Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PNTS 1300 C3 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

WET & DRY VACUUM CLEANER PNTS 1300 C3
WET & DRY VACUUM CLEANER
Translation of the original instructions
SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ
Az originál használati utasítás fordítása
VYSAVAČ NA SUCHÉ A MOKRÉ VYSÁVÁNÍ
Překlad originálního provozního návodu
NASS- / TROCKENSAUGER
Originalbetriebsanleitung
IAN 270424
ODKURZACZ DO PRACY NA MOKRO I SUCHO
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi
SESALNIK ZA MOKRO IN SUHO SESANJE
Prevod originalnega navodila za uporabo
VYSÁVAČ NA SUCHÉ A MOKRÉ VYSÁVANIE
Preklad originálneho návodu na obsluhu

Werbung

loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PNTS 1300 C3

 • Seite 1 WET & DRY VACUUM CLEANER PNTS 1300 C3 WET & DRY VACUUM CLEANER ODKURZACZ DO PRACY NA MOKRO I SUCHO Translation of the original instructions Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ SESALNIK ZA MOKRO IN SUHO SESANJE Az originál használati utasítás fordítása Prevod originalnega navodila za uporabo VYSAVAČ...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Contents Introduction Introduction .........4 Congratulations on the purchase of your Application ........4 new device. With it, you have chosen a General description ......5 high quality product. Contents ..........5 During production, this equipment has Functional description .......5 been checked for quality and subjected Overview ........5 to a final inspection.
 • Seite 5: General Description

  General description Overview Housing The illustration of the principal functioning parts can be found on 1 Motor housing the front and back foldout pages. 2 Carrying handle 3 On/off switch Contents 4 4 attachment ports for accesso- ries Unpack the appliance and check that it is 5 Suction connection complete.
 • Seite 6: Pictograms Regarding The Use Of Nozzles And Filters

  Pictograms regarding the mation and statements provided in these use of nozzles and filters Operating Instructions are therefore subject to amendment. Legal claims which are Nozzle to vacuum carpets. based on the Operating Instructions can therefore not be recognised. Nozzle to vacuum smooth surfaces Safety information and hard floor surfaces.
 • Seite 7 To avoid accidents and injuries: - when you are carrying out cleaning or maintenance work or replacing • Never leave a machine which is ready for operation unattended at the work- accessories; place. - when the power or extension cable is damaged;...
 • Seite 8: Assembly

  Assembly Nozzle usage Floor nozzle ( 18) with insert at- Pull out the mains plug. tachment ( 19): This will prevent danger of injury from electric shock. for wet and dry vacuuming of smooth sur- faces and fitted carpets. The appliance is supplied with the Floor nozzle ( 18) without insert textile filter bag (...
 • Seite 9: Dry Vacuuming

  If the waste container is full, a float A fine dust filter bag made of micro closes the suction opening, and the filter fleece is also optionally avail- vacuum operation is interrupted. able, which can be used in place Switch off the machine and empty of the included paper filter bag (see the waste tank.
 • Seite 10: Cleaning The Appliance

  Cleaning the appliance - Store the appliance in a dry place and out of reach of chil- Never hose the appliance down dren. with water. Never use aggressive Disposal/Environmental cleaning agents or solvents. This could damage the appliance. protection • After use, empty the waste tank ( Be environmentally friendly.
 • Seite 11: Replacement Parts/Accessories

  Replacement parts/Accessories Spare parts and accessories can be obtained at www.grizzly-service.eu If you do not have internet access, please contact the Service Centre via telephone (see “Service-Center” Page 14). Please have the order number mentioned below ready. Position Position Description Order No.
 • Seite 12: Trouble Shooting

  Trouble shooting Problem Possible cause Fault correction Check plug socket, cable, line, plug and fuse, where appropri- Mains voltage is not present ate, repair through electrical specialist Device does not start Defective on/off switch Repair through customer service Worn carbon brushes Defective motor Hose system ( 13/14) or...
 • Seite 13: Guarantee

  Guarantee Guarantee Cover The equipment has been carefully pro- Dear Customer, duced in accordance with strict quality This equipment is provided with a 3-year guidelines and conscientiously checked prior to delivery. guarantee from the date of purchase. In case of defects, you have statutory rights against the seller of the product.
 • Seite 14: Repair Service

  Service-Center • After consultation with our customer service, a product recorded as defec- Service Great Britain tive can be sent postage paid to the service address communicated to you, Tel.: 0871 5000 720 with the proof of purchase (receipt) (£ 0.10/Min.) and specification of what constitutes E-Mail: grizzly@lidl.co.uk IAN 270424...
 • Seite 15: Wstęp

  Spis tresci Wstęp Wstęp ........15 Przeznaczenie ......15 Gratulujemy zakupu nowego urządzenia. Opis ogólny ....... 16 Zdecydowali się Państwo na zakup warto- Zawartość opakowania ....16 ściowego produktu. Niniejsze urządzenie Przegląd ........16 sprawdzono w trakcie produkcji pod kątem Opis działania .......
 • Seite 16: Opis Ogólny

  Przegląd Wciąganie odkurzaczem substancji pal- nych, wybuchowych lub szkodliwych dla Obudowa zdrowia jest niedozwolone. Producent nie odpowiada za szkody wywołane niezgod- 1 Obudowa silnika nym z przeznaczeniem stosowaniem lub 2 Uchwyt do przenoszenia nieprawidłową obsługą urządzenia. 3 Włącznik/ wyłącznik 4 4 gniazda dla urządzeń dodatko- Opis ogólny wych 5 Króciec ssący...
 • Seite 17: Opis Działania

  Dane techniczne Opis działania Odkurzacz do pracy na mokro i sucho jest Napięcie sieciowe .. 220-240 V~, 50/60 Hz wyposażony w stabilny pojemnik z tworzy- Moc pobierana silnika wa sztucznego i zbiornik na zabrudzenia. (moc przyłączowa)..... 1300 W Rolki umożliwiają dużą zwrotność urzą- Klasa zabezpieczenia ......
 • Seite 18: Symbole Zawarte W Instrukcji

  Symbole zawarte w instrukcji (ługi). Niebezpieczeństwo zranienia. Znaki niebezpieczeństwa z in- • Podczas pracy dysza i rura ssąca nie formacjami dot. zapobiegania mogą się znaleźć na wysokości głowy. wypadkom. Niebezpieczeństwo zranienia. W ten sposób unikniesz wypad- Znaki nakazowe (wyjaśnienie ków i zranień wskutek porażenia nakazu zamiast wykrzyknika) z prądem: informacjami dot.
 • Seite 19: Składanie

  Składanie sieciowego lub przesunięcia urządze- nia. Przewód zasilający chronić przed wysokimi temperaturami, kontaktem z Wyjmij wtyczkę urządzenia z olejem i ostrymi krawędziami. gniazdka Niebezpieczeństwo pora- • Uważaj, by napięcie sieciowe było żenia prądem elektrycznym. zgodne z danymi znajdującymi się na tabliczce znamionowej.
 • Seite 20: Zastosowanie Końcówek

  Wyłączenie odkurzacza: wypompować wodę. Włącznik/ wyłącznik ( 3) w pozycję 3. Zbiornik zanieczyszczeń opróżniać „O“. natychmiast po odkurzaniu, ponieważ nie jest on skonstruowany do przecho- Zastosowanie końcówek wywania płynów (patrz „Czyszczenie/ konserwacja“). Końcówka do podłogi ( 18) z na- sadką ( 19): Nie wchodzić...
 • Seite 21: Wydmuchiwanie

  Wydmuchiwanie Zakładanie filtra tkaninowego 1. Nałożyć filtr włókninowy (16) na kosz filtra (21). Funkcję przedmuchiwania zaleca się bez zastosowania filtra. Zakładanie filtra papierowego 2. Odegnij boczne języki (22) worka filtra Do dmuchania podłączyć wąż (13) do papierowego (17) wzdłuż perforowanej króćca (11) głowicy silnika.Oczyszczanie, linii na dół.
 • Seite 22: Konserwacja

  Utylizacja, ochrona ków zobacz rozdział „Części zamien- ne/Akcesoria “). środowiska • Wytrzepać dostępny opcjonalnie filtr harmonijkowy i oczyścić go pędzlem lub Przekaż urządzenie, jego akcesoria i opa- zmiotką. kowanie do zgodnej z przepisami o ochro- nie środowiska naturalnego utylizacji. Konserwacja Maszyn nie należy wyrzucać...
 • Seite 23: Części Zamienne/Akcesoria

  Części zamienne/Akcesoria Części zamienne i akcesoria można zakupić na www.grizzly-service.eu Jeżeli nie masz dostępu do Internetu, skontaktuj się telefonicznie z Centrum Serwisowym (patrz strona 26 „Sercice-Center”). Miej pod ręką wymienione poniżej numery katalogowe. Pos. Pos. Oznaczenie Przezna- Nr. artykułu Instrukcja Rysunek samo- czenie obsługi...
 • Seite 24: Poszukiwanie Błędów

  Poszukiwanie błędów Problem Możliwa przyczyna Sposób usunięcia Sprawdź gniazdko, przewód, wtyczkę i bezpiecznik, ew. Brak zasilania prądem naprawa przez specjalistę elek- tryka Urządzenie nie uru- Uszkodzony włącznik-wy- chamia się łącznik ( Naprawa w punkcie serwiso- Zużyte szczotki węglowe Uszkodzony silnik Zatkany układ węży ( 13/14) lub końcówki ( Usuń...
 • Seite 25: Gwarancja

  Gwarancja Zakres gwarancji Urządzenie wyprodukowano z zacho- Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie, waniem staranności zgodnie z surowymi na zakupione urządzenie otrzymują Pań- normami jakościowymi i dokładnie spraw- dzono przed wysyłką. stwo 3 lata gwarancji od daty zakupu. W przypadku wad tego produktu przysłu- gują...
 • Seite 26: Serwis Naprawczy

  Service-Center innych wad prosimy o skontaktowanie się z wymienionym niżej działem serwi- sowym telefonicznie lub mailowo. Uzy- Serwis Polska skają Państwo wówczas szczegółowe Tel.: 22 397 4996 informacje na temat realizacji reklama- E-Mail: grizzly@lidl.pl IAN 270424 cji. • Uszkodzony produkt mogą Państwo Importer wysłać...
 • Seite 27: Bevezetö

  Tartalom Bevezetö Bevezetö ........27 Gratulálunk az Ön által megvásárolt új Alkalmazás........ 27 berendezéshez. Ezzel egy kiváló minőségű Általános leírás ......28 termék mellett döntött. Szállítási terjedelem .......28 A jelen készülék minőségét a gyártás Áttekintés ........28 alatt ellenőrizték és alávetették egy végső Működés ........29 ellenőrzésnek.
 • Seite 28: Általános Leírás

  Általános leírás Áttekintés Burkolat Az ábrák az elülső lehajtható oldalon találhatók. 1 Motorház 2 Tartófogantyú Szállítási terjedelem 3 Be-/ kikapcsoló 4 4 feltehető tartó a tartozékokhoz Csomagolja ki a készüléket és ellenőrizze 5 Csatlakozó szívó funkcióhoz teljességét: 6 Szennytároló A készülékre kiszállításkor fel van helyezve 7 4 láb futógörgőkkel és tartozék- a motorfej (lásd 1.).
 • Seite 29: Működés

  Műszaki adatok Működés A száraz-nedves porszívó a szennyeződés Névleges feszültség ..... 220-240 V~, felvétele céljából egy stabil, műanyag- 50/60 Hz ból készült tartállyal van felszerelve. A Névleges felvétel futógörgők lehetővé teszik a készülék jó (csatlakozó-vezeték) ....1300 W fordulékonyságát. Nedves szívásnál egy Védőcsoport ........
 • Seite 30: Az Utasításban Található Szimbólumok

  Az utasításban található szimbólumok Így kerülheti el az áramütés foly- tán bekövetkező baleseteket és a Veszélyre figyelmeztető jel a sérüléseket: személyi sérülések és anyagi • Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel károk elkerülése érdekében. ne sérüljön meg akképp, hogy éles szélű...
 • Seite 31: Összeszerelés

  lakoztassa, amelynek biztosítéka leg- lékbe és a mellékelt csillagfejű alább 16A-os. (7a) csavarokkal rögzítse őket. • A készüléket olyan hibaáramvédő 3. Tegye be a szűrőt: szerkezettel (FI relé) rendelkező csatla- - Habszivacs szűrő nedves szívás- kozó-aljzathoz kell csatlakoztatni, amit hoz ( 15).
 • Seite 32: Nedves Szívás

  Száraz szívás A felhelyezhető toldat nélkül végzett munka felkarcolhatja az érzékeny padlófelületeket. A készülék textil szűrőzsákkal (16) felszerelve kerül kiszállításra. Hézagfúvóka ( 20): hézagok, sarkok és fűtőtestek porszívózá- A száraz porszívózáshoz húzza a textil szű- sához. rőt (16) a szűrőkosárra (21). Nedves szívás Opcionálisan olyan redős szűrő...
 • Seite 33: Fújó Funkció

  Finom por porszívózása: • Használat után ürítse ki a szennytárolót Egyes porszívózási eljárás során (például • Törölje le szennytárolót nedves rongy- festékek és bevonatok csiszolása, falazat gyal. marása és fúrása, kemény fa csiszolása és • Mossa ki a habszivacs szűrőt ( fúrása során) egészségre káros por kelet- szappanos, langyos vízben és hagyja kezhet.
 • Seite 34: Eltávolítás/Környezetvédelem

  Eltávolítás/ környezetvédelem Gondoskodjon a szerszámgép, a tartozék- részek és a csomagolás környezetbarát újra hasznosításáról. Elektromos készülékek nem tartoz- nak a háztartási hulladékba. Adja le a készüléket egy hasznosító tele- pen. A felhasznált műanyag- és fémrészek fajtájuk szerint szétválaszthatók, és újra hasznosíthatók.
 • Seite 35: Alkatrészek/Tartozékok

  Alkatrészek/Tartozékok Pótalkatrészeket és tartozékokat az alábbi honlapon rendelhet: www.grizzly-service.eu Ha nincs internete, úgy telefonon hívja fel szerviz-központunkat (lásd 37. oldal). Tartsa készenlétben a megfelelő rendelési számot. Poz. Poz. Megnevezés Felhasználás Cikk-sz Használati Robbantott utasítás ábra Motorház 91096884 Tartófogantyú 91096886 Szennytároló 91096878 Láb futógörgőkkel és csavar...
 • Seite 36: Hibakeresés

  Hibakeresés Probléma Lehetséges ok Hibaelhárítás Aljzat, kábel, vezeték, dugós csatlakozó és biztosíték ellenőr- Nincs hálózati feszültség zése, esetleg javíttatás villamos- sági szakemberrel Gép nem indul Ki-/bekapcsoló ( 3) hibás Szénkefék kopottak Javíttatás szervizünkben Motorhiba A tömlőrendszer ( 13/14) A dugulásokat és blokkolásokat vagy a fúvókák ( 18/20) eltávolítjuk...
 • Seite 37: Jótállási Tájékoztató

  Nedves-száraz porszívó IAN 270424 A termék típusa: A termék azonosításra alkalmas részeinek meg- határozása: PNTS 1300 C3 A gyártó cégneve, címe és email címe: A szerviz neve, címe és telefonszáma: Szerviz Magyarország Grizzly Tools GmbH & Co. KG Tel.: 0640 102785 Stockstädter Straße 20...
 • Seite 38 A jótállás ideje alatt a fogyasztó kérheti a termék kijavítását, kicserélését, vagy ha a termék nem javítható vagy cserélhető, árleszállítást kérhet, vagy elállhat a szerződés- től és visszakérheti a vételárat. Ha a forgalmazó, vagy szerviz a termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a hibát a forgal- mazó...
 • Seite 39: Predgovor

  Kazalo Predgovor Predgovor ........39 Čestitke ob nakupu vaše nove naprave. Uporaba ........39 Odločili ste se za visokokakovosten izde- Splošen opis ......40 lek. Obseg dobave ....... 40 Kakovost naprave je bila preverjena med Opis funkcij ........40 postopkom proizvodnje in pri končnem Pregled..........
 • Seite 40: Splošen Opis

  Splošen opis Pregled Ohišje Slike najdete na prednji in za- dnji strani pokrova. 1 Ohišje motorja 2 Nosilni ročaj Obseg dobave 3 Stikalo za vklop/izklop 4 4 držala za pribor Napravo vzemite iz embalaže in preverite, 5 Priključek za sesanje ali je popolna: 6 Posoda za umazanijo Naprava je dobavljena z nameščeno glavo...
 • Seite 41: Simboli Za Uporabo Šob, Nastavkov In Filtrov

  Simboli za uporabo šob, Pridržujemo si pravico do tehničnih in nastavkov in filtrov optičnih sprememb zaradi nadaljnjega razvoja brez predhodnega obvestila. Iz Nastavek za sesanje preprog. tega razloga ne jamčimo za mere, navodi- la in podatke, podane v teh navodilih za Nastavek za sesanje gladkih povr- uporabo.
 • Seite 42: Splošna Varnostna Navodila

  Splošna varnostna navodila usposobljen strokovnjak. • Izklopite napravo in izvlecite vtič iz Preberite naslednja varnostna navo- vtičnice: dila, da preprečite nevarnost požara, - če naprave ne uporabljate, - preden jo odprete, električnega udara, osebnih poškodb in materialne škode. - pri čiščenju in vseh vzdrževalnih delih, Za preprečevanje nesreč...
 • Seite 43: Montaža

  Montaža Uporaba šob Talna šoba ( 18) z natičnim na- Izvlecite vtič iz vtičnice. Obstaja stavkom ( 19): nevarnost električnega udara. za mokro in suho sesanje gladkih površin Ob dostavi naprave je filtrska vrečka in preprog. iz blaga ( 16) že nameščena. Talna šoba ( 18) brez natičnega nastavka (...
 • Seite 44: Suho Sesanje

  Ko je posoda za umazanijo polna, (24) na odprtini filtrske vrečke mora plavač zapre sesalno odprtino in povsem obdajati rob (25) na sesalnem sesanje se prekine. Izklopite napravo nastavku. in izpraznite posodo za umazanijo. Kot dodatna oprema je na voljo Če izteka tekočina ali pena, napra- filtrska vrečka za fin, ki ga je mo- vo nemudoma izklopite.
 • Seite 45: Čiščenje/Vzdrževanje

  Čiščenje/vzdrževanje Shranjevanje Izvlecite vtič iz vtičnice.Obstaja - Preden napravo spravite, navijte nevarnost električnega udara. električni priključni kabel (9) okoli držala (8) na hrbtni strani Pred vsako uporabo napravo kon- naprave. trolirajte glede vidnih napak, kot Električni priključni kabel pritrdi- je npr. priključni kabel v okvari. te s priloženo kabelsko sponko V primeru napake del oddajte v (9a).
 • Seite 46: Nadomestni Deli/Pribor

  Nadomestni deli/Pribor Nadomestni deli in pribor so na voljo na spletni strani www.grizzly-service.eu Če nimate dostopa do spleta, pokličite servisni center (glejte stran 47). Navedite ustrezno kataloško številko. Pol. Pol. Oznaka Uporaba Kataloška Navodila Eksplozijska številka za uporabo risba Ohišje motorja 91096884 Nosilni ročaj 91096886...
 • Seite 47: Garancijski List

  Grizzly Tools GmbH & Co. KG, Stockstädter Straße 20, 63762 Großostheim Servis Slovenija: Tel.: 080080917 E-Mail: grizzly@lidl.si (Birotehnika, Hodošček Renata s.p., Lendavska ULICA 23, 9000 Murska Sobota) Garancijski list 1. S tem garancijskim listom jamčimo Grizzly Tools GmbH & Co. KG, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezuje- mo, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanj- kljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oz.
 • Seite 49: Motnje Pri Delovanju

  Motnje pri delovanju Težava Možen vzrok Odpravljanje napake Preverite vtičnico, kabel, napelja- Ni omrežne napetosti. vo, vtič in varovalko. Po potrebi pokličite električarja. Stikalo za vklop/izklop ( Naprava se ne je v okvari. vklopi. Popravilo naj opravi servisna Oglene ščetke so obrabljene. služba.
 • Seite 50: Úvod

  Obsah Úvod Úvod..........50 Blahopřejeme vám ke koupi vašeho nové- Použití ........50 ho přístroje. Rozhodli jste se pro vysoce Obecný popis ......51 kvalitní výrobek. Rozsah dodávky ......51 Kvalita tohoto přístroje byla kontrolována Popis funkce ........51 během výroby a byla provedena také Přehled ..........51 závěrečná...
 • Seite 51: Obecný Popis

  Obecný popis Přehled Skříň Obrázky najdete na přední a zadní výklopní straně. 1 Motorová skříň 2 Přenášecí rukojeť Rozsah dodávky 3 Za-/vypínač 4 4 nástrčné nosiče pro příslušen- Vybalte přístroj a zkontrolujte, zda je kom- ství pletní. Přístroj je dodáván s nasazenou hla- 5 Přípojka sací...
 • Seite 52: Piktogram Pro Nasazení Nástavců A Filtrů

  Piktogram pro nasazení Technické a optické změny mohou být nástavců a filtrů během dalšího vývoje provedeny bez ohlá- šení. Všechny rozměry, pokyny a údaje Nástavec k vysávání koberců. tohoto Návodu k obsluze jsou proto bez záruky. Právní nároky, které budou klade- Nástavec k vysávání...
 • Seite 53 Takto zabráníte nehodám a pora- - jestliže provádíte čisticí anebo údrž- něním: bářské práce nebo když vyměňujete • Nikdy neponechávejte k provozu příslušenství; připravený přístroj na pracovišti bez - jestliže je poškozen elektrický nebo prodlužovací kabel; dohledu. • Přístroj nesmí být použit k odsávání na - po styku s cizími tělesy nebo při ab- osobách a zvířatech.
 • Seite 54: Montáž

  Montáž Použití hubic Hubice na podlahu ( 18) s nástrč- Vybalte přístroj a zkontrolujte jeho úplnost ní násadou ( 19): (viz přehled). Patříčně odkliďte obalový materál. pro mokré a suché vysávání hladkých ploch a koberců. Vytáhněte síťovou zástrčku. Hubice na podlahu ( 18) bez nás- trční...
 • Seite 55: Suché Vysávání

  Vysávání jemného prachu: Je-li nádoba na smetí naplněná, uzavře plovák sací otvor a sací po- -chod se přeruší. Vypněte přístroj a Při určitém typu odsávání (například brou- vyprázdněte nádobu na smetí. šení barev a laků, frézování nebo vrtání do zdí, broušení nebo vrtání tvrdého dřeva) Při výstupu pěny anebo kapaliny může vznikat zdraví...
 • Seite 56: Údržba

  Likvidace/ochrana • Vyčistěte nádobu na smetí vlhkým had- rem. životního prostředí • Vymýjte filtr ( 15) z pěnové hmoty vlážnou vodou a mýdlem a nechte jej Zlikvidujte prosím přístroje, které již nebu- uschnout. dou použitelné, ekologicky. • Vyklepejte látkový filtr ( 16).
 • Seite 57: Náhradní Díly/Příslušenství

  Náhradní díly/Příslušenství Náhradní díly a příslušenství obdržíte na stránkách www.grizzly-service.eu Pokud nemáte internet, tak prosím zavolejte na servisní středisko (viz „ Service-Center “ strana 60). Ujistěte se, že budete mít po ruce níže uvedená čísla objednávky. Pol. Pol. Označení Použití Č.
 • Seite 58: Hledání Chyb

  Hledání chyb Problém Možná příčina Odstranění poruchy Kontrola zásuvky, kabelu, vede- Chybí síťové napětí ní, zástrčky a pojistky, po přípa- dě oprava elektroodborníkem Vadný spínač/vypínač Přístroj nestartuje Oprava servisní službou Opotřebované uhlíky Vadný motor Hadicový systém ( Odstraňte důvody ucpání a blo- 13/14) anebo hubice kování...
 • Seite 59: Záruka

  Záruka Záruční oprava se vztahuje na materiálové nebo výrobní vady. Tato záruka se netýká Vážení zákazníci, dílů výrobku, které jsou vystaveny normál- Na tento přístroj poskytujeme 3letou záru- nímu opotřebení, a lze je považovat za spotřební materiál (např. filtry nebo nástav- ku od data zakoupení.
 • Seite 60: Opravna

  Service-Center pi (pokladní stvrzenky) a po uvedení, v čem závada spočívá a kdy k ní došlo, Servis Česko přeposlat bez platby poštovného na vám sdělenou adresu příslušného ser- Tel.: 800143873 visu. Aby bylo zabráněno problémům E-Mail: grizzly@lidl.cz IAN 270424 s přijetím a dodatečnými náklady, bezpodmínečně...
 • Seite 61: Úvod

  Obsah Úvod Úvod..........61 Gratulujeme Vám k zakúpeniu Vášho Použitie ........61 nového prístroja. Tým ste sa rozhodli pre Všeobecný popis ......62 kvalitný produkt. Rozsah dodávky ......62 Tento prístroj bol počas výroby testovaný Popis funkcie ........62 na kvalitu a podrobený výstupnej kontrole. Prehľad .........62 Tým je zabezpečená...
 • Seite 62: Všeobecný Popis

  Všeobecný popis Prehľad Skriňa Obrázky nájdete na prednej a zadnej výklopnej strane. 1 Púzdro motora 2 Rukoväť na prenášanie Rozsah dodávky 3 Za-/vypínač 4 4 nástrčné nosiče pre príslušen- Prístroj vybaľte a skontrolujte, či je kom- stvo pletný. 5 Prípojka sacej hadice Prístroj sa dodáva s nasadenou hlavou 6 Nádrž...
 • Seite 63: Znaky Pre Používanie Hubíc A Filtrov

  Znaky pre používanie hubíc Technické a optické zmeny môžu byť v a filtrov priebehu ďalšieho vývoja prevedené bez predchádzajúceho ohlásenia. Všetky mie- Hubica na vysávanie kobercov. ry, pokyny a údaje obsiahnuté v tomto návode na obsluhu sú preto bez záruky. Hubica na vysávanie hladkých po- Právne nároky vznesené...
 • Seite 64: Všeobecné Bezpečnostné Pokyny

  Všeobecné Bezpečnostné kazníkom alebo podobne kvalifikovanú pokyny osobu, aby sa vyvarovalo ohrozeniam. • Prístroj vypnite a vytiahnite zástrčku zo Čítajte nasledujúce bezpečnostné zásuvky: - keď prístroj nepoužívate, prepravuje- pokyny, aby sa vylúčili riziká ohľadne ohňa, elektrického úderu, te alebo necháte bez dohľadu; poranenia osôb a vecných škôd: - keď...
 • Seite 65: Montáž

  Obsluha nami autorizovaným servisným stredis- kám. • Dodržujte pokyny pre čistenie a Aby ste mohli pracovať, úplne od- údržbu prístroja. viňte nasávaciu hadicu ( 13). • Uschovávajte prístroj na suchom mieste Zapínanie/Vypínanie a mimo dosahu detí. Montáž Zastrčte zástrčku do zásuvky. Zapnutie vysávača: Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
 • Seite 66: Suché Vysávanie

  Vysávanie s papierovým filtrač- - použite len suchý penový filter; ným vrecúškom: - pri vkladaní natočte trochu okraj fil- tra a pretáčajte ho potom opäť späť. 2. Odsávanie (odčerpávanie): Ponorte Aby sa papierový filter nezapchal nasávaciu hadicu ( 13) na držadle príliš...
 • Seite 67: Funkcia Vyfukovania

  Funkcia vyfukovania Údržba Odporúča sa prevádzka bez použi- • Prístroj si nevyžaduje údržbu. tia filtra. Uloženie Za účelom fúkania nasaďte na prípojku (13) na hlave motora saciu hadicu (11). Pri úschove obmotajte sieťový kábel (9) okolo držiaka (8) na Čistenie/údržba zadnej stene spotrebiča.
 • Seite 68: Náhradné Diely

  Náhradné diely Náhradné diely a príslušenstvo nájdete na strane www.grizzly-service.eu Ak nemáte Internet, kontaktujte sa telefonicky na Service-Center (viď „Service-Center“ strana 71). Dodržiavajte nižšie uvedené objednávacie čísla. Pol. Pol. Označenie Použitie Č. Artiklu Návod na Nákresy obsluhu explózií Púzdro motora 91096884 Rukoväť...
 • Seite 69: Zisťovanie Závad

  Zisťovanie závad problém možná príčina odstránenie závady skontrolovať zásuvku, kábel, vede- chýba sieťové napätie nie, zástrčku a poistku, príp. opra- va elektroodborníkom prístroj nechce na- porucha vypínača ( štartovať opotrebované uhlíkové oprava servisnou službou kefky porucha motora hadicový systém ( odstráňte dôvody upchania a blo- 13/14) alebo hubice ( kovania...
 • Seite 70: Záruka

  Záruka Záruka sa týka materiálových alebo výrob- ných chýb. Táto záruka sa nevzťahuje na Vážená zákazníčka, vážený zákazník, diely produktu, ktoré sú vystavené normál- Pre tento prístroj platí záruka 3 roky od nemu opotrebeniu a preto sa môžu pova- žovať za opotrebované diely (napr. filter dátumu zakúpenia.
 • Seite 71: Servisná Oprava

  Service-Center la, zaslať bez poštovného na adresu servisu, ktorá vám bude oznámená. Servis Slovensko Pre zabránenie dodatočných nákladov a problémov pri prevzatí použite len Tel.: 0850 232001 tú adresu, ktorá vám bude oznámená. E-Mail: grizzly@lidl.sk IAN 270424 Nezasielajte prístroj ako nadmerný tovar na náklady príjemcu, expresne Dovozca alebo s iným špeciálnym nákladom.
 • Seite 72: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........72 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......72 ein hochwertiges Produkt entschieden. Allgemeine Beschreibung ...73 Dieses Gerät wurde während der Pro- Lieferumfang/Zubehör ....73 duktion auf Qualität geprüft und einer Übersicht ........73 Endkontrolle unterzogen.
 • Seite 73: Allgemeine Beschreibung

  Übersicht den gewerblichen Dauereinsatz konzipiert. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die Gehäuse durch bestimmungswidrigen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht wurden. 1 Motorkopf 2 Tragegriff Allgemeine 3 Ein-/Ausschalter Beschreibung 4 4 Aufsteckports für Zubehör 5 Anschluss Saugen 6 Schmutzbehälter Die Abbildungen finden Sie auf 7 4 Füße mit Laufrollen und Zube- der vorderen und hinteren Aus- höraufnahmen...
 • Seite 74: Funktionsbeschreibung

  Technische Daten Funktionsbeschreibung Das Gerät ist mit einem stabilen Kunststoff- Bemessungsspannung ..220-240 V~, behälter zur Schmutzaufnahme ausgestat- 50/60 Hz tet. Die Laufrollen erlauben eine große Bemessungsaufnahme Wendigkeit des Gerätes. Beim Nass-Sau- (Anschlussleistung) ..... 1300 W gen erfolgt die Abschaltung des Saug-Luft- Schutzklasse ........
 • Seite 75: Bildzeichen In Der Anleitung

  Bildzeichen in der Anleitung • Düsen und Saugrohr dürfen beim Ar- beiten nicht in Kopfhöhe kommen. Es Gefahrenzeichen mit Anga- besteht Verletzungsgefahr. ben zur Verhütung von Per- sonen- oder Sachschäden. So vermeiden Sie Unfälle und Ver- letzungen durch elektrischen Schlag: Gebotszeichen (anstelle des Aus- •...
 • Seite 76: Zusammenbau

  nung mit den Angaben des Typenschil- 1. Schrauben Sie den Tragegriff des übereinstimmt. (2) mit den beiliegenden Kreuz- • Schließen Sie das Gerät nur an eine schlitzschrauben (2a) fest. Steckdose an, die mit mindestens 16 A 2. Stecken Sie die Füße (7) auf und abgesichert ist.
 • Seite 77: Nass-Saugen

  Stellen Sie sich nicht in das Bodendüse ( 18) ohne abzusaugende Wasser. Gefahr Steckaufsatz ( 19): durch elektrischen Schlag. zum Nass- und Trockensaugen von Tep- pichböden, zum Entfernen von hartnäcki- Ist der Schmutzbehälter voll, gem Schmutz. schließt ein Schwimmer die Sau- göffnung, der Saugvorgang wird •...
 • Seite 78: Blasfunktion

  Reinigung/Wartung Papierfilterbeutel einsetzen 2. Knicken Sie die seitlichen Laschen (22) am Papierfilterbeutel (17) an der Perfo- Ziehen Sie den Netzstecker. ration nach unten. Es besteht Verletzungsgefahr durch 3. Stülpen Sie den Papierfilterbeutel elektrischen Schlag. (17) mit der kurzen Lasche (22) nach oben über den innen liegenden Ein- Kontrollieren Sie das Gerät vor saugstutzen (23) (siehe Pfeil...
 • Seite 79: Aufbewahrung

  Aufbewahrung Entsorgung/ Umweltschutz - Zur Aufbewahrung wickeln Sie die Netzanschlussleitung (9) um Führen Sie Gerät, Zubehör und Verpa- die Halterung (8) auf der Rück- ckung einer umweltgerechten Wiederver- seite des Gerätes. wertung zu. Fixieren Sie die Netzanschluss- leitung mit beiliegendem Ka- Elektrogeräte gehören nicht in den belclip (9a).
 • Seite 80: Ersatzteile/Zubehör

  Ersatzteile/Zubehör Ersatzteile und Zubehör erhalten Sie unter www.grizzly-service.eu Sollten Sie kein Internet haben, so wenden Sie sich bitte telefonisch an das Service-Center (siehe „Service-Center“ Seite 83). Halten Sie die unten genannten Bestellnummern bereit. Position Position Bezeichnung Einsatz Bestell-Nr. Betriebs- Explosions- anleitung zeichnung Motorkopf...
 • Seite 81: Fehlersuche

  Fehlersuche Problem Mögliche Ursache Fehlerbehebung Steckdose, Netzanschlussleitung, Leitung, Stecker und Sicherung Netzspannung fehlt prüfen, ggf. Reparatur durch Elektrofachmann Gerät startet nicht Ein-/Ausschalter ( 3) defekt Reparatur durch Kundendienst Kohlebürsten abgenutzt Motor defekt Verstopfungen und Blockierungen Saugschlauch ( 13/14) oder beseitigen Düsen ( 18/20) verstopft Saugrohr richtig zusammenset-...
 • Seite 82: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 83: Reparatur-Service

  Service-Center • Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten kontaktieren Sie Service Deutschland zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per Tel.: 0800 54 35 111 E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 270424 formationen über die Abwicklung Ihrer Reklamation.
 • Seite 84: Translation Of The Original Ec Declaration Of Conformity

  WE We hereby declare that the Niniejszym oświadczamy, że: wet & dry vacuum cleaner odkurzacz do pracy na mokro i sucho model series PNTS 1300 C3 typoszereg, PNTS 1300 C3 numer seryjny Serial number 201506000001 - 201511075156 201506000001 - 201511075156 spełnia wymogi odpowiednich Dyrektyw...
 • Seite 85: Az Eredeti Ce Megfelelőségi Nyilatkozat Fordítása

  CE fordítása Ezennel igazoljuk, hogy a S tem potrjujemo, da Száraz-nedves porszívó sesalnik za suho in mokro sesanje kon- gyártási sorozat PNTS 1300 C3 strukční řady PNTS 1300 C3 Sorozatszám Serijska številka 201506000001 - 201511075156 201506000001 - 201511075156 ustreza veljavnim verzijam zadevnih smer- évtől kezdve a következő...
 • Seite 86: Překlad Originálního Prohlášení O Shodě Ce

  CE Potvrdzujeme týmto, že tento Potvrzujeme tímto, že tento vysávač na mokré a suché vysávanie Vysavač na suché a mokré vysávání konstrukční řady PNTS 1300 C3 konštrukčnej série PNTS 1300 C3 Pořadové číslo Poradové číslo 201506000001 - 201511075156 201506000001 - 201511075156 odpovídá...
 • Seite 87: Original Eg-Konformitätserklärung

  Original EG-Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass der Nass- und Trockensauger Baureihe PNTS 1300 C3 Seriennummer 201506000001 - 201511075156 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung entspricht: 2004/108/EG • 2006/95/EG • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte Normen sowie nationale Normen und Bestimmungen angewendet: EN 60335-1:2012 •...
 • Seite 89: Exploded Drawing

  Exploded Drawing • Rysunek samorozwijający Robbantott ábra • Eksplozijska risba Rozvinutý výkres • Výkres náhradných dielov Explosionszeichnung PNTS 1300 C3 informative, pouczający, informatív, informativen, informační, informatívny, informativ 20150804_rev02_gs...
 • Seite 92 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 D-63762 Großostheim Last Information Update · Stan informacji Információk állása · Stanje informacij · Stav informací Stav informácií · Stand der Informationen: 07 / 2015 · Ident.-No.: 72080464072015-4 IAN 270424...