Herunterladen  Diese Seite drucken

Elektrik Güvenliği - Beko MCB 25433 BG Bedienungsanleitung

Vorschau ausblenden

Werbung

1
Önemli güvenlik ve çevre talimatları
Cihazı, bu kılavuzda belirtildiği gibi
sadece kendi kullanım amacı doğ-
rultusunda kullanın. Bu cihazda
aşındırıcı kimyasal maddeler veya
buharlar kullanmayın. Bu fırın
özellikle yiyecekleri ısıtmak, pi-
şirmek için tasarlanmıştır. Sanayi
veya laboratuvar kullanımı için ta-
sarlanmamıştır.
Cihazı giysi ya da mutfak havluları-
nızı kurutmak için kullanmayın.
Kullanım sırasında cihaz çok ısınır.
Cihazın içindeki sıcak elemanlara
dokunmamaya dikkat edilmelidir.
Cihaz hiç bir canlıyı kurutmak için
tasarlanmamıştır.
Cihaz boşken çalıştırmayın.
Isıtılan yiyecekten kaba aktarılan
ısı yüzünden pişirme kabı ısınabi-
lir. Kabı tutmak için fırın eldivenleri
gerekebilir.
Mikrodalga fırınlarda kullanıma
uygun olduklarından emin olmak
için kaplar kontrol edilmelidir.
Cihazı ocak veya diğer ısı üreten
cihazların üzerine yerleştirmeyin.
Aksi takdirde hasar görebilir ve
garanti geçersiz kalır.
Mikrodalga fırın kurulum talimatla-
rına uygun olmayan bir kabin içine
yerleştirilmemelidir.
212 / 233 TR
Yiyeceği pişirdikten sonra kapak-
ları ya da folyoyu açarken buhar
püskürebilir.
Her türlü ısıtılmış yiyeceği çıkartır-
ken eldiven kullanın.
Kullanım esnasında cihaz ve erişi-
lebilir yüzeylerin sıcaklıkları yük-
sek olabilir.
Kullanım esnasında kapı ve dış cam
sıcaklıkları yüksek olabilir.
1.1.1 Elektrik güvenliği
Beko Mikrodalga Fırın, geçerli
güvenlik standartlarına uygun-
dur; bundan dolayı herhangi bir
tehlikeyi önlemek için cihaz veya
elektrik kablosu hasar görmesi
durumunda satıcı, servis merkezi
veya benzeri uzman ve yetkili ser-
vis tarafından onarılmalı veya de-
ğiştirilmelidir. Hatalı veya yeterli
olmayan onarım işlemleri, kullanı-
cıya yönelik tehlike ve riskler mey-
dana getirebilir.
Şebeke güç kaynağınızın cihazın tip
etiketinde belirtilen bilgilere uygun
olduğundan emin olun.
Cihazı güç kaynağından ayırmanın
tek yolu elektrik fişini prizden çek-
mektir.
Cihazı topraklı prizde kullanın.
Mikrodalga Fırın / Kullanma Kılavuzu

Werbung

Inhaltsverzeichnis
loading

Diese Anleitung auch für:

Mcb 25433 x

Kommentare zu diesen Anleitungen

Symbole: 0
Neueste Anmerkung: