Herunterladen Diese Seite drucken

Whirlpool AGB836/WP Bedienungsanleitung Seite 31

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 13
I N T R O D U K T I O N
Iskubmaskiner är resultatet av mångårig erfarenhet på fältet, och flera års vidareutveckling på den mycket högteknologiska
fabriken.
Är konstruerad för de riktigt tuffa förhållanden med ìdåligtî vatten och de mycket höga omgivningstemperaturer som råder
i Medelhavsområdet.
Maskinen är specificerad för omgivningstemperaturer +5 grader till +40 grader C, och vatten med temperatur +5 till +35
grader.
Chassit och höljet inklusive luckan är uppbyggt av rostfritt 18/8 stål och bronserat aluminium.
Andra egenskaper är:
- Förrådsbehållare i höresisten glasfiberarmerad polyester.
- Skuminjicerad polyuretanisolering.
- Extra kraftig luckkonstruktion i rostfritt stål.
- Extra kraftiga och utbytbara glidskenor till luckan.
- Turbinmotor för kontinuerlig drift.
- Beprövat paddelsystem för enkelt handhavande och lång livslängd.
- Helt utan Dysor och munstycken.
- Helt utan pump och pumpmotor.
- Konstruktion befriad från blivande vattenspärrar.
Speciellt designad för att ej påverkas av kalk mfl. föroreningar.
TIPS Ditt vatten Kanske innehåller Kalk eller andra ìföroreningarî.
Kontakta oss för råd och val av lämpligt filter för längre livslängd, högre kvalitet på isen, och framför allt säkrare drift.
U P P S T A R T
KONTROLLERA
1.
Står maskinen y våg?
2.
Är avloppet inkopplat?
3.
Är maskinen specificerad för Din strömstyrka?
4.
Finns tillräckligt med luft? (luftkylda maskiner)
5.
Finns annan utrustning y närhetten som släpper ut varm luft?
6.
Är vattentrycket tillräckligt? (Min. 0,7 kg)
START
Efter kontroll av ovanstående fortsätt enligt nedan:
7.
Lyft av topplåten, sitter med snäppfästen och drages upp och sedan bakåt.
8.
Tag bort transportsäkringen (skumplast) som sitter i kubutkastet för att hålla gallret på plats.
(Se överkant y isbingen)
9.
Öppna Ballofixventilen, Kontrollera täthet.
10.
Slå på strömmen. Kompressorn skall starta, och vatten skall släppas in i tanken. Paddlarna skall börja snurra.
11.
Kontrollera att kylfläkten ej skrapar emot något.
12.
Justera vid behov iskubernas storlek genom att justera flottören med de två skruvarna.
Vid leverans är storleken inställd på max.
58
S K Ö T S E L / R E N G Ö R I N G
Behovet av rengöring varierar med hänsyn till placering, användning, miljö och vattenkvalitet.
A. B. och C. skall utföras minst två gånger per år.
D. E. osv. skall utföras av behörig servicepersonal.
A.
Rengör vattenfiltret på anslutningsslangen, båda ändarna.
B.
Avkalka och rengör hela vattensystemet i maskinen. Vattentanken, Magasinet, Kondesorn om vattenkyld.
SKÖLJ NOGA efter avkalning¡
OBS¡ Om kalkrikt vatten och inget kalkfilter, kan avkalkning behöva utföras oftare¡
C.
Avkalking och rengöring av ejektorgrill och magasin. Kalk på grillen hindrar iskuberna att glida ner i isbingen.
D.
På luftkyld modell skall kondersorn rengöras noggrant med dammsugare försedd med borstmunstycke,
eller med gas under högt tryck. (Nitrogen)
OBS¡ I dammiga eller mycket rökiga lokaler kan denna rengöring behöva utföras betydligt oftare. En gång i månaden
rekommenderas.
E.
För avkalkning av produktionssystemet, stäng av maskinen omedelbart efter att färdiga iskuber har släppts ut.
(Efter cykel) Stäng vattenventilen.
Töm maskinen på all is och ev vattenrester i tanken.
Slå y ca 1,5 liter färdigblndad avkalkningslösning i tanken.
Låt stå min. 3-4 timmar. Töm och skölj noggrant.
F.
För avkalkning av vattenkyld kondensor, skall lösningen pumpas runt i kondensorn med hjälp av en separat
pump, och cirkulera min. 3-4 tim.
Lämpliga kemikalier vid avkalkning kan vara t.ex. Citronsyra.
OBS¡ Kaustiksoda får absolut ej användas¡.
V I K T I G T
- Denna maskin skall installeras av serviceavdelningen.
- Maskinen skall inte användas utomhus eller utsättas för regn.
- Anslut till vattenledningsnät med drickbart vatten.
- Maskinen skall anslutas med medföljande anslutningskabel. Den skall inte anslutas fast.
- Om anslutningskabeln skadas skall den bytas av serviceavdelningen eller av behörig elektriker.
- Elkontakten skall placeras på plats som är lätt att nå.
- Maskinen skall inte användas av barn eller förståndshandikappade utan övervakning.
- Små barn skall övervakas för att förhindra att de leker med maskinen.
59

Werbung

loading