Parkside PDBNP 14 A1 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
PNEUMATIC BLIND RIVET GUN PDBNP 14 A1
PIŠTOLA ZA SLEPE KOVICE
NA STISNJEN ZRAK
Prevod originalnega navodila za uporabo
PNEUMATICKÁ NITOVACIA
PIŠTOĽ
Preklad originálneho návodu na obsluhu
IAN 285821
PNEU NÝTOVACÍ PISTOLE
Překlad originálního provozního návodu
DRUCKLUFT-BLINDNIETPISTOLE
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PDBNP 14 A1

 • Seite 1 PNEUMATIC BLIND RIVET GUN PDBNP 14 A1 PNEU NÝTOVACÍ PISTOLE PIŠTOLA ZA SLEPE KOVICE Překlad originálního provozního návodu NA STISNJEN ZRAK Prevod originalnega navodila za uporabo PNEUMATICKÁ NITOVACIA DRUCKLUFT-BLINDNIETPISTOLE Originalbetriebsanleitung PIŠTOĽ Preklad originálneho návodu na obsluhu IAN 285821...
 • Seite 2 Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všet- kými funkciami prístroja.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Garancijski list ..20 Nevarnosti na delovnem mestu 8 Prevod izvirne izjave Nevarnosti zaradi hrupa ..9 o skladnosti ..22 │ SI  PDBNP 14 A1  1 ■...
 • Seite 5: Uvod

  PIŠTOLA ZA SLEPE KOVICE NA STISNJEN ZRAK PDBNP 14 A1 Uvod Čestitamo vam ob nakupu nove naprave. Odločili ste se za kakovosten izdelek. Navodila za uporabo so sestavni del tega izdelka. Vsebujejo pomembna navodila za varnost, uporabo in odlaganje naprave med odpadke.
 • Seite 6: Upravljalni Elementi (Sl. A)

  Navoj za posodo za prestrezanje zatičev Pribor (sl. B) Vgradni ključ 10 | 15 | 24 mm Vgradni ključ 14 | 19 mm 4 × 20 kovic (2,4 – 3,2 – 4,0 – 4,8 mm) Posoda za olje 3 nadomestne šobe (2,4 – 3,2 – 4,0 mm) Priključni nastavek 1 m tesnilni trak Posoda za prestrezanje zatičev z montažnim obročem 2 × nadomestni prijemalni čeljusti │ SI  PDBNP 14 A1  3 ■...
 • Seite 7: Vsebina Kompleta

  Izmerjena vrednost hrupa je ugotovljena skladno s standardoma ISO 15744. Vrednotena raven hrupa pri orodju po navadi znaša: Raven zvočnega tlaka: = 76,1 dB (A) Negotovost: = 3 dB Raven zvočne moči: = 87,1 dB (A) Negotovost: = 3 dB │ ■ 4   SI PDBNP 14 A1...
 • Seite 8: Splošna Varnostna

  Pištolo za slepo kovičenje smejo opremljati, nastavljati ali uporab- ljati izključno ustrezno kvalificirani in usposobljeni uporabniki. ■ Te pištole za slepo kovičenje ni dovoljeno spreminjati. Spremembe bi lahko zmanjšale učinkovitost varnostnih ukrepov in povečale tveganje za uporabnike stroja. │ SI  PDBNP 14 A1  5 ■...
 • Seite 9: Nevarnost Zaradi Izvrženih Delov

  Pazite na to, da vaše telo ohranja ravnotežje in da ste v stabilnem položaju. ■ Uporabljajte samo maziva, ki jih priporoča proizvajalec. ■ Uporabljati je treba zaščitna očala, nošenje zaščitnih rokavic in zaščitne obleke se priporoča. │ ■ 6   SI PDBNP 14 A1...
 • Seite 10: Nevarnosti Zaradi Prahu In Hlapov

  ■ Uporabite opremo za zaščito dihal v skladu z navodili svojega delodajalca ali v skladu z zahtevami predpisov o varstvu pri delu in zdravju. │ SI  PDBNP 14 A1  7 ■...
 • Seite 11: Nevarnost Zaradi Ponavljanja Gibov

  ■ Zagotovite, da niso prisotne električne napeljave, plinski cevovodi itd., ki bi lahko v primeru poškodbe pri uporabi stroja predstavljali vir nevarnosti. │ ■ 8   SI PDBNP 14 A1...
 • Seite 12: Nevarnosti Zaradi Hrupa

  ■ Pištolo za slepo kovičenje je treba uporabljati in vzdrževati skladno s priporočili iz teh navodil za uporabo, da se prepreči nepotrebno povečanje tresljajev. │ SI  PDBNP 14 A1  9 ■...
 • Seite 13: Dodatna Varnostna Navodila Za Pnevmatske Stroje

  (ali iz materiala primerljive odpornosti proti udarcem). ■ Poskrbite za to, da ne pride do preseganja najvišjega tlaka, nave- denega na stroju. ■ Strojev na zrak nikoli ne prenašajte za gibko cev. │ ■ 10   SI PDBNP 14 A1...
 • Seite 14: Pred Prvo Uporabo

  – Ročno mazanje Če nimate razpršilnika olja, pred vsakim zagonom naprave oziroma pred daljšimi delovnimi postopki izvedite mazanje. V ta namen kapnite 3–4 kapljice posebnega olja za stisnjeni zrak v odprtino za mazivo │ SI  PDBNP 14 A1  11 ■...
 • Seite 15: Dolivanje Olja

  ♦ Snemite pokrov za priključek stisnjenega zraka ♦ Za zatesnitev ovijte 2 ali 3 sloje tesnilnega traka okoli navoja priključnega nastavka . Privijte priključni nastavek z vgradnim ključem v priključek stisnjenega zraka │ ■ 12   SI PDBNP 14 A1...
 • Seite 16: Uporaba

  Uporabljajte primerne vpenjalne priprave, da preprečite zdrs obdelovancev. ► Če se oskrbovanje s stisnjenim zrakom prekine, takoj spustite sprožilo ► Pred vklopom stroja je treba strojno orodje čvrsto namestiti na obdelovalno površino. │ SI  PDBNP 14 A1  13 ■...
 • Seite 17 Postopek po potrebi ponovite tolikokrat, da se trn v celoti loči od kovice. ♦ Ustrezno ravnajte z nadaljnjimi kovicami , ki jih želite namestiti. ♦ Občasno izpraznite posodo za prestrezanje zatičev ♦ Po koncu vseh del napravo ločite od vira stisnjenega zraka. │ ■ 14   SI PDBNP 14 A1...
 • Seite 18: Vzdrževanje In Čiščenje

  Uporabljajte izključno dele pribora in potrošne materiale velikosti ter tipov, ki jih priporoča proizvajalec pištole za slepo kovičenje. ■ Napravo čistite samo s suho, mehko krpo ali s stisnjenim zrakom. ■ Nikakor ne uporabljajte ostrih in/ali praskajočih sredstev za čiščenje. │ SI  PDBNP 14 A1  15 ■...
 • Seite 19: Menjava Prijemalnih Čeljusti

  Zdaj so dostopni naslednji deli: Os naprave Protimatica Zobata podložka Dvodelni kovinski konus Prijemalni čeljusti ♦ Odvijte dvodelni kovinski konus (E), ki drži prijemalni čeljusti (G), po potrebi z obema vgradnima ključema z osi naprave (A). │ ■ 16   SI PDBNP 14 A1...
 • Seite 20 Zategnite sprednji in zadnji del kovinskega konusa (E2, E1) z obema vgradnima ključema ♦ Ponovno privijte kovinski konus (E) na os naprave (A) in zategnite kovinski konus z vgradnim ključem . Pri tem protimatico (B) pritr- dite z vgradnim ključem │ SI  PDBNP 14 A1  17 ■...
 • Seite 21 . Mero po potrebi prilagodite s prestavitvi- jo protimatice (B). ca. 70 mm ♦ Za privijanje sprednje vtičnice jo pritisnite z rahlim pritiskom stran od navoja in jo ročno privijte. ♦ Z vgradnim ključem zategnite sprednjo vtičnico │ ■ 18   SI PDBNP 14 A1...
 • Seite 22: Odprava Napak

  Embalaža je iz okolju prijaznih materialov. Odvržete jo lahko v lokalne smetnjake za reciklažne materiale. Naprave nikakor ne odvrzite med običajne gospodinjske odpadke! O možnostih za odstranitev neuporabne naprave povprašajte pri svoji občinski ali mestni upravi. │ SI  PDBNP 14 A1  19 ■...
 • Seite 23: Proizvajalec

  4. Kupec je dolžan okvaro javiti pooblaščenemu servisu oziroma se informirati o nadaljnjih postopkih na zgoraj navedeni tele- fonski številki. Svetujemo vam, da pred tem natančno preberete navodila o sestavi in uporabi izdelka. │ ■ 20   SI PDBNP 14 A1...
 • Seite 24 (garancijski list, račun). 11. Ta garancija proizvajalca ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. Prodajalec: Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda │ SI  PDBNP 14 A1  21 ■...
 • Seite 25: Prevod Izvirne Izjave O Skladnosti

  Direktiva o strojih (2006/42/EC) Uporabljeni harmonizirani standardi: EN ISO 11148-10: 2011 Oznaka tipa stroja: Pištola za slepe kovice na stisnjen zrak PDBNP 14 A1 Leto izdelave: 3 – 2017 Serijska številka: IAN 285821 Bochum, 21. 6. 2017 Semi Uguzlu – vodja kakovosti –...
 • Seite 26 ..44 Ohrožení hlukem ..31 Ohrožení v důsledku vibrací . 31 Dodatečné bezpečnostní pokyny pro pneumatické stroje ..32 │ CZ  PDBNP 14 A1  23 ■...
 • Seite 27: Úvod

  PNEU NÝTOVACÍ PISTOLE PDBNP 14 A1 Úvod Blahopřejeme Vám k zakoupení Vašeho nového přístroje. Rozhodli jste se pro vysoce kvalitní výrobek. Návod k obsluze je součástí tohoto vý- robku. Obsahuje důležité informace o bezpečnosti, použití a likvidaci. Před použitím výrobku se seznamte se všemi provozními a bezpeč- nostními pokyny.
 • Seite 28: Ovládací Prvky (Obr. A)

  Příslušenství (viz obr. B) montážní klíč 10 | 15 | 24 mm montážní klíč 14 | 19 mm 4 × 20 nýtů (2,4 – 3,2 – 4,0 – 4,8 mm) olejová nádržka 3 výměnné náustky (2,4 – 3,2 – 4,0 mm) přípojný náustek 1 m těsnicí pásky nádobka pro zachycení kolíků s montážním kroužkem 2 × náhradní čelisti │ CZ  PDBNP 14 A1  25 ■...
 • Seite 29: Rozsah Dodávky

  Naměřená hodnota hluku stanovená podle ISO 1574. Hodnocená typická hladina hluku nástroje je: Hladina akustického tlaku: = 76,1 dB (A) Nejistota: = 3 dB Hladina akustického výkonu: L = 87,1 dB (A) Nejistota: = 3 dB │ ■ 26   CZ PDBNP 14 A1...
 • Seite 30: Všeobecné Bezpečnostní Pokyny Pro Pneumatické

  Pistoli na jednostranně uzavírané nýty by měly seřizovat, nastavovat nebo používat výhradně kvalifikované a zaškolené obsluhující osoby. ■ Tato pistole na jednostranně uzavírané nýty se nesmí upravovat. Změny by mohly snížit účinnost bezpečnostních opatření a zvýšit rizika pro obsluhující osobu. │ CZ  PDBNP 14 A1  27 ■...
 • Seite 31: Ohrožení V Důsledku Odletujících Částí

  Držte stroj správně: Buďte připraveni na působení obvyklých nebo náhlých pohybů – mějte připravené obě ruce. ■ Dbejte na to, aby bylo Vaše tělo v rovnováze a abyste měli bezpečnou stabilitu. ■ Používejte jen maziva doporučená výrobcem. │ ■ 28   CZ PDBNP 14 A1...
 • Seite 32: Ohrožení Prachem A Výpary

  ■ Používejte dýchací přístroje podle pokynů zaměstnavatele nebo jak to vyžadují zdravotní a bezpečnostní předpisy při práci. │ CZ  PDBNP 14 A1  29 ■...
 • Seite 33: Ohrožení V Důsledku Opakovaných Pohybů

  ■ Ujistěte se, že se v okolí nenachází žádná elektrická vedení, rozvody plynu, atd., která by mohla způsobit ohrožení v případě poškození způsobené používáním stroje. │ ■ 30   CZ PDBNP 14 A1...
 • Seite 34: Ohrožení Hlukem

  ■ Pistole na jednostranně uzavírané nýty se smí provozovat a udržo- vat pouze v souladu s doporučeními obsaženými v tomto návodu, aby se zabránilo zbytečnému zesílení vibrací. │ CZ  PDBNP 14 A1  31 ■...
 • Seite 35: Dodatečné Bezpečnostní Pokyny Pro Pneumatické Stroje

  (nebo z materiálu srovnatelné odolnosti proti nárazům). ■ Zajistěte, aby nebyl překročen maximální tlak uvedený na stroji. ■ Se vzduchem pracující stroj nikdy nepřenášejte za hadici. │ ■ 32   CZ PDBNP 14 A1...
 • Seite 36: Před Uvedením Do Provozu

  Pokud nemáte rozprašovací olejničku, proveďte před každým uvedením do provozu resp. při delších pracovních činnostech mazání. Za tím účelem nakapejte 3 – 4 kapky speciálního oleje na stlačený vzduch do otvoru na mazivo │ CZ  PDBNP 14 A1  33 ■...
 • Seite 37: Doplňování Oleje

  že spoušť není zatažená ♦ Sejměte kryt přípojky stlačeného vzduchu ♦ Pro utěsnění oviňte 2 a 3 vrstvy těsnicí pásky kolem závitu přípojného náustku . Našroubujte přípojný náustek montážním klíčem do přípojky stlačeného vzduchu │ ■ 34   CZ PDBNP 14 A1...
 • Seite 38: Obsluha

  V případě přerušení napájení stlačeným vzduchem okamžitě uvolněte spoušť ► Předtím, než se stroj zapne, je třeba strojní nástroj pevně nasadit na obráběné plochy. ♦ Zkontrolujte, zda průměr právě montovaného náustku souhlasí s průměrem trnu zjištěné velikosti nýtu. │ CZ  PDBNP 14 A1  35 ■...
 • Seite 39 ♦ Stejným způsobem postupujte s nýty , které se mají vsadit. ♦ Nádobku pro zachycení kolíků občas vyprázdněte. ♦ Po ukončení veškerých prací odpojte přístroj od zdroje stlačeného vzduchu. │ ■ 36   CZ PDBNP 14 A1...
 • Seite 40: Údržba A Čištění

  ■ Používejte výhradně příslušenství a spotřební materiál doporučený výrobcem doporučených velikostí a typů. ■ Přístroj čistěte pouze suchým měkkým hadříkem nebo stlačeným vzduchem. ■ V žádném případě nepoužívejte agresivní a/nebo abrazivní čisticí prostředky. │ CZ  PDBNP 14 A1  37 ■...
 • Seite 41: Výměna Čelistí

  část kovového kužele (E2, E1). Nyní jsou přístupné následující součásti: A B C osa přístroje pojistná matice ozubená podložka pružina zadní část kovového kužele rozpínací trn čelisti přední část kovového kužele │ ■ 38   CZ PDBNP 14 A1...
 • Seite 42 Po montáži kovového kužele (E) zkontrolujte odstup mezi závitem a kovovým kuželem (E). Ten musí být cca 70 mm. Montážní klíč můžete použít jako pomůcku na měření. Případně rozměr upravte přestavením pojistné matice (B). ca. 70 mm │ CZ  PDBNP 14 A1  39 ■...
 • Seite 43: Odstranění Závad

  Likvidace Obal je z ekologických materiálů. Lze ho zlikvidovat v místních recyklačních kontejnerech. Přístroj nevyhazujte do domovního odpadu! Informace o možnostech likvidace vysloužilého přístroje Vám poskytne obecní nebo městský úřad. │ ■ 40   CZ PDBNP 14 A1...
 • Seite 44: Záruka Společnosti

  části, které jsou vyrobeny ze skla. │ CZ  PDBNP 14 A1  41 ■...
 • Seite 45 Vás bez poštovného na adresu, kterou Vám oznámí servis. UPOZORNĚNÍ ► U nástrojů Parkside a Florabest zašlete, prosím, výlučně vadnou část bez příslušenství (např. akumulátor, úložný kufřík, montážní nářadí, atd.). │...
 • Seite 46: Servis

  Servis Česko Tel.: 800143873 E-Mail: kompernass@lidl.cz IAN 285821 Dovozce Dbejte prosím na to, že následující adresa není adresou servisu. Kontaktujte nejprve uvedený servis. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM NĚMECKO www.kompernass.com │ CZ  PDBNP 14 A1  43 ■...
 • Seite 47: Překlad Originálu Prohlášení O Shodě

  Směrnice o strojních zařízeních (2006 / 42 / EC) Použité harmonizované normy: EN ISO 11148-10: 2011 Typové označení stroje: Pneu nýtovací pistole PDBNP 14 A1 Rok výroby: 03 - 2017 Sériové číslo: IAN 285821 Bochum, 21.06.2017 Semi Uguzlu - manažer kvality - Technické...
 • Seite 48 Ohrozenia spôsobené hlukom .53 Ohrozenia spôsobené kmitaním ....53 Ďalšie bezpečnostné upozorne- nia pre pneumatické stroje . . 54 │ SK  PDBNP 14 A1  45 ■...
 • Seite 49: Úvod

  PNEUMATICKÁ NITOVICA PIŠTOĽ PDBNP 14 A1 Úvod Srdečne Vám gratulujeme ku kúpe Vášho nového prístroja. Touto kúpou ste sa rozhodli pre výrobok vysokej kvality. Návod na obsluhu je súčasťou tohto výrobku. Obsahuje dôležité upozornenia týkajúce sa bezpečnosti, používania a likvidácie. Pred používaním výrobku sa oboznámte so všetkými pokynmi na obsluhu a bezpečnostnými pokyn-...
 • Seite 50: Ovládacie Prvky (Obr. A)

  Príslušenstvo (obr. B) montážny kľúč 10 | 15 | 24 mm montážny kľúč 14 | 19 mm 4 × 20 nitov (2,4 – 3,2 – 4,0 – 4,8 mm) olejová nádržka 3 výmenné náustky (2,4 – 3,2 – 4,0 mm) prípojná vsuvka 1 m tesniaca páska nádoba na zachytávanie tŕňov s montážnym krúžkom 2 × náhradná uchopovacia čeľusť │ SK  PDBNP 14 A1  47 ■...
 • Seite 51: Rozsah Dodávky

  Nameraná hodnota hluku stanovená v súlade s ISO 15744. Vyhod- notená hodnota hladiny hluku náradia je typicky: Hladina akustického tlaku: = 76,1 dB (A) Neurčitosť: = 3 dB Hladina akustického výkonu: L = 87,1 dB (A) Neurčitosť: = 3 dB │ ■ 48   SK PDBNP 14 A1...
 • Seite 52: Všeobecné Bezpečnostné Pokyny Pre Pneumatické

  V prípade, že táto požiadavka nie je splnená, to môže viesť k vážnym telesným zraneniam. ■ Pneumatickú pištoľ na slepé nity by mali zriaďovať, nastavovať alebo používať výlučne príslušne kvalifikované a zaškolené obslu- hujúce osoby. │ SK  PDBNP 14 A1  49 ■...
 • Seite 53: Ohrozenia Vymrštovanými

  Stroj držte správne: Buďte pripravení reagovať na zvyčajné alebo náhle pohyby – maajte vždy pripravené obe ruky. ■ Dávajte pozor na to, aby Vaše telo bolo v rovnováhe a aby ste mali bezpečný postoj. │ ■ 50   SK PDBNP 14 A1...
 • Seite 54: Ohrozenia Spôsobené Prachom A Výparmi

  ■ Spotrebné materiály/strojové nástroje sa musia zvoliť, udržiavať a vymieňať podľa pokynov v tomto návode na obsluhu, aby sa zabráni- lo nevyhnutnému nárastu tvorby prachu alebo výparov. │ SK  PDBNP 14 A1  51 ■...
 • Seite 55: Ohrozenia Opakovanými

  ■ Zabezpečte, aby sa v blízkosti stroja nenachádzali žiadne elektrické vedenia alebo plynové potrubia a pod., ktoré by v prípade poškode- nia v dôsledku používania stroja mohli viesť k ohrozeniu. │ ■ 52   SK PDBNP 14 A1...
 • Seite 56: Ohrozenia Spôsobené Hlukom

  Pištoľ na slepé nity sa musí prevádzkovať a udržiavať podľa odporú- čaní, uvedených v tomto návode, aby sa zabránilo zosilneniu kmitania. ■ Strojový nástroj nedržte voľnou rukou, pretože by to malo za násle- dok zosilnenie účinkov kmitania. │ SK  PDBNP 14 A1  53 ■...
 • Seite 57: Ďalšie Bezpečnostné Upozornenia Pre Pneumatické Stroje

  (alebo z materiálu s porovnateľnou nárazovou pevnosťou). ■ Zaistite, aby nedošlo k prekročeniu maximálneho tlaku, uvedeného na stroji. ■ Stroje pracujúce so stlačeným vzduchom nikdy neprenášajte držiac za hadicu. │ ■ 54   SK PDBNP 14 A1...
 • Seite 58: Pred Uvedením Do Prevádzky

  Ak nemáte maznicu na olejovú hmlu, tak pred každým uvedením stroja do prevádzky, príp. pri dlhších pracovných postupoch mazanie vykonajte. Za tým účelom nakvapkajte 3-4 kvapky špeciálneho oleja na stlačený vzduch do otvoru na mazivo │ SK  PDBNP 14 A1  55 ■...
 • Seite 59: Doplnenie Oleja

  že spúšť nie je zatiahnutá ♦ Odoberte kryt prípojky stlačeného vzduchu ♦ Na utesnenie obviňte 2 až 3 vrstvy tesniacej pásky okolo závitu prípojnej vsuvky Naskrutkujte prípojnú vsuvku montážnym kľúčom do prípojky stlačeného vzduchu │ ■ 56   SK PDBNP 14 A1...
 • Seite 60: Obsluha

  V prípade prerušenia prívodu stlačeného vzduchu okamžite pustite spúšť ► Skôr než sa stroj zapne, sa strojové náradie musí pevne nasadiť na opracovávaný povrch. ♦ Skontrolujte, či priemer rovno namontovaného náustku je vhod- ný k priemeru stanovenej veľkosti nitu. │ SK  PDBNP 14 A1  57 ■...
 • Seite 61 Zopakujte postup popr. tak často, až bude tŕň úplne oddelený od telesa nitu. ♦ S ostatnými nitmi , ktoré sa majú vsadiť, pokračuje tak isto. ♦ Nádobu na zachytávanie tŕňov občas vyprázdnite. ♦ Po ukončení všetkých prác odpojte prístroj od zdroja stlačeného vzduchu. │ ■ 58   SK PDBNP 14 A1...
 • Seite 62: Údržba A Čistenie

  Používajte výlučne veľkosti a typy dielov príslušenstva a spotreb- ných materiálov, ktoré sú odporúčané výrobcom. ■ Prístroj čistite len suchou mäkkou handričkou alebo stlačeným vzduchom. ■ V žiadnom prípade nepoužívajte ostré a/alebo drsné čistiace prostriedky. │ SK  PDBNP 14 A1  59 ■...
 • Seite 63: Výmena Uchopovacej Čeľuste

  Teraz sú prístupné nasledujúce diely: os prístroja poistná matica ozubená podložka dvojdielny kovový kužeľ uchopovacia čeľusť ♦ Odskrutkujte dvojdielny kovový kužeľ (E), ktorý pridržiava uchopo- vacie čeľuste (G), príp. pomocou oboch montážnych kľúčov z osi prístroja (A). │ ■ 60   SK PDBNP 14 A1...
 • Seite 64 Vložte rozpínací tŕň (F) tak, aby jeho hroty zasahovali do zárezu, ktorý vytvoria zadné konce uchopovacích čeľustí (G). ♦ Zoskrutkujte pevne dohromady prednú a zadnú časť kovového kužeľa (E2, E1) pomocou oboch montážnych kľúčov │ SK  PDBNP 14 A1  61 ■...
 • Seite 65 . Prispôsobte príp. rozmer prestave- ním poistnej matice (B). ca. 70 mm ♦ Na priskrutkovanie predného puzdra ho zatlačte prekonaním mierneho odporu na závit a pevne ho rukou utiahnite. ♦ Pomocou montážneho kľúča utiahnite pevne predné puzdro │ ■ 62   SK PDBNP 14 A1...
 • Seite 66: Odstraňovanie Porúch

  Balenie sa skladá výlučne z materiálov, ktoré neškodia život- nému prostrediu. Môže sa zlikvidovať v miestnych nádobách na recyklovaný odpad. Prístroj v žiadnom prípade nevyhadzujte do komunálneho odpadu. Informácie o možnostiach likvidácie doslúženého prístroja dostanete na obecnej alebo mestskej správe. │ SK  PDBNP 14 A1  63 ■...
 • Seite 67: Záruka Spoločnosti

  Záručné plnenie sa vzťahuje na chyby materiálu a výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti výrobku, ktoré sú vystavené bež- nému opotrebovaniu, a preto ich možno pokladať za opotrebované │ ■ 64   SK PDBNP 14 A1...
 • Seite 68 Vám bude oznámená. UPOZORNENIE ► Pri nástrojoch značky Parkside a Florabest zašlite, prosím, výluč- ne chybný výrobok bez príslušenstva (napr. akumulátor, úložný kufrík, montážne náradie, atď.). │ SK ...
 • Seite 69: Servis

  E-Mail: kompernass@lidl.sk IAN 285821 Dovozca Majte na pamäti, že nižšie uvedená adresa nie je adresou servisného strediska. Najprv kontaktujte uvedené servisné stredisko. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM NEMECKO www.kompernass.com │ ■ 66   SK PDBNP 14 A1...
 • Seite 70: Preklad Originálneho Vyhlásenia O Zhode

  Smernica o strojových zariadeniach (2006 / 42 / EC) Použité harmonizované normy: EN ISO 11148-10: 2011 Typové označenie stroja: Pneumatická nitovica pištoľ PDBNP 14 A1 Rok výroby: 03 – 2017 Sériové číslo: IAN 285821 Bochum, 21.06.2017 Semi Uguzlu – Manažér kvality –...
 • Seite 71 │ ■ 68   SK PDBNP 14 A1...
 • Seite 72 Zubehörteile ... . . 77 Original - Gefährdungen am Konformitätserklärung 92 Arbeitsplatz ... . . 77 Gefährdungen durch Lärm . . 77 DE │ AT │ CH  │ PDBNP 14 A1  69 ■...
 • Seite 73: Einleitung

  DRUCKLUFT-BLINDNIETPISTOLE PDBNP 14 A1 Einleitung Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungs- anleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benut- zung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut.
 • Seite 74: Bedienelemente (Abb. A)

  Schmiermittelöffnung Abdeckung des Druckluftanschlusses Druckluftanschluss 1/4“ Handgriff Gewinde für Stiftauffangbehälter Zubehör (Abb. B) Montageschlüssel 10 | 15 | 24 mm Montageschlüssel 14 | 19 mm 4 × 20 Nieten (2,4 – 3,2 – 4,0 – 4,8 mm) Öl-Behälter 3 Wechselmundstücke (2,4 – 3,2 – 4,0 mm) Anschlussnippel 1 m Dichtband Stiftauffangbehälter mit Befestigungsring 2 × Ersatz-Greifbacken DE │ AT │ CH  │ PDBNP 14 A1  71 ■...
 • Seite 75: Lieferumfang

  Messwert für Geräusch ermittelt entsprechend ISO 15744. Der bewertete Geräuschpegel des Werkzeugs beträgt typischerweise: Schalldruckpegel: = 76,1 dB (A) Unsicherheit: = 3 dB Schallleistungspegel: = 87,1 dB (A) Unsicherheit: = 3 dB │  DE │ AT │ CH ■ 72  PDBNP 14 A1...
 • Seite 76: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Druckluftgeräte

  Austausch von Zubehörteilen an der Blindnietpistole sowie vor der Arbeit in der Nähe der Maschine zu lesen und müssen verstanden werden. Ist dies nicht der Fall, so kann dies zu schweren körperli- chen Verletzungen führen. DE │ AT │ CH  │ PDBNP 14 A1  73 ■...
 • Seite 77: Gefährdungen Durch Herausgeschleuderte Teile

  ■ Beim Einsatz der Maschine können die Hände der Bedienungsper- son Gefährdungen wie z.B. Schnitten sowie Abschürfungen und Wärme ausgesetzt sein. Tragen Sie geeignete Handschuhe zum Schutz der Hände. │  DE │ AT │ CH ■ 74  PDBNP 14 A1...
 • Seite 78: Gefährdungen Durch Staub Und Dämpfe

  Regelungsmechanismen zu implementieren. ■ In die Risikobewertung sollten die bei der Verwendung der Maschi- ne entstehenden Stäube und die dabei möglicherweise aufwirbeln- den vorhandenen Stäube einbezogen werden. DE │ AT │ CH  │ PDBNP 14 A1  75 ■...
 • Seite 79: Gefährdungen Durch Wiederholte Bewegungen

  Bei der Verwendung einer nicht drehenden, schlagenden Ma- schine kann der Bediener bei der Ausführung arbeitsbezogener Tätigkeiten unangenehme Empfindungen in den Händen, Armen, Schultern, im Halsbereich oder an anderen Körperteilen erfahren. │  DE │ AT │ CH ■ 76  PDBNP 14 A1...
 • Seite 80: Gefährdungen Durch Zubehörteile

  Gefährdungen durchzuführen und entsprechende Regelungs- mechanismen zu implementieren. ■ Zu den für die Risikominderung geeigneten Regelungsmechanismen gehören Maßnahmen wie z. B. die Verwendung von Dämmstoffen, um an den Werkstücken auftretende Klingelgeräusche zu vermeiden. DE │ AT │ CH  │ PDBNP 14 A1  77 ■...
 • Seite 81: Gefährdungen Durch Schwingungen

  Folge. ■ Halten Sie die Maschine mit nicht allzu festem, aber sicherem Griff unter Einhaltung der erforderlichen Hand-Reaktionskräfte, denn das Schwingungsrisiko wird in der Regel mit zunehmender Griffkraft größer. │  DE │ AT │ CH ■ 78  PDBNP 14 A1...
 • Seite 82: Zusätzliche Sicherheitsanweisungen Für Pneumatische Maschinen

  Stahl (oder einem Werkstoff von vergleichbarer Stoßfestigkeit). ■ Sorgen Sie dafür, dass der auf der Maschine angegebene Höchst- druck nicht überschritten wird. ■ Tragen Sie mit Luft arbeitende Maschinen niemals am Schlauch. DE │ AT │ CH  │ PDBNP 14 A1  79 ■...
 • Seite 83: Vor Der Inbetriebnahme

  Wenn Sie über keinen Nebelöler verfügen, nehmen Sie vor jeder Inbetriebnahme bzw. bei längeren Arbeitsgängen eine Schmierung vor. Lassen Sie dazu 3 - 4 Tropfen Druckluft- Spezialöl in die Schmiermittelöffnung tropfen. │  DE │ AT │ CH ■ 80  PDBNP 14 A1...
 • Seite 84: Öl Nachfüllen

  ♦ Zur Abdichtung wickeln Sie 2 bis 3 Lagen des Dichtbandes um das Gewinde des Anschlussnippels . Schrauben Sie den Anschlussnippel mit dem Montageschlüssel in den Druckluft- anschluss ein. DE │ AT │ CH  │ PDBNP 14 A1  81 ■...
 • Seite 85: Bedienung

  Im Falle einer Unterbrechung der Druckluftversorgung, lassen Sie den Auslöser sofort los. ► Bevor die Maschine eingeschaltet wird, ist das Maschinenwerk- zeug fest auf der zu bearbeitenden Oberfläche aufzusetzen. │  DE │ AT │ CH ■ 82  PDBNP 14 A1...
 • Seite 86 Verfahren Sie mit weiteren zu setzenden Nieten entsprechend. ♦ Leeren Sie den Stiftauffangbehälter von Zeit zu Zeit aus. ♦ Nach Beendigung aller Arbeiten, trennen Sie das Gerät von der Druckluftquelle. DE │ AT │ CH  │ PDBNP 14 A1  83 ■...
 • Seite 87: Wartung Und Reinigung

  Hersteller empfohlenen Größen und Typen. ■ Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen, weichen Tuch oder mit Druckluft. ■ Verwenden Sie auf keinen Fall scharfe und/oder kratzende Reini- gungsmittel. │  DE │ AT │ CH ■ 84  PDBNP 14 A1...
 • Seite 88: Greifbacken Wechseln

  E zweiteiliger Metallkonus G Greifbacken ♦ Schrauben Sie den zweiteiligen Metallkonus (E), der die Greifba- cken (G) hält, ggf. mit Hilfe der beiden Montageschlüssel von der Geräteachse (A) ab. DE │ AT │ CH  │ PDBNP 14 A1  85 ■...
 • Seite 89 Teil des Metallkonuses (E2) dabei vertikal mit den Greifbacken (G) nach unten zeigend. ♦ Setzen Sie den Spreizdorn (F) so ein, dass dessen Spitzen in die Kerbe greifen, die die hinteren Enden der Greifbacken (G) bilden. │  DE │ AT │ CH ■ 86  PDBNP 14 A1...
 • Seite 90 Zum Anschrauben der vorderen Buchse drücken Sie diese über einen leichten Widerstand hinweg an das Gewinde und drehen sie handfest. ♦ Mit Hilfe des Montageschlüssels ziehen Sie die vordere Buchse fest an. DE │ AT │ CH  │ PDBNP 14 A1  87 ■...
 • Seite 91: Fehlerbehebung

  Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt. │  DE │ AT │ CH ■ 88  PDBNP 14 A1...
 • Seite 92 Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus, Backformen oder Teile die aus Glas gefertigt sind. DE │ AT │ CH  │ PDBNP 14 A1  89 ■...
 • Seite 93 Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden. HINWEIS ► Bei Parkside und Florabest Werkzeugen senden Sie bitte ausschließlich den defekten Artikel ohne Zubehör (z. B. Akku, Aufbewahrungskoffer, Montagewerkzeuge, etc) ein. │  DE │ AT │ CH ■...
 • Seite 94: Service

  IAN 285821 Importeur Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND www.kompernass.com DE │ AT │ CH  │ PDBNP 14 A1  91 ■...
 • Seite 95: Original - Konformitätserklärung

  Normen, normativen Dokumenten und EG-Richtlinien übereinstimmt: Maschinenrichtlinie (2006 / 42 / EG) Angewandte harmonisierte Normen: EN ISO 11148-10: 2011 Typbezeichnung der Maschine: Druckluft-Blindnietpistole PDBNP 14 A1 Herstellungsjahr: 03 - 2017 Seriennummer: IAN 285821 Bochum, 21.06.2017 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbe-...
 • Seite 96 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 04 / 2017 · Ident.-No.: PDBNP 14 A1-032017-3 IAN 285821...

Diese Anleitung auch für:

Ian 285821

Inhaltsverzeichnis