Instrukcja Obsługi - Bestway FAST SET 57289 Benutzerhandbuch

Vorschau ausblenden

Werbung

BASENY
FAST SET
INSTRUKCJA
OBSŁUGI
Opis produktu
Nr. produktu
Wymiary
2.44m x 66cm
#57265
Naziemny zestaw basenu
(8' x 26'')
2.44m x 66cm
#57267
Naziemny zestaw basenu
(8' x 26'')
2.44m x 66cm
#57268
Naziemny zestaw basenu
(8' x 26'')
2.74m x 76cm
#57271
Naziemny zestaw basenu
(9' x 30'')
2.74m x 76cm
#57272
Naziemny zestaw basenu
(9' x 30'')
3.05m x 76cm
#57266
Naziemny zestaw basenu
(10' x 30'')
3.05m x 76cm
#57269
Naziemny zestaw basenu
(10' x 30'')
3.05m x 76cm
#57270
Naziemny zestaw basenu
(10' x 30'')
3.66m x 76cm
#57273
Naziemny zestaw basenu
(12' x 30'')
3.66m x 76cm
#57274
Naziemny zestaw basenu
(12' x 30'')
3.66m x 76cm
#57275
Naziemny zestaw basenu
(12' x 30'')
3.96m x 84cm
#57319
Naziemny zestaw basenu
(13' x 33'')
#57321
3.96m x 84cm
Naziemny zestaw basenu
#57323
(13' x 33'')
3.66m x 91cm
#57309
Naziemny zestaw basenu
(12' x 36'')
3.66m x 91cm
#57278
Naziemny zestaw basenu
(12' x 36'')
3.66m x 91cm
#57263
Naziemny zestaw basenu
(12' x 36'')
3.66m x 91cm
#57277
Naziemny zestaw basenu
(12' x 36'')
#57313
4.57m x 84cm
Naziemny zestaw basenu
#57315
(15' x 33'')
#57316
4.57m x 84cm
Naziemny zestaw basenu
#57318
(15' x 33'')
4.57m x 91cm
#57310
Naziemny zestaw basenu
(15' x 36'')
4.57m x 91cm
#57282
Naziemny zestaw basenu
(15' x 36'')
4.57m x 91cm
#57293
Naziemny zestaw basenu
(15' x 36'')
4.57m x 91cm
#57121
Naziemny zestaw basenu
(15' x 36'')
4.57m x 91cm
#57280
Naziemny zestaw basenu
(15' x 36'')
4.57m x 91cm
#57281
Naziemny zestaw basenu
(15' x 36'')
4.57m x 1.07m
#57311
Naziemny zestaw basenu
(15' x 42'')
4.57m x 1.07m
#57294
Naziemny zestaw basenu
(15' x 42'')
4.57m x 1.22m
#57289
Naziemny zestaw basenu
(15' x 48'')
5.49m x 1.22m
#57291
Naziemny zestaw basenu
(18' x 48'')
Montaż zazwyczaj zajmuje około 10 minut i wymaga 2-3 osób, z wyłączeniem
prac ziemnych i napełniania.
TM
DO SKLEPU
PYTANIA? PROBLEMY?
BRAKUJĄCE CZĘŚCI?
W celu zapoznania się z najczęściej zadawanymi
pytaniami, instrukcjami obsługi, filmami czy w celu zakupu
części zamiennych prosimy o odwiedzenie naszej strony
www.bestway-service.com
Rodzaj zestawu
Akcesoria
/
System filtrowania
System filtrowania
/
System filtrowania
/
System filtrowania
System filtrowania
/
System filtrowania
System filtrowania
/
System filtrowania
/
System filtrowania
System filtrowania
System filtrowania
Drabinka
System filtrowania
System filtrowania
Drabinka
Pokrywa basenu
Osłona od gruntu
/
System filtrowania
Drabinka
System filtrowania
System filtrowania
System filtrowania
Drabinka
Pokrywa basenu
Osłona od gruntu
System filtrowania
Drabinka
Pokrywa basenu
Osłona od gruntu
/
System filtrowania
Drabinka
Pokrywa basenu
Osłona od gruntu
System filtrowania
Drabinka
Pokrywa basenu
Osłona od gruntu
System filtrowania
Drabinka
Pokrywa basenu
Osłona od gruntu
Przed montażem i użyciem basenu przeczytaj dokładnie i ze zrozumieniem wszystkie informacje
zawarte w instrukcji obsługi i postępuj zgodnie z nimi. Ostrzeżenia, instrukcje i wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa obejmują niektóre z zagrożeń powszechnych dla rekreacji wodnej, nie obejmują w
żadnym razie wszystkich możliwych zagrożeń. Przy każdej zabawie w wodzie należy kierować się
zdrowym rozsądkiem i oceną sytuacji. Zachowaj tą informację do późniejszego wglądu.
Bezpieczeństwo osób nie umiejących pływać
- Wymagany jest zawsze ciągły, aktywny i czujny nadzór kompetentnej osoby dorosłej jeśli w
basenie znajdują się słabo pływające lub nieumiejące pływać (pamiętaj, że dzieci poniżej 5 roku
życia są zagrożone w najwyższym stopniu utonięciem).
- Przed każdym użyciem basenu wyznacz kompetentną osobę dorosłą w celu jego nadzoru.
- Osoby słabo pływające lub nieumiejące pływać, podczas korzystania z basenu powinny zakładać
środki ochrony indywidualnej.
- Kiedy basen nie jest używany lub pozostaje bez nadzoru, należy usunąć z niego i jego otoczenia
wszystkie zabawki, aby w ten sposób nie przyciągać uwagi dzieci.
Środki ochrony osobistej
- Aby zapobiec utonięciu, zaleca się zabezpieczenie dostępu dzieci do basenu przy pomocy
odpowiednich urządzeń ochronnych. Aby zapobiec wspinaniu się przez dzieci na zawór wlotowy i
wylotowy, zalecane jest zamontowanie bariery (i zabezpieczenie w razie potrzeby wszystkich drzwi
i okien) zapobiegającej nieupoważnionemu dostępowi do basenu.
- Bariery, pokrywy na basen lub podobne zabezpieczenia stanowią użyteczną pomoc, ale nie
zastępują stałego i kompetentnego nadzoru przez dorosłych.
Sprzęt ratunkowy
- Zaleca się posiadanie sprzętu ratunkowego (np. koła ratunkowego) w pobliżu basenu.
- W pobliżu basenu należy mieć działający telefon oraz listę numerów telefonów ratunkowych.
Bezpieczne korzystanie z basenu
- Zachęcaj wszystkich użytkowników, a szczególnie dzieci do nauki pływania.
- Naucz się podstawowych technik ratowania życia (resuscytacji krążeniowo-oddechowej – CPR) i
regularnie odświeżaj tę wiedzę. Może ona pomóc w uratowaniu życia w nagłym wypadku.
- Naucz wszystkich użytkowników basenu, w tym dzieci, co mają robić w razie niebezpieczeństwa.
- Nigdy nie wskakuj na główkę do płytkiej wody. Może to spowodować poważne obrażenia, a nawet
śmierć.
- Nie korzystaj z basenu po spożyciu alkoholu lub leków, które mogą negatywnie wpływać na
zdolność bezpiecznego korzystania z basenu.
- W przypadku używania pokryw na basen, przed wejściem do basenu zdejmij je całkowicie z
powierzchni wody.
- Chroń użytkowników basenu przed chorobami związanymi z wodą uzdatniając wodę do basenu i
zachowując zasady prawidłowej higieny. Zapoznaj się z wytycznymi dotyczącymi uzdatniania wody
w instrukcji obsługi.
- Chemikalia (np. środki do uzdatniania wody, czyszczące i dezynfekcyjne) trzymaj poza zasięgiem
dzieci.
- Stosuj oznakowanie opisane poniżej. Oznakowanie należy ustawić w widocznym miejscu w
odległości nie większej niż 2 m od basenu.
Nadzoruj dzieci w środowisku wodnym. Nie nurkować.
- Zdejmowane drabinki należy ustawiać na powierzchni poziomej.
- Aby uniknąć obrażeń, powierzchnie dostępne należy regularnie sprawdzać, niezależnie od
materiałów konstrukcyjnych basenu.
- Należy regularnie sprawdzać śruby i wkręty. Aby uniknąć obrażeń należy usuwać odpryski i
wszelkie ostre krawędzie.
UWAGA:
-
Po wypuszczeniu wody, nie pozostawiaj basenu na zewnątrz. Pusty basen może
zostać odkształcony i/lub przemieszczony przez wiatr.
- W przypadku montażu pompy filtrującej, dla uzyskania wskazówek należy zapoznać się z jej
instrukcją obsługi.
OSTRZEŻENIE!
-
Pompy nie wolno używać, kiedy w basenie przebywają ludzie.
- W przypadku stosowania drabinki, dla uzyskania wskazówek należy zapoznać się z jej instrukcją
obsługi.
OSTRZEŻENIE!
-
Używanie basenu jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem
zasad bezpieczeństwa zamieszczonych w instrukcji obsługi i konserwacji. Aby uniknąć utonięć lub
innych poważnych obrażeń, należy zwracać szczególną uwagę na możliwość niespodzianego
wejścia do basenu przez dzieci w wieku poniżej 5 lat. Należy w tym celu zabezpieczyć wejście do
basenu, a kąpiące się dzieci muszą być pod stałym nadzorem osoby dorosłej.
Prosimy o dokładne przeczytanie i zachowanie tego dokumentu do późniejszego wglądu.
Poniżej ukazane części nadają się do basenów wszystkich rozmiarów.
#01
#02
X1
Wykładzina
Super wytrzymała
łata do napraw
Patrz poniższa tabela
Nie nadaje się do
Poniższe części nadają się wyłącznie do
basenu o wymiarach
basenu o wymiarach 5,49m x 1,22m (18'x 48")
5,49m x 1,22m (18' x 48")
#05
#06
X2
Zawór regulacyjny
Korek
#F4D018B-02(niebieski)
#F4H018B-02(zielony)
#F4A018B-02(biały)
43
OSTRZEŻENIE
#03
X2
X1
Adapter węża
Nakrętka zaworu
spustowego
#F1B417
#F4D019B-03A (niebieski)
#F4H019B-03A (zielony)
#F4A019B-03A (biał)
#07
X1
X2
Sitko odpływu basenu
#P6D510
#P61323
#04
X1
#P6D1158 (niebieski)
#P6H1158 (zielony)
#P6A1158 (biały)
#08
X1
Sitko wlewu basenu
#P61317
S-S-003431

Werbung

loading

  Andere Handbücher für Bestway FAST SET 57289

Inhaltsverzeichnis