Herunterladen Diese Seite drucken

Parkside PWP 90 B2 Originalbetriebsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

Inhaltsverzeichnis
POLISHING MACHINE PWP 90 B2
POLISHING MACHINE
Translation of original operation manual
ПОЛИРАЩА МАШИНА
Превод на оригиналното ръководство за експлоатация
IAN 104097
STROJ ZA POLIRANJE
Prijevod originalnih uputa za uporabu
POLIERMASCHINE
Originalbetriebsanleitung

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

  Inhaltszusammenfassung für Parkside PWP 90 B2

 • Seite 1 POLISHING MACHINE PWP 90 B2 POLISHING MACHINE STROJ ZA POLIRANJE Translation of original operation manual Prijevod originalnih uputa za uporabu ПОЛИРАЩА МАШИНА POLIERMASCHINE Превод на оригиналното ръководство за експлоатация Originalbetriebsanleitung IAN 104097...
 • Seite 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Prije nego što pročitate tekst, otvorite stranicu sa slikama i upoznajte se na osnovu toga sa svim funkcijama uređaja. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Seite 4: Inhaltsverzeichnis

  Content Introduction Introduction ......... 4 Congratulations on the purchase of your Intended purpose ......4 new device. With it, you have chosen a General description ...... 5 high quality product. Extent of the delivery ......5 During production, this equipment has Functional description .......5 been checked for quality and subjected to...
 • Seite 5: General Description

  General description Technical specifications Polishing machine PWP 90 B2 See the front fold-out page for illustrations. Rated input voltage ....... 230-240 V~, 50 Hz Extent of the delivery Power input ......... 90 W Idling speed (n) ......3500 min Carefully unpack the appliance and check Safety class ........
 • Seite 6: Notes On Safety

  Safety measures for the protection Electrical machines do not belong of the operator are to be determi- with domestic waste ned that are based on an estimate Symbols used in the instructions: of the actual exposure under the real operating conditions (for this, Hazard symbols with in- all parts of the operating cycle are formation on prevention of...
 • Seite 7 damp location is unavoidable, use create sparks which may ignite the dust or a residual current device (RCD) fumes. • Keep children and bystanders protected supply. Use of an RCD away while operating a power reduces the risk of electric shock. Use a tool.
 • Seite 8: Operation

  result in personal injury. users. • Do not overreach. Keep proper • Maintain power tools. Check for footing and balance at all times. misalignment or binding of mo- ving parts, breakage of parts This enables better control of the power and any other condition that may tool in unexpected situations.
 • Seite 9: Waxing/Polishing Paint Surfaces

  wards. Connect the machine to the power 3. Put the cover (4/5) on a part of the supply. polishing disc (3) over the edge of the polishing disc. Pull the cover around the To switch on, tilt the on/off switch (2) edge.
 • Seite 10: Storage

  Waste disposal • Hand wash to thoroughly clean the covers after each use. Only use a mild and environmental soap sud. protection Storage Be environmentally friendly. Return the tool, accessories and packaging to a recy- • Store the appliance in a dry place well cling centre when you have finished with out of reach of children.
 • Seite 11: Guarantee

  Guarantee Guarantee Cover The equipment has been carefully pro- Dear Customer, duced in accordance with strict quality This equipment is provided with a 3-year guidelines and conscientiously checked prior to delivery. guarantee from the date of purchase. In case of defects, you have statutory rights against the seller of the product.
 • Seite 12: Repair Service

  Service-Center • After consultation with our customer service, a product recorded as defective Service Great Britain can be sent postage paid to the service address communicated to you, with the Tel.: 0871 5000 720 proof of purchase (receipt) and speci- (£...
 • Seite 13: Uvod

  Sadržaj Uvod Uvod.......... 13 Srdačno Vam čestitamo na kupnji Vašega Namjena........13 novog uređaja. Time ste se Vi odlučili za Opći opis ........14 jedan visokokvalitetni proizvod. Obim isporuke .......14 Tijekom proizvodnje ispitana je kvaliteta Opis funkcije ........14 ovog uređaja i podvrgnut je završnoj Pregled .........14 kontroli.
 • Seite 14: Opći Opis

  Tehnički podaci žitelja, koje se temelje na procjeni prekida za vrijeme uvjeta stvarnog Stroj za poliranje PWP 90 B2 korištenja (pri tome se moraju Nazivni ulazni napon uzeti u obzir svi udjeli pogonskog ....... 230-240 V~, 50 Hz ciklusa, primjerice vrijeme, kada je električni alat isključen, te oni, kada...
 • Seite 15: Sigurnosne Upute

  Sigurnosne upute Slikovni znakovi u Uputi : Znakovi opasnosti s podaci- Pozor! ma o zaštiti od materijalnih Pri uporabi električnog alata u svrhu ili oštećenja osoba. zaštite protiv električnog udara, ozli- jeda i opasnosti od požara osnovno mogate paziti na slijedeće sigur- Znakovi naredbe (umjesto uskličnika nosne mjere.
 • Seite 16 b) Nemojte raditi električnim alatom Primjena produžnoga kabela koji je u okolini, u kojoj prijeti opasnost prikladan za vanjsko područje smanjuje od eksplozije, u kojoj se nalaze rizik od električnog udara. zapaljive tekućine, plinovi ili pra- f) Ako je pogon električnog alata u šine.
 • Seite 17 f) Nosite prikladnu odjeću. Nemojte s oštrim reznim rubovima manje nositi široku odjeću ili nakit. Od- se zaglavljuju i lakše se vode. Kori- maknite kosu, odjeću i rukavice stite električni alat, pribor, pogonske alate od pokretnih dijelova. Pokretni dije- itd. u skladu s ovim Uputama. Pri tome uzmite u obzir radne uvjete i djelatnost lovi mogu zahvatiti široku odjeću, nakit ili dugu kosu.
 • Seite 18: Upravljanje

  metalnih predmeta, koji bi mogli Nanošenje voska / poliranje prouzrokovati premošćenje kon- lakiranih površina takata. Kratki spoj između kontakata punjača može imati za posljedicu opekli- 1. Za nanošenje sredstva za poliranje ko- ristite navlaku od frotira (4). ne ili požar. d) Kod pogrešne primjene može 2.
 • Seite 19: Čišćenje I Održavanje

  Skladištenje Uređaj s obje ruke držite za ručku (1). Čišćenje i održavanje • Čuvajte uređaj na suhom mjestu zaštićenom od prašine, te izvan dome- ta djece. Prije svih radova na uređaju izvuci- te mrežni utikač. Opasnost uslijed Uklanjanje/zaštita električnog udara. okoliša Dajte da radove, koji nisu opi- sani u ovoj Uputi, provede naš...
 • Seite 20: Garancija

  Garancija Opseg garancije Uređaj je brižljivo proizveden prema stro- Poštovani kupci, gim smjernicama o kvaliteti i prije isporuke Vi dobivate na ovaj uređaj garanciju od je savjesno ispitan. 3 godine od datuma kupnje. U slučaju nedostataka ovoga proizvoda, Garancijska usluga vrijedi za greške Vama pripadaju zakonska prava prema materijala ili proizvodnje.
 • Seite 21: Servis Za Popravke

  Service-Center • Proizvod koji smatrate pokvarenim, Vi možete poslije dogovora s našom Servis Hrvatska Službom za kupce, uz prilaganje dokaza o kupnji (blagajnički račun) i Tel.: 0800 777 999 podatka, u čemu se sastoji nedostatak i E-Mail: grizzly@lidl.hr IAN 104097 kada je nastao, bez plaćanja poštarine poslati na Vama priopćenu adresu ser- Proizvođač...
 • Seite 22: Увод

  Съдържание Увод Увод ............22 Сърдечно Ви честитим закупуването на Предназначение .........22 Вашия нов уред. По такъв начин Вие сте Общо описание ........23 избрали един висококачествен продукт. Обем на доставката ....... 23 По време на производството уредът е Описание на функцията....23 проверяван...
 • Seite 23: Общо Описание

  Общо описание Технически данни Фигурите ще намерите върху Полираща машина PWP 90 B2 отварящата се страна. Мрежово напрежение ........230-240 V~, 50 Hz Обем на доставката Консумирана мощност ....90 W Обороти на празен ход (n) ..3500 min Извадете уреда внимателно от...
 • Seite 24: Инструкции За Безопасност

  Символи и Предупреждение: Емисионната стойност на вибрациите по време на надписи върху уреда: действителната употреба на електроинструмента може да Внимание! се различава от посочената стойност в зависимост от Прочетете ръководството за неговия вид и начин на употреба. обслужване! Необходимо е да се определят предохранителни...
 • Seite 25: За Ел. Инструменти

  Общи инструкции за безопасност Електрическа безопасност: за ел. инструменти Свързващият щепсел на електри- • ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Прочетете ческия инструмент трябва да съ- всички инструкции за безопас- ответства на контакта. Щепселът ност и указания. Пропуските при в никакъв случай не бива да се спазването...
 • Seite 26 намалява риска от удар от ток. свържете уреда към мрежата при включен механизъм това може да Използвайте защитен прекъсвач срещу утечен ток със задействащ доведе до злополуки. ток 30 mA или по-малко. Преди да включите електриче- • ския инструмент, махнете регули- •...
 • Seite 27 Не използвайте електрически ин- Използвайте електрическия ин- • • струмент с дефектен прекъсвач. струмент, принадлежностите, Електрически инструмент, който не работните инструменти и др. може да се включва или изключва, е според тези указания. При това вземете предвид условията на опасен и трябва да се ремонтира. работа...
 • Seite 28: Обслужване

  Обслужване Не оставяйте полиращия материал да изсъхва. Има Опасност от токов удар! опасност от увреждане на - Преди всякакви дейности по повърхността. Поради това не уреда издърпвайте щепсела. работете под пряка слънчева светлина или върху нагрята Поставяне на калъфа върху повърхност.
 • Seite 29: Поддръжка

  Съхранение Почистване u Техническа поддръжка • Съхранявайте уреда на сухо и Преди всякакви дейности по недостъпно за деца място. . уреда издърпвайте щепсела. Изхвърляне/Защита на Опасност от токов удар!. околната среда Извършвайте чрез специализиран сервиз Подложете уреда, принадлежностите дейностите, които не са и...
 • Seite 30 Ако в рамките на три години от датата Гаранцията отпада, ако уредът е по- вреден, неправилно използван или не- на закупуване на този продукт се появи дефект на материала или производ- поддържан технически. За правилната ствен дефект, продуктът ще бъде без- употреба...
 • Seite 31: Ремонтен Сервиз

  жително използвайте само адреса, Уредите, изпратени с неплатени транс- който Ви е посочен. Осигурете портни разходи – с наложен платеж, изпращането да не е с неплатени като експресен или друг специален то- транспортни разходи, с наложен вар – не се приемат. платеж, като...
 • Seite 32: Einleitung

  Inhalt Einleitung Einleitung ........32 Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Bestimmungsgemäße neuen Gerätes. Sie haben sich damit für Verwendung ......32 ein hochwertiges Gerät entschieden. Allgemeine Beschreibung ... 33 Dieses Gerät wurde während der Produkti- Lieferumfang........33 on auf Qualität geprüft und einer Endkon- Funktionsbeschreibung ....33 trolle unterzogen.
 • Seite 33: Allgemeine Beschreibung

  Allgemeine Technische Daten Beschreibung Poliermaschine PWP 90 B2 Die Abbildung der wichtigsten Nenneingangsspannung Funktionsteile finden Sie auf der ....... 230-240 V~, 50 Hz vorderen Ausklappseite. Leistungsaufnahme ....... 90 W Leerlaufdrehzahl (n) ....3500 min Lieferumfang Schutzklasse ........Schutzart........IP 20 Packen Sie das Gerät aus und kontrollieren Schalldruckpegel Sie, ob es vollständig ist.
 • Seite 34: Sicherheitshinweise

  Warnung: Achtung! Ziehen Sie bei Beschädi- Der Schwingungsemissionswert gung oder Durchschneiden des Netz- kann sich während der tatsächli- kabels sofort den Netzstecker aus der chen Benutzung des Elektrowerk- Steckdose. zeugs von dem Angabewert unter- scheiden, abhängig von der Art und Setzen Sie das Gerät nicht der Weise, in der das Elektrowerkzeug Feuchtigkeit aus.
 • Seite 35 Bewahren Sie alle Sicherheitshinwei- • Vermeiden Sie Körperkontakt mit se und Anweisungen für die Zukunft geerdeten Oberflächen wie von auf. Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff ,,Elektrowerkzeug” bezieht sich auf Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netz- Körper geerdet ist.
 • Seite 36 • Seien Sie aufmerksam, achten Sie Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug darauf, was Sie tun, und gehen in unerwarteten Situationen besser kontrol- Sie mit Vernunft an die Arbeit mit lieren. dem Elektrowerkzeug. Benutzen • Tragen Sie geeignete Kleidung. Sie das Elektrowerkzeug nicht, Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck.
 • Seite 37: Bedienung

  Bedienung Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Personen das Gerät nicht benutzen, die mit diesem Achtung! Verletzungsgefahr! nicht vertraut sind oder diese An- - Ziehen Sie vor allen Arbeiten an weisungen nicht gelesen haben. dem Gerät den Netzstecker. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn Haube auf dem Polierteller sie von unerfahrenen Personen benutzt befestigen...
 • Seite 38: Lackfläche Entwachsen / Polieren

  Lackfläche Entwachsen / Polieren Kontrollieren Sie das Gerät vor jedem Gebrauch auf offensichtliche Mängel wie 1. Verwenden Sie die Synthetikfell-Haube lose, abgenutzte oder beschädigte Teile, (5) zum Entwachsen. korrekten Sitz von Schrauben oder anderer 2. Arbeiten Sie im Kreuzgang oder in Teile.
 • Seite 39: Entsorgung/Umweltschutz

  Entsorgung/ • Geben Sie das Gerät an einer Verwer- Umweltschutz tungsstelle ab. Die verwendeten Kunst- stoff- und Metallteile können sortenrein Führen Sie Gerät, Zubehör und Verpa- getrennt werden und so einer Wieder- ckung einer umweltgerechten Wiederver- verwertung zugeführt werden. Fragen wertung zu.
 • Seite 40: Garantie

  Garantie Garantieumfang Das Gerät wurde nach strengen Qualitäts- Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, richtlinien sorgfältig produziert und vor Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Anlieferung gewissenhaft geprüft. rantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Gerätes Die Garantieleistung gilt für Material- oder stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Fabrikationsfehler.
 • Seite 41: Reparatur-Service

  Service-Center zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung telefonisch oder per E-Mail. Sie erhalten dann weitere In- Service Deutschland formationen über die Abwicklung Ihrer Tel.: 0800 54 35 111 Reklamation. E-Mail: grizzly@lidl.de IAN 104097 • Ein als defekt erfasstes Gerät können Sie, nach Rücksprache mit unserem Service Österreich Kundenservice, unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbons) und der...
 • Seite 42: Translation Of The Original Ec Declaration Of Conformity

  Translation of the original EC declaration of conformity We hereby confirm that the Polishing machine Design Series PWP 90 B2 Serial Number 201412000001 - 201412052664 conforms with the following applicable relevant version of the EU guidelines : 2006/42/EC • 2004/108/EC • 2011/65/EU*...
 • Seite 43: Prijevod Originalne Ce Izjave O Podudarnosti

  Prijevod originalne CE Izjave o podudarnosti Ovime potvrđujemo da Stroj za poliranje PWP 90 B2 Serijski broj 201412000001 - 201412052664 odgovara sljedećim odgovarajućim direktivama EU-a u njihovoj valjanoj verziji: 2006/42/EC • 2004/108/EC • 2011/65/EU* Za jamčenje sukladnosti primijenjene su sljedeće usklađene norme kao i nacionalne...
 • Seite 44: Превод На Оригиналната Ce- Уредът Е Предназначен За Употреба От Декларация За Съответствие

  Превод на оригиналната CE-декларация за съответствие С настоящото потвърждаваме Това Полираща машина PWP 90 B2 Сериен номер 201412000001 - 201412052664 след година на производство 2014 отговаря на следните директиви на EС в съот- ветната им действаща редакция: 2006/42/EC • 2004/108/EC • 2011/65/EU* За...
 • Seite 45: Original Eg-Konformitäts- Erklärung

  Original EG - Konformitätserklärung Hiermit bestätigen wir, dass die Poliermaschine Baureihe PWP 90 B2 Seriennummer 201412000001 - 201412052664 folgenden einschlägigen EU-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung ent- spricht: 2006/42/EG • 2004/108/EG • 2011/65/EU* Um die Übereinstimmung zu gewährleisten, wurden folgende harmonisierte...
 • Seite 46 GRIZZLY TOOLS GMBH & CO. KG Stockstädter Straße 20 D-63762 Großostheim Last Information Update · Stanje informacija Актуалност на информацията · Stand der Informationen: 12 / 2014 · Ident.-No.: 72037605122014-HR/BG IAN 104097...