Herunterladen Diese Seite drucken

Whirlpool AGB836/WP Bedienungsanleitung Seite 24

Werbung

Verfügbare Sprachen
  • DE

Verfügbare Sprachen

  • DEUTSCH, seite 13
I N T R O D U K T I O N
Skovlsystem ismaskinen er et resultat af mange ärs erfasing og udvikling foretaget pa vor højteknologiske fabrik.
Kabinetet, udført i rustfri stål 18/8, gør denne maskine til en af de bedst designet på markedet.
Øvrige vigtige kendetegn er:
- Lagermagasin fremstillet af polyester forstærket med glasfiber eller ABS.
- Polyurethan isolering opskummet "IN SITU".
- Solid betjeningslåge.
- Agiator motor.
- Knast motor (50 kg/cm).
- Sikkerhedsudstyr og kobling til beskyttelse af vandkaf mod driftstop under opadgående cyklus.
- Maskinstop og beskyttelse af vandkar under nedadgående cyklus.
- Lavt lydniveau.
- Let at vedligeholde og servicerer.
Serien af maskiner leveres fra 20 kg-200 kg produktion pr. dag.
V E D L E V E R I N G A F M A S K I N E N
1. INSPEKTION
Efterse emballagen for eventuel beskadigelse og rapporter omgaende til transportfirma hvis skade er opstået. For at sikre
at maskinen ikke er beskadiget, UDPAK Y TRANSPORTØRENS NÆRVÆRELSE, og noter pa leveringspapir eller seperat
følgeseddel hvorledes maskinen er beskadiget.
2. SERIE NR
Opgiv altid typen og nr. pa maskinen. Disse er at finde to steder:
EMBALLAGE: Mærkat forefindes på emballagen.
MASKINEN: Mærkat tilsvarende mærkat på emballage er placeret pa bagsiden af selve maskinen.
3. EFTERSYN AF AFLØB
Efterse at afløbsstuds er i perfekt stand.
Hvis strømforsyningskablen er skadet bør den skiftes af det Tekniske Assistance Service eller af en faglært arbejder.
4. TILBEHØR FOR INSTALLATION
Efterse at tilbehør i magasin er komplet. Dette skal bestå af: terning ske, 3/4 vandslange sarnt to filtre.
På model Modular-200 Kg, strømforsyningskablen findes inde i selve maskinen, derfor bliver det nødvendigt at fjerne den
øverste dæk for at kunne trække kablen ud.
44
45

Werbung

loading