Herunterladen Diese Seite drucken

Whirlpool AGB836/WP Bedienungsanleitung Seite 27

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 13
A S E N N U S
1. SIJOITUSPAIKAN VAUNTA
Huom. jääpalakoneet on suunniteltu käytettäviksi ympäristölämpötiloissa +1...+35 °C ja veden lämpötiloilla +1...+35 °C.
Minimilämpötilan alapuolella olevissa lämpötiloissa jääpalojen irtoaminen saattaa olla vaikeaa. Maksimilämpötilan yläpuolella
kompressorin kestoikä Iyhenee ja jääpalatuotanto pienenee.
Ilmalauhdutteiset jääpalakoneet ottavat ilman eturitilän kautta ja poistavat sen koneen takaa.
Huom. Jos koneen takana on riittämättömän pieni ilmatila tai jos muista lähellä olevista laitteista siihen virtaa kuumaa ilmaa,
suosittellaan VESILAUHDUTTEISEN KONEEN ASENTAMISTA, ellei koneelle ole muuta sopivaa paikkaa.
Edellä mainitut seikat on huomioitava myös silloin, kun koneen sijoituspaikka on hyvin savuinen tai pölyinen .
Huomioi myös, että konetta täytyy voida siirtää eteenpäin ylläpitoa ja huoltoa varten.
Koneen sijoituspaikalla lattian tulee olla kovapintainen ja mahdollisimman tasainen. Pienet lattiapinnan korkeuserot voidaan
korjata jalkojen säätöruuveilla.
2. VESILIITÄNNÄT
Veden laadulla on hyvin suuri merkitys jääpalojen läpinäkyvyyteen ja makuun sekä myös lauhduttimen käyttöikään
vesilauhdutteisissa malleissa.
Huomio siis seuraavat seikat:
A) VEDEN EPÄPUHTAUDET:
Koneen suodattimet poistavat veden epäpuhtaudet. Veden puhtaudesta riippuen suodattimet on puhdistettava aika ajoin.
B) KOVA VESI (SUURI KALKKIPITOISUUS):
Jääpalat ovat pehmeitä, tarttuvat kiinni toisiinsa eivätkä ole läpinäkyviä. Kalkkia kertyy koneen sisäpuolelle ja se saattaa
vaikuttaa koneen toimintaan. Vesilauhdutteisissa malleissa saattaa esiintyä lauhduttimen tukkeutumia, jotka vähentävät
tehoa. Veden kovuutta voidaan korjata asentamalla hyvä kalkinpoistolaite. Suosittelemme polyfosfaatti PF-2-suodatinta.
C) VEDEN SUURI KLOORIPITOISUUS:
Jääpalat maistuvat kloorilta. Mausta päästään eroon asentamalla hiilisuodatin.
Huom. Muista, että vedessä voi olla kaikki nämä kolme yllä mainittua ominaisuutta yhtä aikaa.
3. LIITTÄMINEN VESIJOHTOVERKOSTOON
Käytetään taipuisaa johtoa (1,3 m pitkä) ja koneen mukana toimitettua kahta suodatinta. Käytettäväksi ei suositella
kaksihanaliitäntää, koska jälkimmäinen saattaa vahingossa sulkeutua, jolloin laite jää ilman vettä. Tämä voi johtaa siihen,
että tarvitaan teknistä apua, vaikka mitään vauriota ei itseasiassa ole tapahtunutkaan. Vedenpaineen tulee olla 1-6 kg/cm
(14-87 psig).
50
4. UITTÄMINEN VIEMÄRIIN
Poistoputken tulee olla vähintään 150 mm alempana kuin jääpala-altaan.
Hajulukon asentamisella voidaan estää epämiellyttävien hajujen syntyminen. Poistoputken on oHava sisähalkaisijaltaan 30
mm ja kaltevuudeltaan ainakin 3 cmlmetri.
Vesilauhdutteiset koneet tarvitsevat lisäksi poistoputken lauhdutusvettä varten. Sen ulkohalkaisija on 12 mm.
5. SÄHKÖLIITÄNTÄ
Laitteen mukana toimitetaan 1,5 m pitkä johto Suko-liitännällä. Varmista, että pistoke on siihen sopiva. Kytkin tarpeellisine
sulakkeineen on asennettava. Laitteen jännite ja virta on ilmoitettu käyttöohjeen teknisissä tiedoissa.
Yli 10 % heitot jännitteessä saattavat aiheuttaa vaurioita ja estää koneen käynnistymisen.
Pienimpiä malleja varten sulakkeen täytyy olla vähintään 10A ja suurimpia 16A (hidas). Varmista, että verkon ja konekilvet
jännitteet ovat samat.
VAROITUS: SÄHKÖLIITÄNTÄ on maadoitettava asianmukaisesti.
T O I M I N T A
Kun kone kytketään päälle, kompressori ja sekoitusmoottori lähtevät käyntiin, vedenottoventtiili aukeaa ja päästää vettä
tuotantosäiliöön tasolle, jossa uimuri estää mikrokytkimellä veden tulon venttiiliin kautta altaaseen. Kapillaariputkien ohjaama
kompressori tuottaa kylmää höyrystimessä, jolloin vähitellen vesi jäätyy höyrystimen "sormien" ympärille.
Kun jää saavuttaa sopivan koon, sekoittimen lavat osuvat jääpaloihin ja mikrokytkimellä varustettu sekoitusmoottori pysähtyy.
Kuumakaasuventtiili aukeaa ja kompressori jatkaa käyntiään noin 20 sekuntia irroittaen kuumakaasulla jääpalat höyrystimestä
sekoitusmoottorin avustuksella. Kippimoottori kallistaa tuotantosäiliötä, jolloin jääpalat putovat jääpala-altaaseen ja
ylimääräinen vesi poistuu viemäriin.
Tämän jälkeen tuotantosäiliö palaa alkuasentoonsa ja alkaa uusi jakso.
Jääpala-altaan täyttyessä tuotantosäiliö ei pääse enää liikkumaan ala-asentoon, koska se koskettaa jääpalojen yläpintaan.
Mikrokytkimen välityksellä kone pysähtyy. Tuotanto alkaa uudelleen heti, kun jääpalat siirtyvät tai sulavat tai kun ne otetaan
pois.
200 kg:n moduulin kohdalla täyttö toteutuu termostaatin avulla. Termostaatin kappale, joka on säiliön yläosassa johon
2
jääpalat tippuvat, ilmaisee täyttymisen ja avaa sähköpiirin sulkien näin koneen.
51

Werbung

loading