghiului de tăiere Reglaţi unghiul de înclinaţie de 45° numai după ce aţi Această maşină este reglată şi aliniată cu grijă din efectuat reglarea unghiului de înclinaţie de 0°.
 • Seite 109: Accesorii Opţionale

  Scoateţi cartuşul acumulatorului. Trasaţi o linie de tăiere pe piesa de prelucrat şi aşezaţi-o pe talpa rotativă. Nu fixaţi deocamdată piesa AVERTIZARE: Aceste accesorii şi compo- de prelucrat cu o menghină sau un dispozitiv de fixare nente ataşate Makita sunt recomandate pentru similar. utilizare împreună cu maşina Makita specificată în Coborâţi mânerul şi aliniaţi linia de tăiere la pânza acest manual. Utilizarea altor accesorii sau compo- de ferăstrău. nente ataşate poate duce la accidentări grave. ► Fig.62: 1. Linie de tăiere AVERTIZARE: Utilizaţi accesoriile şi compo- Readuceţi mânerul în poziţia originală şi fixaţi...
 • Seite 110: Technische Daten

  DEUTSCH (Original-Anleitung) TECHNISCHE DATEN Modell: DLS600 Sägeblattdurchmesser 165 mm Bohrungs-(Spindel-)durchmesser 20 mm Max. Gehrungswinkel Links 52°, Rechts 52° Max. Neigungswinkel Links 45° (46° bei Verwendung des Entriegelungshebels), Rechts 45° (46° bei Verwendung des Entriegelungshebels) Leerlaufdrehzahl 5.000 min Lasertyp Roter Laser 650 nm, Maximale Leistung...
 • Seite 111 Teilen, wie z. B. der unteren Schutzhaube, ver- Schwingungen ursachen. Beim Trennschleifen entstehende Funken verbrennen die untere Schutzhaube, den Schwingungsgesamtwert (Drei-Achsen-Vektorsumme) Schnittfugeneinsatz und andere Kunststoffteile. ermittelt gemäß EN62841: Stützen Sie das Werkstück nach Möglichkeit Schwingungsemission (a ): 2,5 m/s oder weniger immer mit Klemmen ab. Wenn Sie das Messunsicherheit (K): 1,5 m/s Werkstück mit der Hand abstützen, müssen HINWEIS: Der angegebene Schwingungsemissionswert...
 • Seite 112: Zusätzliche Anweisungen

  10. Planen Sie Ihre Arbeit. Stellen Sie bei 19. Verwenden Sie nur Sägeblätter mit einem Durchmesser, jeder Änderung der Neigungs- oder der am Werkzeug markiert oder im Handbuch ange- Gehrungswinkeleinstellung sicher, dass der ver- geben ist. Die Verwendung eines Sägeblatts mit falscher stellbare Gehrungsanschlag korrekt eingestellt Größe kann den einwandfreien Schutz des Sägeblatts ist, um das Werkstück abzustützen, und dass er oder den Schutzbetrieb beeinträchtigen, was ernsthaften...
 • Seite 113: Wichtige Sicherheitsanweisungen Für Akku

  AUFBEWAHREN. VORSICHT: Verwenden Sie nur Original- WARNUNG: Lassen Sie sich NICHT durch Makita-Akkus. Die Verwendung von Nicht-Original- Bequemlichkeit oder Vertrautheit mit dem Produkt Makita-Akkus oder von Akkus, die abgeändert worden (durch wiederholten Gebrauch erworben) von der strik- sind, kann zum Bersten des Akkus und daraus resultie- ten Einhaltung der Sicherheitsregeln für das vorliegende...
 • Seite 114: Bezeichnung Der Teile

  BEZEICHNUNG DER TEILE ► Abb.2 Einschaltsperrknopf Ein-Aus-Schalter Handgriff Sägeblattgehäuse Messer Sägeblattschutzhaube Zusatzanschlag Kleiner Zusatzanschlag Grundplatte Drehteller Gehrungsanschlag Vertikal-Schraubstock Staubsack Absaugstutzen Mittenabdeckung ► Abb.3 Lampe Akku Inbusschlüssel Entriegelungshebel Hebel (für Schlitzplatte Untergrenzen- Lampenschalter Neigungswinkel- Einstellschraube Einstellung) Laserschalter INSTALLATION FUNKTIONSBESCHREIBUNG Werkbankmontage WARNUNG: Vergewissern Sie sich vor der Durchführung von Einstellungen oder Funktionsprüfungen des Werkzeugs stets, dass WARNUNG:...
 • Seite 115: Überlastschutz

  Anzeigen der Akku-Restkapazität VORSICHT: Schieben Sie den Akku stets bis zum Anschlag ein, bis die rote Anzeige nicht mehr ► Abb.6: 1. Akku-Anzeige sichtbar ist. Anderenfalls kann er aus dem Werkzeug Wenn Sie den Auslöseschalter betätigen, zeigt die herausfallen und Sie oder umstehende Personen Akku-Anzeige die Akku-Restkapazität an. verletzen. VORSICHT: Unterlassen Sie Status der Akku-Anzeige Akku-...
 • Seite 116: Sägeblattschutzhaube

  Feder, welche die Sägeblattschutzhaube hält. Falls die Schutzhaube im Laufe der Zeit oder durch UV-Strahlung beschädigt wird, wen- WARNUNG: Die Sägeblattschutzhaube oder den Sie sich für ein Ersatzteil an eine Makita- die daran angebrachte Feder darf auf keinen Fall Kundendienststelle. DIE SCHUTZHAUBE DARF funktionsunfähig gemacht oder entfernt werden. NICHT FUNKTIONSUNFÄHIG GEMACHT ODER Ein wegen fehlender Schutzhaube freiliegendes ENTFERNT WERDEN.
 • Seite 117: Aufrechterhaltung Der Maximalen Schnittleistung

  Kleiner Zusatzanschlag Ziehen Sie die Schrauben an (nicht festziehen). Ziehen Sie den Anschlagstift nach der Einstellung VORSICHT: der Schlitzplatten wieder heraus, und heben Sie den Wenn Sie rechtsseitige Handgriff an. Ziehen Sie dann alle Schrauben fest. Neigungsschnitte durchführen, klappen Sie die kleinen Zusatzanschläge ein.
 • Seite 118: Einstellen Des 46°-Neigungswinkels

  Sie dann bedürftiger Schalter kann zu ungewolltem Betrieb den Entriegelungshebel in Pfeilrichtung. Der und daraus resultierenden schweren Verletzungen Neigungswinkel kann zwischen 45° und 46° eingestellt führen. Lassen Sie das Werkzeug von einer Makita- werden, indem der Sägekopf geneigt wird, während der Kundendienststelle ordnungsgemäß reparieren, Entriegelungshebel bewegt wird. BEVOR Sie es weiter benutzen. ► Abb.25: 1. Hebel 2. Entriegelungshebel...
 • Seite 119 Werkzeugs kann zu schweren Personenschäden braucht wird. führen. Sie können die Laserlinie entweder zur rechten oder linken Seite des Sägeblatts verschieben, indem Sie die VORSICHT: Verwenden Sie nur den mitgelie- Einstellschraube wie folgt drehen. ferten Makita-Inbusschlüssel zum Montieren und ► Abb.30: 1. Einstellschraube Demontieren des Sägeblatts. Anderenfalls besteht die Gefahr, dass die Innensechskantschraube zu fest oder unzureichend angezogen wird. Dies könnte zu einer Verletzung führen. 119 DEUTSCH...
 • Seite 120 Für Werkzeug mit Innenflansch Führen Sie zum Abnehmen des Sägeblatts die folgen- den Schritte aus: für ein Sägeblatt mit 15,88 mm Lösen Sie den Anschlagstift, und verriegeln Sie Lochdurchmesser. dann den Handgriff in der angehobenen Position, indem Sie den Anschlagstift hineindrücken. Länderspezifisch ► Abb.33: 1. Anschlagstift Montieren Sie den Innenflansch mit der Vertiefung nach Lösen Sie die Innensechskantschraube, mit der außen auf die Montageachse, und bringen Sie dann die Mittenabdeckung befestigt ist, durch Linksdrehung Sägeblatt (Ring bei Bedarf angebracht), Außenflansch mit dem Inbusschlüssel. Heben Sie dann die und Innensechskantschraube an.
 • Seite 121: Betrieb

  Stellen Sie den Schraubstockarm auf die Dicke und Staubsack Form des Werkstücks ein, und sichern Sie ihn durch Anziehen der oberen Schraube. Falls die obere Bei Verwendung des Staubsacks wird das Arbeiten Schraube mit dem Gehrungsanschlag in Berührung sauberer und das Staubsammeln einfacher. kommt, installieren Sie die obere Schraube auf der Zum Anbringen wird der Staubsack auf den entgegengesetzten Seite des Schraubstockarms.
 • Seite 122 Neigungsschnitt ANMERKUNG: Lösen Sie den Handgriff vor der Benutzung unbedingt aus der Tiefstellung, indem Sie den Anschlagstift herausziehen. WARNUNG: Nachdem Sie das Sägeblatt ANMERKUNG: Üben Sie beim Schneiden kei- für einen Neigungsschnitt eingestellt haben, nen übermäßigen Druck auf den Handgriff aus. Zu vergewissern Sie sich vor der Benutzung des starker Druck kann zu Überlastung des Motors und/ Werkzeugs, dass Sägekopf und Sägeblatt über...
 • Seite 123: Schneiden Von Aluminium-Strangpressprofilen

  Verformung oder Rissbildung verursachen. Richten Sie die Schnittlinie des Werkstücks entwe- der auf die linke oder rechte Kante der Nut in der Um die SICHERHEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT dieses Schlitzplatte aus, und schieben Sie die Anschlagplatte Produkts zu gewährleisten, sollten Reparaturen und bündig gegen das Ende des Werkstücks, während andere Wartungs- oder Einstellarbeiten nur von Makita- Sie das Werkstück halten. Sichern Sie dann die Vertragswerkstätten oder Makita-Kundendienstzentren Anschlagplatte mit der Flügelschraube. unter ausschließlicher Verwendung von Makita- Wenn Sie die Anschlagplatte nicht benutzen, lösen Sie Originalersatzteilen ausgeführt werden. die Flügelschraube, um die Anschlagplatte zur Seite zu schieben.
 • Seite 124 Vermeiden Sie Erschütterungen Einstellschraube auf der rechten Seite des Sägekopfes des Werkzeugs. Diese können eine Fehlausrichtung um zwei bis drei Umdrehungen entgegen dem der Laserlinie oder eine Beschädigung des Lasers Uhrzeigersinn, um das Sägeblatt nach rechts zu verursachen und seine Lebensdauer verkürzen. neigen. ANMERKUNG: Lassen Sie das Werkzeug von ► Abb.57: 1. Einstellschraube 2. Hebel einem autorisierten Makita-Kundendienstzentrum reparieren, falls eine Störung der Lasereinheit vorliegt. 124 DEUTSCH...
 • Seite 125: Nach Dem Gebrauch

  Zubehörteile oder Vorrichtungen werden für den sich nicht aus der festgelegten Position verlagert. Einsatz mit dem in dieser Anleitung beschriebe- ► Abb.63: 1. Schraubstock nen Makita-Werkzeug empfohlen. Der Gebrauch anderer Zubehörteile oder Vorrichtungen kann zu Bringen Sie den Akku am Werkzeug an, und schweren Personenschäden führen. schalten Sie den Laserschalter ein.
 • Seite 128 Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885605-978 EN, PL, HU, SK, CS, UK, RO, DE www.makita.com 20170524...

Inhaltsverzeichnis