Herunterladen Inhalt Diese Seite drucken

Parkside PAMFW 20-Li A1 Originalbetriebsanleitung

Akku-multifunktionswerkzeug
Vorschau ausblenden Andere Handbücher für PAMFW 20-Li A1:

Werbung

Verfügbare Sprachen
Inhaltsverzeichnis
CORDLESS MULTI-PURPOSE TOOL PAMFW 20-Li A1
BATTERIDREVET
MULTIVÆRKTØJ
Oversættelse af den originale driftsvejledning
AKKU-MULTIFUNKTIONSWERKZEUG
Originalbetriebsanleitung
IAN 315570
ACCUMULTIFUNCTIONEEL
GEREEDSCHAP
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Verwandte Anleitungen für Parkside PAMFW 20-Li A1

Inhaltszusammenfassung für Parkside PAMFW 20-Li A1

 • Seite 1 CORDLESS MULTI-PURPOSE TOOL PAMFW 20-Li A1 BATTERIDREVET ACCUMULTIFUNCTIONEEL MULTIVÆRKTØJ GEREEDSCHAP Oversættelse af den originale driftsvejledning Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing AKKU-MULTIFUNKTIONSWERKZEUG Originalbetriebsanleitung IAN 315570...
 • Seite 2 Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner. Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 3 Z52 A1...
 • Seite 4 BATTERY COMPATIBLE WITH ALL DEVICES OF THE SERIES „PARKSIDE X 20V TEAM“ 20V max.
 • Seite 5: Inhaltsverzeichnis

  Telefonisk bestilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 PAMFW 20-Li A1  ...
 • Seite 6: Indledning

  . 1 betjeningsvejledning Anvendelsesområde Tekniske data Produktet er beregnet til savning, afskæring og Batteridrevet multiværktøj: PAMFW 20-Li A1 slibning . Følgende materialer kan især bearbej- Mærkespænding: 20 V (jævnstrøm) des: Træ, plast, byggeelementer med tørre fuger, Nominel tomgangs- letmetal og metal uden jernindhold, fastgøringsele-...
 • Seite 7: Generelle Sikkerheds-Anvisninger Til Elværktøj

  Undgå kropskontakt med jordforbundne det er tændt, men kører uden belastning) . overflader som f.eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop har jordforbindelse . PAMFW 20-Li A1    3 ■ │...
 • Seite 8: Personsikkerhed

  . har læst disse anvisninger, må ikke bruge produktet. Elværktøj er farligt, hvis det anvendes af uerfarne personer . ■ 4    PAMFW 20-Li A1 │...
 • Seite 9: Anvendelse Og Behandling Af Det Batteridrevne Værktøj

  øjnene, skal du søge læge. Batteri- eller personer i nærheden . væske, der løber ud, kan medføre hudirritationer eller forbrændinger . ■ Brug beskyttelsesbriller og støvmaske! PAMFW 20-Li A1    5 ■ │...
 • Seite 10: Sikkerhedsanvisninger For Opladere

  (se endvidere hovedbilledet) . Tilstanden eller resteffekten vises på følgende måde i batteriets display-LED RØD / ORANGE / GRØN = maksimal opladning RØD / ORANGE = medium opladning RØD = svag opladning – oplad batteriet ■ 6    PAMFW 20-Li A1 │...
 • Seite 11: Opladning Af Batteripakken (Se Fig . A)

  . Vinkeladapteren kan drejes 180° . ♦ Sæt batteripakken ind i produktet . ♦ Sluk opladeren i mindst 15 minutter mellem opladninger, der foretages lige efter hinanden . Træk derefter stikket ud . PAMFW 20-Li A1    7 ■ │...
 • Seite 12: Valg Af Indsatsværktøj

  . Diamantsavklinge Materialer: Slibeplade Fliselim, flisefuger Materialer: Træ og metal (slibeblad medfølger ved køb), træ*, metal* *afhængigt af slibebladet Anvendelse: – Slibning på kanter og vanskeligt tilgængelige steder . ■ 8    PAMFW 20-Li A1 │...
 • Seite 13: Påsætning Af Slibeblad På Slibepladen

  ■ Kontrollér at indsatsværktøjet sidder fast. fastsættes ved praktiske forsøg . Indsatsværktøjer, som er fastgjort forkert eller ikke er sikre, kan løsne sig under driften og kvæste dig . PAMFW 20-Li A1    9 ■ │...
 • Seite 14: Vedligeholdelse Og Rengøring

  . Det gælder også for udskiftede og reparerede dele . Skader og mangler, som eventuelt allerede fandtes ved køb, samt manglende dele, skal anmeldes straks efter udpakningen . Når ga- rantiperioden er udløbet, er reparation af skader betalingspligtig . ■ 10    PAMFW 20-Li A1 │...
 • Seite 15: Service

  .eks . kontakter, genopladelige batterier eller dele BEMÆRK af glas . ► Ved Parkside- og Florabest-værktøj bedes du Denne garanti bortfalder, hvis produktet er blevet udelukkende sende den defekte artikel ind beskadiget, ikke er forskriftsmæssigt anvendt eller uden tilbehør (f .eks . batteri, opbevaringskuf- vedligeholdt .
 • Seite 16: Bortskaffelse

  Defekte eller kasserede batterier skal genanvendes i henhold til direktiv 2006/66/EC . Aflever batteri- pakken og/eller produktet på de lokale genbrugs- pladser . Du kan få oplysninger om bortskaffelsesmuligheder for brugt elværktøj hos kommunens tekniske forvalt- ning . ■ 12    PAMFW 20-Li A1 │...
 • Seite 17: Oversættelse Af Den Originale Overensstemmelseserklæring

  EN 61000-3-3:2013 EN 61000-3-2:2014 EN 60335-2-29:2004+A2:2010 EN 60335-1:2012+A13:2017 EN 62233:2008 EN 50581: 2012 Type/produktbetegnelse: Batteridrevet multiværktøj PAMFW 20-Li A1 Produktionsår: 12 - 2018 Serienummer: IAN 315570 Bochum, 26 .11 .2018 Semi Uguzlu - Kvalitetschef - Vi forbeholder os ret til tekniske ændringer med henblik på videreudvikling .
 • Seite 18: Bestilling Af Reservebatteri

  For at sikre hurtig behandling af din bestilling bedes du have produktets artikelnummer (f .eks . IAN 315570) inden for rækkevidde ved forespørgsler . Artikelnummeret kan findes på typeskiltet eller på titelbladet i denne vejledning . ■ 14    PAMFW 20-Li A1 │...
 • Seite 19 Telefonische bestelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 PAMFW 20-Li A1  ...
 • Seite 20: Inleiding

  ACCUMULTIFUNCTIONEEL Rode controle-LED voor opladen Groene controle-LED voor opladen GEREEDSCHAP PAMFW 20-Li A1 Schuurvellen Inleiding Inhoud van het pakket Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw 1 accumultifunctioneel gereedschap nieuwe apparaat . U hebt hiermee gekozen voor PAMFW 20-Li A1 een hoogwaardig product .
 • Seite 21: Algemene Veiligheidsvoorschriften Voor Elektrisch Gereedschap

  . van de bedrijfscyclus (bijvoorbeeld perioden waarin het gereedschap is uitgeschakeld en perioden waarin het gereedschap weliswaar is ingeschakeld, maar niet wordt belast) . PAMFW 20-Li A1    17 ■ NL│BE │...
 • Seite 22: Veiligheid Van Personen

  . lijk van het type en het gebruik van het elektrische gereedschap, vermindert het risico op letsel . ■ 18    PAMFW 20-Li A1 │ NL│BE...
 • Seite 23: Gebruik En Behandeling Van Het Accugereedschap

  Houd handgrepen en greepvlakken droog, schoon en vrij van olie en vet. Bij gladde handgrepen en greepvlakken is een veilige bediening en controle van het elektrische gereed- schap in onvoorziene situaties niet mogelijk . PAMFW 20-Li A1    19 ■ NL│BE...
 • Seite 24: Service

  Gebruik het apparaat niet wanneer de kabel, buurt bevinden . het netsnoer of de stekker beschadigd is . ■ Draag een veiligheidsbril en een stofmasker! Beschadigde netsnoeren betekenen levensge- vaar vanwege elektrische schok . ■ 20    PAMFW 20-Li A1 │ NL│BE...
 • Seite 25: Werkinstructies

  (zie ook de hoofdafbeel- ding) . De toestand resp . de resterende capaciteit wordt met de accu-display-LED als volgt aangegeven: ROOD/ORANJE/GROEN = maximaal opgeladen ROOD/ORANJE = middelhoog opgeladen ROOD = zwakke lading – accu opladen PAMFW 20-Li A1    21 ■ NL│BE │...
 • Seite 26: Stof-/Spaanafzuiging

  Plaats de stofafzuiging onder het apparaat en bevestig deze met de schroef op het appa- raat . ♦ Plaats de hoekadapter op de stofafzuiging Diamantzaagblad De hoekadapter is 180° draaibaar . Materialen: Tegellijm, tegelvoegen ■ 22    PAMFW 20-Li A1 │ NL│BE...
 • Seite 27: Schuurvel Op De Schuurzool Bevestigen

  Schuurzool apparaat in werking is en letsel veroorzaken . Materialen: Hout* en metaal* (schuurvellen meegeleverd) *afhankelijk van het schuurvel Gebruik: – Schuren bij randen en op moeilijk toegankelijke plekken . PAMFW 20-Li A1    23 ■ NL│BE │...
 • Seite 28: Ingebruikname

  . den, en zult u zelf in de praktijk moeten OPMERKING bepalen . ► Niet vermelde reserveonderdelen (zoals kool- borstels, schakelaars en reserveaccu) kunt u bestellen via onze service-hotline . ■ 24    PAMFW 20-Li A1 │ NL│BE...
 • Seite 29: Garantie Van Kompernaß Handels Gmbh

  (kassabon) bij en vermeld waaruit het gebrek Het apparaat is op basis van strenge kwaliteitsnor- bestaat en wanneer het is opgetreden . men met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd . PAMFW 20-Li A1    25 ■ NL│BE │...
 • Seite 30: Service

  Conform de Europese richtlijn 2012/19/EU moet OPMERKING afgedankt elektrisch gereedschap gescheiden ► Bij gereedschap van Parkside en Florabest: worden ingezameld en op een milieuvriendelijke retourneer a .u .b . uitsluitend het defecte artikel wijze worden gerecycled . zonder accessoires (bijv . accu, opbergkoffer, montagegereedschap, enz .) .
 • Seite 31: Vertaling Van De Oorspronkelijke Conformiteitsverklaring

  EN 61000-3-3:2013 EN 61000-3-2:2014 EN 60335-2-29:2004+A2:2010 EN 60335-1:2012+A13:2017 EN 62233:2008 EN 50581: 2012 Type / apparaatbeschrijving: Accumultifunctioneel gereedschap PAMFW 20-Li A1 Productiejaar: 12 - 2018 Serienummer: IAN 315570 Bochum, 26-11-2018 Semi Uguzlu - Kwaliteitsmanager - Technische wijzigingen vanwege verdere ontwikkeling voorbehouden .
 • Seite 32: Vervangende Accu Bestellen

  Voor een snelle verwerking van uw bestelling dient u voor alle aanvragen het artikelnummer (bijv . IAN 315570) van het apparaat bij de hand te hebben . Het artikelnummer vindt u op het typeplaatje van het apparaat of op de titelpagina van deze gebruiksaanwijzing . ■ 28    PAMFW 20-Li A1 │ NL│BE...
 • Seite 33 Telefonische Bestellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 PAMFW 20-Li A1 DE │...
 • Seite 34: Einleitung

  AKKU- Lieferumfang MULTIFUNKTIONSWERKZEUG 1 Akku-Multifunktionswerkzeug PAMFW 20-Li A1 1 Akku-Schnellladegerät PLG 20 A1 PAMFW 20-Li A1 1 Akku-Pack PAP 20 A1 1 Delta-Schleifplatte Einleitung 6 Schleifblätter 80 mm Kantenmaß Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen 1 Schabmesser 52 mm Gerätes .
 • Seite 35: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Risiko eines elektrischen lus zu berücksichtigen (beispielweise Zeiten, Schlages . in denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschal- tet ist, aber ohne Belastung läuft) . PAMFW 20-Li A1 DE │ AT │ CH   │  31 ■...
 • Seite 36: Sicherheit Von Personen

  Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, den Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeugs, sicherer im angegebenen Leistungsbereich . verringert das Risiko von Verletzungen . ■ 32  │   DE │ AT │ CH PAMFW 20-Li A1...
 • Seite 37: Verwendung Und Behandlung Des Akkuwerkzeugs

  Akku zerstören und die Brandgefahr erhöhen . sauber und frei von Öl und Fett. Rutschige Griffe und Griffflächen erlauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen . PAMFW 20-Li A1 DE │ AT │ CH   │  33...
 • Seite 38: Service

  Tragen Sie Schutzbrille und Staubschutzmaske! ■ Betreiben Sie das Gerät nicht mit beschä- digtem Kabel, Netzkabel oder Netzstecker . Beschädigte Netzkabel bedeuten Lebensge- fahr durch elektrischen Schlag . ■ 34  │   DE │ AT │ CH PAMFW 20-Li A1...
 • Seite 39: Arbeitshinweise

  Der Zustand bzw . die Restleistung wird in der Akku-Display-LED wie folgt angezeigt: ROT / ORANGE / GRÜN = maximale Ladung ROT / ORANGE = mittlere Ladung ROT = schwache Ladung – Akku aufladen PAMFW 20-Li A1 DE │ AT │ CH   │  35 ■...
 • Seite 40: Staub-/ Späneabsaugung

  Gerät und befestigen Sie diese mit der Schrau- be am Gerät . ♦ Setzen Sie den Winkeladapter auf die Diamantsägeblatt Staubabsaugung Der Winkeladapter kann um 180° gedreht Werkstoffe: werden . Fliesenkleber, Fliesenfugen ■ 36  │   DE │ AT │ CH PAMFW 20-Li A1...
 • Seite 41: Schleifblatt Auf Die Schleifplatte Aufsetzen

  Sie verletzen . Schleifplatte Werkstoffe: Holz und Metall (Schleifblätter im Lieferumfang enthalten), Holz*, Metall* *abhängig vom Schleifblatt Anwendung: – Schleifen an Rändern und schwer zugänglichen Bereichen . PAMFW 20-Li A1 DE │ AT │ CH   │  37 ■...
 • Seite 42: Inbetriebnahme

  HINWEIS Versuch ermittelt werden . ► Nicht aufgeführte Ersatzteile (wie z . B . Kohlebürsten, Schalter und Ersatz-Akku) können Sie über unsere Service - Hotline bestellen . ■ 38  │   DE │ AT │ CH PAMFW 20-Li A1...
 • Seite 43: Garantie Der Kompernaß Handels Gmbh

  Gebrauch bestimmt . Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorge- nommen wurden, erlischt die Garantie . PAMFW 20-Li A1 DE │ AT │ CH   │  39 ■...
 • Seite 44: Service

  Eingabe der Artikelnummer (IAN) 123456 Ihre Bedienungsanleitung öffnen . HINWEIS ► Bei Parkside und Florabest Werkzeugen senden Sie bitte ausschließlich den defekten Artikel ohne Zubehör (z . B . Akku, Aufbewah- rungskoffer, Montagewerkzeuge, etc) ein .
 • Seite 45: Entsorgung

  Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe, 20–22: Papier und Pappe, 80–98: Verbundstoffe Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung . PAMFW 20-Li A1 DE │ AT │ CH   │  41 ■...
 • Seite 46: Original-Konformitätserklärung

  EN 61000-3-3:2013 EN 61000-3-2:2014 EN 60335-2-29:2004+A2:2010 EN 60335-1:2012+A13:2017 EN 62233:2008 EN 50581: 2012 Typ / Gerätebezeichnung: Akku-Multifunktionswerkzeug PAMFW 20-Li A1 Herstellungsjahr: 12 - 2018 Seriennummer: IAN 315570 Bochum, 26 .11 .2018 Semi Uguzlu - Qualitätsmanager - Technische Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung sind vorbehalten .
 • Seite 47: Ersatz-Akku Bestellung

  Tel .: 0842 665566 (0,08 CHF/Min ., Mobilfunk max . 0,40 CHF/Min .) E-Mail: kompernass@lidl .ch Um eine schnelle Bearbeitung Ihrer Bestellung zu gewährleisten, halten Sie bitte für alle Anfragen die Artikelnummer (IAN 315570) des Gerätes bereit . PAMFW 20-Li A1 DE │ AT │ CH   │...
 • Seite 48 ■ 44  │   DE │ AT │ CH PAMFW 20-Li A1...
 • Seite 49 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 DE - 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Tilstand af information · Stand van de informatie Stand der Informationen: 11 / 2018 · Ident.-No.: PAMFW20-LiA1-112018-1 IAN 315570...

Inhaltsverzeichnis