Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PNTS 1300 C3 Originalbetriebsanleitung

Nass- / trockensauger
Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
Wet & drY VAcuum cLeANer pNts 1300 c3
Wet & drY VAcuum cLeANer
Translation of the original instructions
AspirAtor umed / uscAt
Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale
ΣΚΟΥΠΑ ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ
Μετάφραση των αυθεντικών οδηγιών λειτουργίας
IAN 270424
moKro- / suHi usisAVAČ
Prijevod originalnih uputa za uporabu
ПРАХОСМУКАЧКА ЗА СУХО
И МОКРО ПОЧИСТВАНЕ
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация
NAss- / trocKeNsAuGer
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PNTS 1300 C3

 • Seite 1 Wet & drY VAcuum cLeANer pNts 1300 c3 Wet & drY VAcuum cLeANer moKro- / suHi usisAVAČ Translation of the original instructions Prijevod originalnih uputa za uporabu AspirAtor umed / uscAt ПРАХОСМУКАЧКА ЗА СУХО И МОКРО ПОЧИСТВАНЕ Traducerea instrucţiunilor de utilizare originale Превод...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Înainte de a citi instrucţiunile, priviţi imaginile şi familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului. Преди...
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Contents Introduction Introduction .........4 Congratulations on the purchase of your Application ........4 new device. With it, you have chosen a General description ......5 high quality product. Contents ..........5 During production, this equipment has Functional description .......5 been checked for quality and subjected Overview ........5 to a final inspection.
 • Seite 5: General Description

  General description Overview Housing The illustration of the principal functioning parts can be found on 1 Motor housing the front and back foldout pages. 2 Carrying handle 3 On/off switch Contents 4 4 attachment ports for accesso- ries Unpack the appliance and check that it is 5 Suction connection complete.
 • Seite 6: Pictograms Regarding The Use Of Nozzles And Filters

  Pictograms regarding the mation and statements provided in these use of nozzles and filters Operating Instructions are therefore subject to amendment. Legal claims which are Nozzle to vacuum carpets. based on the Operating Instructions can therefore not be recognised. Nozzle to vacuum smooth surfaces Safety information and hard floor surfaces.
 • Seite 7 To avoid accidents and injuries: - when you are carrying out cleaning or maintenance work or replacing • Never leave a machine which is ready for operation unattended at the work- accessories; place. - when the power or extension cable is damaged;...
 • Seite 8: Assembly

  Assembly Nozzle usage Floor nozzle ( 18) with insert at- Pull out the mains plug. tachment ( 19): This will prevent danger of injury from electric shock. for wet and dry vacuuming of smooth sur- faces and fitted carpets. The appliance is supplied with the Floor nozzle ( 18) without insert textile filter bag (...
 • Seite 9: Dry Vacuuming

  If the waste container is full, a float A fine dust filter bag made of micro closes the suction opening, and the filter fleece is also optionally avail- vacuum operation is interrupted. able, which can be used in place Switch off the machine and empty of the included paper filter bag (see the waste tank.
 • Seite 10: Cleaning The Appliance

  Cleaning the appliance - Store the appliance in a dry place and out of reach of chil- Never hose the appliance down dren. with water. Never use aggressive Disposal/Environmental cleaning agents or solvents. This could damage the appliance. protection • After use, empty the waste tank ( Be environmentally friendly.
 • Seite 11: Replacement Parts/Accessories

  Replacement parts/Accessories Spare parts and accessories can be obtained at www.grizzly-service.eu If you do not have internet access, please contact the Service Centre via telephone (see “Service-Center” Page 14). Please have the order number mentioned below ready. Position Position Description Order No.
 • Seite 12: Trouble Shooting

  Trouble shooting Problem Possible cause Fault correction Check plug socket, cable, line, plug and fuse, where appropri- Mains voltage is not present ate, repair through electrical specialist Device does not start Defective on/off switch Repair through customer service Worn carbon brushes Defective motor Hose system ( 13/14) or...
 • Seite 13: Guarantee

  Guarantee Guarantee Cover The equipment has been carefully pro- Dear Customer, duced in accordance with strict quality This equipment is provided with a 3-year guidelines and conscientiously checked prior to delivery. guarantee from the date of purchase. In case of defects, you have statutory rights against the seller of the product.
 • Seite 14: Repair Service

  Service-Center • After consultation with our customer service, a product recorded as defec- Service Great Britain tive can be sent postage paid to the service address communicated to you, Tel.: 0871 5000 720 with the proof of purchase (receipt) (£ 0.10/Min.) and specification of what constitutes E-Mail: grizzly@lidl.co.uk IAN 270424...
 • Seite 15: Uvod

  Sadržaj Uvod Uvod..........15 Primjena ........15 Srdačno Vam čestitamo na kupnji Vašega Opći opis ........16 novog uređaja. Time ste se Vi odlučili za Opseg isporuke ......16 jedan visokokvalitetni proizvod. Opis djelovanja ......16 Tijekom proizvodnje ispitana je kvaliteta Pregled..........16 ovog uređaja i podvrgnut je završnoj kon- Oznake za uporabu nastavaka i troli.
 • Seite 16: Opći Opis

  Opći opis Pregled Kućište Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i 1 Kućište motora upoznajte se na osnovu toga sa 2 Drška za nošenje svim funkcijama uređaja. 3 Prekidač za uključivanje/ isključi- vanje Opseg isporuke 4 4 natična porta za pribor 5 Priključak Usisavanje Raspakirajte uređaj i kontrolirajte, je li pot- 6 Spremnik za prljavštinu...
 • Seite 17: Oznake Za Uporabu Nastavaka I Filtara

  Oznake za uporabu Tehničke i optičke promjene mogu uslijediti nastavaka i filtara tijekom daljnjeg razvoja bez najave. Stoga ne jamčimo za sve mjere, upute i navodi Nastavak za usisavanje tepiha. ovog uputstva za upotrebu. Stoga se svi pravni zahtjevi postavljen na temelju uput- Nastavak za usisavanje glatkih po- stva za upotrebu ne mogu ostvariti.
 • Seite 18: Opće Sigurnosne Upute

  Opće sigurnosne upute nosno druga slično kvalificirana osoba, kako bi se spriječilo ugrožavanje. Pozor! Pri uporabi električnog • Isključite uređaj i izvucite mrežni utikač: alata u svrhu zaštite protiv električ- - kada Vi ne koristite uređaj, transpor- tirate ga ili ostavljate bez nadzora, nog udara, ozlijeda i opasnosti od požara osnovno mogate paziti na - kada Vi kontrolirate uređaj, čistite ga...
 • Seite 19: Sastavljanje

  Sastavljanje Primjena mlaznica Mlaznica za pod ( 18) s natičnim Povucite utikač. Postoji opasnost od umetkom ( 19): povrede uslijed električnoga udara. za mokro i suho usisavanje glatkih površina Prilikom isporuke uređaja montirana i itisona. je tekstilna filtar-vrećica ( 16). Mlaznica za pod ( 18) bez natič- nog umetka (...
 • Seite 20: Suho Usisavanje

  Ako je spremnik za prljavštinu pun, na otvoru filtarske vrećice mora potpuno plovak zatvara otvor za usisavanje, obuhvatiti krak na usisnom nastavku. a usisavanje se prekida. Isključite uređaj i ispraznite spremnik za pr- Opcionalno na raspolaganju stoji ljavštinu. filtarska vrećica za finu prašinu od flisa, koja može biti korištena U slučaju istjecanja pjene ili tekućine umjesto papirnate filtarske vrećice...
 • Seite 21: Čišćenje/Održavanje

  Čišćenje/održavanje Čuvanje Izvucite utikač. Postoji opasnost od - Za pohranu namotajte mrežni ka- povrede uslijed električnoga udara. bel (9) oko ručke (8) na stražnjoj strani uređaja. Prije svakog korištenja provjeravajte Priključni mrežni kabel fiksirajte da li uređaj ima očite nedostatke pomoću priložene kopče (9a).
 • Seite 22: Rezervni Dijelovi/Pribor

  Rezervni dijelovi/Pribor Zamjenske dijelove i opremu na raspolaganju stoje na stranici www.grizzly-service.eu Ukoliko nemate Internet, molimo da se telefonski obratite servisnom centru (vidi pod „Service- Center“ na strani 25). Držite u pripravnosti dolje navedene brojeve za narudžbu. Pos. Pos. Oznaka Umetak Br.
 • Seite 23: Traženje Greške

  Traženje greške Problem Mogući uzrok Uklanjanje greške Ispitati utičnicu, kabel, vod, utikač i Nedostaje mrežni napon osigurač, prema potrebi popravak kod električara Uređaj ne Uključivač/ isključivač ( starta pokvaren Popravak u servisnoj službi Ugljene četke istrošene Motor pokvaren Crijevni sustav ( 13/14) ili Odstranite začepljenja ili blokade mlaznice (...
 • Seite 24: Garancija

  Garancija Opseg garancije Uređaj je brižljivo proizveden prema stro- Poštovani kupci, gim smjernicama o kvaliteti i prije isporuke Vi dobivate na ovaj uređaj garanciju od je savjesno ispitan. 3 godine od datuma kupnje. U slučaju nedostataka ovoga proizvoda, Garancijska usluga vrijedi za greške ma- Vama pripadaju zakonska prava prema terijala ili proizvodnje.
 • Seite 25: Servis Za Popravke

  Service-Center možete poslije dogovora s našom Služ- bom za kupce, uz prilaganje dokaza Servis Hrvatska o kupnji (blagajnički račun) i podatka, u čemu se sastoji nedostatak i kada je Tel.: 0800 777 999 nastao, bez plaćanja poštarine poslati E-Mail: grizzly@lidl.hr IAN 270424 na Vama priopćenu adresu servisa.
 • Seite 26: Introducere

  Cuprins Introducere Introducere ........ 26 Felicitări pentru achiziţia noului Dvs. aparat. Utilizare ........26 Aţi luat o decizie înţeleaptă și aţi achiziţio- Descriere generală ..... 27 nat un produs valoros. Inventar de livrare......27 Acest aparat a fost verificat din punct de Descrierea modului de funcţionare ..
 • Seite 27: Descriere Generală

  Descriere generală Privire de ansamblu Carcasă Imaginile pot fi vizualizate pe an- terioară și spate rabatabilă. 1 Unitate motor 2 Mâner Inventar de livrare 3 Conector/Deconector 4 4 Porturi de atașare a accesorii- Despachetaţi aparatul și verificaţi conţinutul. Aparatul este dotat cu unitate de motor 5 Conectare aspirator montată...
 • Seite 28: Pictograme Pentru Utilizarea Duzelor Și A Filtrelor

  Pictograme pentru utilizarea În timpul procesului de dezvoltare, pot fi duzelor și a filtrelor aduse modificări tehnice și optice, fără informare prealabilă. Astfel, măsurile, Duză pentru aspirarea covoarelor. indiciile și instrucţiunile stipulate în acest manual de operare nu oferă nicio garanţie. Duză...
 • Seite 29: Instrucţiuni Generale De Siguranţă

  Instrucţiuni generale de orat, nu puneţi aparatul în funcţiune. siguranţă • În cazul în care cablul conector al acestui aparat este deteriorat, trebuie Atenţie! La folosirea de aparate să contactaţi fabricantul, reprezentantul acestuia sau o persoană autorizată în electrice trebuie luate următoarele măsuri principale de protecţie pen- acest sens, pentru a evita orice pericol.
 • Seite 30: Asamblare

  Operare poate fi astfel deteriorat. • Folosţi doar piese de schimb și acce- sorii livrate și recomandate de centrul Desfășuraţi complet furtunul de aspi- nostru de service (vezi „Piese de raţie ( 13) pentru lucru. schimb/Accesorii”). Utilizarea altor Conectare/Deconectare tipuri de piese de schimb duce la pier- derea automată...
 • Seite 31: Aspirarea Lichidelor

  Aspirarea lichidelor Opţional se poate achiziţiona și un filtru de umplere, care poate fi utili- 1. Pentru aspirarea de lichide sau apă, zat în locul filtrului de material textil montaţi filtrul de spumă (15) pe coșul din furnitură (a se vedea „Piese de de filtrare (21).
 • Seite 32: Funcţia De Suflantă

  Pentru aceste prafuri fine recomandăm uti- murdăriei cu o lavetă umedă. lizarea următoarei combinații de filtru dis- • Spălaţi filtrul de spumă ( 15) cu apă ponibile opțional (vezi „Piese de schimb/ fierbinte și săpun și apoi lăsaţi să se Accesorii”): usuce.
 • Seite 33: Reciclare/Protecţia Mediului Înconjurător

  Reciclare/Protecţia mediului înconjurător Predaţi aparatul, accesoriile și ambalajul către o unitate de reciclare ecologică. Dispozitivele electrice nu trebuie aruncate în deșeurile casnice. Predaţi aparatul către o unitate de reciclare. Componentele plastice și metalice folosite pot fi colectate separat, contribuind la efici- entizarea procesului de reciclare.
 • Seite 34: Piese De Schimb/Accesorii

  Piese de schimb/Accesorii Piese de schimb şi accesorii sunt disponibile pe site-ul www.grizzly-service.eu Dacă nu dispuneţi de Internet, vă rugăm să contactaţi telefonic Centrul de service (vezi „Service-Center“ pagina 37). Ţineţi la îndemână numerele de comandă specificate mai jos. Poz. Poz.
 • Seite 35: Identificare Defecţiuni

  Identificare defecţiuni Problemă Cauză posibilă Eliminare eroare Verificaţi priza, cablul, furtunul, ștecherul și siguranţa, eventual Tensiune de reţea - lipsește contactaţi un specialist în acest scop Aparatul nu Conector/Deconector pornește defect Reparaţie efectuată de serviciul pentru clienţi Perie de cărbuni uzată Motor defect Sistem de furtunuri 13/14)
 • Seite 36: Garanţie

  Garanţie Conţinutul garanţiei Aparatul este fabricat în conformitate cu Stimată clientă, stimate client, standarde de calitate foarte înalte și este Pentru acest aparat veţi primi 3 ani de ga- testat în detaliu înainte de livrare. ranţie, de la data achiziţiei. În cazul în care aparatul este deteriorat, Dreptul la garanţie este valabil pentru aveţi dreptul legal de a solicita compen-...
 • Seite 37: Reparaţii-Service

  Service-Center lipsuri, contactaţi imediat, telefonic sau prin e-mail, departamentul de service Service România menţionat mai jos. Veţi primi informaţii suplimentare referitoare la modalitatea Tel.: 0800896637 de soluţionare a reclamaţiei Dvs. E-Mail: grizzly@lidl.ro IAN 270424 • Produsul evaluat ca fiind defect, în urma consultării cu serviciul nostru Importator de relaţii cu clienţii, poate fi expediat...
 • Seite 38: Увод

  Съдържание Увод Увод ............38 Сърдечно Ви честитим закупуването на Употреба ..........38 Вашия нов уред. По такъв начин Вие сте Общо описание ........39 избрали един висококачествен продукт. Обем на доставка ......39 По време на производството уредът е Преглед ........... 39 проверяван...
 • Seite 39: Общо Описание

  Преглед Забранено е изсмукването на горими, експлозивни или вредни за здравето Корпус материали. 1 моторна глава Производителят не носи отговорност за 2 дръжка за носене повреди в резултат на неправилна упо- 3 копче за включване/ изключване треба или грешно обслужване. 4 4 порта...
 • Seite 40: Описание На Работата

  Технически данни Описание на работата Уредът е оборудван със стабилен Номинално пластмасов резервоар за поемане на напрежение ...220-240 V~, 50/60 Hz мръсотията. Ходовите ролки позволяват Номинална консумация голяма маневреност на уреда. При мок- /Инсталирана мощност ....1300 W ро изсмукване се извършва изключване Клас...
 • Seite 41: Символи В Упътването

  Символи в упътването на главата. Има опасност от нараня- ване. Знак за опасност с данни за предпазване от вреди за хора- Така ще избегнете злополуки и нара- та или материални щети. нявания от токов удар: • Внимавайте мрежовия кабел да не Заповеден...
 • Seite 42: Сглобяване

  • Свържете уреда само с контакт с стати болтове (7a). предпазител от най-малко 16A. 3. Поставете филтъра: • Включете уреда в контакт с дефект- - Филтър от пенопласт за мок- нотокова защита (FI-прекъсвач) с ро изсмукване ( 15). номинален утечен ток не повече от - Текстилен...
 • Seite 43: Мокро Почистване

  за отстраняване на упорити замърся- Ако излиза пяна или течност, вания. веднага изключете уреда. • Натиснете пластините вдясно и Сухо почистване вляво на накрайника за пода ( 18) и свалете приставката ( 19). При закупуване на уреда фил- Фините повърхности могат да се търната...
 • Seite 44: Функция За Издухване

  Почистване/поддръжка филтърната торбичка трябва да обхваща напълно съединителната шийка на всмукателния накрайник. Издърпайте захранващия кабел. Има опасност от нараняване по- Като опция може да се закупи ради токов удар. филтърна торбичка за фин прах от флис, която да се използва Преди...
 • Seite 45: Съхранение

  Съхранение Изхвърляне/защита на околната среда - За съхранение навийте за- хранващия кабел (9) около Изхвърлете уреда принадлежностите държача (8) на гърба на уре- и опаковката на преработка, която не да. вреди на околната среда. Фиксирайте захранващия кабел с приложената кабелна Електрическите...
 • Seite 46: Резервни Части/Принадлежности

  Резервни части/Принадлежности Резервни части и принадлежности можете да получите на адрес www.grizzly-service.eu Ако нямата Интернет, моля обърнете се по телефона към Сервизния център (вижте „Service-Center” страница 49). Пригответе посочените по-долу номера за поръчка. Поз. Поз. Наименование Употреба Каталожен ъководство Технически №...
 • Seite 47: Търсене На Повреди

  Търсене на повреди Проблем Възможна причина Отстраняване на повредата Проверете контакта, кабела, щеп- Липсва мрежово напрежение села и предпазителя, при нужда ремонт от електроспециалист Уредът не Копче за включване/изключва- тръгва не дефектно Ремонт от сервиз Въглеродни четки износени Мотор дефектен Системата...
 • Seite 48: Гаранция

  Гаранция на гаранционния срок са срещу запла- щане. Уважаеми клиенти, за този уред получавате 3 години гаран- Обхват на гаранцията Уредът е произведен грижливо според ция от датата на покупката. При дефект на продукта имате за- строгите изисквания за качество и до- конови...
 • Seite 49: Ремонтен Сервиз

  (IAN 270424) като доказателство за указание за дефекта. покупката. Уредите, изпратени с неплатени транс- • Вземете артикулния номер от фа- портни разходи – с наложен платеж, бричната табелка. като експресен или друг специален то- • При възникване на функционални вар – не се приемат. или...
 • Seite 50: Εισαγωγή

  Περιεχόμενα Εισαγωγή Εισαγωγή ..........50 Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας συ- Χρήση ...........50 σκευής σας. Προτιμήσατε να αγοράσετε Γενική περιγραφή ........51 ένα προϊόν ανώτερης ποιότητας. Περιεχόμενο συσκευασίας ....51 Η ποιότητα αυτής της συσκευής ελέγχθηκε Επισκόπηση ........51 κατά τη διάρκεια της παραγωγής, αλλά και Περιγραφή...
 • Seite 51: Γενική Περιγραφή

  Επισκόπηση   . Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκλήθηκαν λόγω μη ενδεδειγμένης χρήσης ή λόγω Περίβλημα εσφαλμένου χειρισμού. 1 Περίβλημα κινητήρα 2 Χειρολαβή μεταφοράς Γενική περιγραφή 3 Διακόπτης ενεργοποίησης/απε- νεργοποίησης 4 Θέσεις για αξεσουάρ Θα βρείτε τις απεικονίσεις στην 5 Σύνδεση...
 • Seite 52: Περιγραφή Λειτουργίας

  Περιγραφή λειτουργίας Φίλτρο για την αναρρόφηση λε- πτής σκόνης όπως π.χ. σκόνης Η ηλεκτρική σκούπα υγρού και στεγνού πέτρας και ξύλου. καθαρισμού είναι εξοπλισμένη με γερό Τεχνικά στοιχεία πλαστικό δοχείο για την συλλογή των ακαθαρσιών. Οι τροχοί επιτρέπουν τη μέγιστη δυνατή ευελιξία της συσκευής. Ονομαστική...
 • Seite 53: Σύμβολα Στις Οδηγίες

  Σύμβολα στις οδηγίες        .   Σύμβολα κινδύνου με στοιχεία για . την πρόληψη προσωπικών και υλι- Έτσι θα αποφύγετε ατυχήματα κών ζημιών. και τραυματισμούς οφειλόμενα σε Σύμβολο υποχρέωσης (στη θέση του ηλεκτροπληξία: συμβόλου...
 • Seite 54: Οδηγίες Συναρμο-Λόγησης

  τη με διάταξη προστασίας ρεύματος 2. Βάλτε τα πόδια (7) και στερεώ- διαρροής (διακόπτης RCD) με το στε τα με τις συμπαραδιδόμενες ονομαστικό ρεύμα διαρροής να μην σταυρόβιδες (7a). ξεπερνάει τα 30 mA. 3. Τοποθετήστε μέσα το φίλτρο. - Φίλτρο από αφρώδες υλικό για Έτσι...
 • Seite 55: Υγρή Αναρρόφηση

  Μπεκ δαπέδου ( 18) χωρίς κεφαλή     , 19):       για υγρό και στεγνό καθαρισμό σε μοκέτες, ,    για απομάκρυνση επίμονων ακαθαρσιών. .        •...
 • Seite 56: Φύσημα

  3. Περάστε τη σακούλα χάρτινου φίλτρου Για εκφύσηση τοποθετήστε το σωλήνα (17) με την κοντή γλώσσα προς τα αναρρόφησης (13) στη σύνδεση (11) στην επάνω πάνω από το στόμιο αναρρό- κεφαλή του κινητήρα. φησης που βρίσκεται στο εσωτερικό Καθαρισμός/συντήρηση (23) (βλέπε βέλος ).
 • Seite 57: Συντήρηση

  Απόσυρση/προστασία του Συντήρηση περιβάλλοντος • Η συσκευή δεν χρειάζεται συντήρηση. Αποσύρετε συσκευή, εξαρτήματα και Αποθήκευση συσκευασία με οικολογικό τρόπο ανακύ- κλωσης. - Για τη φύλαξη τυλίξτε τον αγωγό σύνδεσης δικτύου (9) γύρω από Μην πετάτε τις ηλεκτρικές συσκευ- τη συγκράτηση (8) στην πίσω ές...
 • Seite 58: Ανταλλακτικά/Αξεσουάρ

  Ανταλλακτικά/Αξεσουάρ Ανταλλακτικά και αξεσουάρ μπορείτε να βρείτε στη σελίδα www.grizzly-service.eu Εάν δεν έχετε Internet, απευθυνθείτε τηλεφωνικά στο Κέντρο Σέρβις (βλέπε «Service-Center» στη σελίδα 61). Να έχετε πρόχειρους τους αριθμούς παραγγελίας που αναφέρονται πιο κάτω. Ap. Επί Χαρακτηρισμός Χρήση Αρ. - είδους Οδηγιών...
 • Seite 59: Ανίχνευση Βλαβών

  Ανίχνευση βλαβών Πρόβλημα Πιθανή αιτία Παραμερισμός βλαβών Έλεγχος πρίζας, καλωδίων, αγω- γών , φις και ασφάλειας, ενδεχομέ- Έλλειψη τάσης δικτύου νως επισκευή από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο Η συσκευή δεν παίρνει μπρο- Ο διακόπτης ON/OFF ( στά είναι ελαττωματικός Επισκευή μέσω της υπηρεσίας Φθαρμένο...
 • Seite 60: Εγγύηση

  Εγγύηση ραίτητες μετά τη λήξη της εγγύησης επιβα- ρύνεστε με τις σχετικές δαπάνες. Αξιότιμη πελάτισσα, αξιότιμε πελάτη, για τη συσκευή αυτή σας προσφέρουμε εγ- Έκταση της εγγύησης Η συσκευή κατασκευάστηκε βάσει αυστη- γύηση 3 ετών από την ημερομηνία της αγο- ράς.
 • Seite 61: Σέρβις Επισκευής

  πρώτα με το πιο κάτω αναφερόμενο σαν ογκώδη αντικείμενα, ή με άλλο ειδικό τμήμα εξυπηρέτησης πελατών τηλεφω- τρόπο - δεν θα γίνονται δεκτές. νικά ή με e-mail. Εκεί θα σας δοθούν Την απόρριψη των ελαττωματικών σας περισσότερες πληροφορίες για τον δια- συσκευών...
 • Seite 62: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........62 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......62 ein hochwertiges Produkt entschieden. Allgemeine Beschreibung ...63 Dieses Gerät wurde während der Pro- Lieferumfang/Zubehör ....63 duktion auf Qualität geprüft und einer Übersicht ........63 Endkontrolle unterzogen.
 • Seite 63: Allgemeine Beschreibung

  Übersicht den gewerblichen Dauereinsatz konzipiert. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die Gehäuse durch bestimmungswidrigen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht wurden. 1 Motorkopf 2 Tragegriff Allgemeine 3 Ein-/Ausschalter Beschreibung 4 4 Aufsteckports für Zubehör 5 Anschluss Saugen 6 Schmutzbehälter Die Abbildungen finden Sie auf 7 4 Füße mit Laufrollen und Zube- der vorderen und hinteren Aus- höraufnahmen...
 • Seite 64: Funktionsbeschreibung

  Technische Daten Funktionsbeschreibung Das Gerät ist mit einem stabilen Kunststoff- Bemessungsspannung ..220-240 V~, behälter zur Schmutzaufnahme ausgestat- 50/60 Hz tet. Die Laufrollen erlauben eine große Bemessungsaufnahme Wendigkeit des Gerätes. Beim Nass-Sau- (Anschlussleistung) ..... 1300 W gen erfolgt die Abschaltung des Saug-Luft- Schutzklasse ........
 • Seite 65: Bildzeichen In Der Anleitung

  Bildzeichen in der Anleitung • Düsen und Saugrohr dürfen beim Ar- beiten nicht in Kopfhöhe kommen. Es Gefahrenzeichen mit Anga- besteht Verletzungsgefahr. ben zur Verhütung von Per- sonen- oder Sachschäden. So vermeiden Sie Unfälle und Ver- letzungen durch elektrischen Schlag: Gebotszeichen (anstelle des Aus- •...
 • Seite 66: Zusammenbau

  nung mit den Angaben des Typenschil- 1. Schrauben Sie den Tragegriff des übereinstimmt. (2) mit den beiliegenden Kreuz- • Schließen Sie das Gerät nur an eine schlitzschrauben (2a) fest. Steckdose an, die mit mindestens 16 A 2. Stecken Sie die Füße (7) auf und abgesichert ist.
 • Seite 67: Nass-Saugen

  Stellen Sie sich nicht in das Bodendüse ( 18) ohne abzusaugende Wasser. Gefahr Steckaufsatz ( 19): durch elektrischen Schlag. zum Nass- und Trockensaugen von Tep- pichböden, zum Entfernen von hartnäcki- Ist der Schmutzbehälter voll, gem Schmutz. schließt ein Schwimmer die Sau- göffnung, der Saugvorgang wird •...
 • Seite 68: Blasfunktion

  Reinigung/Wartung Papierfilterbeutel einsetzen 2. Knicken Sie die seitlichen Laschen (22) am Papierfilterbeutel (17) an der Perfo- Ziehen Sie den Netzstecker. ration nach unten. Es besteht Verletzungsgefahr durch 3. Stülpen Sie den Papierfilterbeutel elektrischen Schlag. (17) mit der kurzen Lasche (22) nach oben über den innen liegenden Ein- Kontrollieren Sie das Gerät vor saugstutzen (23) (siehe Pfeil...
 • Seite 69: Aufbewahrung

  Aufbewahrung Entsorgung/ Umweltschutz - Zur Aufbewahrung wickeln Sie die Netzanschlussleitung (9) um Führen Sie Gerät, Zubehör und Verpa- die Halterung (8) auf der Rück- ckung einer umweltgerechten Wiederver- seite des Gerätes. wertung zu. Fixieren Sie die Netzanschluss- leitung mit beiliegendem Ka- Elektrogeräte gehören nicht in den belclip (9a).
 • Seite 70: Ersatzteile/Zubehör

  Ersatzteile/Zubehör Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie unter www.grizzly-service.eu Sollten Sie kein Internet haben, so wenden Sie sich bitte telefonisch an das Service-Center (siehe „Service-Center“ Seite 73). Halten Sie die unten genannten Bestellnummern bereit. Position Position Bezeichnung Einsatz Bestell-Nr. Betriebs- Explosions- anleitung zeichnung Motorkopf...
 • Seite 71: Fehlersuche

  Fehlersuche Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Steckdose, Netzanschlussleitung, Leitung, Stecker und Sicherung Netzspannung fehlt prüfen, ggf. Reparatur durch Elektrofachmann Gerät startet nicht Ein-/Ausschalter ( 3) defekt Reparatur durch Kundendienst Kohlebürsten abgenutzt Motor defekt Verstopfungen und Blockierungen Saugschlauch ( 13/14) oder beseitigen Düsen ( 18/20) verstopft Saugrohr richtig zusammenset-...
 • Seite 72: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 73: Reparatur-Service

  Service-Center • Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten kontaktieren Sie Service Deutschland zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per Tel.: 0800 54 35 111 E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 270424 formationen über die Abwicklung Ihrer Reklamation.
 • Seite 74: Translation Of The Original Ec Declaration Of Conformity

  We hereby declare that the Ovime potvrđujemo da mokro-/suhi usisavač wet & dry vacuum cleaner serije PNTS 1300 C3 model series PNTS 1300 C3 Serijski broj Serial no. 201506000001 - 201511075156 201506000001 - 201511075156 odgovara sljedećim odgovarajućim direktiva-...
 • Seite 75: Traducerea Declaraţiei Originale De Conformitate Ce

  CE Prin prezenta confirmăm, că С настоящото потвърждаваме, че Aspirator umed/uscat прахосмукачката за мокро и сухо seria PNTS 1300 C3 почистване серия PNTS 1300 C3 Numărul serial Сериен номер 201506000001 - 201511075156 201506000001 - 201511075156 corespunde următoarelor prevederi UE re- отговаря...
 • Seite 76: Μετάφραση Της Πρωτότυπης Υγρών Και Σκόνης Στον Ιδιωτικό Τομέα Δήλωσης Συμμόρφωσης Ce

  φωσης CE Με την παρούσα βεβαιώνουμε ότι η Hiermit bestätigen wir, dass der Nass- und Trockensauger σκούπα υγρών και σκόνης σειρά κατασκευής PNTS 1300 C3 Baureihe PNTS 1300 C3 Αριθμός σειράς Seriennummer 201506000001 - 201511075156 201506000001 - 201511075156 ανταποκρίνεται στις ακόλουθες Οδηγίες της...
 • Seite 77: Exploded Drawing

  Exploded Drawing • Eksplozivni crtež Schemă de explozie • Explosionszeichnung Технически чертеж • Επί μέρoυς σχεδιαγράμματα PNTS 1300 C3 informative, informativno, informativ, информативен, ενημερωτικό 2015-08-05_rev02_gs...
 • Seite 80 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 D-63762 Großostheim Last Information Update · Stanje informacija Versiunea informaţiilor · Актуалност на информацията · Έκδοση των πληροφοριών Stand der Informationen: 07 / 2015 Ident.-No.: 72080467072015-HR / RO / BG / GR IAN 270424...